Nomorsurat: PPME/BREDA/2008/001 - PPME Al

P.P.M.E. AL-IKHLASH AMSTERDAM
Persatuan Pemuda Muslim se-Europa Al-Ikhlash Amsterdam
Vereniging Islamitische Jongeren in-Europa Al-Ikhlash Amsterdam
Sekretariaat: Postbus 93647, 1090 EC Amsterdam
Aanvraagformulier voor een huwelijksvoltrekking
Formulir permohonan pernikahan
A. Gegevens aanstaande bruidegom / data calon mempelai laki-laki:
Naam (aanstaande bruidegom)
Nama
Woonadres
Alamat tinggal
Woonplaats
Kota tinggal
Telefoon, mobiel / thuis
Telpon hp / rumah
E-mail
Geboortedatum
Tanggal lahir
Geboorteplaats
Tempat lahir
Nationaliteit
Warga Negara
Paspoortnummer/ Verblijfsvergunning
Nomor Paspor/Izin tinggal
Bent u lid van de vereniging
PPME Al-Ikhlash Amsterdam? Zo ja, wat is
uw lidmaatschapsnummer? *1
Apakah anda anggota
PPME Al-Ikhlash Amsterdam? Kalau iya,
berapa nomor keanggotaan anda? *1
*1) Weet u niet wat uw lidmaatschapsnummer is? informeer dan bij onze ledenadministratie:
Anda tidak tahu nomor keanggotaan anda?tanyakan kepada pengurus bagian keanggotaan:
Shirley Iskandar, E: [email protected], T: 06-24629520
Hoofdbestuur:
Hansyah / 06-45165499 / [email protected]
Rudi / 06-51381031 / [email protected]
Mukti / 06-27146571 / [email protected]
Activiteitenadres:
Basisschool El-Amien
Saaftingestraat 312
1069 BW Amsterdam
Website: www.ppmealikhlashamsterdam.nl
Email: [email protected] ppmealikhlashamsterdam.nl
ING Bank IBAN nr.: NL75 INGB 0001 4444 55
Bouwproject Moskee: NL58 INGB 0006 2643 03
Kvk.nr.: 34240259
P.P.M.E. AL-IKHLASH AMSTERDAM
Persatuan Pemuda Muslim se-Europa Al-Ikhlash Amsterdam
Vereniging Islamitische Jongeren in-Europa Al-Ikhlash Amsterdam
Sekretariaat: Postbus 93647, 1090 EC Amsterdam
Aanvraagformulier voor een huwelijksvoltrekking
Formulir permohonan pernikahan
B. Gegevens aanstaande bruid / data calon mempelai perempuan:
Naam (aanstaande bruid)
Nama
Woonadres
Alamat tinggal
Woonplaats
Kota tinggal
Telefoon, mobiel / thuis
Telpon hp / rumah
E-mail
Geboortedatum
Tanggal lahir
Geboorteplaats
Tempat lahir
Nationaliteit
Warga Negara
Paspoortnummer/ Verblijfsvergunning
Nomor Paspor/Izin tinggal
Bent u lid van de vereniging
PPME Al-Ikhlash Amsterdam? Zo ja, wat is
uw lidmaatschapsnummer? *1
Apakah anda anggota
PPME Al-Ikhlash Amsterdam? Kalau iya,
berapa nomor keanggotaan anda? *1
*1) weet u niet wat uw lidmaatschapsnummer is? informeer dan bij onze ledenadministratie:
Anda tidak tahu nomor keanggotaan anda?tanyakan kepada pengurus bagian keanggotaan:
Shirley Iskandar, E: [email protected], T: 06-24629520
Hoofdbestuur:
Hansyah / 06-45165499 / [email protected]
Rudi / 06-51381031 / [email protected]
Mukti / 06-27146571 / [email protected]
Activiteitenadres:
Basisschool El-Amien
Saaftingestraat 312
1069 BW Amsterdam
Website: www.ppmealikhlashamsterdam.nl
Email: [email protected] ppmealikhlashamsterdam.nl
ING Bank IBAN nr.: NL75 INGB 0001 4444 55
Bouwproject Moskee: NL58 INGB 0006 2643 03
Kvk.nr.: 34240259
P.P.M.E. AL-IKHLASH AMSTERDAM
Persatuan Pemuda Muslim se-Europa Al-Ikhlash Amsterdam
Vereniging Islamitische Jongeren in-Europa Al-Ikhlash Amsterdam
Sekretariaat: Postbus 93647, 1090 EC Amsterdam
C. Gegevens van de huwelijksvoltrekking / Informasi tentang hari pernikahan:
Gewenste dag en tijdstip huwelijksvoltrekking
Hari dan waktu pernikahan
Adres van huwelijksvoltrekking
Tempat pernikahan
Naam voogd/vertegenwoordiger van de bruid *2
Nama wali perempuan *2
Gewenste 1ste getuige *3
Nama saksi *3
Gewenste 2de getuige
Nama saksi
De bruidsschat is *4
(zo goed mogelijk omschrijven)
Maharnya adalah *4
(uraikan sejelas-jelasnya)
D. Voorwaarden voor het voltrekken van een Islamitisch Huwelijk
Persyaratan pernikahan menurut hukum Islam
* De aanstaande bruidegom en bruid dienen beiden het Islamitische geloof aan te hangen.
Kedua calon mempelai adalah seorang moslim/moslimah pengikut ajaran Islam.
*2) Bij het huwelijk dient een voogd aanwezig te zijn. Een voogd is de Islamitische vader, broer,
oom of meest nabij mannelijke verwante van de bruid.
Di pernikahan seorang wali dari pihak perempuan wajib hadir. Wali adalah bapak, kakak/adik,
paman atau keluarga terdekat laki-laki dari pihak perempuan yang beragama Islam.
*2) Mocht er geen Islamitische voogd zijn, dan kan de bruid verzoeken of de Imam, die het huwelijk
voltrekt, wil op treden als haar vertegenwoordiger.
Bila tidak ada wali Islam dari pihak perempuan, ustad yang menikahkan bisa diminta oleh calon
mempelai perempuan untuk bertindak sebagai wali.
*3) Bij het huwelijk dienen minimaal 2 getuigen aanwezig te zijn. Een getuige dient een volwassen,
goed geestelijk gestelde, Islamitische man te zijn.
Di pernikahan wajib hadir minimal 2 orang saksi. Bertindak sebagai saksi adalah pria islam dewasa
yang waras.
*4) Een bruidsschat is een cadeau van de bruidegom aan de bruid. De bruidsschat kan van alles zijn.
Gewoonlijk heeft de bruidsschat een monetaire waarde (op de munt betrekking hebbende).
Mahar adalah sesuatu hadiah yang diberikan calon mempelai suami kepada mempelai isteri berupa
harta atau bentuk lainnya sebagai salah satu syarat dalam pernikaha Islam.
Hoofdbestuur:
Hansyah / 06-45165499 / [email protected]
Rudi / 06-51381031 / [email protected]
Mukti / 06-27146571 / [email protected]
Activiteitenadres:
Basisschool El-Amien
Saaftingestraat 312
1069 BW Amsterdam
Website: www.ppmealikhlashamsterdam.nl
Email: [email protected] ppmealikhlashamsterdam.nl
ING Bank IBAN nr.: NL75 INGB 0001 4444 55
Bouwproject Moskee: NL58 INGB 0006 2643 03
Kvk.nr.: 34240259
P.P.M.E. AL-IKHLASH AMSTERDAM
Persatuan Pemuda Muslim se-Europa Al-Ikhlash Amsterdam
Vereniging Islamitische Jongeren in-Europa Al-Ikhlash Amsterdam
Sekretariaat: Postbus 93647, 1090 EC Amsterdam
E. Voorwaarden voor het voltrekken van een Islamitisch Huwelijk bij de vereniging
PPME Al-Ikhlash Amsterdam
Persyaratan untuk melaksanakan pernikahan Islam di organisasi PPME Al-Ikhlash Amsterdam
De vereniging PPME Al-Ikhlash Amsterdam is een in Nederland statutair erkende organisatie. Alle
activiteiten binnen de vereniging mogen niet in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving. Daarom
heeft de vereniging diverse voorwaarden vastgesteld voor diverse activiteiten, waaronder het
voltrekken van een Islamitisch huwelijk.
Organisasi PPME AL-Ikhlash Amsterdam merupakan suatu organisasi yang telah di akui menurut
Undang-Undang pemerintah Belanda. Semua aktivitas yang dilaksanakan di dalam organisasi ini
tidak boleh berlawanan dengan UUD kepemerintahan Belanda. Oleh karena itu, setiap aktivitas
memiliki prosedur dan persyaratan yang harus di patuhi, diantara lain adalah persyaratan
pelaksanaan pernikahan Islam.
Voor een verzoek tot het voltrekken van een Islamitisch huwelijk binnen de vereniging PPME AlIkhlash Amsterdam, dient u over onderstaande voorwaarden te voldoen:
Untuk melakukan permohonan pernikahan Islam di dalam organisasi PPME Al-Ikhlash Amsterdam,
anda wajib memenuhi persyaratan yang tercantum di bawah ini:
-
kopie paspoort/verblijfsvergunning, van beide bruidegom en bruid
fotokopi pasport atau izin tinggal dari kedua calon mempelai
-
kopie recente uittreksel van de gemeente, van beide bruidegom en bruid
fotokopi tanda bukti penduduk pemerintah setempat yang tidak terlalu lama masa berlakunya
dari kedua calon mempelai
-
kopie gemeentelijke huwelijksakte of geregisteerd partnerschap *5 zie uitleg
fotokopi tanda bukti nikah atau tanda bukti registrasi hidup bersama yang di akui oleh
pemerintah setempat *5 lihat penjelasan
-
3x kleuren pasfoto (2x voor trouwboekje en 1x voor administratie)
3x foto berwarna (2x untuk buku nikah dan 1x untuk administrasi)
-
Voldoening kosten huwelijksvoltrekking:
o In gebedsruimte vereniging: € 75 euro
Biaya pelaksanaan pernikahan di ruang sholat organisasi: € 75 euro
(kosten voor de imam, trouwboekje en administratiekosten)
(biaya untuk membayar imam, buku nikah dan biaya administrasi)
o Op locatie omgeving Amsterdam: € 100 euro
Biaya pelaksanaan pernikahan di tempat sekitar kota Amsterdam: € 100 euro
(transportkosten, kosten voor de imam, trouwboekje en administratie)
(biaya transportasi, untuk membayar imam, buku nikah dan biaya administrasi)
Hoofdbestuur:
Hansyah / 06-45165499 / [email protected]
Rudi / 06-51381031 / [email protected]
Mukti / 06-27146571 / [email protected]
Activiteitenadres:
Basisschool El-Amien
Saaftingestraat 312
1069 BW Amsterdam
Website: www.ppmealikhlashamsterdam.nl
Email: [email protected] ppmealikhlashamsterdam.nl
ING Bank IBAN nr.: NL75 INGB 0001 4444 55
Bouwproject Moskee: NL58 INGB 0006 2643 03
Kvk.nr.: 34240259
P.P.M.E. AL-IKHLASH AMSTERDAM
Persatuan Pemuda Muslim se-Europa Al-Ikhlash Amsterdam
Vereniging Islamitische Jongeren in-Europa Al-Ikhlash Amsterdam
Sekretariaat: Postbus 93647, 1090 EC Amsterdam
*5) Uitleg over godsdienstige huwelijk en burgelijke huwelijk:
In Nederland bepaalt het Burgerlijk Wetboek (Boek 1, artikel 68) en het Wetboek van
Strafrecht (Artikel 449) dat geen kerkelijk (godsdienstig) huwelijk voltrokken mag worden zonder
een voorafgaand burgerlijk huwelijk:
‘Geen godsdienstige plechtigheden zullen mogen plaats hebben, voordat de partijen aan de bedienaar
van de eredienst zullen hebben doen blijken, dat het huwelijk ten overstaan van de ambtenaar van de
burgerlijke stand is voltrokken. (Burgerlijk Wetboek, Boek 1, artikel 68). Overtreding van deze wet
wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie. Echter is alleen degene die het huwelijk
voltrekt strafbaar, niet de partners die gehuwd worden’ (Wetboek van Strafrecht Artikel 449).
Een ‘geregistreerd partnerschap’ staat in Nederland gelijk aan een burgerlijk huwelijk. Als er sprake
is van een ‘geregistreerd partnerschap’ (Burgerlijk Wetboek Boek 1, artikel 80a) dan is een officieel
Islamitisch huwelijk, een nikah, ook mogelijk. Dat betekent dus dat er eerst bij de Burgerlijke Stand
in de gemeente een Registratie van Partnerschap moet zijn (zie lid 3 van artikel 80a) voordat u een
Islamitisch huwelijk aanvraagd.
Deze wet- en regelgeving kunt u nalezen op onderstaande webadres:
http://www.wetboek-online.nl/wet/Burgerlijk%20Wetboek%20Boek%201.html#454
http://www.wetboek-online.nl/wet/Wetboek%20van%20Strafrecht.html#2729
*5) Penjelasan tentang hubungan pernikahan kepemerintahan dan pernikahan agama:
Sehubungan dengan pernikahan, undang-undang di negara Belanda menjelaskan di dalam Buku
UUD Sipil (Burgerlijk Wetboek, Boek 1, artikel 68), bahwa tidak boleh ada pelaksanaan pernikahan
agama sebelum berlangsungnya dahulu pernikahan sipil di kepemerintahan setempat. Pelanggaran
atas undang-undang tersebut akan dikenakan hukuman denda dalam bentuk uang. Yang melakukan
pelanggaran adalah dia yang memimpin acara pernikahan, bukan kedua mempelai (Wetboek van
Strafrecht, artikel 449).
Di negara Belanda ‘Registrasi hidup bersama’ (geregistreerd partnerschap) adalah status sipil yang
diakui dan sama hak dan kewajibannya dengan status pernikahan sipil (Burgerlijk Wetboek Boek 1,
artikel 80a). Bila anda memiliki status ‘Registrasi hidup bersama’ dari pemerintah setempat, anda di
perbolekan nikah dalam pernikahan agama.
Untuk lebih jelasnya, silahkan baca informasi yang terdapat di websitus yang tercantum di atas ini.
Hoofdbestuur:
Hansyah / 06-45165499 / [email protected]
Rudi / 06-51381031 / [email protected]
Mukti / 06-27146571 / [email protected]
Activiteitenadres:
Basisschool El-Amien
Saaftingestraat 312
1069 BW Amsterdam
Website: www.ppmealikhlashamsterdam.nl
Email: [email protected] ppmealikhlashamsterdam.nl
ING Bank IBAN nr.: NL75 INGB 0001 4444 55
Bouwproject Moskee: NL58 INGB 0006 2643 03
Kvk.nr.: 34240259
P.P.M.E. AL-IKHLASH AMSTERDAM
Persatuan Pemuda Muslim se-Europa Al-Ikhlash Amsterdam
Vereniging Islamitische Jongeren in-Europa Al-Ikhlash Amsterdam
Sekretariaat: Postbus 93647, 1090 EC Amsterdam
F. Ondertekening
Hierbij verklaar ik het formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.
Dengan ini saya telah mengisi formulir ini dengan lengkap dan dengan jujur.
Plaats:
Tempat:
Datum:
Tanggal:
Handtekening aanstaande bruidegom:
Tanda tangan calon mempelai laki-laki:
…………………………………….…………
Handtekening aanstaande bruid:
Tanda tangan calon mempelai perempuan:
…………………………………….…………
Dit formulier printen, invullen, ondertekenen en opsturen (zie onderstaande adres).
Voorzie het formulier met de gevraagde documenten in de bijlage.
Let op, dat u het envelop voorziet van voldoende postzegels.
Formulir ini di print out, di isi selengkap-lengkapnya, di tandatangani dan di kirim ke alamat di
bawa ini. Lampirkan semua dokumen yang di minta. Jangan lupa untuk menempelkan perangko yang
cukup.
Ingevulde formulier en gevraagde documenten opsturen naar:
Kirim formulir beserta dokumen yang di minta ke alamat:
Hansyah Iskandar Putera
Voorzitter PPME Al-Ikhlash Amsterdam
Periode 2014-2016
Adres:
Annette Poelmanstraat 21, 1963 EP, Heemskerk
T: 06-45165499 (vereniging)
T: 06-41196299 (privé)
E: [email protected]
Hoofdbestuur:
Hansyah / 06-45165499 / [email protected]
Rudi / 06-51381031 / [email protected]
Mukti / 06-27146571 / [email protected]
Activiteitenadres:
Basisschool El-Amien
Saaftingestraat 312
1069 BW Amsterdam
Website: www.ppmealikhlashamsterdam.nl
Email: [email protected] ppmealikhlashamsterdam.nl
ING Bank IBAN nr.: NL75 INGB 0001 4444 55
Bouwproject Moskee: NL58 INGB 0006 2643 03
Kvk.nr.: 34240259