Overzicht 2e reeks projecten Landschappen van Allure

Overzicht 2e reeks projecten Landschappen van Allure
Provincie Noord-Brabant
Westbrabantse Waterlinie
Het project Westbrabantse Waterlinie richt zich op:
- herstel van cultuurhistorisch erfgoed uit verschillende tijdperken, zoals Fort de Roovere en
Fort Henricus;
- realisatie van toegankelijke recreatieve waterpoorten;
- aanleg van recreatieve infrastructuur voor fietsen en wandelen incl. routestructuren om het
gebied toegankelijk en beleefbaar te maken (onder meer door gebruikmaking van GPS
systemen en ‘Linie-app’s’)
Projectpartners zijn de gemeente Steenbergen, Natuurmonumenten, Waterschap Brabantse
Delta, Stichting Menno van Coehoorn, Gilde Sebastiaan, Stichting Bezichtiging Monumenten,
Evenementenbureau Brabantse Wal, gemeente Bergen op Zoom, Brabants Landschap,
Staatsbosbeheer Vrienden van de West Brabantse Waterlinie, Watersportvereniging, exploitant
jachthaven, Akkermans Leisure &golf, Benedensas VOF, werkgroep ‘de Waterschans’, Gemeente
Roosendaal, Stichting Kasteel van Wouw en lokale burgers, ondernemers en verenigingen op het
gebied van cultuurhistorie en recreatie.
Projectsom: 17,4 miljoen euro. Maximale investeringsbijdrage provincie: 7,8 miljoen euro.
Meer Maashorst! Een gezond landschap
Het project ‘Meer Maashorst! Een gezond landschap’ richt zich op landschapsversterking, natuur
en gezondheid (voeding, bewegen, lifestyle en zorg), dorpen & natuur in het landschap,
cultuurhistorie. Zo wordt gewerkt aan het herstel van dreven en driften (56 kilometer) in de
Maashorst. Andere concrete projecten:
- landschaps- en ecologische maatregelen bij Oss, Schaijk, Zeeland, Uden, Nistelrode en
Heesch.
- Aanleg recreatieve hoofdentree/poort Palmstraat vanaf A50/A59
- Nieuwe natuur en groene dooradering buiten de ecologische hoofdstructuur (81 hectare)
- Aanleg van 14 hectare nieuwe gebruiksnatuur voor spelen en voeding.
- Inrichting van ‘gezonde landschappen’ zoals bij TBS kliniek Zeeland, Vitaliteitshuis bij
ziekenhuis Bernhoven en bedrijf Fitland in Uden, bij Palmstraat Heesch (Staatsbosbeheer)
en bij Kloostertuin Oss.
- Recreatieve voorzieningen (wandelen en fietsen),
- Voorlichting & educatie gericht op: Maashorst, een gezond landschap. Onderzoek naar
de effecten van de projecten gezond landschap op mensen.
Projectpartners zijn de gemeenten Oss, Uden, Bernheze en Landerd. Waterschap Aa en Maas,
IVN, Kloosterhuis ’t Zicht, GGZ, Herperduin Holding BV, Hofmans BV, ANBI stichting Nieuwe
Natuur, Ziekenhuis Bernhoven, Natuurcentrum Slabroek, Villa d’Arto en andere lokale bedrijven,
grondeigenaren en bewoners.
Projectsom: 31,7 miljoen euro. Maximale investeringsbijdrage provincie: 15,6 miljoen euro.
Een Vorstelijk Landschap
Het project ‘Een Vorstelijk Landschap’ richt zich op de hoofdthema’s stad-land, natuur & recreatie
bij de stad, landschap en cultuurhistorie, rust/stilte & slowfood, gezondheid.
- Er worden natuur- en landschapselementen aangelegd,
- de biodiversiteit in het landschap wordt verbeterd,
- de tuin en het park van een klooster en een hoeve worden in de oude glorie hersteld,
- er ontstaan belevingsroutes, kunst in het landschap,
- er komen sportlanes (fiets en wandel) vanuit de stad en
- er worden ‘ommetjes’ (fiets en wandel) aangelegd in het landschap.
Projectpartners zijn de gemeente Tilburg, Abdij OLV Koningshoeve, Fontys, waterschap de
Dommel, gemeente Oisterwijk, Diamant Groep, particuliere grondeigenaren, bewoners en
maatschappelijke stichtingen.
Projectsom: 8,2 miljoen euro. Maximale investeringsbijdrage provincie : 3,3 miljoen euro.