Vergadering schepencollege van 28/08/2014.

Vergadering schepencollege van 28/08/2014.
Aanwezig:
Mark Vos, burgemeester
Guy Kersten, Marina Pauly, Bert Cilissen, Christiaan Bamps, Mathieu Eycken, Katja Onclin,
schepenen
Guido Vrijens, gemeentesecretaris
Vanaf punt B.5 verlaat Mathieu Eycken, schepen de zitting omwille van een belangenconflict.
Vanaf punt B.6 vervoegt Mathieu Eycken, schepen de zitting.
Facilitaire diensten - Technische Dienst
A.1. GOEDKEURING VORDERINGSSTAAT NR.1, TEVENS EINDSTAAT: AANLEG VAN
RIJSTROKEN IN BETON OP MET STEENSLAG VERHARDE WEGEN TE ZUSSEN
Facilitaire diensten - Technische Dienst
A.2. GOEDKEURING VORDERINGSSTAAT NR.2: AFBRAAK, RUWBOUW EN AFWERKING
VAN SCHOOL GENOELSELDEREN
Facilitaire diensten - Technische Dienst
A.3. GOEDKEURING VORDERINGSSTAAT NR.3: AFBRAAK, RUWBOUW EN AFWERKING
SCHOOL GENOELSELDEREN
Facilitaire diensten - Technische Dienst
A.4. BEKRACHTIGING PROCES-VERBAAL VAN DEFINITIEVE OPLEVERING COLLECTOR
MILLENBEEK
Facilitaire diensten - Technische Dienst
A.5. HERNEMING GOEDKEURING VORDERINGSSTAAT NR.12 VOOR ONDERHOUD EN
HERSTEL VAN GEMEENTEWEGEN IN BETON 2013-2016, DIENSTJAAR 2014
Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Evenementen
A.6. POLITIEVERORDENING I.V.M. VERKEERSREGELING TIJDENS DE WIELERWEDSTRIJD
IN ZUSSEN OP 2 SEPTEMBER 2014
Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Evenementen
A.7. POLITIEVERORDENING I.V.M. DE VERKEERSREGELING TIJDENS DE
STRAATBARBECUE IN DE OPHEMMERSTRAAT IN VLIJTINGEN OP 06-09-2014
Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Evenementen
A.8. POLITIEVERORDENING I.V.M. DE ORGANISATIE VAN DE STRAATBARBECUE IN DE
BURGEMEESTER COENEGRACHTSLAAN IN VLIJTINGEN OP 7 SEPTEMBER 2014
Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Evenementen
A.9. POLITIEVERORDENING I.V.M. DE VERKEERSREGELING TIJDENS DE LOOPWEDSTRIJD
IN RIEMST OP 13-09-2014
Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Evenementen
A.10. POLITIEVERORDENING I.V.M. DE VERKEERSREGELING TIJDENS DE ROMMELMARKT
IN VROENHOVEN OP 14-09-2014
Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Evenementen
A.11. POLITIEVERORDENING I.V.M. DE VERKEERSREGELING TIJDENS DE DANSAVOND
"ONDER DE BRUG" IN VROENHOVEN OP 14-09-2014 EN TOELATING MUZIEKACTIVITEIT
Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Evenementen
A.12. POLITIEVERORDENING I.V.M. DE VERKEERSREGELING TIJDENS DE OPEN DEUR
DAGEN OOSTHEUVEL LAFELT OP 12, 13 EN 14 SEPTEMBER 2014
Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Jeugd
A.13. RIJVAARDIGHEIDSCURSUS 2014
Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Jeugd
A.14. GOEDKEURING RAADPLEGING BEVOLKINGSREGISTER VOOR HET UITNODIGINGEN
VAN JONGEREN VOOR DE RIJVAARDIGHEIDSCURSUS
Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Sport
Dagorde schepencollege dd. 28/08/2014 - p. 1
A.15. GEMEENTELIJKE TUSSENKOMST VOOR INITIATIEVEN INZAKE
INFRASTRUCTUURWERKEN (SPORTLOKALEN EN SPORTPLEINEN) AAN DE
VOETBALCLUB KANNE VV, ACHTER DE HOVE IN KANNE
Welzijn & Vrije Tijd - Toerisme
A.16. DEELNAME WEEK VAN DE SMAAK: VOORSTEL PROGRAMMA
Dienst Financiën - Algemeen
A.17. BESTELBONNEN
Dienst Financiën - Algemeen
A.18. BETALINGSBEVELEN
Interne zaken - Dienst Personeel
A.19. INTREKKING BESLISSING SCHEPENCOLLEGE DD. 21/08/2014 HOUDENDE INTREKKING
BESLISSING SCHEPENCOLLEGE DD.31/07/2014 HOUDENDE AANSTELLING VAN
MEVROUW EL OUADI TOURIYA ALS SCHOONMAAKSTER IN GEKO DIENSTVERBAND
MET EEN PRESTATIE VAN 20/38 UREN PER WEEK
Interne zaken - Dienst Personeel
A.20. KENNISNAME ONTSLAG VAN DE HEER HONINX MAARTEN ALS BOEKHOUDERFINANCIEEL MEDEWERKER
Interne zaken - Dienst Secretariaat
A.21. ALLERLEI
Interne zaken - Dienst Personeel
B.1. AANPASSING PERSONEELSFORMATIE STATUTAIR EN CONTRACTUEEL KADER
LDP - Dienst Milieu
B.2. INRICHTING PLEIN ACHTER PASTORIJ MEMBRUGGEN
LDP - Dienst Lokale Economie
B.3. HORECAVERGUNNING OPHEMMERSTRAAT 105
ROW - Dienst Patrimonium
B.4. RECHT VAN OPSTAL CONTAINERPARK: DEFINITIEF BESLUIT
ROW - Dienst Vergunningen
B.5. STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING OP NAAM VAN WILSON RIKKIE EN GEUSENS
SHIRLEY VOOR HET VERBOUWEN EN UITBREIDEN VAN EEN WONING EN VOOR HET
AANLEGGEN VAN EEN ZWEMBAD TE VROENHOVEN, KRIJTSTRAAT 45
ROW - Dienst Vergunningen
B.6. STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING OP NAAM VAN FASTRÉ STIJN EN WITHOFS
JEAN-PAUL VOOR HET SLOPEN VAN EEN WONING TE MEMBRUGGEN, DORPSSTRAAT
77
ROW - Dienst Vergunningen
B.7. STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING OP NAAM VAN WILLEN ANN, VZW TEVONA,
VOOR HET PLAATSEN VAN EEN SCHUIFPOORT EN HET AANPLANTEN VAN EEN
BEUKENHAAG MET TUSSENLIGGENDE KUNSTPANELEN EN EEN ZUIL TE LAFELT,
IERS KRUISSTRAAT 52 A EN 54
ROW - Dienst Vergunningen
B.8. STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING OP NAAM VAN REGGERS GENEVIÈVE VOOR
HET AFBREKEN VAN EEN SCHUUR EN ANNEXEN TE Z.Z.B., REGGERSTRAAT 53
ROW - Dienst Vergunningen
B.9. STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING OP NAAM VAN DELLO KOEN EN BETERAMS
INEKE VOOR HET VERBOUWEN VAN EEN ACHTERBOUW VAN EEN WONING TE ELSTMILLEN, ELSTERWEG 83
ROW - Dienst Vergunningen
B.10. STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING OP NAAM VAN INTER-ENERGA, VANDORMAEL
HERWIG, VOOR HET BOUWEN VAN EEN ALUMINIUM GASREDUCEERCABINE TE
MILLEN, ELDERENWEG
ROW - Dienst Vergunningen
B.11. STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING OP NAAM VAN BANKEN KENNY VOOR HET
BOUWEN VAN EEN ÉÉNGEZINSWONING TE Z.Z.B., DE MOULT 36
AH Welzijn & Vrije Tijd
B.12. HERBESTEMMING GEMEENTELIJKE LOKALEN HEUKELOM (VROEGERE
BASISSCHOOL EN KSJ LOKALEN)
Dagorde schepencollege dd. 28/08/2014 - p. 2
Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Cultuur
B.13. OPTREDEN AMENRA IN GROTTEN VAN MON HEYNEN
Welzijn & Vrije Tijd - Dienst Cultuur
B.14. REGLEMENT GESCHIEDKUNDIGE PRIJS
Welzijn & Vrije Tijd - Toerisme
B.15. ONTSLUITING MILITAIR ERFGOED RIEMST EN OMGEVING EN VOORSTEL
HERDENKING 75 JAAR WO II OP 10 MEI 2015
Interne zaken - Dienst Secretariaat
B.16. DIV DOSSIERS
Dagorde schepencollege dd. 28/08/2014 - p. 3