Ringsproak augustus 2014

Geboren
sectie 1 ‘Trots, dankbaar en blij …’, dat zijn Steffan Leusenkamp & Loes
Aalderink (Veldleeuwerik 14, 7651 GR Tubbergen). Want ze hebben op 15 juni een dochter gekregen: Vajèn Johanna.
Koper, Zilver en Goud
sectie 3 Harrie & Petra Wesselink (Peggenweg 9a, 7665 RN Albergen)
gedenken op 9 september dat zij 25 jaar zijn gehuwd.
sectie 6 Wim & Alide Kluin (Vriezenveenseweg 56, 7678 VC Geesteren)
vieren op 15 september, dat zij 12½ jaar zijn gehuwd.
sectie 5 Bart & Rianne Maathuis (Bruinehaarsweg 84, 7679 TJ Langeveen)
leven eveneens toe naar hun koperen huwelijksjubileum, op 21 september.
sectie 5Henk & Grieta Drenthen (Nikkelsweg 21, 7675 TD Bruinehaar)
gedenken op 25 september vreugdevol het officiële besluit van vijftig jaar geleden om samen verder door het leven te gaan.
In Memoriam (sectie 8)
Gesine Hindrika Buter-Hinderink
2 juli 1921 – 7 juli 2014
Gesine Buter, ik ken haar als vaste bezoekster van het middaggebed in de
Eeshof-kapel. Ze leeft uit haar geloof; de Heer is haar herder. Gaandeweg
wordt die kapelgang onregelmatig. En dan komt ze niet meer. Als ik Gesine
bezoek heeft ze het over haar slechte gehoor. Ze heeft hartklachten, en
voelt zich benauwd door de warmte. Dan is ze angstig.
Gesine groeit op in een klein boerenbedoeninkje. Al jong helpt ze mee om
de kost te verdienen. Op 2 april 1939 beaamt Gesine de doopbeslissing van
haar ouders; zij spreekt uit dat de Heer ook haar herder is. In 1956 trouwt
Gesine met Jan Buter. Ze gaan wonen in Manderveen. Na Jan’s overlijden
verhuist Gesine naar een appartement in ‘De Eeshof’. Op 5 juni spreek ik
haar voor ‘t laatst. Gesine is gemeen gevallen, en ik breng het bloemstukje
uit het middaggebed. Op de avond na haar overlijden vertellen nabestaanden over Gesine’s belangstelling en goedgevigheid. En dat ze er altijd was
als de kinderen ziek waren. Over oma als keukenprinses, over de wandelingetjes door de grote groentetuin en de gezellige gesprekjes bij het afwassen.
Kortom, over een lieve oma die mag verwennen.
Wat spreekt nabestaanden aan in Psalm 23? Het is een geliefde Psalm. Wij
lezen er veiligheid uit: de herder zorgt voor zijn kudde, hij zorgt ook voor
mij. Je weet het weer zeker. Je vreest geen kwaad, want God is bij je. Er zal
je niets ontbreken. Ook nabestaanden in 2014 herkennen zich in de gevoelens van de dichter. Hij zingt het uit: God geeft mij nieuwe kracht en leidt
mij langs veilige paden. God zorgt ook voor inspiratie op onze levensweg.
Hij geeft daartoe tien rake richtingswijzers, opdat zijn mensen het voorrecht
van hun vrijheid in verantwoordelijkheid beleven.
Het leven loopt niet altijd op rolletjes. Dat ook de psalmist pijn en twijfel,
angst en verdriet kent, ervaren wij even verderop. Hij beseft hoe het voelt
om bang te zijn. Toch vreest hij geen gevaar, omdat hij de herder aan zijn
zijde weet. Uitgerust met een stok om wilde beesten op afstand te houden.
En een kromstaf om hem uit het ravijn weer op het rechte pad te trekken.
De psalmist put nieuwe moed. Dan zijn donkere wegen begaanbaar.
De Heer is mijn herder. Het is het eerste wat ze antwoorden op mijn vraag
welke liederen we zullen zingen. Gesine’s nabestaanden herkennen zich in
de gevoelens van de psalmist. Zij voelen iets mee van de troost en de bemoediging die eruit spreken. Dat betekent niet dat we geen verdriet meer
kennen. Dat betekent wel dat de Heer er altijd voor ons is. Als een goede
herder, die zich ontfermt over Gesine en over ál zijn kinderen.
A Dieu, Gesine!
In Memoriam (sectie 3)
Jan Lubberman
25 juli 1929 – 18 juli 2014
Ik ontmoet Jan in het voorjaar van 2012 in het ZGT-Almelo. Hij is ernstig
verzwakt. Een gesprekje is niet mogelijk. Later is hij aanspreekbaar. Zij het
beperkt, vanwege zijn doofheid. Vervolgens bezoek ik Jan in ‘Het Meulenbelt’. Fragiel, in zichzelf gekeerd en stilletjes zit hij in zijn kamer. Verlangt
Jan naar zijn vertrouwde thuis aan de Hardenbergerweg? Daar ontmoet ik
hem weer. Ik ben er niet alleen. Jan is zorgbehoevend. We hebben een gesprekje n.a.v. familiefoto’s. Verschijnt er een glimlach op zijn gezicht? Die
verdwijnt als het gaat over zijn vrouw. Jan kijkt stil voor zich uit. Hij is
moe. Midden op de dag brengt de zorgmedewerkster hem naar bed.
In de nacht van donderdag op vrijdag overlijdt Jan. ’s Zaterdags ontmoet ik
zijn nabestaanden; ze vertellen. Op een zonnige zomerdag in Lattrop wordt
in het boerengezin van Hendrik Jan en Fenna Lubberman hun derde zoontje
geboren, Jan. Op 1 september houden zij hem ten doop. Op 17 maart 1948
doet Jan belijdenis. Maar eerst bezoekt Jan de lagere school in Brecklenkamp. Daarna gaat hij aan de slag als boerenknecht. In Hengelo en later
Denekamp vindt Jan werk bij de Post. Zijn grote liefde is Riek Meijer. In
1963 trouwt het paar, en gaat wonen aan de Hardenbergerweg. Ze krijgen
drie zoons. Donkere wolken pakken zich samen: Riek wordt ernstig ziek en
overlijdt. Komt Jan dit verlies ooit te boven? Hij staat er, ondanks alle hulp,
uiteindelijk alleen voor. Dat hij er drie leuke dochters bij krijgt, en vervolgens negen lieve kleinkinderen, is voor hem het zonnetje, dat door het wolkengrauw heen breekt. Zorgzaamheid, gezellig een praatje maken, aandacht
voor zijn kleinkinderen, verwennerijtjes, de waardering is wederzijds.
In de uitvaartdienst lezen we de gelijkenis van zaaier en zaad. Er gaat veel
verloren. Zaaien doe je dus met gulle hand. En het zaad in goede grond
brengt veelvoudige vrucht voort. Jezus vertelt over de weg ten leven. De
Eeuwige is de zaaier. Het zaad is Gods liefde, die kiemt en vrucht draagt in
mensen. Groeien in geloof, hoop en liefde zijn onze mogelijkheid en opdracht. Zo bemoedigt ons deze gelijkenis op de weg van de navolging van
Christus. De spanning ligt in de tegenstelling tussen het zinloze zaaien aan
het begin, en de uiteindelijke onovertroffen oogst. In het zaad zien wij de
weg van Gods liefde ten leven. Loopt die dood op Golgota? Op de derde
dag ontkiemt het zaad. Jezus is eersteling van de grote oogst. En waar een
voorgaat volgen er meer. Uitgeleide doen wij Jan in dit perspectief van de
opstanding. In het licht van Pasen vertrouwen wij hem toe aan de toekomst
van de Eeuwige.
A Dieu, Jan!
Verantwoording
sectie 4 Tijdens een van mijn bezoeken kreeg ik een biljet van €10 mee. In
overleg heeft het bedrag een diaconale bestemming gekregen.
Bij de kerkdiensten
De liturgische kleur in deze periode is het groen van hoop, groei en toekomst.
24 augustus (10e zondag van de zomer)
Om 10.00 uur is er dienst in Tubbergen. Voorganger is Sape Visser uit
Almelo.
31 augustus (11e zondag van de zomer)
Om 09.00 uur is er dienst in Bruinehaar, en om 10.30 uur in Tubbergen.
Voorganger is Mw.R. van der Kaap uit Enschede.
7 september (12e zondag van de zomer)
Om 10.00 uur is er dienst in Tubbergen. Voorganger is ds Wim Harleman
uit Deventer.
14 september (13e zondag van de zomer)
Om 09.00 uur is er dienst in Bruinehaar, en om 10.30 uur in Tubbergen.
Voorganger is ds Hendrik Marsman. Vergeving, dat is het thema van deze
zondag, de vergevingsgezindheid van God en van mensen. Die is niet vanzelfsprekend laat Exodus 32 weten. Daar is JHWH erg boos op zijn volk.
21 september (1e zondag van de herfst)
Om 10.00 uur is er dienst in Tubbergen. Voorganger is ds Hendrik Marsman. Het is startzondag: ‘Met hart en ziel - Vieren en verbinden’. Na de
dienst is er een veelkleurig startprogramma tot ± 13.00 uur.
Doordenker
De kaars
De kaars maakt ons gebed niet overbodig,
maar is er de voortzetting van.
De kaars maakt ons offer niet overbodig,
maar is er het symbool van.
De kaars schenkt ons niet wat wij vragen,
maar is teken van ons vertrouwen.
uit: Nico ter Linden, ‘Meer kostgangers’, Amsterdam 2001, blz. 79.
Reisje 55-plussers
Ook dit jaar wordt er weer een reisje georganiseerd voor diegenen onder ons die zich op de
een of andere manier verbonden voelen met
onze kerk. Het reisje vindt plaats op donder-
dag 11 september 2014.We vertrekken vanaf garage Ter Beek om 13.00
uur. Opgave uiterlijk donderdag 4 september 2014. Na afloop is er geen
broodmaaltijd maar een diner. Wilt u hier rekening mee houden?
Opgave bij:
Janna Toenhake
telefoon 0546 – 62 11 73
Diny de Boer
telefoon 0546 – 62 18 79
Groeten, Janna en Diny
De lachende kerk
Agenda
4 sept., 15.30 uur
8 sept., 19.30 uur
10 sept., 20.00 uur
11 sept., 13.00 uur
17 sept., 20.15 uur
21 sept., 10.00 uur
25 sept., 10.00 uur
14.30 uur
Eeshof-middaggebed
voorber. Week vd Eenheid
overleg startzondag
reisje 55+
vergadering knd
startzondag
voorb. Aveleijn-kerstviering
senioren-middag
kapel ‘De Eeshof’
pastorie, Geesteren
‘De Delle’
Ter Beek
‘De Delle’
Tubbergen
‘De Wiekhof’
Peddemors, Mveen
Verkoopdagen
Tijdens de fietsvierdaagse afgelopen zomer waren er weer allerlei
activiteiten in en om de Delle. Veel gemeenteleden hebben de schouders
onder dit belangrijke stukje gemeentewerk gezet,zodat we aan het einde
van de week een batig saldo van bijna € 3700,00 konden noteren.!!Een
fantastisch resultaat. Alle harde werkers en werksters voor en achter de
schermen, heel hartelijk dank namens de organisatie.
In de leeftijd der sterken
De volgende gemeenteleden vieren hun verjaardag in de maanden augustus
en september 2014. Namens de kerkenraad van harte gefeliciteerd en vele
goede jaren gewenst.
26-8-1930: Mw. E. Büter-ten Bos, Hartmanstraat10, 7679TT Langeveen
28-8-1929: Mw. B.J. Peddemors-Bokhoven, Bloomsweg 9,7664VZ Manderveen
31-8-1928: Dhr. H.J. Kamerhuis, De Galmerij 30, 7678BN Geesteren
7-9-1933: Dhr. J.G. Flims, De Galmerij 30, 7678BN Geesteren
9-9-1929: Mw. J. Altena, Bizetstraat 1, 7651MN Tubbergen
10-9-1923: Mw..H. ten Bos-Eshuis, Balkenbeltsweg 7, 7679TD Langeveen
13-9-1934: Dhr. A.P. Siero, Bizetstraat 13, 7651MN Tubbergen
17-9-1934: Dhr. H.W. Ranter, Schultenhofweg 8, 7651NL Tubbergen
17-9-1934: Mw. G. Boers-Boers, Vlierakkersweg 1A, 7679TB Langeveen
18-9-1928: Mw.K.A. Faro-Roodenburg, Irenestraat 5, 7651CP Tubbergen
19-9-1925: Mw. G. Gervedink Nijhuis-Harbers, Eeshoflaan 119, 7651LZ
Tubbergen
28-9-1930: Mw.A.de Witte-Hindriksen, Eeshoflaan21K, 7651LZ Tubbergen
29-9-1931: Mw.. F. Peddemors-Schuurhuis, Uelserweg 11, 7651KT Tubbergen
Opbrengsten Diaconie collectes juni 2014
01 juni Actie boodschappenmand (jeugddienst) 130,30
05 juni Gebedsdienst Eeshof; St. Heifer
23,30
08 juni Zendingswerk Kerk in Actie
101,25
15 juni Werelddiaconaat
39,10
22 juni Landelijk Zonnebloem
54,62
29 juni ZWO Kleine Ring; Quatamala
59,60
Zendingsbus Bruinehaar
11,=
Zendingsbus Tubbergen
24,70
Cheque jeugddienst; Actie boodschappenmand 217,15
Gift via mv. J. v.d. Veen
10,=
Door omstandigheden zijn de collecte opbrengsten van maart en april niet
geplaatst. Graag willen we de giften nog wel vermelden.
Maart; Gift via mv. J. v.d. Veen
Gift via collectezak
April; Gift via collectezak
Gift via mv. J. v.d. Veen
Gift via ds. H. Marsman
Bijdrage Palmpaasontbijt
Hartelijk dank voor al uw bijdrage en giften.
10,=
5,=
10,=
10,=
20,=
111,50
De diaconie
Giften Kerkrentmeesters
De onderstaande giften zijn in de maanden juni en juli 2014 voor het college van kerkrentmeesters binnengekomen:
Gift via mevr. Flims-Flims (5-6)
€ 10,00
Gift via mevr. J. Peddemors (19-6)
€ 10,00
Gift via mevr. D. Peddemors (19-6)
€ 10,00
Gift via mevr.J. Peddemors (19-6)
€ 10,00
Gift via mevr. J. van der Veen(17-6)
€ 20,00
Gift via mevr. G. Hendriksen-Huzink (26-6)
€ 10,00
Gift via mevr. Flims-Flims (26-6)
€ 10,00
Gift via mevr. J. van der Veen(7-7)
€ 10,00
Gift via mevr. J. van der Veen (12-8)
€ 20,00 Gift via mevr. J. van der Veen (13-8)
€ 5,00 Hartelijk dank voor uw giften namens het college van Kerkrentmeesters.
Mutaties ledenbestand
Binnengekomen in onze gemeente:
Vanuit Hengelo: Mevr. H.R. ter Horst, Hekkertsweg 11, 7651KD Tubbergen, sectie 2
Vanuit Nijkerk: Mevr. H.A. Visscher, Kloosteresweg 3, 7651NP Tubbergen, sectie 3
Vanuit Vriezenveen: Mevr. A.H. Faber – Boer, Kluunvenweg 14, 7651NK
Tubbergen, sectie 3
Vanuit Wierden: Dhr. D.A. Bril, Snoeymansweg 13, 7668TH Haarle, sectie
1
Vertrokken uit onze gemeente:
Naar Rossum: Mevr. M.D. Schrameijer, Pottersweg 11, 7664VK Manderveen
Naar Emmen: Mevr. L.C.H. Harteveld - van Dijk, De Aanleg 111, 7678VZ
Geesteren
Naar Nijverdal: Mevr. K.R. Groothuis en Mevr. K. Kelder, Hendrik Wetterstraat 10, 7665AT Albergen
Naar Westerhaar: Mevr. H. Lamberts, Bothofweg 13a, 7678SN Geesteren
Naar Groningen: Mevr. M.S.W. Spijkers, Chopinstraat 37, 7651MC Tubbergen
Bloemendienst ( svp zaterdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur bezorgen)
Tubbergen
Bruinehaar
24 aug Mw.G.Hendriksen-Boers
n.v.t.
31 aug Fam.A.J.Hendriksen-Bonke
Fam.JG.Engbers-Eshuis
7 sept Fam.H.Hendriksen-Huzink
n.v.t.
14 sept Fam.G.Hendriksen-Nijland
Mw.AF.Engbers-Hilberink
21 sept Mw.JGB. Hindriksen-Bossink
n.v.t.
28 sept Fam.J.Hindriksen-Gierveld
Mw.G.Flims-Schuttevaar
Rooster deurdienst
24 aug Mw. G.Woudstra
31 aug Mw.D. de Boer
7 sept Mw. R.Handlogten
14 sept Mw. R. Harmsen
21 sept Fam. G. Hendriksen
28 sept Dhr. G. Kosters
Rooster kinderoppas
24 aug Marjan Hendriksen
31 aug Charlotte en Mirjam Prins
7 sept Annet Meerdink
14 sept Jolien Harmsen
21 sept Aly Heppenhuis
28 sept Carla Huzen
Rooster kindernevendienst
Ineke Overmars
Jeanet Versteeg
Helma Holsbrink
Rianne Maathuis
Nina en Henk Pol
Elske Woudstra