Woensdagkrant Noordwijk 2014-03-05 10MB

Duin- en Bollenstreek
Roddels
5 - 3 - 2014
Druk
Informatie over
inbraakpreventie
noordwijk - Op vrijdag 14 maart
organiseren
de
Noordwijkse
wijkagent(en) in samenwerking
met de ANBO Noordwijk een
een informatiebijeenkomst over
inbraakpreventie. De wijkagent
geeft tips hoe inbrekers kunnen
worden ontmoedigd en hoe te
handelen in verdachte situaties.
De bijeenkomst vindt plaats in
dienstencentrum Het Trefpunt
aan de Schoolstraat 2 en vangt aan
om 14.00 uur. Toegang is gratis. x
20 pagina's
oplage 80.045 exemplaren
Noortuks carnaval dit jaar niet voor vegetariërs
Feestvarkens
Rijbewijs
Keuringen BE 70+
Zalencentrum De Vinkenhof
Achterzeeweg 1 Noordwijk
Tel. 070 36 27 222
20,-
www.gloheca.com
Vrouwendag in
Oude Jeroenskerk
I
noordwijk - Ter gelegenheid van
Internationale Vrouwendag is er
zaterdag 8 maart een speciale viering in de Oude Jeroenskerk aan
de Voorstraat in Noordwijk-Binnen. Vanaf 19.00 uur is iedereen
welkom, de viering begint om
19.30 uur. De viering is geïnspireerd op sterke vrouwen van nu
en vrouwen uit de bijbel. Er wordt
medewerking verleend door het
koor BOND o.l.v. Chantal van der
Klugt en er zijn informatiestands
aanwezig van Unicef, de Wereldwinkel en Amnesty International.
De entree is gratis, maar voor de
informele ontmoeting na de viering wordt gevraagd om iets mee
te nemen om te drinken of iets
lekkers om te eten. x
Hier kom je voor naar Spar:
Croissants
Vers uit eigen oven
Sparwalder brood
Elstar handappel
Kipkarbonade
Vers gebrande
pinda’s
1.00
2.98
kilo 1.29
500 gram 1.99
4 stuks
2 voor
250 gram
0.99
Aanbiedingen geldig: 6 t/m 12 maart 2014
Welkom bij Spar De Zilk
Breeland 2A 0252 - 53 32 95
Mail: [email protected]
Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt
VERWARMINGSSYSTEMEN
0252-340560
LEVERING-INSTALLATIE-STORING-ONDERHOUD
noordwijk - Wanneer het carnaval
losbarst, is niet de burgemeester
'de baas' in het dorp, maar prins
Carnaval met zijn gevolg. Bij de
Noortukkers noemt de prins zich
Carnifex en de prinses Equine. Zij
verplaatsten zich zaterdagmorgen
in een enorme koe op een kar door
het dorp. Niet geheel toevallig want
de Prins is in het dagelijks leven slager. Op het plein bij het gemeentehuis bevond zich naast burgemeester Lokker de jury, die de wagens en
loopgroepen moest beoordelen.
Burgemeester Lokker sprak de aanwezigen toe: "Al blijf ik natuurlijk
wel over het dorp waken, toch geef
ik de sleutel met plezier af want ik
heb vertrouwen in deze prins." Prins
Carnifex (Krijn van de Bent) meldde
dat hij slechts voorop zou gaan in de
polonaise en dat iedereen zelf maar
op 19 maart bij de gemeenteraadverkiezingen moest uitmaken wat
ze veranderd zouden willen zien.
Voordat hij de sleutel kreeg, moest
de Prins zijn vaardigheid tonen en
Prins Carniflex neemt bij het gemeentehuis uit handen van burgemeester Jan
Pieter Lokker de sleutel van het dorp in ontvangst (Foto: Tineke Bos).
3 GANGEN KEUZE-MENU
een in de bus naar Noordwijkerhout (Kokkerhout) om daar met de
optocht mee te doen. Met diverse
feesten, de traditionele carnavalsmis, bezoeken aan scholen en de
woonzorgcentra Groot Hoogwaak
en Jeroen en een kroegentocht was
er voor de Noortukse carnavalsliefhebbers de afgelopen dagen ook
genoeg te genieten in eigen dorp.
Zondag 9 maart kan nog eens worden nagenoten tijdens de jaarlijkse
fotokijkmiddag van De Noortukkers. Van 15.00 tot 17.00 uur zijn de
opnamen van hoffotografe Yvonne
de Vries te zien in Hotel Astoria aan
de Emmaweg 13. x
EET-ARRANGEMENTEN
3 gangen inclusief bowlen
vanaf € 18,50 p/p
een varkenspoot uitbenen. Lokker:
"Complimenten voor de wagenbouwers! En alles in het teken van
vlees… vegetariërs moeten hun heil
maar een paar dagen elders zoeken.
We gaan feestvieren, een feest van
verzoening en plezier maken voor
alle politieke partijen en kleuren.
Daar toosten we op: op de verzoening en het plezier en even geen
politiek."
Na het uitbenen van de varkenspoot, waar de prins geen moeite
mee had, kreeg hij inderdaad de
sleutel overhandigd. De bekers werden uitgereikt aan de prijswinnaars
van de optocht. De eerste prijs (algemeen) was voor 'De Feestvarkens',
bij de loopgroepen werden de 'Rollades en Varkenskarbonades' eerste en bij de wagens sprongen 'De
Buurtjes van Kokkerhout' er uit als
eerste.
Na de prijsuitreiking stapte ieder-
vanaf € 25,00 p/p
BOWLEN – ACTIE
tarief tweede uur:
Ma t/m do hele dag € 10,Vrijdag tot 17.00 uur € 10,Vr + Zo na 17.00 uur € 15,m.u.v. zaterdagen en feestdagen
www.oudetol.nl
Hoofdstraat 147 Sassenheim
0252-216850
2
Nieuws
woensdag 5 maart 2014
'Schrijvers Binnen' weer afwisselend literair evenement
Flamenco, paardenverhalen
en roddels over de Paus
noordwijk - Spreken met of luisteren
naar een schrijver naar keuze op een
bijzondere plek in Noordwijk-Binnen,
dat kon tijdens Schrijvers Binnen. Het
literaire evenement vond afgelopen
zondagmiddag voor de vierde keer
plaats.
door Tineke Bos
Zondagmiddag konden bezoekers
genieten van literatuur en muziek
in een sfeervolle ambiance: KleinOffem, de gildekamer van de St.
Jorisdoelen en fraaie huiskamers
van de vaak historische woningen
aan de Voorstraat en de Offemweg.
Wie koos voor schrijfster Lieve Joris
werd meegenomen op haar reizen
naar verre landen. Andrea Vreede
schreef over 'De magie van Rome.
Wandelingen door de eeuwen heen'.
Vic van der Reijt schreef het 'Groot
45-toerenboek' en vertelde over zijn
muziekpublicaties, terwijl de jonge
schrijfster Frederique Schut vertelde over haar tweede roman 'Missie
Mongolië, 1000 kilometer, 9 dagen,
24 paarden en ik'. In Klein-Offem
traden Tosca Niterink (indertijd
de vrouwelijke helft van het duo
Thea en Theo) en camera-journalist Anita Janssen op met hilarische
beelden en verhalen uit hun boek
In de Oude Jeroenskerk kwamen de deelnemende schrijvers bijeen voor een
ontmoeting met de bezoekers van 'Schrijvers binnen' (Foto: Tineke Bos).
'Klimmen naar kruishoogte'. Zij
deden een pelgrimage naar Santiago de Compostella en vertelden
smakelijk over aparte ontmoetingen, avonturen en ongemakken
tijdens hun voetreis.
Voor de derde ronde was dit jaar iets
nieuws bedacht: alle bezoekers en
schrijvers kwamen bij elkaar in de
Oude Jeroenskerk. Daar was tijd om
elkaar te ontmoeten, na te praten
en aangeschafte boeken te laten signeren. Bezoeker Jilles van Meeteren
was enthousiast: "Een leuk en goed
idee om zoiets te organiseren. Ik
heb geluisterd naar Lieve Joris, dat
vond ik interessant omdat het over
Congo ging waar ik zelf geweest
ben. Ze vertelde er boeiend over.
Ook erg leuk om eens binnen te kijken in de Doelen, daar was ik nog
nooit geweest."
Marijke van der Rijt uit Voorhout:
"Ik was bij Andrea Vreede, die over
Rome vertelde. In een mooie huiskamer kregen we heel wat roddels
over de Paus te horen. Maar het was
onderhoudend en interessant."
In de kerk was een bijzonder optreden van het gelegenheidsduo Hagar
Peeters en Eric Vaarzon Morel. De
Noordwijk getrakteerd op
twee lijsttrekkersdebatten
NOORDWIJK - Zoals altijd is de campagne in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in Noordwijk
intens. Het is bijna ondoenlijk om de
lokale politici in het dorp te ontlopen. En om de liefhebbers te bedienen
zijn er zelfs twee lijsttrekkersdebatten.
Het eerste wordt op donderdag 6
maart georganiseerd door de Wijkvereniging De Zuid en de Stichting
Belangenbehartiging Noordduinen.
Zij hebben de lijstrekkers en de
nummers twee op de kandidatenlijsten van de zeven partijen die
in Noordwijk deelnemen aan de
gemeenteraadsverkiezingen uiitgenodigd om in theater de Muze te reageren op 16 stellingen over actuele
Noordwijkse politieke vraagstukken.
Op vier à vijf stellingen zal middels
een dabat wat dieper in worden
gegaan. De avond staat onder leiding van Johan van der Plas, rector
van het Northgo College. Aanvang
20.00 uur, toegang gratis.
Streekomroep Bo doet het op vrijdag
14 maart nog eens dunnetjes over.
In dienstencentrum 't Trefpunt aan
de Schoolstraat zullen de lijsttrekkers het twee uur lang verbaal tegen
elkaar opnemen. Ze blikken terug
op al of niet geleverde prestaties,
discussiëren over lokale politieke
thema's en proberen aan te geven
waarin ze van elkaar verschillen.
De debatten zijn live op de radio te
beluisteren, maar publiek is ook van
harte welkom. Aanvang is om 20.00
uur. x
link tussen beiden is reizen en hun
band met Spanje. Peeters gedichten zijn vertaald in het Spaans en
Catalaans en Vaarzon Morel is een
begenadigd flamenco-gitarist die al
vroeg naar Spanje vertrok en met
zijn muziek door Europa toerde.
Deze middag traden zij op aan de
hand van het thema 'reizen met
hoofd en hart'. Subliem gitaarspel begeleidde de voordracht van
Hagar Peeters; zij las haar vaak ontroerende gedichten over de zomer,
de zee en muziek beeldend voor,
ook in het Spaans. "Zij doet met
woorden wat ik met de gitaar doe",
zei Vaarzon Morel, die zich aanpaste aan het tempo en ritme van de
voordracht met zo nu en dan een
spetterende solo tussendoor. Vaarzon Morel: "Ik heb geen flauw idee
wanneer u gaat klappen, maar voelt
u zich vooral niet bezwaard. Af en
toe klappen mag best." Het publiek
reageerde meteen met een welverdiend applaus. Na het optreden
kon worden nagenoten met een
drankje. x
woensdagkrant noordwijk 3
'Het Oude Zeedorp positief
over conceptplan Leiduynstate'
noordwijk - Volgens de gemeente
Noordwijk is de Wijkvereniging Het
Oude Zeedorp positief over het conceptplan Leiduynstate. Dat plan omvat
de bouw van 21 appartementen met 40
ondergrondse parkeerplaatsen tussen
de Parallelboulevard en de Nicolaas
Barnhoornweg.
Vorige maand hebben wethouder
Bas Brekelmans (VVD) en Ted Danen
van Burgland Projectontwikkeling
een conceptvoorstel voor een alternatief bouwplan gepresenteerd aan
de wijkvereniging. Zij deden dit op
uitnodiging van het bestuur van de
vereniging. Dat wilde weten of er
onder de verenigingsleden draagvlak
bestond voor het conceptvoorstel.
Dit concept is tot stand gekomen na
een periode van uitgebreide bemiddeling tussen de wijkvereniging, de
gemeente en Burgland. Het initiatief daartoe heeft de wethouder Brekelmans genomen. Hij streeft naar
overeenstemming tussen Burgland,
de wijkvereniging en de gemeente,
met name aangaande de bouwvolumes de uitstraling van het plan
en het parkeren. Eerder werd het
plan door buurtbewoners als veel
te massaal bestempeld. Met de nieuwe opzet wil Brekelmans een paar
dingen bereiken: de ontwikkeling
mogelijk maken, langdurige procedures voorkomen en in afstemming
met omwonenden en de wijkvereniging optrekken.
In de nieuwe opzet krijgt het appartementengebouw maximaal 3 bouwlagen met een maximale bouwhoogte van 11.0 meter. Dat laatste is volgens de gemeente exact wat volgens
het bestemmingsplan toegestaan
is. Architect Arie Korbee van KVDK
Architecten tekende voor het ont-
werp. Volgens de gemeente draagt
de nieuwbouw bij aan het exclusieve
kwaliteitsimago van Noordwijk.
Bij de presentatie waren ongeveer
40 belangstellenden - omwonenden
en leden - aanwezig, die kennisnamen van de vorderingen en de
ontwikkelingen binnen het plan.
In afwezigheid van de ontwikkelaar
en de gemeente werd over het plan
gestemd. Twee verenigingsleden bleken tegen. De gemeente noemt dit
"een mooie opsteker", al onderket zij
dat de instemming van de wijkvereniging niet wil zeggen dat er geen
individuele bezwaren meer mogelijk
zijn, zodra de gemeente een beslissing op de vergunningaanvraag
heeft genomen. "In ieder geval is de
instemming van de wijkvereniging
voldoende voor de wethouder om
nu spoedig een voorstel te laten uitwerken voor de noodzakelijke collegebehandeling", zo laat de gemeente
weten. x
Oog & Oorochtend
noordwijk - Puur Noordwijk orga-
niseert op vrijdag 7 maart weer
haar maandelijkse Oog & Oorochtend.
Vertegenwoordigers
van de partij zitten tussen 10.30
en 12.00 uur klaar in 't Trefpunt
aan de Schoolstraat 2 om met
belangstellenden van gedachten
te wisselen over lokale politieke
onderwerpen. De Oog & Oor ochtenden zijn bedoeld om recent
genomen politieke besluiten en
toekomstige ontwikkelingen met
inwoners op een informele wijze
te bespreken. Bovendien kunnen
zij daar politieke aandacht vragen
voor actualiteiten. x
Hypotheker steunt UNICEF
Klaverjassen
noordwijk - Vrijdag 7 maart orga-
niseert de supportersclub van VV
Noordwijk weer een klaverjasavond in de kantine op het sportpark aan de Duinwetering. Zowel
bij het kaarten als de aansluitende loterij zijn tal van prijzen
te winnen. Aanvang is om 20.00
uur, inschrijven kan vanaf 19.30
uur. ook niet-leden zijn van harte
welkom. x
noordwijk - De Hypotheker Noordwijk heeft haar sponsoractie voor UNICEF met
succes afgerond. Franchisenemer van De Hypotheker Noordwijk, Paul Rietveld,
kon een cheque van 500 euro overhandigen aan de kinderrechtenorganisatie.
De cheque werd op het kantoor van UNICEF in Rijswijk in ontvangst genomen
door Saskia Baar. "Al meer dan 25 jaar helpt De Hypotheker mensen bij het
kopen van een huis. Een eigen plek, waar je ook je kinderen een beschermd,
warm thuis kan bieden", aldus Rietveld. "Maar een veilige basis is niet overal
ter wereld vanzelfsprekend. Elke dag sterven 19.000 kinderen aan oorzaken
die vaak te voorkomen zijn. UNICEF helpt hen bij het overwinnen van armoede,
ziekte, geweld en discriminatie. Fantastisch en noodzakelijk werk, waar wij
graag ons steentje aan hebben bijgedragen" (Foto: pr). x
CO LO FO N
De Woensdagkrant verschijnt huis-aan-huis in Beinsdorp, Hillegom, Katwijk, Lisse, Lisserbroek, Noordwijk,
Noordwijkerhout en De Zilk, Rijnsburg, Sassenheim, Voorhout, Valkenburg, Warmond en de Kaag.
Uitgeverij: Buijze Pers, Boekerslootlaan 49, postbus 8, 2200 AA Noordwijk.
Telefoon 071.3619323. Fax 071.3613226. E-mail: [email protected] Internet: www.buijzepers.nl.
Advertentieafdeling: René Heemskerk, Corrie Caspers, Ingrid van der Niet, Priscilla de Vries.
Adres: zie uitgeverij. E-mail: [email protected]
Redactie: Paul Alkemade en Gert Klok.
Adres: zie uitgeverij. E-mail: [email protected]
Voor overname van foto’s en artikelen is schriftelijke toestemming van de uitgever vereist.
Bezorging: Bestelnet, 071.3643434. Krant niet ontvangen? Bezorger worden? Meld het via www.buijzepers.nl/verspreiding
4
Nieuw in de bollenstreek
Centrum Jade
voor
YOGA
natuurgeneeskunde en
massage
Nijverheidsweg 12
Voorhout
www.centrumjade.nl
Hulp nodig bij uw
BELASTING
aangifte?
Voor een zeer scherpe
prijs komen wij bij
u thuis!!!
06-51876432 Ook voor
andere administratieve
werkzaamheden!
TE HUUR in het centrum
van
HILLEGOM
Eén Grote
opslagruimte/garagebox
65m² voor € 355,-- pm
afgesloten terrein
elektrische toegangshek
camera bewaking
M. 06-53233158
E. [email protected]
Welke
scholier/aankomend
hovenier
zoekt deze zomer werk.
Voor het snoeien en
beplanten en het
bijhouden van een grote
siertuin, moestuin,
boomgaard en
bedrijfstuin.
Reacties bellen naar
06-16791306.
ACCORDEONIST
BELASTING
Voor uw receptie, diner,
tuinfeest,
vaartocht, brunch,
verjaardag, ouderendag,
Franse avond, haringparty,
productpromotie, enz.
Coen Bouwmeester,
Sassenheim
www.coenbouwmeester.nl
Tel. 0252-220822
Aangifte of Teruggave
Scherpe tarieven.
Wij helpen u graag,
komen bij u thuis.
Ook voor aanvragen
en / of wijzigen
van huur -, zorg- en
kinderopvangtoeslag.
Fair BV - [email protected]
0252-702357
KINDEROPVANG
Gevraagd
20 mensen, die 10 kg
verantwoord willen
duur? Vraag een
vrijblijvende offerte aan
bij gastouderbureau
Kroostopvang!
Kinderopvang op maat en
met persoonlijke aandacht.
www.kroostopvang.nl of
bel: 0252-215835.
SLANK&BRUIN
Slank & Strak & Bruin
voorbereiden op de
zomer...maak snel een
afspraak voor onze
Bodyformer en Ergoline
zonnebank bij Gentle Body
Care tel 06-46111881
www.gentlebodycare.nl
(boven Squash Hillegom)
AFSLANKEN
Méér vitaliteit,
minder gewicht.
Quality Life 071-5312848
GRATIS bezorging en
begeleiding.
Al 34 jaar met succes !
Vrouw van 57 jaar positief
ingesteld wil 3 u. p.w.
OPPASSEN OF
gezelschapsdame zijn voor
oudere (demente) dame.
Wandelen, praatje maken,
boodschapjes doen
voorlezen, puzzelen enz.
Tel. 06-36137502
Zoekt u iets???
Plaats een
PAPERCLIP
via de website
www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW
Nieuws
woensdag 5 maart 2014
woensdagkrant noordwijk 5
Lezing over Maria Montessori trekt 150 belangstellenden
Het Cultuurcafé op
"Voor velen is niet bekend reis aan de stamtafel
wat zij betekend heeft"
noordwijk - Zo'n 150 belangstellenden
waren vrijdagavond naar Maria ter
Zee, centrum voor geloof en cultuur
gekomen om te luisteren naar een
lezing over onderwijsvernieuwster
Maria Montessori. Initiatiefneemster
voor deze avond was Marjolijn van
der Jagt, die in haar welkomstwoord
meldde dat ze zelf een 'Montessorikind' was en daar nog steeds de vruchten van plukt. "Maria Montessori ligt
in Noordwijk begraven, maar weinig
mensen weten dat en voor velen is het
niet bekend wat zij betekend heeft,"
zei zij.
door Tineke Bos
"Omdat het dit jaar 100 jaar geleden
is dat Montessori voor het eerst in
Nederland kwam, organiseren wij
- Martine Zeeman, Maja van Hall,
Alexander ten Hoorn, Henriëtte
Kors en ik - het Maria Montessori
Memoriejaar", legde Van der Jagt
uit. "We hebben vijf fotografen
gevraagd om een bijzondere foto
te maken van haar graf op de RK
Begraafplaats aan de Gooweg, onder
het motto 'Verrassende beelden van
het graf van Maria Montessori'. Het
publiek kan stemmen welke foto
de mooiste is en die zal worden
tentoongesteld. In het najaar komt
er een tentoonstelling in Museum
Noordwijk over Montessori en
Martine Zeeman maakt een musical die door scholen kan worden
opgevoerd, over leven en werk van
Maria Montessori. De Noordwijkse
Montessorischool bestaat dit jaar
tien jaar en zij krijgen de primeur
om de musical uit te voeren."
Wethouder Martijn Vroom loofde
het "bruisende culturele en intellectuele leven in Noordwijk" en het
enthousiasme van Van der Jagt. De
belangstelling voor de ideeën van
Maria Montessori vond hij terecht,
evenals de poging meer bekendheid eraan te geven.
De lezing werd verzorgd door Marjan
Schwegman, historica en schrijfster
van de in '99 verschenen biografie
'Maria Montessori 1870-1952'. Haar
huidige functie is directrice van het
NIOD ( Nederlands Instituut voor
oorlogsdocumentatie).
Muisstil
luisterde het publiek naar de interessante beschrijving van het leven
van Montessori. "Help mij het zelf
te doen" ligt ten grondslag aan haar
methode, waarbij de onderwijzeres
een inspirerend voorbeeld moet
zijn voor de kinderen. Een sterke
Initiatiefneemster Marjolijn van der Jagt, de huidige bewoonster van 'Het Huis
aan Zee' Leny van der Aa en Carolina Montessori, de achterkleindochter van
Maria bekijken de fototentoonstelling (Foto: Tineke Bos).
moederfiguur, die echter het kind
van een afstandje observeert en zelf
laat ontdekken.
Montessori werd geboren in Italië,
maar ontwikkelde zich tot wereldburgeres die naar veel landen reisde
en begraven wenste te worden waar
zij stierf. Dat was in Noordwijk. Daar
verbleef zij geregeld in haar vakantiehuis aan de boulevard. Zij was
een eenling met bijzondere ideeën
voor die tijd. Ze studeerde medicijnen en had belangstelling voor
psychologie. Werd ongetrouwd
moeder en in de steek gelaten
door haar vriend, waarna ze vooral
samenwerkte met vrouwen en kunstenaars. Oorspronkelijk werkte ze
met kinderen met een handicap;
via haar leermethode hoopte ze op
"verheffing van het volk". In haar
'Casa dei bambini' probeerde ze
haar methode van zelfopvoeding
uit op arbeiderskinderen; later
richtte ze zich meer op kinderen
uit betere milieus. Zij beschreef
haar methode en organiseerde cursussen om vrouwen te leren hoe ze
de methode moesten onderwijzen.
Ze kwam graag en vaak in Nederland, waar haar methode enthousiast ontvangen en gebruikt werd. En
nog steeds worden haar onderwijsmaterialen gebruikt, vooral in de
lagere klassen, zo vertelden enkele
Montessorileerkrachten na afloop.
Waarom Schwegman een boek over
dit onderwerp schreef, was omdat
het haar door Italianen gevraagd
werd vanwege haar kennis van en
belangstelling voor vrouwen van
betekenis. Meer informatie over
Montessori en de activiteiten die dit
jaar in Noordwijk worden georganiseerd is te vinden op www.mariamontessorimemoriejaar.tk. x
noordwijk - Tijdens de Boekenweek
van 8 tot en met 16 maart, die dit
jaar als thema 'Ondertussen ergens
anders' heeft, reist Het Cultuurcafé
aan het Vuurtorenplein in Noordwijk
dagelijks met bekende auteurs naar
de prachtigste, lekkerste en onbekendste locaties uit de mooiste boeken. Elke dag kunnen zo'n 20 gasten
bij een schrijver aan tafel aanschuiven voor een eenvoudige maaltijd,
een goed glas wijn en reisverhalen.
Zondag 9 maart eet Jan Gort, wijnen spijsconnaisseur en een verre
neef van Ilja Gort, mee en neemt
hij zijn tafelgenoten mee op wijnreis en wijnproeverij door Frankrijk. Dinsdag 11 maart schuift Bart
Chabot, schrijver, dichter en podiumdier, aan met zijn romandebuut Triggerhappy. Woensdag 12
maart is wereldreiziger Derk Bolt,
bekend van het tv-programma
Spoorloos, te gast. Hij vertelt over
zijn reizen en verloren familieleden. Donderdag 13 maart kan met
Thomas Verbogt, een rasverteller
en prachtige schrijver, af worden
gereisd naar andere tijden en plaatsen. Vrijdag 14 maart wordt met
Alexander Reeuwijk en Marc Argeloo
het spoor van de grote ontdekkers
gevolgd, naar de televisieserie van
Redmond O'Hanlon. Zaterdag 15
Signeersessie met
Sarah Breimer
noordwijk - Niet met een maaltijd, maar wel met reisverhalen
opent Sarah Breimer zaterdag
8 maart de Boekenweek in Het
Cultuurcafé. De schrijfster zal
aan het Vuurtorenplein vertellen over haar reisboekenserie
door&door. In deze serie worden steden op een bijzondere
manier in beeld gebracht. In
korte, sfeervolle verhalen, voor-
Thomas Verbogt schuift op donderdag
aan in Het Cultuurcafé (Foto: pr).
maart vertelt Mark Zegeling zijn
sterke verhalen aan de hand van
de blauwe KLM-huisjes. Zondag
16 maart geeft Florine Boucher een
inkijkje in de Italiaanse risotto cultuur.
Op zaterdag en zondag zijn de
literaire maaltijden om 16.00 uur,
dinsdag t/m vrijdag om 17.00 uur.
Deelname kost € 20,- per keer (incl.
maaltijd en drankje). Reserveren
kan via [email protected]
en 071-3613073. Meer informatie:
www.hetcultuurcafe.nl. x
zien van veel foto's komt men
langs de mooiste plekken buiten de toeristische paden, de
verborgen parken, dagelijkse
markten, chique straten en vergeten musea. Inmiddels zijn drie
titels verschenen, over Parijs,
Milaan en Barcelona. Half april
gaat deel vier over Antwerpen
verschijnen. De boeken worden
uitgegeven door Kosmos Uitgevers. Breimer is van 10.00 tot
12.00 uur in Het Cultuurcafé
aanwezig om te signeren en te
vertellen. x
Celloconcert
bij Klamuze
noordwijk - Studenten van het
Wakersduin viert verjaardagen
noordwijk - Vorige week woensdag vierden alle kinderen van CBS Wakersduin
het verjaardagsfeest van hun meesters en juffen. De dag begon op het plein
met het feestelijk toezingen van de jarigen door kinderen en ouders. Nadat alle
kinderen in de klassen waren, was het tijd voor de cadeautjes. Die waren dit
jaar wel erg bijzonder. De jarigen hadden op hun verlanglijstjes cadeautjes voor
de Voedselbank gevraagd. Omdat meesters en juffen in ons land het eigenlijk
heel goed hebben, bedachten ze cadeautjes voor anderen, die het goed kunnen
gebruiken. Alle kinderen overhandigden trots hun cadeautjes. Met elkaar hebben alle kinderen wel twintig grote dozen gevuld. Het feest werd verder gevierd
met een taartenbuffet voor alle kinderen en met workshops in de klassen. Bij
elke workshop zaten kinderen van groep 1 t/m groep 8, zodat de groten de
kleintjes konden helpen. De ochtend vloog voorbij en voor iedereen er erg in
had was het tijd om het feest te beëindigen (Foto: pr). x
Koninklijk Conservatorium onder
leiding van Lucia Swarts verzorgen op zondag 9 maart een celloconcert bij de Stichting Klamuze.
Aanvang is om 15.00 uur in de Keizerzaal van Grand Hotel Huis ter
Duin. Swarts is een zeer veelzijdige celliste die zich heeft gespecialiseerd in het spelen van kamermuziek uit alle periodes van de
muziekgeschiedenis. Daarnaast
is zij docente aan het Koninklijk
Conservatorium en geeft masterclasses in binnen- en buitenland.
Het gezelschap waarmee zij naar
Noordwijk komt, bestaat uit vijf
cellisten, twee violisten, een altviolist een barokgitarist. Op het
programma staan werken van
Gabrielli, Boccherini, Samuel de
Lange, Bach, Roukens en Dvorák.
Kaarten kosten € 25 en zijn te
bestellen bij de receptie van Huis
Celliste Lucia Swarts (Foto: pr).
ter Duin en via 071-3651290 en via
[email protected] Parkeren, garderobe en consumpties zijn bij de
prijs inbegrepen. x
6
Toch nog onverwacht moeten wij in liefde afscheid nemen van onze zorgzame vader, schoonvader en opa
Willem Jurriaan den Dopper
echtgenoot van Corrie van den Berg †
* Hillegom,
14 februari 1922
† Noordwijk,
2 maart 2014
Wim
André en John
Hans en Gerarda
Jordy
Nils
Correspondentieadres:
Carnegielaan 38
2517 KH Den Haag
De crematieplechtigheid zal in besloten kring
plaatsvinden.
Samen plezier, samen op reis
Samen een eenheid, samen eigenwijs.
Samen kwaad en samen goed.
Nu verder zonder haar, dat doet pijn
te weten nooit meer samen te zijn.
Bedroefd delen wij u mede dat te midden van
haar gezin, in alle rust is ingeslapen mijn
fantastische vrouw, onze lieve zorgzame moeder
en onvergetelijke oma
Bep van der Slot-Suijkerland
10 juli 1944
27 februari 2014
Kees van der Slot
Alexander en Laura
Daisy, Femmy
Dennis en Saskia
Hugo
Bezige handen, nu gevouwen en stil….
Vanuit een groot gevoel van dankbaarheid en
liefde voor wat zij voor ons betekend heeft,
delen wij u mee dat na voorzien te zijn van
H. Sacrament der Zieken, van ons is heengegaan,
onze zorgzame moeder, lieve oma en trotse omi
Adriana Johanna
de Winter-Wijnands
Jana
weduwe van Adrianus de Winter
29 augustus 1925
Leo
Laus en Lia
Sandra en Kostas
Despina, Lausje
Coby en Henk
Arjan en Henk
Finn
Bart en Sandra
Muriël
Cees
Lisanne
Nelleke en Nico
Jeannette en Jan
Joep en Jennifer
Niels en Andika
Patricia en David
Roos
Ard
Daan
Meerlaan 229
2181 BP Hillegom
De crematieplechtigheid heeft plaats gevonden
op dinsdag 4 maart in crematorium Velsen te
Driehuis-Westerveld.
Met droefheid en verslagenheid hebben wij kennis
genomen van het onverwachte overlijden van onze
gewaardeerde collega
Elke Duindam - Neumann
Elke was sinds 30 januari 1999 werkzaam bij ons
bedrijf. Zij vervulde haar functie met veel enthousiasme en toewijding. Wij zijn Elke dankbaar voor
haar inzet en trouwe dienst.
Ons medeleven gaat uit naar haar man Arie, haar
dochters Jolanda en Angelique, haar schoonzoon
Maarten, haar familie en allen die haar dierbaar
waren. Wij wensen hen veel sterkte met het
verwerken van dit verlies.
Directie en medewerkers
Digros Noordwijk
Detailresult Groep N.V.
Herinneringen verbinden, wat het oog niet meer
ziet.
We wensen Jacco en Jacq en familie veel sterke
met het verlies van vader
1 maart 2014
Mieke en Paul, Ton en Astrid, Nicole en Ronald,
Ien en Jean-Paul, Wim en Sandra, Bas,
John en Sandra, Peter en Annet, Ivon en Arnold,
Car en Lennon, Ferry en Anne, Jos en Petra,
Mike, Ronald en Merel, Paul en Mariëlle,
Otto en Pauline.
zorgzaam en betrokken
met oog voor details
Uitvaartonderneming
Teylingen
dag en nacht bereikbaar
tel: 06-30409466
www.uitvaart-teylingen.nl
Langevelderlaan 8
2204 BD Noordwijk
Moeder is thuis. Hier is gelegenheid tot bezoek op
woensdag 5 maart van 14.00 uur tot 17.00 uur.
De uitvaartdienst zal gehouden worden op
donderdag 6 maart om 11.00 uur in de
St. Jozefkerk, Herenweg 15 in Noordwijkerhout.
Na de dienst zullen wij haar begeleiden naar haar
laatste rustplaats in het familiegraf naast de kerk.
Er is gelegenheid tot condoleren en elkaar te
ontmoeten na de begrafenis in de Maasgaarde
naast de kerk.
Onze dank gaat uit naar Dr. van Vliet en
Dr. Langeveld en naar de medewerkers van
Marente voor hun liefdevolle verzorging.
Rien Aartman
We zijn in gedachten bij jullie:
Ankie Jochemsz
&
Wilma Bleeker
&
Jollie Wildeman
BEGRAFENISONDERNEMING
L. VAN DUIJN
Pieter Bedijnstraat 11. Telefoon 3614257
* begraven
* cremeren
* rouwtransporten door binnen- en buitenland
* opbaring in eigen rouwkamers
* eigen parkeerterrein
* dag en nacht bereikbaar
Jacoba van Beierenlaan 4,
2171 CM Sassenheim, tel. 0252 -211843
E-mail: [email protected]
www.uitvaartverzorgingvliem.nl
7
RUIT
KAPOT?
CATERING
www.vanklaverenfoods.nl
Hillegom 0252-349744
Katwijk 071-4024151
Mobiel 06-46700683
Hapjes.Salades.Buffetten
Lunches.Diners.Verhuur
Bbq's.Green Egg
SINDS 1898
071
3619350
Herenweg 35 Noordwijk
LASKLUSSEN
Heeft u spullen of
onderdelen die u gelast
wilt hebben bel of mail
0252 231295
[email protected]
Intern transport
op maat gemaakt
elektrisch of handgeduwd
www.power-pickup.nl
Postzegel- en
Muntenhandel
“HOLLANDS
GLORIE”
INKOOP
POSTZEGELS
MUNTEN
GOUD
ZILVER
Ook oude en kapotte
sieraden
Winkel:
Camplaan 8
HEEMSTEDE
023 5477444
[email protected]
AANGIFTE
BELASTING
HULP AAN HUIS
Particulieren /Ondernemers
Ma-Vr: 09.00-20.00 + Za
GUNSTIGE TARIEVEN
DunaMar Advies
0252 702750
06 3484 9928
RESTAURATIE
van elk type meubel.
Vrijblijvende prijsopgave.
--- EILARD MEIER --Meubelmaker
Teylingerlaan 68, Voorhout
Tel. 06-47456447
www.eilardmeiermeubels.nl
Zaterdag 8 maart
KAARTENBEURS
Centrum De Hoeksteen
Karel Doormanplein 2
22182 CX Hillegom
Toegang: 10.00-15.00 uur
Gratis taxaties van uw
prentbriefkaarten
Org.: De Bollenstreek
inl.: 071-5760842
Adenta
tandprothese
Specialist
A
erz
ll e v
e ke r
ing e
n
t/BUVVSHFUSPVXFLVOTUHFCJUUFO
t,VOTUHFCJUSFQBSBUJFT
Al meer dan 75 jaar een begrip voor een
stijlvolle uitvaart die met veel aandacht,
zorg en liefde wordt verzorgd.
Joke Uijthoven - Tel: 0252 - 62 62 99
GSM: 06 - 53 50 37 14
www.doodenzorguitvaartverzorging.nl
Klaar terwijl u wacht
Kerkstraat 44
Noordwijk-Binnen
Tel. (071) 3611145
www.tandenwinkel.com
IMGRO BEAUTY
Groothandel & winkel voor
(thuis-)kappers, pedicure,
beauty & nagelstyling..!
Alle merken en eigen
reparateur aanwezig..!
EInsteinstraat 7 Hillegom
www.allesvoordesalon.com
ma-vr / tel. 0252-527242
AYURVEDISCHE
massage zorgt voor
vitaliteit, stressreductie
en een gevoel van
innerlijke rust.
Maak afspraak via
06-47 47 63 96 of
[email protected]
V.d. Veldstraat 1a Lisse
Nieuw in de bollenstreek
Centrum Jade
voor behandeling van o.a.:
Overgewicht bij
KINDEREN
Nijverheidsweg 12
Voorhout
www.centrumjade.nl
leefbewustgezond.com
8
Zaterdag 15 maart koffie- en kookdemonstratie van 10.00 tot 17.00
uur. Kom kijken en proeven
20% korting
op diverse
Jura en WMF
winkelmodellen
Fissler
koekenpan
met keramische
anti-kleeflaag
22 maart
Magimix
demonstratie
keukenmachine
Strakker in je vel met
LYPOSSAGE,
de figuurcorrigerende
massagetherapie.
Voor meer informatie:
LadySlim Noordwijk
071-3624963 of kijk op
www.ladyslim.nl
Profiteer nu nog van de 6%
BTW verlaging op
arbeidsloon, laat nu uw
cv-ketel vervangen en
bespaar veel geld.
R. KORBEE BV
Hoofdstraat 192 Hillegom
0252.522275
Eigen service en
onderhoudsdienst voor
onze
vaste trouwe klanten
CAMPER
voor onderhoud en
reparatie van uw camper of
caravan kunt u terecht bij
Auto & Truck Service
Katwijk BV
Lid van Bovag Caravan en
Kampeerauto
071-4033531
www.atskatwijk.nl
Hortuslaan 6 2171 CK Sassenheim Tel. 0252 210113
[email protected] www.juwelierwagenmakers.nl
Nieuws
woensdag 5 maart 2014
Tips voor langer
bloeiende tuin
noordwijk - Voor fotografie- en
tuinliefhebbers verzorgt fotograaf Marcel Batist op dinsdag 11
maart een audiovisuele presentatie bij Groei en Bloei Noordwijk.
Onderwerp is het langer bloeiend houden van de tuin. Dat lukt
prima met 'gewoon' perkgoed,
maar nog beter met bijzondere
eenjarigen die buiten het gebruikelijke productenscala vallen en
daarom ook moeilijker verkrijgbaar zijn. Zaad is doorgaans beter
verkrijgbaar, vaak bij speciaalzaken of via uitwisseling op internet.
Een groeiend aantal zelfzaaiers
probeert op deze wijze iets aparts
van hun tuin te maken. Batist laat
zien welke mogelijkheden er zijn
om in de tuin een kleurrijk naseizoen te beleven. Planten als Lab
lab purpureus, Asclepias curassavica, Hibiscus trionum en Arctotis acaulis passeren de revue.
Ook komen bijzondere eenjarige
inheemse planten aan bod. De
lezing begint om 20.00 uur en
vindt plaats in de Vinkenhof aan
de Achterzeeweg 1 in Noordwijk.
Toegang € 2,50 (leden gratis). x
woensdagkrant noordwijk 9
Voedselbanken blij met
132.453 bakkies troost
noordwijk - Ernst Daniël Smid en
stonden aan de Vennestraat in Lisse
3311 pakken koffie klaar om uitgedeeld te worden aan de voedselbanken in de streek. Het resultaat van de
inzamelingsactie van de Lionsclub
Bollenstreek, die bewoners van de
streek had opgeroepen hun DE-waardepunten ter beschikking te stellen.
door Jacqueline Wallaart
Vertegenwoordigers van de voedselbanken Teylingen, Lisse, Noordwijk en Noordwijkerhout waren
aanwezig om uit handen van Jan
Karel Sterkenburg, president van
Lionsclub Bollenstreek, de hun
naar rato toebedeelde pakken koffie in ontvangst te nemen. De voedselbank Hillegom- De Zilk was niet
aanwezig, zij hadden de koffie al
eerder ontvangen. "3311 pakken
staat volgens Douwe Egberts gelijk
aan 132.453 kopjes koffie", vertelde
Sterkenburg de aanwezigen.
Dat de klanten van de voedselbank
blij zullen zijn met zoveel 'bakkies
troost' werd bevestigd door alle
aanwezige vrijwilligers. "We willen
iedereen hier heel hartelijk voor
bedanken. Voor zowel de klanten
als de vrijwilligers van de voedselbanken is het fantastisch mooi dat
mensen uit de eigen omgeving dit
doen. Dat is voor hen een enorme
steun", aldus Marianne Bergman.
Sinds drie jaar verzorgt zij de
Doordat streekgenoten massaal DE-punten hebben ingeleverd tijdens de
kerstactie 'Koffie voor iedereen' konden 3311 pakken koffie worden geschonken
aan de plaatselijke voedselbanken (Foto: Jacqueline Wallaart).
intake bij de voedselbank Lisse
en heeft ze gezien hoe het aantal
klanten het afgelopen jaar bijna is
verdubbeld naar 40 huishoudens:
"Er wordt mij weleens gevraagd
of de voedselbank nog steeds echt
nodig is. Ja, dat is dus echt zo. Ook
afgelopen jaar zijn er weer klanten
bijgekomen die buiten hun schuld
om in de financiële problemen zijn
geraakt. Echt schrijnende gevallen, die we natuurlijk willen blijven helpen. De voedselbanken zijn
daarbij afhankelijk van giften van
de bewoners uit de eigen omgeving
en plaatselijke supermarkten. Het
is zo belangrijk dat zij de voedselbanken blijven steunen."
Jannet Hylkema, vanaf de start
betrokken bij voedselbank Teylin-
gen, beaamt dit: "Vijf jaar geleden
begon onze fondsenwerving tijdens
de beursvloer waar we contact kregen met de Lionsclub Bollenstreek.
Zij zijn ons al die jaren trouw gebleven als sponsor; zulke steunpilaren
hebben we echt nodig." Tijdens het
vijfjarig jubileum van voedselbank
Teylingen op 19 februari jongstleden, droeg zij haar functie als
secretaris over aan Jan Schapink.
"Maar vandaag wilde ik er nog bij
zijn. Zo is voor mij de cirkel rond:
begonnen en geëindigd met mooie
lokale acties voor de lokale voedselbanken."
Dat dergelijke acties ook in de toekomst hard nodig blijven werd deze
middag weer meer dan eens duidelijk. x
Zwanenmeer en breakdance
Twee mannen gepakt voor
mishandeling Noordwijker
noordwijk - De politie heeft dinsdag
in Den Haag twee verdachten aangehouden in verband met een zware
mishandeling in het uitgaansgebied
in Noordwijk in januari. Bij die mishandeling liep een 17-jarige jongen
een gebroken kaak op.
Na een avondje stappen werd de 17jarige Noordwijker in de nacht van
vrijdag 17 op zaterdag 18 januari
zwaar mishandeld in de Abraham
van Royenstraat. De recherche
startte direct een onderzoek. Tijdens dat onderzoek werd duidelijk
dat op beelden van bewakingsca-
niseert carnavalsvereniging De
Noortukkers weer een bingoavond
in De Wieken aan de Wassenaarsestraat 5 in Noordwijk. De zaal gaat
open om 19.30 uur en om 20.00 uur
gaan de balletjes rollen. Ook nietleden zijn van harte welkom. x
Ernst Daniël Smid met dochter Coosje
(Foto: pr).
lisse/streek - Vorige week woensdag
hillegom - In het kader van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen komt staatssecretaris
Fred Teeven (VVD) van Veiligheid
en Justitie op donderdag 6 maart
naar Hillegom. Belangstellenden
kunnen met hem van gedachten
wisselen over veiligheid, bereikbaarheid en economie. In het bijzonder zal er aandacht zijn voor
het voorkomen van inbraken en
de leegstand in winkelstraten.
Tijdens het politiek café, dat
plaatsvindt in Hotel Flora aan de
Hoofdstraat 55 in Hillegom, kan
iedereen zijn/haar vragen, wensen
of gedachten met de staatssecretaris delen. Aanvang 20.30 uur,
toegang gratis. x
noordwijk - Vrijdag 7 maart orga-
Vader en dochter
op podium de Muze
Fred Teeven
naar Hillegom
Fred Teeven (Foto: archief).
Bingo
mera’s was te zien dat een aantal
jonge mannen betrokken was bij
de mishandeling. Nadat de beelden
waren getoond in het opsporingsprogramma Team West op TV West
kreeg de politie een aantal tips.
Deze tips en de resultaten van het
rechercheonderzoek leidden gisteren tot de aanhouding een 19-jarige
en een 20-jarige man in Den Haag.
Zij zijn in verzekering gesteld en
zitten in beperkingen. Dat betekent
dat zij geen contact mogen hebben
met de buitenwereld, maar wel met
hun advocaat. De politie sluit meer
aanhoudingen niet uit. x
zijn dochter Coosje zijn zaterdag
15 maart te beluisteren in het
Noordwijkse theater de Muze. In
hun voorstelling 'Voor Elkaar' zijn
ze het over veel dingen niet met
elkaar eens. Hun smaken verschillen enorm, maar over een ding zijn
ze het eens.. ze houden van elkaar.
En door dik en dun willen ze er
zijn 'Voor Elkaar'. Aanvang 20.15
uur, toegang € 24,00 (inclusief garderobe en consumptie). Kaarten
zijn verkrijgbaar aan de balei van
De Muze aan het Wanteveld 2 in
Noordwijk. Deze is geopend van
maandag tot en met vrijdag van
10.00 tot 16.00 uur en op zaterdag
van 10.00 tot 13.00 uur. Reserveren kan via 071-3646226 en www.
demuzenoordwijk.nl. x
Sterrenkijken
bij Foucault
de zilk - Sterrenwacht Foucault van
Henny en IJsbrand van Straalen in
De Zilk opent op vrijdag 7 en zaterdag 8 maart weer zijn deuren voor
het publiek. "De Maan staat Eerste
Kwartier en is te vinden in sterrenbeeld de Stier. We kijken naar
de kraters, valleien en zeeën op de
Maan", aldus de amateur astronomen. "Jupiter staat vroeg in de
avond boven de horizon en het
is met zijn vier manen een mooi
object om door een kijker te zien.
Er is deze keer ook geen gebrek
aan interessante objecten zoals de
Orionnevel waarin sterren worden geboren. We hopen natuurlijk wel op een stralende heldere
hemel", aldus de Van Straalens.
"Mocht het bewolkt zijn, dan kan
men de instrumenten bekijken
en laten wij een mooi programma
zien over het ontstaan van onze
Maan."Belangstellenden zijn vrijdag welkom vanaf 19.30 uur en op
zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur
en vanaf 19.30 uur. Sterrenwacht
Foucault is te vinden aan de Hoogduinweg 44 in De Zilk. Informatie:
06-17250446 en 0252-516633. x
Voor de kortste weg
op de arbeidsmarkt
noordwijk - Leerkrachten van Noordwijkse basisschool De Jutter & Da Vinci
vierden afgelopen vrijdag hun verjaardagen. Leerlingen en leerkrachten kwamen feestelijk verkleed naar school en genoten van een Talentshow die werd
opgevoerd door leerlingen uit alle groepen. De deelnemers waren tijdens voorrondes in de klas als winnaar uit de bus waren gekomen en traden op voor alle
leerlingen en leerkrachten. Een strenge jury beoordeelde de optredens. Nick van
Kampen uit groep 5 bedankte alle deelnemers, Daantje van der Poel uit groep 7
sprak haar waardering uit voor het niveau van alle optredens, waarna leerkracht
Kim Veerman de prijswinnaars bekend maakte. De jury had het zwaar, want de
getoonde talenten waren, van Zwanenmeer tot breakdance, allemaal bijna even
goed. Toch was de jury het er over eens dat Justine Westers uit da Vinci groep
8 de eerste plaats verdiende met haar zuiver en ontroerend mooi gezongen
musicalnummer 'Want morgen komt morgen' (Foto: pr). x
Krant niet ontvangen
of klachten over
de bezorging?
Bel Bestelnet
tel.: 071 3643434
of bezoek
buijzepers.nl/verspreiding
Nieuws
woensdag 5 maart 2014
Nieuwbouw aan Hogeweg nog
niet de start van Offem-Zuid
woensdagkrant noordwijk 10
Katwijk ziet samenwerking
met Noordwijk wel zitten
katwijk/noordwijk - De samenwer-
king met Noordwijk wordt door de
gehele Katwijkse politiek gesteund,
zo bleek donderdagavond in de
gemeenteraadsvergadering in Katwijk. Een unanieme raad ziet de
voorgestelde
samenwerkingsafspraken wel zitten. De fusie, waar
door Noordwijk Zelfstandig zo voor
wordt gevreesd, is in Katwijk niet
aan de orde. "Katwijk wil geen fusie
en er komt geen fusie", aldus burgemeester Jos Wienen. "Op geen enkele manier op geen enkel onderwerp
worden hiermee bevoegdheden van
de raad afgedragen."
De Katwijkse gemeenteraad stemde
donderdagavond wel over de motie
tot samenwerking, daar waar de
Noordwijkse collega's dat een avond
eerder nalieten. In Noordwijk werden geen besluiten genomen omdat
de partrij Noordwijk Zelfstandig,
een nieuwkomer bij de komende
gemeenteraadsverkiezingen
een
voorlopig verzoek tot een raadgevend referendum over dit onderwerp heeft ingediend. De partij is van
mening dat een samenwerking op
termijn zal leiden tot een fusie met
Katwijk en wil dat eerst de Noordwijkse bevolking zich uitspreektb
over een eventuele samenwerking.
Overigens liet ook de Noordwijkse
gemeenteraad woensdag weten dat
een fusie niet aan de orde is. x
Noordwijk weer beloond
met 'Quality Coast Award'
noordwijk - Maandagochtend is in
aanwezigheid van wethouder Bas
Brekelmans op feestelijke wijze
de eerste paal geslagen voor de
bouw van drie woningen aan de
Hogeweg in Noordwijk. Het Aannemersbedrijf Van der Niet Bouw
heeft schuin tegenover het Hoffenepark een plan ontwikkeld
voor de bouw van een vrijstaande
woning en twee woningen onder
een kap. Het architectenbureau
Van Manen heeft de nieuwbouw
ontworpen. De woningen onder
een kap zijn nog te koop. De koopsom bedraagt volgens de directeur van Van der Niet Bouw, Marc
Admiraal € 798.000 vrij op naam.
De vrijstaande woning is inmid-
Wethouder Bas Brekelmans en directeur van Van der Niet Bouw Marc Admiraal
poseren na het slaan van de eerste paal voor de camera (Foto: Jan Bouw).
dels verkocht. Verwacht wordt dat
nog voor de bouwvakvakantie de
woningen 'onder de kap' zijn en
tegen Kerstmis kunnen worden
opgeleverd. Teneinde overlast
voor de omgeving te beperken
worden de 53 heipalen die nodig
zijn geboord.
Het gemeentebestuur betitelt de
nieuwbouw als de start voor de
ontwikkeling van de woonwijk
Offem-Zuid. Een wat eufemistisch
geluid. Niet alleen is er al meer
nieuwbouw aan de Hogeweg,
maar bovendien moeten er nog
wel enkele hobbels genomen worden voor de definitieve invulling
van Offem-Zuid. Zoals wethouder
Brekelmans desgevraagd aangaf:
"Het stedenbouwkundig plan is
nog niet helemaal klaar. Ook de
sociale woningbouw, waarbij van
30% wordt uitgegaan, vergt nog
nader overleg". Wanneer de bouw
van Offem-Zuid werkelijk van start
kan is nog niet bekend. x
Zeehonk terug uit Spanje
Inloopavond
bij de Barbara
noordwijk - Uitvaartverzorging Bar-
bara Noordwijk organiseert op
dinsdag 11 maart een inloopavond
in het Afscheidshuis Barbara aan
de Gooweg 37 in Noordwijk. Deze
inloopavond is een nieuw initiatief
van Barbara Noordwijk. Zij wil hiermee de bewoners van Noordwijk en
de Bollenstreek laten kennismaken
met alle mogelijkheden, faciliteiten
en nieuwe wetgeving op het gebied
van uitvaart. Belangstellenden zijn
welkom tussen 19.30 en 21.00 uur.
Uitvaartleiders Annemarie Hazenoot en Areen van der Plas zullen
alle vragen beantwoorden die te
maken hebben met een uitvaart,
wilsbeschikking, boedelruiming en
nalatenschap afwikkeling. Er is ook
een notaris aanwezig. Deze zal een
uiteenzetting geven over de juridische aspecten inzake de afwikkeling van een nalatenschap. Tevens
wordt ingegaan op de wetgeving
in het kader van testamenten, erfrecht en de nieuwe AWBZ-regeling.
Er is ruim gelegenheid om alle persoonlijke vragen te stellen of om
een aparte afspraak te maken. de
toegang is gratis. x
Afscheidshuis Barbara aan de Gooweg
(Foto; pr).
noordwijk - Het bezoek van tien leer-
lingen en vier juffen van basisschool
Zeehonk aan Spanje is weer voorbij.
Het Noordwijkse gezelschap was op
bezoek in Badajoz, in het kader van
het Comeniusproject.
De Noordwijkers hebben drie dagen
meegedaan met de Spaanse kinderen op school. Er waren ook Italiaanse kinderen. "Alles gebeurde in
het Engels, maar dat ging heel erg
goed, ondanks dat de kinderen pas
in groep 7 zitten", laat Kitty Lindhout weten. "Het was erg leuk om
naar een Spaanse school te gaan,en
voor de juffen om met andere leerkrachten te praten over onderwijs.
De kinderen daar gaan elke dag van
negen tot twee uur naar school. Ze
eten erg laat 's avonds. Daar moesten we wel aan wennen."
Vanuit het thema 'on the track for
European treasure' werd informatie uitgewisseld. De Nederlandse
'schatten' waren onder andere
De leerlingen en juffen van Zeehonk
werden in stijl ontvangen (Foto: pr).
André Kuipers (wetenschap), Epke
Zonderland (sport), Willem van
Oranje (geschiedenis) en Rembrandt van Rijn (kunst). Ook hadden de kinderen een mooi boekje
over Zeehonk en Noordwijk
gemaakt. Dat werd aan de andere
deelnemers aan het project overhandigd. Er werd carnaval gevierd
op de school en gekeken naar een
carnavalsoptocht met hele mooie
kostuums in Badajoz.
"Toen we vrijdag afscheid moesten
nemen van de andere kinderen,
werd er wel een traantje weggepinkt", aldus Lindhout. "Gelukkig
komen er enkele van de Spaanse
en Italiaanse kinderen in mei naar
Zeehonk. Dan komen er ook kinderen en leerkrachten uit Turkije.
Zij zijn pas bij onze groep gekomen en draaien ook mee met dit
project." x
noordwijk - De gemeente Noordwijk
heeft opnieuw het keurmerk Quality
Coast Award verworven. Vorige week
donderdag werd het keurmerk door
Albert Salman van de Vereniging
Kust en Zee in het Museum Veldzicht
aan de Herenweg in aanwezigheid
van wethouder Martijn Vroom van
Milieu uitgereikt aan Bas Brekelmans, wethouder toerisme.
Alvorens de bij het keurmerk
behorende onderscheidingen te
overhandigen, wees Salman erop
dat Noordwijk al voor de vierde
keer achtereen het keurmerk
heeft gekregen en deze maal zelfs
met het jurycijfer van 8.3. Een
duidelijke verbetering, een bewijs
dat duurzaamheid bij Noordwijk
hoog in het vaandel staat. “De
internationale jury gaat bij de
beoordeling uit van niet minder
dan 20 aspecten op het gebied
van natuur en landschap, milieu,
cultureel erfgoed, lokale identiteit
en veiligheid. Ook wordt gekeken
naar de zwemwaterkwaliteit en of
het strand voldoet aan de vereisten
voor het verkrijgen van de Blauw
Vlag”, gaf Salman aan.
“Vanaf 2007 tot 2013 is het Award
uitgereikt aan 150 gemeenten in de
wereld. Noordwijk heeft met haar
score 2 punten meer dan twee jaar
geleden. De onderscheiding is dan
ook een gouden met een platina
randje”, voegde hij aan zijn woorden toe. Hij noemde ten slotte nog
enkele verbeteringen die gewenst
zijn: “Mogelijk dus over twee jaar
een platina Award”.
Toerismewethouder Brekelmans
zei bijzonder verheugd te zijn over
de onderscheiding. “We doen veel
aan duurzaamheid en zullen de
aanbevelingen tot verbeteringen
die de jury in haar rapport noemt
ter harte nemen. We gaan proberen
de platina award te verwerven”,
Uit handen van Albert Salman hebben
de wethouder Vroom en Brekelmans
de bij de Quality Coast Award behorende vlag in ontvangst genomen
(Foto: Jan Bouw).
aldus de wethouder. Hij wees er
nog op, dat de uitreiking niet voor
niets in Veldzicht plaatsvond. “We
willen vooral ook aandacht besteden aan streekproducten en gaan
daarover met het bestuur van het
museum in gesprek”, voegde hij
er aan toe. Vroom wees er vervolgens op, dat de award niet alleen
van belang is voor het toerisme.
De waardering, die uit de onderscheiding blijkt, is ook goed voor
de inwoners en de regio.
Na de overhandiging werd in de
kruidentuin van het museum de
vlag die behoort bij het keurmerk
gehesen. x
Vesper in
Oude Jeroenskerk
noordwijk - Zondag 9 maart zal in
het koor van de Oude Jeroenskerk aan de Voorstraat 44 worden gezongen door het vesperkoor o.l.v. dirigent-organist Jaco
van Leeuwen.
Aanvang 19.00
uur. Leidraad is wat kloosters al
eeuwenlang in een vesper doen:
het zingen van enkele Psalmen,
avondliederen en de Lofzang
van Maria (het Magnificat). Wim
van der Lee, oud-predikant in de
Oude Jeroenskerk, zal ingaan op
Johannes 6:41-51 , waarin Jezus
van zichzelf vertelt: "Ik ben het
brood". x
ADVERTEREN?
Bel 071 - 3619323
11
STUC4ALL
Voor traditioneel stucwerk
Vanaf 8,00 euro per meter
Gratis toplaag
Tevens sausen en
schilderen
Vrijblijvende prijsopgave
023-8222595 of
06-47377920
[email protected]
Praktijk voor
RECONNECTIVE
HEALING®
en
RECONNECTION
in Valkenburg ZH
www.terrareconnection.nl
06-43044153
Afslanken met verstand !
gezond eten x bewegen
=
gezondheid
Start: dinsdag
11 maart
Opleiding
NAGELSTYLING
starten wanneer je wil
gel/acryl of allround,
betalen per les, les van
Topstyliste/docente
Tevens te combineren met
visagie/make up artist.
www.top2toenails.nl,
Herenstraat 19, Leiden
06-53860577
VerdelParket
Ook wij verkopen en
plaatsen Parket en
Laminaat voor de
ALLERLAAGSTE
prijs ! Wij renoveren
ook vloeren en trappen !
Telefoon : 0252-417474
www.verdelparket.nl
EXTRA OPSLAG
OF GARAGEBOX
510 x 260 x 220 hoog
Basis cursus - 8 weken - € 125
onbeperkt groepstraining
wekelijks bezoek aan voedingsdeskundige
wekelijks gewichts/vetmeting
voedingsanalyse en persoonlijk dieetadvies
cursusboek en huiswerkprogramma
en... heel veel positieve motivatie!
Extra
snel resultaat?
Plus cursus - 8 weken - € 165
Voor € 30 extra
Idem als basis cursus, plus:
onbeperkt gebruik van
2 persoonlijke trainingen
persoonlijk trainingsschema
gebruik Technosleutel
Belly belt.
en uitleg en gebruik van de Power Plate!
Meld u aan via: [email protected] of kom langs !
Lisse €90,- p. mnd.
Inrit: v. Speijkstr
65 - 67
Info: tel.nr. 0252 520830
Nijverheidsweg 2 - Voorhout - www.theahoogervorst.nl - tel. 0252 232 657
12
Nieuws
woensdag 5 maart 2014
woensdagkrant noordwijk 13
'Fietsmaatjes' feestelijk van start Noordwijkse kerken gaan
weer aan de wandel
noordwijk - Ook dit jaar - op Tweede
Paasdag 21 april en op de Tweede
Pinksterdag 9 juni - is er voor spirituele sportievelingen uit Noordwijk weer de mogelijkheid om op
pelgrimstocht te gaan. De organisatoren vanuit de Katholieke Parochie en de Protestantse Gemeente
Noordwijk hebben twee interessante wandelingen uitgezet. Het
vertrekpunt van de eerste wandeling ligt in 'Petrusstad' Leiden (met
de sleutels van Petrus als stadswapen). De bestemming van de tweede tocht is de Pauluskerk in Rotterdam. Vandaar het thema: 'Van
Petrus naar Paulus'.
Op Tweede Paasdag wordt begonnen
met een rondleiding in de Leidse
Pieterskerk. Via een route van zo'n
17 kilometer door het Groene Hart
gaat het vervolgens naar Moerkapelle, waar het gezelschap wordtb
ontvangen in de Oude Dorpskerk.
Op Tweede Pinksterdag wordt ver-
noordwijk - Afgelopen zaterdag is in
het centrum voor geloof en cultuur
Maria ter Zee op feestelijke wijze
het project 'Fietsmaatjes Noordwijk'
van start gegaan. Dit gebeurde door
het doorknippen van het lint voor de
ingang van het centrum door een aantal sponsoren van het project. De eerste rit op de duofiets werd gemeekt
door wethouder gerben van Duin en
Irma Knijnenburg-van Abswoude.
Fietsmaatjes Noordwijk is opgezet
om mensen die nog graag willen
fietsen, maar dit zelfstandig niet
meer kunnen, fietstochten van één
tot drie uur aan te bieden in Noordwijk en omgeving. Daarvoor wordt
gebruik gemaakt van een zogenaamde duofiets met elektrische
Diaken Bertijn Prins en Irma Knijnenburg-van Abswoude hebben er flink de gang
in op de duofiets (Foto: pr).
trapondersteuning, waarbij de vrijwilliger stuurt en trapt en de gast
in eigen tempo kan meetrappen. De
duofiets is uiterst stabiel en veilig
voor iedereen.
In zijn openingswoord benadrukte
Van Duin het belang van dit soort
initiatieven. "Die dragen eraan bij
dat zoveel mogelijk mensen worden aangemoedigd om actief te blijven en om zich betrokken te blijven
voelen bij de samenleving. Vandaar
dat de gemeente Noordwijk vanaf
het begin het belang ervan inzag en
een belangrijke rol heeft gespeeld
bij de totstandkoming van dit project."
Hollandse folklore, smaken
en Nijntje op Keukenhof
Ook Diaken Bertijn Prins van de
Noordwijkse parochie maakte
een ritje op de duofiets om daarmee te laten zien dat Fietsmaatjes
Noordwijk weliswaar een initiatief is van de plaatselijke diaconie,
maar nadrukkelijk is bedoeld voor
álle Noordwijkers, ongeacht hun
(levensbeschouwelijke)
achtergrond.
Mensen die, als gast of als vrijwilliger, in dit project zijn geïnteresseerd worden van harte uitgenodigd om contact op te nemen met
coördinator Piet Augustinus via
071-3611829, 06-12324168 of [email protected] x
Lezing over perfins
bij Onder de Loupe
In het weekend van 29 en 30 maart
staat Hollandse Muziek op het programma, met diverse Shantykoren,
dweilorkest en 'huisband' Kleintje
Pils en overal in het park draaiorgels. Op 5 en 6 april organiseert
Keukenhof een Oudhollands weekend. Bezoekers maken kennis met
paling roken, kunnen door het park
fietsen en meedoen met Hollandse
spelen. Verder zijn er dan levende
beelden, kaasdragers en mensen in
klederdracht.
Voor de allerkleinsten wordt het
spannend in het Paasweekend (20
en 21 april) als Nijntje langskomt
voor een show en een Meet & Greet.
Op 26 en 27 april is het thema 'De
smaak van Nederland' met live
optredens van Nederlandse sterrenkoks waarbij bezoekers de Hollandse lekkernijen kunnen proeven.
Het bloembollenmozaïek toont dit
jaar een Amsterdams grachtentafereel met een tulp zo groot als een
grachtenpand. Het mozaïek heeft
een formaat van 22 bij 13 meter
en is geplant met 60.000 tulpen
en muscari's. De tulp, als nationaal
symbool, heeft dit jaar een grotere
rol dan ooit in Keukenhof, dat miljoenen tulpen in duizend variëteiten biedt. x
Finse scholieren maken
theater in Noordwijkerhout
noordwijkerhout - Onder de titel
noordwijkerhout - Van 16 februari tot
2 maart waren Finse scholieren te gast
op College Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. In het kader van het YET Project (Youth Europe and Theatre) werd
er met Nederlandse leeftijdsgenoten
theater gemaakt.
'Snel leren = leuk leren!' verzorgen Natalie Peschier - Bleijenbergh (BrightMind educatie) en
Annemieke Groeneveld (Time
2 Control) op dinsdagavond 11
maart een presentatie in de bibliotheek van Noordwijkerhout.
Zij vertellen over technieken die
leren minder tijdrovend en dus
leuker kunnen maken, zoals snellezen en mindmappen. De avond
is bedoeld voor ouders van middelbare scholieren die op zoek
zijn naar een methode waarmee
leren voor hun kind niet langer
een kwelling, maar een leuke uitdaging is. Aanvang 19.30 uur, toegang € 7,50 (leden € 5). Aanmelden
kan op [email protected] x
Het Yet project is een samenwerkingsverband tussen Europese
scholen met als doel een theatervoorstelling te maken, de Engelse
taal beter te leren spreken en een
andere cultuur te leren kennen. Het
YET Project vindt voor de 15e keer
plaats. Dit jaar zijn de Finse Studenten uit Oulu naar Noordwijkerhout
gekomen.
Na de introductiedag met fietsen
door de duinen en pannenkoeken
eten, waren de Nederlandse en
Finse studenten druk bezig met de
voorbereidingen voor de vier theatervoorstellingen die op 27 en 28
februari werden uitgevoerd. Twee
gemengde groepen van Finse en
Nederlandse studenten (acteurs,
Presentatie
leuker leren
Het vermaarde dweilorkest Kleintje
Pils is ook van de prtij in keukenhof
(Archieffoto: Lia in 't Veld).
Op tweede Paas- en tweede Pinksterdag organiseren de Noordwijkse kerken
weer pelgrimswandelingen (Foto; pr).
noordwjk - Maandag 10 maart komt
Postzegelvereniging Onder de
Loupe weer bijeen in het Trefpunt
aan de Schoolstraat 2 in Noordwijk
aan Zee. Nico van der Lee houdt
een presentatie over Nederlandse
'perfins', postzegels met een perforatie in het zegelbeeld. Naast de
gebruikelijke items zoals de 'Doe
eens een gooi puzzel', de verloting en een nieuwe 'Kroonpuzzel'
wordt de avond afgesloten met
een veiling van 200 kavels. Aanvang 20.15 uur. Meer informatie:
www.onderdeloupe.nl. x
lisse - Keukenhof staat dit jaar in het
teken van Holland. De bloemententoonstelling opent op donderdag 20
maart voor de 65e keer haar deuren.
trokken uit Zevenhuizen. Over een
pittoresk pad langs de oever van de
Rotte gaat het dan naar de Pauluskerk in Rotterdam (16 kilometer).
In deze kerk, een gebouw met een
opvallend modern ontwerp, wordt
opvang geboden aan daklozen en
verslaafden. Een medewerker zal
de wandelaars meer vertellen over
dit werk.
Net als vorig jaar is er ook dit keer
weer een bus geregeld die de pelgrims naar het beginpunt van
beide wandelingen brengt en ze
bij het eindpunt weer ophaalt. Wie
beide wandelingen doet en gebruik
maakt van het busvervoer, betaalt €
30,-. Wie een keer meegaat betaalt €
15,--. Wie gebruik maakt van eigen
vervoer telt voor het routeboekje
en de rondleidingen € 5,-- per keer
neer. Aanmelden kan bij Marga Salman via [email protected] en
06-53670346. x
De Finse en Nederlandse scholieren
van het uitwisselingsproject YET gaan
met elkaar op de foto (Foto: pr).
decorbouwers, licht- en techniek)
maakten beide een theatervoorstelling onder leiding van de Nederlandse regisseur Hans Hollander
en de Finse regisseur Riita-Mari
Punkki-Heikkinen, ook wel Tiitti
genoemd. Elk jaar weer blijkt dat er
twee totaal verschillende theatervoorstellingen ontstaan gebaseerd
op hetzelfde verhaal. Uitgangspunt
dit jaar was een aantal verhalen van
Toon Telligen over de eekhoorn, de
mier en andere dieren.
De Finse studenten verbleven bij
Nederlandse gastgezinnen. Zo
maakten zij kennis met de Nederlandse cultuur en gewoontes. Er
was ook tijd voor uitstapjes en ontspanning. Op het programma stonden het Rijksmuseum, het Anne
Frankhuis, shoppen in Amsterdam
en zwemmen in het Tikki-bad van
Duinrell. x
14
Keyserswey 53, Noordwijk, Tel. 071-3614441
Nieuws
woensdag 5 maart 2014
Jury Duurzaamheidsprijs
bezoekt vijf finalisten
streek - Een hele dag was de vakjury
vorige week donderdag op tournee
door de Bollenstreek. Vijf bedrijven
moesten worden bezocht, die door
de gemeentelijk jury waren genomineerd als meest duurzame bedrijven
in de Bollenstreek. Een ingewikkelde
opgave, want het zijn vijf totaal verschillende bedrijven.
Het gezelschap trok als eerste richting machinefabriek West End op
Meer en Duin in Lisse. Een innovatief bedrijf dat opvalt door de schone manier van werken. Leerlingen
uit het bèta-programma gaven een
korte presentatie en studenten van
de TU Delft lieten een waterstofauto
zien waar zij samen met West End
aan bouwen. Op de vraag wat het
bedrijf waarom het bedrijf heeft
ingeschreven antwoordde directeur Ben van Bergen Henegouwen:
"Omdat ik moeders en kinderen wil
laten zien dat de technische industrie tegenwoordig heel schone
zaamheid gewoon cadeau krijgt. Op
deze wijze beïnvloedt zijn 'Inspire
to Innovate' diverse afnemers in de
keten.
De middag eindigde aan het Noordwijkse strand bij St(r)andplaats
Nederzandt. De jury werd hier ontvangen door inspirator en geestelijk vader van deze vrijplaats,
Edwin de Beukelaar. Ondersteund
met een aantal gedachtekronkels
op papier, vertelde hij zijn verhaal
en hoe Nederzandt zich inspant om
iedereen een ontspannen dag aan
het strand te bezorgen. De cradle-tocradlefilosofie kwam hierbij goed
tot uitdrukking. Net als bij Decos
is vooral de funfactor van duurzaamheid voor Edwin de Beukelaar
belangrijk. Zo is op zijn menukaart
te lezen, dat wie eten laat staan,
bijdraagt aan het biogas waarop de
auto's van Nederzandt rijden.
De vakjury staat nu voor de lastige
taak deze vijf totaal verschillende
bedrijven te beoordelen. Naast de
Bonte carnavalsstoet trekt door Kokkerhout
"De enig overgebleven bank
is hier de voedselbank"
kokkerhout - Ook afgelopen zaterdag
zijn weer deelnemers als toeschouwers van heinde en verre naar Kokkerhout gekomen voor wat in het
Kaninefaatenrijk te boek staat als de
grootste carnavalsoptocht boven de
grote rivieren. Het weer werkt volop
mee en als de deelnemers rond één
uur ´s middags bezit hebben genomen van De Brink, hebben met name
de straten in het dorpscentrum rond
het Witte Kerkje veel weg van een
kleurrijke en luidruchtige bijenkorf.
Het wachten is op het officiële startschot, dat traditiegetrouw om 13.11
uur zal klinken.
bedrijvigheid is." Vervolgens trok
het gezelschap naar Voorhout, waar
het bedrijf van W.F. Leenen is gevestigd. Van een assemblageruimte in
een bollenkas is een hele omschakeling. De werkomgeving van Leenen
is echter ook heel schoon, zeker
door de unieke wijze van het telen
van narcissen op schelpen. Jacco
Leenen liet vol trots de wkk-installatie zien, "die weliswaar in het Westland heel gebruikelijk is, maar in de
Bollenstreek nog weinig wordt toegepast". De kans om inhoudsstoffen
te leveren aan de farmacie in plaats
van chemische grondstoffen, vond
de jury veelbelovend voor de toekomst, wanneer er sprake zal zijn
van grondstoffenschaarste.
De derde genomineerde, Woonstichting Vooruitgang uit Sassenheim,
zette de jury weer op een heel ander
been. Johan van Buren (manager
wonen) gaf een wervende presentatie over de inspanningen die
de Woonstichting pleegt om met
name de sociale cohesie in de wijken te ondersteunen. Ook liet hij
zien welke maatregelen de Woonstichting neemt de sociale huurwoningen te voorzien van duurzame
energie, waar de huurder profijt
van heeft. Het bezoek werd afgerond in een project dat Woonstichting onlangs heeft voorzien van
infraroodverwarming.
Inmiddels wat achter op schema
arriveerde de jury bij Decos Technology Group in Noordwijk. Het opvallende papierloze kantoor is al een
deel van de presentatie. Directeur
Paul Veger liet vooral verschillende medewerkers aan het woord,
die allen eensluidend het zelfde
verhaal vertelden. Met name het
stimuleren van de jeugd op het
gebied van innovatie werd sterk
naar voren gebracht. Ook maakte
Paul Veger duidelijk dat als je een
goed businessmodel hebt, je duur-
De vakjury op bezoek bij W.F. Leenen
in Voorhout (Foto: pr).
inschrijvingscriteria zullen ook de
impact op de omgeving en lange
termijn van de duurzame investeringen beoordeeld. Op 14 maart
om 17.00 uur zal voorzitter van de
vakjury Derk Eskes, directeur van
de Omgevingsdienst West-Holland,
de winnaar bekend maken in de
Kookerij in Noordwijkerhout. x
Masterclass
stemtechnieken
noordwijk - Zaterdag 29 maart
(10.00 tot 13.00 uur) organiseert
Herma van Piekeren van het Kleijnkoor Noordwijk een masterclass
stemtechnieken. De masterclass
wordt verzorgd door Jeannine la
Rose, opgeleid aan het Rotterdams
conservatorium en Master in het
Estill Voice Training System (EVTS).
La Rose zong in grote musicals als
Mary Poppins (Joop van den Ende)
en Daddy Cool (Albert Verlinde) en
was zangeres in verschillende topformaties. "Jeannine's kracht is het
beste uit haar leerlingen halen door
ze op hun gemak te stellen en tegelijkertijd uit te dagen buiten hun
comfort zone te treden", aldus Van
Piekeren. "EVTS is een op wetenschap gebaseerde benadering van
stemgebruik. Door de afzonderlijke
onderdelen van het instrument
(de stem) te leren beheersen en te
combineren kan ieder soort stemgebruik op een gezonde manier
aangeleerd worden." De masterclass is bedoeld voor zangers en
zangeressen in de leeftijd van 16
tot 30 jaar. Voor aanmelding en
meer informatie kan men mailen
naar [email protected]
Er is plaats voor maximaal 15 deelnemers. x
woensdagkrant noordwijk 15
door Leo Schrama
Het duurt dan nog wel even voordat de lange, creatieve, kleurrijke
en luidruchtige stoet zich door
de Dorpsstraat en Havenstraat zal
wurmen. Eerst wordt er gedefileerd
langs het bordes van het gemeentehuis, waar prins Carpenter en
zijn gevolg de optocht met boer
Goedhart in hun nabijheid zullen
gadeslaan om daarna als sluitstuk
met de Kaniefaatenwagen aan te
sluiten in de feestelijke optocht
door het carnavalsgekke Noordwijkerhout.
En net als in voorgaande jaren
blijkt spitsvondigheid weer troef
bij de deelnemers. Waarbij deelnemers in alle categorieën zich ook
dit keer laten inspireren door de
Kokkerhoutse Prins Capenter. In
de optocht keert Prins Timmerman
in vele gedaanten terug. Daarnaast
trekken in de optocht ook dorps- en
landelijke items aan de duizenden
toeschouwers voorbij. Waarbij de
volumeknop op de diverse bouwsels voor het nodige kabaal zorgen.
Aan de kakofonie van geluiden, die
een groot gedeelte van Kokkerhout
vult, kan het wachtende publiek
ongeveer afleiden waar het begin
van de stoet zich op dat moment
moet bevinden.
Als het eenmaal zover is, worstelen wagens, groepen en individuelen zich in vijf kwartier tijd door
het dorpscentrum. Gadegeslagen
door toeschouwers die zich rond
de Steeg rijendik vergapen aan de
bonte stoet. Er is niet alleen grondig
nagedacht over de onderwerpen,
er is door de deelnemers de laatste tijd vooral heel wat afgeplakt,
geknutseld, getimmerd en geverfd
om ook deze keer zo goed mogelijk
voor de dag te komen. Prins Carpenter ziet ´persoonlijke´ onderwer-
Carnavalsgroep Urker Trutte Chore, uitgedost als 'Cupcakedames', dienen wat al
te nadrukkelijke starende toeschouwers van repliek (Foto: Leo Schrama).
pen als ´Geen timmermansoog´,
'Kokkerhoutwormen', 'We timmeren aan de weg', 'Kokkerhout laten
zien hoe je Pinokkio bouwt´ aan
zich voorbij trekken. "Dit is letterlijk en figuurlijk een Doe-het-zelf
optocht", merkt een toeschouwer
op die hiervoor bepaald geen timmermansoog nodig heeft. Bob de
Bouwer lijkt bezit te hebben genomen van Noordwijkerhout.
Daarnaast trekken maar liefst twee
groepen 'Cup cakedames' de nodige aandacht en is er uiteraard ook
plaats voor de lokale actualiteit. De
onlangs afgeblazen veiling van een
parkeergarage en het feit dat begin
2014 de Rabobank - op een tweetal
pinautomaten na - uit Noordwijkerhout verdween, wordt in de
optocht nog even fijntjes onderstreept. "De enig overgebleven
bank is in Kokkerhout de voedselbank", krijgt het publiek te zien
en te lezen. Dat wisten de meeste
toeschouwers natuurlijk allang,
maar de instemmende blikken
en de nodige opgestoken duimen
onderstrepen dat het verdwijnen
van de ´grootbankier´ uit het dorp
velen toch niet lekker zit. Op carnavalszaterdag mag daar best nog
wel even een nootje over gekraakt
worden.
Als Oom Agent in de bezemwagen
het einde van de optocht heeft
ingeluid, snelt een groot gedeelte
van het publiek richting de Schelft.
Daar vindt de prijsuitreiking plaats
en zal het bier rijkelijk vloeien.
Niet veel later rukken de eerste
veegploegen al uit om het dorp
een beetje te ontdoen van confetti, bekers en blikjes. Voor het
dinsdagavond is zal dat ritueel nog
wel een paar keer herhaald moeten worden. x
Kunst & Koffie in Atelier Bannink
noordwijk - Op zondag 9 maart is
er van 11.00 tot 14.00 uur weer
een 'Kunst & Koffie' bij Atelier
Bannink & CO in Noordwijk. Dit
keer met het thema 'het portret'.
Tijdens dit evenement schildert
een viertal kunstenaars op geheel
eigen wijze 'live' een portret van
het bekende schildersmodel Henriëtte Sibie. Daarnaast worden de
verschillende aspecten van dit
onderwerp belicht. Zo is de bekende Noordwijkse fotograaf Ruud
van Drunen aanwezig. Hij vertelt
over de portretten die hij van Sibie
heeft gemaakt en geeft antwoord
op vragen die bij portretfotografie
vaak gesteld worden. Ook aanwezig is de kunstdocent Kees Visser
die om 12.00 en 13.00 uur minilezingen geeft over de geschiedenis
van 'het portret' in de kunst. Daarnaast kan men de in het atelier
aanwezige kunst bekijken, kunstboeken en -tijdschriften inzien
en een gesprek aanknopen over
kunst. De toegang is gratis. Atelier
Bannink & CO is te vinden in het
voormalig Achmea gebouw aan
de Van de Mortelstraat 4 (ingang
Goohorstlaan) in Noordwijk. x
'Het portret'staat dit keer centraal bij 'Kusnt & Koffie' (Foto: pr).
16
IPL-ONTHAREN
Voor de zomer zo goed als
klaar, talloze mooie
aanbiedingen en in de
maand maart een GRATIS
proefbehandeling!
www.gentlebodycare.nl
tel 06-46111243
(boven Squash Hillegom)
MINDFULNESS
Haarlem, start 11 maart
2014. Training van 8 di
avonden+oefendag.
Mindful Werken,
gecertificeerd trainer
Annemieke den Dulk, info +
artikel over Veerkracht:
raadpleeg www.Inner Travel
Service.nl T. 023 5263467
Gevraagd:
ZAAIMACHINE
die met de hand geduwd
moet worden.
Merk: voorkeur Thilot.
Klein defect? Geen
bezwaar.
Ook meerrijers van dit
merk welkom.
06-27628220
WAGENWASSER
gezocht voor onze
touringcars. Werktijden:
tussen 16.30-01.00, in het
weekend ook overdag.
Interesse? Bel!
KONINKLIJKE BEUK
Monique Snijders
071-3656528
SLANK
KUNSTGEBIT
precies waar jij het
wilt! Sporten in een
infrarood warmtecabine
maakt dit mogelijk. Bel
voor een gratis proefles
en figuuranalyse
071-3624963 of kijk op
www.ladyslim.nl
Het spuiten
van alles
behalve auto’s
Ton de Rooij
Applicatiebedrijf BV
071-5802491
www.tonderooij.nl
Een mini-facelift
zonder medisch ingrijpen!
Weg met die onderkin of
WALLEN!
Lypossage voor
het gezicht maakt dit
mogelijk. Voor informatie:
LadySlim Noordwijk
071-3624963
of
www.ladyslim.nl
stuk?
Voor alle reparaties en
aanpassingen aan uw gebit.
Kunstgebitservice
Carl Verschoor
Kan ook gehaald en
gebracht.
Tel.nr 0252-519713
Lisserbroekerweg 61
Lisserbroek
TE HUUR PER DIRECT
Zeer goed onderhouden
eengezinswoning
Noordwijk aan Zee
- 1 zeer grote slaapkamer +
1 kleinere slaapkamer
- Keuken v.v. alle apparatuur
- Badkamer met ligbad
- Eigen oprit/parkeerplaatsen
- Voor- en achtertuin
per maand € 1150,excl. g/w/l
Reacties: brief onder nummer
4520 a/h bureau van dit blad.
UW TOILET VERSTOPT?
Bel P.C. v.d. Wiel B.V.
* Rioolontstopping
* Reparaties en aanleg van rioleringen en drainages
* Legen van septictanken en vetvangers
* Dakbedekking en loodgieterswerk
* Maai- en groenvoorzieningswerk
* Machinaal straatvegen, milieuvriendelijk onkruidborstelen
* Gladheidsbestrijding
Hillegommerdijk 448
0252 - 51 74 06
2144 KV Beinsdorp
KAM
ERAPPAR
g
ng.
din
Wendi
De W
centtru
rum Noordw
SCHILDorEn
e vakantie voor uw
ijne
Noordwijkerhout
Een fijn
berging entreijkerhout Ook
k het vo
e,
rde
ha
ilee
l
woonkamer 2
luxe gemeub
.
ND
a de zome
na
HO
sl
3
aa
en
pk
son
am
openkeuk
b galow (6) per
bun
schilde
ken badkamer ers
honden zijn
i
ine
kl
kle
en
er
s
am
pup
onk
wo
a amers,
s apk
sla
liteit. wasmachineaansluiting met Neem dan nu a
cia
spe
e
onz
ruim vrijblijvende
e
met TV,
terras zonnig
tere honden ook
e ligging
a
d mer met ligbad en gro
Ba
B dka
Atelier Ba
at Labrador.€ 850,00 ex. per maa
j
ma
bi
t/m
m
lko
te
we
ple
com
nd
06-43558554
w smachine ,
wa
071-36155
79 -5847009 Zwaanshoek
Tenihn
zie website voWoonmax.nl
euk
e en . Info 0252-3751 023
elierban
at
or
m
ee
r
info 3-KAM
Met spo
ed gevra
ER
agd
centrum Noo
VOORM
r
A
N
be
rging en
/V
Min. 2 d
n
a
g
w
e
oo
n
nk
p.w.
amer 2
aring in d
es
openkeuken s
ba
a
Gemotiv choonmaak
w
as
e
m
e
ac
rd
hineaan
Ned/Eng
.
s
p
te
re
rra
k
s zonnig
en
andplaats
: Noordwd
€ 850,00 ex. g
oll.: [email protected]
p
sparkles ijk
06
-4
35
58554 W
.nl
SPARKL
zie
E
w
S
eb
site voo
HOONM
Tel.: 071AAKBEDRIJF
HONDENO
-4V0oo
33r690
Lieve zwarte lab
ra
a
zoekt van 11/7 t/m
Te huur
m
K
A
A
M
we
N
ke
n)
O
een zorg
3-KAMERAP
g
SCHO
KAMER e
gastg
PA
e
el centrum Noordwijker R te huur in rustig burg. eigen ezin. Ne
ve
et
m
w
voer me
hout
e
bergin
Jonge vrouring
in Valken
benc
ch
h.. Uitera
omgeving per maand
erva g. e woonkamerg entree,hal
,0
iv
0
2
teg
5
pr
sl
aa
en
€
el
pk
be
w
tal
amer
openkeuken
Voor zo lijijk
inclusief. 003 snel op 06 ing. B
badkamer s
el k.
ke
ak
1461
l za
ls
t
757
TE HUUR
s
p
i
l
c
r
e
p
Pa kosten, groot bereik
kleine
ps.nl
li
c
r
e
p
a
p
s
r
e
p
www.buijze
Afwezig wegens vakantie
van 10 t/m 24 maart
G.H.W. Saaf, huisarts
waarneming voor spoedgevallen
A.H.P.W Mulders, huisarts
Vondelwende 7 telefoon 519685
Sport
woensdag 5 maart 2014
Wisselvallig Novo wint in
vijfsetter van Inter Rijswijk
noordwijk - De volleyballers van De
Lange Sport NOVO speelden afgelopen zaterdag de uitwedstrijd tegen
directe concurrent Inter Rijswijk
Heren 2. In Noordwijk had NOVO met
4-0 gewonnen, maar zo makkelijk
ging het dit keer niet. De Noordwijkers acteerden wisselvallig en hadden vijf sets nodig om de thuisploeg
op de knieën te krijgen.
In de eerste set begon Novo erg
sterk. Met een sterke pass en een
oplettende aanval wist Novo een
voorsprong op te bouwen van 6
punten. De mannen van Rijswijk
hadden moeite om een goede aanval op te bouwen waar Novo goed
gebruik van maakte. Halverwege
de eerste set kreeg Inter wat meer
grip op de wedstrijd en kwamen ze
op bijna dezelfde hoogte als Novo.
De Noordwijkse heren bleven echter alert en konden de set winnend
afsluiten met 21-25.
De tweede set begon wat moeizaam. De pass kwam niet goed
aan waardoor de aanval niet goed
ingezet kon worden. Bij een achterstand van 7 punten kwam Frank
Stolk het team versterken en deed
dit verdienstelijk. Halverwege de
set bleven de Noordwijkers echter
tegen een achterstand aankijken,
hoewel Wouter Rodenhuis en Jelmer Kouijzer hun punten goed
konden scoren. Ze zorgden voor
een omslag in de set en wisten de
achterstand te verkleinen tot 3
punten. Inter Rijswijk boog echter
niet en trok de set toch nog uiteindelijk vrij overtuigend met 25-18
naar zich toe.
De derde set begon hetzelfde als
de eerste. Met prachtige aanvallen
van Niels Botman en Dennis Glasbergen kon een voorsprong opgebouwd worden. De service toonde
veel diversiteit waar Rijswijk het
moeilijk mee had. Rijswijk knokte
zich toch nog langszij en het slot
was spannend. De diagonaal Niels
Botman bewees zijn klasse en
scoorde belangrijke punten. Novo
knokte en overwon uiteindelijk
met 22-25.
De vierde set leek een exacte replica
van de tweede. De passie miste en
de pass bleef achterwege waardoor
de druk vanaf het net niet opgebouwd kon worden. Verdedigend
stond Novo goed maar de lange
aanvallers van Rijswijk konden
toch goed scoren. De achterstand
bleek uiteindelijk te groot om eer
aan te behalen. De set werd verloren met genadeloze 25-14.
De laatste set ging erg gelijk op. De
verdediging kreeg de aanval steeds
meer onder controle waarna Novo
de aanval kon afmaken. In een
spannend slot trok Novo aan het
langste eind. De set werd gewonnen met een spannende 13-15.
Met een nieuwe belangrijke overwinning op zak is Novo niet veel
dichterbij lijstaanvoerder Taurus
gekomen. Wel is er nu een heel
klein gaatje geslagen met Inter Rijswijk. Aanstaand weekend wacht in
de eigen Northgohal het duel met
NVC Heren 2. Bij winst kan Novo
aansluiting krijgen met de top van
de ranglijst het klassement en zich
mengen in de strijd om de tweede
plek. x
Daniel Vonk (11) Nederlands
kampioen op de reuzenslalom
noordwijk - De Noordwijkse skifamilie
Vonk deed afgelopen week weer van
zich spreken in het Oostenrijkse Zauchensee. Daniel Vonk (11) werd Nederlands kampioen op de reuzenslalom
in de Aspiranten 2 categorie (onder de
13 jaar). Zusje Elisa (9) won één keer
goud en één keer zilver bij deze NJK
wedstrijden.
Daniel is al drie jaar lang de succesvolste wedstrijdskiër van Nederland
in zijn leeftijdscategorie. Dit seizoen
boekte hij al vier overwinningen.
Tijdens de Nederlandse Kampioenschappen werden er vier wedstrijden in zijn categorie gehouden,
waarvan hij er drie won, inclusief
de Nederlandse Jeugd Kampioenschappen op de Reuzenslalom. Bij
de NK wedstrijd had hij een grote
voorsprong van 3 seconden op de
concurrentie. Hij haalde zo weer
meerdere gouden medailles naar
Noordwijk.
Op de Weltcup piste in het Oostenrijkse Zauchensee streden in de
afgelopen week tijdens de Nederlandse Jeugd Kampioenschappen
ca. 250 Nederlandse kinderen tot
15 jaar in verschillende leeftijdscategorieën om de prijzen. Dit jaar
waren er ideale omstandigheden;
zon en goede (harde) pistes. In elke
skiwedstrijd (reuzenslalom, slalom,
of combinatie) worden de tijden
opgeteld van twee runs, waarbij
met grote snelheid (max. ca. 80 km
per uur) er ca. 40 poorten gepasseerd moeten worden met soms
enige sprongen.
Daniel moet vaak en uitgebreid voor
zijn skiprestaties trainen. Elke week
van 1 september tot 1 juli traint hij
twee keer op de wedstrijdpistes
in de skihal Snowworld in Zoetermeer en heeft hij vijf keer conditie
SJC maakt het zich onnodig
moeilijk tegen zwak TOGB
noordwijk - De inspiratie bij SJC
leek afgelopen zondag aan de
Lageweg een beetje tussen wal en
schip te vallen. Het winnen van
de tweede periode verzekerde de
elf van trainer Laurens Mouter
van deelname aan de nacompetitie en van de kans op promotie
naar de hoofdklasse. Zoals Mouter
eerder al stelde gelooft SJC niet
echt in de kans om via een kampioenschap dit doel rechtstreeks
te bereiken. Met name de achterstand op Magreb acht men in de
gelederen van SJC te groot om nog
voor rechtstreekse promotie in
aanmerking te komen. Zo spelend
als afgelopen zondag thuis tegen
TOGB, zal dat ook zeker op eigen
kracht niet lukken. Het werd nog
wel een 4-3 zege, maar die kwam
moeizaam tot stand. Te vroeg het
hoofd buigen zou achteraf nog wel
eens betreurd kunnen worden,
Open dagen bij
TV NIJC Gevers
Daniel Vonk op weg naar de gouden
medaille op de reuzenslalom (Foto:
pr).
en coördinatietraining. Daarbij is
hij 12 weken per jaar in de sneeuw
in Oostenrijk aan het trainen. Hij
verkreeg dit jaar tevens de NOC/NSF
Beloftestatus, waardoor hij nadere
ondersteuning van NOC/NSF netwerk en de Nederlandse Ski Vereniging verkreeg. Omdat hij ook veel
extra schoolwerk meeneemt naar
Oostenrijk, krijgt hij alle medewerking van De Witte School in Noordwijk.
Zus Elisa (9) was ook succesvol in
Zauchensee. Ze won één keer goud
en één keer zilver in de categorie
onder 11 jaar. Eerder dit jaar won
ze ook al meerdere medailles bij de
Nederlandse wedstrijden. Maar in
januari won zij ook een wedstrijd
voor de Oostenrijkse jeugd in de
regio Salzburgerland.
Daniel en Elisa komen uit een gezin
met meerdere skiërs. Oudere broer
Timo (12) was vorig jaar derde bij
het NK. Hij deed afgelopen week
mee in de hogere leeftijdscategorie,
maar wist daar geen podiumplaats
te bereiken. x
woensdagkrant noordwijk 17
noordwijk - Van 18 t/m 20 maart
houdt tennisvereniging NIJC
Gevers weer open dagen op haar
tennispark aan de Gooweg 26.
Dinsdag 18 en donderdag 20
maart zijn er introductielessen;
van 18.00 tot 19.30 uur voor 13
t/m 18 jaar en van 20.00 tot 21.30
uur vanaf 19 jaar. Aanmelden kan
op [email protected]
com met vermelding van naam,
leeftijd, tenniservaring en de dag
van voorkeur. Een racket heeft
men niet nodig, deze zijn voldoende beschikbaar. Woensdag 19
maart is er een open dag voor alle
jeugd t/m 12 jaar. Het programma is verdeeld in twee leeftijdsgroepen; van 13.30 tot 14.30 uur
jeugd t/m 7 jaar en van 14.30 tot
15.30 uur 8 t/m 12 jaar. Er worden
gratis tennisclinics gegeven door
de leraren van de club en er zijn
prijzen te winnen in de loterij. Na
afloop krijgen alle kinderen een
aandenken mee naar huis evenals
informatie over tennisles en het
lidmaatschap van NIJC Gevers.
Iedereen is welkom en aanmelden
is niet nodig. Meer informatie op
www.nijcgevers.nl. x
De verdedigers van TOGB hadden hun handen vol aan Richard Versteden, die
zondag twee treffers op zijn naam bracht (Foto: Johanna Wever).
zeker nu de tweede achtervolger
van Magreb, Nieuwerkerk, afgelopen zondag met 4-1 een pak slaag
kreeg van UVS.
Mouter deed het povere optreden van zijn ploeg aanvankelijk
af met een grapje. "Bij ons is het
nooit saai", refereerde hij aan de
zeven goals die het publiek te zien
kreeg. Waarna hij wel moest toegeven dat de vertoning van zijn ploeg
weinig verheffend was. Ook excuses voor deze waarheid als een koe
waren wel voorhanden: "Het veld
was te hobbelig om lekker te combineren, maar de gemeente rolt
het niet waardoor onze kans om
tegen een zwakke tegenstander als
TOGB lekker te combineren niet
uit de verf komt".
Dat neemt niet weg dat SJC, met
een aantal zwakke tegenstanders
voor de boeg, zich zal moeten realiseren dat grasmatten na de winterstop nooit in topconditie zijn
en dat elke ploeg, dus ook Magreb,
daar last van heeft. Zo maakten de
Noordwijkers, ondanks een surplus aan kwaliteit, het zich onnodig moeilijk. Het voor lijfsbehoud
strijdende TOGB blufte de thuisploeg bij vlagen nog af ook.
Na de 1-0 van Kevin van Gijlswijk,
benutte TOGB paniek in de verdediging van SJC voor het scoren van
de 1-1. De bezoekers kwamen na
rust zelfs nog op 1-2. Richard Versteden zorgde vervolgens voor de
2-2 en 3-2. Mouter over Versteden:
"Hij moet het naar zijn zin hebben
en dan is hij van grote waarde voor
ons". Diezelfde Versteden was ook
betrokken bij de 4-2, maar daarbij
dwong hij een verdediger tot een
kopbal in eigen doel. Op de valreep
werd het nog 4-3, tegen een opponent die niet verder kwam dan het
hard rennen van een aantal snelle
voorwaartsen achter de door hun
doelman Mark Smith op hoop van
zegen naar voren geknalde ballen.
Teleurgesteld waren de aanhangers van SJC in de wissel van eerstejaars senior Stef van der Zalm.
Mouter: "Een talentvolle jongen,
die zich wel aan zijn opdracht
moet houden. Hij vervangt Dandy
Steenvoorde op links, is rechts
en heeft als taak om naar binnen
te draaien en dan aan te leggen.
Hij komt er wel, maar moet nog
leren." Tot slot over zijn ploeg in
het algemeen: "Volgende week bij
Nieuwkoop moeten we beter presteren." x
Blonk vertrekt,
Brouwer komt
Richard Blonk (Archieffoto: Ron van
der Linden).
noordwijk - VV Noorwijk heeft zich
voor volgend seizoen verzekerd
van de komst van middenvelder
Nick Brouwer. Daar staat het vertrek van Richard Blonk tegenover.
Brouwer komt over van Topklasser Scheveningen waar hij aan
zijn vijfde seizoen bezig is. Voor
zijn periode op Houtrust speelde
de 25-jarige middenvelder voor
ADO Den Haag. Tegenover de
komst van Brouwer staat het
vertrek van een andere middenvelder. Richard Blonk, die in de
zomer van 2011 overkwam van
VV Katwijk, raakte vorig seizoen
langdurig geblesseerd. Na zijn
rentree wist de kleine middenvelder zich geen basisplaats meer te
verwerven. Waar Blonk (28) volgend seizoen actief is, is nog niet
bekend. x
18
BOOMKWEKERIJ
JAN MEIJER
Het is weer plant tijd......
Het adres voor al uw bomen en planten, o.a.:
Leilinden - Leiplatanen - Leiprunus - Leihedera Leiphotinia - Leiacer - Leihydrangea - Leimalus Leibeuken - Leifruitbomen. Dakplatanen Dakmoerbei. Bolaccacia - Catalpa - Photinia Prunus.
Voor hagen hebben we:
Leylandii, Thuya, Beuken, Taxus, Ligustrum, Buxus.
En vele andere bomen en planten.
Reclame:
Haagbeuken
80/100 cm
€ 1,00
De boomkwekerij is open op maandag, dinsdag,
vrijdag en zaterdag van 9.00-17.00 uur.
Adres: Leeweg 15a Noordwijkerhout
tel. 0252-215316 / 06-54701050
officiële
OPENING
Centrum JADE
yoga,
natuurgeneeskunde,
voeding
zaterdag 8 maart
14 - 18 uur
Nijverheidsweg 12
Voorhout
www.centrumjade.nl
PEDICURE
worden??
Pediroda is al 25 jaar
topopleider voor
(medisch)
pedicures en Provoet
erkend. Start medisch
in maart! o.a. te Hillegom
tel: 0548-545077
www.pediroda.nl
U heeft al een combi
cv-ketel vanaf € 1500
inclusief plaatsen.
Bel voor informatie of
laat een vakkundige
offerte op maat maken.
R. KORBEE BV
Hoofdstraat 192 Hillegom
0252.522275
Eigen service en
onderhoudsdienst.
(H)eerlijk en comfortabel
ROOS
Beauty & Sportmassage
boven Grand-café De
Parel, langs ringvaart in
Leimuiderbrug/Burgerveen
Tel. 0616337119. In 2014
soepele spieren voor dames
en heren, voor jong en oud
www.ROOS364.com
--- geen erotiek--Kennismakingsles
Chineng
QIGONG
Samen voor een
Oud ijzer en
metaalhandel
J. van Rijn
Tevens te koop gevraagd sloopauto’s en
ook luxe auto’s vrachtwagens voor export.
Prijzen van € 23,- tot € 227,Met RDW vrijwaringsbewijs.
Inl. 071-4073395 / 0653-709009
DUURZAAM
EN SOCIAAL LISSE
www.pvdagroenlinkslisse.nl
SALES TOPPERS
GEZOCHT
*
Ben jij opzoek naar een
uitdagende direct sales
functie met
doorgroeimogelijkheden?
Solliciteer dan nu!
Verdien €400 tot
€600 p.w.
Bel: 0630739003
Ontspanning meditatie
beweging
Zaterdag 15 maart 10 uur
Vennestraat 5 Lisse
www.lijfenwijsheid.nl
Marloes van Reek
0252-423070
06-42748512
Net opgeknapte
WOONRUIMTE
te huur
in Noordwijk aan zee
voor onbepaalde tijd
info:
Bel 06 26 15 26 04
Mail [email protected]
Sport
woensdag 5 maart 2014
Degradatienood verhoogt druk bij VV Noordwijk
"Het zal nu toch echt
moeten gaan gebeuren"
noordwijk - Noordwijk kwam afge-
lopen zaterdag wegens een inhaalprogramma niet in actie. Ook in het
rechterrijtje vertoevende topklasseclubs die wel binnen de lijnen kwamen, sprokkelden punten. Dat maakt
de positie van het tegen degradatie
vechtende Noordwijk er niet beter op.
Met nog acht wedstrijden te gaan zal
Noordwijk alle zeilen bij moeten zetten om ook volgend seizoen in de Topklasse actief te zijn, weet ook ex-aanvoerder Bob Hoogkamer: "Het zal nu
toch echt moeten gaan gebeuren."
door Leo Schrama
Aanstaande zaterdag komt ONS
Sneek op bezoek aan de Duinwetering en dan zal er gewonnen moeten
worden om zicht op handhaving te
houden. Die mening onderschrijft
Hoogkamer (32) volledig. De verdediger, die wegens zakelijke verplichtingen het duel tegen Katwijk
moest missen, raakte zijn basisplaats en daarmee ook zijn aanvoerdersband kwijt. Vervolgens keerde
hij pas weer in de ploeg terug nadat
Robin van Vliet een blessure had
opgelopen. "Dat heeft me wel een
knauw gegeven", zegt Hoogkamer
Bob Hoogkamer in actie voor VV Noordwijk: "Wellicht waren de verwachtingen
vooraf te hoog" (Archieffoto: Ron van der Linden).
over zijn 'degradatie'. "Ik raakte het
vertrouwen van de trainer kwijt. Zo
voelde het tenminste aan." Hoogkamer is aan de Duinwetering aan
zijn vijfde seizoen bezig. En niet het
beste. "Wellicht waren de verwachtingen vooraf te hoog. Mede door de
komst van een aantal nieuwelingen
mikten we toch op een hoge klassering."
Die kwam er niet. In plaats daarvan
vecht Noordwijk tegen degradatie.
Hoogkamer: "We zijn veel scorend
vermogen kwijtgeraakt. In aanvallend opzicht worden we ook nog
eens geteisterd door chronische
blessures. Het aangekondigde vertrek van Robbert de Ruiter, dat al
in november wereldkundig werd,
de mindere resultaten die zorgen
voor druk en een hiërarchie in het
elftal die niet echt duidelijk is; dat
zijn allemaal factoren die mede
bepalend zijn."
Voor Noordwijk is het intussen vijf
voor twaalf. Van de 22 duels werden er slechts vijf gewonnen en nu
er echt om overwinningen wordt
gevraagd, neemt de spanning toe.
Hoogkamer: "Na de recente nederlaag bij Barendrecht hebben we de
koppen bij elkaar gestoken en vervolgens met elkaar de wil uitgesproken om er voor te gaan. We moeten
minimaal vier keer winnen. Het kan
allemaal nog wel, maar dan zal het
nu toch echt moeten gaan gebeuren. FC Lisse en Barendrecht zijn
na de winst van afgelopen zaterdag
ineens ver weg. We moeten ons dus
op Excelsior '31 en Capelle gaan
richten."
Over zijn eigen voetbaltoekomst
bestaat volgens Hoogkamer nog
geen zekerheid. Het is dan ook nog
maar de vraag of hij ook volgend
seizoen in het roodwit zal spelen.
"Noordwijk geeft daarover nog geen
duidelijk signaal af en zelf twijfel ik
ook nog. Ik voel me nog helemaal
fit en voor mijn gevoel ben ik in
mijn hoofd zeker nog niet klaar
met voetballen. Ik wacht dus maar
af. Het gaat nu om die laatste acht
wedstrijden. Daar ga ik me mee
bezighouden." x
woensdagkrant noordwijk 19
Wisselend succes NZ&PC
bij C-wedstrijd in Leiden
noordwijk - Afgelopen zondag zwommen tien NZ&PC'ers de C-klasse wedstrijd in zwembad de Zijl in Leiden.
De wedstrijd werd geopend door
de senioren zwemmers op de
200m rugslag. Bij de dames mochten Astrid van Leeuwen, Naomi
van Gool en Tamara Caspers het
spits afbijten. Alle drie de dames
wisten op de 200m rugslag geen
persoonlijk record te zwemmen. Bij
de heren startte Marthijs Speek op
dezelfde afstand. In tegenstelling
tot de dames wist Speek wel zijn
beste tijd te verbeteren, met drie
tiende van een seconde. De tweede
afstand waarop de senioren in actie
kwamen, was de 50m schoolslag
sprint. Bij de dames zwom Van Leeuwen een nieuw persoonlijk record
van zeven tiende seconde in een tijd
van 39.20. Zij werd hiermee tweede.
Ook Caspers zwom een persoonlijk
record van vijf tiende seconde en
zwom hiermee een derde plaats.
Van Gool wist haar persoonlijke
record niet aan te scherpen, maar
zette wel een goede tijd neer. Bij de
heren wisten zowel Dennis Habers
als Speek een persoonlijk record te
zwemmen. Speek tikte als tweede
aan in een tijd van 34.13.
Bij de jeugd startte Timo Korbee
zijn wedstrijd met een 200m schoolslag. Hij wist zijn persoonlijk record
niet te verbeteren. Op zijn tweede
afstand, de 50m rugslag, evenaarde
Korbee zijn persoonlijk beste tijd.
Bij de junioren zwommen drie
NZ&PC-ers mee. Suzanna de Roode
en Logan Koehler kwamen uit op
de 200m wisselslag en de 50m vrije
slag. Beide zwemmers zwommen
Timo Korbee in actie op de 200m
schoolslag (Foto: pr).
voor het eerst de 200m wisselslag
en wisten een goede eerste tijd neer
te zetten. Op de 50m vrije slag wist
Koehler zijn eigen tijd te zwemmen
en zwom De Roode een nieuwe persoonlijk record van één seconde.
De Roode tikte aan in een tijd van
34.63. Mariska van Leeuwen zwom
bij de junioren de 100m schoolslag
en 100m rugslag. Op beide afstanden wist zij haar eigen tijden te
zwemmen.
Als allerlaatste NZ&PC-er kwam
Tycho de Bruin in actie bij de minioren. De Bruin zwom op de 50m
schoolslag een scherpe eerste tijd,
waarmee hij als 5e finishte. Op zijn
tweede afstand, de 100m wisselslag, wist hij zijn persoonlijk record
met maar liefst 12 seconden aan
te scherpen tot 2:05.31. Hij zwom
hiermee de grootste verbetering
van de dag. x
Handbalsters MSV bieden
koploper goed partij
Fluks zet zegereeks voort
Topklasse za.
Stand
GVVV
IJsselmeervogels
Kozakken Boys
Spakenburg
Excelsior Maassluis
HHC Hardenberg
Rijnsburgse Boys
Scheveningen
ONS Sneek
Barendrecht
FC Lisse
Capelle
Excelsior '31
Noordwijk
Ter Leede
Katwijk
22-39
22-39
22-39
22-38
22-34
22-33
22-32
22-32
22-32
22-31
22-31
22-28
22-27
22-22
22-22
22-18
Programma
Zaterdag 8 maart:
Scheveningen - FC Lisse
Excelsior M. - IJsselmeervogels
Ter Leede - Rijnsburgse Boys
HHC Hardenberg - Barendrecht
Noordwijk - ONS Sneek
Capelle - GVVV
Katwijk - Excelsior '31
Spakenburg - Kozakken Boys
noordwijk - De korfballers van Fluks
Koele Costa zijn bezig aan een uitstekend slot van de zaalcompetitie.
De ploeg van scheidend trainer Leo
van den Bos toonde zich zaterdag te
sterk voor runner-up DVS '69: 12-15.
Het was al de vierde overwinning op
rij voor de Noordwijkers.
In de Ridderhal in Hendrik Ido
Ambacht beleefde Fluks nog wel
een stroeve start. De thuisploeg, die
alleen nog een theoretische kans op
het kampioenschap koesterde, had
tot 5-4 de overhand. De bezoekers
leken in deze fase nog wat zoekende, naar zuiverheid in de schoten
en afstemming in de combinaties.
Enig aftasten was ook niet meer
dan logisch, aangezien met Frederick van Westerop een nieuweling
in het veld stond.
Van Westerop verving de afwezige
Johan Imthorn en deed dat met
verve. Aan niets was te merken
dat hij al een hele wedstrijd met
het tweede team in de benen had.
Nadat hij voor de rust, die Fluks
met een 5-6 voorsprong inging, al
een keer had gescoord, voegde Van
Westerop daar na de pauze nog
doodleuk twee loepzuivere treffers
aan toe. Mede daardoor werd DVS
al snel op een flinke achterstand
gezet. Die voor Fluks veilige marge
kwam nooit echt meer in gevaar.
Zaterdag hoopt Fluks de zaalperiode in stijl af te sluiten, als ADO
op bezoek komt. De hekkensluiter
uit 's-Gravendeel is sinds afgelopen
zaterdag officieel gedegradeerd,
zodat beide ploegen vrijuit aan
hun slotduel kunnen beginnen.
Aanvang 17.20 uur. Het zal ook
de laatste wedstrijd zijn die Fluks
speelt in de 25 jaar oude sporthal
De Overkant, mits de bouw van het
nieuwe complex volgens planning
verloopt.
Doelpunten Fluks: Jordy Oosting 4,
Frederick van Westerop 3, Suzanne
Zwanenburg 3, Ronald van Haarlem 2, Thomas de Boer, Rosalie de
Boer, Christel Zwanenburg. x
noordwijk - Na een pauze van drie
weken hervatten de handbalsters van
MSV afgelopen zondag de competitie
tegen Roac. In sporthal De Overkant
kon de koploper goed partij worden
gegeven, maar een verrassing bleef
uit: 11-16.
De eerste vijf minuten was het vooral aftasten hoever beide verdedigingen iets toegaven. Roac opende de
score, maar kort daarna kon Joyce
Godé doel treffen door het benutten
van een penalty, die door goed doorlopen van Anne Schepens door de
scheidsrechter aan MSV werd toegekend. Door een verdedigingsfout
van MSV kreeg Roac een penalty, die
zij verzilverden. Roac kon uitlopen
naar 1-3. Pas in de 20e minuut kon
MSV weer tot scoren komen. Door
een fraaie hoekbal van Loes Zwart
en een streep van Godé kwam MSV
weer langszij (3-3). Beide ploegen
gaven elkaar in de eerste helft wei-
MSV valt aan tegen Roac (Foto: pr).
nig toe, waardoor de rust met een
klein verschil in het voordeel van
Roac werd bereikt (5-6).
De tweede helft begon zoals de eerste helft eindigde; met doelpunten
over en weer. Karin v.d. Berg had
eindelijk de smaak van het scoren
te pakken en trof twee keer achter
elkaar doel. Door een sterke fase
kon Roac uitlopen naar een voorsprong van 8-12. De dames van MSV
herpakten zich en wisten door doelpunten van Digna Zuidhoek, Anne
Schepens en Rozi Prins tot 11-13
terug komen. De koploper liet zich
echter niet van de wijs brengen en
speelde het duel beheerst uit. Eindstand: 11-16.
De dames van MSV spelen hun
volgende wedstrijd op zondag 16
maart. In sporthal de Overkant
komt dan HVV '70 uit Voorschoten
op bezoek. Aanvang 11.40 uur. x
20
N