Curiculum Vitae:

Drs. J.D.L. Kroon
Jan Dirk Kroon (1955) is sinds 2001 werkzaam bij de KNMP/SFK in de functie van beleidsadviseur.
Daarvoor was hij als adviserend apotheker werkzaam bij het ziekenfonds ANOVA, later opgegaan in
zorgverzekeraar Agis. Hij is zijn loopbaan begonnen als tweede apotheker in het gezondheidscentrum
Huizermaat in Huizen. Vervolgens is hij in Zoetermeer als gevestigd apotheker voor de Stichting
Gezondheidscentra Zoetermeer aan de slag gegaan. Naast het apothekerschap was hij daar
verantwoordelijk voor de automatisering van drie disciplines in drie gezondheidscentra.
De ervaringen die hij in deze functies heeft opgedaan maken hem breed inzetbaar binnen de KNMP
en de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK).
Namens de KNMP overlegt hij met betrokken partijen zoals Zorgverzekeraars Nederland en
softwareleveranciers over de standaardisatie van het declaratieverkeer tussen apothekers en
zorgverzekeraars. Namens de KNMP was hij betrokken bij de introductie van de gedifferentieerde
tariefstructuur in 2008.
Binnen de SFK gaat zijn aandacht vooral uit naar het in goede banen leiden van de stroom van
gegevens van de apotheken naar de SFK. Zo maakt hij afspraken met de softwareleveranciers over
de data-extractie uit de apotheekinformatiesystemen ten behoeve van de SFK. Afwisselend met zijn
SFK collega’s schrijft hij de wekelijkse rubriek Farmacie in cijfers in het PW.