Vlaming minder tevreden over job

Persnota 27 november 2014
Vlaming minder tevreden over job
1. Het onderzoek
Voor het vijfde jaar op rij onderzocht de CM-geluksbarometer het geluk van de Vlaming. Met een
vragenlijst werd gepolst naar het geluksgevoel, en vooral naar wat bijdraagt tot dit geluk. Het
onderzoek betreft een samenwerking van CM met ISW Limits.
De gegevens werden in de zomermaanden verzameld door een elektronische mailing van CM naar
een representatief staal van haar leden. Na weging op basis van geslacht, leeftijd,
gezinssamenstelling, inkomen en opleidingsniveau in relatie tot de Vlaamse bevolking werden er
gegevens van 2.293 deelnemers weerhouden voor verdere analyse.
2. Resultaten
Grafiek 1: geluksgemiddelde
De Schaal voor Subjectief geluk van Sonja Lyubomirsky geeft het individueel geluksgemiddelde weer
met een score tussen 1 (meest ongelukkig) en 7 (meest gelukkig). Dit is de wetenschappelijk
aanvaarde categorisering van geluk.
Net als in 2013 voelt 60% van de Vlamingen zich redelijk gelukkig tot erg gelukkig. Het gemiddelde
is stabiel gebleven, er is geen statistisch significante verandering.
Grafiek 2: jobtevredenheid
Grafiek 3: motivatie en enthousiasme over werk
werk
Grafiek 4: Psychische klachten
Grafiek 5: problemen met collega’s of leidinggevende
Grafiek 6: balans privé-werk
Grafiek 7: leuke en interessante taken
Grafiek 8: belastende taken
Grafiek 9: thuis in de organisatie
Grafiek 10: schrik om job/zaak te verliezen
Grafiek 11: mogelijkheden op de (arbeids-)markt
Grafiek 12: geluksscore naar professionele situatie
Geluksscore
arbeider
4,99
bediende / ambtenaar
4,71
kader / hoger ambtenaar
4,84
directie
5,34
zelfstandige
4,98
vrij beroep
5,25
werkloos
4,19
arbeids- ongeschikt
3,64
huisvrouw / man
4,88
gepensio- neerd
5,05
student
4,47
overige
4,15
1
2
3
4
5
6
7
3. Positieve ingesteldheid bevorderen
Pluk je geluk en de zeven gelukslijnen
In september 2010 lanceerde CM de campagne Pluk je geluk. CM wil hiermee Vlaanderen aanzetten
om actief werk te maken van mentale veerkracht en zo ook meewerken aan de realisatie van de
Vlaamse gezondheidsdoelstelling rond suïcidepreventie. Door je mentale weerbaarheid te
versterken, kun je moeilijke situaties immers beter de baas. Pluk je geluk steunt op de positieve
psychologie en het versterken van de draagkracht in tegenstelling tot de meeste interventies rond
mentale gezondheid die er op gericht zijn om de lasten weg te nemen.
Het CM-geluksplan met zeven gelukslijnen geeft de richting aan voor alle initiatieven. De
gelukslijnen zijn gebaseerd op ‘de zeven principes van geluk’ beschreven door het Nederlandse
Trimbos-instituut, een gerenommeerd expertisecentrum voor geestelijke gezondheid. Het CMgeluksplan is opgevat als een metroplan met zeven gelukslijnen. Elke gelukslijn bevat een aantal
haltes met concrete tips.
Het geluksplan
De gelukscoach
Vlamingen kunnen sinds vorig jaar ook online aan hun geluk en mentale gezondheid werken via de
CM-gelukscoach op www.plukjegeluk.be. De coach helpt de gebruikers om op basis van de zeven
gelukslijnen hun mentale fitheid te verhogen via oefeningen, getuigenissen, advies en informatie.
Tot vandaag registreerden 16.600 mensen zich op de coach. Met resultaat, want een onderzoek in
samenwerking met ISW Limits toonde aan dat na zes weken een verbetering op alle
geluksindicatoren gemeten werden bij deelnemers op de coach.