Uitleg / instructie noodoproep nieuwe IVU apparatuur. - Qbuss

Uitleg / instructie noodoproep nieuwe IVU apparatuur.
Hieronder krijg je een aantal foto’s te zien wat voor jou als bestuurder zichtbaar is op het
nieuwe IVU scherm wanneer er een noodoproep is geplaatst, en vervolgens wat zichtbaar is
bij de RVL. Belangrijk is dat je altijd juist en volledig bent ingelogd in het systeem.
Dit is het basisscherm wat je normaal ziet,
Mallorca
Rood vraagteken
Wanneer je het noodpedaal hebt ingetrapt, verschijnt er in je basisscherm de term Mallorca
en een rood vraagteken (verbinding wordt tot stand gebracht) en er zal tevens Mallorca op
de buitendisplays van de bus zichtbaar zijn voor de betreffende instanties.
Mallorca
Blauw uitroepteken
Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, zal het rode vraagteken, een blauw
uitroepteken worden en je kan gelijk spreken!
De RVL bepaalt afhankelijk van de situatie, hoelang ze luisteren (agressie of bedreiging) en
besluit eventueel terug te praten, te bevestigen en aan te geven welke maatregelen er
genomen gaan worden. Hieronder zie je de informatie die de RVL ontvangt van je bus.
noodoproep
busnummer
Lijn
omloopnummer
positie
personeelsnummer
Als je de noodoproep hebt gebruikt, gaat er bij de RVL een luid geluidsignaal en verschijnt er
op hun beeldscherm een rode balk met daarin vermeldt; de noodoproep, je wagennummer,
je lijn, je wagenomloop, je bestemming en je personeelsnummer.
Op het tweede beeldscherm is ook gelijk zichtbaar waar de desbetreffende bus zich bevindt.
Voor je eigen veiligheid en het goed kunnen reageren van de RVL: bij iedere wisseling van
de bus, altijd je personeelsnummer en omloopnummer goed invoeren! Hiermee kan de
RVL de politie en de rijdienst duidelijk informeren waar je staat.
Als de noodoproep is afgehandeld, moet je de IVU uitloggen en vervolgens weer alles
opnieuw invoeren om de kreet Mallorca van de buitendisplays af te krijgen.
Wanneer maak je gebruik van de noodoproep?
1.
2.
3.
4.
Ernstige ongevallen met letsel. (dus niet bij ongevallen met alleen blikschade)
Onwel wording in de bus of daarbuiten.
Andere ernstige calamiteiten, b.v. brand langs de route e.d.
Bedreiging of andere ernstige ongeregeldheden in je bus.