ING - Jeroen van Dullemen

Dinsdag 25 november 13.15 – 13.45 uur
Jeroen van Dullemen
Manager Customer Data
ING
Datamanagement in klantperspectief
Nu klanten massaal met hun bank communiceren via hand-held devices
en andere digitale middelen, zijn goede data essentieel voor een goede
klantbediening. Maar hoe weet je of de data goed zijn, en wanneer is
goed goed genoeg? Wat moet je daarvoor doen? En hoe krijg je dat voor
elkaar in een organisatie met miljoenen klanten, veel IT en een lange
historie? Jeroen zal in deze presentatie ingaan op de ervaringen met data
governance en management bij ING.
Curriculum Vitae
Jeroen van Dullemen is manager customer data bij ING, en verantwoordelijk voor
de klantdata en klantinformatieproducten. Het datamanagement en data
governance zijn daarbij, met de sterk toenemende digitalisering van
bedrijfsprocessen, essentieel geworden.
Jeroen heeft diverse vernieuwingen geïnitieerd en geleid op het gebied van
master data management, datakwaliteit, klantbeeld en ketensamenwerking.
Jeroen is tevens voorzitter van NLIQ, het Nederlandse platform voor
informatiekwaliteit.