september - Natuurpunt Beringen

NIEUWSBRIEF
JAARGANG 19 NUMMER 3
SEPTEMBER 2014
Beste Natuurvrienden,
Op 12 juli 2014 overleed Annemie Witters.
Annemie was als milieuambtenaar van de Stad Beringen de
drijvende kracht achter tal van initiatieven ten gunste van
de natuur.
Annemie, de leegte die je achterlaat valt niet te
beschrijven.
Na de vakantieperiode zijn de inrichtingswerken in de vallei
weer van start gegaan.
Een aantal initiatieven zijn genomen om hierover te
communiceren.
De Vlaamse Landmaatschappij heeft een info-krantje
uitgewerkt. In de Watersnip is een kleine tentoonstelling
opgezet. Begin oktober wordt er zowel een info-wandeling
als een info-avond georganiseerd.
De terreinploeg heeft de afgelopen maanden niet
stilgezeten. Na de afgelopen jaren vele moeilijke periodes
gekend te hebben, is de ploeg er terug tegen aangegaan.
Een kort verslag vindt u verder in deze nieuwsbrief.
Naast de professionelen zijn er ook een hele schare
vrijwilligers actief in de vallei.
Om het bezoekerscentrum de Watersnip draaiende te
houden zijn deze vrijwilligers meer dan ooit noodzakelijk.
Niet alleen zorgen deze vrijwilligers voor de ontvangst maar
zal er in het najaar ook intensief gewerkt worden om
allerlei verbeteringswerken uit te voeren. Geïnteresseerden
mogen zich zoals steeds kenbaar maken.
Ook op het terrein zijn de vrijwilligers onvervangbaar. De
meest dringende herstellingswerken aan de plankenpaden
zijn ondertussen uitgevoerd. De uitgevoerde interventies
om de invasie van exoten zoals reuzenbalsemien af te
remmen, lijken succes te hebben.
Door een volgehouden inspanning van velen, kunnen we
ook deze problemen overwinnen.
Hans Van den Bossche
[email protected]
Voorzitter Natuurpunt Beringen
Jaarlijkse inheemse bomen- en
plantenverkoop
Op zaterdag, 9 november 2014 van 10u tot 12u houdt
Natuurpunt Beringen zijn jaarlijkse plantenverkoop.
Zin om je tuin (her)aan te leggen met bomen en
struiken van 'hier'?
Op de website www.natuurpuntberingen.be vind je de
online bestelbon. In het Bezoekerscentrum ‘De
Watersnip’, Grauwe Steenstraat 7/2, 3582 Beringen
kan je een bestelbon invullen.
Bestellen kan tot 28 oktober 2014
Meer info over de soort planten en het bestellen vind
je op volgende websites:
www.natuurpuntberingen.be
Heb je vragen, mail ons:
[email protected] of neem contact op
met Erna Aerts 0474 58 37 22
Erna Aerts
Klepelaars en maaiers aan het werk
In de vallei van de Zwarte Beek is heel wat van het vroegere Kempische beeklandschap bewaard gebleven. Je
vindt er een aaneenschakeling van hooilandjes, graasweiden en bosjes.
In de lente, tijdens het broedseizoen of schoontijd, kan en mag er niet gemaaid worden. Dit brengt teveel
verstoring met zich mee en de jongen van grondbroeders kunnen sneuvelen omdat ze niet tijdig wegkomen.
Tijdens de zomermaanden is de professionele ploeg van de Zwarte Beek volop in de weer met hooien, maaien
en klepelen. Eerst wordt er gezorgd voor wintervoer voor de zwarte runderen.
Nadien zijn de maai- en klepelpercelen aan de beurt, allemaal waardevolle percelen waar kwetsbare natuur een
kans krijgt. Tijdens het inplannen van de werken wordt steeds een betere natuur voor mens en dier
vooropgesteld. In deze vochtige weilanden groeien bijzondere planten waar insecten en amfibieën gretig
gebruik van maken. De bloeiende planten trekken dan weer veel dagvlinders aan.
Oneffen terreinen met molshopen, grote pollen en
oude boomstronken worden de eerste jaren geklepeld.
Hiervoor
worden
gespecialiseerde
machines
(Pistenbully Softtrack met messenbalk, cut&collect)
ingezet.
Op deze percelen groeien ruigtekruiden, pitrus,
akkerdistels, brandnetels… planten die niet geschikt
zijn voor dierenvoeding. Dit maaisel wordt tijdelijk ter
plaatse gestockeerd en nadien afgevoerd. Na enkele
jaren kunnen deze percelen gemaaid worden met een
messenbalk en indien mogelijk, ook gehooid.
Door het klepelen en maaien wordt spontane
boomopslag vermeden. Hoe een terrein zal evolueren
hangt niet enkel van de werkzaamheden van de ploeg
af, ook het bodemtype en de vochtigheid spelen een grote rol in de ontwikkeling.
Elk terrein wordt meestal jaarlijks gemaaid/geklepeld. Een aantal percelen worden nabegraasd door de
runderen.
Wanneer je de ploeg aan het werk ziet, krijg je pas een beeld van hoe moeilijk de werkzaamheden in de vallei
wel zijn. Een ganse dag klepelen of maaien vergt heel wat energie en behendigheid van de chauffeur. Het
terrein en de machine worden constant in de gaten gehouden:
-
Constante observatie van de planten op het terrein. Zeldzame planten worden enkel gemaaid als er al
zaadzetting is. Zo niet, wordt er rond de planten gemaaid.
-
Oude boomstronken worden uitgerasterd, om
de machines niet te beschadigen
-
Bij het maaien blijven stroken gewas
behouden. Hier vinden amfibieën en insecten
een schuilplaats. Men noemt dit fauna en/of
insectenstroken. Bij dit gefaseerd maaien krijgt
het wild bovendien de kans om te vluchten.
-
Het waterpeil, de hoogte van de maaibalk of
klepelaar en de snelheid van de machine
worden constant in het oog gehouden
Naast het maaien met machines is het handwerk van
even grote waarde in de vallei. Zonder de arbeiders,
die dagelijks met bosmaaier en éénassige trekker
werken, zouden we onmogelijk alle variatie in de vallei kunnen behouden. Zij zorgen voor het uitmaaien van
grachten en zeer natte terreinen waar het onmogelijk is om met de grote machines te werken. Ook het maaien
van trilvenen en boomopslag in veengebieden hoort tot hun taken. Regelmatig dient het maaisel nog met een
sleepzeil verwijderd te worden van het terrein.
De noeste werkers van de terreinploeg verdienen voor hun grote inzet een dikke pluim. Zij zorgen, in dikwijls
moeilijke omstandigheden, voor een grote meerwaarde aan natuur in de Vallei van de Zwarte Beek.
Erna Aerts
Atalanta (Vanessa atalanta)
De vlinder is genoemd naar Atalanté (Grieks), jageres
uit de Griekse mythologie. Waarschijnlijk zag de
naamgever van de vlinder (een trekvlindersoort die
grote afstanden kan afleggen) een analogie met deze
mythische hardloopster.
De Atalanta, ook admiraalvlinder genoemd, is een van
de meest voorkomende vlinders in België.
In het
voorjaar, vooral tijdens de maanden april, mei en juni,
trekken ze massaal naar het noorden. Rond de maand
oktober keren ze terug naar het zuiden. Ze vliegen op
grote hoogte door gebruik te maken van de
noordenwind. Ze hebben ongeveer 5 weken nodig om
van Finland naar het Middellandse zeegebied te vliegen.
Bij ons kan hij alleen in zeer zachte winters
overwinteren. In Zuid-Europa vliegt hij ook op zonnige dagen.
Vanuit Z-Europa trekken de vlinders ieder jaar richting noorden. In goede trekjaren kan deze vlinder praktisch
overal worden gezien.
De Atlanta is een opvallende trekvlinder die gemakkelijk
te herkennen is. Zijn zwart pakje met witte vlekken en
oranje strepen valt ogenblikkelijk op. De spanwijdte
bedraagt 5 à 6 cm. Er komen 2 generaties voor.
Eitjes worden op de brandnetel (=waardplant) gelegd.
De rups is erg variabel. Hij kan geel zijn met zwarte
vlekken, maar ook helemaal donkerbruin tot zwart. Er
worden geen spinselnesten gevormd. Ze leeft in een uit
één of meerdere bladeren samen gesponnen hangend
tuitje aan de brandnetel. De pop is grijs of bruin met op
de rugzijde blauwglanzende vlekken. Bij ons sterven de
meeste rupsen in de herfst.
Ze leven vooral van nectar (liguster, hemelsleutel,
vlinderplant…) maar ze zuigen ook sappen uit rottend
fruit, vooral van peren en pruimen en ook het vocht dat uit de stammen van ‘bloedende’ bomen loopt.
Willy Neys
Te koop met korting: appelsap van eigen bodem.
Jaarlijks laten we de appels uit de boomgaard verwerken tot appelsap. Hoewel het sap geen bio-label heeft, zijn
de appels geteeld en verwerkt naar biologische normen. De verkoop van het appelsap van vorig jaar loopt nog
steeds, maar nu met een korting van 1 euro bij aankoop van een volle bak.
Prijs:
Per fles: 2 € + 0,50 € statiegeld op het leeggoed
Per bak van 6 flessen: 12 11 € + 7 € statiegeld op het leeggoed.
TIP: Appelsap van dorstlesser tot longdrink
Drink het appelsap puur of leng aan met bruiswater.
Liever nog iets pittiger: meng er een
stevia bij.
geutje citroensap en een lepeltje suiker of
Zin in een alcoholvrije cocktail?
Meng 8 cl appelsap, 8 cl bitter lemon, 2 cl citroensap en 2 cl grenadinesiroop door
elkaar en serveren met ijsblokjes en een rietje.
Annie Vanschooren
30 jaar geleden schreven we…
Uit de Berokrant van september 1984:
‘Onze beheerswerkgroep blijft ook naarstig verder werken. Nadat ook een tweede tractor rijklaar gemaakt
werd, legt men nu de laatste hand aan een kabelspoortje. Bedoeling daarvan is om ook op natte percelen het
maaisel te kunnen afvoeren. Daar zouden we immers de ganse vegetatie struktrappen als dat zouden afvoeren
met draagberries en handkarretjes.’
Maria Beerten
Spreuk
Als we vlinders willen zien
moet men rupsen verdragen
Erna klapt met... Robert Bernaerts
"Op het werk wisten ze dat ik ne ‘groene’ was, en dat namen ze er maar bij"
De drie pioniers van de natuurvereniging in de Vallei van de Zwarte Beek
waren in feite met vier: Willy Vanlook, Raymond Stulens, Armand
Geukens en Robert Bernaerts. Elk had zo zijn talenten om de groene long
van Beringen en omstreken te laten uitgroeien tot wat ze nu is, een
prachtig Europees erkend natuurgebied. De technieker van dienst was en
is nog steeds Robert Bernaerts.
1976 – Het bedevaartsoord ‘Onze-Lieve-Vrouw aan de Staak’ vierde zijn
150-jarig bestaan. Heel het Koersels Kapelleke werd versierd met vlaggen
en linten. Robert Bernaerts was één van de lokale bewoners die zich
inzette voor de versiering van de woonwijk.
Robert als allereerste voorzitter van de natuurbeweging…
“Tijdens één van de werkdagen rond de festiviteiten, vertelde Willy
Vanlook
mij
over
de
toeristische
toekomstplannen
die
het
gemeentebestuur voor ogen had met het Kapelleke. Van de prachtige
natuur rond het Kapelleke en in de Vallei van de Zwarte Beek zou niet veel
meer overblijven.
Dat zo maar laten verdwijnen, dat kon gewoonweg niet. Daarom werd er
al snel het Groencomité opgericht, waarvan ik de voorzitter werd. We
startten met een handtekeningenactie, zodat het gemeentebestuur de stem van de bevolking kon horen. De
inwoners van het Kapelleke wilden immers in het groen wonen, en niet in een vakantiepark. Maar ook zo vele
anderen wilden dat de natuur er behouden bleef, want er werden meer dan 5.000 handtekeningen aan de
burgemeester bezorgd.
In het begin vergaderden we vooral in het Parochiaal Centrum, ten huize van de pater of bij Willy Vanlook. Alles
was nog heel primitief, het drukken van aankondigingen gebeurde bijvoorbeeld bij Raymond Stulens, want hij
was drukker van beroep.”
Robert als reisorganisator…
“Kennis opdoen over het correcte beheer van natuurgebieden was heel belangrijk. Samen met Willy Vanlook
organiseerde ik reizen naar Zeeland, de Ardennen, de Duitse Eifel en diverse andere plaatsen. De reizen werden
vaak tot twee maal toe voorbereid, Willy had toen nog veel tijd. Later bereidden Jos Jaspers en ik de reizen
voor. Deze reizen kenden een groot succes, soms moesten we een dubbeldekker vragen of de week nadien een
bijkomende trip organiseren. Na verloop van tijd nam de belangstelling echter af, zodat we uiteindelijk gestopt
zijn met de groepsreizen.
Met de beheerwerkgroep trokken we ook geregeld voor een weekend naar Drenthe. Willy Vanlook had er goede
contacten met het bestuur van het Drenths Landschap. Zij stonden, qua beheer, zowat 30 jaar voor op ons. De
positieve ‘natuur’evolutie in Drenthe gaf ons ruggensteun.”
Robert, waar komen de zwarte koeien vandaan…
“Awel, dat zal ik u eens vertellen seh! We waren al jaren aan het wachten om te starten met begrazing omdat
we niemand hadden die de runderen degelijk kon verzorgen.
Jos Jaspers en ikzelf trokken naar de weiden van het kasteel van Hex, nabij Sint-Truiden, om hun zwarte
koeien, de Angus-Aberdeenrunderen te bestuderen. Deze koeien konden gemakkelijk zelfstandig kalven, ze
waren niet veeleisend qua voeding, waren winterhard, hadden geen horens en ze waren helemaal niet duur.
Allemaal enorme voordelen voor onze vereniging. De eigenaar van het kasteel van Hex verkocht ons 1 stier en
2 koeien met stamboom. Ondertussen is onze kudde uitgegroeid tot zo’n 150 runderen.”
Ons 10-jarig bestaan
“Regelmatig werd er wel iets gevierd. Mijn vrouw, Wieske, die toch ook wel ‘lichtgroen’ getint is, bakte brood,
pannenkoeken… Het plezantste moment was altijd weer de afsluiter. De overschotjes van de wijn werden
uitgedronken en de ambiance die dan ontstond, is niet te omschrijven.
Ons 10-jarig bestaan zouden we groots aanpakken.”
Even een sfeerbeeldje uit de BERO-krant van toen: “Vanaf half drie begint het volk warempel toe te
stromen. Alle optimistische ramingen werden gewoon verpulverd. De wafels, de pannekoeken, de
boterhammen, de taarten … die door onze dames nochtans in een optimistische bui waren klaargemaakt,
bleken verre van toereikend. En de brouwer werd noodgedwongen enkele malen geroepen om de
slinkende hoeveelheden alcohol tijdig verder aan te vullen. De tafels en de stoelen en de “togen” van
Robert waren de ganse dag druk bezet. De verschillende standen hadden veel bekijks en waardering.
Was er trouwens niet voor elk wat wils? De paardentram, de volksspelen, de pony’s, de ballonwedstrijd,
de natuurzoektocht, het orkestje, de barbecue, de volksdansgroep zorgden voor de nodige animatie. En
toen in de late namiddag ook nog het blaasorkest voor een fantastische sfeer zorgde, konden velen nog
maar moeizaam naar huis toe...”
“Iedereen kent me nu als zeeldraaier met mijn zelfgemaakte zeeldraaimachine. Maar in die tijd had ik samen
met Jos Jaspers en Willy Cools een windvogel met fototoestel zelf ontworpen. Tijdens de activiteiten rond het
10-jarig bestaan werd mijn uitvinding tentoongesteld. Eigenlijk was mijn windvogel een voorloper op de nu zo
populaire ‘drones’. De bedoeling was om met de windvogel boven de vallei te vliegen en zo vanuit de lucht
foto’s te maken. Zo konden we het totaalbeeld zien van de resultaten van bv. de begrazing. Spijtig genoeg is
mijn windvogel nooit een succes kunnen worden omdat de fototoestellen van die tijd nog zwaar waren, zo’n 1,5
kg. Dit gewicht was gewoonweg te zwaar voor een windvogel.”
Zelfs in Doel kenden ze de Vallei van de Zwarte Beek…
“We namen met onze natuurvereniging deel aan heel wat betogingen, zoals die demonstratie tegen de
expresweg ‘A 24’ die ons natuurgebied zou doorkruisen en de mars in Brussel tegen de atoombommen. Ook in
Tessenderlo voerden we actie tegen het gebruik van Mercaptaan en in Heusden tegen Remo.
In die tijd werkte ik als kraanmachinist bij een bouwbedrijf aan de kerncentrale van Doel. Op een dag vroeg de
grote baas me om mijn helm aan hem uit te lenen. Ik gaf met veel plezier mijn helm af. Wat de grote baas niet
wist was dat mijn helm een sticker droeg waarop stond ‘Kernenergie – nee bedankt’.
‘Stil’ protest kon ik daar ook voeren. Ik verkocht aan zo’n 400 werkmannen stickers van onze natuurvereniging
BERO. Een sticker kostte in die tijd 20 BEF.”
De Oude Beek, dat is mijn beek…
“Wanneer ik naar de vallei kijk, ben ik enorm trots op het stuk Oude Beek vanaf het plankenpad aan Den
Overslag stroomopwaarts tot tegen het militair domein. De Watering ‘Schulens Broek’ diepte deze beek in de
jaren ‘80 enorm uit en trok ze recht om het regenwater sneller af te voeren, met als gevolg dat het terrein
binnen enkele jaren enorm verdroogde. Daardoor breidden o.m. akkerdistels en brandnetels massaal uit.
Wanneer ik nu dit stukje beek bekijk met zijn mooie slangenwortel, dan ben ik toch wel fier dat ik destijds het
initiatief genomen heb om de natuur een beetje te helpen om zich te herstellen. Elke avond ging ik kijken naar
het resultaat ervan.”
Vanuit de universiteiten van Groningen, Utrecht, Wageningen e.v.a., kwamen regelmatig professoren onze
vallei bezoeken. Zij stonden ervan versteld hoeveel waardevols wij nog bezaten hoewel hier nog maar weinig
beschermd en beheerd was. Door hun reacties voelden we ons zeer gevleid, want we wisten dat de
Nederlanders minstens 100 keer meer gesubsidieerd werden vanuit de overheid voor hun natuurbehoud.
Achteraf is gebleken dat wij, zonder dat vele geld, met ons enthousiasme en inzet, echter ook veel konden
bereiken.”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Robert is de stille werkkracht, die graag bezig is achter de schermen. Zijn inzet is er daarom niet minder om.
Het ooit opgerichte Groencomité aan het Kapelleke is meermaals gewijzigd van naam: “Groencomité” werd
“BERO” en later werden we een plaatselijke afdeling van Natuurreservaten, nu Natuurpunt. Robert zijn passie
en inzet voor de natuur is steeds dezelfde gebleven.
Erna Aerts
Paddestoelen
het zijn oortjes van vlees
waar de aarde mee luistert
naar de muziek van het woud
over stilte, oneindigheid
of hoe het is als de vogels
vertrokken zijn
ze groeien als niemand het ziet
vroeg in de ochtend of ‘s nachts
Onder kastanjes, beuken,
In zachte bedden van heide
en mos, op plekken waar tussen
de bomen het zonlicht
kan doordringen tot in het gras
en dat hangt weer af
van de wind, want hij is het
toch die de bladeren schudt
en de wolken uiteendrijft
wanneer het hem zint
Miriam Van Hee
Activiteitenkalender
Zondag, 21 september 14.00 uur
De Watersnip
Natuurspeurdertjes : Kabouters en paddenstoelen
 voor kinderen van 5 tot 7 jaar
 deelname : 1,50 euro per kind
Dinsdag, 23 september – 14.00 uur
De Watersnip
Paddenstoelen leren herkennen
Zondag, 5 oktober – 14.00 uur
De Watersnip
Paddenstoelenwandelingen
 herfstige gezinswandeling
 excursie
Zondag, 19 oktober – 14.00 uur
De Watersnip
Natuurspeurdertjes : Natuurlijk speelgoed uit het bos
 voor kinderen van 5 tot 7 jaar
 deelname : 1,50 euro per kind
Zondag, 29 oktober – 14.00 uur
De Watersnip
Kinderatelier : Herfstschatten
 deelnameprijs : € 5/kind, drankje, koekje en knutselmateriaal
inbegrepen)
Donderdag, 30 oktober – 14.00 uur
De Watersnip
Stevig stappen naar de top van de terril van Heusden-Zolder
Zondag, 2 november – 14.00 uur
De Watersnip
Keltische bomenwandeling
Dinsdag, 11 november – 14.00 uur
De Watersnip
Stevige stapwandeling door bos en heide
Zaterdag 15 november - 14.00 uur
De Kluut
Bosstraat z.n. (tegenover nr. 130)
Koersel
Dag van de Natuur
Zondag, 16 november – 14.00 uur
De Watersnip
Natuurspeurdertjes : Natuurlijk speelgoed uit het bos
 voor kinderen van 5 tot 7 jaar
 deelname : 1,50 euro per kind
Donderdag, 27 november – 19.30 uur
De Watersnip
Comedyvoorstelling ‘Flirten in het groen’
 door Joeri Cortens
 Natuurpuntleden : € 5,00
 Niet-leden : € 7,00
Zondag, 7 december – 14.00 uur
De Watersnip
Gewapend de winter tegemoet (met opkikkertje onderweg)
Woensdag, 10 december – 14.00 uur
De Watersnip
Stappen door de gezonde winterlucht
Zondag 21 december – 14.00 uur
De Watersnip
Natuurspeurdertjes : Kerstwandeling
 voor kinderen van 5 tot 7 jaar
 deelname : 1,50 euro per kind
Meer info over activiteiten, cursussen… www.natuurpuntberingen.be
MIGRATIE
Migreren is verhuizen, veranderen van woonplaats.
Mensen zijn misschien de meest verwoede migranten
van alle levende wezens. Vanaf de prehistorie trekken
mensen de wereld rond op zoek naar betere
leefomstandigheden. Onze vroege voorouders leefden in
Afrika van waaruit ze zich, zo’n 6 miljoen jaar geleden,
verspreiden over de aardbol.
Ook dieren verplaatsen zich om te overleven. Op de
Afrikaanse
savannes
trekken
honderdduizenden
graseters zoals gnoes en zebra’s over de vlaktes van
Kenia en Tanzania op zoek naar voedsel.
Planten en dieren zijn ook met de mensen mee verhuisd.
Denken we maar aan de aardappel en de maïs die uit
Amerika naar hier zijn overgebracht.
Maar ook zonder de hulp van de mens zijn planten uitstekende migranten! Heel wat plantenzaden kunnen ver
weg van de moederplant overleven. Ze worden meegenomen door de wind of blijven kleven aan de vacht van
dieren.
Door de opwarming van de aarde zijn tal van organismen gaan migreren. Zo zijn tijdens de ijstijden een aantal
planten en dieren gaan verhuizen naar warmere oorden terwijl nu met de opwarming dit in omgekeerde zin
gebeurt. Zo zien we dat de tijgerspin vanuit het Middellandse zeegebied ook in onze contreien veelvuldig
voorkomt.
Migratie bracht ook ongenode gasten naar België.
Roodwang schildpad, grijze eekhoorn, muskusrat, grote
waternavel en nog heel wat andere organismen horen
hier niet thuis en gaan onze inheemse soorten
verdringen en zelfs schade berokkenen. Wij noemen ze
‘exoten’.
Willen jullie nog meer informatie over dit interessante
onderwerp dan moet je zeker een bezoekje brengen aan
het
bezoekerscentrum
‘de Watersnip’ waar
de
tentoonstelling ‘Dier en plant als migrant’ nog te
bezichtigen valt tot eind oktober 2014.
Willy Neys
Meer info over Natuurpunt Beringen?
www.natuurpuntberingen.be
e-mail: [email protected]
tel: 011 45 01 91
Redactie: Willy Neys, Maria Beerten,
Annie Vanschooren en Erna Aerts
Werkten mee: Hans Van den Bossche,
Willy Vanlook
V.U. Willy Neys p.a. Grauwe steenstraat 7/2
3582 Beringen