Economische Monitor Oosterhout no.20

Economische Monitor gemeente Oosterhout
2e kwartaal 2014
Conjunctuur
Arbeidsmarkt
Oosterhoutse werkzoekenden
Economische ontwikkeling Nederland
0
-2
consumptieve
bestedingen
huishoudens
-4
1e
2e
3e
4e
niet-werkende werkzoekenden (nww-ers)
1.750
1e
2e
3e
4e
1e
2e
2011
1.000
1.250
750
nww-ers > 1 jaar
werkzoekend
750
3e
4e
1e
2012
2e
3e
4e
1e
2e
2013
3e
250
2011
2012
2013
2011
2014
producentenvertrouwen
-5
Nederland
6
Oosterhout
5
consumentenvertrouwen
-25
4
-35
3
West-Brabant
–
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
2012
2013
2011
Inflatie in Nederland
+
4
3
2
-1
–
950
nww-ers
50-plus
750
650
2013
* excl. nog te bouwen
65.000
45.000
kantoorruimte
3e
4e
1e
2e
2010
3e
4e
1e
2e
2011
3e
4e
2012
1e
2e
3e
4e
winkelruimte
1e
2e
2013
3e
2e
3e
4e
1e
2e
2010
3e
4e
1e
2e
2011
3e
4e
500
2012
1e
2e
2012
3e
4e
1e
2013
2e
3e
700
150
600
125
500
100
400
75
300
00
4e
* Oosterhout-Centrum is een Hoofdwinkelgebied Groot
Nederland
OosterhoutCentrum *
2%
250
2e
3e
2010
4e
1e
2e
3e
2011
4e
1e
2e
3e
2012
4e
1e
2e
aantal
850
650
te koopstaande
woningen
te koopstaande
woningen
550
450
350
opheffing /
faillissement
250
150
1 2 32e4 5 3e
6 7 84e9 101112
4 5 4e
6 7 81e9 101112
4 5 1e
6 7 82e9 101112
4 5 2e
6 7 83e9 101112
1e
1e 1
2e2 33e
2e 13e2 34e
3e 14e2 3 1e
4e
2011
2011
2012
2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
2013
2014
2013
2011
3e
2013
4e
1e
2e
3e
4e
300.000
200
Nederland
Noord-Brabant
270.000
175
Oosterhout
260.000
150
250.000
125
240.000
regio Breda
100
Nederland
230.000
220.000
210.000
1e
2e
3e
4e
1e
2e
2010
3e
4e
1e
2e
2011
3e
4e
1e
2012
2e
3e
4e
1e
2013
2e
3e
4e
euro's
280.000
regio Breda
240.000
220.000
Nederland
200.000
180.000
1e
2e
3e
2010
4e
1e
2e
3e
2011
4e
1e
2e
3e
2012
4e
1e
2e
3e
2013
4e
1e
2e
3e
2014
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
2011
2014
Mediane verkoopprijs woningen * (NVM)
300.000
260.000
www.oosterhout.nl/metamenu/over-de-gemeente/feiten-en-cijfers/onderzoek/economische-monitor/
2014
280.000
Colofon:
De Economische Monitor Oosterhout is een periodieke digitale uitgave
van de gemeente Oosterhout.
Samenstelling: vakgroep Onderzoek & Statistiek (O&S) van de afdeling SO
Verschijnt vier keer per jaar | nummer 20, september 2014
2013
euro's
290.000
2014
Cijfers van diverse bronnen, waaronder: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS),
UWV, Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en Vastgoeddeskundigen NVM,
Kamer van Koophandel (KvK), Locatus, de gemeente Oosterhout en diverse websites waaronder PropertyNL en HuizenZoeker.
2012
Mediane vraagprijs * (HuizenZoeker)
dagen
75
1e
2014
Woningaanbod in Oosterhout (HuizenZoeker)
225
50
2013
Woningmarkt
Gemiddelde verkooptijd woningen (NVM)
6%
0%
2012
750
20102010
10%
4%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
2011
gestart /
opgericht
800
175
2014
Hoofdwinkelgebied Groot *
8%
Midden-Brabant
2014
950
2014
%
12%
2013
aantal
aantal
200
900
Winkelleegstand (Locatus)
14%
2.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
25
100
1e
West-Brabant
1.250
50
200
4e
2014
2.250
Bedrijvendynamiek
Oosterhout
(KvK)
Woningaanbod
in Oosterhout
(HuizenZoeker)
85.000
2013
(alle beroepen)
aantal
2.500
750
(PropertyNL)
*
bedrijfsruimte
2e
2012
2.750
1.000
2011
125.000
1e
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
Bedrijvendynamiek
Aanbod commercieel vastgoed
25.000
20.000
5.000
15.000
10.000
5.000
0
500
1.500
nww-ers
< 27 jaar
2014
m2
105.000
750
1.750
Vastgoedmarkt
145.000
1.000
150
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
vraag
(openstaande
vacatures)
1.250
250
50
2012
1.500
3.000
850
aanbod
(aantal nww-ers)
1.750
Openstaande vacatures bij UWV
personen *
350
2011
2.000
2011
450
0
-2
1050
(middelbare en hogere technische beroepen)
aantal *
2014
550
inflatie (cpi) *
1
2013
2014
2.250
Oosterhoutse werkzoekenden naar leeftijd
%
* consumentenprijsindex
5
2012
2.500
250
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
2014
* ingeschreven bij UWV
2011
* gemiddelde in de prijsklasse met de meeste woningen
-45
2013
Vraag en aanbod in West-Brabant
nww-percentage *
7
-15
2012
Aandeel niet-werkende werkzoekenden
8
+
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112
%
5
WWB-uitkeringen
< 65 jaar
500
500
4e
2014
Economisch vertrouwen Nederland
15
WW-uitkeringen
< 65 jaar
1.500
1.250
BBP Nederland
2010
1.750
1.500
1.000
–
-6
2.000
aantal
* ingeschreven / gemeld bij UWV
2
2.250
2.000
* gemiddelde in de prijsklasse met de meeste woningen
4
* ingeschreven bij UWV
export goederen
en diensten
6
Uitkeringen in Oosterhout
personen *
2.500
* nww-ers t.o.v. potentiële beroepsbevolking (alle15-64 jarigen)
+
* ten opzichte van zelfde kwartaal vorig jaar
mutatie (%) *
8
Uitkeringen
4e
2012
2013
2014
Wat zeggen de cijfers:
l Al duidelijk positief:
> Economie lijkt voorzichtig op te krabbelen: Bbp stijgt opnieuw.
> Export en consumptieve bestedingen in tweede kwartaal weer gestegen.
> Inflatie erg laag, maar er is (nog) geen sprake van deflatie.
> Woningmarkt lijkt zich voorzichtig te herstellen.
l Nog erg onzeker:
> Producentenvertrouwen nog niet onverdeeld positief.
> Aanbod aan commercieel vastgoed daalt, maar is nog erg hoog.
> Aantal openstaande vacatures bij het Uwv nog altijd laag.
> Aantal bedrijfsopheffingen en faillissementen gedaald, maar nog erg hoog.
l Nog duidelijk negatief:
> Consument wordt weer onzeker, mede door situatie in Oekraïne.
> Winkelleegstand in Oosterhout-Centrum in 2de kwartaal verder toegenomen.
> Aantal werkzoekenden en uitkeringen nog erg hoog.