verhaal 1: Irene bobelIjn

verhaal 1:
Irene bobelijn
Ik heet Irene.
Op deze foto ben ik zes jaar oud.
Ik woon in België.
verhaal 1a
Mijn mama en papa wonen in Amerika.
Ik ga ook naar Amerika.
verhaal 1b
Ik maak de reis met een schip.
Het schip heet Pennland.
Het schip vertrekt uit Antwerpen.
Het heeft een vlag met een rode ster.
verhaal 1c
kopieerblad 1
verhaal 2:
Ita Moel
Ik heet Ita.
Op deze foto ben ik negen jaar oud.
Ik woon in Oekraïne met mijn mama en
drie broers.
verhaal 2a
Mijn papa woont in New York,
in Amerika.
Ik ga met mijn broers en mama ook naar
Amerika.
verhaal 2b
Mijn broers en mama zijn in Amerika.
Er was controle in Amerika.
Ik mocht niet mee.
Ik moest terug naar Antwerpen.
Ik ben helemaal alleen in Antwerpen.
verhaal 2c
kopieerblad 2
verhaal 3:
Reinhold Libau
Ik heet Reinhold.
Op deze foto ben ik 39 jaar oud.
Ik woon in Duitsland.
verhaal 3a
Ik ben boer.
Ik denk dat het in Amerika beter is.
Ik ga zonder vrouw en kinderen naar
Amerika. Als het lukt, haal ik mijn vrouw
en kinderen.
verhaal 3b
Ik maak de reis met een schip.
Het schip heet de Belgenland.
Het schip vertrekt uit Antwerpen.
Het heeft een vlag met een rode ster.
verhaal 3c
kopieerblad 3
verhaal 4:
Musa
Ik heet Musa.
Ik ben 45 jaar.
Ik woon sinds 2001 in Antwerpen.
verhaal 4a
Ik woonde in Afghanistan.
Het was er gevaarlijk.
Ik moest weg.
verhaal 4b
Ik vertrok in 1998.
Mijn vrouw, mama en 5 kinderen bleven
in Afghanistan.
Ik ging alleen.
verhaal 4c
kopieerblad 4
Kopieerbladen + afwerksuggestie
verhaal 2:
Ita Moel
l
verhaa
Moe
l 2: ItaIt
a Moel
l 2:
aa
h
r
ve
Ik heet Ita.
Op deze foto ben ik negen jaar oud.
Ik woon in Oekraïne met mijn mama en
drie broers.
Ita.
Ik heet n jaar oud.
ge en
n ik ne
foto be mijn mama
ze
de
Ik heet Ita.
Op raïne met
n in Oek Op deze foto ben ik
negen jaar oud
Ik woo drie broers.
.
Ik woon in Oek
raïne met mijn
mama en
drie broers.
verhaal 2a
verhaal 2a
Mijn papa woont in New York,
in Amerika.
Ik ga met mijn broers en mama ook naar
Amerika.
verhaal
2a
verhaal
2b
verhaal
2c
,
ew York
nt in N
pa woo
ika. naar
k
in Amer Mij
a oo
en mam n papa woont in New Yor
broers
k,
et mijn
in Amerika.
Ik ga m Amerika.
Ik ga met mijn
broers en mama
ook naar
Amerika.
Mijn pa
verhaal 2b
verhaal 2b
Mijn broers en mama zijn in Amerika.
Er was controle in Amerika.
Ik mocht niet mee.
Ik moest terug naar Antwerpen.
Ik ben helemaal alleen in Antwerpen.
erika.
zijn in Am
mama ika.
er
oers en
Mijn br ntrole in Am
co
n.
Er was Mij
ers en mama zijn
niet mee bro
in Amerika.
pen.
Ik mocht AntwerEr
was controle in
ar
Amerika.
terug na Antwerpen.
st
oe
m
n
i
Ik mocht niet me
Ik l alleen
e.
aa
helem Ik moest terug
Ik ben
naar Antwerpen
.
Ik ben helemaal
alleen in Antwer
pen.
verhaal 2c
verhaal 2c
kopieerblad 2
kopieerblad 2
blad 2
kopieer
eventueel karton ofzo
als ‘sandwichbeleg’
LIJM of
Stickerpapier
verhaa
l 2:
verhaa
l 2:
Ita Mo
el
Ita Mo
el
Ik heet Ita.
Op deze foto ben
ik negen jaar oud
.
Ik woon in Oek
raïne met mijn
mama en
drie broers.
Ik heet Ita.
Op deze foto ben
ik negen jaar oud
.
Ik woon in Oek
raïne met mijn
mama enverhaal 2a
drie broers.
verhaa
l 2:
verhaa
l 2:
verhaa
l 2:
verhaal 2a
Mijn papa woont
Ik ga met mijn
Mijn papa woont
Ik ga met mijn
in New York,
in Amerika.
broers en mama
ook naarverhaal 2b
Amerika.
verhaal 2b
in New York,
verhaal 2a
in Amerika.
broers en mama
ook naar
Amerika.verhaal 2a
mama zijn in Am
erika.
Er was control
e in Amerika.
Ik mocht niet me
e.
Ik moest terug
naar Antwerpen
.
Ik ben helemaal
alleen in Antwer
pen.
Ita Mo
el
Ita Mo
el
Op deze foto
Ik woon in Oe
Ik heet Ita.
Op deze foto ben
ik neg
Ik woon in Oek
Ik heet Ita. raïne met m
Op deze foto ben
drie broers.
ik negen jaar oud
.
Ik woon in Oek
raïne met mijn
mama en
drie broers.
verhaal 2a
Mijn pap
Mijn broers en
mama zijn in Am
erika.
Er was control
e in Amerika. verha
al 2b
Ik mocht niet me
e.
Ik moest terug
naar Antwerpen
.
verhaal 2b
Ik ben helemaal
alleen in Antwer
pen.
Mijn broers en
Ita Mo
e
Ik ga met mijn
Mijn pap
a woont in N
in Amerika.
Ik ga met mijn
broers
Mijn papa woont
in New York,en m
in Amerika. Amerika.
Ik ga met mijn
broers en mama
ook naa
Amerika.
Mijn broers e
verhaal 2b
verhaal 2c
Er was c
m
mamaIkzijn
moest t
Er was conIktrol
e A
Ik ben helinem
Ik mo niet m
Mijn broers en
mama zijn incht
Amerika.
Ik
Er was controlmoest terug naa
in Amerika. r A
Ik ben ehel
aal alleen in
Ik mocht niet em
mee.
Ik moest terug
naar Antwerpen
.
Ik ben helemaal
alleen in Antwer
pen.
Mijn broers en
kopieerblad 2
verhaal 2c
verhaal 2c
kopieerblad 2
verhaal 2c
verhaal 2c
kopieerblad 2
kopieerblad 2
kopieerblad 2