Nieuws van de MR

9 april 2014
Beste ouders en verzorgers,
Hier even een update over de MR bezigheden momenteel.
Afgelopen vergadering heeft Ivo, ons nieuwe lid, deelgenomen aan de vergadering
De MR is samen met OV, leerkrachten en directie aan het bekijken op welke manier we de
ouderbetrokkenheid-ouderparticipatie kunnen verbeteren-optimaliseren. We zijn verheugd dat de
directie dit punt initieert. Daarbij is het een speerpunt van de MR zodat we zeer bevlogen zijn om
hieraan mee te werken. De doelstelling is dat het leerproces en algehele welbevinden van het kind
er beter van wordt als ouders samenwerken met de leerkracht waarbij een ieder zijn eigen rol
behoudt. We zijn verschillende methodes aan het bekijken en misschien besluiten we wel met zijn
allen tot methode `spoorzoeker` Een voorbeeld methode hiervan is ouderparticipatie 3.0. Hierbij
wordt ouderparticipatie 1.0 gezien als dat alleen de school als zender fungeert. Bij ouderparticipatie
2.0 zijn er twee zenders, zowel ouder als school. Maar deze botsen vaak of communiceren langs
elkaar heen. Bij ouderparticipatie 3.0 gaan ouders en school samenwerken als het ware. Met het
kind als centraal doel. Wilt u hier meer over lezen: http://www.cps.nl/ouderbetrokkenheid. Let wel
op dit is een voorbeeld, het wilt niet zeggen dat we met deze manier aan de slag gaan. Het geldt als
inspiratiebron. De enquête onlangs uitgevoerd door Martijn sluit mooi bij aan bij het proces wat we
aangaan.
Binnenkort wordt de jaarkalender naar u opgestuurd. Deze is goedgekeurd door de MR. Let op want
vanwege de verhuis terug naar de Belcrum bestaat de herfstvakantie uit 2 weken.
Verder zijn we bezig om met betrekking tot de MR, informatie op site, reglement, onze eigen
jaarplanning, ingekomen post en dergelijke te gaan optimaliseren. We willen meer duidelijkheid
geven naar ouders over de functie van de MR, wat kan de MR wel/niet voor U doen.
Binnen INOS is er ook een GMR; deze staat los van de spoorzoeker maar heeft betrekking op beleid
op INOS niveau. Bij de weekinfo van 3 april is een bijlage meegestuurd over de GMR. Er zijn vacatures
voor ouder leden van de GMR. U hoeft geen MR lid te zijn. Heeft u altijd al interesse gehad om mee
te denken op beleidsniveau van een overkoepelend orgaan zoals INOS. Pak nu uw kans en geef u op
als kandidaat GMR lid. Vanuit de spoorzoeker hebben we momenteel geen afgevaardigde binnen de
GMR. Misschien wel wenselijk?
Weet U dat U altijd welkom bent om onze vergadering als toehoorder bij te wonen?
Tot zover,
Ira, namens de MR