deelprojectleiders - Brandweer Nederland

Deelprojecten Versterking Brandweeronderwijs
Deelproject 1 Behoeftestelling
−
Annemarie Breur, deelprojectleider
Deelproject 2 Onderhoud Kwalificatiesysteem
−
Janneke Titzing, IFV, deelprojectleider
Deelproject 3 Ontwikkelen onderwijscontent
−
Annemieke Hendriks, IFV, deelprojectleider
Deelproject 4 Optimaliseren lesstof
−
Lydia van der Hulst, IFV, deelprojectleider
Deelprojecten 5 en 6 Brancheafspraken en sleutelprojecten
−
Tijs van Lieshout, deelprojectleider
−
Heide Gramser, lid projectteam
−
Harry Bovens, IFV, lid projectteam
Deelproject 7 Onderwijsinnovatie en kennisroulatie
−
Wim Beckmann, Manager Brandweeracademie, deelprojectleider
−
Harry Bovens, IFV, lid deelprojectteam
−
Manon Ruijters, Twynstra Gudde
−
Mirjam Brussen, Twynstra Gudde en lid van leerteam Initiatieven verbinden
−
Jacquelien van ’t Zand, Brandweer Nederland, en lid van het leerteam Informele
bewegingen
−
−
Annemieke Hendriks, IFV, en lid van het leerteam Incidentenonderzoek
Debora Bakker, IFV, en lid van het leerteam Bijzondere voorvallen
Deelproject 8 Vakbekwaam blijven
−
Annemarie Breur, deelprojectleider
−
Kirsten Groote, Brandweer Nederland, lid projectteam
Deelproject 9 Inrichten kwaliteitszorgsysteem
−
Marianne Heijndijk, IFV, deelprojectleider
−
Marieke Geelen, IFV, lid projectteam
−
Tessa van den Brand, IFV lid projectteam
Deelproject 10 Herontwerp examinering
−
Marianne Heijndijk, IFV, deelprojectleider
−
Wendy van Middelkoop, IFV lid projectteam
Deelprojecten 11 en 12 Beschrijven stelsel en landelijke afspraken
−
Harry Bovens, IFV, deelprojectleider
−
Heide Gramser, lid projectteam
Mei 2014