Bekijk alvast de preview!

Colofon
Titel
Sterren in de klas
Subtitel
Leer kinderen onderzoeken met sterrenkunde
als inspiratiebron. Op school en thuis.
Auteur
Karin Heesakkers - kleinkracht.nl
Ontwerp/opmaak
Judith Eurlings - QueryDesign.nl
Fotografie
Niels Blekemolen - nielsblekemolen.nl
Illustraties
Jip Lambermont - xyzon.nl en Laura Ekstijn
Redactie
Brenda van Dijk - duidelijkverhaal.nl
Eindredactie
Tessa van Zadelhoff - warempel.nl
Uitgever
Een BoekTweePuntNul uitgave.
Drukwerk
PrintSupport4U
Website
sterrenindeklas.nl en boektweepuntnul.nl
E-mail
[email protected]
Druk
2014
hijnt in de reeks BoekTweePuntNul.
Dit praktische en informatieve boek versc
s Hilgers & Tessa van Zadelhoff.
BoekTweePuntNul is een initiatief van Loui
crowdsourcing, web 2.0, techniek,
Kernwoorden van het concept zijn cocreatie,
ept is het inspiratieboek
conc
sociale media en informeren. Basis van het
een hoofdstuk voor hun
ieder
rs
BoekTweePuntNul waarin > 200 co-auteu
uit te leggen volgens
tool
iete
rekening nemen om aan de lezer hun favor
e-pubs en een nascholings,
apps
een vast format. BoekTweePuntNul biedt ook
leveren aan
age
bijdr
programma. Wil je meer weten of wil je een
BoekTweePuntNul kijk dan op:
BoekTweePuntNul.nl
2
Colofon & Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
Voorwoord Govert Schilling
6
Introductie Karin Heesakkers 7
Inleiding
Hoe lees ik dit boek
8
9
Deel 1
Vraag en antwoord
10
1. Dit zijn de sterren
12
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
Is de zon een ster? En wat zijn sterren dan?
Wat is het zonnestelsel?
Planeet, planetoïde, dwergplaneet,maan, hoe zit dat?
Wat is een sterrenstelsel?
Is een vallende ster echt een ster?
Wat zijn sterrenbeelden?
Wat is een lichtjaar?
Gaan sterren ook dood?
Hoe weten sterrenkundigen zo veel over de sterren?
Kunnen we naar een ster toevliegen?
Wat merken wij van ruimtevaart?
2. Modellen
t
t
t
t
t
Hoe ver is dat?
Een model - een beeld op schaal
Van beeld in handen naar beeld in hoofd
Zelf ervaren
Platte modellen
12
12
13
14
14
15
16
16
17
18
19
20
20
21
22
22
23
3. Twee gezichtspunten
24
t Belang van vragenstellende ouder of leerkracht
24
t Oefenen met de bewegingen van zon, aarde en maan 25
t Tip: gebruik het nieuws om te oefenen
29
Deel 3
Meer vragen
dan antwoorden
52
7. Onderzoeken
54
Deel 2
Zeker weten? Leren leren!
30
4. Verwondering
32
t Motivatie om te leren
t Interesse voor details
t Kracht van ervaren
32
35
38
t
t
t
t
t
t
t
t
5. Durf
40
8. Ontwerpen
6. Leren denken
44
t
t
t
t
t
t
t
t
Belemmerende overtuigingen
Voorbeeldgedrag
Zonder fouten geen evolutie
Sterrenkunde een mannending?
Denkproces
Denken in stappen
Leren opzoeken / bronnenonderzoek
Onafhankelijk denken
40
40
41
43
44
45
48
48
t
t
t
t
t
t
t
t
De onderzoekscyclus
Stap 1: Goede vraag!
Stap 2: Hypothese
Stap 3: Proeven bedenken
Stap 4: Proeven doen
Stap 5: Nabespreking vanuit twee gezichtspunten
Rol van de volwassene
Meer ideeën
De ontwerpcyclus
Stap 1: Wat wil ik maken?
Stap 2: Bedenk een ontwerp
Stap 3: Maak je ontwerp
Stap 4: Test je ontwerp
Stap 5: Evaluatie vanuit twee gezichtspunten
Rol van de volwassene
Meer ideeën
54
55
56
59
59
61
61
61
64
64
64
65
67
67
68
68
68
9. Zijn we het eens?
70
t Discussie
t Twijfel zaaien
t Reflectie
70
71
71
4
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
Deel 4
Filosoferen over
de waarheid
74
t De waarheid is groot en complex
t Wat is ruimte en wat is tijd?
t Wetenschap als langzaam veranderende waarheid
74
77
78
11. Sterrenkunde en geloof
82
Waarom dit onderwerp?
Oerknal en schepping
Ster van Bethlehem
Wat geloof je zelf?
Schaar en naald
12. Jouw waarheid,
een combinatie van
denken en voelen
t Denken en voelen in balans
t Normering en de 21ste eeuw
t Persoonlijke ontwikkeling
92
Woordenlijst
93
t Begrippen
t Naamgeving grote getallen
93
96
Meer weten
97
72
10. Wat is de waarheid?
t
t
t
t
t
Bijlagen
82
82
86
87
87
88
88
90
91
t
t
t
t
t
t
t
Apps
Boekentips sterrenkunde
Boekentips overig
Luisterboeken
DVD's
Lesmaterialen voor leerkrachten
Tot slot
97
97
98
99
99
99
99
Leerdoelen en kerndoelen
100
t Leerdoelen voor ouder en leerkracht
t Aansluiting bij de kerndoelen
t Belangrijkste sterrenkundige leerdoelen
100
100
101
Dankwoord
102
Bronvermeldingen
104
Leerkrachtondersteuning
105
BoekTweePuntNul komt
naar school!
106
En nog meer
107
Inleiding
De afgelopen jaren heb ik met veel enthousiasme
sterrenkundelessen gegeven aan duizenden kinderen op
bijna honderd verschillende scholen. Tijdens deze lessen
heb ik ontdekt dat sommige vragen telkens terugkomen
en dat andere magische aantrekkingskracht hebben.
Welke denkfouten vaak gemaakt worden, welke uitleg en
voorbeelden wel werken en welke niet. En niet alleen bij de
kinderen, ook bij leerkrachten en ouders spelen terugkerende
vragen zoals:
Hoe kan ik een concept zoals de leegte in het heelal
aan de kinderen duidelijk maken?
Hoe leg ik iets uit wat ik zelf amper begrijp?
Hoe weet ik of de informatie die ik vind op internet correct is?
Hoe zorg ik dat kinderen minder snel opgeven als
iets moeilijk wordt?
Langzaam groeide bij mij de wens om alle antwoorden op
deze vragen, die ik met vallen en opstaan geleerd heb, te
delen. Vandaar dit boek.
Het eerste gedeelte van dit boek - Vraag en antwoord bespreekt inhoudelijke uitleg die ik als sterrenkundige vaak
geef. Er zijn al talloze boeken met antwoorden op veelgestelde
sterrenkundige vragen. Ik licht alleen de begrippen toe die ik
voor kinderen het belangrijkst vind. Het gebruik van modellen,
en het kunnen schakelen daartussen, speelt een grote rol.
6
Inleiding & Hoe lees ik dit boek
Daarnaast is het verschil tussen kennis en inzicht essentieel.
Weten dat Pluto in bijna 250 jaar om de zon draait, betekent
nog niet dat kinderen doorhebben dat de aarde om de zon
draait. Hoe komt dat?
Deel twee van dit boek - Zeker weten? Leren leren! - gaat over
de manier waarop je de inhoudelijke antwoorden op een goede
manier bij kinderen kunt laten 'landen'. Zo kun je met een
knikker (de zon) op het schoolplein gaan staan, de planeten
als stofjes binnen een cirkel van 45 meter positioneren en
de kinderen vragen waar de dichtstbijzijnde ster (volgende
knikker) nu zal zijn. Ook lees je hier hoe je verwondering
van kinderen kunt inzetten in het leerproces. Hoe je hen, en
misschien ook wel jezelf, over de drempel 'te moeilijk voor
mij' kunt krijgen. Hoe je kinderen kunt helpen om in stappen
te denken. Hoe je ze leert om zelfstandig te denken en niet
blind te varen op veel gehoorde uitspraken. Hoe stel je vragen
op de juiste manier en op het juiste moment om dit met
kinderen te bereiken?
Het derde gedeelte - Meer vragen dan antwoorden - gaat over
de vragen die nog overblijven, de ‘zwarte gaten’. Op sommige
vragen is (nog) geen antwoord. Soms zijn de meningen over
een antwoord sterk verdeeld. Hier leer je samen met kinderen
goede onderzoeksvragen maken. En hoe wetenschappers op
zoek zijn naar nieuwe antwoorden. En ook dat de antwoorden
die zij vinden niet eeuwig overeind blijven. Wetenschap is
langzaam veranderende waarheid.
Het laatste gedeelte - Filosoferen over de waarheid - gaat
daarop verder. Is waarheid alleen maar wat de wetenschap
bewezen heeft? Hoe verhouden sterrenkunde en geloof zich
tot elkaar en wat kun je doen met vragen hierover? Naast
cognitieve kwaliteiten van het kind daagt dit hoofdstuk uit
om aandacht te besteden aan eigenheid, intuïtie en innerlijke
wijsheid.
Alle hoofdstukken bevatten voorbeelden uit de praktijk.
Anekdotes van kinderen, lesvoorbeelden, praktische tips.
Deze zijn voor de leesbaarheid in aparte kaders geplaatst.
Introductie Karin Heesakkers
Als kind maakte ik regelmatig wandelingen met mijn vader.
We spraken dan over de sterren en filosofeerden over de
betekenis van tijd. Deze gesprekken hebben de basis gelegd
voor mijn interesse in wetenschap en mijn studiekeuze:
sterrenkunde. Mijn vader had zelf niet gestudeerd en had
toch het lef om over deze moeilijke vragen na te denken en
er ideeën over te vormen. Die open levensinstelling wens ik
iedereen toe. Van mijn moeder leerde ik me in anderen te
verplaatsen. Daar ligt de basis van mijn plezier om moeilijke
dingen op een voor iedereen begrijpelijke wijze uit te leggen.
De nieuwsgierige vragen van mijn eigen kinderen hebben
er toe geleid dat ik deze zaken gecombineerd heb en
nu sterrenkunde toegankelijk maak voor kinderen en de
volwassenen in hun omgeving.
In 1990 studeerde ik af als sterrenkundige aan de Universiteit
Utrecht. Op dat moment was ik de abstractie even beu en
ging ik in het bedrijfsleven aan het werk als programmeur.
Daar liep mijn carrière via projectmanagement naar human
resource management en ontdekte ik hoe belangrijk het
is om in het leven altijd te blijven leren en je te blijven
ontwikkelen. In 2000 heb ik mijn eigen bedrijf KleinKracht
opgericht. Die naam heb ik niet zomaar gekozen. Mensen zijn
kleine onderdeeltjes van het heelal, maar met een krachtig
denkvermogen. Sterren zijn voor ons kleine puntjes in het
heelal, tegelijk zijn het de krachtigste natuurfenomenen die
we kennen. Eén enkel kind lijkt klein ten opzichte van de
grote wereld, toch schuilt er in elk kind de kracht iets moois
van haar leven te maken. Sterrenkunde is slechts een klein
onderdeel van wat je een kind kunt leren, tegelijkertijd schuilt
er een aantrekkingskracht in, die je voor veel verschillende
leerdoeleinden kunt benutten. Ik wens iedereen toe dat hij de
kracht in zichzelf, in die ene 'kleine' mens tot expressie kan
brengen.
Toen mijn eigen kinderen wat extra uitdaging op school
konden gebruiken, ben ik sterrenkundelessen voor het
basisonderwijs gaan ontwikkelen. Het enthousiasme dat
de lessen losmaakten bij kinderen en volwassenen, was
aanstekelijk. Ineens konden ze iets waar ze zich altijd over
verwonderd hadden, een beetje bevatten. Al snel kreeg ik veel
vragen, waar ook ik niet direct een antwoord op paraat had,
net zo min als de reguliere juf of meester. Kinderen denken
vaak dat ik als wetenschapper alles wel zal weten. Vragen
over biologie, geologie, meteorologie of nanotechnologie
bijvoorbeeld. Samen met de kinderen ging ik dan op zoek
naar het antwoord. En zo ontdekte ik dat dat nog veel
leerzamer en leuker is, dan het antwoord gewoon vertellen:
kinderen leren hoe ze een antwoord zelf kunnen vinden, en
vooral ook zelf kunnen beoordelen. En dat ik de juffen en
meesters dus vooral moest leren niet bang te zijn voor die
vragen, maar ook enthousiast en nieuwsgierig, net als de
kinderen. Samen zoeken naar antwoorden, vraagt iets anders
van jou als volwassene. Je helpt kinderen vooral heldere
vragen te formuleren, op de juiste plekken te zoeken, en
kritisch te kijken of het gevonden antwoord wel realistisch is.
Inmiddels ben ik al vele jaren actief als 'sterrenjuf', zowel
voor kinderen, als voor leerkrachten in het basisonderwijs. Ik
ben voor mijn gevoel de brug tussen wetenschap en praktijk.
Vanuit mijn studie heb ik me het wetenschappelijk denken
eigen gemaakt, vanuit de lespraktijk weet ik wat kinderen
en hun begeleiders nodig hebben, om op zoek te gaan naar
antwoorden. Met dit boek wil ik jou als ouder of leerkracht
inspireren om ook een brug naar de wetenschap te vormen.
Wil je graag alle ins en outs van dit boek rechtstreeks van
mij leren? Kom dan naar de training 'Sterren in de klas'.
Trainingsdata zijn te vinden op mijn websites kleinkracht.nl
en sterrenindeklas.nl.
Karin Heesakkers
Deel 1 Vraag en antwoord
8
Deel 1 Vraag en antwoord
Over vragen waar we
een antwoord op hebben
'Moet een planeet ook drinken?' Julie, 6 jaar
'Waait het in de ruimte?' Mark, 8 jaar
'Welk merk is die ruimtewagen?' Stephan, 10 jaar
'Hoe heet die ene die geen planeet meer is, Goofy?' Sophie, 5 jaar
'Kun je afvallen als je gewichtloos bent?' Niels, 9 jaar
'Als we zo ver moeten vliegen (75.000 jaar), dan gaan we toch
met de hele klas om de beurt?' Tom, 5 jaar
Wat is sterrenkunde, wat hoort daar allemaal bij? De eerste
keer dat ik die vraag hoorde was ik even van mijn stuk
gebracht. Tja, wat hoort er allemaal bij? Het is zo ongelooflijk
breed en zo duidelijk voor mij dat ik niet wist wat als eerste te
noemen. Toen besloot ik te starten zoals ik elke gastles begin:
laten zien waar wij mensen wonen in het grote heelal.
Wij wonen op de aarde. De aarde is een enorm grote bol, zo
groot dat wij niet eens kunnen zien dat we eigenlijk op een bol
staan. Nu gaan we wegvliegen van de aarde, steeds verder.
Dan zien we na een tijdje dat er nog een bolletje om de aarde
heen draait, de maan. De maan is kleiner dan de aarde, op de
foto van hen samen zie je hoeveel kleiner.
Vliegen we nu nog verder weg, dan zien we de aarde met
de maan rondjes draaien om de zon, onze dichtstbijzijnde
ster. En dat er nog zeven andere planeten om de zon
draaien, sommigen ook met eigen manen. Dit noemen we
het zonnestelsel. Als we verder gaan, zien we dat sterren
niet willekeurig verspreid staan in het heelal, maar dat ze
groepen vormen. Deze groepen noemen we sterrenstelsels.
De naam van het sterrenstelsel waar wij met onze zon
bijhoren is Melkweg. Andere sterrenstelsels hebben ook
namen. Andromeda is er bijvoorbeeld eentje. Het heelal,
voor zover wij kunnen zien, bestaat uit honderden miljarden
sterrenstelsels, die elk weer uit honderden miljarden sterren
bestaan. Dit zijn ongelooflijk veel sterren, meer sterren dan
zandkorrels op aarde.
Wat is sterrenkunde? Sterrenkunde gaat over alle kennis die
wij hebben over het heelal. Wat sterren zijn, hoe ze geboren
worden, leven en dood gaan. Termen die kinderen vaak
noemen - zwarte gaten, rode reuzen, witte dwergen, pulsars
en supernova's bijvoorbeeld - zijn allemaal stadia in het
leven van sterren. Over waar planeten voorkomen, hoe wij ze
ontdekken, waar er leven kan zijn. Over alle bewegingen in
het heelal. Planeten die om hun as en om hun ster draaien,
manen die om hun planeet draaien, sterrenstelsels die ook
draaien en die uit elkaar vliegen.
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Dit zijn de sterren
Modellen
Twee gezichtspunten
Over hoe het heelal ontstaan is, en hoe haar toekomst eruit
ziet. Over wat wij vanaf de aarde zien gebeuren aan de hemel,
en hoe het komt dat wij dat zo zien.
Ik gebruik sterrenkunde als startpunt voor veel andere
onderwerpen. Zo valt er veel te rekenen. Natuurkundige
verschijnselen als licht, magnetisme, kernfusie en
zwaartekracht spelen een rol. 'Aardrijkskunde' op planeten
komt voor in de vorm van bijvoorbeeld vulkanisme en weer.
Biologie vind je terug in de zoektocht naar leven op planeten.
Ruimtevaart en telescopen bevatten veel techniek.
Dit deel van het boek gaat in op sterrenkundige vragen
waar we een antwoord op hebben. Het laat je zien hoe je
de antwoorden op een leuke manier beleeft samen met
de kinderen. Hoofdstuk 1 geeft een aantal uitgewerkte
antwoorden als voorbeeld. De hoofdstukken 2 en 3 leren
je waar je op kunt letten als je hier niet genoemde vragen
en antwoorden met kinderen wilt delen. Meer kant en klare
antwoorden vinden? In de bijlage ‘Meer weten?’ geef ik tips
over fijne boeken en sites.
Dit zijn de sterren
Dit hoofdstuk geeft voorbeelden van sterrenkundige vragen
waar we een antwoord op hebben. Ik heb gekozen voor
vragen die regelmatig terugkomen in mijn lessen. Wil je een
compleet overzicht van de sterrenkunde op dit moment? Dan
raad ik het Handboek sterrenkunde van Govert Schilling
(zie bijlage ‘meer weten’) en de website astronomie.nl aan.
Dit boek richt zich vooral op de beleving van sterrenkunde, en
op het samen op zoek gaan naar antwoorden. De activiteiten
in de kaders geven je ideeën hoe je de grootte, de leegte en
de werking van ons heelal begrijpelijk kunt maken. Beleef het
samen met kinderen!
Is de zon een ster? En wat zijn sterren dan?
De zon is een ster, net als alle andere sterren aan de hemel.
Zij staat alleen veel dichter bij ons en daarom zien we haar
groter aan de hemel. Een ster wordt vaak omschreven als
een vuurbol. Dit is echter een ander soort vuur dan op aarde.
Er komt geen zuurstof aan te pas. Een ster is een grote
gasbol waar de temperatuur en druk in het midden zo hoog
zijn dat kernfusie plaatsvindt. Daar worden waterstofatomen
samengevoegd tot heliumatomen. Bij deze kernfusie komen
enorme hoeveelheden energie vrij in de vorm van straling.
Deze straling baant zich een weg van binnen naar buiten
en komt na vele duizenden jaren als zichtbaar licht aan het
oppervlak tevoorschijn. De zon is het enige hemellichaam
dat licht geeft in ons zonnestelsel. Planeten en manen zien
we alleen omdat hun oppervlakken zonlicht weerkaatsen.
Op deze foto van de zon zie je dat sterren vlekken kunnen
hebben. Deze zonnevlekken zijn koelere plekken aan het
oppervlak. Koeler is nog steeds heel heet, ongeveer 4000
graden Celsius! In het zonnefilmpje of de app 3D Sun zie je
prachtige bewegende beelden van onze zon. De opnames zijn
in verschillende lichtsoorten gemaakt, waardoor je telkens
andere lagen van de zon kunt zien.
10 Deel 1 Vraag en antwoord
3D Sun
1
Net zoals je met röntgen naar je botten kunt kijken
bijvoorbeeld. Zie je dat de zon erg veel lijkt op een borrelende
pan soep, waar zo af en toe flinke spetters uit vliegen?
Wat is het zonnestelsel?
De zon en alle objecten die om haar heen draaien noemen
we samen het zonnestelsel. Tot ons zonnestelsel behoren
planeten, planetoïden, dwergplaneten, manen, kometen en
de Oort wolk. Zie voor een beschrijving de woordenlijst. Alles
(behalve de Oortwolk) draait in een plat vlak om de zon.
Vanaf hoog boven onze Noordpool gezien zijn de belangrijkste
bewegingen tegen de klok in. De aarde en de andere planeten
draaien tegen de klok in om de zon, de meeste manen tegen
de klok in om hun planeet en de meeste planeten tegen de
klok in om hun as. Ook satellieten en vallende sterren horen
overigens bij ons zonnestelsel. In de app Solar Walk kun je
het hele zonnestelsel in detail bekijken.
In tegenstelling tot wat veel kinderen denken, horen andere
sterren niet tot ons zonnestelsel. Zij zijn heel veel verder weg
van de aarde dan de planeten en onze eigen zon. Wel hebben
veel sterren weer hun eigen planeten die om hen heen
draaien. Elke ster is een zonnestelsel op zichzelf.
Hoe groot is de aarde?
De exacte grootte van de aarde is
moeilijk te vatten voor een kind
(of voor onszelf), maar je kunt een
beetje ervaren hoe enorm groot de
aarde wel is.
Neem een wereldbol en plak een
Lego-poppetje op Nederland.
Waar ben je op vakantie geweest?
Zet daar ook een poppetje. Hoe
lang heb je gereisd om daar te
komen? Al snel valt op dat je op
de aardbol na dagen reizen met
de auto (100 kilometer per uur)
of uren reizen met het vliegtuig
(1.000 kilometer per uur) nog
helemaal niet zo ver
bent gekomen.
De verschillen in grootte, en de afstanden in ons zonnestelsel
zijn enorm. Laten we eens beginnen met de twee bekendste
objecten aan de hemel, de zon en de maan. Bekijk eerst een
wereldbol zoals hiernaast uitgelegd.
Solar Walk
Astr
ie.nl
m
o
n
o
e f il m
n
n
o
Z
pje
De zon met
zonnevlekken
Voor kleine kleuters werkt deze
methode soms niet. Ze hebben
nog te weinig tijdsbesef en
begrijpen de grote getallen nog
niet. Zij kunnen zich misschien
voorstellen hoe een mier op een
skippybal loopt en niet in de gaten
heeft dat hij op een bol loopt
omdat de skippybal zo groot is
ten opzichte van de mier. Wij zien
ook niet dat we op een bol staan
omdat de bol zo reuzegroot is.
Hoe groot en hoe ver zijn zon en maan?
De middellijn van de maan is ruim
een kwart van de middellijn van de
aarde. Bij een standaard wereldbol
van ongeveer dertig centimeter
hoort een maan van ongeveer
acht centimeter, een sinaasappel
bijvoorbeeld. Leg nu, zonder
verder te lezen, de sinaasappel
eens op de goede afstand van de
wereldbol, hoe ver denk je dat de
maan van de aarde is? De meeste
kinderen en volwassenen leggen
de maan vrij dichtbij de aarde,
op één of twee meter van de
wereldbol. In werkelijkheid is de
afstand aarde-maan in dit model
negen meter. Teken eens een
cirkel met een straal van negen
meter op een plein. Zet de globe
in het midden en loop met de
sinaasappel over de cirkel.
Dat geeft al een aardig gevoel van
de leegte in het heelal. Wonderlijk
toch dat die maan niet wegvliegt!
De zon is als een reus zo groot.
De middellijn van de zon is ruim
honderd keer de middellijn van de
aarde.
Dus bij een globe hoort een zon
van ruim dertig meter, te groot om
makkelijk inzichtelijk te maken.
Daarom verkleinen we nu de
aarde tot een stuiterbal van 3
centimeter. Een kleine knikker
is de bijpassende maan. De zon
die bij deze aarde hoort wordt nu
drie meter. Die kun je tekenen
op een plein. Misschien heb je
thuis een rond tafelkleed of op
school een parachutekleed van
de goede afmeting. Sta er even
bij stil dat de zon een bol is, geen
platte cirkel. Die bol gaat dus
drie meter de hoogte in. Er past
een hele schoolklas in deze driemeter-meter zon. Kijk nu nog eens
naar de stuiterbal-aarde. Klein
hè! De stuiterbal-aarde staat op
ongeveer 300 meter afstand van
de drie-meter-zon. Misschien is
daar een gebouw waar je even met
de stuiterbal-aarde naar toe kunt
lopen? Dan gaat de afstand meer
leven.
Het is belangrijk om te beginnen bij de aarde, ons bekende
plekje. De zon en de maan met elkaar vergelijken geeft geen
gevoel van grootte, omdat je van beiden geen voorstelling kunt
maken. Door ze te vergelijken met de aarde lukt dat beter.
Met de oefening in het kader links kun je je nu verwonderen
over de enorme verschillen in grootte, en de leegte van ons
zonnestelsel.
Planetoïde Ida
met haar maantje
Planeet, planetoïde, dwergplaneet,
maan, hoe zit dat?
In ons zonnestelsel hebben we manen, planeten, planetoïden
en dwergplaneten. Wat is nou wat? Iets heet een planeet
als het aan drie eisen voldoet. Het moet allereerst om de
zon draaien. Manen draaien om hun planeet en zijn daarom
zelf geen planeten, zij draaien niet zelfstandig om de zon.
De tweede eis is dat een planeet een bolvorm heeft. Alle
aardappelvormige rotsblokken, waarvan er veel tussen Mars
en Jupiter draaien, zijn daarom geen planeten. Zij worden
planetoïden (vroeger ook wel asteroïden) genoemd. Op de
foto zie je planetoïde Ida. Zie je dat ook planetoïden maantjes
kunnen hebben?
Als derde moet een planeet in een 'schone' baan om de
zon draaien, een baan zonder andere objecten. Tussen de
planetoïden draaien soms ook kleine bolletjes om de zon.
Deze bolletjes draaien niet in een schone baan en worden
dan dwergplaneten genoemd. Ceres is hier een voorbeeld van.
Met de steeds beter wordende telescopen ontdekten we
rondom Pluto steeds meer andere planetoïden.
Deel 3 Meer vragen dan antwoorden
Heeft een telescoop in de woestijn
last van giraffen? Rosalie, 5 jaar
12 Deel 3 Meer vragen dan antwoorden
Onderzoek <=> Ontdekkingen
Over een onderzoekende
houding als het antwoord
niet voor handen is
'Kan er hier op mijn hand een oerknal ontstaan?' Floris, 10 jaar
'Waarom draait de aarde?' Karlijn, 6 jaar
'Kun je skateboarden op de maan?' Pim, 10 jaar
'Wat was er voor de oerknal?' Quinten, 7 jaar
'Hoeveel sterren zijn er?' Margreet, 6 jaar
'Is er leven op andere planeten?' Max, 8 jaar
'Heeft een telescoop in de woestijn last van giraffen?'
Rosalie, 5 jaar
Ontwerpcyclus
Vraag vanuit praktisch probleem
=>
Uitvindingen <=> Ontwerp
Kennis is nooit compleet, ook niet in de sterrenkunde. Op het
moment dat ik dit boek schreef, was er nog geen antwoord
op de volgende vragen: Wat was er voor de oerknal? Wat
heeft hem veroorzaakt? Is het heelal oneindig groot? Hoeveel
sterren zijn er in onze Melkweg en in het hele heelal? Wat
is donkere materie, die structuren in het heelal bij elkaar
lijkt te houden, en waar bevindt die zich? Hoe groot is de
kans op leven op andere planeten? Blijft het heelal uitdijen
of gaan we weer inkrimpen? Wat is de donkere energie, die
voor de versnelde uitdijing van dit moment zorgt? Om deze
vragen, en soortgelijke vragen in andere vakgebieden, in
de toekomst te kunnen beantwoorden, hebben we creatief
en innovatief denkende mensen nodig. Daarom is meer
aandacht voor wetenschap en techniek binnen ons onderwijs
zo belangrijk. Daarbij gaat het niet zozeer om het kunnen
reproduceren van allerlei wetenschappelijke en technische
feiten, maar vooral om de onderzoekende houding die
daarbij hoort. Het leren analyseren, reflecteren en evalueren.
Onderzoekend en ontwerpend leren, is dan ook een nieuwe
term die steeds vaker gebruikt wordt. Een mooie term, omdat
een onderzoekende houding altijd toepasbaar is, niet alleen
binnen wetenschap en techniek.
Wetenschappers gebruiken vaak een onderzoekscyclus.
Vanuit de verwondering onderzoeken ze hoe dingen werken
en daarbij doen ze ontdekkingen. Technici en uitvinders
gebruiken die ontdekkingen in uitvindingen die ons leven
comfortabeler maken of problemen oplossen. Zij passen
de ontwerpcyclus toe, ontwikkelen praktische oplossingen
en brengen daar telkens verbeteringen in aan. Soms zijn
de wetenschapper en de uitvinder dezelfde persoon. Zo
verbaasde de Zwitser Georges de Mestral zich over klitten die
hij moeilijk uit de vacht van zijn hond kreeg. Hij onderzocht
de klitten en ontdekte de kleine haakjes waarmee ze zich
vastgrijpen. Hij zag de mogelijkheden van dit systeem en vond
de eerste versie van klittenband uit. Inmiddels zijn er al aardig
wat problemen opgelost door de toepassing van klittenband.
In het ruimtestation ISS zou er veel door de lucht zweven
zonder deze uitvinding!
Dit deel van het boek laat je zien hoe je met een
onderzoekende houding veel kunt leren. Hoofdstuk 7 laat zien
hoe je ontdekkingen kunt doen via de onderzoekscyclus, en
hoe belangrijk een meetbare en haalbare onderzoeksvraag
daarbij is. Hoofdstuk 8 bespreekt hoe je van probleem
naar oplossing komt via de ontwerpcyclus. Techniek is
in dit hoofdstuk niet alleen een kwestie van handigheid
met gereedschappen en materialen, maar gaat vooral over
probleemoplossend leren denken. Nieuwe antwoorden
op vragen zijn niet altijd direct geaccepteerd. Soms zijn
wetenschappers het nog niet met elkaar eens. Hoofdstuk 9
gaat in op het ontwikkelen van een eigen standpunt, en de
kunst van het discussiëren.
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
Onderzoeken
Ontwerpen
Zijn we het eens?
14