Brief i.v.m. opstart schooljaar Schoolkosten

Brief i.v.m. opstart schooljaar
Beste ouder/verantwoordelijke
Wij danken je van harte voor het vertrouwen dat u in de Grenslandscholen stelt.
Via deze brief brengen wij je op de hoogte over de organisatie van de eerste schooldag
en de afspraken voor de betaling van de schoolkosten.
Schoolkosten
Onze VZW Juventa (= het boekenfonds) levert grote inspanningen om de
studiekosten voor onze leerlingen zo laag mogelijk te houden en het onderwijs voor
iedereen betaalbaar te maken.
Voor het gebruik van handboeken en werkboeken geldt volgende regeling:

Handboeken worden gehuurd en zijn ter beschikking van de leerlingen
gedurende heel het schooljaar. Ze blijven eigendom van het boekenfonds; bij
verlies of abnormale schade zal de kostprijs aangerekend worden.

Werkboeken worden gekocht en blijven eigendom van de leerlingen. Bij verlies
of schade moet de leerling zelf zorgen voor vervanging om in orde te zijn voor het
vak.

Handboeken moeten steeds gekaft worden.
Op bijgevoegd overzicht kan je alle voorziene kosten op jaarbasis en per studierichting
aantreffen. Dit overzicht staat eveneens op de website.
Voor de leerlingen uit het eerste jaar moet het boekenpakket afgehaald worden
(tegen betaling van de studiekosten 1ste schijf) op donderdag 28 augustus tussen
14.30 en 16.00 uur.

campus Vander Merschplein 54 Menen: in de mediatheek (lokaal recht
tegenover de voordeur Vander Merschplein 54 Menen)

campus Hellestraat 15 Wervik: leerlingensecretariaat
Je kan er eveneens een T-shirt LO aankopen voor de prijs van €10.
Tijdens het afhalen van de schoolboeken bezorgen we tevens een overzicht van de
andere benodigdheden voor ieder vak in het 1ste jaar.
Voor de leerlingen van het tweede t.e.m. het zevende jaar worden de boeken
systematisch bezorgd door de vakleerkrachten bij de start van het nieuwe schooljaar.
De regeling i.v.m. de betalingswijze vind je in bijlage.
Tijdens het schooljaar wordt dan enkel nog geld gevraagd voor eventuele didactische
uitstappen, nagenoeg alle andere kosten zijn in het totale bedrag inbegrepen.
De eerste schooldag
Het nieuwe schooljaar start op maandag 1 september 2014 om 8.15 uur en eindigt om
16.20 uur (campus Wervik om 16.15 uur).
Elke schooldag begint om 8.15 uur en eindigt om 16.20 uur (op woensdag om 11.50
uur). Enkel op vrijdagnamiddag kan de school voor sommige klassen eindigen om 15.30
uur (zie lessenrooster).
Voor de leerlingen uit het 1ste jaar wordt een onthaaldag georganiseerd, voor de andere
klasgroepen starten de lessen na de onthaalvoormiddag.
Volgende zaken moeten meegebracht worden de eerste schooldag:

schrijfgerief en papier

nieuwe leerlingen eerste jaar:
- identiteitskaart of SIS-kaart
- attest of getuigschrift basisonderwijs

nieuwe leerlingen vanaf 2de jaar:
- identiteitskaart
En verder …

De leerlingen kunnen genieten van een volledige warme maaltijd, een belegd
broodje bestellen of een eigen lunchpakket meebrengen.

De eerste schooldag zullen de leerlingen een aantal documenten mee naar huis
hebben om in te vullen.
 We verzoeken de ouders om dagelijks de schoolagenda te willen nakijken en deze
wekelijks te ondertekenen. Vanaf dit schooljaar gaat het om een
planningsagenda. Voor de lesonderwerpen verwijzen we naar de digitale agenda
via smartschool (meer info volgt tijdens de eerste lesweek van september).

Het pedagogisch project en het schoolreglement kan je terugvinden op onze
website www.grenslandscholen.be.

Onze website wordt continu bijgewerkt. De laatste nieuwtjes kan je ook volgen via
www.facebook.com/Grenslandscholen.
Wij wensen jouw dochter/zoon een goede start.
Sandra Vandendriessche en Kevin Dekyen
Directie Grenslandscholen