Dagorde Raad 22 september 2014

OCMW LILLE
Kerkstraat 22
2275 Lille
Lille, 10 september 2014
DE VOORZITTER VAN DE RAAD,
heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de Raad voor
Maatschappelijk Welzijn op maandag 22 september 2014 te 19.00 uur
______________________________DAGORDE______________________________
OPEN GEDEELTE
1. Verslag vorige vergadering
2. Elektronische maaltijdcheques – IOK groepsaankoop
- goedkeuring overeenkomst OCMW Lille en gemeente Lille aangaande de
groepsaankopen van IOK
- delegatie aan gemeente Lille m.b.t. de IOK groepsaankoop elektronische
maaltijdcheques
3. Bouwen van 14 seniorenwoningen & verbouwing pastorij te Gierle:
- Goedkeuring vorderingsstaat 07 voor juli 2014 m.b.t. project 02 perceel 1
- Goedkeuring vorderingsstaat 07 voor juli 2014 m.b.t. project 03 perceel 1
- Goedkeuring vorderingsstaat 08 voor augustus 2014 m.b.t. project 02 perceel 1
- Goedkeuring vorderingsstaat 08 voor augustus 2014 mbt project 03 perceel 1
4. Raadpleging bevolkingsregister: aanpassing raadsbeslissing 24/10/2011
5. Uitbreiding personeelskader dienst tewerkstelling (ISOM)
6. Varia
BESLOTEN GEDEELTE
PS: Maandag 22 september e.k. worden de Raadsleden, voor aanvang van de Raad,
uitgenodigd voor een rondgang op het projectdomein van de seniorenwoningen en de
cado/trefpunt te Gierle.
Samenkomst is voorzien om 18.00 uur in de Rozenlaan te Gierle (tegenover
Kloosterhof dan eerste straat links)
Op bevel:
De secretaris
Kris Haeverans
De voorzitter
Wim Peeters