Print deze info - Juridische uitgaven

BAMACODEX 2 Privaatrecht (2014-2015)
Auteur(s)
Uitgifte datum
Bestelcode
ISBN
B. Bouckaert
I. Boone
D. Bruloot
K. Byttebier
I. Claeys
M. Dambre
B. De Groote
M. De Jonckheere
R. De Wit
H. De Wulf
F. Eggermont
R. Feltkamp
D. Heirbaut
G. Martyn
S. Smis
F. Swennen
M. Tison
G. Van Hoorick
A. Van Oevelen
G. Verschelden
S. Voet
A. Wirtgen
2014
202140007
978 90 4860 941 3
Beschrijving:
Deze BAMACODEX, ontstaan via interuniversitaire samenwerking, is bestemd voor studenten tijdens hun opleiding. In de loop
van de bachelorjaren worden de belangrijkste takken van het recht op een inleidende wijze behandeld. Om in deze rechtstakken
een goed inzicht te kunnen verwerven, moet de bachelorstudent kunnen werken met de belangrijkste wetteksten. Bij de selectie
van dit wetboek werd daarom rekening gehouden met de in de bachelorjaren gedoceerde rechtsvakken.
Deze codex bestaat uit twee delen.
Inhoudstafel
Deel 2A - Burgerlijk recht, gerechtelijk recht en IPR
I. Burgerlijk recht
II. Gerechtelijk recht
III. Internationaal privaatrecht
Deel 2B - Handels- en economisch recht
IV. Handels- en economisch recht
Registers
die Keure
Kleine Pathoekeweg 3 8000 Brugge
T 050 47 12 72 • F 050 34 37 68 • E [email protected]
© die Keure - 30 januari 2015
die Keure
Kleine Pathoekeweg 3 8000 Brugge
T 050 47 12 72 • F 050 34 37 68 • E [email protected]
© die Keure - 30 januari 2015