SOVA- en Faalangst-reductie traingen Gilze

SOVA- en Faalangst-reductie traingen Gilze-Rijen
i.s.m. WSNS Regio Land van Nassau
Binnen de gemeente Gilze-Rijen worden er SOVA1- en Faalangsttrainingen aangeboden. De
gemeente en het WSNS Regio Land van Nassau (www.regiolandvannassau.nl) subsidiëren deze
trainingen.
De trainingen worden in groepsverband na schooltijd gegeven door hiertoe opgeleide leerkrachten
van de basisscholen. Aan deze trainingen zijn voor de ouders geen kosten verbonden. De trainingen
omvatten (afhankelijk van de soort training) 12 tot 15 bijeenkomsten en duren 1 tot 1½ uur per
bijeenkomst. We maken onderscheid in drie trainingen:
- Sova-training jonge kind (groep 3 en 4),
- Sova-training oudere kind (groep 5 t/m 8)
- Faalangsttraining voor leerlingen uit groep 6,7 en 8.
De organisatie van deze trainingen is in handen van twee SOVA-coördinatoren, Carmen de Kuijer en
Régine Kerkhof. Een aantal leerkrachten van de basisscholen in Gilze en Rijen is als trainer opgeleid.
Zij geven de trainingen in opdracht van de SOVA-coördinatoren en niet in opdracht van de school. Zij
geven de trainingen dus niet in de rol van leerkracht. De intern begeleider van de basisschool meldt
kinderen voor een training aan bij de SOVA-coördinatoren. Dat gebeurt uiteraard in overleg met
ouders en de leerkracht(en) van het kind. Als een kind voor de training wordt geplaatst verloopt de
communicatie met ouders via de trainers. De trainers informeren ouders over hun kind. Informatie
voor de school gaat altijd via – of in overleg met - de ouders.
Voor welke kinderen is de SOVA-trainingen?
- We willen kinderen helpen die zich slecht op hun gemak voelen bij anderen, vaak alleen staan.
- We willen kinderen helpen die vaak het mikpunt van plagerijen zijn; verlegen, schuwe kinderen.
- Ook willen we kinderen helpen die luidruchtig zijn, die anderen hinderen en voortdurend betrokken
zijn bij ruzies en vechtpartijen.
Kortom: We willen proberen om kinderen die regelmatig in moeilijke situaties komen handvatten te
geven om daar zelf iets aan te veranderen. We willen ze meer zelfvertrouwen geven om een goed
contact te kunnen maken en te onderhouden.
Voor welke kinderen is de Faalangst-reductietraining?
Faalangst is een conflict tussen voelen, denken en doen.
- We willen kinderen vaardigheden aanleren om ze in sociale en/of leer situaties beter tot hun recht
te laten komen. Kortom, meer succes te laten voelen.
- Wie zich faalangstig voelt, raakt geblokkeerd en verliest flexibiliteit in denken en handelen.
Daarom bestaat de training uit drie onderdelen: Anders voelen, Anders doen, Anders denken.
1
SOVA = sociale vaardigheid