Werkzaamheden op militair oefenterrein Vughtse heide Defensie

Datum
29 januari 2014
DVD - Directie Zuid
Dienstkring Oirschot
Terreintechniek
Contactpersoon
Ing. A-J Betten
Technisch medewerker
Terreintechniek
Werkzaamheden op militair oefenterrein Vughtse
heide
Defensie voert onderhoudsmaatregelen i.v.m. veiligheid uit
De Vughtse heide, ten noorden van de Loonsebaan in Vught, is in eigendom en
gebruik bij ministerie van Defensie als militair oefenterrein. Het gebied bestaat
voor het grootste deel uit bos, maar kent ook heideterreinen, waardevolle poelen
en drie historische omgrachte verdedigingswerken, de lunetten.
Dienst Vastgoed Defensie (DVD) gaat binnenkort werkzaamheden uitvoeren in
het gebied.
Onlangs hebben onderzoeksbureaus Alterra en B-Ware in opdracht van de Dienst
Vastgoed Defensie onderzoek uitgevoerd naar oorzaken van de verslechterde
vitaliteit van de eikenbomen op het militair oefenterrein.
Door vermesting vanuit de atmosfeer, bodemverzuring, extreme
weersomstandigheden (droogte, piekneerslag en vorst) en insectenvraat in de
afgelopen jaren zijn de bomen dermate verzwakt dat de eiken erg gevoelig
worden voor aantastingen door de eikenprachtkever. De larven van de
eikenprachtkevers tasten de cambiumlaag aan waardoor de bomen verzwakken
en afsterven.
Voor de veiligheid van recreanten en de oefenende militaire eenheden worden er
in de aankomende periode maatregelen uitgevoerd. Aangetaste en afgestorven
bomen direct langs wegen en de belangrijkste paden en recreatieve routes op het
militair oefenterrein worden geveld. Een deel van de gevelde bomen blijft achter
in het bos, een deel wordt afgevoerd.
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Dienst Vastgoed
Defensie, dhr. A-J Betten, beheerder militair oefenterrein, onder telefoonnummer
040-26 64 552 of email [email protected]
Pagina 1 van 1
T 040 266 45 52
MDTN *06 549 64552
M 06 306 271 57
F 040 266 45 50
[email protected]
Onze referentie
Bij beantwoording datum,
onze referentie en onderwerp
vermelden.