Aanvraag voor vergoeding ivm thuisdialyse

Aanvraag voor vergoeding
ivm thuisdialyse
Eerste aanvraag (ondertekening door internist/nefroloog )
Vervolgaanvraag/mutatie (ondertekening door medisch maatschappelijk werker of aanmeldingscoördinator)
Gegevens aanvrager
(verzekerde)
Persoonsgegevens:
Achternaam Voorletter(s)
Adres Tussenvoegsel(s)
Huisnummer
Toevoeging
PostcodeWoonplaats
GeboortedatumGeslacht
Telefoonnummer
Man
Vrouw
KlantnummerBurgerservicenummer
Vorm van spoelen en startdatum
Hemodialyse 1 – 3 keer per week startdatum thuis
Hemodialyse 4 – 5 keer per week startdatum thuis
Hemodialyse om de dag
startdatum thuis
Hemodialyse 6 – 7 keer per week
startdatum thuis
CAPD-methode
startdatum thuis
CCPD (APD) startdatum thuis
Vanaf de startdatum thuis hebt je recht op tegemoetkomingkosten.
Medische indicatie voor thuisdialyse (in te vullen door internist):
Je vraagt aan:
Aansluitkosten van het dialyseapparaat (zoals water/afvoer/elektriciteit)
Wastafel
Woningaanpassingen bij hemodialyse
Eigen woning
Huurwoning: naam en plaats woningcorporatie
DatumHandtekening en stempel internist/nefroloog of bij vervolgaanvraag medisch
maatschappelijk werker of aanmeldingscoordinator
Naam
Deze aanvraag kun je
sturen naar:
Bewuzt
Team Thuisdialyse
Postlocker 21
Postbus 25080
5600 RS Eindhoven
Telefoonnummer
Je mag de nota van de aansluitkosten en de wastafel samen met dit ondertekende aanvraagformulier opsturen.
De voorwaarden vind je op www.bewuzt.nl.
F0878-201409