Brandwerende deken uit glasvezels Couverture anti

Brandwerende deken
uit glasvezels
Couverture anti-feu
en fibres de verre
Fibre glass
fire blanket
Conform NBN EN 1869
Conforme NBN EN 1869
In accordance with NBN EN 1869
Type
Afmetingen
Dimensions
Koker
etui
canister
kg
L
Code Somati FIE
B
D
Medium model
Médium modèle
Medium model
120 x 120 cm
1,1
260
180
40
110130
Groot model
Grand modèle
Large model
180 x 120 cm
1,5
340
180
40
117205
Het branddeken uit glasvezels
vervangt tot grote voldoening
het deken van asbest zonder de
nadelen van deze laatste te hebben. Het deken bevindt zich in
een signaal-rode koker, voorzien
van een ophangoogje voor muurbevestiging. Twee treklinten laten
toe het deken snel uit de koker te
halen. Dank zij haar soepelheid
omkleedt het deken goed hetgeen
moet beveiligd worden. Het groot
model is onder andere geschikt
om een persoon met brandende
kleren in te wikkelen. Een etiket
met duidelijke gebruiksaanwijzing
is goed zichtbaar op de koker aangebracht.
La couverture en fibres de verre
remplace avantageusement la
couverture en asbeste sans en
avoir les inconvenients. Elle est
mise dans un étui, de teinte rouge
signal, munie d’une attache pour
fixation murale. Deux rubans de
traction permettent le dégagement
rapide de l’étui. Grâce à sa souplesse, la couverture enveloppe
bien ce qui est à protéger. Le
grand format convient notamment
pour enrouler une personne dont
les vêtements ont pris feu. Une
étiquette avec le mode d’emploi
est fixée sur l’étui de manière très
lisible.
The fibreglass blanket has all the
properties of asbestos blankets
but none of the drawbacks. It is
rolled up in a bright red canister
with a wall-mounting bracket.
Two ribbons allow the blanket to
be pulled out quickly of the canister. Thanks to her suppleness, the
blanket clings to rough surfaces.
Its large size means that it is particularly useful for wrapping round
somebody whose clothing has
caught fire. The canister carries a
clearly legible label giving instructions for use.
Toepassingen
Keukens, restaurants, frituren
Hotels, feestzalen
Laboratoria
Hospitalen, klinieken
Rustoorden
Scholen
Industrie
Grootwarenhuizen
Garages, laswerkplaatsen
Boten, caravans
Brandweerdiensten
Private woningen, enz...
Applications
Cuisines, restaurants, friteries
Hôtels, salles de fête
Laboratoires
Hôpitaux, cliniques
Maisons de repos
Ecoles
Industries
Grands magasins
Garages, ateliers de soudure
Bateaux, caravannes
Services incendie
Maisons particulières etc..
Applications
Kitchens, restaurants, chip stalls
Hotels, banqueting rooms
Laboratories
Hospitals, clinics, rest homes
Schools
Industry
Large stores
Garages, welding shops
Boats, Caravans
Fire-fighting services
Private houses, etc...
TF014-2012-01
Somati FIE nv - Industrielaan 19A - B-9320 Erembodegem (Zuid III) - Tel. +32 (0)53 85 22 22 - Fax +32 (0)53 85 22 21 - [email protected] - www.somatifie.com
N.B.: Wij maken alle voorbehoud voor eventuele wijzigingen ingevolge
technische verbeteringen die steeds kunnen voorkomen.
En fonction des améliorations techniques éventuelles, nous nous réservons
le droit d’apporter les modifications requises ou imposées.
We reserve the right to make changes in accordance with any technical
improvements introduced.