Junk Jam Lesbrief - Jeugdplein Hengelo

Kunst op School
Lesbrief
Junk Jam
2014
1. Algemeen:
Culturele Instelling:
Muziekschool Hengelo
Folkert Buis, Niek Meijer
Discipline:
Muziek
Doelgroep:
Groep 7/8
Tijdsduur:
Workshop: Plm. 50-60’
Voorbereidende les: plm. 20’
Verwerkingsles: plm. 30’
Materiaal:
In de voorbereidende les:
 Filmmateriaal (Stomp Keuken scène, ‘Music for one apartment and 6
drummers ‘)
 Vraagblad bij ‘Music for one apartment and 6 drummers’
Bij de workshop:
 Eén afvalcontainer gevuld met potten, pannen en andere junk
 Kofferdrumstel
 Gevonden voorwerpen en bouwemmers (bij grote groepen)
 Papier en pennen
In de verwerkingsles:
 Basistrack – mp3 voor de opdracht
Rolverdeling:
De Muziekschool Hengelo:
 Levert docenten en materiaal
De ICC’er van de school:
 Biedt de mogelijkheid om de filmpjes te tonen (Youtube) in
voorbereidende les
 Regelt een ruime locatie om de voorstelling te doen (speellokaal,
gymlokaal, bij goed weer ook buiten)
De voorstelling begint in de klas (‘inbreken in de les’) en verplaatst
met de groep naar de ruime locatie
De Groepsleerkracht:
Voorbereidende les:
 Bekijkt met de groep de 2 filmpjes
 Gaat gesprek aan, aan de hand van vragenblad (zie bijlage)
Workshop:
 Doet samen met de kinderen actief mee
 Zorgt voor materiaal: Papier (2xA4 per leerling) en ballpennen
 Bekijkt met de groep het andere filmpje
 Neemt slotpresentatie op met de camera van de Muziekschool.
Verwerkingsles:
 Opnemen ritme-jam in verwerkingsles door middel van telefoon,
camera of iets dergelijks voor het verwerken van de eindpresentatie.
 Reflecteert met de leerlingen
2. Cultuurontmoeting:
Doel :
Doel van deze voorstelling is het ontdekken van klankmogelijkheden in
alledaagse voorwerpen. Deze mogelijkheden worden benut in het bedenken
en uitvoeren van een ritmische muzikale presentatie. De presentatie is
tweeledig: Aan het eind van de voorstelling zijn de kinderen in staat om een
‘Ritmisch klankspel’ uit te voeren. Daarna krijgen ze in de verwerkingsles de
opdracht om zelf een arrangement te bedenken en op te nemen.
Kern- en tussendoelen: Bij Kerndoel 54: Muziek
Luisteren:
 naast vormprincipes (herhaling, contrast en variatie) komen ook
vormeenheden (motief, thema, muzikale zinnen) en
compositievormen (zoals canon, rondo en variatievormen) aan de
orde
Muziek Maken:
 de maat, het ritme en eenvoudige ritmische patronen spelen bij
liedjes, ook als voorspel, naspel en begeleiding
 spelen van tegenstellingen en overgangen:
hard-zacht, hoog-laag,
snel-langzaam
 experimenteren met verschillende klankkleuren en
bespeelmogelijkheden die passen bij het instrument
 speelstukjes ontwerpen en spelen waarin centraal staan:

vormprincipes (herhalingen, contrasten, variaties)

vormeenheden (motieven, thema's, muzikale zinnen)

vormtechnieken (echo, imitatie, ostinaat)
Achtergrond
informatie:
Het verloop van de
cultuurontmoeting:
Tijdens de voorbereidende les was in het filmpje ‘Music for one apartment
and 6 drummers ‘ te zien dat elk voorwerp te gebruiken is als ritmeinstrument. Theatergroepen als Percossa, Stomp en de Wereldband
gebruiken dit gegeven al jaren in hun voorstellingen. Er zijn veel
voorbeelden te vinden op Youtube.
Zoek maar eens op: Stomp – Percossa – Wereldband koffiebekertjes –
streetdrummers.
De voorstelling begint zo mogelijk in de klas, en wordt na plm. 10 minuten
voortgezet in de daartoe bestemde speelruimte. De voorstelling begint met
pen en papier, aan tafel. We gebruiken balpennen en papier van de scholen
zelf. Bij combiklassen kan de beginfase eventueel gezamenlijk plaatsvinden,
in overleg.
Fase 1 – Muzikale introductie Niek & Folkert. Vragen naar ‘six drummers…’
Daarna: muziek met je handtekening.
Kinderen schrijven hun handtekening, het ritme van het schrijven wordt
omgezet in ritme (met de stem)
Fase 2 – Naar speellokaal. Introductie van de ‘instrumenten’ (potten,
pannen etc.) Speelmanieren en klank worden ontdekt. Er wordt een aantal
ritmes ingestudeerd. Dit is het materiaal voor het slotarrangement.
Fase 3 – Concentratieoefeningen en daadwerkelijke uitvoering van
arrangement. Filmopname om het ‘echt’ te maken.
Fase 4 – Uitleggen opdracht verwerkingsles. (zie: verwerkingsles)
3.
Doel :
Voorbereidende les op school:
Kennismaken met klank en ritme op oneigenlijke instrumenten.
Kern- en tussendoelen:
Bij Kerndoel 54: Muziek
Betekenisvolle Onderwerpen en Thema’s
 Muziek is voor kinderen alom tegenwoordig. Via de media komen ze
met veel verschillende soorten muziek in aanraking. Muziek op
school sluit daarbij aan, maar geeft ook verdieping in de muzikale
beleving van de kinderen.
Achtergrond
informatie:
Inhoud van de
voorbereidende les:

Er wordt gekeken naar het filmpje ‘Music for one apartment and six
drummers’. Aan de hand van een werkblad worden hierover vragen
gesteld. (duur filmpje: 10 minuten, duur gesprek: 10-20 minuten)
4. Verwerkingsles op school:
Doel :
Bij de verwerkingsles krijgt de groep de opdracht om twee verschillende
ritmes te bedenken met onwaarschijnlijke instrumenten en dit op camera
vast te leggen. Deze stukken worden uiteindelijk gemonteerd in een
slotpresentatie, evt. voor Youtube doeleinden.
Kern- en tussendoelen:
Bij Kerndoel 54: Muziek
Betekenisvolle Onderwerpen en Thema’s
 Muziek is voor kinderen alom tegenwoordig. Via de media komen ze
met veel verschillende soorten muziek in aanraking. Muziek op
school sluit daarbij aan, maar geeft ook verdieping in de muzikale
beleving van de kinderen.
Muziek Maken
 de maat, het ritme en eenvoudige ritmische patronen spelen bij
liedjes ook als voorspel, naspel en begeleiding
 spelen van tegenstellingen en overgangen:
hard-zacht, hoog-laag,
snel-langzaam
 experimenteren met verschillende klankkleuren en
bespeelmogelijkheden die passen bij het instrument
 speelstukjes ontwerpen en spelen waarin centraal staan:

vormprincipes (herhalingen, contrasten, variaties)

vormeenheden (motieven, thema's, muzikale zinnen)

vormtechnieken (echo, imitatie, ostinaat)
Muziek Vastleggen
 klankstukjes van circa anderhalve minuut ontwerpen, waarin een
bepaalde ontwikkeling plaatsvindt
Bij Kerndoel 55: Reflecteren
Bespreken van ideeën, plannen en keuzemogelijkheden voor het maken van
een eigen presentatie (eigen inbreng voor Youtube-filmpje)
Achtergrond
informatie:
De eindopdracht is geïnspireerd op het Tv-programma Join the Beat, waarbij
mensen allerlei muzikale ideeën inzonden, die in een track gemonteerd
werden.
Inhoud van de
verwerkingsles:
Er wordt zelfstandig een arrangement of ritmisch fragment bedacht en
ingestudeerd. De keus van de instrumenten is vrij, het uiteindelijke doel
nodigt uit om het zo creatief mogelijk te maken.
Het arrangement heeft ten minste
 twee verschillende klankkleuren, of
 twee verschillende ritmes (denk bijv. aan half tempo, dubbel tempo,
hard zacht etc.)
Van het arrangement wordt een filmpje gemaakt via camera of telefoon. Dit
filmpje wordt door de groepsleerkracht verstuurd naar Folkert Buis.
([email protected]). Folkert verzamelt van alle deelnemende groepen de
filmpjes en monteert al het materiaal tot één film. Deze film krijgen alle
deelnemende groepen toegezonden.