Aanslagen Zonder Grenzen CALL Attentats Sans

NL
Aanslagen Zonder Grenzen CALL Attentats Sans Conséquences
Pieter Van den Bosch
19/09 - FESTIVAL KANL PLAY GROUND
Gefascineerd door explosieven, altijd al willen meewerken aan een kunstperformance,
meebouwen aan Festival Kanal Play Ground 2014?
Dit is je kans!
Voor zijn performance ‘Aanslagen Zonder Gevolgen / Attentats Sans Conséquences
– variation#2/ETHANOL' zoekt Pieter Van den Bosch 100 deelnemers.
In het werk van kunstenaar Pieter Van den Bosch spelen vuur en explosieven een
opvallende rol. In vijf steden creëert hij een reeks van vuurconstructies in de publieke
ruimte, vijf variaties van ‘aanvalssituaties’, maar dan zonder inhoudelijke of andere
dreiging. Als deelnemer wordt je uitgenodigd om zo dicht mogelijk bij het moment van
de aanslag en de fysieke realiteit van het vuur te komen.
Praktische info:
- Je bent beschikbaar de 19/09 van 15u00 tot 23u30.
- Locatie : Redersplein, 1000 Brussel.
- De performance wordt opgenomen en later getoond in een tentoonstelling, o.m. in het
Kaaitheater.
- Geen financiële vergoeding maar een uitzonderlijke ervaring!
- Je krijgt brandwerende kledij.
- Wij voorzien enkele belegde broodjes en een drankje.
FR
Fasciné par les explosifs? Envie de participer à une performance artistique à l'occasion
de Festival Kanal Play Ground? Saisis ta chance !
Pour sa performance ‘Aanslagen Zonder Gevolgen / Attentats Sans Conséquences
– variation#2/ETHANOL', Pieter Van den Bosch à la recherche de 100 participants.
Dans le travail de Pieter Van den Bosch, feu et explosifs jouent un rôle crucial. Pieter
crée une série de constructions en feu sur l'espace public dans cinq villes différentes,
cinq variations d'une situation de crise mais sans menace réelle. En tant que participant,
tu es invité à t'approcher au plus près du moment de l'attentat et de la réalité physique
du feu.
Infos pratiques:
- Tu es disponible le 19/09 de 15:00 à 23:30.
- Lieu : Place des Armateurs - 1000 Bruxelles.
- La performance est filmée et sera présentée sous la forme d'une exposition,
notamment, au Kaaitheater.
- Pas de compensation financière mais une expérience exceptionnelle !
- Tu seras munis de vêtements résistants au feu.
- Nous prévoyons un sandwich ainsi que des boissons pour la journée.