folder visie van Freinet

UITNODIGING
Voorstelling van nieuw boek
‘De visie van Freinet’
Woensdag 30 april om 20 uur
GO! Freinetschool Triangel,
Kleine Steenweg 33, Booischot (in de refter)
015/22.16.30 - [email protected]
www.freinetschool-triangel.be
De visie van Freinet
Dagelijks geven Freinetleerkrachten vorm aan hun onderwijspraktijk. Met allerlei technieken en leermiddelen willen ze de
kinderen laten opgroeien tot kritische en solidaire volwassenen.
Hoewel een aantal technieken bekendheid geniet, is de achterliggende visie van Freinet veelal minder bekend.
Het boek ‘De visie van Freinet’ van Jan Devos geeft een overzicht
van de belangrijkste uitgangspunten die aan de basis liggen van
de Freinetpedagogie. De auteur doet dit door oorspronkelijke
teksten van Célestin Freinet en overzichtswerken over Freinet aan
elkaar te relateren en op elkaar af te stemmen.
Over de auteur
De auteur van het ongeveer honderd pagina’s tellende boekje is
Jan Devos. Hij nam als onderwijzer en pedagoog diverse functies
waar binnen het onderwijs.
Hij was coördinator leerplanontwikkeling bij het OVSG, medewerker van de pedagogische Begeleidingsdienst Stad Gent en
momenteel werkt hij als onderwijsinspecteur.
Voor wie?
Voor iedereen die geïnteresseerd is in de Freinetpedagogie en de werking van Triangel
Freinetschool Boo ischot
Verantwoordelijke uitgever: Patrick Leunens, coördinator Freinetschool Triangel
Een vlot lezend boekje en bruikbare
inspiratiebron voor de geëngageerde leerkracht