enterprise europe enterprise europe

network
enterprise europe
enterprise europe
Op zoek naar nieuwe
handelspartners
in het buitenland?
Het Agentschap Ondernemen helpt u bij uw
prospectie via het Enterprise Europe Network.
Enterprise Europe Network: steun voor uw internationale ambities
Het Enterprise Europe Network biedt bedrijven doorgedreven ondersteuning bij internationaal ondernemen
en innoveren. Het netwerk verenigt meer dan 600 partnerorganisaties in meer dan 50 landen, met 4.000
ervaren medewerkers. Zij helpen u met vragen rond zakendoen in Europa:
»» EU-beleid, Europese wet- en regelgeving
»» Europese financiering voor uw project
»» partners voor commerciële samenwerking
»» strategische partners voor innovatie
Samen met het IWT (technologische samenwerking) vormt het Agentschap Ondernemen (commerciële
samenwerking) de Vlaamse schakel in het Enterprise Europe Network. Twee speerpunten van onze
dienstverlening zijn de Internationale B2B-contactagen en de Business Cooperation Database.
»»
Internationale B2B-contactdagen
“Een unieke kans op een succesvol partnership“
In de marge van een toonaangevende vakbeurs of een belangrijk congres in een specifieke sector
organiseert het Enterprise Europe Network regelmatig internationale business-to-businesscontactdagen.
Het Agentschap Ondernemen geeft een actieve ondersteuning aan deze internationale ontmoetingsdagen.
Tijdens de B2B-contactdagen ontmoet u ondernemers op basis van een afsprakenprogramma dat u
zelf samenstelt. Met een zakenprofiel geeft elke deelnemer vooraf aan welke specifieke producten en
samenwerking hij zoekt of aanbiedt. Zo selecteert u de bedrijven die u wenst te ontmoeten en kunt u
doelgericht te werk gaan.
De B2B-contactdagen laten u toe om:
»» op korte tijd en op één locatie veel internationale contacten te leggen en informatie over
verschillende markten te verzamelen
»» kennis te maken met nieuwe producten en technologieën
»» gesprekken op te starten met toekomstige businesspartners
»» te onderhandelen over toekomstige samenwerking op het vlak van distributie, productie, joint ventures, …
In de bijgevoegde kalender vindt u de B2B-contactdagen die het Agentschap Ondernemen actief ondersteunt.
U vindt hierop ook de Missions for Growth terug die georganiseerd worden door de Europese Commissie.
Voor meer inlichtingen over deze contactdagen of andere van het Enterprise Europe Network, contacteer de Enterprise
Europe verantwoordelijke in uw provincie of mail naar [email protected]
Partnering Opportunity Database
“Een dynamische databank vol potentiële partners“
Via het Agentschap Ondernemen krijgt u toegang tot de Partnering Opportunity Database van het
Enterprise Europe Network. Deze databank bevat samenwerkingsvoorstellen van bedrijven die op
zoek zijn naar handelspartners of nieuwe afzetmarkten in Europa en enkele landen daarbuiten.
Onze werking is tweeledig:
1. Potentiële partners voor u uitgezocht
Enerzijds kan het Enterprise Europe Network Vlaanderen u via de Partnering Opportunities Database
helpen bij uw prospectie naar geschikte kandidaten. Deze databank bevat internationale zakenvoorstellen
van ondernemers die op zoek zijn naar handelspartners of nieuwe afzetmarkten in de 28 lidstaten van de
Europese Unie en aangrenzende regio’s.
Indien u dagelijks, wekelijks of maandelijks een overzicht wenst van nieuwe, interessante zakenprofielen
of events, dan kunt u zich gratis abonneren op onze de zakenvoorstellen en/of Internationale
bedrijvencontactdagen. Meer uitleg en gratis abonneren kan u hier terugvinden:
http://www.enterpriseeuropevlaanderen.be/zakendoen-in-europa/partnering-opportunities-database.html.
2. Uw zakenprofiel in de Partnering Opportunity Database
Anderzijds kunt u zelf uw zakenprofiel laten opnemen in de databank. Het wordt dan gericht verspreid
onder de leden van het Enterprise Europe Network. Tijdens een bezoek aan uw bedrijf helpen wij u met
het opstellen van een samenwerkingsvoorstel: omschrijving van uw bedrijfsactiviteiten, de potentiële
partner waar u naar uitkijkt en het soort partnership dat u beoogt.
Als u een hiervoor interesse heeft, contacteer de Enterprise Europe verantwoordelijke in uw provincie of
mail naar [email protected]
»»
Contact
Enterprise Europe Network
»» http://een.ec.europa.eu
Enterprise Europe Network Vlaanderen
»» www.vlaanderen.be/enterprise-europe-network
Agentschap Ondernemen
Hoofdzetel
Ellipsgebouw Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
tel. 02 209 27 32
[email protected]
Limburg
Kempische Steenweg 305 bus 201
3500 Hasselt
Eddy Vanschoonbeek - tel. 011 29 20 21
[email protected]
Antwerpen
Lange Lozanastraat 223
2018 Antwerpen
Hajar Zamouri - tel. 03 260 87 32
[email protected]
Oost-Vlaanderen
Seminariestraat 2
9000 Gent
Annemie Hautekiet - tel. 09 267 40 22
[email protected]
Vlaams-Brabant
VAC Dirk Bouts
Diestsepoort 6 bus 31
3000 Leuven
Anne Depré - tel. 016 31 10 56
[email protected]
West-Vlaanderen
Jacob Van Maerlantgebouw - VAC
Koning Albert I-laan 1/2 bus 31
8200 Sint-Michiels/Brugge
Patrick De Molder - tel. 050 32 50 25
[email protected]
En technologische samenwerking?
Binnen het Enterprise Europe Network helpt het Agentschap Ondernemen u bij vragen over
commerciële samenwerking. Zoekt u nieuwe technologieën uit het buitenland of partners om uw
onderzoeksresultaten of innovatieve technologieën internationaal te valoriseren, dan kunt u terecht bij het
www.enterpriseeuropevlaanderen.be/innoveren-in-europa.
Missions for Growth 2014
»»
18-19 februari 2014: Mission for Growth in Wallonië, La Louvière, België
Een Mission for Growth, onder leiding van vicevoorzitter Antonio Tajani, zal plaats vinden in Wallonië. Deze missie
richt zich op de volgende industriële sectoren, overeenkomstig de belangrijkste regionale clusters: Transport en
Logistiek, Ruimte-en Luchtvaart, Installatie-en machinebouw, Biotech/Farmacie/Biowetenschappen en de Culturele
en Creatieve sectoren. Het doel van deze missie is om door netwerking en B2B-contactdagen Waalse kmo’s samen
te brengen met Europese bedrijven die actief zijn in dezelfde of in complementaire sectoren.
»» Meer info op http://een.ec.europa.eu/events/mission-growth-wallonia-february-2014
»»
10-11 maart 2014: Mission for Growth: Bevordering zakelijke samenwerking, Athene/Griekenland
Na zijn succesvol bezoek aan Athene in het kader van de bevordering van zakelijke samenwerking vorig jaar
(474 deelnemers, 1248 afspraken), willen de vicevoorzitter van de Europese Commissie Antonio Tajani en Commissaris
Maria Damanaki (de Griekse Minister van toerisme en ondersteuning van het Enterprise Europe Netwerk – Hellas),
opnieuw B2B-contactdagen organiseren die zich richten op toerisme en “blauwe groei”. Deze contactdagen zullen
plaats vinden in Athene op 10-11 maart – onder het Grieks voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie –
en hebben als doel het stimuleren van de samenwerking tussen Griekse en Europese kmo’s actief in sectoren die
gelden als groeisectoren in Griekenland: Agro-food/Voedselverwerking/Aquacultuur, (“blauwe”) Biotech, Energie, ICT
en Toerisme.
»» Meer info op http://een.ec.europa.eu/events/promoting-business-partnership-greece
»»
13 & 20 maart 2014: Mission for Growth, Napels/Italië & Palermo/Sicilië
De B2B-contactdagen in Napels en Palermo vinden plaats tijdens een belangrijke politieke conferentie (13 maart
voor Napels en 20 maart voor Palermo). De vicevoorzitter van de Europese Commissie Antonio Tajani streeft ernaar
om Italiaanse kmo’s te helpen in de huidige moeilijke omstandigheden door het samenbrengen van Italiaanse
kmo’s met Europese bedrijven die actief zijn in dezelfde of complementaire sectoren door middel van netwerking
en B2B’s.
»» Meer info op http://een.ec.europa.eu/events/mission-growth-italy-march-2014
»»
4 april 2014: Mission for Growth, Mérida/Spanje
De missie zal bestaan uit een politieke conferentie, naast een B2B, die voornamelijk gericht is op kmo’s. Het
doel is tweeledig: enerzijds het bewustzijn verhogen van de zakelijke opportuniteiten die er bestaan in de
verschillende Europese regio’s en anderzijds Europese kmo’s in contact brengen met lokale kmo’s, om op die
manier het pad te effenen naar mogelijke samenwerking, transnationale technologietransfer, investeringen, enz.
De volgende “hoog potentiële” sectoren werden geselecteerd (maar niet exhaustief) als sleutelsectoren voor de
B2B-afspraken die plaats vinden in Mérida op 4 april in de namiddag: Voeding en ondersteunende diensten, Transport
en Logistiek, Intelligente Energie, Toerisme, Cultureel erfgoed en omgeving, Biogeneeskunde en Informatie-en
Communicatietechnologie.
»» Meer info op http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/mission-growth/missions-for-growth/antonio-tajani/
europe/spain-extremadura/index_en.htm
B2B-Contactdagen 2014
»»
17 maart 2014: B2B-contactdagen/Food Business Meeting op Tavola, Kortrijk
Tijdens de voedingsbeurs Tavola in Kortrijk XPO wordt voor de 2de keer het internationaal B2B-forum ‘Food
Business Meetings’ georganiseerd. Deze bedrijvencontactdag vindt plaats op maandag 17 maart en biedt u de
mogelijkheid om gericht in contact te komen met potentiële business partners uit het buitenland: distributeurs,
agenten, aankopers, nieuwe leveranciers, innovatieve voedingsbedrijven,… Een kennismaking die hopelijk leidt tot
samenwerking en het vinden van nieuwe marktopportuniteiten.
»» Contactpersoon: Patrick De Molder - tel. 050 32 50 25 - [email protected]
»» Meer info op http://b2match.eu/FoodBusinessMeetings2014
»»
6-7 mei 2014: B2B-contactdagen op Seafood Expo Global, Brussel
De Seafood Expo Global (voorheen gekend onder naam European Seafood Exposition) is op wereldniveau de absolute
nummer 1. Er zijn meer dan 1600 standhouders en er worden aankopers uit 140 landen verwacht. Op deze beurs
organiseert het Enterprise Europe Network B2B contactdagen die helpen om heel gericht nieuwe business partners,
vertegenwoordigers en leveranciers te ontmoeten. Via het matchmaking systeem kan u vooraf online afspraken met
hen vastleggen.
»» Contactpersoon: Patrick De Molder - tel. 050 32 50 25 - [email protected]
»» Meer informatie op http://www.seafoodexpo.com/global/
»»
16-19 september 2014: B2B-contactdagen op Space, Rennes/Frankrijk
Enterprise Europe Network organiseert een internationaal matchmaking evenement tijdens Space. Voor de
veeteeltsector is dit een toonaangevende beurs met 1300 exposanten en meer dan 100.000 bezoekers. Dankzij
deze matchmaking kan u heel gericht nieuwe business- en technologische partners ontmoeten.
»» Contactpersonen: Patrick De Molder - tel. 050 32 50 25 - [email protected]
»» Meer info op http://www.space.fr/
»» Interesse?
Meer inlichtingen over deze B2B-contactdagen krijgt u via [email protected]
Of contacteer de Enterprise Europe verantwoordelijke in uw provincie.
http://www.enterpriseeuropevlaanderen.be/