Maandelijks nieuws van de Protestantse Gemeente

Maandelijks nieuws van de Protestantse Gemeente Harfsen,
Jaargang 2, nummer 9, oktober 2014.
De Jeugd heeft een vrolijk begin gemaakt met het nieuwe seizoen.
UIT DE PASTORIE
Waarom zou ik naar de kerk gaan?
In mijn boekenkast staat een boekje met de intrigerende titel: Waarom
zou ik naar de kerk gaan? Het boekje stamt uit 1972, en is geschreven
door de inmiddels overleden prof. Dr. A.A. van Ruler.
In een periode, waarin zijn gezondheidstoestand hem verhinderde zelf
in kerkdiensten voor te gaan, bezocht hij als ‘gewoon’ gemeentelid
elke zondag de kerkdienst in zijn eigen gemeente. Het werd voor hem
een verrijkende periode, waarin hij ontdekte hoe waardevol de
wekelijkse kerkgang voor een mens kan zijn. Hij noemt maar liefst 22
redenen om de kerk op de zondagmorgen niet links te laten liggen.
Met elk argument dat hij aanvoert, zou je misschien wel een
gespreksavond kunnen vullen.
Waarom zou je naar de kerk gaan? Een vraag, die mij in het pastoraat
ook regelmatig gesteld wordt. Maar dan vooral vanuit een kritische
invalshoek. Waarom heb je de kerk eigenlijk nodig om als goed mens te
kunnen leven? Meestal wordt deze vraag aan mij voorgelegd door
mensen, die al jaren geen kerkdienst meer hebben bezocht. Mensen
dus, die zelf ook niet meer weten hoe het in een hedendaagse
kerkdienst toegaat. Met die 22 argumenten, die Van Ruler opsomt, hoef
ik bij hen dan ook niet aan te komen. Want elk argument vraagt om
nadere toelichting en uitleg.
Het is heel goed mogelijk, dat we de kerk voor ons gevoel niet echt
nodig hebben. Maar misschien moeten we deze vraag eens omkeren.
Zou het ook zo kunnen zijn, dat de kerk jou/ u / ons nodig heeft?
Om een levende gemeente van Christus te kunnen zijn en de
onderlinge verbondenheid te beleven. Om met elkaar iets van de
idealen van het Koninkrijk van God uit te dragen en tot stand te
brengen. Om de liefde van God te beleven en te verkondigen. Kortom:
om kerk te kunnen zijn en blijven in en voor Harfsen. Daarvoor heeft de
kerk betrokken mensen nodig. Waarom zou je naar de kerk gaan?
Daarom!
Ds. Johan Weijenberg
2
DIENSTENROOSTER
28 september
05 oktober
12 oktober
19 oktober
26 oktober
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
Ds. J.H. Weijenberg
Ds. J.H. Weijenberg
Mw. G.H. Braam, Borculo
Bastiaan van den Berg,
Ds. H. Westerink, Vorden
Elke 2e en 4e zondag van de maand verleent de Cantorij haar
medewerking aan de dienst.
Elke 2e zondag van de maand is er na de dienst koffie!
Ook de Wereldwinkel is dan aanwezig met een uitgebreid assortiment
fair-trade producten.
BIJ DE DIENSTEN
Bijzondere dienst
Op zondagochtend 19 oktober vindt een “spetterende” dienst plaats,
waarin Bastiaan van den Berg zal voorgaan. Bastiaan is jongerenwerker
bij het bureau Lava en heeft de taakgroep Jeugd & Jongeren het
afgelopen jaar begeleid en geïnspireerd. De leiding en kinderen/
jongeren van de zondagsschool en de taakgroep Jeugd & Jongeren
helpen die ochtend mee. Het thema is “Koud-water-vrees” en is
gebaseerd op het verhaal van Jezus, die op het water loopt en Petrus,
die uit de boot stapt en naar Jezus toeloopt. Wie van u/ jullie kan over
het water lopen? We dagen u/ jullie uit om te komen en deze
interactieve dienst mee te vieren. Na de dienst drinken we koffie, thee
of limonade met wat lekkers erbij.
3
Dankdag anders ingevuld
De eerste woensdag van november is traditioneel de dankdag voor
gewas en arbeid. Tot op heden hielden we dan een avonddienst, die
in het teken stond van de dankbaarheid. Dat waren diensten, die de
laatste jaren zeer matig bezocht werden. Regelmatig werd dan ook de
vraag opgeworpen of we niet met de kerkdiensten op bid- en
dankdag moeten stoppen.
De kerkenraad heeft besloten dit jaar bij wijze van proef op de
dankdag geen officiële kerkdienst te houden. In plaats daarvan
houden we een korte gebedsbijeenkomst, die door de gebedskring
wordt georganiseerd.
De gebedskring van 4 november vervalt dus.
Op deze gebedsbijeenkomst lezen we een bijbelgedeelte, zingen we
samen en danken we God voor alle goede gaven. Dus geen kerkdienst
dit jaar op dankdag, maar wel een mooie gelegenheid om als
gemeente God te danken voor al zijn goede gaven, met woorden en
daden.
Wij hopen in deze bijeenkomst ook de voedselactie van Dorkas
Internationaal, een plekje te geven. De lijstjes van de voedselpakketten
komen waarschijnlijk in de volgende Klokkeproat.
Kortom:
Woensdag 5 november om 19.30 uur een gebedssamenkomst, die in
het teken zal staan van onze dankbaarheid. U bent van harte welkom!
UIT DE KERKENRAAD
Wijkcontactavonden
Hebt u zich al opgegeven voor de komende wijkavonden?
Deze worden gehouden op dinsdag 7 oktober bij de familie Regelink
aan de Gentiaan en op maandag 13 oktober bij de familie Veeneman
aan de Reeverweg.
We vinden het heel belangrijk als u komt, omdat we samen de
toekomst van de kerk in Harfsen willen bespreken. En…. de kerk in
Harfsen, daar maakt u ook deel van uit!
U kunt zich aanmelden bij de familie Regelink via nummer 431482 en bij
de familie Veeneman via nummer 432006 of mail:
[email protected]
4
Kerkrenovatie
Er wordt gewerkt! En hoe!
Af en toe kijkt u om de hoek van de kerkzaaldeur en ziet u weer
veranderingen waardoor de kerkzaal mooier en frisser wordt en een
meer eigentijdse look krijgt, terwijl we proberen de sfeer te bewaken.
De muren zijn prachtig glad gestuukt, de verwarmingsradiatoren
vernieuwd, nu ik dit typ is de ene helft van de kerkzaal, wat dat betreft,
zo goed als klaar, als u dit leest, denk ik, alles. We kunnen er zo in de
winter weer warmpjes bij zitten.
De wand en het plafond zijn in één kleur geschilderd. De commissie is
vanavond weer bij elkaar geweest om te spreken over de verlichting,
de inrichting en verdere invulling van de hal.
In de kerkenraad spreken we woensdag over de kostenbewaking.
Misschien hebt u gezien dat er een afvalcontainer voor de kerk heeft
gestaan waar puin in zat?
Dat komt uit de hal. Die wordt ruimer. De toiletten worden vernieuwd.
De muren worden daar ook glad gestuukt. De trap komt nu tegen de
muur aan met een haakse hoek. We denken na over kapstokken,
tegels en sanitair. Natuurlijk is het nog (lang) niet klaar, maar er is al veel
veranderd!
Het gaat niet voor niets, dat begrijpt u wel.
Toch doen we met de weinige mensen die we hebben in de
kerkenraad ons uiterste best om met zo weinig mogelijk kosten een zo
mooi mogelijk resultaat te bereiken. We draaien de euro’s om en om.
Maar toch blijft het straks een flinke post, ook al hebben we al een tijd
voor groot onderhoud gespaard. U/jij kunt ons helpen door mee te
leven, positieve kritiek te leveren en te bidden om wijsheid, moed en
kracht voor ons allen.
5
Organist
Wij zijn blij u te kunnen melden, dat Gerhard Meijerink het team van
organisten is komen versterken.
Al een aantal zondagen heeft hij in onze kerk het orgel bespeeld.
Gerhard is de broer van Arjan en is in de plaats gekomen van mevrouw
Klein Ovink.
Wanneer er een vijfde zondag in de maand is, bij vakanties van één
van de andere organisten en/of bij een begrafenis, speelt Gerhard bij
ons.
Vanaf deze plaats: welkom in ons midden Gerhard!
Kerkmensen:
Er zijn verschillende taken in de kerk.
We hebben u al uitgelegd wat de diaconie doet. En nu is het de beurt
aan de kerkrentmeesters.
Volgens de kerkorde bestaat de kerkenraad van een gemeente uit
ouderlingen en diakenen. Als zodanig hebben kerkrentmeesters dus
geen stem in het kerkbestuur. Tegenwoordig worden gemeenteleden
daarom steeds vaker benoemd in het ambt van ouderlingkerkrentmeester. Deze zijn soms ook “gewoon” ouderling van dienst in
de kerk.
En nu in het Harfsens:
De kerkrentmeesters houden zich, ook in Harfsen, vooral bezig met de
verhuur van de gebouwen, het onderhoud van de gebouwen, het
financiële deel van de ledenadministratie van de kerk en de financiële
kant van het ‘personeel” van de kerk. Maar denk ook aan het
organiseren van extra geldopbrengsten zoals de Herfstfair en de
middag met het Brookduo. Dus eigenlijk alles wat met geld te maken
heeft.
Voor deze functie heb je een flinke dosis gezond verstand nodig en
inzicht in financiële zaken of juist inzicht in gebouwen. Het werk van de
kerkrentmeesters is daardoor heel divers en altijd verbonden met de
kerkenraad en de gemeenteleden. Omdat een kerkrentmeester veel
contact heeft met mensen in Harfsen en daarbuiten is het werk nooit
saai en gaat nooit op de automatische piloot.
Zonder de Kerkrentmeesters is het onmogelijk om goed te functioneren
als kerkgemeente. Mail naar [email protected] voor meer
info of vraag één van onze kerkenraadsleden.
6
Christelijke boekhandel ‘De Vonk’.
U zoekt een kinderbijbel voor uw kleinkind, een mooi, inhoudelijk boek
voor uw zoon/dochter of een mooie kalender voor uw vader of
moeder, een christelijke CD, een beeldje met betekenis of noem maar
op…..
Christelijke boekhandel ‘De Vonk’ heeft een uitgebreid assortiment.
Ga gerust een kijkje nemen in Zutphen aan de Nieuwstadskerksteeg 15
of bel 0575-510933.
In de toekomst kunt u ook online uw bestelling plaatsen.
De boekhandel is de enige christelijke boekhandel in de wijde
omgeving en wordt volledig gerund door vrijwilligers.
In Zutphen kijken ze uit naar uw komst!
Interview met opa Herman en kleindochter Aniek Noordkamp.
Op donderdagmiddag 28-08-2014 om 14.00 uur heb ik een afspraak
met Aniek. Als eerste tref ik buiten opa Herman tussen de ”fuchsiabomen”. We maken een praatje en ik beloof over een uurtje terug te
komen.
Aniek Noordkamp, 20 lentes jong, een mooie, gezonde, verstandige,
talentvolle jongedame, die me vriendelijk te woord staat en op mijn
vraag of ze de Klokkeproat leest, zegt: “Ik lees de Klokkeproat eigenlijk
niet, maar ik wil anderen wel graag helpen.” Aniek ten voeten uit, want
na ons gesprek gaat ze boodschappen doen met oma. Van zichzelf
zegt ze: “Ik ben een denker, ik denk eerst na voor ik iets doe.”
Aniek is in Deventer in het ziekenhuis geboren en woont graag in
Harfsen. De familie Noordkamp woont al sinds 1939 op een heel mooie
plek in Harfsen. Ruim en rustig en geen last van buren.( zoals Aniek zegt)
De lagere school in Harfsen was gewoon leuk, daarna het
Staringcollege(VWO) in Lochem, waar ze heen ging met klasgenootjes
van de lagere school. “Je kent heel veel mensen hier, dat is makkelijk.
Maar of ik hier kan blijven wonen als ik mijn studie psychologie af heb,
dat weet ik nog niet. In de grotere steden heb je toch meer kans op
werk. Als ik ouder word, wil ik zeker weer terug naar het platteland.”
Aniek studeert in Enschede en is bezig aan haar derde jaar bachelor
psychologie. Daarna wil ze nog een jaar de masteropleiding doen.
In dat jaar moet ze zich specialiseren en onderzoek lijkt haar nu het
meest interessant. ”Gelukkig kan ik thuis blijven wonen tijdens mijn
studie, omdat het veel zelfstudie is en 2 dagen in de week naar
Enschede is best te doen”. Met de auto naar Lochem en daar neem ik
7
de trein”. Vorig jaar heeft ze haar rijbewijs gehaald en ze mag nu af en
toe de auto van opa en oma gebruiken. Dat vindt ze heel fijn!
Vrije tijd is volleybaltijd! “Ik speel graag volleybal en op vrijdagavond
vaak wedstrijden, daarnaast train ik de meisjes C. Harfsen is
samengegaan met Laren, maar de meisjes worden in Harfsen
getraind.” Muziek luisteren (de top 40 en andere populaire muziek)
doet Aniek graag. “Wat zou de wereld saai zijn zonder muziek.”
“Wij gingen vroeger met Kerst naar de zondagsschooldienst, maar
verder niet. De kerk zegt me niet veel, maar het is mooi als de kerk blijft
in Harfsen voor de mensen, die daar anders over denken.”
“Een poosje zat ik in de taakgroep Jeugd en Jongeren, maar door mijn
studie en de volleybal op vrijdagavond ben ik daar mee gestopt.“
Hierna voegen we ons buiten bij opa Herman Noordkamp.
Die heeft 5 weken geleden te horen gekregen, dat hij uitgezaaide
botkanker heeft en ons gesprek gaat eerst over pijn, pillen,
onderzoeken en het verloop van de ziekte.
Dan gaat het gesprek al snel over kerk en geloof. Herman en Hendrika
Noordkamp zijn zeer trouwe kerkgangers, we missen hen al enkele
weken op hun vertrouwde plekje voorin de kerk. “Wij missen het ook”
zegt Herman, ”het samenzijn op zondagmorgen, het zingen, de preek
en het horen bij de gemeenschap, daar beleven we veel vreugde aan,
de steun en aandacht, die we van iedereen krijgen, juist nu. Ook
hebben we jarenlang de bloemen uit de zondagse kerkdienst bezorgd,
dat was leuk! “ Jaap Buitelaar komt tijdens ons gesprek aan om te
kijken of de mogelijkheid voor kerktelefoon aanwezig is. Dat wordt
gewaardeerd en Jaap belooft het benodigde kastje daarvoor te
bestellen. “Dan kunnen we toch meeluisteren.” zegt Herman.
Het gezin Noordkamp heeft drie kinderen gekregen: een zoon en 2
dochters, waarvan nog 1 dochter in leven is en juist vandaag jarig.
De oudste dochter is op 31-jarige leeftijd overleden, ”dat is nu al 24 jaar
geleden,” zegt Hendrika, die er af en toe even bij komt zitten.
Herman is geboren aan de Jufferdijk, waar hij samen met zijn ouders
12 jaar heeft gewoond. Daarna zijn ze verhuisd naar de Emsbroekweg,
waar hij na zijn huwelijk met Hendrika, afkomstig uit Harfsen is blijven
wonen.
Herman was 20 jaar lang leider van de Jongeliedenclub, zoals dat toen
heette. Met veel plezier vertelt hij daarover, de lach is niet van de lucht.
8 jaar zat hij in de kerkenraad als ouderling, een flink aantal jaren in de
Raad van Kerken in Gorssel en ruim 10 jaar was hij eerst voorzitter en
daarna ook penningmeester van de Schakel.
8
Daarbij kwamen de nodige avonden weg in verband met de vele
vergaderingen op landbouwgebied.
“De week heeft 7 avonden” zegt Hendrika, ”maar er waren tijden dat
Herman er 5 van weg was.”
Zijn christelijk geloof was zijn drijfveer en zijn steun en toch hebben
Herman en Hendrika hun kinderen de ruimte gegeven om zelf te kiezen.
“Ik wilde geen dwang opleggen,” zegt Herman, “al blijft het moeilijk dat
kinderen en kleinkinderen soms andere keuzes maken.” De kinderen
zijn wel gedoopt en we hebben met veel liefde geprobeerd het goede
voorbeeld te geven.
Herman zegt gebeden te hebben om wijsheid bij al wat hij doet en
gedaan heeft. Vragen als: “waar ga je heen als je sterft” en “hoe zal
het daar zijn” houden hem bezig.
In een soort visioenen heeft hij op bijzondere wijze ervaren hoe hemel
en hel zijn. De hel wordt gemaakt door mensen. Waar mensen
tevergeefs om hulp schreeuwen, “ik zag dat en voelde de wandaden
van mensen, het kwam op me af en ik werd erdoor platgedrukt en hoe
ik schreeuwde om hulp, er kwam geen antwoord.” Maar ook de hemel
mocht ik “zien”, een heerlijkheid zo geweldig, niet te beschrijven! Toen
ik het zag, wilde ik niet “weerumme”. Ik vond het jammer dat ik terug
moest. Tussen hemel en hel, zou daar een ruimte zijn, waar je
bewegingsvrijheid hebt? Zit je daar vast of kan je toch doorgaan naar
de hemel?
Indrukwekkend is zijn verhaal over de schepping “die je moet zien”, zo
zegt Herman,” als een gelijkenis, steeds weer komt dat voor, ook
vandaag de dag. Alles wat nieuw en mooi is en wat verandert door
hebzucht en machtsvertoon van mensen.”
“’s Nachts was het een keer net of er iemand naast me stond, die me
het overzicht van de wereld liet zien. Ik was totaal overdonderd. Ja,
vaak heb ik om die wijsheid gebeden, maar nooit gedacht dat ik dit te
zien zou krijgen.”
De laatste jaren was Herman een trouwe bezoeker van de
gebedskring, we hebben gezamenlijk veel nood van de wereld, het
dorp, van de kerk en mensen in onze nabije omgeving neer gelegd.
Herman heeft daar heel vaak zijn bijdrage geleverd, daar zijn we hem
dankbaar voor.
Hoe het leven verder gaat, is niet voorspelbaar: “We zijn allebei wat
krakkemikkig,” zegt Herman.
“De kerk moet blijven, voor mensen die daar behoefte aan hebben. Als
het echt niet anders kan, moeten we misschien wel samen met Laren.
9
Ja, nu zijn jullie aan het renoveren hè, nou, ik kom nog wel kijken als het
klaar is………… “
Waarna ik dankbaar mijn spullen pak, omdat ik alweer veel te lang ben
blijven zitten, maar het was een plezier om dit interview te doen.
Anneke Hogenhout.
IN MEMORIAM
Willem Jan Beltman
Op 17 augustus j.l. overleed Wim Beltman op 74-jarige leeftijd. Hij werd
geboren aan de Velderweg in Harfsen, waar zijn ouders een klein
boerderijtje hadden. Er werden twee jongens geboren, waarvan Wim
de jongste was. Wim was nog net van voor de oorlog, want ruim 2
maanden na zijn geboorte brak de oorlog uit. Hij werd gedoopt in de
kerk in Almen, groeide op in de opbouwjaren na de oorlog en bezocht
10
de lagere school in Harfsen. Daarna ging hij naar de landbouwschool in
Bathmen.
Op 22-jarige leeftijd leerde Wim zijn vrouw Gerrie kennen en in 1966
trouwden ze in “Ons Gebouw” in Harfsen. Ze gingen wonen in het
ouderlijk huis van Wim aan de Velderweg. Er werden 4 kinderen
geboren, 2 zoons en 2 dochters. Een zeer ingrijpende gebeurtenis voor
Wim en zijn gezin was het verongelukken van de oudste zoon Gerrit in
1997. Een groot gemis, dat een stempel zou blijven drukken op zijn
verdere leven.
Wim heeft na zijn schooltijd bij verschillende werkgevers gewerkt. Maar
na een avondopleiding in Enschede kwam hij uiteindelijk als gasfitter bij
de Gamog in Zutphen (later Nuon). Bij deze werkgever zou hij 25 jaar
lang tot aan zijn VUT blijven werken.
Boven de rouwkaart staat: “Muziek was zijn leven, zijn leven was
muziek”. De muziek was eigenlijk de rode draad, die door heel zijn
leven heenliep. Als 13-jarige meldde Wim zich aan als lid van Soli Deo
Gloria. Maar liefst 62 jaar, tot aan zijn overlijden, zou hij SDG trouw
blijven. Bekend als “de kleine man met de grote bas”. Bovendien
speelde Wim in verschillende harmonicagroepen en was hij de
drijvende kracht achter de Harfsense harmonicagroep “De Vrolijke
Noot”. Ook was hij een gewaardeerd lid van het seniorenorkest in
Klarenbeek.
Wim was geen man van veel woorden, maar veeleer een stille
genieter. Zo op het eerste gezicht maakte hij een serieuze indruk, maar
hij beschikte ook over veel humor. Bovendien was hij een fijne opa voor
de kleinkinderen. Wim was ook een echt natuurmens. Hij was graag
buiten in zijn eigen bos, en ruimde dagelijks al het zwerfafval op dat hij
tegen kwam.
Tijdens het grasmaaien voor zijn geliefde ezels kwam er onverwacht
een einde aan zijn leven. Wij zullen hem herinneren als een waardevol
en geliefd mens. Moge deze goede herinneringen de familie de nodige
kracht geven bij het verwerken van hun verdriet.
Ds. Johan Weijenberg
KOMEN EN GAAN
Ingekomen
Uit Apeldoorn:
mw. Jerina Wilhelmina Kleiboer, Holtmark 1
11
Geboren
Van Ludwine Klumpenhouwer en Rick Oudenampsen ontvingen we
een vrolijk kaartje, waarop de geboorte van hun dochtertje en zusje
Noor bekend gemaakt wordt. Noor is het zusje van Eva en Saar.
ACTIVITEITEN
Gebedsking
IK BID…….JIJ BIDT….WIJ BIDDEN …………………….SAMEN?
7 oktober is er een samenkomst van de gebedskring om 18.45 uur in
Ons Gebouw.
Visjes:
Wie veel kritiek heeft na de preek, heeft weinig gebeden voor de
preek.
Een dag omzoomd door gebeden is minder gerafeld.
Een gebed is meer dan 112.
Alleen maar tot God bidden als er problemen zijn…….is hetzelfde als
alleen maar naar je vader gaan als je geld nodig hebt.
Geen mobieltje en toch altijd bereikbaar…………..praat eens wat vaker
met God.
Najaars-/winterkleding- en speelgoedbeurs in Harfsen.
Hoewel we nog even van de laatste zonnestraaltjes mogen genieten,
zijn de voorbereidingen voor de jaarlijkse najaars-/winterkleding beurs
al in volle gang.
12
Vanwege het succes van vorig jaar is ook speelgoed welkom.
Op vrijdag 3 oktober kunt u uw goederen inbrengen. Voor de herfst en
winter kunt u hierbij denken aan skipakken, winterjassen en snowboots.
Maar uiteraard zijn ook andere goede schoenen en
herfst/winterkleding voor kinderen (vanaf maat 86), als ook voor dames
en heren zeer welkom!
Zaterdag 4 oktober tussen 10.00-12.00 uur vindt de verkoop plaats in
Ons Gebouw.
Wilt u meer kans van slagen om uw artikelen te verkopen dan hebben
we hier een aantal tips voor u:
 Breng niet in wat u zelf niet zou kopen
 Zorg dat de kleding onbeschadigd, gewassen en gestreken is
(kapotte, vieze kleding wordt niet ingenomen)
 Gebruik alleen door de organisatie beschikbaar gestelde
kledingstickers
 Merkkleding verkoopt beter
 Mode voor de tieners (zowel jongens als meisjes) is zeer gewild
 Kleding ouder dan 3 jaar blijkt in de praktijk moeilijk verkoopbaar
 Van alleen inbrengers kan een beurs niet bestaan
U dient thuis de in te brengen items te stickeren en te voorzien van een
prijs. De stickers en uw klantnummer kunt u woensdag 1 oktober van
12.00 tot 12.30 uur ophalen in “het Vierkant” in de Beatrixschool te
Harfsen. Natuurlijk zijn deze ook verkrijgbaar tijdens de inleveruren of bij
de organisatie!
Gestickerde items kunnen vrijdag 3 oktober tussen 15.30-18.00u en
tussen 19.00- 21.00u worden ingeleverd in “Ons Gebouw”.
De opbrengst gaat voor 75% naar de inbrenger, 25% gaat naar de
Protestantse Gemeente Harfsen. Eventueel niet verkochte items kunnen
zaterdag na de verkoop weer op worden gehaald. Maakt u hier geen
gebruik van dan zullen ze naar de kledinginzamelingsactie van de
diaconie gaan.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Leanne Jimmink, Geke
Wilgenhof ([email protected]) of Merel Woudenberg.
We hopen u te zien tijdens onze najaars-/winterbeurs op 4 oktober.
UIT DE BUURGEMEENTEN
Vespers in de Gudulakerk in Lochem
Korte meditatieve vieringen voor hen die zoeken naar stilte, schoonheid
en inspiratie.
13
Deze vespers worden gehouden op de laatste zondag van de maand
in de Gudula Kerk, Markt, Lochem
26 oktober ~ Slavische vespers bij kaarslicht
De Slavische vespers vormen een zeer bijzonder en jaarlijks terugkerend
element in de serie. Deze vensters op de eeuwigheid worden ook dit
jaar weer begeleid door een prachtige iconenexpositie. Slavische
muziek, wierook, iconen en kaarslicht zorgen voor een onvergetelijke
ervaring. Aanvang 19.00 uur: kerk open vanaf 18.30 uur.
Hemelse muziek, met beide voeten op de toendra
Het Oost-Nederlands Kamerkoor zingt Rachmaninov.
In het eerste weekend van oktober is het Oost-Nederlands Kamerkoor
maar liefst drie keer te beluisteren. Op het programma staat de Liturgie
van Johannes Chrysostomos in de toonzetting van Sergei
Rachmaninov. De solo-recitatieven worden gezongen door de bas
Philip Bankudarov, waarbij het koor steeds de vaste liturgische
onderdelen voor zijn rekening neemt. Het geheel ademt een mysterieus
Russische sfeer zonder ijl of plat te worden. Het is muziek, die zoals
dirigent Rob Vermeulen opmerkte, de hemel vertolkt, maar toch met
beide voeten op de toendra staat. Van dezelfde componist staan de
‘Vespers’ (de Paasnachtwake) al zo’n acht jaar met succes op het
repertoire.
De concerten vinden plaats op:
-vrijdag 3 oktober, 20.00 uur, Gudulakerk te Lochem
-zaterdag 4 oktober, 20.00 uur, Grote- of Laurentiuskerk te Varsseveld
-zondag 5 oktober, 16.00 uur, Hervormde Kerk te Aerdt.
Meer informatie over de concerten vindt u op
www.oostnederlandskamerkoor.nl
BIJ DE DIENSTEN
Collecten:
28 september: 1. Open Doors
5 oktober:
1, Klokkeproat
12 oktober:
1. Werelddiaconaat
19 oktober:
1. Harfsens pastoraat
26 oktober:
1. P.I.T.
2 november: 1. Harfsens pastoraat
2. Harfsens pastoraat
2. Israëlzondag
2. Bloemenfonds
2. I.S.B.N.
2. Kerkrenovatie
2. Diaconie Harfsen
14
Toelichting bij de collecte:
28 september: Open Doors
Open Doors steunt christenen, die om hun geloof worden vervolgd of
verdrukt. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen
die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en
verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.
Open Doors werkt wereldwijd in zo’n vijftig landen. Daarnaast wil Open
Doors westerse christenen betrekken bij de vervolgde kerk. Open Doors
doet dit, omdat ze gelooft dat wanneer één lid lijdt, alle leden
meelijden (1 Korintiërs 12:26) en omdat ze gelooft in de
zendingsopdracht (Matteüs 28:19) en dat alle deuren openstaan voor
het Evangelie.
28 september, 19 oktober en 2 november: Harfsens pastoraat
Deze collecte is bedoeld om de kerk in Harfsen in stand te houden en
zo een plek te creëren waar ieder zich welkom weet. Waar we willen
luisteren naar elkaar, en proberen Geloof, Hoop en Liefde levend te
houden in de gemeente.
5 oktober 2014: Collecte-Kerk & Israël - Israëlzondag
Op zondag 5 oktober, de eerste zondag van oktober en vanouds
‘Israëlzondag’, is de collecte bestemd voor het werk van Kerk en Israël.
De kern van het werk van Kerk en Israël is om mensen in de kerk bij de
Joodse wortels van hun geloof te brengen. maar ook om met elkaar in
gesprek te komen en te blijven. Ook wordt onder meer de christelijke
internationale gemeenschap Nes Ammin gesteund, waar Joodse en
Arabische mensen elkaar ontmoeten. Sinds 2012 is dominee Pieter
Dronkers daar namens de Protestantse Kerk werkzaam als coördinator
van het dialoogprogramma. De Protestantse Kerk hoopt via
wederzijdse erkenning en het wegnemen van vooroordelen een
bijdrage te leveren aan een oplossing voor het Joods-Palestijnse
conflict. Zonder uw bijdrage kan het werk van Kerk en Israël niet
worden voortgezet.
12 oktober 2014: Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat - Een geit, een
cadeau voor het leven
Op zondag 12 oktober is de landelijke collecte bestemd voor het
werelddiaconale werk van Kerk in Actie. Centraal staat het werk van
de christelijke organisatie UMN (United Mission to Nepal). UMN werkt in
15
het onherbergzame noordwesten van Nepal. Omdat de mensen
nauwelijks kunnen leven van de opbrengst van het land, vertrekken
veel mannen naar India om geld te verdienen. Als de mannen weer
terugkeren, zijn ze vaak besmet met hiv/aids. UMN begeleidt de
gezinnen, die met hiv/aids te maken hebben en biedt hen toegang tot
de nodige gezondheidszorg. Daarnaast leert UMN de
vrouwen hoe ze in hun onderhoud kunnen voorzien, door bv. geiten te
fokken. Vrouwen krijgen een kleine lening waarmee ze een geit kunnen
kopen. Met de opbrengst van de collecte wordt partnerorganisatie
UMN gesteund en andere werelddiaconale partners van Kerk in Actie.
12 oktober: Bloemenfonds
Elke week gaan de bloemen uit de zondagse dienst naar iemand die
we willen bemoedigen of laten weten, dat er aan haar/hem gedacht
wordt. Vaak brengen vrijwilligers, die in de dienst aanwezig waren, de
bloemen weg.
Een mooi gebaar dat de onderlinge verbondenheid laat zien
19 oktober: ISBN
De Interkerkelijke Stichting Bijzondere Noden verleent financiële hulp
aan inwoners van de voormalige gemeente Gorssel middels leningen
of giften.
26 oktober: Protestants interkerkelijk thuisfront
Het thuisfront verleent financiële steun aan predikanten bij de marine,
het leger en de luchtmacht. Ook worden militaire tehuizen, die in de
omgeving van kazernes staan, ondersteund.
Giften Klokkeproat
In 2013 kon de Klokkeproat bijna volledig gefinancierd kon worden.
We hopen dat het dit jaar ook weer lukt!
Hiernaast ziet u een
schema van de
verwachte kosten voor
Kosten
2014 en de al
ontvangen giften sinds
Giften
1 januari 2014.
Uw bijdrage is welkom
op banknummer
NL53FVLB0635805448
16
De Schakel
Op woensdag 15 oktober komt de heer W.H.Wessels met het
onderwerp: "Hoe heilig is Sinterklaas? " Hij laat ons beelden zien en
vertelt geanimeerd over de Goedheiligman. Muzikale- en pepernoten
zijn aanwezig. Graag tot woensdag de 15e om half drie in Ons Gebouw.
Arjan, Miny en Anneke.
AGENDA
07 oktober
07 oktober
13 oktober
15 oktober
29 oktober
05 november
Gebedskring
Wijkcontactavond
Wijkcontactavond
De Schakel
Bijbelkring
Dankdag
18.45 uur
20.00 uur
20.00 uur
14.30 uur
20.00 uur
19.30 uur
ADRESSEN
Predikant:
Ds. J.H. Weijenberg, tel. 0573 459334.
Telefonisch spreekuur tussen 8.15 en 9.00 uur
E-mail: [email protected]
Postadres:
Sporkehout 6, 7217 TN HARFSEN
Telefoon
0573 430010
Koster:
Fam. Pelgrum, tel. 0573 431729 en
Fam. Enderink, tel. 0573 431916
Fin. Adm.
Mevr. T. Wichers, tel. 0573 431588
Ledenadm. Mevr. J. Wichers, tel. 0573 431798
Bankrekening NL56INGB00010.100.43
NL53FVLB0635805448
Diaconie:
NL11RABO03014.06.405
Mailadres:
[email protected]
Website:
www.harfsen.nl/kerk
Aanleveren kopij voor woensdag 22 oktober via [email protected]
17
Nieuws van de zondagsschool
Er is een meisje geboren......
De kinderen en de leiding van de zondagsschool willen Ludwine, Rick,
Eva en Saar van harte feliciteren met de geboorte van hun dochter en
zusje Noor!
Wij wensen hen alle goeds toe en zijn heel benieuwd naar dit kleine
meisje....!
Aftrap nieuwe seizoen Taakgroep jeugd en jongeren
Vrijdag 5 september was de eerste bijeenkomst van onze taakgroep.
We waren uitgenodigd bij Jorik Noordkamp in de keet van hem en zijn
vrienden.
18
Het was een prachtige nazomeravond en van alle kanten kwamen de
jongeren aan fietsen.
We konden heerlijk buiten zitten op het terras achter de keet.
Na wat gezellig gekletst te hebben gaven Geke en Rik de aftrap voor
een geinig spel.
Op het grote grasveld lagen verschillende opdrachten, variërend van
denkspel tot licht fysiek.
De groep werd in kleine groepjes verdeeld en gingen aan de slag.
Het was weer als vanouds, lachen, klieren, kortom, “schik” maken met
elkaar.
Rik stak na een uurtje de barbecue aan, iedereen had iets
meegebracht voor zichzelf en voor een ander. Genoeg voor iedereen
dus. Tegen een uur of negen ging iedereen huiswaarts of naar het dorp
iets verderop..... Loarnse karmse, waar een aantal jongens van de
taakgroep nog een optreden hadden met hun bandje.
Jorik, bedankt voor de gastvrije ontvangst, mooi dat het zo kon!!
De tweede bijeenkomst is gepland op vrijdag 26 september in Ons
Gebouw. Natuurlijk gaan we eerst weer koken en eten we samen.
Daarna gaan we aan de slag met het onderwerp: geloven in je talent.
De leiding is druk met de voorbereidingen en het belooft leuk te
worden.
19
Bea heeft aangegeven te gaan stoppen met de taakgroep Jeugd en
Jongeren.
Dit vinden wij natuurlijk heel jammer, maar we respecteren uiteraard
haar keuze.
Vanaf deze plaats willen we Bea alvast hartelijk bedanken voor alles
wat ze voor de taakgroep heeft betekend.
20