Contactblad 3 - Montessori College Arnhem

Contactblad
2
CONTACTBLAD // JULI 2014
inhoudsopgave
SCHOOLJAAR 2013-2014 | NUMMER 3 | JULI 2014
Van de redactie4
Nieuwsflitsen5
Van Berni Drop8
Veel te lange column 10
Tekst op de muur12
Collages13
Wist-je-datjes18
Geslaagd!21
Aagje interviewt24
kopij insturen
Stukjes voor het volgende nummer van het contactblad, dat in het nieuwe schooljaar verschijnt, kun
je per e-mail insturen ([email protected]). Let op: teksten en afbeeldingen niet in één
document, maar als losse bestanden aanleveren. Wil je ook bij de redactie? Laat het ons dan weten! Je bent van
harte welkom om mee te helpen.
eindredactie
vormgeving
Laurens Heuzinkveld
Henrie Snijders
Willem Bosma
Willem Bosma
Het Contactblad is een uitgave van Montessori College Arnhem en wordt door zowel leerlingen als docenten samengesteld.
Utrechtseweg 174, 6812 AL Arnhem | 026-3209830 (telefoon), [email protected] (e-mail).
Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze website (www.montessoriarnhem.nl).
Van de redactie
Door
Laurens Heuzinkveld
[email protected]
De laatste...
Nu ik dit schrijf, zitten we aan het begin van de
inhaalweek. Als je nu een kijkje in het atrium
van M&M zou kunnen nemen, zie je allemaal
zwoegende leerlingen die (over het algemeen)
keihard werken om hun achterstanden weg te
werken, nog toetsen in te halen of te herkansen
of nog druk werken aan het afronden van een
praktische opdracht. Iedereen is moe en zwaar
toe aan vakantie. Als dit Contactblad is uitgedeeld,
heb je jouw rapportagegesprek achter de rug en
is de vakantie ook officieel begonnen. Tijd voor
feestjes, leuke uitstapjes, uitslapen, veel tijd met je
vrienden doorbrengen of om lekker op vakantie te
gaan.
Het voornemen was dit Contactblad al in mei uit te
laten komen, ware het niet dat we net een nieuw
contract met onze drukker hebben gesloten. Dat
houdt in dat we per kalenderjaar vier uitgaven
van het Contactblad zullen hebben. Als we het
komende schooljaar nog twee nummers willen
uitbrengen voor de kerstvakantie, betekende dit
dat we er voor dit schooljaar nog maar één konden
laten drukken en dat is deze geworden.
Dat betekent wel dat we jullie kunnen vertellen
wie er allemaal geslaagd zijn; dat zijn er een
heleboel en daar zijn we als school dan ook heel
erg trots op. Ben jij benieuwd wie allemaal zijn of
haar diploma krijgt op 10 juli? Blader dan straks
gauw verder!
Maar voor je verder gaat lezen in dit Contactblad,
vertel ik je nog even wat je allemaal zult
tegenkomen in de laatste editie van dit jaar. De
vaste rubriek Wist-Je-Dat mag natuurlijk niet
ontbreken, net als de laatste nieuwtjes, de column
van Berni en een nieuwsgierig Aagje. Ook zul je
4
CONTACTBLAD // JULI 2014
foto’s tegenkomen van de examenstunt, Londen,
het laatste schoolfeest en de sportdag! Tot slot
wil ik je in mijn eigen vaste (veel te lange) column
graag vertellen waar je de komende vakantie
vooral bij uit de buurt moet blijven.
Het volgende schooljaar zal Henrie zich druk gaan
bezighouden met het Contactblad, want ik doe
een stapje terug. Uiteraard blijf ik de eerste periode
nog op de achtergrond aanwezig, maar het is goed
dat er een nieuwe, frisse wind gaat waaien door dit
Contactblad. Mijn column blijft, maar wil je stukjes
aanleveren voor het Contactblad of lijkt het je heel
leuk om bij de redactie van het Contactblad te
komen? Stuur een e-mail aan Henrie!
Ik heb de afgelopen drie jaren met heel veel
plezier aan het Contactblad gewerkt en dat had
ik nooit kunnen doen zonder de input van jullie:
leerlingen, ouders en collega’s. Bovenal had ik
dit nooit kunnen doen zonder onze vormgever
Willem Bosma. Op deze plek een diepe buiging en
veel dank voor jullie allen!
Voor nu wens ik jullie allemaal een heel goede
vakantie. De tijd vliegt voorbij in zo’n vakantie, dus
vergeet niet van elke dag te genieten. Wanneer
iedereen dat doet, zien we op 26 augustus weer
allemaal vrolijke, uitgeruste kids op school.
Hieronder een selectie nieuwsflitsen, afkomstig van onze website. Heb je
zelf nieuws of leuke foto’s? Stuur het naar Peter.
[email protected]
nieuwsflitsen
q-night in Posttheater
Op 8 mei werd de vierde Q-night-talentenjacht gehouden in het Posttheater in Arnhem. Leerlingen van
zes Quadraamscholen verzorgden zo’n zeventien optredens. Maud Keereweer (mavo-4) en Suzannah
Elmecky (havo-4) vertegenwoordigden onze school. Maud zong met de band Hakkenpedaal eigen
werk (Pourquoi pas?). “Ik ben blij dat we meegedaan hebben, ik vond het erg leuk om te doen”, zegt
Maud na afloop. Susannah hield een indrukwekkende monoloog Sterren tellen naar het gelijknamige
nummer van One Republic (“Ik wil geen dollars meer tellen, maar sterren”). “Superleuk om mee te
doen, een geweldige ervaring”, aldus Susannah die graag naar de toneelschool wil. Maud en Susannah
deden het prima, maar vielen niet in de prijzen. Die waren voor Esmee Bouwmeester (Beekdal
Lyceum), Sky Bronkhorst (Candea College) en de beatboxers Lil’ Crush & DiGiTal (Olympus College). Zij
kregen een masterclass aangeboden en mogen doorgaan naar het Arnhem Midzomeravond Festival
(AMZAF) op 21 juni. Isa en Josien (Stedelijk Gymnasium), de winnaars van het project Draadkracht
(Threads), stonden ook op het programma . Van hen werd een filmpje vertoond over de plaatsing van
hun winnend kunstwerk ‘Warbol’ in het MMKA. Onze eigen Lou (havo-4) behaalde daar de derde prijs.
extra examenvoorstelling
Het is donderdag in de meivakantie. Examenkandidaten van havo-5 en mavo-4 zijn op school.
Docenten Bram, Carolien, Rogier, Annebel, Vincent, Jos, Marjon, Rik en Fred zijn er óók. Zij houden
extra examentraining voor hun vak. Er is een ochtendsessie en een middagsessie. In verschillende
lokalen zie ik groepjes leerlingen bezig proefexamens te maken, lastige zaken te bespreken en hulp op
onderdelen te krijgen. Het whiteboard blijft daarbij niet ongebruikt. “Ik heb drie weken school gemist
vanwege een gebroken sleutelbeen, fijn dat ik extra uitleg wiskunde kan krijgen over waar ik thuis
niet uitkom”, zegt Floris uit mavo-4. “Nederlands en Engels gaan wel goed, tegen wiskunde zien we
een beetje op, daarom is het handig om alles nog eens door te kunnen nemen”, aldus Franka en Bo
uit mavo-4. “We hebben bij Carolien behandeld hoe je de dingen het beste kunt aanpakken. Ik heb
best zin in het examen, als je je goed voorbereidt hoef je niet echt zenuwachtig te zijn”, zegt Anne uit
havo-5.
sportochtend mavo-4
Op 15 april hielden de eindexamenleerlingen van mavo-4 een sportochtend als afsluiting van de
lessen gymnastiek. In de twee gymzalen streden de drie mavoklassen tegen elkaar op de onderdelen
volleybal, basketbal en badminton. De dag stond onder leiding van Ties, Marie-Jose, Martijn, Martin en
Alfred (stagiaires). Picabo, Floris en Rijn traden op als scheidsrechter bij badminton. “Veel lawaai met
zoveel leerlingen in één ruimte, erg gezellig, hoog knuffelgehalte bij de jongens, een ontspannen en
sportieve ochtend”, zegt docente Marie-Jose. Groep 4C won en kreeg rijstevlaai. De stroopwafels en
roze koeken waren voor 4A, die tweede werd. Groep 4B ging als derde met Chocotoffs naar huis.
JULI 2014 // CONTACTBLAD
5
nieuwsflitsen
examenstunt
Op vrijdag 11 april werden nietsvermoedende leerlingen en docenten bij het oprijden van het
schoolplein verwelkomd met applaus en waterguns. De eindexamenkandidaten van havo-5 hadden
in de avonduren het schoolplein omgetoverd in een tentenkamp annex luchtkussenstormbaan. Onder
dekking van het duister was de school van binnen grondig op zijn kop gezet. Gangen en lokalen waren
versperd met tape en draden, kluiskasten stonden dwars in de gangen, het meubilair stond schots en
scheef, directiekamers waren – soms kunstzinnig – verbouwd, de loopbrug lag vol ballonnen. Kortom
het halve gebouw was in chaos. Na de eerste verbazing en verwarring gingen de lessen zo goed en zo
kwaad als het kon door. De lesgroepen van jaar 1 en 2 mochten zich met hun docenten in de middag
uitleven op de stormbaan en kregen daarna vrij. Het opruimen kostte havo-5 nog de nodige moeite.
Rond vijven bood havo-5 de docenten een barbecue aan. “Een erg leuke dag, de moeite van het
organiseren waard”, aldus Anouk en Sjuul.
visitatie montessori vereniging
“Gefeliciteerd, u hebt als school op alle Montessori-indicatoren royaal voldoende tot zeer goed
gescoord; verlenging van het Montessori-keurmerk is geen enkel probleem, integendeel”, sprak oudinspecteur B. Elsen op 25 maart directeur Berni Drop en het team toe. Als lid van de Nederlandse
Montessori Vereniging (NMV) wordt onze school eens in de vijf jaar geïnspecteerd en op zeven
onderzoeksvelden beoordeeld. Twee dagen lang lichtte de visitatiecommissie de school op het
onderwijs en op specifieke Montessori-kenmerken door. “Ik ben geroerd en trots op deze uitslag.
We hebben de afgelopen jaren met elkaar flink wat slagen gemaakt met dit als resultaat”, zei Berni
Drop. De vijf personen sterke visitatiecommissie voerde gesprekken met leerlingen, ouders, docenten,
leerlingenbegeleiders en met de schoolleiding. De commissie bezocht zo’n vijfentwintig lessen. Ook
het uitgebreide zelfevaluatierapport van de school werd zeer positief bevonden. Al met al een prachtig
resultaat. “Het is de kunst om dit de komende jaren vast te houden”, aldus de commissie.
informatieavond druk bezocht
Op 19 februari bezochten ruim tweehonderd leerlingen en hun ouders de informatieavond, in totaal
zo’n vijfhonderd bezoekers. Ouders en leerlingen gingen apart op pad. Leerlingen volgden drie
minilesjes om kennis te maken met de vakken/leergebieden. Ouders volgden vijf korte presentaties
over de visie, het aanbod, de werkwijze en organisatie van de school. Leerlingen/docenten vergezelden
de achtste groepers en hun ouders. Na afloop trof men elkaar weer in de aula en de gymzaal. Twee
ouders zeggen na een bezoek aan de workshop elektronische leeromgeving: “Veel scholen hebben
een systeem waarbij je de vorderingen en het huiswerk van je kind kunt volgen. Belangrijk vinden
wij of het contact tussen school en thuis ook echt goed loopt.” Met een drankje in de hand werd nog
gezellig nagepraat.
6
CONTACTBLAD // JULI 2014
derde prijs in denemarken
In juni vorig jaar wonnen Anne-Joëlle en Marijn uit havo-5 met hun profielwerkstuk (“Duurzaam
behoud van koralen”) een derde prijs de INESPO duurzaamheidsolympiade in Middelburg. Daarom
mochten zij op 24 april van dit jaar deelnemen aan de internationale “Young scientist contest” in
Kopenhagen. Samen met Anja (docente) reisden zij in de meivakantie af naar Denemarken. Om
hun kansen te vergroten hebben zij afgelopen maanden extra onderzoek gedaan op de Universiteit
van Wageningen. De kwaliteit van de projecten was hoog, de internationale concurrentie groot. De
vreugde was dan ook groot toen zij de derde prijs wonnen. Zij kregen die uitgereikt door de Deense
minister van Onderwijs Antorini en de Deense Prins Joachim. Het intensieve voortraject leverde hen
een schat van internationale ervaringen en contacten op.
juniorgidsen
De afgelopen weken hebben drie groepjes eerstejaars de keuzecursus Juniorgids gevolgd in Museum
Arnhem. Zij kregen daar een kijkje achter de schermen en zagen hoe een tentoonstelling opgebouwd
en ingericht wordt. Zij kozen ook een aantal favoriete kunstwerken, zochten daar informatie over
en maakten er een eigen verhaal bij. Op zondag 16 februari was de presentatie voor ouders en
belangstellenden. Dirkje, Indy, Rosa en Raven vormden een groepje. Dirkje vertelde over het werk
“Poging tot ontvoering door Tupamaros” van Pat Andrea. Indy over “Rites of passage” van Anya
Janssen. Raven over “Espagna” van Carel Willink. “Leuk om dit te mogen doen, het gebeurt tenslotte
niet vaak, leerzaam en gezellig, wel heel spannend”, zegt Raven. Begeleidster Melissa had hen tips
gegeven voor hun presentatie. Ondanks de zenuwen deden de leerlingen het prima. Ook de twee
andere groepjes deden het goed. Een geslaagde middag.
annebel en het cito
Docente kunstvakken Annebel speelt de hoofdrol in het splinternieuwe filmpje dat het Cito maakte
om docenten te werven voor het maken van de jaarlijkse eindexamens. Het filmpje heet: Meewerken
aan de examens? Cito zoekt docenten! In het filmpje zie je Annebel met gevoel, overtuiging en
vakmanschap vertellen over haar vak en haar motivatie om bij het Cito te werken. Je ziet haar op
school bezig in het vaklokaal boven. Ook zie je haar in het nieuwe Cito-gebouw, Cito-medewerkers
de fijne kneepjes van het vak bijbrengen. “Het allermooiste moment is als je de gedrukte examens in
handen krijgt, je weet daar heb je een half jaar op geploeterd, en nu is het er, dat is fantastisch”, aldus
Annebel. Nieuwsgierig? Kijk op www.youtube.com/watch?v=6_s93XDLXqU.
Eerdere edities van het Contactblad inzien? Ze zijn digitaal beschikbaar op onze website:
www.montessoriarnhem.nl
JULI 2014 // CONTACTBLAD
7
van berni
Berni Drop
Directeur Montessori College Arnhem
Goedgekeurd!
In de meivakantie ben ik naar het ‘Beloofde Land’ geweest. Weet je niet wat dat
is? Het is een bestaande term, zoek maar op. Samen met mijn twee zusjes en mijn
moeder heb ik er familie bezocht, uitgebreid gekuierd in Tel Aviv en Jeruzalem en
door de woestijn gezworven.
Vijfendertig jaar geleden was ik er voor het laatst
geweest, dat klinkt achterlijk lang, zeker als ik
aan de gemiddelde leeftijd van jullie denk. Nu
voel ik me opeens stokoud… 35 jaar geleden
wilden de Bedoeïenen me nog wel kopen voor
zes kamelen… nu had niemand meer zelfs één
kameel voor me over...
Ik ben ook in een heel bijzonder kinderdorp
geweest vlakbij Netanja. Tweehonderd kinderen
die om de een of andere reden tijdelijk of blijvend
niet meer thuis kunnen wonen, krijgen daar een
nieuwe huis en worden opgevangen. Niet zoals
vaak bij ons in grote instituten, maar op een
prachtig lieflijk terrein waar van alles te doen was.
Groepshuizen voor de oudere kinderen waar ze in
een soort begeleid wonen-achtige situatie samen
woonden. Maar ook familiehuizen waarin een
ouderpaar met hun eigen kinderen en ongeveer
tien andere kinderen samen leefden. Op het terrein
staat een school voor twaalfhonderd kinderen
(maar wel in aparte gebouwen). Die school wordt
bevolkt door de kinderen van het kinderdorp zelf
en kinderen die het beter getroffen hebben uit de
omgeving. Dat doen ze zodat je juist kinderen die
het een tijd moeilijk hebben de kans geeft zich op
te trekken aan de kinderen waar niet zo veel mee
aan de hand is. Mooi hoor! Ik vind het sterk om
jongeren de kans te geven elkaar te helpen, de
kracht van jullie is immens en werkt vaak in mijn
8
CONTACTBLAD // JULI 2014
ogen veel beter dan wanneer je aparte scholen
maakt voor kinderen met problemen. Natuurlijk
krijgen deze jongeren ook in het kinderdorp extra
hulp, maar ze leven zoveel mogelijk gemengd in
zo gewoon mogelijke school- en levenssettingen.
Experiment
Wat een luxe hebben we dit jaar met de
meivakantie gehad. Twee weken! Ik hoop dat
jullie er net zo van genoten hebben als ik. En ik
hoop ook dat jullie het schoolritme nog een paar
maandjes weer hebben kunnen hervatten, want
uitgerust was je in ieder geval genoeg! Er waren
er heel wat die zwaar aan de bak moesten en nog
een forse eindsprint voor de boeg hadden.
Voor de leerlingen van klas twee ‘dreigt’ daar
de Zomerschool… We doen namelijk dit jaar
mee met een experiment van het Ministerie
van Onderwijs. Het ministerie vindt dat er veel
te veel leerlingen blijven zitten in Nederland in
vergelijking met andere Europese landen. Ze doen
nu voor het tweede jaar een onderzoek naar het
effect van zomerscholen. De eerste twee weken
van de zomervakantie kunnen leerlingen van
klas 2 (andere klassen doen dit jaar niet mee) die
anders zouden zijn blijven zitten, nog werken aan
het ophalen van hun cijfer voor een aantal vakken.
De twee weken worden afgesloten met een toets.
Vorig jaar ging 85 procent van deze kinderen
Reageren?
Stuur een e-mail naar [email protected]
alsnog over, maar ja, het is wel twee weken van de
vakantie…
We zijn in april ‘gekeurd’ door de Vereniging van
het Voortgezet Montessori Onderwijs (VMO).
Een aantal van jullie heeft dit vast wel gezien en
gemerkt, omdat de commissie hier twee dagen in
school was en lessen bezocht en met leerlingen
sprak. We zijn er glansrijk doorheen gekomen en
weer voor vier jaar ‘goedgekeurd’. We zouden echt
apetrots moeten zijn op elkaar en de school, want
nog nooit heeft een Montessorischool voor het
voortgezet onderwijs zo’n hoge score gekregen!
Als jullie dit lezen zijn we ook begonnen met de
gezonde kantine. Je kunt dan bij Briljant tosti’s
krijgen van biologisch gebakken brood en
diervriendelijk ham en kaas. Ook kun je biologische
appel- en perensap kopen. Als het goed gaat, gaan
we het assortiment verder uitbreiden. Het liefst
zou ik bijvoorbeeld vers gebakken biologische
groente- en aardappelchips laten verkopen. Dat is
echt superlekker en in ieder geval heel wat beter
dan de ‘lekkere rotzooi’ van de buurtwinkel. Maar
het is misschien te risicovol om dit te doen voor de
medewerkers van Briljant. Dus maar eens kijken of
er nog meer lekkers wat jullie ook lekker vinden
te maken is, zodat je kunt ontdekken dat gezond,
lekker en duurzaam best samen kan.
Wil je ook bij de redactie?
Je bent van harte welkom! Geef je op bij
Laurens of doe een briefje in
de tweetbox bij M&M.
JUNI 2012 // CONTACTBLAD
9
veel te lange column
Door
Laurens Heuzinkveld
Wat je vooral niet moet doen als op
vakantie gaat!
Met de vakantie voor de deur, is iedereen zich
waarschijnlijk aan het verheugen op leuke tripjes
naar verre oorden. Niks is lekkerder dan na veertig
schoolweken lekker bij te komen in de zon op
een of ander tropisch strand. Ik had het plan jullie
te gaan vertellen wat voor leuke dingen je zou
kunnen ondernemen de komende zes weken,
maar ik heb zo het vermoeden dat jullie de tijd
heel goed zelf weten te vullen. Ik vermoei je dus
niet met vakantieverhalen over de schitterende
piramides in Egypte of de geweldige geisers op
Lanzarote; nee, ik ga jullie vertellen wat je vooral
niet moet doen als je op vakantie bent. Uiteraard
zijn mijn not-to-do-tips tot stand gekomen door
eigen ervaring…
Zo herinner ik mij een vakantie naar het mooie
Kreta. Samen met mijn ouders heb ik daar
geweldig mooie dingen gezien! Op school was ik
altijd gefascineerd door de verhalen die mijn leraar
Latijn en Grieks vertelde over de Griekse mythes
en daarom moest ik per se naar de Diktron Anton.
Dit is de berggrot waar de Griekse oppergod
Zeus zou hebben gewoond. Aangekomen aan de
voet van de berg, moesten we de rit naar boven
afleggen op een ezel. “Ah, wat leuk, ezeltjerijden!”,
zal je denken… niets is echter minder waar. Toen
ik goed en wel op de ezel was geklauterd (er
waren drie sterke Griekse mannen nodig om mij
op die ezel te krijgen), begon de reis naar boven.
Supersmalle paadjes en hoe hoger we kwamen,
hoe banger ik werd. Mijn ezeltje liep ‘los’ en bij elk
bochtje leek het alsof ik met de ezel het ravijn in
zou storten. Gillen als een malle was het gevolg
10
CONTACTBLAD // JULI 2014
en die drie Griekse mannen (en volgens mij de
ezel ook) hadden het niet meer van het lachen.
Met een hartslag van ver boven de 180 slagen per
minuut arriveerden we boven. Op dat moment
besloot ik de ezel voor de rest van mijn leven af
te zweren. Tip 1 is dan ook: Blijf zo ver mogelijk
verwijderd van Griekse ezels!
Een waar feest tijdens een vakantie zijn voor mij de
restaurantjes. Ik ben verzot op veel en lekker eten
en elke dag propte ik mij op Gran Canaria helemaal
vol met al het lekkers dat daar te koop is. Eerlijk
is eerlijk, ook de Nederlandse patatboer werd
door mij regelmatig bezocht en het eten op Gran
Canaria is me werkelijk nergens tegengevallen.
Het probleem deed zich echter voor op de eerste
en de vijftiende dag van deze vakantie. Op Gran
Canaria heeft een stel malloten het idee opgevat
om in de hoofdstraten om de honderd meter
een weegschaal te plaatsen. Je gooit er een euro
in, gaat staan en bam! De keiharde cijfers staren
je aan. De eerste dag van de vakantie wilden we
even aan elkaar laten zien hoe goed we wel niet op
gewicht waren. Laurens gaat staan, eurootje erin...
68 kilo! Een vreugdedansje was het gevolg! Op de
laatste dag van de vakantie deden we hetzelfde
en ik kan je verzekeren dat het vreugdedansje er
nu niet kwam. Laurens gaat staan, met trillende
vingers laat hij langzaam de euro in de weegschaal
vallen en... 74 kilo! Wie zei mij ook alweer dat ik
goed moest eten? Paps en mams: jullie worden
bedankt! Mijn vakantie eindigde in een anticlimax:
een flink aantal euro’s lichter en een flink aantal
kilo’s zwaarder vertrok ik weer naar Nederland. Tip
2: Blijf zo ver mogelijk verwijderd van Spaanse
weegschalen; die zijn uiterst kwetsend!
Griekenland en Spanje zijn me dus niet zo goed
bevallen, daarom gingen mijn ex en ik zo’n zes
jaar geleden op vakantie naar Italië en een tripje
naar het oh-zo-romantische Venetië mocht niet
ontbreken. Ik had me zo goed voorbereid: mandje
met lekkere hapjes mee, champagne en hop hop,
op naar de Gondel. Ik herinner mij scènes uit The
Bold And The Beautiful waarin Ridge en Brooke (of
was het nou toch Taylor?) met z’n tweetjes door de
waterstraatjes van Venetië dreven. Dat wilde ik ook!
Ik betaal het belachelijke bedrag van (schrik niet)
140 euro en we mochten in de gondel stappen.
We waren net gesetteld toen ik mijn mandje open
wilde maken en toen kwam het… de gondel
bewoog wat heen en weer, dus verschrikt keek ik
om me heen, al helemaal bang dat we om zouden
kiepen. Het was echter nog veel en veel erger:
er stapten twee mensen in onze gondel. Twee
mensen durfden zomaar in de gondel te stappen
waar ik 140 euro voor had betaald. Wat een lef
zeg! Toen ik er wat van wilde zeggen, stapten er
nog twee mensen in en dat ging nog wel even zo
door. Uiteindelijk zaten we met een man of twaalf
in mijn romantische gondel! Weg picknick, weg
champagne drinken, weg romantisch vaartochtje
en weg honderdveertig euro! Tip 3: Blijf zo ver
mogelijk verwijderd van Venetiaanse gondels.
Als laatste geef ik je de meest geldbesparende
vakantietip mee, waarvan ik zou wensen dat ik het
een jaar eerder had geweten. Vorig jaar vertrok ik
naar Curaçao. Verstandig als ik ben, had ik mijn
mobiele provider gebeld om de voicemail uit
te laten zetten. Dit kost namelijk klauwen met
geld als je in het buitenland bent. Mij kon dus
niets gebeuren! Toen ik drie dagen op Curaçao
was, wilde ik even naar het thuisfront bellen en
wat bleek: Kpn had mij doodleuk afgesloten. Ik
werd uiteraard weer eens flink boos, kocht een
telefoonkaart en vanuit een telefooncel belde ik
naar de klantenservice van Kpn om opheldering
te vragen. Wat was het geval, Kpn had mij uit
voorzorg afgesloten, omdat ik al voor 1600 euro
exclusief btw (dat zij de vriendelijke Kpn-meneer er
expliciet bij!) dataverkeer had gebruikt. Ik begreep
er geen fluit van. Na doorvragen bleek dat hij met
dataverkeer internetgebruik bedoelde. Ik wist
echter zeker dat ik dat absoluut niet gedaan had!
Ik was op de hoogte van de dure internettarieven
in het buitenland, dus hoe kon dit nou toch zo
zijn? Helaas werd dat snel duidelijk. Veel van
jullie telefoons, en de mijne dus ook, hebben
een e-mailprogramma. Je telefoon controleert
dan elke vijf minuten automatisch of je nieuwe
e-mail hebt. Om dat te doen, maakt je telefoon
dus ongevraagd verbinding met het buitenlandse
internet en dat kan in die dagen tijd dus flink in de
papieren lopen. Als Kpn niet zo attent was geweest
om mij af te sluiten, was mijn rekening aan het
eind van de twee weken dat ik daar was zo’n 8000
euro exclusief btw geweest! Tip 4: zorg dat je
internetfunctie op je (ongetwijfeld) überhippe
telefoon echt uit staat!
Om niet te eindigen in het rijtje van de vijfentwintig
grootste vakantiekneusjes allertijden, laat ik het
hierbij! Bovendien is op vakantie gaan ook veel
en veel te leuk om alleen maar stil te staan bij
de dingen die mis kunnen gaan. Jullie gaan vast
allemaal superleuke dingen doen en hopelijk
komen jullie na de vakantie terug met allemaal
tips voor dingen die we op vakantie juist wel
moeten doen. Ik lees ze graag. Voor nu wens ik
jullie allemaal een heel goede, leuke, gezellige
en warme vakantie en uh… pas op voor ezels,
weegschalen, gondels en telefoons. Je bent
gewaarschuwd!
JULI 2014 // CONTACTBLAD
11
artikel
Door
Peter Jetten
Wat betekent die tekst op de muur, Peter?
moderne bijbelvertaling wordt duidelijk dat het
tegelijk een verzuchting als een wens is:
10-5-1940 – 25-9-1946
“Geef ons evenveel dagen van vreugde
als de jaren van ellende die wij doorstonden”
Al lopend door de school vallen je vast enkele
raadselachtige details op. Wat stelt dat beeld
op de overloop boven voor? Wat betekent die
Latijnse tekst boven de trap naar Mens en Natuur?
Wie is die vrouw in de hal bij de voordeur aan
de linkermuur? Wie is die man op de plaquette
eronder? Interessante vragen die te maken hebben
met de rijke geschiedenis van het monument dat
we mogen bewonen!
In dit Contactblad vertel ik over de Latijnse tekst
boven de trap. Wat is het eigenlijk? Het is een
gedenkplaat voor de omgekomen oud-leerlingen,
een enkele leerling en een omgekomen docent
in de Tweede Wereldoorlog. (Oud-)leerlingen
en docenten werden toen gearresteerd door de
Duitsers en een docent werd in zijn eigen tuin
aan de Bakenbergseweg vermoord. Omdat het
na de oorlog vrijwel onmogelijk was alle namen,
zonder er ook maar één over te slaan, te vinden,
werd besloten een eenvoudige gedenkplaat aan
te brengen. Daarop staan twee jaartallen en in het
Latijn enkele zinnen uit psalm 90 vers 14 gegrift:
10-5-1940 – 25-9-1946
Laetifica nos pro annis quibus vidimus mala
De tekst betekent: “Verheug ons naar de jaren
waarin wij onheil hebben gezien.” Een beetje
raar, want je verheugt je niet over onheil. In een
12
CONTACTBLAD // JULI 2014
Kijken we naar de jaartallen boven de tekst, dan
roepen die ook vraagtekens op. Tien mei 1940,
ja, toen begon de oorlog, maar die was toch vijf
mei 1945 afgelopen? Ja en nee! Op 5 mei 1945
was de oorlog voor Nederland afgelopen, maar
in Arnhem was iets bijzonders aan de hand.
Bijna alle 150.000 Arnhemmers waren na de
mislukte slag om Arnhem in september 1944 op
bevel van de Duitsers gedwongen te vertrekken.
Arnhem was een spookstad geworden, alleen in
de wijk de Geitenkamp waren groepen mensen
achtergebleven, ongeveer negenhonderd van
de achtduizend bewoners en enkele duizend
dwangarbeiders. De wijk was geheel afgesloten
met prikkeldraadversperringen. Er vonden
daar ook fusillades plaats van opgepakte
werkweigeraars.
De inwoners van Arnhem mogen na de
bevrijding langzamerhand terug naar huis, maar
de terugkeer zal maanden in beslag nemen. In
Arnhem aangekomen, treffen zij een verwoeste
en geplunderde stad aan, waar slechts één
procent van de huizen nog bewoonbaar was.
Het schoolgebouw aan de Utrechtseweg 174
was volkomen vervuild en geruïneerd, het
duurde even voordat het gebouw hersteld was.
Het werd pas op 25 september 1946 feestelijk
heropend en in gebruik genomen. Vandaar de
datum 25 september 1946. Een dag erna was
er een feestavond in de Stadsschouwburg. De
herstelkosten waren hoger dan die van de bouw
in 1926!
JULI 2014 // CONTACTBLAD
13
14
CONTACTBLAD // JULI 2014
JULI 2014 // CONTACTBLAD
15
16
CONTACTBLAD // JULI 2014
Londonreis tweedejaars
zijn de mensen van het gastgezin leuk? Hoe
lang moeten we wachten? En voor sommigen
misschien nog belangrijker: hebben ze een mooie
auto? Nadat alle leerlingen waren opgehaald door
de gastgezinnen, vertrokken de begeleiders en
chauffeurs naar een hotel voor wat welverdiende
rust!
Dinsdag 6 mei was het weer zo ver: de jaarlijkse
Londenreis met alle tweedejaarsleerlingen.
Een flinke groep dit jaar: 158 leerlingen en 19
begeleiders! Na een uitgebreid afscheid van
ouders, broertjes, zusjes en collega’s gingen de
drie bussen op weg richting Calais. Tot ieders
schrik gingen we bij de eerste rotonde direct
weer terug richting school, maar gelukkig was
het alleen om het paspoort van conciërge Tom
op te halen. Foutje: moet kunnen! De sfeer in de
bussen was goed: er werd veel gekletst, muziek
geluisterd en gepraat over hoe het gastgezin zou
zijn en waar er geshopt zou gaan worden. Elk
van de drie bussen zou later in de week naar een
musical gaan en de sectie Engels had hier nog een
leuke verrassing van gemaakt: na de Belgische
grens werd in elk van de bussen de film van de
musical opgezet. De reis verliep voorspoedig.
Iedereen mocht door de douane in Calais en op
de boot werd er genoten van de zon, gegeten in
het restaurant, geshopt, computerspellen gedaan
of gewoon lekker rondgehangen. De aankomst op
de verzamelplek in de wijk Bexleyheath was voor
de meeste leerlingen een spannend moment:
Dag twee en drie zaten vol met allerlei
leuke, uitdagende, leerzame (en soms ook
vermoeiende!) programmaonderdelen: Walk&Talk
through London, London Eye, London Dungeon,
Wembley Stadium, Westfield Shopping Centre,
musicals (Wicked, Mamma Mia en Lion King)
en museumbezoek (Natural History Museum
en Science Museum). Hierbij werd veel gebruik
gemaakt van de London Underground (The Tube),
waarbij er dan in groepjes van rond de twintig
leerlingen en twee begeleiders werd gereisd.
Vrijdagochtend was het, na afscheid te hebben
genomen van de gastgezinnen, weer tijd om
naar huis te gaan. Bij de terugreis werd er gebruik
gemaakt van de Kanaaltunnel, waarna het weer
via Frankrijk en België (waar lang in de file werd
gestaan) richting Arnhem ging, waar ouders hun
vermoeide kroost mee naar huis namen om een
weekend uit te rusten en alle verhalen te vertellen.
Als eindopdrachten bij de Londenreis horen
een presentatie met het gastgezinnengroepje
en het maken van een Londenboekje. Hierin
vertellen leerlingen alles over de voorbereiding,
de gebeurtenissen en de opdrachten van de reis.
Deze boekjes zijn altijd een genot om te lezen en
een mooi aandenken voor de leerlingen van een
leuke en leerzame reis naar Londen!
En intussen zijn we als sectie Engels alweer bezig
met de eerste voorbereidingen voor volgend
jaar. We gaan dan met een nog grotere groep
leerlingen (alle eerstejaars van nu) en hebben er
alweer heel veel zin in!
JULI 2014 // CONTACTBLAD
17
wist-je-datjes
Heb je ook nieuwtjes?
E-mail naar [email protected]
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Malu er altijd superleuk uitziet?
Nikki altijd superleuke oorbellen in heeft?
Laurens een enorme onderkin heeft als hij
slaapt?
Mijn bvvnea alles voor me betekent en
dat ze altijd voor me klaastaat?
Bente uit 2A een lieverd is?
3B de gezelligste klas is?
Lara uit 4d mijn schatje is?
1G een super leuke klas is?
De tweedejaars van het MCA de metro
hadden overgenomen in Londen?
Brent het allerliefste vriendje is?
Laurens een chocoladevlek op zijn
kont had en daarvoor zijn broek heeft
uitgedaan?
1G is de gezelligste klas?
Arnhem de beste is?
Marlika en Mees goed bij elkaar passen?
Er een hele gezellige sfeer was op de
heen- en terugreis in de bus naar Londen!
London super leuk was?
Julaaa m’n allerbeste vriendinnetje is!
(houzosuperveelvanhaar)?
Dat elke donderdag voor Madelief en Lisa
uit 1A ‘selfiedonderdag’ is?
Kim, Lisa en Isa mijn bestie’s zijn?
Klas 2A de allerleukste klas is?
Lisa een nieuwe mobiel heeft?
Estel m’n alles is en dat ik haar nooit meer
kwijt wil?
Emma Dombrovsky en Pleunie van Erp
heel veel moeten lachen in de les?
Money motivatie is?
Olaf van tuinbroeken houdt?
Ik heel leuke en lieve vriendinnen heb
en dat zijn Emma, Jennifer, Floor, Tess en
Djaya zijn?
1G de leukste klas van de hele school is?
18
CONTACTBLAD // JULI 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Maureen Portier mijn beste vriendin is?
Manou uit 2F heel lief is?
1A een superleuke klas is?
Rein van Mainstreet superknap, mooi, lief,
grappig en perfect is?
Iedereen uit 1A superlief is?
We best veel huiswerk hebben?
Iedereen zin in de zomervakantie heeft?
Je nu dit leest?
Deze school supercool is?
Jip stiekem een vogelbekdier is?
Julia uit 1A superlief is?
Samenwerken met Cheyenne uit 1A
supergezellig is?
Ryan uit 1A best wel druk maar wel
supergrappig is?
Saffrijn uit 1A heel slim is?
Leon uit 1A heel stoer zijn haar in alle
kleuren verft?
Bart uit 1A ook supergrappig en goed in
voetbal is?
Iris uit 1A gezellig en creatief is?
Daniel uit 1A heel handig is met
computers?
Niels uit 1A vorig jaar Jan Ligthart heeft
gedaan?
Vivian uit 1A heel cool is?
Nejat uit 1A heel aardig en een goede
vriend is?
Samira uit 1A een schatje is?
Logeren met Lara en Kaylee uit 1A super
is?
Madelief uit 1A superleuke kleren draagt?
Jort uit 1A altijd vrolijk is?
Michiel uit 1A creatief is?
Estel uit 1A perfect is?
Maureen uit 1A supermooi haar heeft?
Romy uit 1A echt supermooie kleren
draagt?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Je je met Merel uit 1A nooit verveelt?
Lisa uit 1A heel mooi blond haar heeft?
Charlotte uit 1A mooie ogen heeft?
Iedereen uit 1A superlief is?
Wist je dat Ralf uit 1D eigenlijk een dolfijn
is?
Merel Voorend 1A een geweldige meid en
een geweldig zusje is?
Wist je dat Feline Ralf en Milan Tantoe leip
zijn?
Onder de prullenbak in 0.3 een geheime
ingang is?
1C echt wel de leukste klas is?
Noa de Vries het allerleukste kind ooit is?
Ralf Feline en Milan Tantoe leipe vrienden
zijn?
Mo en Olaf een relatie hebben en ze een
bruiloft met tuinbroeken krijgen?
Dat Madelon en Murron heeeeeel lief zijn?
Madelon geen vliegen kan doodslaan?
Als je wordt gepest, dat je hele leven
kapot gaat?
Dirkje en Noor de liefste meisjes zijn op de
wereld?
Noortje al twee jaar een blessure heeft en
al anderhalf jaar niet meer mag hockeyen?
In London de groep van Tom van Berkel en
van Mirjam echt de leukste en gezelligste
groep ooit was!
Marlika, Noortje, Dirkje, Indy, Sophie en
Sanne mijn zes beste vriendinnen zijn uit
1D? Noor
Loki, Donna, Iki, Anne, Floor en Sanne
geweldige kinderen zijn?
Imke (3A) zeven Nederlands schriftjes
heeft?
Petten gewoon ‘swag’ hebben (1C izz the
best )?
Merit Asbreuk echt heel knap is met haar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ogen zo blauw als de oceaan, ze is m’n
wereld...
De zomervakantie best wel wat langer
mag duren?
Mees superveel van noten houdt?
Mees en Sean samen heel grappig zijn!
4E Krijn van Woesik ontzettend gaat
missen als hij echt blijft zitten?
Arijan aan armen bijt?
Arijan veel gaapt?
Jesse Dantz best knap is?
Ik Jet Kristinsson leuk vind?
Mijn moeder ook rood is?
Max ‘Youtube’ uitspreekt als ‘joetoep’?
Klaas van pornoblaadjes houdt?
Justin Bieber sexy is?
Malika verliefd is?
Bus 2 de leukste bus was in londen?
Bouwe knap is?
Bouwe en Joris mega knap zijn?
Bram Mulders echt een toffe peer is!
Sien en Job superlief zijn bij elkaar?
Dat Indy heel mooie ogen heeft?
Marlika een echt ‘fasionizzta’ is?
Engels bij Nikki superleuk is?
Ik heel veel zin heb in de zomervakantie?
Girlpower het liefste vriendenclubje op
deze school is?
Isabelle heel behulpzaam is?
Noortje en haar hond echt prachtig zijn?
Iris echt flex is?
Bruine brillen met zwart helemaal niet
vrouwelijk zijn?
Het contactblad corrupt is?
‘Gay zijn’ gewoon ‘vrolijk zijn’ betekent?
Laurens’ klas op mystieke wijze altijd in
het contactblad staat?
Het contactblad meerdere bladzijden
heeft?
JULI 2014 // CONTACTBLAD
19
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Een havo 5’er nu zijn tijd zit te verdoen aan
wist-je-datjes schrijven, terwijl die druk bezig
zou moeten zijn met zijn examens?
Het contactblad goed leesvoer is?
We solve crimes, I blog about it and he forgets
his pants? (So I wouldn’t hold out too much
hope)
Echt op tijd moet leren voor je examens?
Als je niet op tijd begint met leren, je behoorlijk
zult balen?
Het Montessori hipper is dan je denkt?
Wij criminaliteit oplossen, ik erover blog en hij
zijn broek vergeet?
Examens op zich maar gewoon grote toetsen
zijn?
Je je niet gek moet laten maken?
Benthe en Thijs heel lief samen zijn?
Rina 3G agressief wordt als we wist-je- datjes
over haar doen?
Vere alleen maar Netflix kijkt?
Klas 3F onwijs klef is en dat ze bang zijn om
elkaar kwijt te raken in de gangen, vandaar
dat ze de hele tijd handjes vasthouden?
1A te druk is voor alle leraren!
Madelief uit 1A de allerliefste is?
Tina weer terug is?
Jongens uit de tweede heel knap zijn?
1C de beste klas van de hele school is?
Japser een obsessie voor rood heeft?
Bente heel lief is?
Je met 1C altijd kan lachen?
Bente en Floor op het MCA zitten?
Ik kan praten?
Paul Boer een nieuwe leerling is?
Lara stickers verzamelt?
Hanne en Imke zoveel ‘swag’ hebben dat de
aarde ontploft?
Je voortaan Hanne, Imke en Emma de
‘huangkwang bitches’ moet noemen ?
Je nooit aan Emma Lentjes haar telefoon moet
komen?
3A de allerleukste klas is, je weet niks?
Je vriendinnen je altijd steunen als je ze nodig
hebt?
20
CONTACTBLAD // JULI 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Floortje Gerver en Emma D gewoon heel cool
zijn?
Claire een Nivea-potje in haar gezicht kreeg
op 23-5-14?
1A heel rustig is bij Tim in de klas!
Floortje lijm heeft die heel erg stinkt en lotje
er altijd aan moet ruiken?
Veerle mijn busmaatje is?
Tessa, Pien, Luca, Suzanne, Sydney, Joyz en
Charlotte de allerliefsten zijn?
Ilja bang was in de London Eye was toen je
naast haar ging springen?
In bus 2 er leuke ‘fisssa’ was?
Omdat Emmy van school gaat, Liang Lieve en
Renee gaan logeren en echt een gekste nacht
ervan gaan maken?
Wij in ons gastgezin een eigen tuinhuisje
hadden om in te slapen?
Wij broodjes kregen van ons gastgezin met
hele zoute boter erop?
De groep van Bram en Henrie het leukste was?
Lisa en Raissa nieuwe vrienden gemaakt
hebben?
Wij na de musical The Lion King wel dronken
leken?
Ik heel hard heb gegild in de London Dungeon!
Het heel gezellig wat met de groep van Bram
en Henrie?
Het heel gezellig was met Sem, Carlijn, Else,
Marlot, Jean-Marc, Floris, Jia-Jia, Sam, Raissa,
Lisa, Kim, Isa, Raoul, Hessel, Sander en Klaas?
Londen in Engeland ligt?
Het echt supergezellig was met Britney, Nina
en Suzanne?
Laurens en Martijn in de bus in slaap zijn
gevallen?
Londen super was met Ilse, Babs, Fransje, Noa,
Kiki, Arijan, Delano en m’n beste vriendinnetje
Lois?
Laurens London-groepje het coolste was?
Justin Bieber awesome is?
Het heel gezellig was met Liang?
geslaagd!
Wat zijn we ongelooflijk trots op onze
examenleerlingen! Met grote vreugde vertellen
we jullie dat van de mavo 94 procent en van de
havo 97procent van de leerlingen geslaagd is!
Een enorm goede prestatie van deze leerlingen!
De redactie van het Contactblad feliciteert de
volgende geslaagden:
MAVO
4A Lina Baars (Arhem), Jourean van
Beek
(Arnhem), Joyce Boelhouwer (Oosterbeek), Romy
Boeser (Velp), Ngoc Bui (Terborg), Thierry Crolla
(Arnhem), Jelte Eenhoorn (Velp), Laura Enderink
(Arnhem), Luka Evers (Arnhem), Floris van Halm
(Arnhem), Maud Keereweer (Velp), Jesse Keizer
(Otterlo), Mo de Kok (Arnhem), Hannelore Meijer
(Westervoort), Floyd Mulder (Arnhem), Cuong
Nguyen (Arnhem), Bo van de Ree (Arnhem),
Emile van Reysen (Doesburg), Teun van der
Roest (Arnhem), Thomas Schoeman (Lathum),
Rein Stradmeijer (Westervoort), Sidney Veldstra
(Arnhem), Jair Vermij (Arnhem), Franka van der Wel
(Arnhem).
4B Suze Appels (Velp), Lynn Baak (Huissen), Timo
Baars (Westervoort), Ellen van Bakel (Arnhem),
Stèphanie Bakker (Arnhem), Sybren Bekkenutte
(Arnhem), Robin Beks (Huissen), Sander van den
Bos (Velp), Milan
van Ettekoven (Ede), Picabo
Gankema (Oosterbeek), Isabel Hemelt (Rheden),
Cas Kruse (Arnhem), Boudewijn Noordhuis
(Westervoort), Thirza Posthouwer (Arnhem), Isa de
Roon (Elst), Savannah de Ruig (Arnhem), Mirthe
van Ruller (Velp), Georgette Swerissen (Arnhem),
Noah Vermij (Arnhem), Eva Welten (Duiven), Jordy
Wever (Westervoort).
4C Eline Beekman (Renkum), Elena van Brenk
(Arnhem), Gabi Degen (Arnhem), Margot Derksen
(Oosterbeek), Tjeerd van Dijk (Arnhem), Rick van
den Driesschen (Arnhem), Manon van Drueten
(Renkum), Pita Flipse (Arnhem), Viviën Gruizinga
(Arnhem), Fabian Gutierrez Matta (Westervoort),
Pien Heij (Velp), Thijmen Janssen (Arnhem), Ilja
Kreeft (Arnhem), Tahira Logman (Arnhem), Rik
Meijering (Otterlo), Jaap Nijhof (Arnhem), Pim
van Oosterwijk (Arnhem), Babs Raaijen (Arnhem),
Storm Ubbink (Arnhem), Chiara Verschore
(Arnhem), Camiel van Wersch (Arnhem), Jeroen
Willemsen (Arnhem), Luci-anne Ytsma (Drempt).
HAVO
5A Lars Blasweiler (Arnhem), Renier Blumenstein
(Arnhem), Anne Bosveld (Arnhem), Evita
Bouwmeester
(Oosterbeek),
Dennis
van
den Brink (Arnhem), Hannah van den Broek
(Arnhem), Marloes Brouwer (Velp), Guus Buijing
(Oosterbeek), Nine van de Burgt (Velp), Mees van
Esveld (Arnhem), Bruno Koopmans (Arnhem),
Nadia Lahbal (Arnhem), Jillis Lentjes (Huissen), Lis
van de Leur (Arnhem), Amy van Maanen (Arnhem),
Djan Mattijssen (Oosterbeek), Carlijn Niessen
(Arnhem), Lieselotte Obbes (Oosterbeek), Anouk
Quint (Oosterbeek), Fabiane Rodrigues Cavalcante
(Oosterbeek), CarolienStouthandel (Arnhem),
Lotte Supheert (Wageningen), Siline Tziaras
(Arnhem), Lucas Vermeulen (Arnhem), Sjuul Visser
(Arnhem), Ties van Vuuren (Oosterbeek), Florentine
Waller (Arnhem), Mattie Wandel (Arnhem), Isabelle
de Wild (Arnhem).
5B Eva van den Akker (Rheden), Yasmin Apotheker
(Arnhem), Thom Berndsen (Arnhem), Lola Beumer
(Arnhem), Bouwe Bölger (Arnhem), Rozee van
den Bosch (Arnhem), Tessa Brenninkmeyer (Velp),
Tijmen Dijk (Arnhem), Laura Eijrond (Velp), Fleur
van Gent (Arnhem), Tony Hacquebord (Arnhem),
Iris Haima (Westervoort), Noortje Hermans
(Lobith), Valérie van den Heuvel (Oosterbeek),
Jaro Janszen (Arnhem), Ellie de Lange (Arnhem),
Annika Leeuwenkuijl (Arnhem), Matthijs van Liemt
(Arnhem), Rieke Menting (Heelsum), Mariëlle
Nijholt (Westervoort), Daphne Onck (Velp), Max
Potkamp (Arnhem), Jeanne Rozema (Arnhem),
Stella Toonen (Arnhem), Amber Ubbink (Arnhem),
Guigne Verzantvoort (Rozendaal), Rilana Welsing
(Oosterbeek), Sjors Willemsen (Arnhem), Sophie
Zwertbroek (Velp).
JULI 2014 // CONTACTBLAD
21
MEIJER EN SIEGERS
VRAAG DE
CLUBKAART
GRATIS AAN!
VRAAG HIER UW CLUBKAART
clubkaart poster 60x60.indd 1
8-4-2008 15:56:39
WAAR? BIJ:
PLANTAGE BOOKS & MORE
MEIJER & SIEGERS
VOOR EXTRA
VOORDEEL!
VRAAG HIER UW CLUBKAART
clubkaart poster 60x60.indd 1
8-4-2008 15:56:39
P L A N TAG E B O O K S & M O R E M E I J E R & S IE G E R S
U T R E C H T S E W E G 2 0 8 6 8 62 A X O O S T E R B E E K
T: 026 334 10 47 WWW.PLANTAGEBOOKSANDMORE.NL
(advertentie)
Oriflame
Heb je altijd al eens willen leren hoe je een
mooie maar ook makkelijke make-up bij jezelf
aanbrengt? Of hoe je rimpeltjes en lijntjes
laat vervagen? Hoe je rood- en oneffenheden
verbloemd? Deze workshop biedt jou de
mogelijkheid om op een gezellige en leerzame
manier kennis te maken met diverse aspecten
van huidverzorging en make-up, samen met je
vriendinnen!
Van reiniging, scrubben, gezichtsmakskers en
dagcrème naar de make-up! Denk aan: door de
week mooi en naturel en in het weekend mag het
best even net wat meer, bijvoorbeeld smokey eyes. Na de make-up gaan we nagels lakken en aan het eind smeren we
een lekkere handcrème op. Hoe leuk is het dat jullie zelf stap voor stap aan de gang gaan en ondertussen een hoop
leren over huidverzorging en make-up? De prijs van de make-upworkshop is 10 euro per persoon. Daarbij zit inbegrepen
het gebruik van de producten/spiegeltjes/handdoeken/watjes etc en een cadeautje voor de jarige of degene die het
organiseert. Heb je nog vragen of speciale wensen? Neem dan gerust contact op! [email protected]
JULI 2014 // CONTACTBLAD
23
aagje interviewt
Marion en Greet
Aagje komt weer eens te laat!
Hijgend smijt ik mijn fiets tegen een hek (Bo, ik weet dat dat niet mag, maar ik heb
zo’n haast). Het is twee minuten over half negen en die klok hier op school schijnt
geen moeite met voorlopen te hebben, nou ik wel! Hollen, hollen. Ja, had ik maar
vroeger op moeten staan, maar zonder make-up kan ik echt niet de straat over en
na vier keer snoozen kwam mijn moeder boos om de hoek mopperen en daarna
was de badkamer bezet. Dus je begrijpt het wel. Er vielen harde woorden. Afijn, snel
naar de balie waar Marion en Greet me grinnikend het zoveelste rode briefje van
dit jaar aansmeren. Pech, dat wordt weer nablijven. Terwijl ik al wegslenter schiet
me te binnen dat ik die twee leuke dames nog eens graag wil interviewen en nu ik
dat rode briefje toch al heb, kan ik dat nog best even gaan vragen. Jaaaaa, ze willen!
Komen er vaak van die gestresste leerlingen bij
jullie aan de balie en hoe pakken jullie dat aan?
Haha, leerlingen die te laat komen zijn nooit
gestresst (nou ja, de meeste), die nemen eerst de
tijd om samen te bedenken welke smoes ze zullen
gebruiken.
ik wil graag aan jou, Greet, het hoogtepunt
vragen wat werk betreft. En aan jou, Marjon,
het dieptepunt.
G: Als leerlingen geslaagd zijn en ze komen ons
gedag zeggen als ze naar een vervolgopleiding
gaan. M: Het overlijden van een leerling.
Wat voor goeide smoezen proberen de
leerlingen aan jullie te slijten?
De weg opgebroken, fiets kapot, bus/trein te laat,
hond weggelopen, m’n moeder heeft me niet
gewekt.
Wij leerlingen zullen niet altijd even
gemakkelijk en sympathiek zijn, haha, maar
hoe zit dat met de docenten?
Tja…
Hoe lang werken jullie hier op school, enne…
wat is het leukste onderdeel van je werk?
G: Ik werk in augustus twaalf jaar op het Montessori
College. M: Ik werk in december drie jaar op het
Montessori College. Het leukste? De variatie van
aanname tot examens.
Er zijn vast en zeker wel hoogtepunten en
dieptepunten in jullie werkzaamheden, dus
24
CONTACTBLAD // JULI 2014
Wat zou er op school allemaal in de soep
draaien als jullie er niet zouden zijn?
Veel!
Hoe laat begint en eindigt jullie werkdag?
Om 7.30 uur tot 16.45 uur.
Fjoe, wat lang. Waarom eigenlijk zo vroeg?
Om alle leerlingen die zich moeten melden voor
8.00 uur te verwelkomen.
Nou even heel wat anders, de werkdag is
voorbij en je krijgt (effe voor de fun) van Berni
een Golden Card om uit eten te gaan. Waar
komen jullie dan terecht en wat bestel je zoal?
G: Koi mmm... en sushi! M: ABC-restaurant Velp.
G: En wat vinden jullie van de koffie? M: Morgen
vóór 8 uur melden!
Oei, wat zijn ze streng. Ik ben blij dat ik geen
koffie drink, zou die hier echt zo slecht zijn,
omdat Greet dat zo vraagt? Nou ja, het is
Fairtrade, dus moet het toch wel goed zijn en
wij maken die derdewereldboeren een stuk
gelukkiger als wij dat vieze bocht van hun
drinken, haha. Ben trouwens benieuwd wat
Greet bedoelde met ‘Tsja...’, whoehoe… dat
duidt toch wel op de mogelijkheid voor een
roddel-diepte-interview. Was mijn naam maar
Albert Verlinde, zucht…
En daarna mogen jullie nog winkelen, welke
winkels ga je dan bezoeken?
G: Reisbureau. M: Woonboulevard.
Tot slot mag je voor een niet nader te noemen
bedrag een leuke aankoop voor de school
doen, wat zouden jullie dan kopen?
G en M: Een nieuwe kroonluchter voor in de hal.
Hèhè, eindelijk thuis en je mag even lekker
bankzaken doen. Naar welk tv-programma zap
je het liefst?
G: Divorce, Expeditie Poolcirkel, Wie is de Mol en
DWDD. M: Law & Order, Andy en Melissa.
Zelf zit ik ’s avonds eindeloos te ‘whatsappen’
met vriendinnen of te ‘facebooken’ en als ik
niks meer te doen heb, maak ik desnoods wat
huiswerk. In welke hobby’s steken jullie je vrije
tijd?
G: Lezen, kleding naaien, koken en bakken. M:
Lezen en puzzelen (sudoku en kruiswoordpuzzels).
Nou, lieve dames, als je gehoopt had op een
vraag die ik niet gesteld heb mag je hieronder
nog best wat kwijt. Enne… na dit gezellige
gesprek weet ik zeker dat mijn rode te-laatbriefje wordt kwijtgescholden, toch? Dan
krijgen jullie een dikke zoen van Aagje! En nu
ga ik kijken of Bo mijn fiets netjes in het rek
heeft gezet.
Wil je ook bij de
redactie?
Je bent van harte welkom met al je
ideeën! Geef je op bij Henrie Snijders.
JULI 2014 // CONTACTBLAD
25
adverteren
Wilt u adverteren in het contactblad? Het verschijnt zes keer per jaar in een oplage van meer dan 700 exemplaren. Voor meer informatie of voor het opgeven van een advertentie kunt u contact opnemen met Tom
van Berkel ([email protected] / 026-3396464).
ADVERTENTIEKOSTEN PER KEER
Hele pagina
Halve pagina
Kwart pagina
(advertentie)
: € 50,: € 25,: € 12,50
Een dichter?
Stuur je schrijfsels naar de redactie!
Heb je ideeën voor het contactblad?
Meld je dan aan en doe mee! Misschien kun
je goed schrijven of mooie foto’s maken?
Er kunnen nog wel wat leerlingen bij de
redactie.
(advertentie)
Verkeersschool Snell.nl
Kies voor kwaliteit en een goede snelle rijopleiding.
Als leerling van het Montessori College Arnhem krijg je bij Verkeersschool Snell.nl
ook nog eens een korting van 150 euro op al onze lespakketten. (niet in combinatie met andere acties)
Bel snell.nl
026-3615615
of kijk op
www.snell.nl
(advertentie)
Heuzinkveld Horeca Facilities
Spectaculaire, humoristische show
over en met OUD-HOLLANDSE LIKEUREN
Uniek in Nederland
Verzorging op de locatie van uw keuze
Duur van het programma: 2 uur
Informatie en boekingen
www.heuzinkveld-horeca.nl
[email protected]
0314-366886 / 0630874474
(advertentie)
Spar van Gorkum
Oranjestraat 33
6812 CK Arnhem
telefoon (026)44 33 897
WAT JE DICHTBIJ HAALT, IS LEKKER...