Bekijk de vacature - Kruispunt Migratie

Het Kruispunt Migratie-Integratie werft aan:
Jurist Vreemdelingenrecht (m/v)
(80%)
Het Kruispunt Migratie-Integratie is een expertisecentrum gespecialiseerd in migratie- en
integratiethema’s. Wij zijn een middelgrote organisatie met een zestigtal geëngageerde
medewerkers. Zij zetten hun expertise in om mensen, organisaties en beleid te informeren en
adviseren en om hun competenties te ontwikkelen
Voor ons team van experts in het vreemdelingenrecht en familiaal internationaal privaatrecht
zoeken we een jurist vreemdelingenrecht.
De afdeling Vreemdelingenrecht & familiaal IPR verzorgt een juridische helpdesk (telefonisch en
e-mailadvies), elektronische nieuwsbrieven, publicaties en vormingen, het Tijdschrift voor
Vreemdelingenrecht en de pagina’s ‘Vreemdelingenrecht en IPR’ op onze website
www.kruispuntmi.be. Samen met andere organisaties, sectoren en actoren wil het team de
rechtspositie van vreemdelingen verduidelijken, de rechtshulp ondersteunen en versterken, en
knelpunten en onduidelijkheden in de rechtspraktijk in kaart brengen en signaleren.
Je functie
 Je geeft juridisch advies over het vreemdelingenrecht. Dat doe je voornamelijk telefonisch, voor
organisaties, diensten en professionals in Vlaanderen en Brussel.
 Je zorgt voor een degelijke juridische onderbouwing van adviezen en teksten.
 Je schrijft toegankelijke teksten over vreemdelingenrecht voor de website www.kruispuntmi.be en
voor de Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en IPR, en je verwerkt relevante rechtspraak in de databank
rechtspraak.
 Je geeft vormingen aan advocaten, gemeenteambtenaren en hulpverleners.
 Je registreert en analyseert knelpunten in je materie, en deelt die met collega’s en externe experts.
 Je bent redactiesecretaris van het Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht:
- Je verzorgt de contacten met de redactieraad, de uitgeverij en de auteurs van
rechtsleerartikels en rechtspraakoverzichten. Je stelt de agenda op van de redactieraad en
maakt een verslag.
- Je verzamelt en verwerkt relevante rechtspraak voor de rubriek Rechtspraak.
- Je schrijft het editoriaal en de rubrieken Elders gepubliceerd, Wetgeving en Mededelingen.
- Je keurt de drukproef goed en levert de volledige kopij aan op de afgesproken data.
Je profiel
 Je bent jurist.
 Je hebt al kennis van het ruime vreemdelingenrecht of bent bereid je daarin in te werken.
 Je kunt analyseren en synthetiseren. Je kunt ordening aanbrengen in complexe informatie en ze
voor anderen toegankelijk en bevattelijk maken.
 Je kunt mondeling overtuigen en je schrijft heldere adviezen.
 Je hebt inzicht in de noden van je klant en je werkt klantgericht.
 Je kunt zelfstandig je werk organiseren en je neemt initiatief.
 Je werkt naar resultaat toe en je respecteert deadlines.
 Je werkt nauwkeurig en je hebt aandacht voor detail.
 Je werkt uitstekend samen met collega’s. Je komt tot een goede uitwisseling van informatie zodat
de klant altijd het juiste antwoord krijgt.
Wat hebben we je te bieden?
 Een contract van onbepaalde duur (mogelijkheid tot onmiddellijke indiensttreding vanaf
midden december 2014).
 Flexibele uurregeling, gemiddeld 7.30 uur per dag voor een voltijdse functie.
 Een centrale werkplek op wandelafstand van het Noordstation in Brussel.
 Wedde volgens loonschaal A, beginwedde 2765,09 euro bruto. Relevante ervaring wordt in
rekening gebracht.
 Volledige terugbetaling woon-werkverplaatsingen met MIVB-abonnement. NMBS-abonnement
volgens derdebetalersregeling. Voor De Lijn is nog een eigen beperkte tussenkomst nodig.
 Groepsverzekering.
Wie zijn wij?
Het Kruispunt Migratie-Integratie vzw is een expertisecentrum, gespecialiseerd in migratie en
integratie. We ontwikkelen kennis en expertise vanuit het werkveld, en wisselen die uit met
maatschappelijke voorzieningen, organisaties en overheden. Daartoe werken we samen met
regionale integratiecentra, lokale integratiediensten, onthaalbureaus en sociaal tolk- en
vertaaldiensten.
Ons doel: de samenleving ondersteunen om constructief met migratie en de gevolgen ervan om te
gaan.
Het samenspel tussen verschillende medewerkers (qua gender, handicap, leeftijd, culturele
achtergrond enz.) is voor ons een meerwaarde. Daarom streven we naar een diverse samenstelling
van ons personeel en willen we voor hen een omgeving creëren waarin competenties en talenten tot
hun recht komen.
Meer info: www.kruispuntmi.be.
Interesse?
Motiveer waarom je de geknipte kandidaat bent voor deze job. Stuur je CV en een motivatiebrief
naar mevr. Dominique Claeys, intern directeur Kruispunt Migratie-Integratie, Vooruitgangstraat 323
bus 1, 1030 Brussel, of per e-mail naar [email protected] (met vermelding ‘jurist
vreemdelingenrecht’). Solliciteren kan tot en met maandag 24 november 2014, 9h00.
Voor meer inlichtingen: neem contact op met mevr. Dominique Claeys (02-205 00 50).
2
Vacature Jurist Vreemdelingenrecht november 2014