De nieuwsbrief van 22 mei 2014 leest u HIER

Nieuwsbrief
jaargang 9 - nummer 17 - 22 mei 2014
Thema’s Trefwoord
Week 22
Thema: Respect
In deze korte week voor Hemelvaart verkennen we welke betekenis het begrip ’respect’ heeft voor de kinderen en
aan welke situaties zij dit woord verbinden. Daarbij gaan wij uit van de volgende mogelijke definitie van respect: respect is goed kijken naar de ander en van daaruit rekening houden met zijn meningen, gevoelens, rechten en bezittingen.
Deze week is het gebod ‘Misbruik de naam van God niet’. De kinderen bekijken hoe mensen wel of niet respectvol
handelen als het gaat om het gebruik van de naam van God en het omgaan met heilige plaatsen en godsdienstige gebruiken en een feest, zoals Hemelvaart
Week 23
Thema: Respect en regels
Mensen kunnen elkaar spontaan respecteren op basis van gevoelens van verbondenheid en sympathie. Ze herkennen in
de ander iemand die in wezen is zoals zijzelf: een individu met eigen emoties, belangen en overtuigingen. Die spontaniteit is echter niet altijd vanzelfsprekend. Daarom zijn er regels nodig die respectvol gedrag ondersteunen en daarmee een leefbare samenleving bevorderen. De Tien Woorden zijn zulke regels. Regels die aangeven wat je wel of
juist niet moet doen uit respect voor de ander.
Deze week gaan we expliciet in op de betekenis van de woorden ‘Eer je vader en je moeder’ en ‘Steel niet’.
Kalender

27 mei: schoolfotograaf

29 en 30 mei: Hemelvaartvakantie

3 juni: schoolreisjes

4 juni: VCPO-personeelsdag ( leerl. vrij)

5 juni: ouderbedankavond

9 juni: Pinkstermaandag

10 juni: jaarevaluatie team (leerl. vrij)

12 juni: sportdag groep 5 t/m 8

25 juni: margemorgen (leerl. vrij)
VSO vanaf 7.30 uur, 5 dagen/week
kosten € 1,50
opgave bij Simone Smit: 0627507615
[email protected]
TSO
van 11.45—12.45 uur op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag
opgave bij Alida de Boer: 413943,
[email protected]
Willem de Mérodelaan 1
9982 LK Uithuizermeeden
0595-413662
E-mail: [email protected]
website: www.noordkaap.vcpong.nl
Wijziging e-mailadres VSO
Het e-mail adres van de Voor Schoolse Opvang is gewijzigd. Verandert u dit in uw adressenbestand?
[email protected]
Ledenvergadering VCPO
VCPO Noord-Groningen
nodigt alle leden van de vereniging uit voor de
Algemene Ledenvergadering
Datum
Tijd
Plaats
: Donderdag 12 juni 2014
: 19.30 uur
: het kantoor van VCPO Noord-Groningen
Borgweg 46a te Winsum, tel. 0595-441733 (ingang tussen Winkheem en cbs Borgschool)
Agenda
Welkom en vaststellen agenda
Onderwijsontwikkelingen in de regio (toekomstscenario II)
Rondvraag
Sluiting
Kijk voor meer informatie over onze vereniging op de website: www.vcpong.nl.
Namens VCPO Noord-Groningen,
S. van der Wal, voorzitter College van Bestuur
Verkeersexamen
Woensdag 14 mei was de dag van het Praktisch Verkeersexamen.
Alle leerlingen van groep 7 en eentje van groep 8 hebben de route gereden,
daarbij goed geobserveerd door controleposten langs de route.
Nadat alle observatielijsten waren nagekeken konden we de leerlingen vertellen,
dat ze veilig en volgens de regels hebben gefietst en dat iedereen het Verkeersdiploma heeft gehaald!
Van harte gefeliciteerd!
Excursie IVN
Zaterdag 24 mei is er een Sloot en plas Excursie van het IVN
Excursie Sloot en plas: zelf waterdiertjes vangen en bekijken.
Plaats: de plas bij de Rensumaborg bij het insectenhotel
Tijd: 10.00 -11.30 uur
Gratis, voor kinderen van 6—12 jaar
Wel aanmelden van tevoren via: [email protected] of 0595-432953
Kledingadvies: laarzen
Zelf een witte emmer of bak en (als je hebt) een schepnetje meenemen.
(Groot)ouders mogen mee om te helpen.
Vrije dagen leerlingen
Zoals u kun zien in de agenda komen er nog een aantal vrije dagen in verband met cursus en vergaderactiviteiten van
het team:
4 juni: VCPO-personeelsdag—alle personeelsleden van de VCPO NG zijn uitgenodigd voor de jaarlijkse personeelsdag
10 juni: jaarevaluatie team (aansluitend op de pinkstervakantie) - op deze vergaderdag evalueert het team het afgelopen schooljaar en maakt de planning voor het komende schooljaar
25 juni: margemorgen—koppels van leerkrachten buigen zich over de overdracht van de groepen en het maken van de
groepsplannen voor het volgende schooljaar
schoolreisjes
Op dinsdag 3 juni gaan groep 1 en 2 naar “de Naturij” in Drachten.
Groep 3 t/m 6 gaan naar de dierentuin in Emmen. Om de kosten te beperken reizen we samen met de bus met de groepen 3 t/m 5 van de Simonidesschool uit
Roodeschool. In de dierentuin gaat iedere school zijn eigen gang.
Groep 7 gaat naar Schiermonnikoog; de ouders hebben hierover apart bericht
gehad.
De kosten van alle schoolreisjes zijn € 25,00 per leerling.
Wij verzoeken u vriendelijk dit bedrag zo spoedig mogelijk over te maken op:
Rek. nr. NL22RABO 0304900826 t.n.v. VCPO Noord Groningen/05XE te Winsum
Ouderbedankavond
Op donderdagavond 5 juni organiseert de Schoolcommissie de jaarlijkse ‘ouderbedankavond’, voor iedereen die in
het afgelopen schooljaar heeft bijgedragen aan het reilen en zeilen van Cbs. De Noordkaap. Deze vrijwilligers ontvangen geen individuele uitnodiging. De avond begint om 19.00 uur en we starten en eindigen bij de school. De
Schoolcommissie heeft een externe activiteit georganiseerd en wil graag weten op hoeveel mensen ze kunnen rekenen.
Bent u van de partij, stuur dan even een mailtje naar school vóór maandag 2 juni ([email protected]).
Met vriendelijke groet,
De schoolcommissie.
Uit groep 1
In het bos zijn verschillende kleuren te zien, hier proberen de kinderen de kleuren na te maken.
Na de storm is het huis van de
kabouter kapot gegaan, daarom
bouwen de kinderen een nieuw huis
Op visite bij de kabouters 20 mei
Voor een opdracht voor mijn opleiding heb ik, juf Robin, een kabouterpad gemaakt. Dit is een route waarbij de kinderen in groepjes opdrachten uitvoeren in de omgeving van de school. Samen met groep 1 zijn we afgelopen dinsdag
naar het bos gegaan om de kabouters op te zoeken. Daar hebben we allerlei opdrachten gedaan. Zo hebben we bomen
opgemeten, bomen geteld, een huis gebouwd voor de kabouters. Bij sommige opdrachten mochten de kinderen zelf
iets opschrijven in hun kabouterboekje. Ze renden door het bos van de ene kabouter naar de volgende, om de opdrachten van de kabouters uit te kunnen voeren. Met de blinddoek lopen vonden veel van de kinderen het allerleukste. We willen graag de ouders en de kabouters bedanken voor deze leuke, gezellige ochtend.
Na het tellen van de bomen tekenen
de kinderen het aantal bomen in het
boekje.
Bij de nagemaakte
kleurenplakken ze de
bloem of het blaadje
ernaast.
De kabouters willen
graag weten hoe dik de
bomen zijn, de kinderen
meten de boom samen
op door te tellen hoe-
Nationale buitenspeeldag
schoolfotograaf
Dinsdag 27 mei komt de schoolfotograaf de opnamen maken. Het betreft dit jaar de individuele en de groepsfoto’s.
Evenals vorig jaar worden de bestellingen digitaal geregeld. U ontvang een mapje met een
een wachtwoord. Op de betreffende site kunt u uw bestelling doen.
inlogcode en