2014-075 De Bloembak juni

juni 2014
Beste Buurtgenoten,
Mist u iets in de omgeving, heeft u een idee voor de buurt of
wilt u helpen, meldt het bij de redactie (zie het colofon). Uw
vraag, mening of reactie op de artikelen in deze Bloembak
zijn van harte welkom! De redactie van De Bloembak
wenst u een zonnige zomer toe en veel leesplezier met deze
Bloembak.
Mozaïeken Bloemenbuurt vol enthousiasme
gestart.
Op maandag 24 en dinsdag 25 maart is er
enthousiast gewerkt aan de eerste 10 betonnen
zitbloemen met mozaïeken voor de Bloemenbuurt.
In totaal worden er 55 zitbloemen gemaakt
verdeeld over 4 van de 7 herinrichtingsprojecten in
de Bloemenbuurt.
Herinrichtingsprojecten
In de Bloemenbuurt worden door de verschillende
woningbouwcorporaties veel woningen van
binnen en van buiten opgeknapt. Met behulp van
ISV- (investeringsbudget stedelijke vernieuwing)
gelden levert de gemeente ook een bijdrage door
het opknappen van 7 openbare ruimtes, vooral
pleintjes, in de buurt.
Deze 7 herinrichtingsprojecten zijn door bewoners
van de Bloemenbuurt gekozen uit een lijst van 18
mogelijke projecten. Met de herinrichting wordt
de kwaliteit van de openbare ruimte verbeterd
en meer in overeenstemming gebracht met
de historische context. Dat betekent inspelen
op de bijzondere stedenbouwkundige- en
architectonische situatie, het aanbrengen van meer
groen en het creëren van een prettig verblijfs- en
speelklimaat. Daarbij zijn bloemvormige ziten speelelementen ontworpen als herkenbare
objecten voor de buurt, waarop je kan zitten of
spelen. Door ze te voorzien van mozaïeken, die
door bewoners zelf zijn gemaakt, zijn ze niet alleen
herkenbaar voor de buurt maar ook een beetje
eigendom van de bewoners. Daarmee wordt de
betrokkenheid bij de buurt vergroot.
Resedastraat
Deze eerste 10 zitbloemen zijn voor op het plein
van de Resedastraat. Van jong tot oud (7 tot 76)
is door bijna alle bewoners van de Resedastraat
gewerkt aan 45 bloemblaadjes van mozaïek,
waarbij meer dan 20.000 steentjes zijn verwerkt.
Deze eerste staan nu te drogen. Deze worden half
mei geplaatst in de Resedastraat. In mei wordt
gestart met het mozaïeken van 23 zitbloemen
voor het speelterrein van de Paulusschool. Na de
zomervakantie volgen nog 12 zitbloemen voor het
Lavendelplein en tenslotte nog 10 zitbloemen voor
het plein bij de voormalige leeszaal aan de Neuweg.
COLOFON
Deze buurtkrant is een uitgave speciaal voor
bewoners van een deel van Bloemenbuurt Zuid.
De Bloembak is er om buurtbewoners op de
hoogte te houden en hun belangstelling te wekken
zich in te zetten voor een beter leefmilieu.
Leuke kinderactiviteiten
in Wijkcentrum de Lelie
Kinderwerk is op
Facebook. Je kunt
ons vinden onder
Wijkcentrum de Lelie
(www.facebook.com/
WijkcentrumDeLelie).
Als je op de pagina
op de knop ‘Vind ik
leuk’ drukt, lees je alle
berichten van ons.
Bijdragen en foto’s door de redactie:
Bernhard van Daalen, Daphne Bremer,
Otti van Diermen en Inez Hammers-Baartwijk,
met ondersteuning van Cis van Deurzen,
opbouwwerk Hilversum Zuid – Versa Welzijn.
Met dank aan de andere inzenders van kopij.
Vormgeving en technische realisatie:
Reclamebureau Ontwerpfabriek, Hilversum.
Bloembak 37, juni 2014 twaafde jaargang Oplage 1600 exemplaren
Vragen, reacties en andere kopij voor
De Bloembak zijn van harte welkom.
Stuur uw reactie naar:
Redactie Bloembak,
p/a Bernhard van Daalen,
Fuchsiastraat 18,
1214 GJ Hilversum,
e-mail: [email protected]
Ook kunt u terecht bij Cis van Deurzen,
e-mail: [email protected]
De Bloembak is financieel mogelijk gemaakt
door bijdragen van het wijkbudget van de
gemeente (bureau wijkzaken), de Alliantie
en Dudok wonen.
De kopij in de wijkkrant:
Een artikel heeft nieuwswaarde voor alle
wijkbewoners; bevat geen discriminerende
informatie; bevat objectieve berichtgeving of
wordt duidelijk als een persoonlijke mening
weergegeven.
De redactie behoudt zich het recht voor artikelen
te weigeren of in te korten. De redactie plaatst
kopij in het algemeen belang van de bewoners
van Bloemenkwartier Zuid. Ook wordt kopij
geplaatst met informatie over activiteiten en
actuele zaken in Bloemenkwartier Zuid.
De redactie is niet aansprakelijk voor de inhoud
van door derden geschreven artikelen.
De volgende Bloembak komt uit op
22 september; kopij hiervoor moet uiterlijk
22 augustus ingeleverd zijn bij de redactie.
2
Spelinloop
Elke woensdagmiddag (behalve in de schoolvakanties) hebben wij de Inloop activiteit. Tijdens
de inloop kun je knutselen, spelletjes spelen, buiten
voetballen, spelen op de Wii of gewoon lekker kletsen
met je vrienden en vriendinnen. Deze inloop is
bedoeld voor kinderen die naar de basisschool (groep
1 t/m 8) gaan en je hoeft er niks voor te betalen. De
inloop is van 15.30 uur tot 17.00 uur en vind plaats in
Wijkcentrum de Lelie. Heb je vragen?
Mail met Kati Lipusz: [email protected]
Kinderdisco
Om de maand wordt er iets extra georganiseerd.
Bijvoorbeeld een Karaoke wedstrijd, dans workshops
of allerlei discospelletjes. De Kinderdisco is bedoeld
voor kinderen uit groep 3 t/m 8 van de basisschool.
Het begint om 18.30 uur en het eindigt om 20.00 uur.
Doe je zo je best met dansen dan valt er altijd iets
leuks te winnen met de danswedstrijd. Om binnen te
komen moet je wel € 1,- betalen. Verjaardag vieren
tijdens de kinderdisco? Dat kan ook! Geef het uiterlijk
een week van tevoren door! Voor de zomervakantie:
13 juni. Na de zomervakantie: 12 september, 10
oktober, 14 november en 12 december.
Adres: Wijkcentrum de Lelie, Leliestraat 6-8, Hilversum
Voor vragen: Kati Lipusz,
e-mail adres: [email protected]
NIEUW! NIEUW! Nieuw! NIEUW!
NIEUW! NIEUW! NIEUW! NIEUW!
Huiswerkbegeleiding voor groep 5 t/m 8
Na de zomervakantie willen wij met
huiswerkbegeleiding starten voor basisschool
kinderen van groep 5 t/m 8. Voor deze activiteit
zoeken wij nog enthousiaste mensen die graag de
kinderen bij hun huiswerk willen helpen.
Bent u geïnteresseerd? Neemt u contact op met
Kati Lipusz: [email protected]
Paulusschool / Wijkcentrum de Lelie:
Kinderlunchtafel
Binnen de brede school concept organiseert
Wijkcentrum de Lelie een keer per maand
kinderlunchtafel voor de leerlingen van de
Paulusschool. Samen kokkerellen, samen gezond eten
en samen gezellig aan tafel een keer per mand op de
woensdagmiddagen van 12.30-14.00 uur.
Informatie : Kati Lipusz : [email protected]
Teken- en schildercursus
Voor beginners en voor gevorderden
Na de zomervakantie beginnen wij weer met de
Teken- en schildercursus in Wijkcentrum
De Lelie onder begeleiding van een gediplomeerde
kunstenares.
Deze cursus is voor kinderen van groep 4 t/m 8
van de basisschool.
Tijd: Op maandagmiddag van 16.15 tot 17.15 uur.
Kosten: € 21,- voor 7 lessen.
Start: nog niet bekend
Opgeven: [email protected]
“Kokkerellende Kids”
Tijd: 13.30 -15.00 uur. Leeftijd: van groep 3 t/m 8.
Kosten: € 24,- voor 8 lessen.
Start: nog niet bekend.
Opgeven:
mail met Kati Lipusz: [email protected]
SHOW YOUR TALENT! Talentenjacht
In de Lelie organiseren wij weer een groot
talentenjacht voor kinderen van groep 1 t/m 8 jaar.
Opgeven en informatie: mail met Kati Lipusz:
[email protected]
Woensdag 11 juni Buitenspeeldag
De Lelie doet ook mee! Wij hebben een leuk
programma van 14.00 uur tot 17.00 uur. Informatie:
mail met Kati Lipusz: [email protected]
Kindertoneel op de zaterdagen
Tijdens de eerste les worden de kinderen verdeeld
in twee groepen en wordt er gekeken naar wat ze
allemaal al kunnen. Uiteindelijk werken we naar een
uitvoering toe, waarbij de pappa`s en mamma`s,
opa`s en oma`s, buren en anderen kunnen genieten
van een zeer leuke voorstelling.
Start: in oktober.
Tijd: Beginners: 13.00 – 14.30 uur.
Gevorderden: 14.30 – 16.00 uur.
Leeftijd: Voor kinderen van 8-15 jaar.
Kosten: € 20,- voor 10 lessen.
Opgeven: mail met Kati Lipusz:
[email protected]
Wijkcentrum “De Lelie”, Leliestraat 6-8 Hilversum,
Tel.nummer: 035-6215970
Gymkids
Bij deze activiteit kunnen de kinderen lekker
bewegen en dansen onder de begeleiding van
Ilona Fransen.
Tijd: 14.15- 15.15 uur. Leeftijd: van groep 1 t/m 3.
Kosten: € 2,00 per keer. Plaats: Paulusschool.
(Irisstraat 2 in Hilversum).
Start: nog niet bekend.
Opgeven:
mail met Ilona Fransen: [email protected]
Kids Mix Junior
Een activiteitenserie van 8 lessen voor kinderen van
groep 1 t/m 3. Elke les is er een nieuw leuk thema,
bijv. muziek, knutselen, sport en spel, tekenen, koken,
toneel. Laat je verrassen!
Tijd: 13.45 -15.15 uur. Leeftijd: van groep 1 t/m 3.
Kosten: € 24,- voor 8 lessen.
Start: nog niet bekend
Opgeven:
mail met Kati Lipusz: [email protected]
Na de KIDS MIX kunnen de kinderen voor de
spelinloop tot 17.00 uur in Wijkcentrum De Lelie
blijven! Spelinloop is gratis!
Wetenschapsclub
Tijd: 13.45 -15.15 uur. Leeftijd: van groep 4 t/m 8.
Kosten: € 24,- voor 8 lessen.
Start: nog niet bekend.
Opgeven:
mail met Kati Lipusz: [email protected]
Na de WETENSCHAPSCLUB kunnen de kinderen voor
de spelinloop tot 17.00 uur in Wijkcentrum
De Lelie blijven! Spelinloop is gratis!
Vrijwilliger(s) gezocht
voor kinderwerk in
Wijkcentrum de Koepel
Wij zoeken enthousiaste mensen die het leuk
vinden de woensdagmiddag knutselactiviteiten te
begeleiden.
De eerste groep is van 13.30 uur tot 14.30 uur
en de tweede groep is van 14.45 uur tot 15.45
uur. Van de vrijwilligers wordt verwacht dat
zij leuke knutsel activiteiten bedenken, de
activiteit voorbereiden (voorbeeld maken en
materiaal aanschaffen) en de kinderen helpen.
Tijdens de activiteiten zijn ook elke keer 5-6
zeer ervarende vrijwilligers aanwezig die graag
assisteren en de kinderen helpen. De activiteiten
zijn georganiseerd voor basisschoolkinderen in
de leeftijd van 4 t/m 8 jaar en vinden plaats in
Wijkcentrum de Koepel op de Kapittelweg 399
A. Wij beginnen op woensdag 1 oktober 2014 tot
woensdag 25 maart 2015.
Telefoon nummer: 035-6240116.
Bent u geïnteresseerd? Mail met Kati Lipusz:
[email protected]
3
foto: Inez Hammers-Baartwijk
In de buurt:
SAMSAM
er gewerkt worden om alle biedingen in de gaten te
houden. Uiteindelijk zegt zij over haar faillissement
en de winkel: “Van iets slechts kwam iets goeds”.
In deze tijd zijn er vaak mensen die iets echt hard
nodig hebben en het niet gelijk kunnen betalen. Dat
mag dan op afbetaling en gaat op goed vertrouwen.
De mensen zijn vaak zo blij dat ze toch de meubels
konden kopen maar het niet ineens hoefden te
betalen dat ze bij de laatste afbetaling vaak een
bloemetje meenemen. Tegenwoordig is de winkel
zelfs een begrip geworden: “Kom we gaan even
SAMSAMMEN is een veelgehoorde kreet”. Neemt u
gerust zelf eens een kijkje in de winkel er is voor elk
wat wils!
Openingstijden: woensdag tot en met zaterdag van
11.00 uur tot 17.00 uur.
Telefoon: 035 6472878/06 51547688
In de buurt:
4
foto: Daphne Bremer
Hondentrimsalon en
Doggy-care, een unicum
voor Hilversum
De meeste mensen uit de Bloemenbuurt kennen
SAMSAM wel, een leuke winkel met tweedehands
goederen, of zoals het zo mooi omschreven staat:
“Antiek, Curiosa en Troupee”.
Nadat Karin Hunting 15 jaar op de röntgenafdeling
Nathanie-Louise Pelsink was 15 jaar en wist wat
van het Diaconessenziekenhuis Hilversum had
ze wilde bereiken. Dat is knap, want maar heel
gewerkt, begon haar tweede carrière als zakenvrouw
weinig prille tieners hebben een vast omlijnd idee
met een nare start. De man van Karin had een eigen
wat ze willen met hun leven en hun toekomst. Haar
bouwbedrijf en zijn voormalig compagnon ging er
ideaal: een honden trimsalon met doggy-daycare
met het geld vandoor. Vanuit niets waren ze failliet
voorzieningen.
en Karin is toen SAMSAM begonnen met het verkopen
van haar eigen spullen. Eerst in de oude Enkabe
Haar ideaal is
supermarkt en na een paar maanden in het huidige
van de grond
pand op de Hilvertsweg waar SAMSAM nu al ruim 15
gekomen, maar
jaar is gevestigd. In de begin periode hadden zij in de
het ging zeker
familie veel dierbaren die overleden en toen de eigen
niet vanzelf.
spullen waren verkocht konden er spullen uit de
Na een studie
erfenis worden verkocht. Al vrij snel werd besloten
van 7 jaar in
om ook spullen van derden te gaan verkopen. De
de innerlijke
naam SAMSAM zegt het al; jarenlang konden mensen
en uiterlijke
hun spullen inbrengen en zowel de eigenaar als de
verzorging van
verkoper kreeg 50% van de opbrengst. Na verloop
huisdieren en
van tijd bleek dit niet echt een gouden greep te zijn
het behalen
voor Karin: de huur en de belasting moest er nog af
van diverse diploma’s kwam haar droom naderbij. Na
en zij hield er te weinig aan over. De spullen worden
jaren van routine opdoen en het opleiden van diverse
nu nog steeds ruim ingebracht, maar de kosten niet
assistenten is haar eigen trimsalon een feit. Trimsalon
meer gedeeld.
dekt niet geheel de lading, bij een kat, cavia of konijn
Voor de inventaris van de winkel haalt Karin ook veel
de nagels knippen, mag eveneens geen punt zijn.
goederen uit de Partijhandel of bij een Veilinghuis
Uw huisdier enkele dagen onderbrengen omdat u
en helpt ze bij het huizen leeghalen voor mensen.
er even uit wilt breken, de voorzieningen zijn er.
De gedachte is dan gelijk dat er iemand overleden is
Na het wassen en trimmen is uw hond jaren jonger.
maar zij wordt vooral gevraagd bij mensen die van
Daardoor alleen al is haar winkel een noviteit voor
een groot naar een klein huis gaan. Ook meubels
Hilversum.
opknappen hoort erbij. De grote meubels kunnen
niet in de winkel verkocht worden en die kunt u
Louise’s doggydaycare & Trimsalon
vinden op Marktplaats onder SAMSAM. Ook is er een
Eigenaresse: Nathanie-Louise Pelsink.
facebookpagina voor de winkel www.facebook.nl/
Hilvertsweg 118
samsamhilversum
1214 JK Hilversum
Telefoon 035-6225784
Karin vertelt dat de winkel ondanks de moeilijke start
www.louisedoggycare.nl
nu een groot deel van haar leven inneemt op een
[email protected]
positieve manier. Want ook in de avonduren moet
www.facebook.com/louiseDG
BuroOudKomers (BOK) helpt u bij het vinden van
een baan, stage, leerwerkplek of studie
en geeft juridisch advies rond werk en inkomen
BOK richt zich op alle
werkzoekenden waar je ook
bent geboren. Wij werken met
een strakke begeleiding met
behulp van een vast proces
van adviseren. Met standaard
formulieren en duidelijke
afspraken. Veel hangt daarbij
ook af van uw eigen inzet. Wij
bieden geen banen, wel de
beste adviezen tegen een zeer
lage prijs! We zijn daarbij nietcommercieel met jou samen
bezig.
Mail ons vandaag en we gaan samen snel aan de slag
om aan het werk te komen. Bij ons telt persoonlijke
begeleiding nog!
Wij hebben unieke ervaring opgedaan sinds 2006
met begeleiding van statushouders van verschillende
nationaliteit en afkomst. Dus goed gewend om met
cultuur- en religieuze verschillen om te gaan.
Professionele kennis van wetenschappelijke
rapporten naar kansrijke branches per regio.
Menselijke benadering om aan te tonen dat ieder
anders en uniek is voor een werkgever.
Onze ervaren adviseurs beschikken over een ruime
ervaring. Onder andere zijn zij succesvol geweest bij
het plaatsen van ex-vluchtelingen in het Nederlandse
bedrijfsleven.
De filosofie van BuroOudKomers BOK is dan ook:
-niemand aan de zijlijn, iedereen gelijke kansen
-Nederland is geen taaleconomie, maar een
kenniseconomie
-diversiteit is een verrijking voor het bedrijf
-dus mannen en vrouwen aan het werk
-geboren in Nederland maar ook daarbuiten
-niet alleen diploma’s maar ook competenties tellen
Productlijst
Intake gesprek, taaltest, CV moderniseren,
sollicitatiebrief effectief maken, waar welke
vacatures vinden, wie ben je/wat kun/wil je,
Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP), maatwerk bij
adviesafspraken, zo nodig nazorg op de werkplek,
arbeids- en sociaal zekerheidsrecht, alle contractuele
kwesties en bemiddeling/mediation.
Zie voor veel meer nuttige informatie onze website:
www.burooudkomers.nl
Spreekuren in vier verschillende
wijkcentra, ook in Wijkcentrum de Lelie!
BOK houdt spreekuur in vier verschillende
wijkcentra, mail van tevoren naar [email protected]
burooudkomers.nl voor een afspraak:
- maandagochtend van 9-12 uur; wijkcentrum Lopes
Dias, Lopes Diaslaan 213, Hilversum Noord
- woensdagochtend van 10-12
uur; wijkcentrum St. Joseph,
Minckelersstraat 71,
Hilversum Oost
- donderdagochtend van 10-12
uur; wijkcentrum de Lelie,
Leliestraat 6/8, Hilversum Zuid
- vrijdagochtend van 10-12 uur:
Wijkcentrum Riebeeck, Van
Riebeeckweg 50, Hilversum
Zuid-Oost
Buro OudKomers participeert
in een landelijke pilot waar maximaal 150 Wajongers
solliciteren op 65 banen. Het landelijk pilotproject
voor hogeropgeleide Wajongers is per 1 mei gestart.
Kans van 1 op 2.3 voor een fulltime baan. Buro
OudKomers is een van de bemiddelingsbureaus.
We zoeken heel actief naar jong gehandicapten!
Meld ze aan bij [email protected]
Ben je geen Wajonger maar zoek je ook werk?
Via unieke software krijg je dan elk uur nieuwe
vacatures toegespeeld landelijk en dat vergroot
je kansen enorm. In totaal beschikken we zo over
243134 recente vacatures.
Afgelopen 7 dagen zijn er 28882 vacatures gevonden.
Gezellige burenochtend
in de Irisstraat
In de strijd tegen hondenpoep hebben een aantal
buren in de Irisstraat in samenwerking met Bureau
Wijkzaken de handen uit de mouwen gestoken. In het
Paasweekend zijn er rondom een aantal bomen vaste
en eenjarige planten in de grond gezet in de hoop dat
hondeneigenaren
begrijpen dat het
de bedoeling is de
straat schoon en
fleurig te houden.
Poepen mag,
opruimen moet!
Wist u dat u
anders een boete
kunt krijgen van
€ 140,00.
Er zijn ook veel
hondeneigenaren
die trouwens wel
weten hoe het
moet en daar zijn
we heel blij mee.
We toosten op
jullie.
5
Wist u dat...
Zomeruitstapjes
*Museum: In een mooi 17de-eeuws grachtenpand in Amsterdam (Herengracht 573) is het grootste
tassenmuseum ter wereld gevestigd; Tassenmuseum Hendrikje. Het museum toont de geschiedenis van
de Westerse tas vanaf de late middeleeuwen tot nu toe. De collectie vertelt een verhaal over maatschappelijke
ontwikkelingen, stijlen in de toegepaste kunst en mode door de eeuwen heen.
Op enkele uitzonderingen na is het museum elke dag open van 10.00 uur tot 17.00 uur.
U kunt alle informatie vinden op www.tassenmuseum.nl of u kunt bellen naar 020 5246452 .
*Landgoed: In de voortuin van Paleis Soestdijk is
vanaf 29 mei tot en met 1 juni 2014 de
Zomerfairsoestdijk.
Een gezellig evenement met veel nieuwe items om
te zien, te proeven en natuurlijk te koop. Alles op het
gebied van eten, mode, huis en tuin. Bij de prachtige
tuin van het Paleis en de indrukwekkende hofvijver
kunt u bij vele terrasjes genieten van al dit moois.
Ook mensen die van brocante houden zullen hier de mooiste spullen tegenkomen. U kunt proeven van de
lekkerste streekproducten en de lievelingswijn drinken van Prins Bernhard. Voor alle informatie kunt u terecht
bij www.zomerfairsoestdijk.nl .
*WORKSHOP: Als er niks te lachen valt in het leven, kunt u het altijd nog
leren. Tijdens een Lachworkshop leert u om minutenlang te schaterlachen. Het is
goed voor de gezondheid en natuurlijk hartstikke gezellig!
Voor meer informatie kunt u terecht bij www.delachstudio.nl
Uit de buurt:
Kapsalon Dario
Tarieven:
Knippen dames € 12,50
Gezicht epileren (met touwtjes) € 10,00
Wenkbrauwen epileren (met touwtjes) € 5,00
Baard scheren € 8,00
Knippen, wassen en (droog) föhnen € 14,00
Model föhnen € 12,50
Kinderen knippen € 11,00
Men kan er ook verzorgingsproducten kopen van het
merk MATRIX (L’OREAL)
6
foto: Daphne Bremer
Kapsalon Dario heeft op 1 februari jl. zijn deuren
geopend a/d Gijsbrecht van Amstelstraat no. 130 te
Hilversum.
Eigenaar Aras Faradj (geboren te Koerdistan)
kwam 17 jaar geleden naar Nederland en begon
een kapperszaak a/d Kleine Drift 19 te Hilversum
(bij station). Deze zaak runt Aras samen met 2
personeelsleden.
In de vestiging a/d Gijsbrecht van Amstelstraat is
kapster Aranka Kthiri werkzaam (voor dames) en
kapper Rahim Kafini voor de heren.
Men kan met of zonder afspraak geholpen worden.
Het is een dames-en herenkapsalon.
Voor meer prijzen, loop gerust binnen.
Openingstijden ma t/m za 09.00 -18.00 uur
vrij van 09.00 -21.00 uur
Adres: Gijsbrecht van Amstelstraat 130
Tel: 06885551619
E-mail: [email protected]
www.kapsalondario.nl
Lelie – activiteiten voor volwassenen:
Lunchtafel senioren
Voor ouderen die niet altijd alleen willen eten is er in
De Lelie de lunchtafel. Gastvrouwen zorgen voor de
gezelligheid. Dinsdag van 12.15-13.30 uur. € 3,- per
keer. Vooraf aanmelden bij De Lelie,
tel: 035 – 621 59 70. Juli en augustus gesloten.
Kaarten maken
In De Lelie is er een leuke creatieve activiteit op de
maandagmiddag van 13.30-15.30 uur. Men kan bezig
gaan met wat men zelf graag wil, en de vrijwilliger
geeft tips.. € 2,- per keer, incl. materiaal voor 1 kaart.
In de maand juli zijn we gesloten.
Jokeren
Er is nog ruimte voor liefhebbers om op maandagmiddag aan te schuiven bij onze Jokertafels. Het is
op maandag van 13.30-15.30 uur wordt er gespeeld.
Ook beginners zijn welkom. Deelname is € 0.50 per
keer. Ook in de zomer willen we doorgaan voor de
liefhebbers.
Biljart
We hebben op verschillende momenten het biljart
klaarstaan voor gebruik. Hebt u zin om met een
maatje te komen biljarten? Dat kan op de maandag,
dinsdag en donderdag van 9.30 – 13.00 uur. Het
kost € 0,50 per 30 minuten en koffie kunt u bij de
bar kopen. In de zomermaanden willen we op de
maandagmiddag doorgaan met biljarten in Buurthuis
de Lelie.
Samen breien
Er is een Breitafel in de Lelie. Samen met anderen
bezig gaan met breien. Onderwijl een bak koffie,
elkaar helpen en een gezellig praatje. Het is vrijdags
van 14.00-15.30 uur. Deelname is gratis. Buurthuis de
Lelie, Leliestraat 6- 8, Hilversum. Telefoon nummer:
035-6215970. In de maanden juli en augustus is het op
de maandagmiddag, vanaf 13.30 uur.
Computerinloop op seniorweb
Iedere donderdagochtend is in Buurthuis de Lelie
een Computerinloop waarbij men hulp en uitleg
kan krijgen bij het gebruik van de computer, laptop
of tablet. Er zijn computers aanwezig die hiervoor
gebruikt kunnen worden. U kunt ook met uw eigen
tablet, Ipad of laptop langskomen om hulp en tips te
krijgen. Of om gewoon te oefenen. Donderdag van
09.30-11.00. [email protected]
Speelinloop Zuid:
nu op woensdagochtend
In Buurthuis de Lelie is er iedere woensdagochtend
een speelinloop voor jonge kinderen van 0-4 jaar. Ze
kunnen met elkaar zijn, wennen aan groepjes, naar
elkaar kijken, samen delen: leren om met elkaar te
spelen. Ouders/grootouders/oppas/verzorgers blijven
er bij en kunnen meespelen, ervaringen uitwisselen
en het gewoon even gezellig hebben. Er is koffie en
thee. U kunt zonder aanmelding binnenlopen.
Het is van 9.30-11.30 uur. Deelname is gratis. In juli
en augustus zitten we niet in de Lelie, maar gaan we
naar speeltuinen.
Informatie : [email protected]
Koffieochtenden voor
buitenlandse moeders
We willen beginnen met een maandelijkse
koffieochtend voor alle buitenlandse moeders in
Buurthuis de Lelie Hilversum. Als je een kind hebt
en je bent wat onzeker over de Nederlandse taal,
dan mis je wel eens mensen om je heen om even
te kletsen. Andere mensen zijn ook wel eens vaker
alleen, zijn ook wel eens onzeker in de opvoeding,
missen ook wel eens een vriendin.
Buurthuis de Lelie, Leliestraat 6-8, Hilversum.
Informatie : [email protected]
Scootmobiel-maatjes
De zomer komt er weer aan, en het wordt weer
aantrekkelijker om naar buiten te gaan. Maar niet
iedereen met een scootmobiel rijdt even makkelijk
weg en durft overal heen te gaan. Onzekerheid kan
veel mensen er van weerhouden om de scootmobiel
vrij te gebruiken. Hierdoor blijft men misschien vaker
binnen zitten. Gelukkig zijn er veel mensen die een
scootmobiel volop gebruiken. Wij willen nu mensen
die een scootmobiel prima gebruiken, uitnodigen
om hun ervaring te koppelen aan mensen die nog
onzeker zijn in het gebruik. Het is de bedoeling dat
een ervaren scootmobielgebruiker een aantal weken
iemand in zijn/haar kielzog meeneemt op een ritje
in de buurt : bv. naar het winkelcentrum, naar de
hei. Op deze wijze kan iemand ervaring opdoen,
vertrouwen opbouwen en tips krijgen. Hierdoor kan
men uiteindelijk zelfstandig de scootmobiel volop
gaan gebruiken.
Deelname is gratis. Aanmeldingen en informatie:
Versa Welzijn 035-6231100, Gert Bos,
[email protected]
Niet lezen niet schrijven???
Er zijn in Nederland veel mensen die niet goed
kunnen lezen en schrijven. Ongeveer 1 op de 10
Nederlanders (ook van Nederlandse afkomst) hebben
hier problemen mee. En wat kan dat inhouden? Het
is moeilijk om je kind te helpen bij het huiswerk. Je
begrijpt de bijsluiter van je medicijnen niet. Je mist
belangrijke informatie uit de wijkkrant. Je weet
niet waar je terecht kunt voor advies of hulp. We
willen na de zomer vanuit Buurthuis de Lelie hier
activiteiten voor gaan beginnen. Kent u iemand die
steeds zegt dat ie z’n bril is vergeten, of geen pen bij
zich heeft ? en U weet beter ? praat er eens over en
laat hem of haar eens contact opnemen via
[email protected]
Het is nooit te laat om te leren!!!
Buurthuis de Lelie
Leliestraat 6-8, 1214 HG Hilversum, Tel. (035) 621 59 70
7
Alzheimer Café Hilversum
Het maandelijkse Alzheimer Café is een informele ontmoetingsplek voor
mensen met dementie, maar vooral ook hun partners en kinderen. Bezoekers
kunnen van gedachten wisselen, ervaringen delen, informatie krijgen. Er
wordt ook iedere keer aandacht geschonken aan een bepaald thema door een
gastspreker hier over te laten vertellen. De toegang is gratis.
Datum - iedere 2e woensdag
Tijd - 19.30 – 21.30 uur (koffie-inloop vanaf 19.00 uur).
Plaats- Wijkcentrum de Koepel, Kapittelweg 399a Hilversum, 035-6248815
Woensdag 11 juni - Het niet-pluis gevoel
De eerste signalen van dementie geven een ‘niet-pluisgevoel’.
Wat doe je nu in deze fase?
Woensdag 9 juli - Plots in de war? Delier?
Een delier is een plotselinge ernstige verwardheid.
Hoe herken je het wat moet je doen?
Woensdag 13 augustus - Intimiteit (en seksualiteit)
De persoon met dementie wordt steeds minder partner/ouder/steun.
Hoe ga je hier mee om ?
Insecten: met de
zomer voor de deur
alvast wat handige tips
Vliegen:
Deze tip is een typische zomer tip. ln de zomer als het lekker weer is staat nog
wel eens de deur naar buiten open. Lekker wat frisse lucht naar binnen maar
helaas ook vliegen. Een hor werkt niet altijd. Om vliegen buiten de deur te
houden: pak een diepvries zakje en vul dat voor de helft met koud water. Doe
het zakje goed dicht met een touwtje en hang dit in het deur kozijn waar de
vliegen binnenkomen. De vliegen kijken niet recht vooruit, maar schuin, ze
hebben breedbeeld. En zo komen ze niet naar binnen. Het werkt echt!
Wespen:
Als je in de zomer lekker in je tuin zit een drankje te drinken kan het zijn dat je
gezelschap van wespen krijgt.
Wespen komen op zoetigheid af om op een vreedzame manier van de wespen
af te komen is er de volgende tip: Neem een soep kommetje gevuld met koud
water met daar in enkele hele kruidnagelen. Zet dit neer daar waar je de
wespen niet wilt hebben. Het geeft een lekkere lucht af en is niet schadelijk.
Fruit vliegjes:
Nare beestjes zijn dat. Vooral in de zomer zijn ze vaak in je keuken te vinden.
Met deze tip zijn ze zo verdwenen. Om er voor te zorgen dat de vliegjes
verdwijnen, zet je een bakje met 1 dl azijn en een druppel vloeibare zeep neer.
De vliegjes zijn zo weg.
Mieren:
Met de zomer komen de mieren. Het zijn kleine en onschuldige beestjes
maar je hebt ze liever toch niet in en rond het huis. Verdelgingsmiddelen zijn
doeltreffend maar niet goed voor de gezondheid. Mieren kun je weg krijgen
door wat bakpoeder te strooien bij de plek waar ze zitten.
Met een dag zijn ze voor maanden weg. Wanneer ze weer terug komen,
herhaal je het trucje nog een keer. Doeltreffend en niet schadelijk voor de
gezondheid.
Belangrijke
adressen
Meldpunt Openbare Ruimte
(MOR) Hilversum Klachten
over zwerfafval, kapotte
lantaarnpalen of losliggende
stoeptegels kunnen via een
formulier op www.hilversum.
nl gemeld worden of
tel. 14035 of e-mail:
[email protected]
hilversum.nl
Politie – tel. 0900 8844 wijkagent Jaco Huisman.
Bureau wijkzaken –
Rik van Dijk,
tel. (035) 629 20 60
Vragen en ideeën over de
leefbaarheid in de wijk
e-mail: [email protected]
hilversum.nl
Gewestelijke Afvalstoffen
Dienst, tel. (035) 699 18 88
website: www.gad.nl
De GAD gaat over het ophalen
van huisvuil en grof vuil.
WWZ-loket - Larenseweg 30
- 1221 CN Hilversum,
tel. (035) 629 21 51, e-mail:
[email protected]
Bij dit loket kunt u terecht
met vragen op het gebied van
welzijn en zorg. Website:
www.loketgooi.nl
Versa Welzijn / De Lelie
activiteiten voor ouderen,
volwassenen en mensen met
een beperking
Gert Bos 035-6215970 /
[email protected]
Opbouwwerk Hilversum
Zuid - Cis van Deurzen,
tel. (035) 623 11 00,
e-mail:
[email protected]
Versa welzijn,
Larenseweg 30, Hilversum,
tel. (035) 623 11 00, website:
www.versawelzijn.nl
www.Klikvoorhulp.nl: online
hulp van het algemeen
maatschappelijk werk
www.Jongversa.nl:
de website van de jongerencentra van Versa Welzijn
Website Hilversum Zuid
Op www.hilversumzuid.nl
kan men heel veel informatie
vinden over de wijk en
organisaties die actief zijn.
De digitale Bloembak is hier
ook te vinden.