les 11-12 - Speel je Wijs

Speel je Wijs
groep 6
11
les 12
11
4de leerjaar
Bijlage 1: Verhaal ‘Kerstfeest in het bos’ van Hanna Kraan
Kerst
Ga naar de website van De boze heks voor het verhaal ‘Kerstfeest in het bos’1 van Hanna
Kraan:
http://debozeheks.nl/verhalen-van-de-boze-heks/
Je vindt de tekst als vijfde verhaal.
1Het boek waar dit verhaal in voorkomt: Kraan, H. (2005). Hier is de boze heks. Ill. Annemarie van
Haeringen. Rotterdam: Lemniscaat. Op de website www.debozeheks.nl vindt je alles over de
kinderboeken van Hanna Kraan.
gr6_les11-12
Speel je Wijs
groep 6
11
les 12
4de leerjaar
Bijlage 2: Script ‘Kerstfeest in het bos’ naar het verhaal van Hanna Kraan1
Kerst
Kerstfeest in het bos
Scène 1
Haas en egel staan bij de kerstboom die rechtsvoor op het speelvlak staat.
Haas: Deze open plek bedoel ik. Geknipt voor ons kerstfeest. Er is een dennenboom, er
is plaats voor alle dieren en het is veilig ver van het hutje van de boze heks.
Egel: Hou op over de heks. Vorige week heeft ze nog een knoop in mijn stekels gelegd.
Als ik daar nog aan denk…
Haas: Jajaja. Ze is nou eenmaal niet te vertrouwen. Maar als jij dit ook een goede plek
vindt, dan zeggen we tegen de anderen dat ze hier moeten zijn. En ik vraag de spinnen
en de eekhoorns of ze de boom willen versieren.
Scène 2
De kerstboom staat rechtsvoor op het speelvlak. Alle dieren moeten er omheen kunnen zitten. De
spinnen en eekhoorns versieren de kerstboom. (Onder begeleiding van muziek of een lied?) Als
dat klaar is, dan komen alle dieren rond de boom zitten.
Haas: Kom, we gaan een kerstlied zingen.
Alle dieren zingen.
Haas: Dit is echt Kerstmis, zo allemaal samen…
Uil: Toch mis ik iemand. Is de heks niet uitgenodigd?
Er valt een pijnlijke stilte en alle dieren kijken naar haas.
Haas kucht: Nee, die wou ik er liever niet bij hebben. Ze is in staat om het hele feest in
het honderd te sturen met haar toverkunsten. En dat humeur van haar, bewaar me.
Mees: Gelijk heb je. Gisteren had ze me bijna te pakken, ik moet er niet aan denken!
Egel: Bij mij heeft ze vorige week nog een knoop in mijn stekels gelegd!
Ekster: En bij mij…
1Het boek waar dit verhaal in voorkomt: Kraan, H. (2005). Hier is de boze heks. Ill. Annemarie van
Haeringen. Rotterdam: Lemniscaat. Op de website www.debozeheks.nl vind je alles over de kinderboeken
van Hanna Kraan.
gr6_les11-12
Speel je Wijs
groep 6
11
les
12
4de leerjaar
Bijlage 2: Script ‘Kerstfeest in het bos’ naar het verhaal van Hanna Kraan1
Kerst
Uil: Ik weet ook wel dat het geen lieverdje is. Maar het is toch Kerstmis.
Haas: Ga haar dan halen, als je durft. Nou, waar blijf je nou met je grote mond?
Uil: Je kunt veel van me zeggen, maar een lafaard ben ik niet. Ik ga. Tot straks.
Zachtjes Of niet natuurlijk. Vliegt naar de heks.
Egel: Die zien we nooit meer terug. Dat mens is tot alles in staat. Vorige week heeft ze
nog een knoop…
Haas: Ja, hou je mond nou maar! We hadden hem nooit mogen laten gaan.
De dieren wachten in gedrukte stemming af.
Scène 3
Het hutje van heks staat links midden op het speelvlak. Uil tikt tegen het glas van het hutje van
de heks.
Heks: Wat moet dat?
Uil: Gelukkig kerstfeest. We zijn kerstliederen aan het zingen bij de grote dennenboom,
en namens alle dieren kom ik u ook uitnodigen.
Heks: Verbluft. Namens alle dieren… Willen ze mij erbij hebben?
Uil: Jazeker, zoals ik al zei…
Heks: Gilt. Zo! En hoe weet ik dat het geen valstrik is? Hoe weet ik dat? Jullie met je
kerstliederen. Daar trap ik niet in!
Uil: Maar luister eens…
Heks: Niks te luisteren! Verdwijn, voor ik mijn geduld verlies! Nou, komt er nog wat van?
Uil draait zich om en vliegt terug naar de kerstboom. Heks achtervolgt hem stiekem.
Scène 4
De dieren slaken een zucht van verlichting als ze uil zien.
Ekster: En?
Spin: Wat zei ze?
Eekhoorn: Vertel op!
gr6_les11-12
Speel je Wijs
groep 6
11
les
12
4de leerjaar
Bijlage 2: Script ‘Kerstfeest in het bos’ naar het verhaal van Hanna Kraan1
Kerst
Uil: Gaat terneergeslagen zitten. Ik heb mijn best gedaan. Maar ze vertrouwde het niet. Ik
vind het toch jammer.
Egel: Nou, ik niet! Vorige week heeft ze nog een knoop in mijn stekels…
Hij stokt en kijkt met uitpuilende ogen naar de struiken. Daar heb je d’r!
De dieren kijken geschrokken op.
De heks leunt op haar bezemsteel, kijkt langzaam de kring rond en kijkt dan naar de kerstboom.
Heks: Wat mooi… Er moet nog een piek op, eigenlijk.
Ze doet een toverbeweging en zet een piek op de boom. Verlegen: Dan ga ik maar weer.
Haas: Springt overeind. Niet weggaan! Hoho, u hoort er ook bij!
Loopt naar de heks, pakt haar arm en trekt haar in de kring. Allemaal een beetje opschuiven.
Gaat u maar zitten.
De heks gaat aarzelend zitten.
Haas: Het volgende kerstlied.
De dieren beginnen te zingen en de heks zingt zachtjes mee. De dieren knikken haar toe en de
heks gaat steeds harder zingen. Al gauw zingt ze het hardst van allemaal.
Na het lied trekt egel aan de mouw van de heks.
Egel: Niet om het een of ander, maar vorige week… glimlacht ineens. Ach laat maar zitten.
Gelukkig kerstfeest.
Alle dieren: Gelukkig kerstfeest.
gr6_les11-12