Download - Maranatha bouw

HET LAATSTE NIEUWS OVER DE VERBOUWING VAN DE KERK
Nr. 6 | 2014
VOORZITTER AAN HET WOORD
HET HOOGSTE PUNT
De Maranathakerk krijgt langzamerhand
weer de vorm van een kerkgebouw. De
balken zijn aangebracht, de muren worden
opgetrokken. Diverse gemeenteleden rijden
dagelijks bewust even langs de Koninginneweg en volgen de Verbouwing van dichtbij.
Anderen volgen het via onze nieuwsbrief en
de beelden op de beamer. Prachtig om zo dit
proces samen te beleven.
In de bouw is het een goede gewoonte om door middel van het plaatsen van een vlag en het
drinken van een biertje het bereiken van het hoogste punt te vieren. Zo werd dit op vrijdag 14
november ook gevierd op de bouwplaats van de Maranathakerk.
vanwege zijn rol bij de bouw. Hij is dagelijks bij
de bouw aanwezig, is een aanspreekpunt voor de
aannemer, zelfwerkzaamheid en de bouwcommissie en steekt de handen uit de mouwen. Met
een lift werd Arie midden op de bouwplaats de
lucht in gestuurd om de vlag te plaatsen.
Bij deze viering waren ongeveer 100 gemeenteleden en wat buren aanwezig, zij konden gelijk
een kijkje nemen op de bouwplaats en van
dichtbij zien welke veranderingen er inmiddels
hebben plaatsgevonden.
Tegelijkertijd is het hoogste punt het moment
waarop er aan de tweede helft van de verbouwing
is begonnen. Er zijn vier belangrijke fasen in
onze bouw, te weten: het slopen, de ruwbouw,
dak en gevel en ten slotte de afbouw. De eerste
twee fasen zijn achter de rug, en vanaf nu kan
er worden gewerkt aan de laatste twee fasen.
Aan de contouren van de staalconstructie kan al
aardig worden afgezien hoe het gaat worden.
Na afloop werd er een drankje en lekkere hapjes
genuttigd door de aanwezigen en was er de
mogelijkheid voor iedereen aanwezig om vragen
te stellen over wat ze zagen. Met de aanwezigheid
van de architecten Bert en Josia Bikker en de
medewerkers van BM van Houwelingen konden
ook vragen aan hen worden gesteld. Wij kijken
terug op een geslaagde middag waarop wij het
bereiken van het hoogste punt op een goede
en leuke manier mochten vieren. Wij bedanken
iedereen voor zijn of haar aanwezigheid, en kijken
uit naar de volgende bijeenkomst op de bouw.
Rond kwart voor vier kwam het officiële moment
waarop de vlag werd gehesen in de punt van
de staalconstructie. Arie Rijsdijk had de eer om
deze vlag op te hangen. Arie kreeg deze taak
2014
FASE
Sloop- en stutwerk
Funderingswerkzaamheden
Ruwbouw
Gevels
Dakfase
Afbouw
Opleveren
Diverse
zelfwerkzaamheden
sept
okt
nov
2015
dec
jan
feb
maa
apr
mei
jun
We zien tevreden terug naar het mooie
moment waarop we als gemeente het
hoogste punt mochten vieren. Een grote
groep belangstellenden zag hoe onze koster
Arie Rijsdijk de vlag plaatste. Arie is samen
met een aantal zeer energieke gemeenteleden dagelijks op de bouwplaats te vinden,
wat hebben zij al veel werk verzet. En er
wachten nog een paar mooie klussen. Er
zullen zeker weer oproepen volgen waarop
anderen er weer bij betrokken worden. Want
we zijn er nog lang niet.
In deze maand vindt er afstemming plaats
met de werkgroepen Beeld & Geluid en
Interieur. De werkgroepleden hebben op de
achtergrond enorm veel werk verzet. We
zijn toegekomen aan het maken van een
aantal keuzes. Daar waar nodig wordt er
overlegd met de Bestuurlijke Kerkenraad of
de Commissie van Administratie en Beheer.
In de komende maanden zal de samenwerking met de CvA&B steeds nauwer
worden, aangezien zij straks het gebouw
weer beheren.
Op zaterdag 20 december is iedereen
welkom op de bouwplaats, zodat iedereen de
vorderingen zelf kan bewonderen. Ook wordt
er zo al een indruk gekregen van de nieuwe
vormen van het gebouw. Vanaf 15.00 uur
gaat de bouwplaats open, vanaf 16.00 uur
zullen we de BBQ’s aansteken !
Er is goed nieuws op het financiële front, onze
zelfwerkzaamheden gaan zoals afgesproken.
Ook in de stand van de giften hebben we een
mooie stap gemaakt. Voor beide thermometers geldt dat we er nog niet zijn.
Wat nu al duidelijk wordt, is dat door de
gedraaide kerkzaal straks echt een andere
sfeer gaat ontstaan. De indrukwekkend grote
hal zal ons ongetwijfeld
veel mogelijkheden
voor ontmoeting geven.
Kortom... er staat ons wat
te wachten!
Elwin Bos
voorzitter
Een interview met Cees Bons van BM
In eerdere nieuwsbrieven zijn de mensen van BM van Houwelingen achter onze verbouwing al aan het woord
geweest. Projectleider Joost de Korte en uitvoerder Bastiaan de Keizer hebben zich al voorgesteld aan u. Naast
deze twee mannen is ook Cees Bons betrokken bij de verbouwing. Hij werkt inmiddels zestien jaar voor BM. We
spraken met hem over het werk dat hij doet.
Hoe bent u bij dit project terecht gekomen?
Binnen BM van Houwelingen wordt het werk
altijd verdeeld. We hebben regelmatig overleg
over de lopende projecten en nieuwe projecten
die er zijn. Op het moment dat er nieuw werk
binnen komt, kijken we wie er mogelijkheid heeft
om zich te verbinden aan dat project. In dit geval
zijn bijvoorbeeld Joost de Korte als projectleider
en Bastiaan de Keizer als uitvoerder aangewezen.
Ikzelf doe de calculatie en de werkvoorbereiding.
Wat houdt het calculeren in?
Heel simpel gezegd houdt dat in dat je de
begroting maakt. De architect, in dit geval
Architectenbureau Bikker, levert een plan aan.
Daarvan maakt de calculator een begroting.
Deze begroting gaat over alles wat te maken
gaat hebben met de verbouwing. Denk dan
aan de uren en de materialen. Volgens een
vaste methodiek worden alle kosten berekend.
De begroting van dit project kent zodoende
ongeveer 50 pagina’s.
Verandert die begroting nog tijdens het
project?
Meestal wel. Een begroting is ook om vooraf
te bepalen wat een project zal gaan kosten.
Dit betekent dat als je tijdens de bouw iets
tegenkomt wat anders zal moeten je dat ook in
de begroting verandert. Neem bijvoorbeeld de
balken bij de fundering in dit project. Die bleken
toch van mindere staat dan in eerste instantie
was gedacht. Bij de aanpak hiervan is het aantal
uren die hiervoor ingepland stonden veranderd
en ook de benodigde materialen. Deze veranderingen bekostigen we uit de post onvoorziene
zaken.
Is een calculatie bij een kerkverbouwing
anders dan bij bijvoorbeeld woningen?
U bent ook werkvoorbereider. Welke
werkzaamheden komen daarbij kijken?
Elk project is weer anders, dus ook deze kerkverbouwing. Er wordt gewerkt via een vaste
methodiek, dus het principe verandert niet.
Maar de benodigdheden zijn wel voor elk project
anders. Dat betekent dat je voor andere dingen
kosten moet berekenen dan bij een woning.
Van het oude gebouw waren er minder
tekeningen en berekeningen aanwezig. Dit
maakte het een uitdaging om een berekening
voor dit gebouw te maken. We hebben van
te voren sommige dingen zelf opgemeten
en berekend omdat de tekeningen daarvoor
ontbraken. Neem bijvoorbeeld onder welke hoek
het dak staat. Of dat negenentwintig of dertig
graden is was niet zo meer te vinden en hebben
we zelf opgemeten.
Dit betekent dat je de materialen bestelt die de
mensen op de bouwplaats nodig hebben. Dit
gaat in overleg met de uitvoerder. We werken
dan ook nauw samen. Ik ben regelmatig op
de bouwplaats voor overleg met Bastiaan (de
uitvoerder). We hebben sowieso dagelijks een
aantal keer telefonisch contact om te overleggen
of alles nog loopt. Bastiaan en ik bepalen wat er
nodig is op de bouwplaats. Dit geef ik dan door
aan de inkoopafdeling van BM en samen zorgen
we op die manier dat het materiaal tijdig en in de
juiste hoeveelheid op de bouwplaats aanwezig is.
“Een uitdaging om een
berekening voor dit
gebouw te maken”
U bent dan ook vanaf het begin al betrokken
bij dit project.
Jazeker. Op het moment dat het plan bij BM
was aangeleverd ben ik ook begonnen met het
calculeren. Op die manier ben je vanaf het begin
betrokken. Regelmatig is er ook een vergadering
van de bouwcommissie waar ik ook bij ben.
Is het werk van werkvoorbereider lastiger
door de zelfwerkzaamheden die wij als
gemeente doen?
Dat valt wel mee. Het is wel een uitdaging. Er
moet daardoor soms bijvoorbeeld wat sneller
worden besteld dan anders. Maar het principe
blijft hetzelfde. De benodigde materialen worden
doorgeven aan mij en ik of Bastiaan zorgen
ervoor dat ze besteld worden.
Wat vind u van die zelfwerkzaamheden?
De zelfwerkzaamheden in dit project zijn
bijzonder. Je ziet wel vaker dat er in de
afwerkfase zoals bijvoorbeeld bij het schilderen
of iets dergelijks zelf werk wordt gedaan. Binnen
dit project gebeurde dat ook in de ruwbouw. En
dat kom je eigenlijk heel erg weinig tegen. Het is
bewonderenswaardig dat dit gebeurt. De samenwerking tussen de gemeenteleden die zelfwerkzaamheden doen en BM loopt heel soepel en we
kunnen wel zeggen dat het boven verwachting
gaat.
INC
ACTIVITEITEN
Oliebollen
December 2014
Ook in 2015 zullen er weer activiteiten
plaatsvinden om geld in te zamelen voor
de verbouwing. Houd hiervoor de nieuwsbrieven, beamer en de website in gaten.
Heeft u zelf nog een goed idee voor een
leuke activiteit? Laat het ons dan weten. Dit
kan via [email protected]
of neem contact op met Erna de Wit.
LU
S
ZATERDAG 20 DECEMBER
DE BOUWPLAATS
GAAT OPEN
U kunt de bouwplaats op vanaf 15.00 uur.
De BBQ’s worden vanaf 16.00 uur aangestoken.
Iedereen uit de gemeente is welkom.
IEF
BA
RB
EC
UE
!
TERUG IN DE TIJD
met Johan Koppelaar
In het begin van het jaar 1980 werd de Maranathakerk opgeleverd na een
grootschalige verbouwing. Een gelijkwaardige verbouwing als nu. Wat is er
toen veranderd? En hoe zijn die werkzaamheden gelopen? Johan Koppelaar
was een van de betrokkenen tijdens die verbouwing. Samen met hem nemen
we oude foto’s door en praten we over die gebeurtenis.
Wat was uw rol in die verbouwing?
Ik was voorzitter van de bouwcommissie. In eerste instantie was dat iemand uit de
gemeente die zelf architect was. Hij ontwierp ook eerst het bouwplan. Later is daar
architect Van der Lek uit Capelle aan den IJssel voor aangetrokken. In die fase ben ik
voorzitter geworden van de bouwcommissie. We zaten met drie man in de bouwcommissie: meneer Buitendijk, meneer Koevoet en ik.
Waarom is er destijds besloten tot het verbouwen van het gebouw?
Binnen de gemeente hadden we een toeloop van veel jonge gezinnen met kleine
kinderen. Wij zijn daar op een gegeven moment, zo rond 1975, over na gaan denken.
Wat betekent dat voor de toekomst? Praktisch zou dat betekenen dat de (jeugd)
verenigingen de komende jaren over minstens 5 zalen moesten beschikken, inclusief
consistorie. Er is ook nagedacht wat de mogelijke groei voor de gemeente zou zijn door
de nieuwbouw van de wijk Volgerlanden. Dat heeft geleid tot het besluit om ook de
kerkzaal uit te breiden.
Wat is er toen precies verbouwd?
Al met al werd het toen een flinke verbouwing. Het zou in eerste instantie alleen gaan
om uitbreiding en vernieuwing van de vergaderruimte; nu kwam er ook een aanbouw
bij de hoofdingang en een totale renovatie van de kerkzaal bij. Een grote klus was het
gedeeltelijk uitvlakken van de vloer van de kerkzaal en het aanbrengen van de vloerverwarming. Dat laatste was redelijk baanbrekend voor die tijd. Het grootste verschil in de
kerkzaal zelf was het verwijderen van de banken die er toen nog achterin stonden. Die
zijn vervangen voor stoelen, voor uitbreiding van het aantal zitplaatsen onder het orgel.
Hoe was het om dat project te mogen doen?
Ik heb het project erg graag gedaan. Ik heb er ook veel geleerd wat ik later nog kon
gebruiken. Neem bijvoorbeeld de bestellingen van materialen. Ik heb als voorzitter
die bestellingen gedaan. Met de onderhandelingen over dit soort zaken had ik geen
ervaring. Die ervaring is erg goed geweest. Dat je merkt dat het project door de
gemeente wordt gedragen maakt ook dat je gemotiveerd blijft.
Is het proces goed verlopen?
Ja, zeker wel. We waren binnen de bouwcommissie al goede kennissen van elkaar,
dus wij hebben het goed met elkaar kunnen vinden tijdens de verbouwing en het
proces vooraf. Daarnaast werd de verbouwing breed gedragen in de gemeente en
heeft iedereen zijn schouders eronder gezet waar ze konden. Dat heeft geleid tot een
uitstekend proces.
U heeft het over de schouders eronder zetten. Gebeurde dat ook letterlijk? Zijn
gemeenteleden zelf aan het werk geweest?
Ja. We hebben, eigenlijk een beetje vergelijkbaar met de zelfwerkzaamheden zoals
nu, ook zelf als gemeente heel wat werk verzet. Het was wel een andere tijd, dus de
invulling ervan was anders. Vrijdagavonds belde commissielid Koevoet de gemeente
rond om een klusploeg samen te stellen voor de zaterdag. Dit was bij hem in goede
handen. Iedere keer stond er dan een grote groep gemeenteleden die de handen uit de
mouwen stak om te helpen bij de verbouwing.
Dat klinkt alsof het redelijk te vergelijken is met hoe het nu gaat.
Dat is het ook wel. Eigenlijk is het heel goed te vergelijken met nu. We hebben nu ook
gemeenteleden die de handen uit de mouwen steken op de bouwplaats. Op zaterdagen is er soms ook een grote groep nodig die helpt. Daarnaast hebben we toen ook
een stuk financiering met de gemeenteleden gedaan. We hebben net als nu gebeurt
activiteiten georganiseerd voor de financiering. Er is bijvoorbeeld soort braderie en
spelletjesdag gehouden.
Deze foto’s zijn eigendom van Johan Koppelaar. Wij danken hem voor het gebruik.
Voor meer foto’s verwijzen we
u graag door naar de website.
DE JURIDISCH SPECIALIST
ZELFWERKZAAMHEDEN
Edo Albers vertelt over zijn rol binnen de bouwcommissie
De Bouwcommissie heeft zoals bekend een kernteam van 5 leden, met voor
ieder lid een eigen specifiek aandachtsgebied. Zo mag ik naar alle juridische
aspecten kijken.
Gedurende het bouwproces komen er met
enige regelmaat zaken
op de bouwcommissie
af, waarbij het goed is
om ons af te vragen of
het nog wel binnen de
opdracht van de bouwcommissie valt, of dat het
verstandig is om bepaalde zaken terug te leggen
bij de (bestuurlijke) kerkenraad. Of om ruggespraak te houden met de Commissie van Administratie & Beheer. Bijvoorbeeld omdat een te nemen
besluit een extra investering vraagt die niet in
onze bouwbegroting is opgenomen. Of omdat het
logisch is om de gemeente bepaalde keuzes voor
te leggen. De kerk verbouwen doen we met elkaar
en voor elkaar. Iedereen moet een goed gevoel
hebben (en houden) bij de keuzes die we nu voor
de komende jaren maken. Alles wat we doen moet
gedragen worden door de gemeente. Daarom is
een afvaardiging van de bouwcommissie altijd
voor een korte update bij iedere vergadering van
de bestuurlijke kerkenraad aanwezig. En komt zij als er weer een volgende fase ingegaan wordt - op
bezoek in de brede kerkenraadvergadering.
Samen met Jan de Kok heb ik daarnaast met
onze verzekeraars afgestemd dat wij gedurende
de gehele verbouwingsperiode goed verzekerd
zijn, ook voor bijvoorbeeld ongevallen op de
bouwplaats met alle vrijwilligers. Maar bijvoorbeeld ook voor schade bij de buren. Tot slot heb
ik samen met Jan-Kees Janse de overeenkomsten
opgesteld en gecontroleerd voor de financiering
van de verbouwing.
De fase van slopen en heien ligt inmiddels
achter ons. Dat grove werk, waarbij de grootste
bouwkundige risico’s worden gelopen, hebben
we goed afgerond. De aannemer weet natuurlijk
wat hij doet en heeft er voor gezorgd dat er door
een expert een goede opname is vastgelegd van
de situatie voor de verbouwing. Dat is gebruikelijk
bij iedere grotere bouwopdracht. Zodat er achteraf
geen aansprakelijkheidsdiscussie kan ontstaan
over reeds bestaande schade.
Wekelijks met de verbouwing bezig zijn - samen
met een goed op elkaar ingespeeld team en
Ton van ’t Hoff en Arie Rijsdijk - geeft mij veel
voldoening. De resultaten van al onze voorbereidende besprekingen en vergaderingen
van de afgelopen jaren (dat zijn er heel wat
geweest) beginnen nu letterlijk steeds zichtbaarder te worden. En dat is natuurlijk erg leuk en
motiverend.
ZELFWERKZAAMHEIDMETER TOEGELICHT
De volgende zelfwerkzaamheden worden
momenteel uitgevoerd of moeten uitgevoerd
gaan worden. Zit er iets bij waaraan u denkt
bij te kunnen dragen? Neem dan contact op
met Harm van der Mijden.
Dakvloer sluis
• balklaag koppen menien
• balklaag aanbrengen
• underlayment aanbrengen
Dakvloer entrée
• balklaag aanbrengen
• underlayment aanbrengen
Balklaag luifel
• balklaag, underlayment, multiplex & isolatie
Vloer techniek ruimte
• balklaag aanbrengen
• strijkbalkenaanbrengen
• underlayment aanbrengen
Dakkerkzaal
• folie nieten tbv afdekken dakplaten
Balk Consistorie
• onderstempelen houten balklaag
• sparingen hakken tbv stud alones
• aanbrengen stud alones
• verwijderen stud alones
HSB Wanden
• HSB wanden maken
GIFTEN/ACTIVITEITEN
€200.000
€100.000
€80.000
€60.000
Thermometer totaal te behalen
€ 100.000
Waarvan in beeld is gebracht
(werkzaamheden benoemd)
€ 80.622
Waarvan gerealiseerd per 1 december 2014
€
€119.828
€20.000
€0
MaranathaBouw
Bouwcommissie
E [email protected]
Sloopwerk
Buitenterrein
Grondwerk
Fundering
Hoogwerkers
Dakkapellen timmeren
Schoonmaken keten
Opslagen in de begroting
€14.561
€7.500
€3.840
€9.945
€1.040
€ 5.204
€
825
€
1.223
Totaal gerealiseerd
€44.138
Dit
hebben we
ontvangen
WWW.MARANATHA-BOUW.NL
Werkgroep Communicatie
[email protected]
€175.000
€150.000
44.138
Gerealiseerde zelfwerkzaamheden
€40.000
Dit is ons doel!
Activiteitencommissie
[email protected]
€125.000
€100.000
€75.000
€50.000
€0
MaranathaBouw
GKV Maranatha Zwijndrecht
Iwww.gkvzwijndrecht.nl
Tips, suggesties of opmerkingen over alles wat er op de website, in de nieuwsbrief of andere communicatiemiddelen gepubliceerd wordt?
Graag contact opnemen met de bouwcommissie via [email protected]