Prijslijst 2013 DBC zorgproducten (01-04 tm 30-06)

Prijslijst St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg
DBC-Zorgproducten
Declaratiecode
14B101
14B102
14B107
14B109
14B167
14B168
14B169
14B170
14B171
14B172
14B173
14B174
14B175
14B176
14B177
14B178
14B179
14B180
14B181
14B182
14B183
14B184
14B185
14B186
14B187
14B190
14B191
14B192
14B193
14B194
14B296
14B297
14B298
14B299
14B300
14B301
14B302
14B303
14B308
Dbc-zorgproduct
972800034
972800035
972800054
972800062
972804003
972804004
972804005
972804006
972804007
972804008
972804009
972804010
972804011
972804012
972804013
972804015
972804016
972804018
972804020
972804021
972804022
972804023
972804024
972804025
972804026
972804029
972804030
972804031
972804032
972804034
979002004
979002005
979002006
979002007
979002008
979002009
979002010
979002011
979002017
Ingangsdatum: 1 april 2013
Einddatum: 30 juni 2013
Omschrijving dbc-zorgproduct
Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek
Enkelvoudige erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek
Onderzoek naar aangeboren of erfelijke afwijkingen - waarbij een instrument ingebracht wordt bij Een erfelijkheidsonderzoek
Polikliniekbezoek of meer dan 2 routine-onderzoeken bij Een erfelijkheidsonderzoek
Operatie bij Verminderde vruchtbaarheid
Injectie van sperma met stimulatie - punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid
Operatie aan de eileider(s) bij Verminderde vruchtbaarheid
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Verminderde vruchtbaarheid
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Verminderde vruchtbaarheid
Operatie bij Verminderde vruchtbaarheid
IVF-behandeling met stimulatie - punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid
Kijkoperatie in de buikholte met behandeling bij Verminderde vruchtbaarheid
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Verminderde vruchtbaarheid
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Verminderde vruchtbaarheid
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Verminderde vruchtbaarheid
Verkrijgen van sperma door middel van een operatie bij Verminderde vruchtbaarheid
Injectie van sperma met punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid
Kijkoperatie in de buikholte bij Verminderde vruchtbaarheid
Consult op de polikliniek bij Verminderde vruchtbaarheid
IVF-behandeling met punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid
IVF-behandeling of injectie van sperma - met stimulatie en punctie bij Verminderde vruchtbaarheid
Injectie van sperma met labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid
IVF-behandeling met labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid
IVF-behandeling of injectie van sperma - met punctie bij Verminderde vruchtbaarheid
IVF-behandeling of injectie van sperma - met stimulatie bij Verminderde vruchtbaarheid
Kunstmatige inseminatie bij Verminderde vruchtbaarheid
Inbrengen van zaadcellen in de baarmoederholte bij Verminderde vruchtbaarheid
Hormoonbehandeling bij Verminderde vruchtbaarheid
Screening van geslachtscellen bij Verminderde vruchtbaarheid
Consult op de polikliniek bij Verminderde vruchtbaarheid
Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Darmverwijdering bij de donor bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Darmverwijdering bij de donor (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Darmtransplantatie bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Darmtransplantatie (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Nazorg na transplantatie bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Kosten ziekenhuis
359,43
359,43
245,31
155,81
1.928,13
1.525,95
3.172,32
332,70
1.310,50
2.133,30
1.236,10
2.713,15
293,97
7.171,51
7.171,51
1.080,52
1.242,68
1.550,85
109,56
921,70
820,01
794,69
511,14
549,47
358,93
265,75
288,25
295,71
41,50
135,13
313,96
7.640,28
189,10
2.512,14
11.606,96
15.110,31
14.654,23
15.110,31
8.289,15
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
98,59
458,02
0,16
359,59
128,50
373,81
123,09
278,90
636,95
2.565,08
347,52
1.873,47
1.240,26
4.412,58
149,64
482,34
204,65
1.515,15
403,88
2.537,18
317,03
1.553,13
735,23
3.448,38
85,39
379,36
92,33
7.263,84
92,33
7.263,84
319,15
1.399,67
166,30
1.408,98
405,18
1.956,03
59,30
168,86
129,21
1.050,91
276,62
1.096,63
47,63
842,32
59,59
570,73
179,44
728,91
164,57
523,50
185,99
451,74
103,21
391,46
184,54
480,25
51,99
93,49
131,33
266,46
140,19
454,15
299,83
7.940,11
138,68
327,78
242,46
2.754,60
0,00
11.606,96
0,00
15.110,31
7.353,40
22.007,63
8.625,95
23.736,26
146,71
8.435,86
1
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
Omschrijving dbc-zorgproduct
14B309
14B310
14B311
14B312
14B313
14B325
14B326
14B327
14B328
14B342
14B343
14B362
14B363
14B414
14B415
14B417
14B418
14B419
14B420
979002018
979002019
979002020
979002021
979002022
979002034
979002035
979002036
979002037
979002052
979002053
979002073
979002074
979003003
979003004
979003008
979003009
979003010
979003011
Nazorg na transplantatie (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Verwijderen van een nier bij de donor bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Verwijderen van een nier bij de donor (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Verwijderen van een deel van de lever bij de donor bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Verwijderen van een deel van de lever bij de donor (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Nazorg van de donor na transplantatie bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Nazorg van de donor na transplantatie (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Transplantatie van de alvleesklier bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Transplantatie van de alvleesklier (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Transplantatie van de nier en alvleesklier bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Transplantatie van de nier en alvleesklier (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Transplantatie van eilandjes van Langerhans bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Transplantatie van eilandjes van Langerhans (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Transplantatie van eigen stamcellen bij / via stamceltransplantatie
Transplantatie van stamcellen van een donor (Verwante donor) bij / via stamceltransplantatie
Behandeling / controle na transplantatie (Transplantatie van eigen stamcellen) bij / via stamceltransplantatie
Behandeling / controle na transplantatie (Transplantatie van stamcellen van een donor - Verwante donor) bij / via stamceltransplantatie
Transplantatie van stamcellen van een donor (Niet-verwante donor) bij / via stamceltransplantatie
Stimuleren en oogsten eigen stamcellen (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij / via stamceltransplantatie
14B421
14B422
14B423
14B426
14B427
14B428
14B506
14B507
14B508
14B509
14B510
14B511
14B512
14B513
14B514
14C008
14C009
14C010
14C011
14C012
14C013
14C014
14C015
14C016
14C017
14C018
14C019
14C020
14C021
14C022
14C023
14C024
14C025
14C026
14C027
14C028
14C029
979003013
979003015
979003016
979003020
979003021
979003022
990011002
990011003
990011005
990011006
990011008
990011009
990011011
990011013
990011015
990029002
990029010
990029011
990029012
990030002
990030003
990030004
990030005
990030006
990030007
990030008
990030009
990030010
990030011
990030012
990030013
990030014
990030015
990030016
990030017
990030018
990030019
Behandeling / controle na transplantatie (Transplantatie van stamcellen van een donor - Niet-verwante donor) bij / via stamceltransplantatie
Transplantatie van stamcellen van een donor (navelstrengbloed) bij / via stamceltransplantatie
Stimuleren en oogsten eigen stamcellen (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij / via stamceltransplantatie
Behandeling / controle na transplantatie (Transplantatie van stamcellen van een donor - navelstrengbloed) bij / via stamceltransplantatie
Stimuleren en oogsten eigen stamcellen (Meer dan 56 dagbehandelingen en/of verpleegligdagen) bij / via stamceltransplantatie
Stimuleren en oogsten eigen stamcellen (28 tot maximaal 56 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij / via stamceltransplantatie
Voortraject chronische thuisbeademing bij Chronische thuisbeademing
In- of bijstellen van thuisbeademing bij Chronische thuisbeademing
Instellen van thuisbeademing (complex) bij Chronische thuisbeademing
Begeleiding bij thuisbeademing (complex) bij Chronische thuisbeademing
Thuisbeademing in de kliniek bij Chronische thuisbeademing
Bijstellen van thuisbeademing (Met verpleegligdagen) bij Chronische thuisbeademing
Instellen van thuisbeademing (eenvoudig) bij Chronische thuisbeademing
Begeleiding bij thuisbeademing (eenvoudig) bij Chronische thuisbeademing
Bijstellen van thuisbeademing (Met verpleegligdagen) bij Chronische thuisbeademing
Raadpleging tijdens opname bij Een psychische stoornis
Reguliere hoog complexe zorg (Meer dan 5 contacten door Consultatie Psychiatrie) bij Een psychische stoornis
Reguliere ongecompliceerde zorg (1 of 2 contacten door Consultatieve Psychiatrie) bij Een psychische stoornis
Reguliere matig complexe zorg (3 tot 5 contacten door Consultatieve Psychiatrie) bij Een psychische stoornis
Raadpleging tijdens opname bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg
Multidisciplinaire behandeling bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg
Dagbehandeling bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg
Dagbehandeling (met onderzoek onder verdoving) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg
Multidisciplinaire behandeling bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg
Dagbehandeling bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg
Dagbehandeling (met onderzoek onder verdoving) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg
Multidisciplinaire behandeling bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg
Dagbehandeling bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg
Dagbehandeling (met onderzoek onder verdoving) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg
Kosten ziekenhuis
14.450,53
7.259,89
10.354,80
15.264,66
20.955,46
9.106,94
11.548,15
6.149,84
15.272,73
12.901,87
15.701,53
631,64
631,64
22.522,00
26.541,69
13.445,17
46.019,60
29.772,37
12.727,60
77.504,33
57.445,33
12.727,60
134.533,83
12.727,60
12.727,60
732,90
3.188,18
10.923,47
1.703,80
9.515,57
9.923,52
6.578,96
1.076,22
4.644,36
6,31
1,68
1,68
1,68
154,39
1.724,14
1.170,89
957,15
165,74
971,50
1.232,05
20.397,22
6.178,73
81,54
653,48
1.224,24
26.364,11
5.341,78
104,77
715,33
1.160,66
22.171,89
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
455,83
14.906,36
1.518,73
8.778,62
1.628,78
11.983,58
2.202,82
17.467,48
2.968,60
23.924,06
135,09
9.242,03
558,91
12.107,06
4.421,35
10.571,19
5.273,55
20.546,28
3.613,27
16.515,14
4.879,33
20.580,86
1.241,59
1.873,23
1.241,59
1.873,23
2.158,42
24.680,42
2.596,98
29.138,67
2.030,85
15.476,02
7.925,68
53.945,28
2.616,33
32.388,70
470,67
13.198,27
7.471,37
1.767,59
712,04
7.070,34
1.606,28
860,99
585,70
617,34
872,26
51,08
117,69
743,70
307,78
13,11
203,36
76,36
380,59
115,50
266,81
92,63
382,82
223,13
208,53
220,29
290,12
469,52
1.025,58
567,70
174,47
231,69
431,84
542,33
394,35
148,72
218,56
425,56
1.238,58
84.975,70
59.212,92
13.439,64
141.604,17
14.333,88
13.588,59
1.318,60
3.805,52
11.795,73
1.754,88
9.633,26
10.667,22
6.886,74
1.089,33
4.847,72
82,67
382,27
117,18
268,49
247,02
2.106,96
1.394,02
1.165,68
386,03
1.261,62
1.701,57
21.422,80
6.746,43
256,01
885,17
1.656,08
26.906,44
5.736,13
253,49
933,89
1.586,22
23.410,47
2
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
Omschrijving dbc-zorgproduct
14C030
14C031
14C032
14C033
14C034
14C035
14C036
14C037
14C038
14C039
14C040
14C041
14C042
14C043
14C044
14C045
14C046
14C653
14C654
14C655
14C656
14C657
14C658
14C659
14C660
14C661
14C662
14C663
14C664
14C665
14C677
14D225
14D226
14D227
14D229
14D232
14D233
14D234
14D235
14D236
14D237
990030020
990030021
990030022
990030023
990030024
990030026
990030027
990030029
990030030
990030032
990030033
990030034
990030035
990030036
990030037
990030038
990030039
979004002
979004003
979004004
979004005
979004006
979004008
979004009
979004010
979004011
979004012
979004013
979004014
979004016
990017018
972800065
972804035
972804036
972804038
979002138
979002139
979002140
979002141
979002142
979002143
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg
Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg
Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg
Klinisch neurofysiologisch onderzoek (Vervolg contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg
Klinisch neurofysiologisch onderzoek (Eerste contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg
Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg
Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg
Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg
Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg
Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg
Behandeling op de polikliniek (Eerste contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg
Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg
Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg
Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg
Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg
Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg
Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg
Dagbehandeling / Diagnostisch onderzoek / Meer dan twee polikliniekbezoeken bij Gespecialiseerde brandwondenzorg
Een tot vier operaties of behandelingen bij Gespecialiseerde brandwondenzorg
Meer dan vier operaties of behandelingen bij Gespecialiseerde brandwondenzorg
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Gespecialiseerde brandwondenzorg
Maximaal 5 verpleegligdagen (met operatie) bij Gespecialiseerde brandwondenzorg
Consult op de polikliniek bij Gespecialiseerde brandwondenzorg
6 tot maximaal 15 verpleegligdagen bij Gespecialiseerde brandwondenzorg
6 tot maximaal 15 verpleegligdagen (met operatie) bij Gespecialiseerde brandwondenzorg
29 tot maximaal 56 verpleegligdagen bij Gespecialiseerde brandwondenzorg
16 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Gespecialiseerde brandwondenzorg
16 tot maximaal 28 verpleegligdagen (met operatie) bij Gespecialiseerde brandwondenzorg
57 tot maximaal 90 verpleegligdagen bij Gespecialiseerde brandwondenzorg
meer dan 90 verpleegligdagen bij Gespecialiseerde brandwondenzorg
Poliklinische behandeling van pasgeborene bij Neonatologie
Complexe erfelijkheidsadvisering bij Een erfelijkheidsonderzoek
IVF-behandeling of injectie van sperma - met labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid
Monitoring van de cyclus bij IVF-behandeling of injectie van sperma bij Verminderde vruchtbaarheid
Terugplaatsing bij IVF-behandeling of injectie van sperma bij Verminderde vruchtbaarheid
Levertransplantatie (Met verpleegligdagen) bij / via transplantatie van nier/lever/darm/alvleesklier
Levertransplantatie bij / via transplantatie van nier/lever/darm/alvleesklier
Niertransplantatie (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Niertransplantatie bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Niertransplantatie (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Niertransplantatie bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
14D238
979002145
14D239
979002146
14D240
979002147
Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Maximaal 13 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van
nier/lever/darm/alvleesklier
Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van
nier/lever/darm/alvleesklier
14D241
979002148
14D242
979002149
14D243
979002150
14D244
14D245
Kosten ziekenhuis
4.934,47
369,64
418,50
397,90
488,82
359,56
360,69
267,44
306,48
295,82
299,29
91,51
85,70
72,30
72,57
74,23
68,00
869,53
615,01
2.277,40
4.973,57
7.350,22
277,28
14.203,23
18.729,82
54.409,98
26.180,05
32.928,91
101.506,35
176.897,29
70,79
1.350,41
208,87
157,49
58,07
19.450,64
11.787,44
13.756,27
6.093,08
13.756,27
6.093,08
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
466,79
5.401,26
177,50
547,14
203,66
622,16
211,04
608,94
243,65
732,47
253,07
612,63
275,22
635,91
181,48
448,92
195,33
501,81
208,84
504,66
215,78
515,07
108,12
199,63
125,59
211,29
89,05
161,35
107,07
179,64
106,84
181,07
124,88
192,88
85,59
955,12
98,65
713,66
376,75
2.654,15
412,25
5.385,82
748,08
8.098,30
23,11
300,39
1.153,89
15.357,12
1.745,48
20.475,30
5.111,27
59.521,25
2.120,19
28.300,24
3.049,36
35.978,27
9.636,52
111.142,87
18.307,67
195.204,96
121,18
191,97
0,27
1.350,68
67,15
276,02
103,59
261,08
19,32
77,39
5.116,54
24.567,18
5.116,54
16.903,98
9.838,75
23.595,02
9.498,91
15.591,99
2.292,93
16.049,20
2.292,93
8.386,01
53.399,33
883,79
54.283,12
59.235,29
1.551,55
60.786,84
68.673,14
2.887,06
71.560,20
Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
92.746,49
3.397,69
96.144,18
6.963,59
1.031,46
7.995,05
17.900,60
1.829,80
19.730,40
979002151
Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Maximaal 13 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van
nier/lever/darm/alvleesklier
Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van
nier/lever/darm/alvleesklier
32.355,83
3.642,47
35.998,30
979002152
Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
63.109,23
3.266,57
66.375,80
3
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
14D246
979002153
14D247
979002154
14D248
979002155
14D249
Kosten ziekenhuis
Honorarium medisch
specialist
2.411,72
568,64
2.980,36
2.844,53
512,55
3.357,08
Omschrijving dbc-zorgproduct
Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij / via
transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen) bij / via transplantie van
nier/lever/darm/alvleesklier
Totaalprijs EZH
1.713,88
428,70
2.142,58
979002156
Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (5 tot 7 polikliniekbezoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken) bij / via
transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
1.501,66
319,10
1.820,76
14D250
979002157
Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Consult op de polikliniek) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
1.102,29
233,54
1.335,83
14D251
979002159
5.073,29
1.683,88
6.757,17
14D252
979002160
20.040,89
3.181,65
23.222,54
14D253
979002161
Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (Maximaal 13 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van
nier/lever/darm/alvleesklier
Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van
nier/lever/darm/alvleesklier
28.445,20
6.528,07
34.973,27
14D254
979002162
63.109,23
7.463,14
70.572,37
14D255
979002163
1.734,52
1.044,53
2.779,05
14D256
979002164
Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij / via transplantie
van nier/lever/darm/alvleesklier
Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (Meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandeling) bij / via transplantie van
nier/lever/darm/alvleesklier
2.844,53
903,43
3.747,96
14D257
979002165
1.713,88
373,16
2.087,04
14D258
14D259
14D260
14D261
14D262
14D263
979002166
979002167
979002169
979002170
979002171
979002172
1.501,66
295,56
7.510,02
18.912,86
34.221,05
70.037,47
319,20
228,19
1.897,28
3.594,86
7.069,22
9.154,54
1.820,86
523,75
9.407,30
22.507,72
41.290,27
79.192,01
14D264
979002173
3.658,60
1.083,22
4.741,82
14D265
14D266
979002174
979002175
4.931,63
3.002,38
1.096,10
451,42
6.027,73
3.453,80
14D267
14D268
979002176
979002177
Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (5 tot 7 polikliniekbezoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken) bij / via transplantie
van nier/lever/darm/alvleesklier
Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (Consult op de polikliniek) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Nazorg van de ontvanger na transplantatie (Maximaal 13 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Nazorg van de ontvanger na transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Nazorg van de ontvanger na transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Nazorg van de ontvanger na transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Nazorg van de ontvanger na transplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij / via transplantie van
nier/lever/darm/alvleesklier
Nazorg van de ontvanger na transplantatie (Meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen) bij / via transplantie van
nier/lever/darm/alvleesklier
Nazorg van de ontvanger na transplantatie (5 tot 7 polikliniekbezoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Nazorg van de ontvanger na transplantatie (3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken) bij / via transplantie van
nier/lever/darm/alvleesklier
Nazorg van de ontvanger na transplantatie (Consult op de polikliniek) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
1.518,28
482,38
328,16
244,77
1.846,44
727,15
14D269
979002180
5.201,06
628,47
5.829,53
14D270
979002181
17.900,60
903,43
18.804,03
14D271
979002182
32.355,83
1.571,19
33.927,02
14D272
979002183
63.109,23
1.767,59
64.876,82
14D273
979002184
2.362,47
520,46
2.882,93
14D274
14D275
979002185
979002186
3.321,17
2.376,39
520,46
432,08
3.841,63
2.808,47
14D276
14D277
14D278
979002187
979002188
979002190
2.081,79
1.487,40
4.531,19
343,70
284,78
1.387,82
2.425,49
1.772,18
5.919,01
Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (Maximaal 13 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van
nier/lever/darm/alvleesklier
Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van
nier/lever/darm/alvleesklier
Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij / via transplantie
van nier/lever/darm/alvleesklier
Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (Meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen) bij / via transplantie van
nier/lever/darm/alvleesklier
Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (5 tot 7 polikliniekbezoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken) bij / via transplantie
van nier/lever/darm/alvleesklier
Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (Consult op de polikliniek) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (Maximaal 13 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
4
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
Kosten ziekenhuis
Honorarium medisch
specialist
Omschrijving dbc-zorgproduct
Totaalprijs EZH
14D279
979002191
Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
20.040,89
2.992,10
23.032,99
14D280
14D281
979002192
979002193
32.355,83
63.109,23
4.988,52
5.891,95
37.344,35
69.001,18
14D282
979002194
1.383,27
798,56
2.181,83
14D283
14D284
979002195
979002196
1.500,63
1.298,15
723,52
316,14
2.224,15
1.614,29
14D285
14D286
14D287
14D288
14D289
14D290
979002197
979002198
979002200
979002201
979002202
979002203
1.137,53
549,19
4.531,19
17.900,60
32.355,83
63.109,23
227,16
155,54
1.649,75
3.181,65
6.245,47
7.463,14
1.364,69
704,73
6.180,94
21.082,25
38.601,30
70.572,37
14D291
979002204
Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij / via transplantie van
nier/lever/darm/alvleesklier
Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (Meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandeling) bij / via transplantie van
nier/lever/darm/alvleesklier
Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (5 tot 7 polikliniekbezoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken) bij / via transplantie van
nier/lever/darm/alvleesklier
Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (Consult op de polikliniek) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Nazorg van de donor na transplantatie (Maximaal 13 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Nazorg van de donor na transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Nazorg van de donor na transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Nazorg van de donor na transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Nazorg van de donor na transplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij / via transplantie van
nier/lever/darm/alvleesklier
1.383,27
707,03
2.090,30
14D292
14D293
979002205
979002206
1.500,63
1.298,15
707,03
294,60
2.207,66
1.592,75
14D294
14D295
14D342
14D343
14D344
14D345
14D346
14D347
14D561
14D562
14D563
14D564
14D565
14D566
14D567
14D568
14D569
14D570
14D571
14D572
14D573
14D574
14D575
14D576
14D577
14D578
14D579
14D580
14D581
14D582
14D583
14D584
14D585
14D586
979002207
979002208
990040003
990040004
990040005
990040006
990040007
990040009
972802071
972802072
972802073
972802074
972802075
972802076
972802077
972802078
972802079
972802081
972802082
972802083
972802084
972802085
972802086
972802088
972802089
972802090
972802091
972802092
972802093
972802094
972802095
972802097
972802098
972802099
1.518,28
482,38
3.203,25
1.088,03
623,38
671,47
468,75
396,61
14.386,00
26.741,00
20.778,19
18.359,51
13.066,05
5.450,31
12.195,25
12.195,25
1.762,64
7.278,08
6.647,40
9.770,31
9.761,48
28.068,73
28.068,73
5.052,33
4.115,84
7.494,51
6.123,48
10.136,85
8.909,85
24.003,35
22.531,62
4.758,49
3.123,86
6.279,99
206,22
147,30
741,69
202,28
202,28
202,28
404,56
202,28
3.136,70
3.150,87
2.441,24
1.386,31
1.162,60
1.222,56
1.496,53
1.052,05
1.007,85
3.048,07
3.210,30
3.178,68
3.310,47
4.028,70
4.397,98
2.873,15
2.148,72
2.677,15
2.644,20
2.788,74
2.732,82
3.423,86
3.569,62
2.493,16
2.330,12
1.800,65
1.724,50
629,68
3.944,94
1.290,31
825,66
873,75
873,31
598,89
17.522,70
29.891,87
23.219,43
19.745,82
14.228,65
6.672,87
13.691,78
13.247,30
2.770,49
10.326,15
9.857,70
12.948,99
13.071,95
32.097,43
32.466,71
7.925,48
6.264,56
10.171,66
8.767,68
12.925,59
11.642,67
27.427,21
26.101,24
7.251,65
5.453,98
8.080,64
Nazorg van de donor na transplantatie (Meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Nazorg van de donor na transplantatie (5 tot 7 polikliniekbezoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Nazorg van de donor na transplantatie (3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken) bij / via transplantie van
nier/lever/darm/alvleesklier
Nazorg van de donor na transplantatie (Consult op de polikliniek) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Verpleegligdagen in het kader van Palliatieve zorg
Diagnostisch onderzoek (meer dan 1 polikliniekbezoek) in het kader van Palliatieve zorg
Dagbehandeling met ingreep in het kader van Palliatieve zorg
Ingreep (meer dan 1 polikliniekbezoek) in het kader van Palliatieve zorg
Meer dan 2 polikliniekbezoeken in het kader van Palliatieve zorg
1 tot 2 polikliniekbezoeken in het kader van Palliatieve zorg
Epilepsiechirurgie bij Een aandoening van het zenuwstelsel
Plaatsen of vervangen van een dubbelzijdige neurostimulator (incl elektroden) bij Een aandoening van het zenuwstelsel
Plaatsen of vervangen van een eenzijdige neurostimulator (incl elektroden) bij Een aandoening van het zenuwstelsel
Plaatsen of vervangen van een dubbelzijdige neurostimulator bij Een aandoening van het zenuwstelsel
Plaatsen of vervangen van een eenzijdige neurostimulator bij Een aandoening van het zenuwstelsel
Verwijderen of verplaatsen van een neurostimulator bij Een aandoening van het zenuwstelsel
Plaatsen van een nervus vagus stimulator bij Een aandoening van het zenuwstelsel
Vervangen van een nervus vagus stimulator bij Een aandoening van het zenuwstelsel
Verwijderen of revisie van een nervus vagus stimulator bij Een aandoening van het zenuwstelsel
Operatie (Met maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel
Operatie (Met maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel
Operatie (Met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel
Operatie (Met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel
Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel
Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel
Operatie bij Een aandoening van het zenuwstelsel
Operatie bij Een aandoening van het zenuwstelsel
Operatie (Met maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel
Operatie (Met maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel
Operatie (Met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel
Operatie (Met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel
Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel
Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel
Operatie bij Een aandoening van het zenuwstelsel
Operatie bij Een aandoening van het zenuwstelsel
Operatie (Met maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel
5
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
Omschrijving dbc-zorgproduct
Kosten ziekenhuis
4.955,78
9.558,95
7.933,09
26.194,84
26.194,84
3.418,43
3.418,43
6.138,64
3.714,98
11.457,87
7.554,87
22.681,46
22.681,46
3.196,43
3.196,43
3.025,57
6.317,87
22.468,46
1.497,93
559,07
457,20
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
1.908,73
6.864,51
1.846,40
11.405,35
2.011,99
9.945,08
1.923,08
28.117,92
3.026,81
29.221,65
1.989,26
5.407,69
1.570,59
4.989,02
1.397,65
7.536,29
1.331,22
5.046,20
1.710,70
13.168,57
1.507,19
9.062,06
2.229,96
24.911,42
2.342,84
25.024,30
1.333,13
4.529,56
1.390,53
4.586,96
971,74
3.997,31
1.116,04
7.433,91
2.038,03
24.506,49
984,27
2.482,20
138,52
697,59
112,21
569,41
14D587
14D588
14D589
14D590
14D591
14D592
14D593
14D594
14D595
14D596
14D597
14D598
14D599
14D600
14D601
14D602
14D603
14D604
14D605
14D606
14D607
972802100
972802101
972802102
972802103
972802104
972802106
972802107
972802108
972802109
972802110
972802111
972802112
972802113
972802115
972802116
972802117
972802118
972802119
972802121
972804039
972804040
Operatie (Met maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel
Operatie (Met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel
Operatie (Met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel
Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel
Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel
Operatie bij Een aandoening van het zenuwstelsel
Operatie bij Een aandoening van het zenuwstelsel
Operatie (Met maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel
Operatie (Met maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel
Operatie (Met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel
Operatie (Met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel
Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel
Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel
Operatie bij Een aandoening van het zenuwstelsel
Operatie bij Een aandoening van het zenuwstelsel
Operatie (Met maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel
Operatie (Met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel
Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel
Operatie bij Een aandoening van het zenuwstelsel
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Verminderde vruchtbaarheid
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Verminderde vruchtbaarheid
14D608
979001127
Implantatie BiVentricular Assist Device (BiVAD) - hulpmiddel voor lange termijn ondersteuning hart bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
159.292,62
4.309,85
163.602,47
14D609
979001128
Implantatie Ventricular Assist Device (VAD) - hulpmiddel voor lange termijn ondersteuning hart bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
159.292,62
5.017,24
164.309,86
14D610
979001129
159.292,62
4.322,72
163.615,34
14D611
14D612
14D613
14D614
14D615
14D616
14D617
979001130
979001132
979001133
979001134
979001135
979001136
979001138
Implantatie Ventricular Assist Device (VAD) - hulpmiddel voor lange termijn ondersteuning hart bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Screening of nazorg in verband met hulpmiddel voor lange termijn ondersteuning hart (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of
long(vaten)
Hart-longtransplantatie bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Longtransplantatie bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Harttransplantatie (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Donorprocedure mbt hartlong- of longtransplantatie niet resulterend in transplantatie bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Donorprocedure mbt harttransplantatie niet resulterend in transplantatie bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Screening voorafgaand aan hartlong- of longtransplantatie (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
11.966,30
36.041,44
36.041,44
24.590,80
0,01
0,01
9.858,46
1.391,11
3.893,21
3.759,39
3.753,54
401,45
401,45
1.364,81
13.357,41
39.934,65
39.800,83
28.344,34
401,46
401,46
11.223,27
14D618
14D619
979001139
979001140
12.170,25
25.498,78
2.010,63
4.955,54
14.180,88
30.454,32
14D620
14D621
14D622
979001141
979001142
979001144
Screening voorafgaand aan hartlong- of longtransplantatie (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Screening voorafgaand aan hartlong- of longtransplantatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Screening voorafgaand aan hartlong- of longtransplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Een aandoening
van hart en/ of long(vaten)
Screening voorafgaand aan hartlong- of longtransplantatie (Consult op de polikliniek) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Begeleiding in geval van hartlong- of longtransplantatie (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
708,88
106,93
8.040,08
246,98
135,39
3.371,91
955,86
242,32
11.411,99
14D623
14D624
979001145
979001146
19.245,60
25.313,18
4.899,59
6.922,58
24.145,19
32.235,76
14D625
14D626
14D627
14D628
14D629
979001147
979001148
979001150
979001151
979001152
708,88
106,93
21.133,57
37.620,71
52.346,44
1.537,37
1.475,60
2.243,63
2.241,46
8.788,02
2.246,25
1.582,53
23.377,20
39.862,17
61.134,46
14D630
14D631
14D632
14D633
14D634
979001153
979001154
979001157
979001158
979001159
Begeleiding in geval van hartlong- of longtransplantatie (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Begeleiding in geval van hartlong- of longtransplantatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Begeleiding in geval van hartlong- of longtransplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Een aandoening van
hart en/ of long(vaten)
Begeleiding in geval van hartlong- of longtransplantatie (Consult op de polikliniek) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Nazorg na hartlong- of longtransplantatie (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Nazorg na hartlong- of longtransplantatie (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Nazorg na hartlong- of longtransplantatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Nazorg na hartlong- of longtransplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Een aandoening van hart en/ of
long(vaten)
Nazorg na hartlong- of longtransplantatie (Consult op de polikliniek) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Screening voorafgaand aan harttransplantatie (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Screening voorafgaand aan harttransplantatie (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Screening voorafgaand aan harttransplantatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
13.870,14
106,93
18.782,99
21.096,38
36.024,46
729,52
217,03
1.115,95
1.398,29
2.135,27
14.599,66
323,96
19.898,94
22.494,67
38.159,73
6
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
Kosten ziekenhuis
Honorarium medisch
specialist
Omschrijving dbc-zorgproduct
14D635
14D636
14D637
14D638
14D639
979001160
979001161
979001163
979001164
979001165
14D640
14D641
14D642
14D643
14D644
979001166
979001167
979001169
979001170
979001171
Screening voorafgaand aan harttransplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Een aandoening van hart en/ of
long(vaten)
Screening voorafgaand aan harttransplantatie (Consult op de polikliniek) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Begeleiding in geval van harttransplantatie (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Begeleiding in geval van harttransplantatie (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Begeleiding in geval van harttransplantatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Begeleiding in geval van harttransplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Een aandoening van hart en/ of
long(vaten)
Begeleiding in geval van harttransplantatie (Consult op de polikliniek) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Nazorg na harttransplantatie (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Nazorg na harttransplantatie (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Nazorg na harttransplantatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
14D645
14D646
14D647
14D648
14D649
14D650
14D651
14D652
14D653
14D654
14D655
14D656
14D657
14D658
14D659
14D660
14D661
14D662
14D663
14D664
14D665
14D666
14D667
14D668
14D669
14D670
14D671
14D672
14D673
14D674
14D675
14D676
14D677
14D678
14D679
14D680
14D681
14D682
14D683
14D684
14D685
14D686
14D687
14D688
979001172
979001173
979001178
979001179
979001181
979001182
979001184
979001185
979001186
979001188
979001189
979001190
979001191
979001192
979001193
979001195
979001196
979001197
979001199
979001200
979001201
979001203
979001205
979001206
979001208
979001210
979001211
979001212
979001213
979001214
979001215
979001217
979001218
979001219
979001220
979001221
979001222
979001223
979001224
979001225
979001226
979001228
979001229
979001230
Nazorg na harttransplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Nazorg na harttransplantatie (Consult op de polikliniek) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Operatie aan de aorta - in de borstkas of buikholte bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Operatie aan de aorta - in de borstkas of buikholte bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Operatie aan de aorta - in de borstkas bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Operatie aan de aorta - in de borstkas bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Operatie aan de aorta of aortaboog - in de borstkas bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Operatie aan de aorta of aortaboog - in de borstkas bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Operatie aan de aorta of aortaboog - in de borstkas bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Operatie aan hart(klep) (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Operatie aan hart(klep) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Operatie aan hartklep(pen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Operatie aan hartklep(pen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Operatie aan hartklep(pen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Operatie aan hartklep(pen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Operatie aan de hartwand bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Operatie aan de hartwand bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Operatie aan de hartwand bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Bypass operatie bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Bypass operatie bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Bypass operatie bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Operatie om trombose/bloedstolsel uit de longslagaders te verwijderen bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Operatie aan luchtwegen met hart-longmachine (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Operatie aan luchtwegen met hart-longmachine bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Operatie aan hart bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Hartoperatie in geval van aangeboren afwijking (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Hartoperatie in geval van aangeboren afwijking bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Hartoperatie in geval van aangeboren afwijking (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Hartoperatie in geval van aangeboren afwijking bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Hartoperatie in geval van aangeboren afwijking (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Hartoperatie in geval van aangeboren afwijking bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Dotterbehandeling (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Dotterbehandeling bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Dotterbehandeling (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Dotterbehandeling bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Dotterbehandeling (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Dotterbehandeling bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Dotterbehandeling (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Dotterbehandeling bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Dotterbehandeling (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Dotterbehandeling bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Operatie aan hart (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Operatie aan hart bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Operatie aan hart (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Totaalprijs EZH
708,89
106,93
8.040,08
19.245,60
25.313,18
6.032,19
98,95
1.031,43
1.493,26
2.450,39
6.741,08
205,88
9.071,51
20.738,86
27.763,57
708,88
106,93
16.577,27
18.909,20
53.548,36
149,44
76,36
1.143,71
2.144,22
2.804,14
858,32
183,29
17.720,98
21.053,42
56.352,50
13.870,14
106,93
27.617,77
16.565,07
16.197,04
17.331,98
26.684,44
19.191,71
19.175,56
27.256,56
19.580,52
33.754,83
31.562,27
20.619,62
17.363,40
16.853,45
12.302,10
10.852,53
11.426,32
9.511,89
9.269,74
14.294,49
7.239,36
4.326,64
6.864,83
15.149,49
12.286,57
14.990,38
11.473,19
7.973,48
6.455,32
11.283,27
7.492,70
5.955,91
4.488,31
4.936,67
3.642,64
6.511,63
5.248,16
4.576,02
3.379,48
2.814,80
1.403,03
11.618,90
649,04
99,01
4.065,97
3.099,57
3.287,43
2.938,57
5.575,97
2.765,40
2.667,26
1.438,35
1.251,89
3.922,94
3.374,23
2.437,02
1.925,00
2.125,94
2.155,16
1.728,01
1.749,61
1.738,43
1.756,62
3.901,51
1.828,32
1.828,32
856,48
2.717,55
2.606,97
2.118,59
2.085,23
1.781,45
1.656,58
1.240,94
655,54
587,88
373,40
530,17
323,05
413,02
211,19
349,49
144,51
817,14
611,32
706,66
14.519,18
205,94
31.683,74
19.664,64
19.484,47
20.270,55
32.260,41
21.957,11
21.842,82
28.694,91
20.832,41
37.677,77
34.936,50
23.056,64
19.288,40
18.979,39
14.457,26
12.580,54
13.175,93
11.250,32
11.026,36
18.196,00
9.067,68
6.154,96
7.721,31
17.867,04
14.893,54
17.108,97
13.558,42
9.754,93
8.111,90
12.524,21
8.148,24
6.543,79
4.861,71
5.466,84
3.965,69
6.924,65
5.459,35
4.925,51
3.523,99
3.631,94
2.014,35
12.325,56
7
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
14D689
14D690
14D691
14D692
14D693
14D694
14D695
14D696
14D697
14D698
14D699
14D700
14D701
14D702
14D703
14D704
14D705
14D706
14D707
14D708
14D709
14D710
14D711
14D712
14D713
14D714
14D715
14D716
14D717
14D718
14D719
14D720
14D721
14D722
14D723
14D724
14D725
14D726
14D727
14D728
14D729
14D730
14D731
14D732
14D733
14D734
979001231
979001233
979001234
979001235
979001236
979001237
979001238
979001239
979001240
979001242
979001243
979001244
979001245
979001246
979001249
979001250
979001251
979001252
979001253
979001256
979001257
979002214
979002215
979003023
979003024
979003026
979003027
979003029
979003030
990017039
990017040
990017041
990017042
990017043
990017044
990017045
990017046
990017047
990017048
990017049
990022035
990022036
990022037
990022038
990022039
990022040
14D735
990022041
14D736
14D738
14D739
14D740
14D741
14D742
14D743
14D744
990022042
990022044
990022045
990022046
990022047
990022048
990022049
990022050
Omschrijving dbc-zorgproduct
Operatie aan hart bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Operatie om hartritmestoornissen te verhelpen bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Implanteren van een ICD (defibrillator voor twee hartkamers) (incl inbrengen elektroden) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Implanteren van een AICD (defibrillator voor een hartkamer) (incl inbrengen elektroden) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Implanteren of vervangen van een ICD (defibrillator voor twee hartkamers) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Implanteren of vervangen van een AICD (defibrillator voor een hartkamer) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Inbrengen van elektroden ten behoeve van een defibrillator bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Screening of nazorg in verband met hulpmiddel voor lange termijn ondersteuning hart bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Harttransplantatie bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Levertransplantatie of transplantatie van de lever en de nier (Met verpleegligdagen) bij / via transplantatie van nier/lever/darm/alvleesklier
Levertransplantatie of transplantatie van de lever en de nier bij / via transplantatie van nier/lever/darm/alvleesklier
Donorselectie en afname (Verwante donor) bij / via stamceltransplantatie
Donorselectie (Verwante donor) bij / via stamceltransplantatie
Donorselectie en aankoop (Niet-verwante donor) bij / via stamceltransplantatie
Donorselectie (Niet-verwante donor) bij / via stamceltransplantatie
Donorselectie en aankoop (navelstrengbloed) bij / via stamceltransplantatie
Donorselectie (navelstrengbloed) bij / via stamceltransplantatie
Complexe behandeling van pasgeborene (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Neonatologie
Complexe behandeling van pasgeborene (6 tot maximaal 20 verpleegligdagen) bij Neonatologie
Complexe behandeling van pasgeborene (21 tot maximaal 30 verpleegligdagen) bij Neonatologie
Complexe behandeling van pasgeborene (31 tot maximaal 45 verpleegligdagen) bij Neonatologie
Complexe behandeling van pasgeborene (Meer dan 45 verpleegligdagen) bij Neonatologie
Begeleiding van pasgeborene bij keizersnede (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Neonatologie
Maximaal 5 verpleegligdagen van pasgeborene bij Neonatologie
6 tot maximaal 20 verpleegligdagen van pasgeborene bij Neonatologie
21 tot maximaal 30 verpleegligdagen van pasgeborene bij Neonatologie
31 tot maximaal 45 verpleegligdagen van pasgeborene bij Neonatologie
Meer dan 45 verpleegligdagen van pasgeborene bij Neonatologie
Assessment in VAN instelling (Met verpleegligdagen) bij Complexe chronische longziekte
Assessment in VAN instelling bij Complexe chronische longziekte
Afgebroken behandeling in VAN instelling bij Complexe chronische longziekte
Behandelende diagnostiek bij Astma
Basisbehandeling met extra medische component(en) en medicatieafbouw bij Astma
Basisbehandeling met extra medische component(en) bij Astma
Basisbehandeling met psychosociale behandeling en behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie (meer dan 6 verpleegligdagen)
bij Astma
Basisbehandeling met psychosociale behandeling en behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie (op de polikliniek of
dagbehandeling of tot maximaal 6 verpleegligdagen) bij Astma
Basisbehandeling met psychosociale behandeling (meer dan 6 verpleegligdagen) bij Astma
Basisbehandeling met psychosociale behandeling (op de polikliniek of dagbehandeling of tot maximaal 6 verpleegligdagen) bij Astma
Basisbehandeling met aanvullende behandeling (meer dan 6 verpleegligdagen) bij Astma
Basisbehandeling met aanvullende behandeling (op de polikliniek of dagbehandeling of tot maximaal 6 verpleegligdagen) bij Astma
Verpleegligdagen (basisbehandeling) bij Astma
Dagbehandeling of polikliniekbezoek of tot maximaal 6 verpleegligdagen (basisbehandeling) bij Astma
Basisbehandeling met extra medische component(en) en medicatieafbouw bij Astma
Kosten ziekenhuis
6.625,88
9.807,76
8.590,20
11.498,09
8.592,82
5.997,95
4.986,36
4.772,16
3.780,96
30.418,08
28.054,02
30.108,39
27.741,21
4.899,37
1.002,78
4.397,54
15.076,35
177,59
64,09
5.080,39
22.306,05
19.450,64
11.787,44
33.159,79
32.533,15
69.030,99
68.404,36
69.728,30
69.101,67
1.777,54
4.885,98
12.420,22
16.976,26
24.176,47
1.165,68
1.165,68
4.221,56
10.438,48
15.162,29
24.176,47
1.904,66
2.664,57
10.427,73
16.085,42
53.126,49
46.622,80
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
470,36
7.096,24
1.580,10
11.387,86
1.100,57
9.690,77
1.259,65
12.757,74
778,13
9.370,95
738,17
6.736,12
458,94
5.445,30
556,90
5.329,06
279,70
4.060,66
815,35
31.233,43
629,78
28.683,80
505,81
30.614,20
440,00
28.181,21
796,54
5.695,91
377,51
1.380,29
411,36
4.808,90
720,94
15.797,29
252,08
429,67
85,30
149,39
500,81
5.581,20
3.629,27
25.935,32
23.354,84
42.805,48
22.410,38
34.197,82
456,66
33.616,45
58,92
32.592,07
522,55
69.553,54
58,92
68.463,28
58,92
69.787,22
58,92
69.160,59
765,50
2.543,04
1.094,28
5.980,26
1.322,83
13.743,05
1.656,94
18.633,20
1.905,26
26.081,73
410,94
1.576,62
256,71
1.422,39
590,14
4.811,70
840,10
11.278,58
1.122,14
16.284,43
1.408,04
25.584,51
0,00
1.904,66
0,00
2.664,57
0,00
10.427,73
0,00
16.085,42
0,00
53.126,49
0,00
46.622,80
41.696,32
0,00
41.696,32
0,01
38.568,83
0,01
39.141,75
0,01
27.187,60
0,01
53.126,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
38.568,83
0,01
39.141,75
0,01
27.187,60
0,01
53.126,49
8
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
14D745
990022051
14D746
14D747
990022052
990022053
14D748
990022054
14D749
14D751
14D752
14D753
14D754
14D755
14D756
990022055
990022057
990022058
990022059
990022060
990022061
990022062
14D757
990022065
14D758
14D759
14D760
14D761
990022066
990022067
990022068
990022070
14D762
14D763
990022071
990022072
14D764
990022073
14D765
14D766
990022074
990022075
14D767
14D768
14D769
14D770
14D771
14D772
14D773
14D774
14D775
14D776
990022076
990022077
990022078
990022079
990022080
990022081
990022082
990027131
990027132
990027133
14D777
990027134
14D778
990027135
14D779
990027136
14D780
990027137
14D781
990027138
14D782
990027139
14D783
990027140
14D784
990027141
Omschrijving dbc-zorgproduct
Basisbehandeling met extra medische component(en) en psychosociale behandeling (meer dan 6 verpleegligdagen) bij Astma
Basisbehandeling met extra medische component(en) en behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie (op de polikliniek of
dagbehandeling of tot maximaal 6 verpleegligdagen) bij Astma
Basisbehandeling met extra medische component(en) bij Astma
Basisbehandeling met psychosociale behandeling en behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie (meer dan 6 verpleegligdagen)
bij Astma
Basisbehandeling met psychosociale behandeling en behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie (op de polikliniek of
dagbehandeling of tot maximaal 6 verpleegligdagen) bij Astma
Basisbehandeling met psychosociale behandeling (meer dan 6 verpleegligdagen) bij Astma
Basisbehandeling met psychosociale behandeling (op de polikliniek of dagbehandeling of tot maximaal 6 verpleegligdagen) bij Astma
Basisbehandeling met aanvullende behandeling (meer dan 6 verpleegligdagen) bij Astma
Basisbehandeling met aanvullende behandeling (op de polikliniek of dagbehandeling of tot maximaal 6 verpleegligdagen) bij Astma
Verpleegligdagen (basisbehandeling) bij Astma
Dagbehandeling of polikliniekbezoek of tot maximaal 6 verpleegligdagen (basisbehandeling) bij Astma
Basisbehandeling met psychosociale behandeling en behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie (meer dan 6 verpleegligdagen)
bij COPD
Basisbehandeling met psychosociale behandeling en behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie (op de polikliniek of
dagbehandeling of tot maximaal 6 verpleegligdagen) bij COPD
Basisbehandeling met psychosociale behandeling (meer dan 6 verpleegligdagen) bij COPD
Basisbehandeling met psychosociale behandeling (op de polikliniek of dagbehandeling of tot maximaal 6 verpleegligdagen) bij COPD
Basisbehandeling met extra medische component(en) en psychosociale behandeling (meer dan 6 verpleegligdagen) bij COPD
Basisbehandeling met extra medische component(en) en behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie (op de polikliniek of
dagbehandeling of tot maximaal 6 verpleegligdagen) bij COPD
Basisbehandeling met extra medische component(en) bij COPD
Basisbehandeling met psychosociale behandeling en behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie (meer dan 6 verpleegligdagen)
bij COPD
Basisbehandeling met psychosociale behandeling en behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie (op de polikliniek of
dagbehandeling of tot maximaal 6 verpleegligdagen) bij COPD
Basisbehandeling met behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie (meer dan 6 verpleegligdagen) bij COPD
Basisbehandeling met behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie (op de polikliniek of dagbehandeling of tot maximaal 6
verpleegligdagen) bij COPD
Basisbehandeling met psychosociale behandeling (meer dan 6 verpleegligdagen) bij COPD
Basisbehandeling met psychosociale behandeling (op de polikliniek of dagbehandeling of tot maximaal 6 verpleegligdagen) bij COPD
Basisbehandeling met aanvullende behandeling (meer dan 6 verpleegligdagen) bij COPD
Basisbehandeling met aanvullende behandeling (op de polikliniek of dagbehandeling of tot maximaal 6 verpleegligdagen) bij COPD
Verpleegligdagen (basisbehandeling) bij COPD
Dagbehandeling of polikliniekbezoek of tot maximaal 6 verpleegligdagen (basisbehandeling) bij COPD
Raadpleging tijdens opname bij Revalidatie
Consult(en) bij Revalidatie
Beperkte behandeling (tot maximaal 9 uren) bij Revalidatie
Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van het bewegingsapparaat (meer dan 296 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij
Revalidatie
Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van het bewegingsapparaat (151 tot maximaal 296 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij
Revalidatie
Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van het bewegingsapparaat (84 tot maximaal 150 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij
Revalidatie
Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van het bewegingsapparaat (36 tot maximaal 83 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij
Revalidatie
Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van het bewegingsapparaat (tot maximaal 35 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij
Revalidatie
Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van het bewegingsapparaat (meer dan 270 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14
verpleegligdagen) bij Revalidatie
Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van het bewegingsapparaat (129 tot maximaal 270 uren) (op de polikliniek of tot maximaal
14 verpleegligdagen) bij Revalidatie
Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van het bewegingsapparaat (59 tot maximaal 128 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14
verpleegligdagen) bij Revalidatie
Kosten ziekenhuis
42.192,73
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
0,00
42.192,73
45.727,73
38.120,67
0,00
0,00
45.727,73
38.120,67
41.696,32
0,00
41.696,32
20.800,30
38.568,83
18.682,87
36.668,83
16.558,98
26.244,60
12.133,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.800,30
38.568,83
18.682,87
36.668,83
16.558,98
26.244,60
12.133,38
0,01
0,00
0,01
0,01
0,01
0,01
42.192,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,01
42.192,73
45.727,73
38.120,67
0,00
0,00
45.727,73
38.120,67
41.696,32
0,00
41.696,32
20.800,30
27.520,12
0,00
0,00
20.800,30
27.520,12
18.680,59
38.568,83
18.682,87
29.864,67
16.558,98
24.864,81
12.133,38
82,79
155,30
403,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,16
1,61
0,63
18.680,59
38.568,83
18.682,87
29.864,67
16.558,98
24.864,81
12.133,38
82,95
156,91
404,07
78.526,37
0,00
78.526,37
43.946,36
0,00
43.946,36
27.189,80
0,00
27.189,80
16.772,95
0,00
16.772,95
10.849,03
0,00
10.849,03
31.763,49
0,00
31.763,49
16.697,91
0,00
16.697,91
8.084,96
0,66
8.085,62
9
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
14D785
14D786
14D787
14D788
14D789
14D790
990027142
990027143
990027144
990027145
990027146
990027147
14D791
990027148
14D792
Kosten ziekenhuis
Honorarium medisch
specialist
2.228,70
119.110,56
72.515,94
43.803,11
23.327,71
9.674,09
0,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.229,65
119.110,56
72.515,94
43.803,11
23.327,71
9.674,09
Omschrijving dbc-zorgproduct
Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van het bewegingsapparaat (tot maximaal 58 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14
verpleegligdagen) bij Revalidatie
Multidisciplinaire behandeling na een Amputatie (meer dan 485 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie
Multidisciplinaire behandeling na een Amputatie (271 tot maximaal 485 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie
Multidisciplinaire behandeling na een Amputatie (141 tot maximaal 270 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie
Multidisciplinaire behandeling na een Amputatie (52 tot maximaal 140 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie
Multidisciplinaire behandeling na een Amputatie (tot maximaal 51 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie
Totaalprijs EZH
45.707,09
0,00
45.707,09
990027149
Multidisciplinaire behandeling na een Amputatie (meer dan 551 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie
Multidisciplinaire behandeling na een Amputatie (270 tot maximaal 551 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij
Revalidatie
34.966,80
0,00
34.966,80
14D793
990027150
Multidisciplinaire behandeling na een Amputatie (71 tot maximaal 269 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie
10.798,30
0,50
10.798,80
14D794
990027151
Multidisciplinaire behandeling na een Amputatie (tot maximaal 70 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie
2.859,90
0,81
2.860,71
14D795
990027152
93.949,54
0,00
93.949,54
14D796
990027153
Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van de hersenen (meer dan 381 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie
Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van de hersenen (202 tot maximaal 381 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij
Revalidatie
51.926,18
0,00
51.926,18
14D797
990027154
Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van de hersenen (98 tot maximaal 201 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie
28.740,98
0,00
28.740,98
14D798
990027155
Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van de hersenen (35 tot maximaal 97 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie
14.850,06
0,00
14.850,06
14D799
990027156
7.860,53
0,00
7.860,53
14D800
990027157
46.796,11
0,00
46.796,11
14D801
990027158
22.122,69
0,19
22.122,88
14D802
990027159
8.514,75
0,11
8.514,86
14D803
990027160
Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van de hersenen (tot maximaal 34 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie
Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van de hersenen (meer dan 397 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14
verpleegligdagen) bij Revalidatie
Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van de hersenen (162 tot maximaal 397 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14
verpleegligdagen) bij Revalidatie
Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van de hersenen (51 tot maximaal 161 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14
verpleegligdagen) bij Revalidatie
Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van de hersenen (tot maximaal 50 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14
verpleegligdagen) bij Revalidatie
2.416,86
0,37
2.417,23
14D804
990027161
107.280,82
0,00
107.280,82
14D805
990027162
56.377,80
0,00
56.377,80
14D806
990027163
33.494,54
0,00
33.494,54
14D807
990027164
18.662,03
0,00
18.662,03
14D808
990027165
8.141,48
0,00
8.141,48
14D809
990027166
25.049,26
0,00
25.049,26
14D810
990027167
14D811
14D812
14D813
14D814
14D815
14D816
14D817
Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van het zenuwstelsel (meer dan 381 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie
Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van het zenuwstelsel (215 tot maximaal 381 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij
Revalidatie
Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van het zenuwstelsel (124 tot maximaal 214 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij
Revalidatie
Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van het zenuwstelsel (40 tot maximaal 123 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij
Revalidatie
9.868,04
0,25
9.868,29
990027168
990027169
990027170
990027171
990027172
990027173
Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van het zenuwstelsel (tot maximaal 39 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie
Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van het zenuwstelsel (meer dan 182 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14
verpleegligdagen) bij Revalidatie
Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van het zenuwstelsel (68 tot maximaal 182 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14
verpleegligdagen) bij Revalidatie
Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van het zenuwstelsel (tot maximaal 67 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14
verpleegligdagen) bij Revalidatie
Multidisciplinaire behandeling bij/na een Dwarslaesie (meer dan 429 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie
Multidisciplinaire behandeling bij/na een Dwarslaesie (224 tot maximaal 429 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie
Multidisciplinaire behandeling bij/na een Dwarslaesie (100 tot maximaal 223 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie
Multidisciplinaire behandeling bij/na een Dwarslaesie (27 tot maximaal 99 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie
Multidisciplinaire behandeling bij/na een Dwarslaesie (tot maximaal 26 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie
2.663,96
122.405,64
60.588,63
33.265,29
15.568,23
6.558,24
0,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.664,48
122.405,64
60.588,63
33.265,29
15.568,23
6.558,24
990027174
Multidisciplinaire behandeling bij/na een Dwarslaesie (meer dan 354 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie
46.675,74
0,00
46.675,74
10
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
14D818
990027175
14D819
990027176
14D820
14D821
14D822
14D823
14D824
14D825
990027177
990027178
990027179
990027180
990027181
990027182
14D826
990027183
14D827
990027184
14D828
990027185
14D829
990027186
14D830
990027187
14D831
990027188
14D832
990027189
14D833
990027190
14D834
990027191
14D835
990027192
14D836
990027193
14D837
990027194
14D838
14D841
14D842
14D843
14D844
14D845
14D846
14D847
14D848
14D849
14D850
14D851
14D852
14D853
14D854
14D855
14D856
14D857
14D858
14D859
14D860
990027195
990116003
990116004
990116005
990116006
990116007
990116008
990116009
990116010
990116011
990116014
990116015
990116016
990116018
990116019
990116020
990116022
990116023
990116025
990116027
990116029
Kosten ziekenhuis
Honorarium medisch
specialist
21.411,33
0,00
21.411,33
10.181,42
0,20
10.181,62
2.794,88
123.555,93
68.513,10
40.114,21
20.060,44
10.377,53
0,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.795,53
123.555,93
68.513,10
40.114,21
20.060,44
10.377,53
45.707,09
0,00
45.707,09
26.584,56
0,00
26.584,56
10.019,70
0,15
10.019,85
3.010,75
0,35
3.011,10
92.410,75
0,00
92.410,75
41.461,17
0,00
41.461,17
27.680,49
0,00
27.680,49
17.615,09
0,00
17.615,09
13.262,93
0,00
13.262,93
29.116,51
0,00
29.116,51
16.393,13
0,00
16.393,13
7.047,19
0,09
7.047,28
2.244,24
482,03
1.539,58
225.994,62
203,45
34.288,96
4.999,88
254.968,29
191.226,22
726,60
295.531,42
104.305,21
75.331,54
110,00
98.510,47
13.907,36
494,87
34.768,40
494,87
494,87
4.568,57
0,55
145,91
472,75
6.193,23
333,48
2.536,70
677,67
5.192,79
4.893,08
463,05
5.192,79
3.945,18
4.263,80
291,60
3.957,39
3.334,82
500,22
3.334,82
500,22
500,22
738,42
2.244,79
627,94
2.012,33
232.187,85
536,93
36.825,66
5.677,55
260.161,08
196.119,30
1.189,65
300.724,21
108.250,39
79.595,34
401,60
102.467,86
17.242,18
995,09
38.103,22
995,09
995,09
5.306,99
Omschrijving dbc-zorgproduct
Multidisciplinaire behandeling bij/na een Dwarslaesie (164 tot maximaal 354 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij
Revalidatie
Multidisciplinaire behandeling bij/na een Dwarslaesie (56 tot maximaal 163 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij
Revalidatie
Multidisciplinaire behandeling bij/na een Dwarslaesie (tot maximaal 55 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij
Revalidatie
Multidisciplinaire behandeling bij/na een Orgaanaandoening (meer dan 490 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie
Multidisciplinaire behandeling bij/na een Orgaanaandoening (277 tot maximaal 490 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie
Multidisciplinaire behandeling bij/na een Orgaanaandoening (141 tot maximaal 276 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie
Multidisciplinaire behandeling bij/na een Orgaanaandoening (51 tot maximaal 140 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie
Multidisciplinaire behandeling bij/na een Orgaanaandoening (tot maximaal 50 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie
Multidisciplinaire behandeling bij/na een Orgaanaandoening (meer dan 458 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij
Revalidatie
Multidisciplinaire behandeling bij/na een Orgaanaandoening (233 tot maximaal 458 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen)
bij Revalidatie
Multidisciplinaire behandeling bij/na een Orgaanaandoening (73 tot maximaal 232 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij
Revalidatie
Multidisciplinaire behandeling bij/na een Orgaanaandoening (tot maximaal 72 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij
Revalidatie
Multidisciplinaire behandeling bij/na Chronische pijn of een psychische stoornis (meer dan 296 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij
Revalidatie
Multidisciplinaire behandeling bij/na Chronische pijn of een psychische stoornis (174 tot maximaal 296 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij
Revalidatie
Multidisciplinaire behandeling bij/na Chronische pijn of een psychische stoornis (90 tot maximaal 173 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij
Revalidatie
Multidisciplinaire behandeling bij/na Chronische pijn of een psychische stoornis (42 tot maximaal 89 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij
Revalidatie
Multidisciplinaire behandeling bij/na Chronische pijn of een psychische stoornis (tot maximaal 41 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij
Revalidatie
Multidisciplinaire behandeling bij/na Chronische pijn of een psychische stoornis (meer dan 274 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14
verpleegligdagen) bij Revalidatie
Multidisciplinaire behandeling bij/na Chronische pijn of een psychische stoornis (131 tot maximaal 274 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14
verpleegligdagen) bij Revalidatie
Multidisciplinaire behandeling bij/na Chronische pijn of een psychische stoornis (49 tot maximaal 130 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14
verpleegligdagen) bij Revalidatie
Multidisciplinaire behandeling bij/na Chronische pijn of een psychische stoornis (tot maximaal 48 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14
verpleegligdagen) bij Revalidatie
Verstrekking van chemo- of chemo-immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Kanker
Behandeling of onderzoek bij Kanker van beenmerg of lymfeklieren
Begeleiding bij bloedtransfusie op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Kanker
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Kanker
Behandeling of onderzoek bij Kanker van het centrale zenuwstelsel
Behandeling of onderzoek bij Kanker van beenmerg of lymfeklieren
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker
Behandeling of onderzoek bij Kanker
Behandeling of onderzoek bij Kanker van het centrale zenuwstelsel
Behandeling of onderzoek bij Kanker van beenmerg of lymfeklieren
Consult op de polikliniek bij Kanker
Behandeling of onderzoek bij Kanker
Behandeling of onderzoek bij Kanker van het centrale zenuwstelsel
Follow-up na behandeling van Kanker van beenmerg of lymfeklieren
Behandeling of onderzoek bij Kanker
Follow-up na behandeling van Kanker van het centrale zenuwstelsel
Follow-up na behandeling van Kanker
Onderzoek bij verdenking op Kanker
Totaalprijs EZH
11
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
Omschrijving dbc-zorgproduct
14D861
14D862
14D863
14D864
14D865
14D866
14D867
14D868
14D869
14D870
14D871
14D872
14D873
14D874
14D875
14D876
14D877
14D878
14D879
14D880
14D881
14D882
14D883
14D884
14D885
14D886
14D887
14D888
14D889
14D890
14D891
14D892
14D893
14D894
14D895
14D896
14D897
14D898
14D899
14D900
14D901
14D902
14D903
14D904
14D905
14D906
14D907
14D908
14D909
990216003
990216005
990216006
990216007
990216008
990216010
990216011
990216012
990216013
990216014
990216015
990216016
990216018
990216020
990216021
990216022
990216023
990216024
990216025
990216026
990216027
990216029
990216030
990216031
990216032
990216033
990216034
990216035
990216036
990216037
990216038
990216040
990216041
990216042
990216044
990216046
990216047
990216048
990216050
990216052
990216054
990216055
990216056
990216057
990216058
990216059
990216061
990216063
990216064
Plasmafiltratiebehandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Nieraandoeningen
Verstrekking van geneesmiddelen op de polikliniek of dagbehandeling bij Nieraandoeningen
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Nieraandoeningen
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Nieraandoeningen
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Nieraandoeningen
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van de urinewegen
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van de urinewegen
Thuishemodialyse (Dialyse 1-3) bij Chronisch nierfalen
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Nieraandoeningen
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Nieraandoeningen
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Urineweginfectie
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Urineweginfectie
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van de urinewegen
Meer dan 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van de urinewegen
Thuishemodialyse (Dialyse 4-5) bij Chronisch nierfalen
Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Dialyse 1-3) bij Chronisch nierfalen
Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Verpleegligdagen - Dialyse 1-3) bij Chronisch nierfalen
Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Nieraandoeningen
Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Nieraandoeningen
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Plasproblemen
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Plasproblemen
Consult op de polikliniek bij Urineweginfectie
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Urineweginfectie
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Urineweginfectie
Continue Ambulante Peritoneaal Dialyse (CAPD) of Automatische Peritoneaal Dialyse (APD) bij Acuut nierfalen
Continue Ambulante Peritoneaal Dialyse (CAPD) of Automatische Peritoneaal Dialyse (APD) (Met verpleegligdagen) bij Acuut nierfalen
Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Dialyse 1-3) bij Acuut nierfalen
Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Verpleegligdagen - Dialyse 1-3) bij Acuut nierfalen
Thuishemodialyse (Dialyse 6 of meer) bij Chronisch nierfalen
Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Dialyse 4-5) bij Chronisch nierfalen
Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Verpleegligdagen - Dialyse 4-5) bij Chronisch nierfalen
Consult op de polikliniek bij Nieraandoeningen
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Nieraandoeningen
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Nieraandoeningen
Consult op de polikliniek bij Plasproblemen
Meer dan 5 verpleegligdagen bij Plasproblemen
Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Dialyse 4-5) bij Acuut nierfalen
Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Verpleegligdagen - Dialyse 4-5) bij Acuut nierfalen
Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Dialyse 6 of meer) bij Chronisch nierfalen
Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Verpleegligdagen - Dialyse 6 of meer) bij Chronisch nierfalen
Consult op de polikliniek bij Acuut nierfalen
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Acuut nierfalen
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Acuut nierfalen
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Acuut nierfalen
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Acuut nierfalen
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Acuut nierfalen
Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Dialyse 6 of meer) bij Acuut nierfalen
Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Verpleegligdagen - Dialyse 6 of meer) bij Acuut nierfalen
Continue Ambulante Peritoneaal Dialyse (CAPD) of Automatische Peritoneaal Dialyse (APD) bij Chronisch nierfalen
14D910
14D911
14D912
14D913
14D914
14D915
14D916
990216065
990216066
990216067
990216069
990216070
990216071
990216072
Continue Ambulante Peritoneaal Dialyse (CAPD) of Automatische Peritoneaal Dialyse (APD) (Met verpleegligdagen) bij Chronisch nierfalen
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Acuut nierfalen
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Acuut nierfalen
Consult op de polikliniek bij Chronisch nierfalen
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Chronisch nierfalen
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Chronisch nierfalen
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Chronisch nierfalen
Kosten ziekenhuis
836,84
610,36
39.499,13
1.671,22
3.997,48
279,04
1.075,07
2.427,02
5.463,95
11.713,91
355,47
1.614,55
71,04
4.794,32
3.218,60
2.640,32
5.680,75
1.449,53
1.700,92
374,16
1.525,11
105,95
26.853,46
3.866,35
1.840,52
6.535,05
2.640,32
5.680,75
3.826,51
3.573,44
7.782,26
129,79
409,12
1.051,74
93,33
3.567,74
3.573,44
7.782,26
4.838,68
13.578,81
118,38
409,12
1.051,74
39.499,13
1.350,44
3.997,48
4.838,68
13.578,81
1.840,52
6.535,05
9.452,81
9.452,81
169,94
695,81
1.051,74
39.499,13
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
976,62
1.813,46
476,40
1.086,76
2.324,06
41.823,19
383,95
2.055,17
1.157,51
5.154,99
244,67
523,71
344,03
1.419,10
262,02
2.689,04
678,10
6.142,05
1.953,53
13.667,44
357,27
712,74
435,56
2.050,11
145,15
216,19
550,10
5.344,42
357,30
3.575,90
271,52
2.911,84
1.172,93
6.853,68
542,95
1.992,48
1.823,44
3.524,36
228,06
602,22
315,53
1.840,64
152,44
258,39
1.928,90
28.782,36
546,76
4.413,11
178,65
2.019,17
893,25
7.428,30
262,02
2.902,34
1.071,91
6.752,66
452,58
4.279,09
613,07
4.186,51
1.468,58
9.250,84
187,25
317,04
349,96
759,08
834,66
1.886,40
181,90
275,23
415,17
3.982,91
595,50
4.168,94
1.333,93
9.116,19
750,31
5.588,99
1.837,91
15.416,72
190,31
308,69
349,96
759,08
882,30
1.934,04
2.324,06
41.823,19
366,38
1.716,82
1.240,88
5.238,36
714,60
5.553,28
3.312,17
16.890,98
195,90
2.036,42
940,91
642,25
1.546,22
197,59
403,42
953,76
2.324,06
7.475,96
10.095,06
10.999,03
367,53
1.099,23
2.005,50
41.823,19
12
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
14D917
14D918
14D919
14D920
14D921
14D922
990216073
990216074
990216075
990216076
990316008
990316009
14D923
14D924
14D925
14D926
14D927
14D928
14D929
990316014
990316016
990316017
990316018
990316019
990316020
990316022
14D930
14D931
14D932
14D933
14D934
14D935
14D936
14D937
14D938
14D939
990316023
990316025
990316026
990316028
990316029
990316030
990316031
990316032
990316034
990316035
14D940
14D941
14D942
14D943
14D944
14D945
14D946
14D947
14D948
14D949
14D950
14D951
14D952
14D953
14D954
14D955
14D956
14D957
14D958
14D959
14D960
14D961
14D962
14D963
14D964
14D965
14D966
14D967
14D968
990316036
990316037
990316039
990316041
990316042
990316043
990316044
990316045
990316047
990316050
990316051
990316052
990316053
990316054
990316056
990316057
990316058
990316060
990316061
990316062
990316063
990316064
990316065
990316066
990316068
990316070
990316071
990316072
990316074
14D969
990316089
Omschrijving dbc-zorgproduct
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Chronisch nierfalen
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Chronisch nierfalen
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Chronisch nierfalen
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Chronisch nierfalen
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Gedragsproblemen
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Gedragsproblemen
Polysomnografie (slaapademhalingsregistratie) of meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een plotseling en
onverwacht optredende levensbedreigende situatie
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Gedragsproblemen
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Gedragsproblemen
Verpleegligdagen bij Een oogaandoening
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een letsel of acute ziekte
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een plotseling en onverwacht optredende levensbedreigende situatie
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een plotseling en onverwacht optredende levensbedreigende situatie
Polysomnografie (slaapademhalingsregistratie) (maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een plotseling en onverwacht optredende levensbedreigende
situatie
Consult op de polikliniek bij Gedragsproblemen
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een oogaandoening
Consult op de polikliniek bij Een letsel of acute ziekte
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een letsel of acute ziekte
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een letsel of acute ziekte
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een letsel of acute ziekte
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een letsel of acute ziekte
Consult op de polikliniek bij Een plotseling en onverwacht optredende levensbedreigende situatie
Meer dan 5 verpleegligdagen bij Een plotseling en onverwacht optredende levensbedreigende situatie
Polysomnografie (slaapademhalingsregistratie) (meer dan 5 verpleegligdagen) bij Een plotseling en onverwacht optredende levensbedreigende
situatie
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een huidaandoening
Consult op de polikliniek bij Een oogaandoening
Consult op de polikliniek bij Een huidaandoening
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een huidaandoening
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een huidaandoening
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een huidaandoening
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een huidaandoening
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van het bot- of spierstelsel
Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Goedaardige tumor
Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Goedaardige tumor
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Goedaardige tumor
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Goedaardige tumor
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Goedaardige tumor
Onderzoek adoptiekind bij Kindergeneeskunde
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Niet nader omschreven klachten
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Niet nader omschreven klachten
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van het bot- of spierstelsel
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van het bot- of spierstelsel
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van het bot- of spierstelsel
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het bot- of spierstelsel
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het bot- of spierstelsel
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Goedaardige tumor
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Goedaardige tumor
Consult op de polikliniek bij Niet nader omschreven klachten
Meer dan 5 verpleegligdagen bij Niet nader omschreven klachten
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Goedaardige tumor
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Goedaardige tumor
Consult op de polikliniek bij Goedaardige tumor
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Follow-up van de pasgeborene na behandeling op NICU (Neonatale Intensive
Care Unit)
Kosten ziekenhuis
2.025,54
3.997,48
6.078,34
11.713,91
339,73
1.418,04
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
437,50
2.463,04
1.097,96
5.095,44
756,06
6.834,40
1.953,53
13.667,44
304,11
643,84
367,96
1.786,00
976,84
14.137,84
3.900,64
1.656,86
824,89
260,58
1.167,73
617,46
1.482,63
519,47
332,74
317,78
311,84
372,24
1.594,30
15.620,47
4.420,11
1.989,60
1.142,67
572,42
1.539,97
1.656,86
78,90
328,46
69,04
423,18
3.245,21
34.288,96
5.596,64
73,48
4.772,93
641,68
179,69
244,09
144,39
230,95
623,06
2.536,70
721,89
181,79
571,10
2.298,54
258,59
572,55
213,43
654,13
3.868,27
36.825,66
6.318,53
255,27
5.344,03
5.596,64
1.310,67
89,21
91,29
326,82
3.245,21
14.137,84
3.452,79
1.209,99
3.179,38
3.179,38
26.853,46
1.613,09
2.271,78
352,38
365,72
1.126,09
87,97
185,40
3.245,21
26.853,46
4.439,16
7.445,75
9.753,17
85,02
4.820,57
255,45
3.245,21
71,53
1.066,08
326,05
149,10
146,35
216,78
599,24
1.479,20
564,42
348,15
533,17
794,16
1.928,90
371,78
698,94
420,88
233,77
327,49
147,26
237,89
599,24
1.928,90
532,67
700,29
1.149,15
147,43
617,83
244,60
575,42
144,87
6.662,72
1.636,72
238,31
237,64
543,60
3.844,45
15.617,04
4.017,21
1.558,14
3.712,55
3.973,54
28.782,36
1.984,87
2.970,72
773,26
599,49
1.453,58
235,23
423,29
3.844,45
28.782,36
4.971,83
8.146,04
10.902,32
232,45
5.438,40
500,05
3.820,63
216,40
1.051,74
525,00
1.576,74
13
Declaratiecode
14D970
14D971
14D972
14D973
14D974
14D975
14D976
14D977
14D978
14D979
14D980
14D981
14D982
14D983
14D984
14D985
14D986
14D987
14D988
14D989
14D990
14D991
14D992
14D993
14D994
14D995
14D996
14D997
14D998
14D999
14E000
14E001
14E002
14E003
14E004
14E005
14E006
14E007
14E008
14E009
14E010
14E011
14E012
14E013
14E014
14E015
14E016
14E017
14E018
14E019
14E020
14E021
14E022
14E023
14E024
14E025
14E026
Dbc-zorgproduct
990316091
990316095
990316097
990416003
990416004
990416005
990416006
990416007
990416008
990416010
990416011
990416013
990416014
990416015
990416016
990416017
990416019
990416021
990416022
990416024
990416025
990416026
990416027
990416028
990416029
990416030
990416031
990416032
990416033
990416035
990416036
990416037
990416038
990416039
990416040
990416041
990416042
990416043
990416044
990416045
990416046
990416047
990416048
990416050
990416051
990416052
990416053
990416054
990416056
990416057
990416058
990416060
990416061
990416062
990416063
990416064
990516005
Omschrijving dbc-zorgproduct
Consult op de polikliniek bij Follow-up van de pasgeborene na behandeling op NICU (Neonatale Intensive Care Unit)
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Follow-up van de pasgeborene
Consult op de polikliniek bij Follow-up van de pasgeborene
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van maag / darm / lever
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Buikpijn
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van maag / darm / lever
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van maag / darm / lever
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van maag / darm / lever
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Obstipatie
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Buikpijn
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Buikpijn
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van maag / darm / lever
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van maag / darm / lever
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van maag / darm / lever
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van maag / darm / lever
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van maag / darm / lever
Verstrekking van geneesmiddelen op de polikliniek of dagbehandeling bij Coeliakie of ontsteking aan de darmen
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Obstipatie
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Obstipatie
Consult op de polikliniek bij Buikpijn
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Buikpijn
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Buikpijn
Meer dan 5 verpleegligdagen bij Buikpijn
Meer dan 5 verpleegligdagen bij Buikpijn
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Diarree
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Coeliakie of ontsteking aan de darmen
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Coeliakie of ontsteking aan de darmen
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Coeliakie of ontsteking aan de darmen
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Coeliakie of ontsteking aan de darmen
Consult op de polikliniek bij Obstipatie
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Obstipatie
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Obstipatie
Meer dan 5 verpleegligdagen bij Obstipatie
Meer dan 5 verpleegligdagen bij Obstipatie
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van de lever of galblaas
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Diarree
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diarree
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diarree
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Coeliakie of ontsteking aan de darmen
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Coeliakie of ontsteking aan de darmen
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de lever of galblaas
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van de lever of galblaas
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van de lever of galblaas
Consult op de polikliniek bij Diarree
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Diarree
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Diarree
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Diarree
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Diarree
Consult op de polikliniek bij Coeliakie of ontsteking aan de darmen
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Coeliakie of ontsteking aan de darmen
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Coeliakie of ontsteking aan de darmen
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van de lever of galblaas
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van de lever of galblaas
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van de lever of galblaas
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de lever of galblaas
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de lever of galblaas
Operatief plaatsen van een pacemaker bij Een aandoening van hart of vaatstelsel
Kosten ziekenhuis
340,63
475,28
91,88
2.271,78
2.271,78
41.018,02
1.253,20
2.271,78
2.271,78
1.379,89
2.905,19
105,38
368,46
1.051,74
4.458,72
9.599,67
610,36
1.234,36
2.770,57
169,43
454,15
1.279,03
4.553,53
8.767,20
2.271,78
2.271,78
29.369,20
1.542,52
2.994,94
105,46
416,78
954,75
4.273,27
8.767,20
2.271,78
47.167,65
1.133,28
2.886,79
5.459,59
9.944,58
45.242,07
1.376,78
3.523,15
112,62
375,53
1.139,58
3.369,61
9.753,17
166,52
718,23
1.486,59
126,51
420,43
1.486,59
4.572,46
9.753,17
18.478,94
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
177,98
518,61
219,73
695,01
120,05
211,93
746,58
3.018,36
746,58
3.018,36
1.724,02
42.742,04
322,97
1.576,17
651,30
2.923,08
746,58
3.018,36
353,08
1.732,97
648,99
3.554,18
147,67
253,05
229,10
597,56
478,28
1.530,02
553,32
5.012,04
991,63
10.591,30
250,11
860,47
319,64
1.554,00
634,37
3.404,94
155,46
324,89
248,45
702,60
516,51
1.795,54
499,55
5.053,08
759,66
9.526,86
746,58
3.018,36
746,58
3.018,36
1.752,68
31.121,88
437,76
1.980,28
809,05
3.803,99
147,27
252,73
220,00
636,78
422,44
1.377,19
444,52
4.717,79
759,66
9.526,86
746,58
3.018,36
2.386,84
49.554,49
317,18
1.450,46
727,86
3.614,65
644,84
6.104,43
1.244,83
11.189,41
1.743,30
46.985,37
391,76
1.768,54
815,93
4.339,08
150,77
263,39
233,94
609,47
537,05
1.676,63
456,81
3.826,42
1.053,87
10.807,04
188,27
354,79
361,15
1.079,38
641,37
2.127,96
187,12
313,63
351,12
771,55
568,76
2.055,35
649,45
5.221,91
1.196,79
10.949,96
1.052,45
19.531,39
14
Declaratiecode
14E027
14E028
14E029
14E030
14E031
14E032
14E033
14E034
14E035
14E036
14E037
14E038
14E039
14E040
14E041
14E042
14E043
14E044
14E045
14E046
14E047
14E048
14E049
14E050
14E051
14E052
14E053
14E054
14E055
14E056
14E057
14E058
14E059
14E060
14E061
14E062
14E063
14E064
14E065
14E066
14E067
14E068
14E069
14E070
14E071
14E072
14E073
14E074
14E075
14E076
14E077
14E078
14E079
14E080
14E081
14E082
14E083
Dbc-zorgproduct
990516006
990516007
990516008
990516009
990516010
990516011
990516012
990516014
990516015
990516016
990516017
990516018
990516020
990516021
990516023
990516024
990516025
990516026
990516027
990516028
990516029
990516031
990516032
990516033
990516035
990516036
990516037
990516038
990516039
990616003
990616004
990616005
990616006
990616007
990616009
990616010
990616011
990616012
990616013
990616015
990616016
990616017
990616018
990616019
990616020
990616021
990616022
990616023
990616024
990616026
990616027
990616028
990616029
990616030
990616031
990616032
990616033
Omschrijving dbc-zorgproduct
Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een aangeboren hartafwijking
Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een aangeboren hartafwijking
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aangeboren hartafwijking
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aangeboren hartafwijking
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aangeboren hartafwijking
Screening op hartafwijking van de vrucht (Echografie) door Kndercardioloog
Behandeling of onderzoek bij Hartruis of mogelijke hartproblemen
Consult op de polikliniek bij Een aangeboren hartafwijking
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aangeboren hartafwijking
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aangeboren hartafwijking
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aangeboren hartafwijking
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aangeboren hartafwijking
Polikliniekbezoek ten behoeve van screening op hartafwijking van de vrucht door Kindercardioloog
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Hartruis of mogelijke hartproblemen
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Hartruis of mogelijke hartproblemen
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Hartruis of mogelijke hartproblemen
Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een aandoening van hart of vaatstelsel
Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een aandoening van hart of vaatstelsel
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van hart of vaatstelsel
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van hart of vaatstelsel
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van hart of vaatstelsel
Consult op de polikliniek bij Hartruis of mogelijke hartproblemen
Meer dan 5 verpleegligdagen bij Hartruis of mogelijke hartproblemen
Meer dan 5 verpleegligdagen bij Hartruis of mogelijke hartproblemen
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van hart of vaatstelsel
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van hart of vaatstelsel
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van hart of vaatstelsel
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van hart of vaatstelsel
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van hart of vaatstelsel
Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel
Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel
Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Astma
Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Astma
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Astma
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Astma
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Astma
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel
Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Ontsteking van de bovenste luchtwegen
Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Ontsteking van de bovenste luchtwegen
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Ontsteking van de bovenste luchtwegen
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Ontsteking van de bovenste luchtwegen
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Ontsteking van de bovenste luchtwegen
Consult op de polikliniek bij Astma
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Astma
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Astma
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Astma
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Astma
Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Ontsteking van de onderste luchtwegen
Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Ontsteking van de onderste luchtwegen
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Ontsteking van de onderste luchtwegen
Kosten ziekenhuis
976,84
1.700,92
18.437,28
1.691,10
4.319,83
2.976,27
2.976,27
82,63
231,76
2.976,27
4.915,95
11.610,53
340,63
183,96
938,60
2.905,19
1.688,31
1.700,92
19.485,21
1.245,38
4.674,40
71,32
8.031,41
8.031,41
88,90
257,24
2.976,27
5.000,03
15.237,52
1.005,68
1.700,92
45.013,96
1.203,10
2.769,14
873,73
1.700,92
33.403,75
1.255,03
3.545,70
108,27
363,08
1.487,69
4.851,72
10.972,38
770,85
1.700,92
60.011,79
1.009,63
2.873,44
105,13
321,78
1.876,45
3.526,77
10.972,38
863,13
1.700,92
34.927,89
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
475,57
1.452,41
1.144,56
2.845,48
2.095,58
20.532,86
395,20
2.086,30
862,47
5.182,30
606,94
3.583,21
344,92
3.321,19
180,34
262,97
302,90
534,66
487,84
3.464,11
570,04
5.485,99
1.523,67
13.134,20
177,98
518,61
206,08
390,04
319,37
1.257,97
553,71
3.458,90
469,24
2.157,55
870,63
2.571,55
1.659,40
21.144,61
387,10
1.632,48
669,88
5.344,28
144,01
215,33
723,62
8.755,03
866,54
8.897,95
180,53
269,43
304,38
561,62
524,66
3.500,93
583,41
5.583,44
1.133,18
16.370,70
456,78
1.462,46
1.049,28
2.750,20
1.771,25
46.785,21
388,27
1.591,37
677,12
3.446,26
442,15
1.315,88
991,59
2.692,51
1.538,77
34.942,52
370,22
1.625,25
616,37
4.162,07
183,22
291,49
316,60
679,68
594,13
2.081,82
624,19
5.475,91
1.006,48
11.978,86
461,07
1.231,92
906,36
2.607,28
1.646,05
61.657,84
314,74
1.324,37
602,70
3.476,14
181,49
286,62
306,56
628,34
491,62
2.368,07
532,72
4.059,49
1.006,48
11.978,86
473,38
1.336,51
965,91
2.666,83
1.755,29
36.683,18
15
Declaratiecode
14E084
14E085
14E086
14E087
14E088
14E089
14E090
14E091
14E092
14E093
14E094
14E095
14E096
14E097
14E098
14E099
14E100
14E101
14E102
14E103
14E104
14E105
14E106
14E107
14E108
14E109
14E110
14E111
14E112
14E113
14E114
14E115
14E116
14E117
14E118
14E119
14E120
14E121
14E122
14E123
14E124
14E125
14E126
14E127
14E128
14E129
14E130
14E131
14E132
14E133
14E134
14E135
14E136
14E137
14E138
14E139
14E140
Dbc-zorgproduct
990616034
990616035
990616037
990616038
990616039
990616040
990616041
990616043
990616044
990616045
990616046
990616047
990616048
990616049
990616051
990616052
990616053
990616054
990616055
990616056
990616057
990616059
990616060
990616061
990616062
990616063
990616065
990616066
990616067
990616068
990616069
990716003
990716004
990716005
990716006
990716007
990716008
990716009
990716010
990716011
990716013
990816004
990816005
990816006
990816007
990816008
990816009
990816010
990816011
990816013
990816014
990816015
990816016
990816017
990816018
990816019
990816021
Omschrijving dbc-zorgproduct
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Ontsteking van de onderste luchtwegen
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Ontsteking van de onderste luchtwegen
Consult op de polikliniek bij Ontsteking van de bovenste luchtwegen
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Ontsteking van de bovenste luchtwegen
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Ontsteking van de bovenste luchtwegen
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Ontsteking van de bovenste luchtwegen
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Ontsteking van de bovenste luchtwegen
Consult op de polikliniek bij Ontsteking van de onderste luchtwegen
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Ontsteking van de onderste luchtwegen
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Ontsteking van de onderste luchtwegen
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Ontsteking van de onderste luchtwegen
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Ontsteking van de onderste luchtwegen
Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Cystic fibrosis (taaislijmziekte)
Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Cystic fibrosis (taaislijmziekte)
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Cystic fibrosis (taaislijmziekte)
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Cystic fibrosis (taaislijmziekte)
Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling (in een CF centrum) bij Cystic fibrosis (taaislijmziekte)
Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling (in een CF centrum) bij Cystic fibrosis (taaislijmziekte)
Meer dan 28 verpleegligdagen (in een CF centrum) bij Cystic fibrosis (taaislijmziekte)
Maximaal 5 verpleegligdagen (in een CF centrum) bij Cystic fibrosis (taaislijmziekte)
Maximaal 5 verpleegligdagen (in een CF centrum) bij Cystic fibrosis (taaislijmziekte)
Consult op de polikliniek bij Cystic fibrosis (taaislijmziekte)
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Cystic fibrosis (taaislijmziekte)
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Cystic fibrosis (taaislijmziekte)
Meer dan 5 verpleegligdagen bij Cystic fibrosis (taaislijmziekte)
Meer dan 5 verpleegligdagen bij Cystic fibrosis (taaislijmziekte)
Consult op de polikliniek (in een CF centrum) bij Cystic fibrosis (taaislijmziekte)
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling (in een CF centrum) bij Cystic fibrosis (taaislijmziekte)
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling (in een CF centrum) bij Cystic fibrosis (taaislijmziekte)
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen (in een CF centrum) bij Cystic fibrosis (taaislijmziekte)
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen (in een CF centrum) bij Cystic fibrosis (taaislijmziekte)
Verstrekking van geneesmiddelen op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van de stofwisseling
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de stofwisseling
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van de stofwisseling
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van de stofwisseling
Consult op de polikliniek bij Een afwijkende uitslag van de hielprik
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van de stofwisseling
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van de stofwisseling
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de stofwisseling
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de stofwisseling
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van de stofwisseling
Begeleiding bij bloedtransfusie op de polikliniek of dagbehandeling bij Bloedarmoede
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Bloedarmoede
Verstrekking van geneesmiddelen op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening aan het bloed
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening aan het bloed
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Bloedarmoede
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Bloedarmoede
Verstrekking van geneesmiddelen op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van de bloedstolling
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van de bloedstolling
Meer dan 5 verpleegligdagen bij Een aandoening aan het bloed
Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Bloedarmoede
Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Bloedarmoede
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de bloedstolling
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de bloedstolling
Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een aandoening aan het bloed
Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een aandoening aan het bloed
Consult op de polikliniek bij Bloedarmoede
Kosten ziekenhuis
1.319,08
2.873,44
89,21
300,35
2.976,27
3.455,06
10.972,38
101,49
343,70
2.123,29
3.635,91
10.972,38
1.671,41
1.700,92
2.067,03
2.067,03
3.114,20
3.740,51
34.292,29
3.812,10
5.201,78
176,91
649,05
2.123,29
7.241,94
7.241,94
340,63
1.623,48
2.169,87
11.427,95
12.503,90
610,36
34.292,29
1.454,46
2.873,44
1.051,74
509,89
1.051,74
5.340,24
11.032,87
120,36
610,36
1.726,44
610,36
1.611,18
34.292,29
4.521,40
610,36
1.634,22
8.159,07
3.439,14
4.515,00
34.292,29
5.279,48
1.876,04
4.515,00
147,65
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
383,10
1.702,18
614,61
3.488,05
146,73
235,94
218,77
519,12
499,75
3.476,02
454,09
3.909,15
1.006,48
11.978,86
149,42
250,91
321,77
665,47
677,50
2.800,79
550,97
4.186,88
1.089,85
12.062,23
1.259,82
2.931,23
1.358,95
3.059,87
525,61
2.592,64
655,64
2.722,67
1.591,01
4.705,21
1.775,47
5.515,98
2.728,39
37.020,68
817,72
4.629,82
1.065,91
6.267,69
405,87
582,78
839,95
1.489,00
963,34
3.086,63
1.135,04
8.376,98
1.180,40
8.422,34
511,46
852,09
1.102,81
2.726,29
1.300,87
3.470,74
1.430,82
12.858,77
1.670,54
14.174,44
643,14
1.253,50
2.017,22
36.309,51
400,32
1.854,78
900,45
3.773,89
572,64
1.624,38
343,22
853,11
787,02
1.838,76
618,80
5.959,04
1.370,92
12.403,79
150,39
270,75
333,48
943,84
338,29
2.064,73
476,40
1.086,76
411,07
2.022,25
2.013,79
36.306,08
700,88
5.222,28
404,94
1.015,30
331,54
1.965,76
710,68
8.869,75
498,76
3.937,90
1.221,05
5.736,05
2.013,79
36.306,08
486,46
5.765,94
501,90
2.377,94
1.221,05
5.736,05
152,17
299,82
16
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
Omschrijving dbc-zorgproduct
Kosten ziekenhuis
407,50
1.499,14
1.551,87
4.515,00
140,78
452,82
1.499,14
136,93
349,59
1.499,14
610,36
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
330,37
737,87
816,33
2.315,47
448,83
2.000,70
1.221,05
5.736,05
186,24
327,02
334,71
787,53
816,33
2.315,47
184,49
321,42
317,49
667,08
935,43
2.434,57
357,30
967,66
14E141
14E142
14E143
14E144
14E145
14E146
14E147
14E148
14E149
14E150
14E151
990816022
990816023
990816024
990816025
990816027
990816028
990816029
990816031
990816032
990816033
990916003
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Bloedarmoede
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Bloedarmoede
Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een aandoening van de bloedstolling
Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een aandoening van de bloedstolling
Consult op de polikliniek bij Een aandoening aan het bloed
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening aan het bloed
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening aan het bloed
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van de bloedstolling
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van de bloedstolling
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van de bloedstolling
Verstrekking van geneesmiddelen op de polikliniek of dagbehandeling bij Ontsteking van de hersenen of het hersenvlies
14E152
990916004
Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg of Hoofdpijn
1.491,71
491,82
1.983,53
14E153
14E154
14E155
14E156
14E160
14E161
14E162
14E163
990916005
990916006
990916007
990916008
990916012
990916013
990916014
990916016
Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg of Hoofdpijn
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg of Hoofdpijn
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg of Hoofdpijn
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg of Hoofdpijn
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Ontsteking van de hersenen of het hersenvlies
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Ontsteking van de hersenen of het hersenvlies
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Ontsteking van de hersenen of het hersenvlies
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg of Hoofdpijn
1.700,92
34.499,06
1.017,01
1.017,01
26.853,46
1.854,79
2.873,44
85,62
858,72
2.010,57
325,39
550,96
1.928,90
451,64
686,07
145,68
2.559,64
36.509,63
1.342,40
1.567,97
28.782,36
2.306,43
3.559,51
231,30
14E164
990916017
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg of Hoofdpijn
391,54
243,50
635,04
14E165
14E166
14E167
14E168
14E169
14E170
14E171
14E172
14E173
14E174
14E175
14E176
14E177
14E178
14E179
14E180
14E181
14E182
14E183
14E184
14E185
14E189
14E190
14E191
14E192
14E193
14E194
14E195
14E196
14E197
14E198
14E199
990916018
990916019
990916020
990916022
990916024
990916025
990916026
990916027
990916028
990916029
990916030
990916031
990916032
990916034
990916035
990916036
990916037
990916038
990916039
990916040
990916041
990916046
990916047
990916048
990916049
990916050
990916051
990916053
990916054
990916055
990916057
990916058
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg of Hoofdpijn
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg of Hoofdpijn
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg of Hoofdpijn
Verstrekking van geneesmiddelen op de polikliniek of dagbehandeling bij Een spier- en zenuwaandoening
Consult op de polikliniek bij Ontsteking van de hersenen of het hersenvlies
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Ontsteking van de hersenen of het hersenvlies
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Ontsteking van de hersenen of het hersenvlies
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Ontsteking van de hersenen of het hersenvlies
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Ontsteking van de hersenen of het hersenvlies
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Spina bifida (open rug)
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een spier- en zenuwaandoening
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een spier- en zenuwaandoening
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een spier- en zenuwaandoening
Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Spina bifida (open rug)
Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Spina bifida (open rug)
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Spina bifida (open rug)
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Spina bifida (open rug)
Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een spier- en zenuwaandoening
Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een spier- en zenuwaandoening
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een spier- en zenuwaandoening
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een spier- en zenuwaandoening
Consult op de polikliniek bij Vertraging in de ontwikkeling of Beroerte
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Vertraging in de ontwikkeling of Beroerte
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Vertraging in de ontwikkeling of Beroerte
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Vertraging in de ontwikkeling of Beroerte
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Vertraging in de ontwikkeling of Beroerte
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Vertraging in de ontwikkeling of Beroerte
Consult op de polikliniek bij Spina bifida (open rug)
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Spina bifida (open rug)
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Spina bifida (open rug)
Consult op de polikliniek bij Een spier- en zenuwaandoening
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een spier- en zenuwaandoening
500,85
4.427,64
11.032,87
610,36
77,69
534,45
1.051,74
4.344,50
11.032,87
1.303,89
41.657,54
1.373,64
2.873,44
962,13
1.700,92
20.611,10
4.344,50
891,45
1.700,92
5.379,03
11.032,87
95,95
500,85
3.245,21
41.657,54
1.255,13
2.873,44
97,05
320,49
3.245,21
96,53
318,40
456,92
513,80
954,06
357,30
181,91
359,84
572,64
643,16
1.132,71
401,89
1.565,58
434,97
626,52
555,44
906,36
1.937,61
641,96
510,52
906,36
605,61
1.013,61
182,03
338,54
599,24
1.565,58
414,64
686,07
190,85
357,44
551,60
184,07
324,50
957,77
4.941,44
11.986,93
967,66
259,60
894,29
1.624,38
4.987,66
12.165,58
1.705,78
43.223,12
1.808,61
3.499,96
1.517,57
2.607,28
22.548,71
4.986,46
1.401,97
2.607,28
5.984,64
12.046,48
277,98
839,39
3.844,45
43.223,12
1.669,77
3.559,51
287,90
677,93
3.796,81
280,60
642,90
17
Declaratiecode
14E200
14E203
14E204
14E225
14E226
14E227
14E228
14E229
14E230
14E231
14E232
14E233
14E234
14E235
14E236
14E237
14E238
14E239
14E240
14E241
14E242
14E243
14E244
14E245
14E246
14E247
14E248
14E249
14E250
14E251
14E252
14E253
14E254
14E255
14E256
14E257
14E258
14E259
14E260
14E261
14E262
14E263
14E264
14E265
14E266
14E267
14E268
14E269
14E270
14E271
14E272
14E273
14E274
14E275
14E276
14E277
14E278
Dbc-zorgproduct
990916059
990916062
990916063
991016004
991016005
991016007
991016008
991016009
991016011
991016012
991016013
991016014
991016015
991016016
991016017
991016018
991016020
991016021
991016022
991016023
991016024
991016026
991016027
991016028
991116004
991116005
991116006
991116007
991116008
991116009
991116010
991116011
991116012
991116013
991116014
991116016
991116017
991116018
991116019
991116020
991116021
991116022
991116023
991116024
991116025
991116026
991116028
991116029
991116030
991116031
991116033
991216004
991216005
991216006
991216007
991216008
991216009
Omschrijving dbc-zorgproduct
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een spier- en zenuwaandoening
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Vertraging in de ontwikkeling of Beroerte
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Vertraging in de ontwikkeling of Beroerte
Meer dan 5 dagbehandelingen bij Voedsel- of geneesmiddelenallergie
Verstrekking van geneesmiddelen op de polikliniek of dagbehandeling bij Astma / eczeem / hooikoorts / allergie luchtwegen
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Voedsel- of geneesmiddelenallergie
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Voedsel- of geneesmiddelenallergie
Meer dan 5 dagbehandelingen bij Astma / eczeem / hooikoorts / allergie luchtwegen
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Astma / eczeem / hooikoorts / allergie luchtwegen
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Astma / eczeem / hooikoorts / allergie luchtwegen
Meer dan 6 polikliniekbezoeken of 2 tot maximaal 5 dagbehandelingen bij Voedsel- of geneesmiddelenallergie
Meer dan 6 polikliniekbezoeken of 2 tot maximaal 5 dagbehandelingen bij Voedsel- of geneesmiddelenallergie
Meer dan 5 verpleegligdagen bij Voedsel- of geneesmiddelenallergie
Meer dan 5 verpleegligdagen bij Voedsel- of geneesmiddelenallergie
Meer dan 5 verpleegligdagen bij Astma / eczeem / hooikoorts / allergie luchtwegen
Meer dan 5 verpleegligdagen bij Astma / eczeem / hooikoorts / allergie luchtwegen
Consult op de polikliniek bij Voedsel- of geneesmiddelenallergie
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Voedsel- of geneesmiddelenallergie
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Voedsel- of geneesmiddelenallergie
Meer dan 6 polikliniekbezoeken of 2 tot maximaal 5 dagbehandelingen bij Astma / eczeem / hooikoorts / allergie luchtwegen
Meer dan 6 polikliniekbezoeken of 2 tot maximaal 5 dagbehandelingen bij Astma / eczeem / hooikoorts / allergie luchtwegen
Consult op de polikliniek bij Astma / eczeem / hooikoorts / allergie luchtwegen
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Astma / eczeem / hooikoorts / allergie luchtwegen
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Astma / eczeem / hooikoorts / allergie luchtwegen
Verstrekking van geneesmiddelen op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van het afweersysteem
Medebehandeling bij Een infectie
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het afweersysteem
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van het afweersysteem
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van het afweersysteem
Meer dan 1 dagbehandeling bij HIV of AIDS
Maximaal 5 verpleegligdagen bij HIV of AIDS
Medebehandeling bij Een infectie
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een infectie
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een Infectie
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van het afweersysteem
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van het afweersysteem
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van het afweersysteem
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het afweersysteem
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het afweersysteem
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij HIV of AIDS
Meer dan 28 verpleegligdagen bij HIV of AIDS
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij HIV of AIDS
Medebehandeling bij Een infectie
1 dagbehandeling of meer dan 4 polikliniekbezoeken bij HIV of AIDS
3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken bij HIV of AIDS
Consult op de polikliniek bij Een infectie
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een infectie
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een infectie
DNA amplificatie (kopieren) bij HIV of AIDS
Consult op de polikliniek bij HIV of AIDS
Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een psychische of gedragsaandoening
Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een psychische of gedragsaandoening
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een psychische of gedragsaandoening
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een psychische of gedragsaandoening
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een psychische of gedragsaandoening
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Bedreigde ontwikkeling kind
Kosten ziekenhuis
3.245,21
5.281,42
11.032,87
2.644,00
610,36
972,78
2.905,19
3.960,14
1.037,57
2.905,19
666,95
1.000,62
4.258,69
8.767,20
4.258,69
8.767,20
110,81
302,02
1.051,74
1.000,62
1.000,62
118,91
374,71
1.051,74
610,36
4.181,37
1.300,65
73.963,31
2.100,89
2.100,89
958,43
1.582,54
1.300,65
26.853,46
4.181,37
178,31
862,86
1.051,74
6.507,00
11.032,87
1.188,30
26.853,46
4.344,50
717,36
1.184,53
651,94
103,87
368,58
1.051,74
580,27
81,97
958,43
928,99
30.287,23
1.219,56
1.854,79
26.853,46
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
623,06
3.868,27
592,06
5.873,48
1.013,61
12.046,48
1.231,60
3.875,60
178,65
789,01
369,90
1.342,68
672,81
3.578,00
1.226,74
5.186,88
371,66
1.409,23
720,45
3.625,64
434,57
1.101,52
926,44
1.927,06
538,38
4.797,07
1.045,51
9.812,71
537,18
4.795,87
997,86
9.765,06
147,34
258,15
212,04
514,06
608,37
1.660,11
439,16
1.439,78
747,79
1.748,41
147,96
266,87
213,45
588,16
548,82
1.600,56
321,57
931,93
813,32
4.994,69
339,57
1.640,22
2.156,80
76.120,11
380,28
2.481,17
748,77
2.849,66
799,75
1.758,18
599,72
2.182,26
422,22
1.722,87
1.932,33
28.785,79
516,55
4.697,92
189,95
368,26
336,16
1.199,02
691,74
1.743,48
582,22
7.089,22
1.370,92
12.403,79
635,75
1.824,05
1.928,90
28.782,36
927,80
5.272,30
140,77
858,13
867,52
2.052,05
568,28
1.220,22
150,01
253,88
244,40
612,98
477,36
1.529,10
332,64
912,91
182,01
263,98
443,48
1.401,91
866,28
1.795,27
2.203,65
32.490,88
377,87
1.597,43
677,07
2.531,86
1.928,90
28.782,36
18
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
14E279
14E280
14E281
14E282
14E283
14E284
14E285
14E286
14E287
14E288
14E289
14E290
14E291
14E292
14E293
14E294
14E295
14E296
14E297
14E298
14E299
14E300
14E301
14E302
14E303
14E304
14E305
14E306
14E307
14E308
14E309
14E310
14E311
14E312
14E313
991216010
991216011
991216013
991216014
991216015
991216016
991216017
991216019
991216020
991216021
991216022
991216023
991316004
991316005
991316006
991316007
991316008
991316009
991316010
991316012
991316014
991316015
991316016
991316017
991316018
991316019
991316021
991316022
991316023
991316025
991316026
991316027
991316028
991316029
991416004
14E314
14E315
14E316
14E317
14E318
14E319
14E320
14E321
14E322
14E323
991416005
991416006
991416007
991416008
991416009
991416010
991416011
991416012
991416013
991416014
14E324
991416015
14E325
14E326
14E327
14E328
14E329
14E330
14E331
991416016
991416017
991416018
991416020
991416021
991416022
991416024
Omschrijving dbc-zorgproduct
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Bedreigde ontwikkeling kind
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Bedreigde ontwikkeling kind
Consult op de polikliniek bij Een psychische of gedragsaandoening
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een psychische of gedragsaandoening
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een psychische of gedragsaandoening
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een psychische of gedragsaandoening
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een psychische of gedragsaandoening
Consult op de polikliniek bij Bedreigde ontwikkeling kind
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Bedreigde ontwikkeling kind
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Bedreigde ontwikkeling kind
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Bedreigde ontwikkeling kind
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Bedreigde ontwikkeling kind
Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een aangeboren afwijking
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aangeboren afwijking
Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Syndroom van Down
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Syndroom van Down
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aangeboren afwijking
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aangeboren afwijking
Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een niet nader omschreven syndroom
Meer dan 5 verpleegligdagen bij Syndroom van Down
Consult op de polikliniek bij Een aangeboren afwijking
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aangeboren afwijking
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aangeboren afwijking
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een niet nader omschreven syndroom
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een niet nader omschreven syndroom
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een niet nader omschreven syndroom
Consult op de polikliniek bij Syndroom van Down
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Syndroom van Down
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Syndroom van Down
Consult op de polikliniek bij Een niet nader omschreven syndroom
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een niet nader omschreven syndroom
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een niet nader omschreven syndroom
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een niet nader omschreven syndroom
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een niet nader omschreven syndroom
Verstrekking van geneesmiddelen op de polikliniek of dagbehandeling bij Jeugdreuma
Verstrekking van geneesmiddelen op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van het afweersysteem / een met ontsteking gepaard
gaande aandoening
Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Jeugdreuma
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Jeugdreuma
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Jeugdreuma
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Jeugdreuma
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het afweersysteem / een met ontsteking gepaard gaande aandoening
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van het afweersysteem / een met ontsteking gepaard gaande aandoening
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van het afweersysteem / een met ontsteking gepaard gaande aandoening
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Jeugdreuma
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Jeugdreuma
Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een aandoening van het afweersysteem / een met ontsteking gepaard gaande
aandoening
Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een aandoening van het afweersysteem / een met ontsteking gepaard gaande
aandoening
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het afweersysteem / een met ontsteking gepaard gaande aandoening
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het afweersysteem / een met ontsteking gepaard gaande aandoening
Consult op de polikliniek bij Jeugdreuma
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Jeugdreuma
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Jeugdreuma
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van het afweersysteem / een met ontsteking gepaard gaande aandoening
Kosten ziekenhuis
1.224,95
1.854,79
97,49
464,62
1.051,74
5.401,44
11.032,87
83,02
358,41
1.051,74
4.697,63
11.032,87
939,33
1.112,93
861,17
1.157,57
26.853,46
4.560,90
1.049,69
6.496,36
78,10
247,39
1.051,74
46.851,43
1.520,12
1.854,79
133,94
387,64
1.051,74
95,67
323,16
1.051,74
5.520,77
11.032,87
610,36
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
408,58
1.633,53
1.391,68
3.246,47
182,29
279,78
315,90
780,52
858,48
1.910,22
542,31
5.943,75
1.621,03
12.653,90
182,29
265,31
572,49
930,90
1.620,73
2.672,47
595,78
5.293,41
2.228,44
13.261,31
720,32
1.659,65
393,18
1.506,11
691,76
1.552,93
382,82
1.540,39
1.932,33
28.785,79
607,23
5.168,13
908,40
1.958,09
573,57
7.069,93
180,45
258,55
328,80
576,19
620,28
1.672,02
2.244,64
49.096,07
399,07
1.919,19
522,24
2.377,03
185,07
319,01
314,76
702,40
656,01
1.707,75
183,20
278,87
331,79
654,95
953,76
2.005,50
606,10
6.126,87
775,41
11.808,28
321,57
931,93
610,36
2.368,36
46.851,43
2.050,31
3.545,70
46.851,43
1.522,24
1.854,79
5.601,17
11.032,87
321,57
512,69
2.241,21
407,14
652,10
2.241,21
411,64
641,34
681,83
1.180,36
931,93
2.881,05
49.092,64
2.457,45
4.197,80
49.092,64
1.933,88
2.496,13
6.283,00
12.213,23
1.505,54
512,68
2.018,22
4.515,00
4.776,05
11.032,87
142,96
447,94
1.051,74
136,74
1.518,80
665,09
1.180,36
188,51
340,09
1.001,40
151,17
6.033,80
5.441,14
12.213,23
331,47
788,03
2.053,14
287,91
19
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
14E332
991416025
14E333
14E334
14E335
14E336
14E337
14E338
14E339
14E340
14E341
14E342
14E343
14E344
14E345
14E346
14E347
14E348
14E349
14E350
14E351
14E352
14E354
14E355
14E356
14E357
14E358
14E359
14E363
14E364
14E365
14E366
14E367
14E368
14E371
14E375
14E378
14E379
14E382
14E383
14E384
14E385
14E386
14E387
14E388
14E389
14E390
14E391
14E392
14E393
14E394
14E396
14E397
14E398
14E399
14E399
991416026
991516003
991516004
991516005
991516006
991516007
991516008
991516009
991516010
991516012
991516014
991516016
991516017
991516018
991516020
991516021
991516022
991516023
991516024
991516025
991516027
991516028
991516030
991516031
991516032
991516033
991516038
991516040
991516042
991516043
991516044
991516046
991516051
998418005
998418008
998418009
998418014
998418015
998418016
998418017
998418018
998418020
998418022
998418024
998418026
998418027
998418029
998418030
998418032
998418034
998418036
991216024
990022043
990022056
Kosten ziekenhuis
Honorarium medisch
specialist
411,46
235,07
646,53
1.051,74
1.351,98
455,92
1.342,56
1.085,45
4.515,00
26.853,46
5.099,60
1.230,02
103,88
5.168,39
100,00
373,17
1.051,74
1.450,83
5.099,60
1.043,37
4.515,00
26.853,46
5.885,07
764,35
1.304,82
120,63
420,89
1.051,74
1.170,12
354,05
5.123,26
157,16
407,09
1.051,74
4.212,18
134,06
41.446,79
39.303,02
29.842,59
28.588,18
19.554,66
18.349,61
13.766,37
12.513,53
7.372,62
10.563,09
6.429,64
10.083,91
3.149,44
5.438,19
2.917,27
5.240,21
2.166,37
1.935,30
1.051,74
49.943,64
49.943,64
918,03
353,29
314,86
318,26
501,11
1.078,12
1.928,89
647,08
346,08
184,54
567,00
150,94
242,82
525,00
824,92
909,10
481,77
1.244,87
1.928,90
502,66
472,97
336,17
152,24
232,01
596,46
410,88
330,80
644,00
152,58
329,54
548,82
576,10
151,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
918,03
0,00
0,00
1.969,77
1.705,27
770,78
1.660,82
1.586,56
5.593,12
28.782,35
5.746,68
1.576,10
288,42
5.735,39
250,94
615,99
1.576,74
2.275,75
6.008,70
1.525,14
5.759,87
28.782,36
6.387,73
1.237,32
1.640,99
272,87
652,90
1.648,20
1.581,00
684,85
5.767,26
309,74
736,63
1.600,56
4.788,28
285,51
41.446,79
39.303,02
29.842,59
28.588,18
19.554,66
18.349,61
13.766,37
12.513,53
7.372,62
10.563,09
6.429,64
10.083,91
3.149,44
5.438,19
2.917,27
5.240,21
2.166,37
1.935,30
1.969,77
49.943,64
49.943,64
Omschrijving dbc-zorgproduct
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van het afweersysteem / een met ontsteking gepaard gaande
aandoening
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van het afweersysteem / een met ontsteking gepaard gaande
aandoening
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening mbt hormonen
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Vetzucht
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Vetzucht
Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een aandoening mbt hormonen
Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een aandoening mbt hormonen
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening mbt hormonen
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening mbt hormonen
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Groeiachterstand
Consult op de polikliniek bij Vetzucht
Meer dan 5 verpleegligdagen bij Vetzucht
Consult op de polikliniek bij Een aandoening mbt hormonen
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening mbt hormonen
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening mbt hormonen
Jodiumtherapie (met maximaal 2 verpleegligdagen) bij Een aandoening van de schildklier
Jodiumtherapie (meer dan 2 verpleegligdagen) bij Een aandoening van de schildklier
Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Groeiachterstand
Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Groeiachterstand
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Groeiachterstand
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Groeiachterstand
Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Een aandoening van de schildklier
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van de schildklier
Consult op de polikliniek bij Groeiachterstand
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Groeiachterstand
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Groeiachterstand
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een (vermoeden op een) aangeboren afwijking
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van de schildklier
Meer dan 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van de schildklier
Consult op de polikliniek bij Een (vermoeden op een) aangeboren afwijking
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een (vermoeden op een) aangeboren afwijking
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een (vermoeden op een) aangeboren afwijking
Meer dan 5 verpleegligdagen bij Een (vermoeden op een) aangeboren afwijking
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van de schildklier
Meer dan 134 verpleegligdagen na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorg
Meer dan 134 verpleegligdagen bij Geriatrische revalidatiezorg
92 tot maximaal 134 verpleegligdagen na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorg
92 tot maximaal 134 verpleegligdagen bij Geriatrische revalidatiezorg
57 tot maximaal 91 verpleegligdagen na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorg
57 tot maximaal 91 verpleegligdagen bij Geriatrische revalidatiezorg
29 tot maximaal 56 verpleegligdagen (behandeling van meer dan 39 uren) na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorg
29 tot maximaal 56 verpleegligdagen (behandeling van meer dan 27 uren) bij Geriatrische revalidatiezorg
15 tot maximaal 28 verpleegligdagen (behandeling van meer dan 20 uren) na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorg
29 tot maximaal 56 verpleegligdagen (behandeling tot maximaal 39 uren) na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorg
15 tot maximaal 28 verpleegligdagen (behandeling van meer dan 14 uren) bij Geriatrische revalidatiezorg
29 tot maximaal 56 verpleegligdagen (behandeling tot maximaal 27 uren) bij Geriatrische revalidatiezorg
Maximaal 14 verpleegligdagen (behandeling van meer dan 7 uren) na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorg
15 tot maximaal 28 verpleegligdagen (behandeling tot maximaal 20 uren) na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorg
Maximaal 14 verpleegligdagen (behandeling van meer dan 5 uren) bij Geriatrische revalidatiezorg
15 tot maximaal 28 verpleegligdagen (behandeling tot maximaal 14 uren) bij Geriatrische revalidatiezorg
Maximaal 14 verpleegligdagen (behandeling tot maximaal 7 uren) na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorg
Maximaal 14 verpleegligdagen (behandeling tot maximaal 5 uren) bij Geriatrische revalidatiezorg
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Bedreigde ontwikkeling kind
Basisbehandeling met behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie bij Astma
Basisbehandeling met behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie bij Astma
Totaalprijs EZH
20
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
Omschrijving dbc-zorgproduct
16B167
16B168
16B169
16B173
16B178
16B179
16B182
16B183
16B184
16B185
16B186
16B187
16B296
16B297
16B300
16B301
16B302
16B303
16B308
16B309
16B362
16B363
16B414
16B415
16B417
16B418
16B419
16B420
972804003
972804004
972804005
972804009
972804015
972804016
972804021
972804022
972804023
972804024
972804025
972804026
979002004
979002005
979002008
979002009
979002010
979002011
979002017
979002018
979002073
979002074
979003003
979003004
979003008
979003009
979003010
979003011
Operatie bij Verminderde vruchtbaarheid
Injectie van sperma met stimulatie - punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid
Operatie aan de eileider(s) bij Verminderde vruchtbaarheid
IVF-behandeling met stimulatie - punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid
Verkrijgen van sperma door middel van een operatie bij Verminderde vruchtbaarheid
Injectie van sperma met punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid
IVF-behandeling met punctie - labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid
IVF-behandeling of injectie van sperma - met stimulatie en punctie bij Verminderde vruchtbaarheid
Injectie van sperma met labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid
IVF-behandeling met labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid
IVF-behandeling of injectie van sperma - met punctie bij Verminderde vruchtbaarheid
IVF-behandeling of injectie van sperma - met stimulatie bij Verminderde vruchtbaarheid
Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Darmverwijdering bij de donor bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Darmverwijdering bij de donor (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Darmtransplantatie bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Darmtransplantatie (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Nazorg na transplantatie bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Nazorg na transplantatie (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Transplantatie van eilandjes van Langerhans bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Transplantatie van eilandjes van Langerhans (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Transplantatie van eigen stamcellen bij / via stamceltransplantatie
Transplantatie van stamcellen van een donor (Verwante donor) bij / via stamceltransplantatie
Behandeling / controle na transplantatie (Transplantatie van eigen stamcellen) bij / via stamceltransplantatie
Behandeling / controle na transplantatie (Transplantatie van stamcellen van een donor - Verwante donor) bij / via stamceltransplantatie
Transplantatie van stamcellen van een donor (Niet-verwante donor) bij / via stamceltransplantatie
Stimuleren en oogsten eigen stamcellen (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij / via stamceltransplantatie
16B421
16B422
16B423
16B426
16B427
16B428
16D226
16D227
16D229
979003013
979003015
979003016
979003020
979003021
979003022
972804035
972804036
972804038
Behandeling / controle na transplantatie (Transplantatie van stamcellen van een donor - Niet-verwante donor) bij / via stamceltransplantatie
Transplantatie van stamcellen van een donor (navelstrengbloed) bij / via stamceltransplantatie
Stimuleren en oogsten eigen stamcellen (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij / via stamceltransplantatie
Behandeling / controle na transplantatie (Transplantatie van stamcellen van een donor - navelstrengbloed) bij / via stamceltransplantatie
Stimuleren en oogsten eigen stamcellen (Meer dan 56 dagbehandelingen en/of verpleegligdagen) bij / via stamceltransplantatie
Stimuleren en oogsten eigen stamcellen (28 tot maximaal 56 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij / via stamceltransplantatie
IVF-behandeling of injectie van sperma - met labonderzoek en eventuele terugplaatsing bij Verminderde vruchtbaarheid
Monitoring van de cyclus bij IVF-behandeling of injectie van sperma bij Verminderde vruchtbaarheid
Terugplaatsing bij IVF-behandeling of injectie van sperma bij Verminderde vruchtbaarheid
16D238
979002145
16D239
979002146
16D240
979002147
Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Maximaal 13 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van
nier/lever/darm/alvleesklier
Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van
nier/lever/darm/alvleesklier
16D241
979002148
16D242
979002149
16D243
979002150
16D244
979002151
16D245
979002152
16D246
979002153
Kosten ziekenhuis
1.928,13
1.525,95
3.172,32
1.236,10
1.080,52
1.242,68
921,70
820,01
794,69
511,14
549,47
358,93
313,96
7.640,28
11.606,96
15.110,31
14.654,23
15.110,31
8.289,15
14.450,53
631,64
631,64
22.522,00
26.541,69
13.445,17
46.019,60
29.772,37
12.727,60
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
636,95
2.565,08
347,52
1.873,47
1.240,26
4.412,58
317,03
1.553,13
319,15
1.399,67
166,30
1.408,98
129,21
1.050,91
276,62
1.096,63
47,63
842,32
59,59
570,73
179,44
728,91
164,57
523,50
140,19
454,15
299,83
7.940,11
0,00
11.606,96
0,00
15.110,31
7.353,40
22.007,63
8.625,95
23.736,26
146,71
8.435,86
455,83
14.906,36
1.241,59
1.873,23
1.241,59
1.873,23
2.158,42
24.680,42
2.596,98
29.138,67
2.030,85
15.476,02
7.925,68
53.945,28
2.616,33
32.388,70
470,67
13.198,27
77.504,33
57.445,33
12.727,60
134.533,83
12.727,60
12.727,60
208,87
157,49
58,07
7.471,37
1.767,59
712,04
7.070,34
1.606,28
860,99
67,15
103,59
19,32
84.975,70
59.212,92
13.439,64
141.604,17
14.333,88
13.588,59
276,02
261,08
77,39
53.399,33
883,79
54.283,12
59.235,29
1.551,55
60.786,84
68.673,14
2.887,06
71.560,20
Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
92.746,49
3.397,69
96.144,18
Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Maximaal 13 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van
nier/lever/darm/alvleesklier
Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van
nier/lever/darm/alvleesklier
6.963,59
1.031,46
7.995,05
17.900,60
1.829,80
19.730,40
32.355,83
3.642,47
35.998,30
63.109,23
3.266,57
66.375,80
2.411,72
568,64
2.980,36
Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij / via
transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
21
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
16D247
979002154
16D248
979002155
16D249
Kosten ziekenhuis
Honorarium medisch
specialist
2.844,53
512,55
3.357,08
Omschrijving dbc-zorgproduct
Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen) bij / via transplantie van
nier/lever/darm/alvleesklier
Totaalprijs EZH
1.713,88
428,70
2.142,58
979002156
Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (5 tot 7 polikliniekbezoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken) bij / via
transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
1.501,66
319,10
1.820,76
16D250
979002157
Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Consult op de polikliniek) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
1.102,29
233,54
1.335,83
16D251
979002159
5.073,29
1.683,88
6.757,17
16D252
979002160
20.040,89
3.181,65
23.222,54
16D253
979002161
Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (Maximaal 13 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van
nier/lever/darm/alvleesklier
Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van
nier/lever/darm/alvleesklier
28.445,20
6.528,07
34.973,27
16D254
979002162
63.109,23
7.463,14
70.572,37
16D255
979002163
1.734,52
1.044,53
2.779,05
16D256
979002164
Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij / via transplantie
van nier/lever/darm/alvleesklier
Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (Meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandeling) bij / via transplantie van
nier/lever/darm/alvleesklier
2.844,53
903,43
3.747,96
16D257
979002165
1.713,88
373,16
2.087,04
16D258
16D259
16D260
16D261
16D262
16D263
979002166
979002167
979002169
979002170
979002171
979002172
1.501,66
295,56
7.510,02
18.912,86
34.221,05
70.037,47
319,20
228,19
1.897,28
3.594,86
7.069,22
9.154,54
1.820,86
523,75
9.407,30
22.507,72
41.290,27
79.192,01
16D264
979002173
3.658,60
1.083,22
4.741,82
16D265
16D266
979002174
979002175
4.931,63
3.002,38
1.096,10
451,42
6.027,73
3.453,80
16D267
16D268
16D562
16D563
16D564
16D565
16D566
16D567
16D568
16D569
979002176
979002177
972802072
972802073
972802074
972802075
972802076
972802077
972802078
972802079
Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (5 tot 7 polikliniekbezoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken) bij / via transplantie
van nier/lever/darm/alvleesklier
Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (Consult op de polikliniek) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Nazorg van de ontvanger na transplantatie (Maximaal 13 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Nazorg van de ontvanger na transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Nazorg van de ontvanger na transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Nazorg van de ontvanger na transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Nazorg van de ontvanger na transplantatie (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij / via transplantie van
nier/lever/darm/alvleesklier
Nazorg van de ontvanger na transplantatie (Meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen) bij / via transplantie van
nier/lever/darm/alvleesklier
Nazorg van de ontvanger na transplantatie (5 tot 7 polikliniekbezoeken) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Nazorg van de ontvanger na transplantatie (3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken) bij / via transplantie van
nier/lever/darm/alvleesklier
Nazorg van de ontvanger na transplantatie (Consult op de polikliniek) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier
Plaatsen of vervangen van een dubbelzijdige neurostimulator (incl elektroden) bij Een aandoening van het zenuwstelsel
Plaatsen of vervangen van een eenzijdige neurostimulator (incl elektroden) bij Een aandoening van het zenuwstelsel
Plaatsen of vervangen van een dubbelzijdige neurostimulator bij Een aandoening van het zenuwstelsel
Plaatsen of vervangen van een eenzijdige neurostimulator bij Een aandoening van het zenuwstelsel
Verwijderen of verplaatsen van een neurostimulator bij Een aandoening van het zenuwstelsel
Plaatsen van een nervus vagus stimulator bij Een aandoening van het zenuwstelsel
Vervangen van een nervus vagus stimulator bij Een aandoening van het zenuwstelsel
Verwijderen of revisie van een nervus vagus stimulator bij Een aandoening van het zenuwstelsel
1.518,28
482,38
26.741,00
20.778,19
18.359,51
13.066,05
5.450,31
12.195,25
12.195,25
1.762,64
328,16
244,77
3.150,87
2.441,24
1.386,31
1.162,60
1.222,56
1.496,53
1.052,05
1.007,85
1.846,44
727,15
29.891,87
23.219,43
19.745,82
14.228,65
6.672,87
13.691,78
13.247,30
2.770,49
16D608
979001127
Implantatie BiVentricular Assist Device (BiVAD) - hulpmiddel voor lange termijn ondersteuning hart bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
159.292,62
4.309,85
163.602,47
16D609
979001128
Implantatie Ventricular Assist Device (VAD) - hulpmiddel voor lange termijn ondersteuning hart bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
159.292,62
5.017,24
164.309,86
16D610
16D648
16D654
16D655
16D656
16D657
16D658
979001129
979001179
979001188
979001189
979001190
979001191
979001192
Implantatie Ventricular Assist Device (VAD) - hulpmiddel voor lange termijn ondersteuning hart bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Operatie aan de aorta - in de borstkas of buikholte bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Operatie aan hart(klep) (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Operatie aan hart(klep) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Operatie aan hartklep(pen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Operatie aan hartklep(pen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Operatie aan hartklep(pen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
159.292,62
16.565,07
27.256,56
19.580,52
33.754,83
31.562,27
20.619,62
4.322,72
3.099,57
1.438,35
1.251,89
3.922,94
3.374,23
2.437,02
163.615,34
19.664,64
28.694,91
20.832,41
37.677,77
34.936,50
23.056,64
22
Declaratiecode
16D672
16D673
16D680
16D681
16D688
16D689
16D698
16D699
16D700
16D701
16D702
16D712
16D713
16D714
16D715
16D716
16D717
16D861
16D862
16E246
16E247
16E248
16E249
16E250
16E251
16E254
16E255
16E256
16E257
16E258
16E259
16E260
16E261
16E265
16E268
16E269
16E270
16E271
16E272
16E300
16E301
15A011
15A012
15A013
15A014
15A015
15A016
15A017
15A018
15A019
15A020
15A021
15A022
15A023
15A024
15A025
15A026
Dbc-zorgproduct
979001212
979001213
979001221
979001222
979001230
979001231
979001242
979001243
979001244
979001245
979001246
979003023
979003024
979003026
979003027
979003029
979003030
990216003
990216005
991116004
991116005
991116006
991116007
991116008
991116009
991116012
991116013
991116014
991116016
991116017
991116018
991116019
991116020
991116024
991116028
991116029
991116030
991116031
991116033
991316015
991316016
040201019
020107002
020107003
020107004
020107006
020107007
020107008
020107009
020107010
020107011
020107012
020107013
020107014
020107015
020107016
020107017
Omschrijving dbc-zorgproduct
Hartoperatie in geval van aangeboren afwijking (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Hartoperatie in geval van aangeboren afwijking bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Dotterbehandeling (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Dotterbehandeling bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Operatie aan hart (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Operatie aan hart bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Implanteren van een ICD (defibrillator voor twee hartkamers) (incl inbrengen elektroden) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Implanteren van een AICD (defibrillator voor een hartkamer) (incl inbrengen elektroden) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Implanteren of vervangen van een ICD (defibrillator voor twee hartkamers) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Implanteren of vervangen van een AICD (defibrillator voor een hartkamer) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Inbrengen van elektroden ten behoeve van een defibrillator bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)
Donorselectie en afname (Verwante donor) bij / via stamceltransplantatie
Donorselectie (Verwante donor) bij / via stamceltransplantatie
Donorselectie en aankoop (Niet-verwante donor) bij / via stamceltransplantatie
Donorselectie (Niet-verwante donor) bij / via stamceltransplantatie
Donorselectie en aankoop (navelstrengbloed) bij / via stamceltransplantatie
Donorselectie (navelstrengbloed) bij / via stamceltransplantatie
Plasmafiltratiebehandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Nieraandoeningen
Verstrekking van geneesmiddelen op de polikliniek of dagbehandeling bij Nieraandoeningen
Verstrekking van geneesmiddelen op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van het afweersysteem
Medebehandeling bij Een infectie
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het afweersysteem
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van het afweersysteem
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van het afweersysteem
Medebehandeling bij Een infectie
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een infectie
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een Infectie
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van het afweersysteem
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van het afweersysteem
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van het afweersysteem
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het afweersysteem
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het afweersysteem
Medebehandeling bij Een infectie
Consult op de polikliniek bij Een infectie
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een infectie
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een infectie
DNA amplificatie (kopieren) bij HIV of AIDS
Consult op de polikliniek bij HIV of AIDS
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aangeboren afwijking
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aangeboren afwijking
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte)
Operatie bij Borstkanker
Verwijderen van tumor(en) of uitsnijden van een wond bij Borstkanker
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Borstkanker
Operatie bij Borstkanker
Reconstructie van de borst(en) bij Borstkanker
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Borstkanker
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Borstkanker
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Borstkanker
Verstrekking van immunotherapie bij Borstkanker
Verstrekking van immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker
Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Borstkanker
Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker
Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie bij Borstkanker
Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Borstkanker
Kosten ziekenhuis
14.990,38
11.473,19
4.936,67
3.642,64
11.618,90
6.625,88
30.418,08
28.054,02
30.108,39
27.741,21
4.899,37
33.159,79
32.533,15
69.030,99
68.404,36
69.728,30
69.101,67
836,84
610,36
610,36
4.181,37
1.300,65
73.963,31
2.100,89
2.100,89
1.300,65
26.853,46
4.181,37
178,31
862,86
1.051,74
6.507,00
11.032,87
717,36
103,87
368,58
1.051,74
580,27
81,97
247,39
1.051,74
2.191,12
3.623,92
493,16
3.048,73
1.567,39
7.450,63
494,30
18.668,94
8.079,85
789,42
15.896,52
988,91
10.297,83
1.155,87
4.345,23
584,57
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
2.118,59
17.108,97
2.085,23
13.558,42
530,17
5.466,84
323,05
3.965,69
706,66
12.325,56
470,36
7.096,24
815,35
31.233,43
629,78
28.683,80
505,81
30.614,20
440,00
28.181,21
796,54
5.695,91
456,66
33.616,45
58,92
32.592,07
522,55
69.553,54
58,92
68.463,28
58,92
69.787,22
58,92
69.160,59
976,62
1.813,46
476,40
1.086,76
321,57
931,93
813,32
4.994,69
339,57
1.640,22
2.156,80
76.120,11
380,28
2.481,17
748,77
2.849,66
422,22
1.722,87
1.932,33
28.785,79
516,55
4.697,92
189,95
368,26
336,16
1.199,02
691,74
1.743,48
582,22
7.089,22
1.370,92
12.403,79
140,77
858,13
150,01
253,88
244,40
612,98
477,36
1.529,10
332,64
912,91
182,01
263,98
328,80
576,19
620,28
1.672,02
340,77
2.531,89
1.683,67
5.307,59
381,82
874,98
429,25
3.477,98
460,14
2.027,53
1.556,01
9.006,64
233,65
727,95
1.691,81
20.360,75
729,90
8.809,75
245,82
1.035,24
430,31
16.326,83
228,98
1.217,89
619,96
10.917,79
243,84
1.399,71
510,51
4.855,74
179,37
763,94
23
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
15A027
15A028
15A029
15A030
15A031
15A032
15A033
15A034
15A035
15A036
15A037
15A040
15A041
15A042
15A043
15A046
15A047
020107018
020107019
020107021
020107022
020107023
020107024
020107025
020107026
020107027
020107028
020107029
020107032
020107033
020107034
020107035
020107039
020107040
15A048
15A049
15A050
15A051
15A053
15A054
15A055
15A056
15A066
15A067
15A068
15A069
15A070
15A071
15A072
15A073
15A074
15A075
15A077
15A078
15A079
15A080
15A081
15A082
15A089
15A090
15A091
15A092
15A101
15A102
15A103
15A104
15A105
15A106
15A113
15A114
020107041
020107042
020107043
020107045
020109010
020109011
020109012
020109013
020109023
020109024
020109025
020109026
020109027
020109028
020109029
020109030
020109031
020109032
020109034
020109035
020109036
020109037
020109038
020109039
020109048
020109049
020109050
020109051
020109061
020109062
020109063
020109064
020109065
020109066
020109075
020109076
15A118
15A119
020109080
020109081
Omschrijving dbc-zorgproduct
Operatief verwijderen van tumor(en) en lymfeklier(en) bij Borstkanker
Operatief verwijderen van tumor(en) en lymfeklier(en) (Met verpleegligdag(en)) bij Borstkanker
Consult op de polikliniek bij Borstkanker
Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Borstkanker
Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker
Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij Borstkanker
Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker
Operatief verwijderen van de lymfeklieren bij Borstkanker
Operatief verwijderen van de lymfeklieren (Met verpleegligdag(en)) bij Borstkanker
Operatief verwijderen van tumor(en) bij Borstkanker
Operatief verwijderen van tumor(en) (Met verpleegligdag(en)) bij Borstkanker
Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Borstkanker
Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker
Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij Borstkanker
Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Borstkanker
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Borstkanker
Ondersteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij
Borstkanker
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Borstkanker
Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Borstkanker
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Consult op de polikliniek) bij Borstkanker
Toedienen van een injectie met een LHRH analoog of antagonist (hormonale therapie) bij Prostaatkanker
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Prostaatkanker
Open operatie bij Prostaatkanker
Open operatie (met operatief verwijderen van lymfeklieren) bij Prostaatkanker
Diagnostiek bij Prostaatkanker
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Prostaatkanker
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Prostaatkanker
Verstrekking van immunotherapie bij Prostaatkanker
Verstrekking van immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker
Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Prostaatkanker
Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker
Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie bij Prostaatkanker
Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker
Operatief verwijderen van de lymfeklieren bij Prostaatkanker
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Prostaatkanker
Het chirurgisch verwijderen van een of beide testes (semicastratie of castratie) bij Prostaatkanker
Kijkoperatie in de buikholte bij Prostaatkanker
Kijkoperatie in de buikholte (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker
Kijkoperatie in de buikholte (met operatief verwijderen van lymfeklieren) bij Prostaatkanker
Kijkoperatie in de buikholte (met operatief verwijderen van lymfeklieren - met verpleegligdag(en)) bij Prostaatkanker
Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Prostaatkanker
Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker
Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij Prostaatkanker
Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker
Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Prostaatkanker
Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker
Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij Prostaatkanker
Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker
Kijkoperatie bij Prostaatkanker
Kijkoperatie (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Prostaatkanker
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Prostaatkanker
Ondersteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij
Prostaatkanker
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Prostaatkanker
Kosten ziekenhuis
3.660,95
6.272,97
125,50
645,75
7.760,49
602,59
6.322,65
2.966,74
3.306,11
1.012,00
7.074,29
571,71
1.541,35
612,57
4.075,83
1.072,89
2.183,32
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
1.223,36
4.884,31
1.417,56
7.690,53
69,74
195,24
145,87
791,62
667,11
8.427,60
102,33
704,92
584,24
6.906,89
902,52
3.869,26
983,86
4.289,97
1.049,36
2.061,36
1.387,26
8.461,55
128,23
699,94
454,00
1.995,35
80,55
693,12
452,14
4.527,97
280,58
1.353,47
531,13
2.714,45
599,34
20.359,56
3.307,48
129,43
231,68
2.006,61
7.377,29
8.591,04
701,33
17.056,43
9.584,77
3.124,47
3.124,47
3.124,47
3.124,47
3.124,47
3.124,47
4.168,68
321,31
438,80
3.124,47
5.740,74
3.124,47
7.499,16
512,38
4.147,58
596,92
6.635,85
422,21
2.605,95
701,43
1.731,16
1.256,46
4.463,10
857,56
1.707,07
119,45
1.798,88
656,65
121,49
329,32
511,05
1.165,01
1.696,73
484,84
1.104,49
648,04
281,30
430,48
125,96
468,97
174,71
395,20
1.242,42
304,83
677,61
1.118,02
1.379,14
702,41
1.840,14
226,73
687,32
116,51
592,35
108,89
311,40
94,87
470,55
296,49
749,27
351,68
666,86
718,79
22.158,44
3.964,13
250,92
561,00
2.517,66
8.542,30
10.287,77
1.186,17
18.160,92
10.232,81
3.405,77
3.554,95
3.250,43
3.593,44
3.299,18
3.519,67
5.411,10
626,14
1.116,41
4.242,49
7.119,88
3.826,88
9.339,30
739,11
4.834,90
713,43
7.228,20
531,10
2.917,35
796,30
2.201,71
1.552,95
5.212,37
1.209,24
2.373,93
463,42
24.522,20
224,78
1.959,09
688,20
26.481,29
24
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
Omschrijving dbc-zorgproduct
15A120
15A122
15A123
15A124
15A125
15A126
15A127
15A128
15A129
15A130
15A131
15A132
15A133
15A134
15A135
15A136
020109082
020109086
020110002
020110003
020110004
020110005
020110006
020110007
020110009
020110010
020110011
020110012
020110013
020110014
020110015
020110016
15A137
15A138
15A139
15A140
15A141
15A142
15A143
15A144
15A145
15A146
15A147
15A148
15A149
15A150
15A151
15A152
15A153
15A154
15A155
15A156
15A157
15A158
15A159
15A160
15A161
15A162
15A163
15A164
15A165
15A166
15A167
15A168
15A169
15A170
15A171
15A172
020110017
020110018
020110019
020110021
020110022
020110023
020110024
020110025
020110026
020110027
020110028
020110029
020110030
020110031
020110032
020110033
020110034
020110035
020110036
020110037
020110038
020110039
020110040
020110041
020110042
020110043
020110045
020110047
020110048
020110049
020110050
020110051
020110052
020110053
020110054
020110055
Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Prostaatkanker
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Consult op de polikliniek) bij Prostaatkanker
Blaasspoeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen
Blaasspoeling bij Blaaskanker
Operatie bij Kanker van nier(en) of urinewegen
Operatie (met operatief verwijderen van lymfeklieren) bij Kanker van nier(en) of urinewegen
Operatie bij Blaaskanker
Operatie (met operatief verwijderen van lymfeklieren) bij Blaaskanker
Operatie bij Blaaskanker
Diagnostiek waarbij een instrument ingebracht wordt bij Kanker van nier(en) of urinewegen
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Kanker van nier(en) of urinewegen
Kijkoperatie bij Kanker van nier(en) of urinewegen
Kijkoperatie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen
Kijkoperatie in de buikholte bij Kanker van nier(en) of urinewegen
Kijkoperatie in de buikholte (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen
Kijkoperatie in de buikholte (met operatief verwijderen van lymfeklieren) of lymfklieroperatie bij Kanker van nier(en) of urinewegen
Kijkoperatie in de buikholte (met operatief verwijderen van lymfeklieren - met verpleegligdag(en)) of lymfklieroperatie bij Kanker van nier(en) of
urinewegen
Diagnostiek waarbij een instrument ingebracht wordt bij Blaaskanker
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Blaaskanker
Kijkoperatie bij Blaaskanker
Kijkoperatie in de buikholte bij Blaaskanker
Kijkoperatie in de buikholte (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker
Kijkoperatie in de buikholte (met operatief verwijderen van lymfeklieren) bij Blaaskanker
Kijkoperatie in de buikholte (met operatief verwijderen van lymfeklieren - met verpleegligdag(en)) bij Blaaskanker
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Kanker van nier(en) of urinewegen
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Kanker van nier(en) of urinewegen
Verstrekking van immunotherapie bij Kanker van nier(en) of urinewegen
Verstrekking van immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen
Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen
Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen
Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie bij Kanker van nier(en) of urinewegen
Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Blaaskanker
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Blaaskanker
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Blaaskanker
Verstrekking van immunotherapie bij Blaaskanker
Verstrekking van immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker
Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Blaaskanker
Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker
Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie bij Blaaskanker
Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker
Consult op de polikliniek bij Kanker van nier(en) of urinewegen
Consult op de polikliniek bij Blaaskanker
Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen
Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen
Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij Kanker van nier(en) of urinewegen
Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen
Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Blaaskanker
Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker
Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij Blaaskanker
Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker
15A175
15A176
15A177
020110058
020110059
020110060
Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen
Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen
Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen
Kosten ziekenhuis
5.559,24
158,54
637,07
2.008,38
7.541,71
9.222,47
17.480,34
17.961,40
7.240,27
529,13
2.814,50
535,87
3.063,03
3.474,50
5.394,47
3.474,50
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
755,01
6.314,25
130,83
289,37
227,75
864,82
218,86
2.227,24
987,97
8.529,68
1.364,08
10.586,55
1.367,69
18.848,03
2.756,21
20.717,61
1.498,13
8.738,40
440,39
969,52
587,46
3.401,96
513,29
1.049,16
731,38
3.794,41
693,96
4.168,46
1.195,70
6.590,17
683,25
4.157,75
4.820,53
445,06
1.443,26
2.635,70
3.474,50
7.273,51
3.474,50
11.430,38
344,47
23.065,60
7.155,82
683,78
2.223,70
641,03
5.470,67
1.292,53
2.198,99
207,42
13.696,08
4.637,31
534,70
2.344,91
3.474,50
3.474,50
3.474,50
3.474,50
90,53
166,19
985,11
2.411,78
511,02
2.978,66
576,52
3.474,50
674,51
3.474,50
1.442,46
368,27
352,85
715,42
1.044,67
1.269,99
834,48
2.171,54
228,13
2.160,80
815,70
252,47
440,74
228,98
619,96
238,80
510,51
207,46
804,02
426,74
286,30
357,46
123,49
468,97
174,71
395,20
88,02
101,77
241,08
837,27
106,92
503,21
155,50
681,96
188,60
571,21
6.262,99
813,33
1.796,11
3.351,12
4.519,17
8.543,50
4.308,98
13.601,92
572,60
25.226,40
7.971,52
936,25
2.664,44
870,01
6.090,63
1.531,33
2.709,50
414,88
14.500,10
5.064,05
821,00
2.702,37
3.597,99
3.943,47
3.649,21
3.869,70
178,55
267,96
1.226,19
3.249,05
617,94
3.481,87
732,02
4.156,46
863,11
4.045,71
364,81
10.061,88
570,77
137,53
380,19
78,50
502,34
10.442,07
649,27
25
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
15A178
15A181
15A182
15A183
15A184
15A189
15A190
15A191
15A192
020110061
020110064
020110065
020110066
020110067
020110074
020110075
020110076
020110077
15A193
15A194
15A195
020110078
020110079
020110080
15A196
15A197
15A198
15A199
15A200
15A246
15A247
15A248
15A249
15A250
15A251
15A252
15A253
15A254
15A255
15A256
15A257
15A258
15A259
15A260
15A261
15A262
15A263
15A264
15A265
15A266
15A267
15A268
15A269
15A270
020110081
020110082
020110083
020110085
020110087
029499002
029499003
029499004
029499005
029499006
029499008
029499009
029499010
029499011
029499012
029499013
029499014
029499015
029499016
029499017
029499018
029499019
029499020
029499021
029499022
029499023
029499024
029499025
029499026
029499027
15A273
15A274
15A275
15A276
15A277
15A280
15A281
15A282
029499030
029499031
029499032
029499033
029499034
029499039
029499040
029499041
15A283
15A284
15A285
029499042
029499043
029499044
Omschrijving dbc-zorgproduct
Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen
Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Blaaskanker
Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker
Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij Blaaskanker
Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Kanker van nier(en) of urinewegen
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) en/of urinewegen
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Blaaskanker
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Blaaskanker
Ondersteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij Kanker
van nier(en) of urinewegen
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) en/of urinewegen
Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) en/of urinewegen
Ondersteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij
Blaaskanker
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Blaaskanker
Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Blaaskanker
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Consult op de polikliniek) bij Kanker van nier(en) of urinewegen
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Consult op de polikliniek) bij Blaaskanker
Mohs-microchirurgie (laag voor laag wegnemen en onderzoeken van tumorweefsel) bij Huidkanker of voortekenen hiervan
Operatie aan huid en/of lymfevaten bij Huidkanker of voortekenen hiervan
Operatie aan huid en/of lymfevaten (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan
Lichttherapie bij Huidkanker of voortekenen hiervan
Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Huidkanker of voortekenen hiervan
Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Huidkanker of voortekenen hiervan
6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Huidkanker of voortekenen hiervan
Verstrekking van immunotherapie bij Huidkanker of voortekenen hiervan
Verstrekking van immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan
Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Huidkanker of voortekenen hiervan
Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan
Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie bij Huidkanker of voortekenen hiervan
Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan
Operatie bij Huidkanker of voortekenen hiervan
Meerdere operaties bij Huidkanker of voortekenen hiervan
Beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI) bij Huidkanker of voortekenen hiervan
Diagnostisch onderzoek bij Huidkanker of voortekenen hiervan
Lasertherapie bij Huidkanker of voortekenen hiervan
Een tot twee operatie(s) bij Huidkanker of voortekenen hiervan
Meer dan twee operaties bij Huidkanker of voortekenen hiervan
Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Huidkanker of voortekenen hiervan
Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan
Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij Huidkanker of voortekenen hiervan
Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan
Fotodynamische therapie (vorm van lichttherapie) bij Huidkanker of voortekenen hiervan
Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Huidkanker of voortekenen hiervan
Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan
Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij Huidkanker of voortekenen hiervan
Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Huidkanker of voortekenen hiervan
Consult op de polikliniek bij Huidkanker of voortekenen hiervan
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Huidkanker of voortekenen hiervan
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan
Ondersteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij
Huidkanker of voortekenen hiervan
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan
Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan
Kosten ziekenhuis
2.624,59
438,79
2.644,71
471,93
1.807,80
768,28
1.503,28
3.474,50
3.474,50
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
354,02
2.978,61
89,27
528,06
288,17
2.932,88
84,97
556,90
401,30
2.209,10
316,91
1.085,19
606,09
2.109,37
395,56
3.870,06
765,91
4.240,41
3.474,50
17.301,77
4.729,08
172,11
1.959,09
723,50
3.646,61
19.260,86
5.452,58
3.474,50
3.474,50
3.474,50
114,46
3.474,50
1.346,86
2.475,59
3.772,13
1.138,44
1.703,15
1.346,86
4.860,22
1.346,86
1.346,86
1.346,86
1.346,86
1.346,86
1.346,86
389,69
991,46
248,75
727,37
246,19
301,37
667,10
514,09
1.346,86
2.392,35
1.990,96
404,01
306,68
1.400,72
757,34
119,47
159,15
512,61
796,78
940,30
108,88
387,22
1.020,50
616,61
257,96
430,48
123,49
604,94
238,80
395,20
377,69
640,56
467,00
288,70
91,53
274,30
469,69
164,10
582,03
118,54
592,35
208,81
3.781,18
4.875,22
4.231,84
233,93
3.633,65
1.859,47
3.272,37
4.712,43
1.247,32
2.090,37
2.367,36
5.476,83
1.604,82
1.777,34
1.470,35
1.951,80
1.585,66
1.742,06
767,38
1.632,02
715,75
1.016,07
337,72
575,67
1.136,79
678,19
1.928,89
2.510,89
2.583,31
612,82
485,83
1.346,86
489,17
1.709,64
114,54
74,07
952,47
1.954,99
107,97
311,40
80,55
443,95
234,43
65,15
312,99
602,03
593,80
1.658,26
569,72
2.153,59
348,97
139,22
1.265,46
2.557,02
414,81
1.346,86
5.631,68
159,96
1.959,09
820,74
574,77
3.305,95
6.452,42
26
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
Omschrijving dbc-zorgproduct
15A286
15A287
15A288
15A289
15A290
15A291
15A292
15A293
15A294
15A295
15A296
15A297
15A321
15A322
15A323
15A324
15A325
15A326
15A327
15A328
15A329
15A330
15A331
15A332
15A333
15A334
15A335
029499046
040201004
040201005
040201006
040201007
040201008
040201009
040201010
040201011
040201013
040201014
040201016
060607003
060607004
060607005
060607006
060607007
060607008
060607009
060607010
060607011
060607012
060607013
060607014
060607016
069499002
069499004
15A336
15A337
15A338
15A339
069499010
069499019
069499020
069499021
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Consult op de polikliniek) bij Huidkanker of voortekenen hiervan
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Diabetes mellitus (suikerziekte)
Insulinepomptherapie (bijvullen pomp) bij Diabetes mellitus (suikerziekte)
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte)
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte)
Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij Diabetes mellitus (suikerziekte)
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Diabetes mellitus (suikerziekte)
3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken bij Diabetes mellitus (suikerziekte)
Insulinepomptherapie (Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen) bij Diabetes mellitus (suikerziekte)
Consult op de polikliniek bij Diabetes mellitus (suikerziekte)
Insulinepomptherapie (3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken) bij Diabetes mellitus (suikerziekte)
Consult op de polikliniek bij Diabetes mellitus (suikerziekte)
Operatieve ingreep bij Een slaapstoornis
Beademing middels CPAP/ BIPAP bij Een slaapstoornis
Beademing middels CPAP/ BIPAP (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Een slaapstoornis
Polygrafie (ademhalingsregistratie) bij Een slaapstoornis
Polysomnografie (slaapademhalingsregistratie) bij Een slaapstoornis
Multidisciplinaire behandeling bij Een slaapstoornis
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een slaapstoornis
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een slaapstoornis
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een slaapstoornis
Meer dan twee onderzoeken bij Een slaapstoornis
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een slaapstoornis
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Een slaapstoornis
Consult op de polikliniek bij Een slaapstoornis
Verpleegligdagen bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols)
Verpleegligdagen bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols)
Lokale injectie van corticosteroiden (ontstekingsremmers) (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Carpaaltunnelsyndroom
(zenuwtunnelvernauwing in de pols)
Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols)
Dagbehandeling bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols)
Dagbehandeling (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols)
15A340
069499022
15A341
15A342
15A343
Kosten ziekenhuis
104,15
713,73
3.333,11
19.900,53
6.332,42
1.031,41
1.143,45
480,62
1.325,00
387,00
644,64
414,59
1.211,72
240,07
1.052,98
1.506,01
1.468,62
174,91
996,63
1.069,79
4.650,26
256,70
388,26
286,54
129,00
2.734,65
1.580,99
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
87,06
191,21
303,45
1.017,18
294,60
3.627,71
1.464,61
21.365,14
554,08
6.886,50
255,34
1.286,75
251,08
1.394,53
169,97
650,59
230,68
1.555,68
127,12
514,12
170,46
815,10
116,28
530,87
432,75
1.644,47
204,58
444,65
306,70
1.359,68
233,35
1.739,36
295,07
1.763,69
164,21
339,12
189,16
1.185,79
136,56
1.206,35
187,03
4.837,29
138,93
395,63
229,57
617,83
197,92
484,46
89,23
218,23
373,51
3.108,16
97,22
1.678,21
329,33
271,76
327,97
482,72
207,01
155,55
112,65
160,02
536,34
427,31
440,62
642,74
Lokale injectie van corticosteroiden (ontstekingsremmers) (Vervolg contact) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols)
101,81
79,73
181,54
069499023
069499030
069499031
Lokale injectie van corticosteroiden (ontstekingsremmers) (Eerste contact) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols)
Beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols)
Diagnostisch onderzoek of therapie bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols)
95,55
443,93
70,36
132,21
142,39
114,85
227,76
586,32
185,21
15A344
15A345
069499032
069499039
Diagnostisch onderzoek of therapie (met beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI)) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols)
Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols)
494,94
270,75
160,54
159,99
655,48
430,74
15A346
069499043
262,43
82,51
344,94
15A347
069499053
148,77
132,76
281,53
15A348
15A349
15A350
15A368
15A369
15A370
15A371
15A372
15A373
15A374
15A375
069499054
069499060
069499061
069799002
069799003
069799004
069799005
069799006
069799007
069799008
069799010
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols)
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken (Vervolg contact) bij Carpaaltunnelsyndroom
(zenuwtunnelvernauwing in de pols)
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken (Eerste contact) bij Carpaaltunnelsyndroom
(zenuwtunnelvernauwing in de pols)
Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols)
Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols)
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn
Multidisciplinaire behandeling bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn
Dagbehandeling bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn
Dagbehandeling (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn
Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn
Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn
272,32
48,52
72,56
1.747,17
1.385,79
508,81
848,69
4.915,60
4.411,30
423,70
242,35
185,01
53,26
106,68
279,94
142,02
219,90
292,79
443,83
402,55
237,42
147,74
457,33
101,78
179,24
2.027,11
1.527,81
728,71
1.141,48
5.359,43
4.813,85
661,12
390,09
27
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
15A376
15A377
15A378
15A379
15A380
15A381
15A382
15A383
15A384
15A385
15A386
15A387
15A388
15A389
15A390
15A391
15A392
15A393
15A394
15A395
15A396
15A397
15A398
15A399
15A400
15A401
15A402
15A403
15A404
15A405
15A406
15A407
15A408
069799011
069799012
069799013
070401002
070401003
070401004
070401005
070401006
070401007
070401008
070401009
070401011
070401012
070401013
070401015
070401016
070401017
070401018
070401019
070601002
070601003
070601004
070601005
070601006
070601007
070601009
070601011
070601012
070601013
070601014
070601015
070601016
070601017
15A433
079599002
15A434
079599003
15A435
079599004
15A436
079599005
15A437
079599007
15A438
079599008
15A439
15A440
079599009
079599010
15A441
15A442
079599011
079599012
15A443
15A456
15A459
15A460
15A465
079599013
079799003
079799006
079799007
079799012
Omschrijving dbc-zorgproduct
Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn
Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn
Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn
Complexe operatie om cataract (staar) te verhelpen
Maximaal 2 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van de ooglens
Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van de ooglens
Meer dan 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van de ooglens
3 tot maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van de ooglens
Operatieve ingreep bij Een aandoening van de ooglens
Operatie om cataract (staar) te verhelpen bij Een aandoening van de ooglens
Operatie om cataract (staar) te verhelpen (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van de ooglens
2 tot 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van de ooglens
Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij Een aandoening van de ooglens
Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van de ooglens
Laserbehandeling van nastaar
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van de ooglens
Een polikliniekbezoek (met diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van de ooglens
2 tot 4 polikliniekbezoeken bij Een aandoening van de ooglens
2 tot 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van de ooglens
Complexe operatie om de oogdruk te verlagen bij Glaucoom
Maximaal 2 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Glaucoom
Operatie om de oogdruk te verlagen bij Glaucoom
Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Glaucoom
Meer dan 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Glaucoom
3 tot maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Glaucoom
Laserbehandeling om de oogdruk te verlagen bij Glaucoom
2 tot 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Glaucoom
Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij Glaucoom
Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij Glaucoom
Consult op de polikliniek bij Glaucoom
Een polikliniekbezoek (met diagnostisch onderzoek) bij Glaucoom
2 tot 4 polikliniekbezoeken bij Glaucoom
2 tot 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij Glaucoom
Maximaal 2 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen
aan de afstand)
Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of
accommodatie (aanpassen aan de afstand)
Meer dan 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen
aan de afstand)
3 tot maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie
(aanpassen aan de afstand)
2 tot 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie
(aanpassen aan de afstand)
Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij Een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen aan de afstand)
Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij Een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of
accommodatie (aanpassen aan de afstand)
Consult op de polikliniek bij Een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen aan de afstand)
Een polikliniekbezoek (met diagnostisch onderzoek) bij Een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen
aan de afstand)
2 tot 4 polikliniekbezoeken bij Een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen aan de afstand)
2 tot 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij Een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie
(aanpassen aan de afstand)
Operatie waarbij het glasvocht wordt verwijderd bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)
Maximaal 2 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)
Injectie met medicatie in het glasvocht bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)
Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)
Kosten ziekenhuis
232,76
79,52
94,87
482,76
81,97
270,73
551,33
551,33
395,73
953,00
1.001,49
243,66
117,89
248,20
88,94
31,18
90,59
65,97
127,63
2.085,17
614,92
401,41
392,94
450,02
1.127,09
139,06
282,26
143,91
262,98
37,00
113,72
54,67
159,52
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
183,17
415,93
89,03
168,55
143,23
238,10
306,93
789,69
185,00
266,97
144,88
415,61
378,38
929,71
357,77
909,10
354,25
749,98
258,64
1.211,64
257,35
1.258,84
107,04
350,70
105,24
223,13
131,15
379,35
152,28
241,22
35,48
66,66
104,64
195,23
52,03
118,00
104,09
231,72
509,25
2.594,42
154,75
769,67
409,64
811,05
140,97
533,91
444,91
894,93
328,73
1.455,82
209,41
348,47
70,90
353,16
105,27
249,18
117,75
380,73
35,54
72,54
44,18
157,90
52,10
106,77
56,80
216,32
201,97
141,90
343,87
455,65
119,46
575,11
201,97
378,39
580,36
201,97
295,62
497,59
248,03
51,49
299,52
249,04
95,79
344,83
319,30
37,77
107,36
28,47
426,66
66,24
147,36
64,92
36,51
37,84
183,87
102,76
165,18
1.348,53
58,42
158,35
583,62
43,99
545,42
152,97
73,28
164,54
209,17
1.893,95
211,39
231,63
748,16
28
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
15A466
15A467
15A473
15A474
15A475
15A476
15A482
15A483
15A484
15A485
15A487
15A488
15A489
15A491
15A525
15A528
15A529
15A530
15A531
15A532
15A534
15A535
15A536
15A537
15A539
15A540
15A542
15A543
15A544
15A545
15A547
15A548
15A549
15A550
15A551
15A552
15A553
15A554
15A558
15A562
15A563
15A564
15A565
15A574
079799013
079799014
079799022
079799023
079799024
079799025
079799031
079799032
079799033
079799034
079799036
079799037
079799038
079799041
079999020
089999002
089999003
089999005
089999006
089999007
089999009
089999010
089999012
089999013
089999016
089999017
089999019
089999020
089999021
089999023
089999025
089999026
089999027
089999028
089999030
089999031
089999033
089999034
089999038
089999044
089999046
089999047
089999048
089999058
15A610
099499015
15A611
15A613
15A616
15A617
15A623
15A624
15A629
15A630
099499019
099499026
099499031
099499032
099699003
099699004
099699010
099699011
15A631
099699012
Omschrijving dbc-zorgproduct
Meer dan 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)
3 tot maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)
2 tot 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)
Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)
Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)
Laserbehandeling van netvliesafwijkingen bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)
Een polikliniekbezoek (met diagnostisch onderzoek) bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)
2 tot 4 polikliniekbezoeken bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)
2 tot 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)
Laserbehandeling van netvliesafwijkingen bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)
Consult op de polikliniek bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van netvlies / vaatvlies / glasachtig lichaam / oogontsteking
Ingreep bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)
Ingreep bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)
Ooglidcorrectie bij Een aandoening van ooglid / traanapparaat / oogkas
Dagbehandeling bij Een aandoening van het oor
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van het oor
Multidisciplinaire behandeling bij Een aandoening van het oor
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het oor
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het oor
Operatie aan de huid bij Afwijkingen aan de oorschelp
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Afwijkingen aan de oorschelp
Operatie aan de oorschelp of huid bij Afwijkingen aan de oorschelp
Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van het oor
Beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI) bij Middenoorontsteking
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Middenoorontsteking
Beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI) bij Afwijkingen aan de oorschelp
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Afwijkingen aan de oorschelp
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Afwijkingen aan de oorschelp
Beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI) bij Afwijkingen van de gehoorbeentjes
Operatie aan het middenoor bij Afwijkingen van de gehoorbeentjes
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Middenoorontsteking
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Middenoorontsteking
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Middenoorontsteking
Operatie bij Middenoorontsteking
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Afwijkingen aan de oorschelp
Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een aandoening van het oor
Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij Een aandoening van het oor
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Afwijkingen van de gehoorbeentjes
Consult op de polikliniek bij Middenoorontsteking
Consult op de polikliniek bij Afwijkingen aan de oorschelp
Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een aandoening van het oor
Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Een aandoening van het oor
Consult op de polikliniek bij Afwijkingen van de gehoorbeentjes
Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een hartaandoening als gevolg van geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) of tekenen van
onvoldoende bloedtoevoer naar het hart
Consult op de polikliniek bij Een hartaandoening als gevolg van geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) of tekenen van onvoldoende
bloedtoevoer naar het hart
Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart
Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart
6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart
Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing)
Operatie aan slagader(s) bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing)
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing)
Onderzoek door het vaatlab (bijv duplex/doppler) bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing)
Onderzoek door het vaatlab (bijv duplex/doppler) (met beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI)) bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere
slagadervernauwing)
Kosten ziekenhuis
675,49
675,49
255,81
101,03
250,44
188,43
105,66
53,63
157,00
224,84
29,11
38,00
299,18
675,49
174,95
599,67
1.811,49
239,56
1.873,05
3.772,10
283,17
1.873,05
1.873,05
377,45
229,66
2.148,85
274,70
1.873,05
1.873,05
160,22
2.087,87
86,81
1.873,05
1.873,05
315,74
74,52
241,95
272,75
86,24
33,53
26,66
125,35
102,00
27,29
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
378,39
1.053,88
295,62
971,11
102,85
358,66
100,51
201,54
115,67
366,11
333,34
521,77
47,86
153,52
61,97
115,60
77,87
234,87
240,73
465,57
35,72
64,83
21,30
59,30
322,81
621,99
132,43
807,92
234,46
409,41
324,07
923,74
241,14
2.052,63
183,80
423,36
443,83
2.316,88
363,83
4.135,93
225,42
508,59
218,84
2.091,89
351,98
2.225,03
189,45
566,90
171,12
400,78
188,35
2.337,20
107,59
382,29
0,00
1.873,05
125,03
1.998,08
146,53
306,75
500,05
2.587,92
103,95
190,76
0,00
1.873,05
289,56
2.162,61
152,71
468,45
64,57
139,09
164,78
406,73
188,28
461,03
103,06
189,30
52,82
86,35
42,57
69,23
161,04
286,39
143,04
245,04
53,43
80,72
305,66
148,03
453,69
97,28
1.615,24
19.051,18
4.722,53
1.446,69
2.575,00
349,53
248,34
84,54
230,25
443,40
300,10
205,22
885,30
164,10
152,94
181,82
1.845,49
19.494,58
5.022,63
1.651,91
3.460,30
513,63
401,28
444,47
219,46
663,93
29
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
Omschrijving dbc-zorgproduct
15A632
15A633
15A634
15A635
099699013
099699014
099699015
099699016
15A643
15A654
15A655
15A656
15A704
15A705
15A710
15A711
15A712
15A715
15A716
15A724
15A726
15A727
15A748
15A749
15A763
15A764
15A774
15A775
15A779
15A780
15A781
15A782
15A783
15A786
15A787
15A788
15A812
15A813
15A814
15A815
15A816
15A817
15A818
15A821
15A824
15A825
15A826
15A827
099699024
099699039
099699040
099699041
099799006
099799007
099799012
099799013
099799014
099799017
099799018
099799026
099799029
099799031
099899029
099899030
099899045
099899046
099899057
099899058
099899063
099899064
099899066
099899067
099899068
099899072
099899073
099899074
099999002
099999003
099999004
099999005
099999006
099999007
099999008
099999011
099999014
099999015
099999016
099999017
15A828
099999018
15A829
099999019
15A830
099999020
Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing)
6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing)
Botoperatie of amputatie bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing)
Botoperatie of amputatie (Met verpleegligdagen) bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing)
een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere
slagadervernauwing)
Consult op de polikliniek bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing)
Operatie bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing)
Operatie (Met verpleegligdagen) bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing)
Operatie bij Varices (spataderen)
Meerdere operaties bij Varices (spataderen)
Laserbehandeling bij Varices (spataderen)
1 tot 2 operatie(s) bij Varices (spataderen)
Meer dan 2 operaties bij Varices (spataderen)
Operatie bij Varices (spataderen)
Meerdere operaties bij Varices (spataderen)
Scleroseren (inspuiten) van spataderen bij Varices (spataderen)
Een tot twee dagbehandelingen of polikliniekbezoeken bij Varices (spataderen)
Consult op de polikliniek bij Varices (spataderen)
Operatief plaatsen van een biventriculaire pacemaker bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Operatief plaatsen van een biventriculaire pacemaker (Met verpleegligdagen) bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Operatief plaatsen van een 1 of 2 draads pacemaker bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Operatief plaatsen van een 1 of 2 draads pacemaker (Met verpleegligdagen) bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Dagbehandeling bij Een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen)
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Beroerte door subarachnoidale bloeding
Multidisciplinaire behandeling bij Een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen)
Multidisciplinaire behandeling bij Beroerte door herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack)
Dagbehandeling bij Beroerte door herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack)
Dagbehandeling (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Beroerte door herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack)
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Beroerte door hersenbloeding of andere bloeding binnen de schedel
Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Beroerte door herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack)
Klinisch neurofysiologisch onderzoek (Vervolg contact) bij Een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen)
Klinisch neurofysiologisch onderzoek (Eerste contact) bij Een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen)
Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Beroerte door herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack)
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen
Maximaal 5 verpleegligdagen (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in
bloedvaten hersenen
Inbrengen bloedstolseloplossend middel (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in
bloedvaten hersenen
Inbrengen bloedstolseloplossend middel (Maximaal 5 verpleegligdagen - met klin. neurofysi. onderzoek) bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic
Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen
15A831
099999022
Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen)
15A832
15A833
099999023
099999024
Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij Een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen)
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen
Kosten ziekenhuis
15.997,14
5.009,88
1.511,38
10.655,17
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
313,91
16.311,05
249,50
5.259,38
523,79
2.035,17
790,31
11.445,48
474,69
151,94
620,00
4.378,00
979,00
1.970,94
173,83
320,16
800,43
2.163,00
1.417,39
125,62
380,14
96,92
5.227,75
15.030,35
339,33
1.309,07
3.863,00
10.993,00
280,66
1.397,72
187,00
22.388,68
4.386,69
101,42
13.239,03
4.604,86
1.028,08
1.637,41
72,99
322,84
377,51
852,10
1.650,87
174,20
720,28
1.291,84
490,13
2.009,08
121,42
38,50
512,58
644,11
305,25
495,99
92,02
204,19
307,08
222,14
380,85
234,23
127,60
40,75
424,70
672,60
200,77
237,56
310,31
490,86
124,83
241,17
110,07
608,22
364,25
84,15
494,33
318,27
241,99
340,91
162,56
192,61
259,74
291,91
340,36
494,51
208,74
210,68
223,75
315,19
596,11
190,44
1.132,58
5.022,11
1.284,25
2.466,93
265,85
524,35
1.107,51
2.385,14
1.798,24
359,85
507,74
137,67
5.652,45
15.702,95
540,10
1.546,63
4.173,31
11.483,86
405,49
1.638,89
297,07
22.996,90
4.750,94
185,57
13.733,36
4.923,13
1.270,07
1.978,32
235,55
515,45
637,25
1.144,01
1.991,23
668,71
929,02
1.502,52
713,88
2.324,27
2.342,70
409,68
2.752,38
2.868,50
436,11
3.304,61
2.997,79
496,57
3.494,36
300,25
169,76
470,01
354,34
19.721,23
192,45
1.064,08
546,79
20.785,31
30
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
15A834
15A835
099999025
099999026
15A836
099999027
15A837
099999028
15A838
099999029
15A839
099999030
15A840
15A841
15A842
15A843
15A844
15A845
15A846
15A847
15A848
15A849
15A850
15A851
15A852
15A856
15A857
15A863
15A869
15A870
15A871
15A873
15A874
15A875
15A877
15A878
15A879
15A880
15A881
15A883
15A884
15A886
15A887
15A888
15A892
15A893
15A894
15A922
15A923
15A924
15A925
15A926
15A928
15A929
15A930
15A931
15A932
099999031
099999032
099999033
099999035
099999036
099999037
099999038
100101002
100101004
100101005
100101006
100101007
100101009
100501005
100501006
100501014
100501020
100501021
100501022
100501024
100501025
100501026
100501028
100501029
100501030
100501031
100501032
100501036
109799002
109799005
109799006
109799008
109799014
109799015
109799016
110401004
110401005
110401006
110401007
110401008
110401012
110401013
110401014
110401015
110401016
Kosten ziekenhuis
Honorarium medisch
specialist
11.898,85
6.232,43
1.113,14
410,00
13.011,99
6.642,43
5.801,82
464,74
6.266,56
20.165,76
799,87
20.965,63
20.165,76
877,13
21.042,89
4.207,27
480,72
4.687,99
7.746,90
105,83
137,52
248,71
304,47
60,72
128,48
341,69
2.300,86
822,00
2.145,73
149,95
55,40
3.370,81
3.370,81
183,00
2.625,81
1.598,47
1.425,87
423,07
3.848,97
3.970,56
230,97
17.330,64
18.774,82
7.615,96
7.159,48
113,00
1.376,28
152,73
1.125,12
1.359,79
52,34
1.130,39
1.130,39
450,85
1.396,82
5.554,23
5.185,70
320,97
86,47
2.077,53
4.811,57
251,74
804,48
552,63
72,29
142,53
161,70
197,59
89,04
191,71
217,09
146,61
162,86
235,61
119,82
55,72
399,10
453,53
117,66
206,67
410,33
475,46
179,73
426,62
528,01
126,92
802,44
731,00
515,45
602,06
102,44
406,80
150,97
150,29
246,74
63,90
8,45
8,45
80,39
189,08
741,96
635,06
67,92
40,24
220,28
279,61
66,35
128,11
8.299,53
178,12
280,05
410,41
502,06
149,76
320,19
558,78
2.447,47
984,86
2.381,34
269,77
111,12
3.769,91
3.824,34
300,66
2.832,48
2.008,80
1.901,33
602,80
4.275,59
4.498,57
357,89
18.133,08
19.505,82
8.131,41
7.761,54
215,44
1.783,08
303,70
1.275,41
1.606,53
116,24
1.138,84
1.138,84
531,24
1.585,90
6.296,19
5.820,76
388,89
126,71
2.297,81
5.091,18
318,09
932,59
Omschrijving dbc-zorgproduct
Meer dan 28 verpleegligdagen (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in
bloedvaten hersenen
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere
aandoening in bloedvaten hersenen
Inbrengen bloedstolseloplossend middel (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in
bloedvaten hersenen
Inbrengen bloedstolseloplossend middel (Meer dan 28 verpleegligdagen - met klin. neurofys. onderzoek) bij Herseninfarct/TIA (Transient
Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen
Inbrengen bloedstolseloplossend middel (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere
aandoening in bloedvaten hersenen
Inbrengen bloedstolseloplossend middel (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen - met klin. neurofys. onderzoek) bij Herseninfarct/TIA (Transient
Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen
Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen)
Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Een cerebrovasculaire ziekte (aandoening in de bloedvaten van de hersenen)
Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij Beroerte door herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack)
Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij Beroerte door herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack)
Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Beroerte door herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack)
Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Beroerte door herseninfarct of TIA (Transient Ischemic Attack)
Behandeling van een abces rond de keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen
Verpleegligdagen bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen
Operatie aan de neus- of keelamandelen bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen
Operatie aan de neus- of keelamandelen (Met verpleegligdagen) bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen
Consult op de polikliniek bij Een acute infectie van de bovenste luchtwegen
Kijkoperatie aan de long(en) bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
Kijkoperatie aan de long(en) (met het plaatsen van een stent/buisje) bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
Medebehandeling bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
Meer dan 4 dagbehandelingen bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
Maximaal 4 verpleegligdagen bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
Maximaal 4 verpleegligdagen (met beademing) bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
5 tot maximaal 14 verpleegligdagen bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
5 tot maximaal 14 verpleegligdagen (met beademing) bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
Meer dan 28 verpleegligdagen bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
Meer dan 28 verpleegligdagen (met beademing) bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
15 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
15 tot maximaal 28 verpleegligdagen (met beademing) bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
Consult op de polikliniek bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
Rechtzetten van het neustussenschot bij Afwijkingen aan het neustussenschot
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Afwijkingen aan het neustussenschot
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Afwijkingen aan het neustussenschot
Neusoperatie bij Afwijkingen aan het neustussenschot
Consult op de polikliniek bij Afwijkingen aan het neustussenschot
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Afwijkingen aan het neustussenschot
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Afwijkingen aan het neustussenschot
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Hernia diaphragmatica (middenrif-breuk)
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Hernia diaphragmatica (middenrif-breuk)
Operatie bij Hernia diaphragmatica (middenrif-breuk)
Kijkoperatie bij Hernia diaphragmatica (middenrif-breuk)
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij een liesbreuk
Consult op de polikliniek bij Hernia diaphragmatica (middenrif-breuk)
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Hernia diaphragmatica (middenrif-breuk)
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Hernia diaphragmatica (middenrif-breuk)
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij navelbreuk of bovenbuiksbreuk
Maximaal 5 verpleegligdagen bij navelbreuk of bovenbuiksbreuk
Totaalprijs EZH
31
Declaratiecode
15A933
15A940
15A941
15A942
15A943
15A944
15A953
15A954
15A955
15A960
15A962
15A964
15A966
15A968
15A969
15A970
15A972
15A973
15A974
15A975
15A976
15A977
15A978
15A979
15A980
15A981
15A982
15A983
15A984
15A985
15A986
15A987
15A988
15A989
15A990
15A991
15A992
15A993
15A994
15A995
15A996
15A997
15A998
15A999
15B000
15B001
15B002
15B003
15B004
15B005
15B006
15B008
15B009
15B010
15B012
15B013
15B014
Dbc-zorgproduct
110401019
110401026
110401027
110401030
110401031
110401032
110401042
110401043
110401044
110401049
110401051
110401053
110401055
110901002
110901003
110901004
110901006
110901007
110901008
110901009
110901011
110901012
110901014
110901015
110901016
119899002
119899004
119899005
119899006
119899008
119899009
119899010
119899011
119899012
119899013
119899014
119899015
119899016
119899017
119899018
119899019
119899020
119899021
119899022
119899023
119899025
119899026
119899027
119899029
119899030
119899031
120401003
120401004
120401005
120401007
120401008
120401010
Omschrijving dbc-zorgproduct
Consult op de polikliniek bij een liesbreuk
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij littekenbreuk
Maximaal 5 verpleegligdagen bij littekenbreuk
Consult op de polikliniek bij navelbreuk of bovenbuiksbreuk
Meer dan 28 verpleegligdagen bij navelbreuk of bovenbuiksbreuk
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij navelbreuk of bovenbuiksbreuk
Consult op de polikliniek bij littekenbreuk
Meer dan 28 verpleegligdagen bij littekenbreuk
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij littekenbreuk
Operatie bij navelbreuk of bovenbuiksbreuk
Kijkoperatie bij navelbreuk of bovenbuiksbreuk
Operatie bij littekenbreuk
Kijkoperatie bij littekenbreuk
Operatieve ingreep aan de alvleesklier bij Een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier
Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts bij Een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier
Operatie aan de galblaas of galwegen bij Een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier
Operatie aan de galblaas of galwegen (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier
Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier
Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Colitis Ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm)
Operatie (Zonder of met maximaal 28 verpleegligdagen) bij Colitis Ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm)
Operatie (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Colitis Ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm)
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Ziekte van Crohn (chronische darmontsteking)
Operatie (Zonder of met maximaal 28 verpleegligdagen) bij Ziekte van Crohn (chronische darmontsteking)
Operatie (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Ziekte van Crohn (chronische darmontsteking)
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Colitis Ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm)
Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts bij Colitis Ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm)
Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts bij Colitis Ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm)
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Colitis Ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm)
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Colitis Ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm)
Operatie (Zonder of met maximaal 28 verpleegligdagen) bij Colitis Ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm)
Operatie (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Colitis Ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm)
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Ziekte van Crohn (chronische darmontsteking)
Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts bij Ziekte van Crohn (chronische darmontsteking)
Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts bij Ziekte van Crohn (chronische darmontsteking)
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Ziekte van Crohn (chronische darmontsteking)
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Ziekte van Crohn (chronische darmontsteking)
Operatie (Zonder of met maximaal 28 verpleegligdagen) bij Ziekte van Crohn (chronische darmontsteking)
Operatie (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Ziekte van Crohn (chronische darmontsteking)
Consult op de polikliniek bij Colitis Ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm)
Een (dag)behandeling bij Colitis Ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm)
Meerdere dagbehandelingen bij Colitis Ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm)
Consult op de polikliniek bij Ziekte van Crohn (chronische darmontsteking)
Een (dag)behandeling bij Ziekte van Crohn (chronische darmontsteking)
Meerdere dagbehandelingen bij Ziekte van Crohn (chronische darmontsteking)
Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een huidaandoening met bultjes en schilfers
Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een huidaandoening met bultjes en schilfers
6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een huidaandoening met bultjes en schilfers
Een ingreep aan de huid of lasertherapie (enkelvoudig) bij Een huidaandoening met bultjes en schilfers
Een ingreep aan de huid of lasertherapie (meervoudig) bij Een huidaandoening met bultjes en schilfers
Consult op de polikliniek bij Een huidaandoening met bultjes en schilfers
Kosten ziekenhuis
126,06
338,01
1.197,85
84,55
2.077,53
3.615,82
86,33
3.805,76
4.768,95
2.061,30
2.556,72
4.180,37
3.148,02
17.337,33
689,59
2.021,95
436,75
34.501,68
5.346,27
453,22
2.162,01
3.998,00
116,76
1.944,33
8.224,89
2.386,77
8.729,46
28.349,87
2.341,62
7.265,81
26.232,77
743,17
751,16
1.218,14
24.262,74
11.461,04
5.851,16
23.815,42
671,53
1.210,54
1.583,75
16.332,14
8.613,03
14.183,13
19.694,26
110,15
372,38
1.503,02
143,03
432,47
1.641,95
1.252,62
9.164,52
4.032,30
153,15
696,62
55,86
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
43,16
169,22
135,66
473,67
139,80
1.337,65
40,24
124,79
220,28
2.297,81
251,63
3.867,45
46,33
132,66
208,87
4.014,63
274,26
5.043,21
263,18
2.324,48
456,55
3.013,27
548,71
4.729,08
432,26
3.580,28
4.226,54
21.563,87
259,26
948,85
377,78
2.399,73
239,46
676,21
1.178,40
35.680,08
784,70
6.130,97
142,88
596,10
406,86
2.568,87
472,71
4.470,71
88,09
204,85
452,08
2.396,41
1.460,15
9.685,04
590,44
2.977,21
1.150,91
9.880,37
2.328,80
30.678,67
441,57
2.783,19
844,10
8.109,91
1.654,82
27.887,59
227,67
970,84
320,62
1.071,78
412,30
1.630,44
1.275,14
25.537,88
772,47
12.233,51
686,31
6.537,47
1.564,42
25.379,84
336,91
1.008,44
534,71
1.745,25
467,05
2.050,80
1.087,04
17.419,18
710,23
9.323,26
924,69
15.107,82
1.342,45
21.036,71
105,52
215,67
195,97
568,35
325,98
1.829,00
114,89
257,92
195,92
628,39
344,69
1.986,64
222,44
1.475,06
392,16
9.556,68
328,91
4.361,21
198,48
351,63
435,98
1.132,60
45,03
100,89
32
Declaratiecode
15B015
15B016
15B017
15B018
15B019
15B020
15B021
15B022
15B023
15B024
15B025
15B026
15B027
15B028
15B029
15B030
15B031
15B032
15B033
15B034
15B035
15B036
15B037
15B038
15B041
15B042
15B043
15B044
15B045
15B046
15B047
15B048
15B049
15B050
15B051
15B052
15B053
15B054
15B055
15B056
15B057
15B058
15B059
15B060
15B061
15B062
15B063
15B064
15B067
15B068
15B069
15B070
15B071
15B072
15B073
15B074
15B075
Dbc-zorgproduct
131999007
131999008
131999013
131999014
131999015
131999019
131999023
131999024
131999025
131999026
131999035
131999036
131999037
131999038
131999039
131999041
131999046
131999047
131999051
131999052
131999053
131999054
131999055
131999056
131999062
131999064
131999065
131999066
131999075
131999076
131999077
131999078
131999079
131999080
131999085
131999086
131999089
131999090
131999091
131999094
131999095
131999096
131999097
131999102
131999103
131999104
131999105
131999106
131999113
131999114
131999122
131999123
131999124
131999125
131999126
131999127
131999128
Omschrijving dbc-zorgproduct
Meer dan 8 dagbehandelingen bij Reumatische gewrichtsontsteking
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Reumatische gewrichtsontsteking
4 tot 8 dagbehandelingen bij Reumatische gewrichtsontsteking
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Reumatische gewrichtsontsteking
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Reumatische gewrichtsontsteking
Maximaal 5 verpleegligdagen bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) of uitstralende pijn
4 tot 8 dagbehandelingen bij Jicht
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Jicht
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Jicht
1 tot 3 dagbehandelingen bij Reumatische gewrichtsontsteking
Multidisciplinaire behandeling bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) of uitstralende pijn
Dagbehandeling bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) of uitstralende pijn
Dagbehandeling (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) of uitstralende pijn
Meer dan 28 verpleegligdagen bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) of uitstralende pijn
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) of uitstralende pijn
1 tot 3 dagbehandelingen bij Jicht
Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) of uitstralende pijn
Meer dan 4 polikliniekbezoeken (Onderzoek) bij Reumatische gewrichtsontsteking
Heupoperatie of implanteren van een heupprothese bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Heupoperatie of implanteren van een heupprothese (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Aanbrengen of verwijderen van pennen / schroeven / metalen platen bij Klachten aan de wervelkolom
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Klachten aan de wervelkolom
Aanbrengen of verwijderen van pennen / schroeven / metalen platen bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf)
Maximaal 5 verpleegligdagen bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf)
Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) of uitstralende pijn
Meer dan 4 polikliniekbezoeken (Onderzoek) bij Jicht
3 tot 4 polikliniekbezoeken (Onderzoek) bij Reumatische gewrichtsontsteking
Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met echo) bij Reumatische gewrichtsontsteking
Aanbrengen of verwijderen van pennen / schroeven /metalen platen bij Klachten aan de wervelkolom
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Klachten aan de wervelkolom
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Klachten aan de wervelkolom
Aanbrengen of verwijderen van pennen / schroeven /metalen platen bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf)
Meer dan 28 verpleegligdagen bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf)
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf)
3 tot 4 polikliniekbezoeken (Onderzoek) bij Jicht
Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met echo) bij Jicht
3 tot 4 polikliniekbezoeken (met echo) bij Reumatische gewrichtsontsteking
Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij Reumatische gewrichtsontsteking
Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI)) bij Reumatische gewrichtsontsteking
Aanbrengen of verwijderen van pennen / schroeven / metalen platen bij Beschadiging van het kniegewricht
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Beschadiging van het kniegewricht
Aanbrengen of verwijderen van pennen / schroeven / metalen platen bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de heup
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de heup
Operatieve ingreep aan de knieband(en) bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Knieoperatie of implanteren van een knieprothese bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Knieoperatie of implanteren van een knieprothese (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Klachten aan de wervelkolom
Behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf)
Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) of uitstralende pijn
Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) of uitstralende pijn
3 tot 4 polikliniekbezoeken (met echo) bij Jicht
Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij Jicht
Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI)) bij Jicht
Vervolg contact (1 tot 2 polikliniekbezoeken - Onderzoek) bij Reumatische gewrichtsontsteking
Eerste contact (1 tot 2 polikliniekbezoeken - Onderzoek) bij Reumatische gewrichtsontsteking
3 tot 4 polikliniekbezoeken bij Reumatische gewrichtsontsteking
3 tot 4 polikliniekbezoeken (met beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI)) bij Reumatische gewrichtsontsteking
Kosten ziekenhuis
3.338,32
2.116,24
1.608,95
1.964,13
9.541,07
1.647,90
1.964,13
1.964,13
7.454,35
1.138,23
1.964,13
660,42
991,65
13.061,50
4.890,84
1.964,13
359,15
1.964,13
1.964,13
8.137,00
390,16
1.818,51
1.964,13
2.383,94
418,94
1.964,13
1.964,13
854,42
343,13
18.422,66
6.715,27
1.964,13
1.964,13
2.278,27
1.964,13
1.964,13
511,43
709,91
973,74
640,22
1.123,38
1.964,13
1.476,39
3.063,76
1.964,13
9.401,00
231,03
274,72
206,95
227,57
528,88
653,51
530,61
1.964,13
1.964,13
457,54
701,32
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
416,63
3.754,95
488,66
2.604,90
307,10
1.916,05
1.004,27
2.968,40
663,17
10.204,24
272,85
1.920,75
273,31
2.237,44
655,94
2.620,07
620,62
8.074,97
322,20
1.460,43
168,81
2.132,94
232,88
893,30
363,06
1.354,71
645,47
13.706,97
401,46
5.292,30
327,31
2.291,44
295,04
654,19
360,90
2.325,03
673,03
2.637,16
623,47
8.760,47
112,98
503,14
145,95
1.964,46
127,34
2.091,47
207,76
2.591,70
248,43
667,37
251,42
2.215,55
311,99
2.276,12
358,87
1.213,29
105,46
448,59
426,62
18.849,28
172,64
6.887,91
115,71
2.079,84
209,88
2.174,01
197,00
2.475,27
223,49
2.187,62
371,44
2.335,57
279,96
791,39
280,24
990,15
344,97
1.318,71
104,42
744,64
146,36
1.269,74
116,15
2.080,28
145,40
1.621,79
1.324,84
4.388,60
604,99
2.569,12
641,87
10.042,87
120,60
351,63
120,83
395,55
167,59
374,54
191,46
419,03
266,74
795,62
263,07
916,58
342,56
873,17
130,23
2.094,36
233,80
2.197,93
234,91
692,45
271,44
972,76
33
Declaratiecode
15B076
15B077
15B078
15B079
15B080
15B081
15B082
15B083
15B086
15B087
15B088
15B089
15B090
15B091
15B092
15B093
15B094
15B095
15B096
15B097
15B098
15B099
15B100
15B101
15B102
15B103
15B104
15B107
15B108
15B109
15B110
15B111
15B112
15B113
15B114
15B115
15B116
15B117
15B120
15B121
15B122
15B123
15B124
15B125
15B126
15B127
15B128
15B131
15B132
15B133
15B134
15B135
15B138
15B197
15B198
15B199
15B200
Dbc-zorgproduct
131999132
131999133
131999134
131999137
131999138
131999139
131999140
131999141
131999152
131999153
131999158
131999159
131999160
131999161
131999162
131999163
131999165
131999169
131999170
131999171
131999172
131999178
131999179
131999180
131999181
131999182
131999183
131999188
131999189
131999190
131999191
131999192
131999193
131999195
131999197
131999198
131999202
131999203
131999210
131999211
131999212
131999213
131999215
131999217
131999218
131999223
131999224
131999230
131999232
131999234
131999237
131999239
131999246
140401002
140401003
140401004
140401005
Omschrijving dbc-zorgproduct
Aanbrengen of verwijderen van pennen / schroeven /metalen platen bij Beschadiging van het kniegewricht
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Beschadiging van het kniegewricht
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Beschadiging van het kniegewricht
Aanbrengen of verwijderen van pennen / schroeven / metalen platen bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de knie
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de knie
Aanbrengen of verwijderen van pennen / schroeven /metalen platen bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de heup
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de heup
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de heup
Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) of uitstralende pijn
Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) of uitstralende pijn
Vervolg contact (1 tot 2 polikliniekbezoeken - Onderzoek) bij Jicht
Eerste contact (1 tot 2 polikliniekbezoeken - Onderzoek) bij Jicht
3 tot 4 polikliniekbezoeken bij Jicht
3 tot 4 polikliniekbezoeken (met beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI)) bij Jicht
Vervolg contact (1 tot 2 polikliniekbezoeken - met echo) bij Reumatische gewrichtsontsteking
Eerste contact (1 tot 2 polikliniekbezoeken - met echo) bij Reumatische gewrichtsontsteking
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Beschadiging van het kniegewricht
Aanbrengen of verwijderen van pennen / schroeven /metalen platen bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de knie
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de knie
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de knie
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de heup
Beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI) bij Klachten aan de wervelkolom
Diagnostisch onderzoek bij Klachten aan de wervelkolom
Diagnostisch onderzoek (met beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI)) bij Klachten aan de wervelkolom
Beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI) bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf)
Diagnostisch onderzoek bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf)
Diagnostisch onderzoek (met beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI)) bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf)
Vervolg contact (1 tot 2 polikliniekbezoeken - met echo) bij Jicht
Eerste contact (1 tot 2 polikliniekbezoeken - met echo) bij Jicht
Vervolg contact (1 tot 2 polikliniekbezoeken) bij Reumatische gewrichtsontsteking
Vervolg contact (1 tot 2 polikliniekbezoeken - met beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI)) bij Reumatische gewrichtsontsteking
Eerste contact (1 tot 2 polikliniekbezoeken) bij Reumatische gewrichtsontsteking
Eerste contact (1 tot 2 polikliniekbezoeken - met beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI)) bij Reumatische gewrichtsontsteking
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek bij Beschadiging van het kniegewricht
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de knie
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de heup
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek bij Klachten aan de wervelkolom
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf)
Vervolg contact (1 tot 2 polikliniekbezoeken) bij Jicht
Vervolg contact (1 tot 2 polikliniekbezoeken - met beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI)) bij Jicht
Eerste contact (1 tot 2 polikliniekbezoeken) bij Jicht
Eerste contact (1 tot 2 polikliniekbezoeken - met beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI)) bij Jicht
Meer dan twee onderzoeken bij Beschadiging van het kniegewricht
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de knie
Meer dan twee onderzoeken bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de heup
Meer dan twee onderzoeken bij Klachten aan de wervelkolom
Meer dan twee onderzoeken bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf)
Consult op de polikliniek bij Beschadiging van het kniegewricht
Meer dan twee onderzoeken bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de knie
Consult op de polikliniek bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de heup
Consult op de polikliniek bij Klachten aan de wervelkolom
Consult op de polikliniek bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf)
Consult op de polikliniek bij Artrose (gewrichtsslijtage) in de knie
Kijkoperatie in de buikholte bij Nier- of urinestenen
Operatieve ingreep bij Nier- of urinestenen
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Nier- of urinestenen
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Nier- of urinestenen
Kosten ziekenhuis
205,43
1.964,13
1.964,13
1.964,13
1.684,99
1.964,13
1.964,13
3.530,86
48,44
86,46
1.964,13
1.964,13
343,52
784,39
395,29
1.151,01
309,27
166,97
1.964,13
4.198,25
541,68
325,98
50,28
654,78
311,59
1.964,13
1.964,13
882,34
525,62
270,11
701,70
531,59
938,22
230,92
228,04
262,29
305,36
105,55
172,76
755,36
340,23
1.065,71
341,39
217,36
251,02
236,64
1.964,13
72,94
283,28
104,83
90,92
105,79
96,13
3.693,89
561,20
1.734,11
385,19
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
102,81
308,24
85,51
2.049,64
171,99
2.136,12
104,51
2.068,64
129,34
1.814,33
98,92
2.063,05
138,83
2.102,96
151,45
3.682,31
88,84
137,28
142,34
228,80
167,62
2.131,75
186,24
2.150,37
205,24
548,76
281,10
1.065,49
196,32
591,61
291,81
1.442,82
135,56
444,83
88,81
255,78
123,05
2.087,18
172,86
4.371,11
234,38
776,06
162,51
488,49
187,91
238,19
322,63
977,41
145,51
457,10
55,53
2.019,66
195,39
2.159,52
172,68
1.055,02
218,70
744,32
146,23
416,34
210,57
912,27
174,75
706,34
346,59
1.284,81
90,36
321,28
195,82
423,86
123,31
385,60
107,58
412,94
87,47
193,02
135,83
308,59
194,12
949,48
166,39
506,62
214,03
1.279,74
106,64
448,03
102,69
320,05
101,94
352,96
104,11
340,75
99,81
2.063,94
57,79
130,73
111,24
394,52
89,81
194,64
60,17
151,09
58,47
164,26
86,04
182,17
767,95
4.461,84
297,29
858,49
240,17
1.974,28
220,74
605,93
34
Declaratiecode
15B201
15B202
15B203
15B204
15B205
15B206
15B207
15B208
15B209
15B210
15B211
15B212
15B213
15B215
15B216
15B217
15B218
15B219
15B220
15B221
15B222
15B223
15B224
15B225
15B226
15B227
15B228
15B229
15B230
15B231
15B232
15B233
15B234
15B235
15B236
15B237
15B238
15B239
15B240
15B241
15B242
15B243
15B245
15B246
15B247
15B248
15B249
15B250
15B251
15B252
15B253
15B254
15B255
15B256
15B258
15B259
15B260
Dbc-zorgproduct
140401006
140401007
140401008
140401009
140401010
140401012
140401015
149999002
149999006
149999011
149999012
149999013
149999017
149999020
149999024
149999026
149999032
149999033
149999036
149999037
149999038
149999039
149999040
149999043
149999044
149999045
149999046
149999047
149999056
149999057
149999058
149999059
149999060
149999061
149999062
149999063
149999064
149999065
149999066
149999067
149999071
149999072
149999076
150101002
150101003
150101004
150101006
150101007
150101008
150101009
150101011
159899004
159899007
159899008
159899010
159899011
159899012
Omschrijving dbc-zorgproduct
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Nier- of urinestenen
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Nier- of urinestenen
Kijkoperatie bij Nier- of urinestenen
Een operatie bij Nier- of urinestenen
Een operatie (Met verpleegligdagen) bij Nier- of urinestenen
Consult op de polikliniek bij Nier- of urinestenen
Niersteenvergruizing bij Nier- of urinestenen
Implanteren van een incontinentieprothese bij Bekkenbodemklachten
Blaasspoeling bij Goedaardige prostaatvergroting
Kijkoperatie in de buikholte bij Goedaardige prostaatvergroting
Operatie bij Goedaardige prostaatvergroting
Operatie (Met verpleegligdagen) bij Goedaardige prostaatvergroting
Blaasspoeling bij Bekkenbodemklachten
Blaasspoeling bij Bekkenbodemklachten
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Goedaardige prostaatvergroting
Kijkoperatie bij Goedaardige prostaatvergroting
Operatie om verzakking te verhelpen bij Bekkenbodemklachten
Operatie om verzakking te verhelpen (Met verpleegligdagen) bij Bekkenbodemklachten
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Goedaardige prostaatvergroting
1 tot 3 operaties bij Goedaardige prostaatvergroting
Meer dan 3 operaties bij Goedaardige prostaatvergroting
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Goedaardige prostaatvergroting
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Goedaardige prostaatvergroting
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Bekkenbodemklachten
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Bekkenbodemklachten
Operatie om incontinentie te verhelpen bij Bekkenbodemklachten
Operatie om verzakking te verhelpen bij Bekkenbodemklachten
Operatie om verzakking te verhelpen (Met verpleegligdagen) bij Bekkenbodemklachten
Consult op de polikliniek bij Goedaardige prostaatvergroting
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Bekkenbodemklachten
1 tot 3 operaties bij Bekkenbodemklachten
Meer dan 3 operaties bij Bekkenbodemklachten
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Bekkenbodemklachten
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Bekkenbodemklachten
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Bekkenbodemklachten
1 tot 3 operaties bij Bekkenbodemklachten
Meer dan 3 operaties bij Bekkenbodemklachten
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Bekkenbodemklachten
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Bekkenbodemklachten
Operatie om incontinentie te verhelpen bij Bekkenbodemklachten
Consult op de polikliniek bij Bekkenbodemklachten
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Bekkenbodemklachten
Consult op de polikliniek bij Bekkenbodemklachten
Operatie wegens buitenbaarmoederlijke zwangerschap bij Zwangerschap eindigend in een miskraam
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling op de polikliniek bij Zwangerschap eindigend in een miskraam
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Zwangerschap eindigend in een miskraam
Curettage (abortus) bij Zwangerschap eindigend in een miskraam
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Zwangerschap eindigend in een miskraam
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Zwangerschap eindigend in een miskraam
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Zwangerschap eindigend in een miskraam
Consult op de polikliniek bij Zwangerschap eindigend in een miskraam
Bevalling met behandeling van nabloeding bij Bevalling
Keizersnede bij Bevalling
Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Complicaties na de bevalling
Bevalling met (handmatig) verwijderen van de placenta of operatie in geval van scheur in de baarmoederhals bij Bevalling
Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Complicaties na de bevalling
6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Complicaties na de bevalling
Kosten ziekenhuis
22.186,07
4.114,85
2.973,28
1.632,32
5.167,40
146,74
782,12
2.423,07
601,30
2.204,21
2.204,21
6.745,52
1.053,31
1.511,29
1.605,11
3.605,00
1.280,24
3.780,55
447,94
644,86
2.325,95
2.204,21
4.313,36
1.810,42
1.694,59
2.587,46
2.109,81
3.190,44
102,21
356,87
535,70
1.843,04
2.204,21
2.771,68
339,77
305,41
2.001,74
2.204,21
3.255,05
1.756,49
108,90
146,34
61,60
3.249,04
672,30
1.492,85
1.611,15
542,75
13.538,31
3.997,04
202,18
7.923,41
4.367,03
1.182,13
4.421,21
2.735,76
3.708,64
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
667,91
22.853,98
372,13
4.486,98
682,52
3.655,80
515,20
2.147,52
852,50
6.019,90
91,73
238,47
169,09
951,21
588,65
3.011,72
392,23
993,53
297,10
2.501,31
502,13
2.706,34
764,96
7.510,48
311,17
1.364,48
404,64
1.915,93
337,37
1.942,48
600,52
4.205,52
757,70
2.037,94
1.010,55
4.791,10
314,63
762,57
364,90
1.009,76
1.102,54
3.428,49
366,10
2.570,31
510,27
4.823,63
272,96
2.083,38
251,83
1.946,42
351,43
2.938,89
585,41
2.695,22
705,65
3.896,09
77,48
179,69
262,04
618,91
509,79
1.045,49
1.195,46
3.038,50
366,10
2.570,31
420,19
3.191,87
243,21
582,98
454,05
759,46
956,21
2.957,95
251,97
2.456,18
353,42
3.608,47
547,82
2.304,31
75,41
184,31
193,04
339,38
114,66
176,26
842,64
4.091,68
259,30
931,60
249,34
1.742,19
478,54
2.089,69
360,04
902,79
689,86
14.228,17
335,64
4.332,68
164,06
366,24
1.267,98
9.191,39
643,77
5.010,80
104,73
1.286,86
522,20
4.943,41
149,26
2.885,02
173,98
3.882,62
35
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
Omschrijving dbc-zorgproduct
15B261
15B262
15B263
15B264
15B265
15B266
15B267
15B268
15B269
15B271
15B272
15B273
15B274
15B275
15B276
15B277
15B278
15B279
15B280
15B281
15B282
15B283
15B284
15B285
15B286
15B287
15B288
15B289
15B290
15B291
15B292
159899013
159899014
159899016
159899017
159899019
159999006
159999007
159999008
159999010
159999012
159999013
159999015
159999016
159999017
159999018
159999019
159999020
159999021
159999022
159999023
159999027
181105002
181105003
181105004
181105006
181105007
181105008
181105009
181105010
181105012
192001002
Behandeling van nabloeding bij Complicaties na de bevalling
Begeleiding van een stuitligging of meerling bij Bevalling
(Handmatig) verwijderen van de placenta of operatie in geval van scheur in de baarmoederhals bij Complicaties na de bevalling
Bevalling via de vagina met behulp van een verlostang of vacuumcup bij Bevalling
Begeleiding van een spontane bevalling bij Bevalling
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling op de polikliniek bij Diagnostisch onderzoek tijdens de zwangerschap
Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Begeleiding van de zwangerschap in een gespecialiseerd centrum
Plaatsen van een bandje om de baarmoedermond bij Begeleiding van de zwangerschap in een gespecialiseerd centrum
Plaatsen van een bandje om de baarmoedermond bij Begeleiding van de zwangerschap
Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Begeleiding van de zwangerschap in een gespecialiseerd centrum
6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Begeleiding van de zwangerschap in een gespecialiseerd centrum
Operatief aanleggen van een shunt (verbinding) in de baarmoeder bij Begeleiding van de zwangerschap in een gespecialiseerd centrum
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling op de polikliniek bij Begeleiding van de zwangerschap
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Begeleiding van de zwangerschap
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Diagnostisch onderzoek tijdens de zwangerschap
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek bij Begeleiding van de zwangerschap
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Begeleiding van de zwangerschap
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Begeleiding van de zwangerschap
Consult op de polikliniek bij Diagnostisch onderzoek tijdens de zwangerschap
Meer dan twee onderzoeken bij Begeleiding van de zwangerschap
Consult op de polikliniek bij Begeleiding van de zwangerschap
Operatie bij Een afwijking van de baarmoederhals
Operatie bij Een afwijking van de baarmoederhals
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een afwijking van de baarmoederhals
Operatie bij Een afwijking van de baarmoederhals
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een afwijking van de baarmoederhals
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een afwijking van de baarmoederhals
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een afwijking van de baarmoederhals
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Een afwijking van de baarmoederhals
Consult op de polikliniek bij Een afwijking van de baarmoederhals
Verwijderen van een pacemaker of electrode bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
15B293
192001003
15B296
192001007
15B297
192001008
15B298
15B299
15B300
15B303
192001009
192001010
192001011
192001015
15B304
192001016
15B305
15B306
15B307
15B308
15B309
15B310
15B311
15B314
15B315
192001017
192001018
192001019
192001021
192001022
192001023
192001024
192001027
192001028
15B316
15B317
192001029
192001030
Verwijderen van een pacemaker of electrode (Met verpleegligdagen) bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
Verwijderen en opnieuw implanteren van (een deel van) een heupprothese bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische
behandeling
Verwijderen en opnieuw implanteren van (een deel van) een knieprothese bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische
behandeling
Ingreep aan de heup (Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling) bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische
behandeling
Ingreep aan de heup (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
Ingreep aan de heup bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
Reconstructie van bloedvaten bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
Ingreep aan een gewricht (verwijderen en opnieuw implanteren van een prothese) bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische
behandeling
Ingreep aan de knie (Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling) bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische
behandeling
Ingreep aan de knie (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
Ingreep aan de knie bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
Consult op de polikliniek bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
Ingreep aan de heup (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
Ingreep aan de heup (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
Ingreep aan de heup (verwijderen van een prothese) bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
Ingreep aan een gewricht (Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling) bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of
medische behandeling
Ingreep aan een gewricht (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
Kosten ziekenhuis
2.735,76
4.064,87
2.465,36
3.142,00
2.590,56
564,11
1.519,83
8.068,00
6.533,39
22.498,92
7.005,37
3.220,19
1.018,69
3.022,74
52,21
670,81
23.648,83
8.093,21
63,23
194,73
106,75
3.426,48
718,70
1.549,94
963,41
282,57
1.396,51
3.930,92
195,80
99,55
876,10
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
729,15
3.464,91
289,56
4.354,43
339,75
2.805,11
297,66
3.439,66
220,38
2.810,94
213,66
777,77
220,56
1.740,39
859,68
8.927,68
763,85
7.297,24
785,29
23.284,21
370,88
7.376,25
596,88
3.817,07
212,97
1.231,66
234,02
3.256,76
270,01
322,22
226,23
897,04
877,55
24.526,38
446,14
8.539,35
127,60
190,83
178,27
373,00
110,08
216,83
824,09
4.250,57
383,85
1.102,55
274,85
1.824,79
471,65
1.435,06
285,72
568,29
154,00
1.550,51
165,06
4.095,98
223,98
419,78
119,70
219,25
304,15
1.180,25
5.280,47
286,65
5.567,12
8.788,74
1.241,26
10.030,00
9.649,54
940,91
10.590,45
457,85
1.640,96
14.356,56
3.823,84
139,42
141,14
971,32
666,60
597,27
1.782,10
15.327,88
4.490,44
8.472,49
871,62
9.344,11
438,43
3.085,66
7.067,73
102,98
17.071,43
8.683,30
12.275,86
769,21
1.181,76
129,20
156,03
732,58
61,81
285,31
191,62
1.392,55
185,55
291,94
567,63
3.241,69
7.800,31
164,79
17.356,74
8.874,92
13.668,41
954,76
1.473,70
457,30
1.211,59
141,48
133,77
598,78
1.345,36
36
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
Omschrijving dbc-zorgproduct
15B318
15B319
15B320
15B321
15B322
15B323
15B326
15B327
15B328
15B329
15B330
15B331
15B332
15B333
15B336
15B343
15B344
15B345
15B346
15B347
15B348
15B349
15B350
15B351
15B352
15B353
15B354
15B355
15B356
15B357
15B358
15B359
15B360
15B361
15B362
15B363
15B364
15B365
15B366
15B367
15B368
15B369
15B370
15B371
15B372
15B373
192001031
192001033
192001034
192001035
192001036
192001038
192001042
192001043
192001044
192001046
192001047
192001048
192001049
192001051
192001055
210301002
210301004
210301005
210301006
210301008
210301009
210301011
210301015
219699002
219699003
219699005
219699006
219699007
219699008
219699009
219699011
219699012
219699013
219699014
219699015
219699016
219699017
219699019
219699020
219699021
219699023
219699024
219699025
219699027
219699028
219699029
Ingreep aan een gewricht bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
Consult op de polikliniek bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
Ingreep aan de knie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
Ingreep aan de knie (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
Ingreep aan de knie (verwijderen van een prothese) bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
Ingreep aan de heup bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
Consult op de polikliniek bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
Consult op de polikliniek bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
Ingreep aan een gewricht (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
Ingreep aan een gewricht (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
Ingreep aan een gewricht (verwijderen van een prothese) bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
Ingreep aan de knie bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
Ingreep aan een gewricht bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
Sterilisatie van de man bij Anticonceptie / Voorbehoedsmiddelen
Plaatsen van een spiraal bij Anticonceptie / Voorbehoedsmiddelen
Sterilisatie van de vrouw bij Anticonceptie / Voorbehoedsmiddelen
Behandeling of onderzoek poliklinisch / in dagbehandeling / klinisch bij Anticonceptie / Voorbehoedsmiddelen
Behandeling of onderzoek poliklinisch / in dagbehandeling / klinisch bij Anticonceptie / Voorbehoedsmiddelen
Kijkoperatie in de baarmoeder bij Anticonceptie / Voorbehoedsmiddelen
Consult op de polikliniek bij Anticonceptie / Voorbehoedsmiddelen
Consult op de polikliniek bij Anticonceptie / Voorbehoedsmiddelen
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken
Consult op de polikliniek
Follow-up na een hartinfarct (Behandeling of onderzoek op de polikliniek)
Follow-up na een hartinfarct (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen)
Follow-up na een hartoperatie of dotterbehandeling (Behandeling of onderzoek op de polikliniek)
Follow-up na een hartoperatie en/of dotterbehandeling (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen)
Follow-up na een hartinfarct (Consult op de polikliniek)
Follow-up na een hartinfarct (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen)
Follow-up na een hartinfarct (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen)
Follow-up in verband met een hartafwijking of -ingreep (Behandeling of onderzoek op de polikliniek)
Follow-up in verband met een hartafwijking of -ingreep (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen)
Follow-up na het implanteren van een ICD (defibrillator) (Behandeling of onderzoek op de polikliniek)
Follow-up na het implanteren van een ICD (defibrillator) (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen)
Follow-up na een hartoperatie of dotterbehandeling (Consult op de polikliniek)
Follow-up na een hartoperatie en/of dotterbehandeling (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen)
Follow-up na een hartoperatie of dotterbehandeling (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen)
Follow-up in verband met een hartafwijking of -ingreep (Consult op de polikliniek)
Follow-up in verband met een hartafwijking of -ingreep (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen)
Follow-up in verband met een hartafwijking of -ingreep (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen)
Follow-up na het implanteren van een ICD (defibrillator) (Consult op de polikliniek)
Follow-up na het implanteren van een ICD (defibrillator) (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen)
Follow-up na het implanteren van een ICD (defibrillator) (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen)
15B374
15B375
15B376
15B377
15B410
15B411
15B412
15B413
15B414
15B415
219799003
219799008
990004033
990004061
990089002
990089004
990089010
990089011
990089012
990089024
Behandeling of onderzoek of meer dan twee polikliniekbezoeken of dagbehandeling of verpleegligdagen bij Vernauwde voorhuid of besnijdenis
Consult op de polikliniek bij Vernauwde voorhuid of besnijdenis
Borstverkleining bij / door een plastisch chirurg
Correctie van afwijkende stand van de oogleden bij Plastische chirurgie aan het gezicht
Pijnbestrijding bij Lage rugklachten
Pijnbestrijding bij Lage rugklachten
Pijnbestrijding bij Lage rugklachten
Plaatsen van een neurostimulator - op proef bij Lage rugklachten
Plaatsen van een neurostimulator bij Lage rugklachten
Plaatsen van een pompsysteem - op proef bij Lage rugklachten
Kosten ziekenhuis
18.933,13
111,56
6.058,77
3.516,43
7.382,36
6.203,02
102,04
4.261,02
4.426,95
96,77
5.280,47
7.630,85
7.909,97
8.365,30
1.347,89
244,23
172,63
1.459,02
128,71
121,41
111,15
36,44
69,93
253,62
425,62
126,86
265,15
1.367,83
268,04
1.756,80
103,13
2.942,51
3.195,97
188,77
1.154,42
160,91
1.609,73
105,62
17.672,21
4.333,20
84,98
2.942,51
2.283,99
80,37
13.584,65
6.894,02
106,64
56,07
4.687,54
958,16
2.420,24
734,39
773,00
2.722,32
1.218,98
3.044,36
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
558,57
19.491,70
59,37
170,93
138,83
6.197,60
156,84
3.673,27
1.011,74
8.394,10
421,96
6.624,98
65,16
167,20
221,31
4.482,33
389,98
4.816,93
59,55
156,32
171,16
5.451,63
139,36
7.770,21
766,07
8.676,04
627,36
8.992,66
374,02
1.721,91
193,71
437,94
233,77
406,40
343,71
1.802,73
77,19
205,90
311,81
433,22
480,84
591,99
28,88
65,32
180,54
250,47
101,04
354,66
50,84
476,46
37,65
164,51
136,32
401,47
237,36
1.605,19
124,45
392,49
230,15
1.986,95
85,19
188,32
214,76
3.157,27
277,31
3.473,28
111,02
299,79
235,95
1.390,37
132,07
292,98
239,72
1.849,45
85,29
190,91
468,39
18.140,60
277,17
4.610,37
80,87
165,85
214,76
3.157,27
314,23
2.598,22
77,60
157,97
603,28
14.187,93
352,80
7.246,82
103,30
43,88
808,52
305,47
622,88
359,40
269,52
1.019,30
1.248,64
866,40
209,94
99,95
5.496,06
1.263,63
3.043,12
1.093,79
1.042,52
3.741,62
2.467,62
3.910,76
37
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
15B416
15B417
15B418
15B419
15B420
15B421
15B422
15B423
15B424
15B425
15B426
15B427
15B428
15B429
15B430
15B431
15B432
15B433
15B434
15B435
15B436
15B437
15B438
990089025
990089028
990089041
990089044
990089045
990089057
990089058
990089059
990089068
990089069
110401009
099799004
110401022
110401023
110401024
110401025
099699044
099699045
020109002
069499048
131999011
131999012
149999003
15B484
15B485
15B486
15B487
15B488
15B489
15B490
15B496
15B497
15B498
15B499
15B500
15B501
15B502
15B503
15B504
15B505
15B506
15B507
15B508
15B509
15B510
15B511
15B512
15B513
15B514
15B515
15B516
15B517
15B518
099699098
099699099
099699100
149999077
149999078
149999079
149999080
020109004
020109005
020109006
020109007
020109008
020109009
020109014
020109015
020109016
020109033
020109041
020112004
020112005
020112006
020112007
029199003
029199006
029199007
029199023
029199024
029199025
029199032
029199033
15B519
029199034
Omschrijving dbc-zorgproduct
Plaatsen van een pompsysteem bij Lage rugklachten
Vervangen van een neurostimulator bij Lage rugklachten
Consult op de polikliniek bij Lage rugklachten
Vervangen van een pompsysteem bij Lage rugklachten
Verwijderen van een neurostimulator bij Lage rugklachten
Verwijderen van een pompsysteem bij Lage rugklachten
Afstellen van een neurostimulator bij Lage rugklachten
Batterijvervanging van een neurostimulator bij Lage rugklachten
Afstellen van een pompsysteem bij Lage rugklachten
Batterijvervanging van een pompsysteem bij Lage rugklachten
Verpleegligdagen bij een liesbreuk
Dagbehandelingen en/of verpleegligdagen bij Varices (spataderen)
Enkelzijdige operatie bij een liesbreuk
Dubbelzijdige operatie bij een liesbreuk
Enkelzijdige kijkoperatie bij een liesbreuk
Dubbelzijdige kijkoperatie bij een liesbreuk
Botoperatie(s) of amputatie(s) bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing)
Botoperatie(s) of amputatie(s) (Met verpleegligdagen) bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing)
Operatie aan de prostaat ter voorbereiding op brachytherapie bij Prostaatkanker
Consult op de polikliniek bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols)
Meer dan 8 dagbehandelingen bij Jicht
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Jicht
Implanteren / vervangen / verwijderen van een blaasneuromodulator bij Bekkenbodemklachten
Operatie aan slagader(s) (Met verpleegligdagen) bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing stadium 2 of Perifere
slagadervernauwing arm)
Operatie aan slagader(s) (Met verpleegligdagen) bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing stadium 3)
Operatie aan slagader(s) (Met verpleegligdagen) bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing stadium 4)
Operatie bij Bekkenbodemklachten
Operatie bij Bekkenbodemklachten
Operatie bij Bekkenbodemklachten
Operatie bij Bekkenbodemklachten
Operatie aan de penis bij Kanker van mannelijke geslachtsorganen
Operatie aan de penis (Met verpleegligdagen) bij Kanker van mannelijke geslachtsorganen
Toedienen van een injectie met een LHRH analoog of antagonist (hormonale therapie) bij Kanker van mannelijke geslachtsorganen
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Kanker van mannelijke geslachtsorganen
Operatie aan de testis bij Kanker van mannelijke geslachtsorganen
Operatie aan de testis (Met verpleegligdagen) bij Kanker van mannelijke geslachtsorganen
Diagnostiek bij Kanker van mannelijke geslachtsorganen
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Kanker van mannelijke geslachtsorganen
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Kanker van mannelijke geslachtsorganen
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van mannelijke geslachtsorganen
Consult op de polikliniek bij Kanker van mannelijke geslachtsorganen
Operatie aan de schildklier bij Schildklierkanker
Operatie aan de schildklier (Met verpleegligdagen) bij Schildklierkanker
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Schildklierkanker
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Schildklierkanker
Een combinatiebehandeling van chirurgie en chemotherapie bij Dikkedarm-/endeldarmkanker
Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts bij Dikkedarm-/endeldarmkanker
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Dikkedarm-/endeldarmkanker
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Dikkedarm-/endeldarmkanker
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Dikkedarm-/endeldarmkanker
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Dikkedarm-/endeldarmkanker
Operatie aan het maagdarmkanaal ( Zonder of met maximaal 28 verpleegligdagen) bij Dikkedarm-/endeldarmkanker
Operatie aan het maagdarmkanaal ( Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Dikkedarm-/endeldarmkanker
Operatie aan het maagdarmkanaal (met behulp van scopie-apparatuur - zonder of met maximaal 28 verpleegligdagen) bij Dikkedarm/endeldarmkanker
Kosten ziekenhuis
1.218,98
1.218,98
165,00
1.218,98
2.235,60
1.218,98
1.053,18
1.218,98
1.218,98
1.218,98
676,20
2.547,44
2.215,00
2.750,03
2.318,00
2.425,44
1.489,32
5.977,23
2.418,42
93,02
1.964,13
1.324,41
2.174,44
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
1.019,30
2.238,28
611,58
1.830,56
116,34
281,34
587,44
1.806,42
396,24
2.631,84
394,49
1.613,47
611,58
1.664,76
394,49
1.613,47
611,58
1.830,56
394,49
1.613,47
162,38
838,58
229,73
2.777,17
298,47
2.513,47
484,91
3.234,94
343,00
2.661,00
461,41
2.886,85
487,69
1.977,01
571,22
6.548,45
843,31
3.261,73
65,56
158,58
328,38
2.292,51
480,97
1.805,38
557,93
2.732,37
4.378,00
11.073,00
11.983,00
2.018,22
4.206,50
1.925,93
1.680,79
1.742,85
5.130,52
3.124,47
1.921,17
2.448,26
2.610,28
638,14
3.124,47
3.149,88
313,59
147,96
2.745,74
5.712,63
477,05
1.798,21
5.367,88
862,72
2.685,01
567,94
17.908,83
6.647,01
9.167,17
58.364,03
1.049,13
1.304,91
1.379,35
517,63
706,37
443,11
1.354,11
361,20
941,98
147,30
382,62
541,86
659,98
398,16
676,30
616,56
228,52
100,32
938,05
945,42
253,84
325,84
1.585,53
441,09
508,13
320,82
1.373,84
937,63
1.170,26
2.326,86
5.427,13
12.377,91
13.362,35
2.535,85
4.912,87
2.369,04
3.034,90
2.104,05
6.072,50
3.271,77
2.303,79
2.990,12
3.270,26
1.036,30
3.800,77
3.766,44
542,11
248,28
3.683,79
6.658,05
730,89
2.124,05
6.953,41
1.303,81
3.193,14
888,76
19.282,67
7.584,64
10.337,43
60.690,89
9.675,03
1.329,89
11.004,92
38
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
15B520
15B521
15B522
15B523
15B524
15B525
15B526
029199035
029199039
029199040
029199041
029199042
029199043
029199044
15B527
029199045
15B528
15B529
15B530
15B531
15B532
15B533
15B534
15B535
029199046
029199054
029199079
029199080
060301002
060301003
060301004
060301005
15B536
060301006
15B537
15B538
15B539
15B540
15B541
15B542
15B543
15B544
15B545
15B546
15B547
15B548
15B549
15B550
15B551
15B552
15B553
15B554
15B555
15B556
15B557
15B558
15B559
15B560
15B561
15B562
15B563
15B564
15B565
15B566
15B567
15B568
15B569
15B570
15B571
060301007
060301008
060301009
060301010
060301011
060301012
060301013
060301014
060301015
060301016
060301018
060301019
060301021
060301022
060301023
060301024
060301025
060301026
069599002
069599003
069599012
069599013
069599014
069599015
069599016
069599017
069599018
069599030
069599031
069599037
069599038
069599042
069599043
069599050
069599051
Kosten ziekenhuis
Honorarium medisch
specialist
27.852,63
647,58
11.277,79
7.335,54
10.955,99
8.533,79
27.576,02
3.845,39
133,73
800,64
853,58
1.019,67
945,38
1.873,20
31.698,02
781,31
12.078,43
8.189,12
11.975,66
9.479,17
29.449,22
10.095,90
1.062,94
11.158,84
16.197,28
124,01
1.051,78
2.951,35
1.389,71
448,10
1.782,87
992,38
3.924,24
65,71
558,58
870,52
235,13
479,33
224,23
215,20
20.121,52
189,72
1.610,36
3.821,87
1.624,84
927,43
2.007,10
1.207,58
253,15
230,44
483,59
325,09
15.343,06
7.326,87
330,81
14.327,41
7.705,97
728,37
197,38
445,70
575,99
595,91
274,39
289,31
273,23
73,26
67,13
199,67
101,12
360,21
2.483,80
311,81
2.637,09
1.212,21
27.461,15
5.029,18
2.092,32
3.618,48
177,81
203,44
406,17
482,88
476,67
379,39
103,98
86,25
285,52
654,43
404,40
287,49
577,17
344,03
165,04
151,27
254,16
253,19
144,32
203,79
204,02
232,58
125,70
142,83
124,32
142,70
386,82
433,49
303,86
359,68
360,99
745,42
407,65
220,30
335,08
160,21
173,95
271,61
305,16
237,05
252,11
107,39
143,11
610,61
15.997,49
7.731,27
618,30
14.904,58
8.050,00
893,41
348,65
699,86
829,18
740,23
478,18
493,33
505,81
198,96
209,96
323,99
243,82
747,03
2.917,29
615,67
2.996,77
1.573,20
28.206,57
5.436,83
2.312,62
3.953,56
338,02
377,39
677,78
788,04
713,72
631,50
211,37
229,36
Omschrijving dbc-zorgproduct
Operatie aan het maagdarmkanaal (met behulp van scopie-apparatuur - met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Dikkedarm-/endeldarmkanker
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Dikkedarm-/endeldarmkanker
Operatie in de buikholte bij Dikkedarm-/endeldarmkanker
Operatie aan het maagdarmkanaal bij Dikkedarm-/endeldarmkanker
Operatie aan het maagdarmkanaal (met behulp van scopie-apparatuur) bij Dikkedarm-/endeldarmkanker
Operatie aan het maagdarmkanaal ( Zonder of met maximaal 28 verpleegligdagen) bij Dikkedarm-/endeldarmkanker
Operatie aan het maagdarmkanaal (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Dikkedarm-/endeldarmkanker
Operatie aan het maagdarmkanaal (met behulp van scopie-apparatuur - zonder of met maximaal 28 verpleegligdagen) bij Dikkedarm/endeldarmkanker
Operatie aan het maagdarmkanaal (met behulp van scopie-apparatuur - met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Dikkedarm-/endeldarmkanker
Consult op de polikliniek bij Dikkedarm-/endeldarmkanker
Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts (Met verpleegligdagen) bij Dikkedarm-/endeldarmkanker
Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts (Met verpleegligdagen) bij Dikkedarm-/endeldarmkanker
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een stoornis van houding en beweging veroorzaakt in het zenuwstelsel
Behandeling met instellen apomorfinepomp bij Parkinson
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Parkinson
Dagbehandeling bij Een stoornis van houding en beweging veroorzaakt in het zenuwstelsel
Injectie(s) met botuline toxine (Botox) in spieren of in de huid (Vervolg contact) bij Een stoornis van houding en beweging veroorzaakt in het
zenuwstelsel
Injectie(s) met botuline toxine (Botox) in spieren of in de huid (Eerste contact) bij Een stoornis van houding en beweging veroorzaakt in het
zenuwstelsel
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een stoornis van houding en beweging veroorzaakt in het zenuwstelsel
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een stoornis van houding en beweging veroorzaakt in het zenuwstelsel
Dagbehandeling bij Parkinson
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Parkinson
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Parkinson
Multidisciplinaire behandeling bij Een stoornis van houding en beweging veroorzaakt in het zenuwstelsel
Multidisciplinaire behandeling bij Parkinson
Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een stoornis van houding en beweging veroorzaakt in het zenuwstelsel
Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Parkinson
Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een stoornis van houding en beweging veroorzaakt in het zenuwstelsel
Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij Een stoornis van houding en beweging veroorzaakt in het zenuwstelsel
Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij Parkinson
Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij Parkinson
Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een stoornis van houding en beweging veroorzaakt in het zenuwstelsel
Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Een stoornis van houding en beweging veroorzaakt in het zenuwstelsel
Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Parkinson
Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Parkinson
Chemo- en/of immunotherapie of dure medicijnen op de polikliniek of dagbehandeling bij Multipele sclerose (MS)
Chemo- en/of immunotherapie of dure medicijnen (Met verpleegligdagen) bij Multipele sclerose (MS)
Neurologische behandeling en begeleiding bij Multipele sclerose (MS)
Dagbehandeling (Vervolg contact) bij Multipele sclerose (MS)
Dagbehandeling (Eerste contact) bij Multipele sclerose (MS)
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Multipele sclerose (MS)
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Multipele sclerose (MS)
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Multipele sclerose (MS)
Diagnostisch onderzoek in het 1e behandeltraject bij Multipele sclerose (MS)
Multidisciplinaire behandeling (Vervolg contact) bij Multipele sclerose (MS)
Multidisciplinaire behandeling (Eerste contact) bij Multipele sclerose (MS)
Klinisch neurofysiologisch onderzoek (Vervolg contact) bij Multipele sclerose (MS)
Klinisch neurofysiologisch onderzoek (Eerste contact) bij Multipele sclerose (MS)
Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij Multipele sclerose (MS)
Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij Multipele sclerose (MS)
Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Multipele sclerose (MS)
Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Multipele sclerose (MS)
Totaalprijs EZH
39
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
Omschrijving dbc-zorgproduct
Maximaal 2 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van de oogzenuw of van optische banen
Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van de oogzenuw of van optische banen
Meer dan 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van de oogzenuw of van optische banen
3 tot maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van de oogzenuw of van optische banen
2 tot 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van de oogzenuw of van optische banen
Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij Een aandoening van de oogzenuw of van optische banen
Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van de oogzenuw of van optische banen
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van de oogzenuw of van optische banen
Een polikliniekbezoek (met diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van de oogzenuw of van optische banen
2 tot 4 polikliniekbezoeken bij Een aandoening van de oogzenuw of van optische banen
2 tot 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van de oogzenuw of van optische banen
Complexe operatie om scheelzien te corrigeren bij Een aandoening van oogspieren of scheelzien
Maximaal 2 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van oogspieren of scheelzien
Operatie om scheelzien te corrigeren bij Een aandoening van oogspieren of scheelzien
Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van oogspieren of scheelzien
Meer dan 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van oogspieren of scheelzien
3 tot maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van oogspieren of scheelzien
2 tot 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van oogspieren of scheelzien
Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij Een aandoening van oogspieren of scheelzien
Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van oogspieren of scheelzien
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van oogspieren of scheelzien
Een polikliniekbezoek (met diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van oogspieren of scheelzien
2 tot 4 polikliniekbezoeken bij Een aandoening van oogspieren of scheelzien
2 tot 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van oogspieren of scheelzien
Maximaal 2 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van het oog of van oogspieren
Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van het oog of van oogspieren
Meer dan 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van het oog of van oogspieren
3 tot maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van het oog of van oogspieren
2 tot 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van het oog of van oogspieren
Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij Een aandoening van het oog of van oogspieren
Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van het oog of van oogspieren
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van het oog of van oogspieren
Een polikliniekbezoek (met diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van het oog of van oogspieren
2 tot 4 polikliniekbezoeken bij Een aandoening van het oog of van oogspieren
2 tot 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van het oog of van oogspieren
Operatieve correctie van een netvliesloslating bij Een aandoening van netvlies / vaatvlies / glasachtig lichaam / oogontsteking
Maximaal 2 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van netvlies / vaatvlies / glasachtig lichaam / oogontsteking
Operatieve correctie van een netvliesloslating bij Een aandoening van netvlies / vaatvlies / glasachtig lichaam / oogontsteking
Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van netvlies / vaatvlies / glasachtig lichaam /
oogontsteking
Meer dan 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van netvlies / vaatvlies / glasachtig lichaam / oogontsteking
15B572
15B573
15B574
15B575
15B576
15B577
15B578
15B579
15B580
15B581
15B582
15B583
15B584
15B585
15B586
15B587
15B588
15B589
15B590
15B591
15B592
15B593
15B594
15B595
15B596
15B597
15B598
15B599
15B600
15B601
15B602
15B603
15B604
15B605
15B606
15B607
15B608
15B609
070801002
070801003
070801004
070801005
070801007
070801008
070801009
070801010
070801011
070801012
070801013
079499002
079499003
079499005
079499006
079499007
079499008
079499010
079499011
079499012
079499013
079499014
079499015
079499016
079699002
079699003
079699004
079699005
079699007
079699008
079699009
079699010
079699011
079699012
079699013
079799002
079799004
079799005
15B610
15B611
079799008
079799009
15B612
15B613
079799010
079799011
15B614
15B615
079799017
079799018
15B616
15B617
15B618
15B619
15B620
079799019
079799020
079799026
079799027
079799028
15B621
079799029
3 tot maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van netvlies / vaatvlies / glasachtig lichaam / oogontsteking
Operatie waarbij het glasvocht wordt verwijderd bij Een aandoening van netvlies / vaatvlies / glasachtig lichaam / oogontsteking
2 tot 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van netvlies / vaatvlies / glasachtig lichaam /
oogontsteking
Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij Een aandoening van netvlies / vaatvlies / glasachtig lichaam / oogontsteking
Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van netvlies / vaatvlies / glasachtig lichaam /
oogontsteking
Injectie met medicatie in het glasvocht bij Een aandoening van netvlies / vaatvlies / glasachtig lichaam / oogontsteking
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van netvlies / vaatvlies / glasachtig lichaam / oogontsteking
Een polikliniekbezoek (met diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van netvlies / vaatvlies / glasachtig lichaam / oogontsteking
2 tot 4 polikliniekbezoeken bij Een aandoening van netvlies / vaatvlies / glasachtig lichaam / oogontsteking
2 tot 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van netvlies / vaatvlies / glasachtig lichaam /
oogontsteking
15B622
079799030
Fotodynamische therapie (vorm van lichttherapie) mbv laser bij Een aandoening van netvlies / vaatvlies / glasachtig lichaam / oogontsteking
Kosten ziekenhuis
912,55
569,67
5.825,54
1.965,10
281,43
117,89
237,04
34,54
140,78
54,34
173,37
1.625,91
582,72
1.369,50
393,52
4.988,64
1.811,79
290,62
247,67
787,24
35,22
159,15
91,67
210,96
974,56
574,95
658,98
3.504,23
238,33
298,84
258,49
32,53
126,59
90,41
154,56
1.933,62
702,01
1.698,73
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
365,18
1.277,73
260,69
830,36
387,19
6.212,73
292,37
2.257,47
84,77
366,20
107,50
225,39
120,54
357,58
35,53
70,07
47,41
188,19
53,04
107,38
66,51
239,88
497,34
2.123,25
236,58
819,30
354,22
1.723,72
149,16
542,68
432,71
5.421,35
309,94
2.121,73
101,30
391,92
96,28
343,95
161,82
949,06
35,47
70,69
42,78
201,93
52,70
144,37
69,11
280,07
273,23
1.247,79
145,59
720,54
614,57
1.273,55
501,65
4.005,88
71,75
310,08
105,24
404,08
121,07
379,56
35,47
68,00
49,47
176,06
52,12
142,53
62,10
216,66
807,90
2.741,52
164,50
866,51
631,22
2.329,95
491,36
4.385,80
164,47
451,88
655,83
4.837,68
1.840,85
1.553,56
350,39
516,72
2.191,24
2.070,28
234,81
160,35
111,55
105,49
346,36
265,84
295,70
1.074,10
31,51
96,57
70,72
128,34
65,70
35,64
54,14
61,54
424,04
1.139,80
67,15
150,71
132,26
154,20
82,88
237,08
479,29
143,08
622,37
40
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
Omschrijving dbc-zorgproduct
15B623
15B624
15B625
15B626
15B627
15B628
079799035
079799039
079799042
079799044
079799045
079899002
Laserbehandeling van netvliesafwijkingen bij Een aandoening van netvlies / vaatvlies / glasachtig lichaam / oogontsteking
Laserbehandeling van netvliesafwijkingen bij Een aandoening van netvlies / vaatvlies / glasachtig lichaam / oogontsteking
Ingreep bij Een aandoening van netvlies / vaatvlies / glasachtig lichaam / oogontsteking
Ingreep bij Een aandoening van netvlies / vaatvlies / glasachtig lichaam / oogontsteking
Operatieve correctie van een netvliesloslating bij Netvliesaandoening veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)
Hoornvliestransplantatie bij Een aandoening van bindvlies / oogwit / hoornvlies / iris / straalvormig lichaam / oogbol
15B629
079899003
15B630
079899004
15B631
079899005
Maximaal 2 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van bindvlies / oogwit / hoornvlies / iris / straalvormig lichaam / oogbol
Operatie om pterygium (overgroei van het slijmvlies over het hoornvlies heen) te verwijderen bij Een aandoening van bindvlies / oogwit /
hoornvlies / iris / straalvormig lichaam / oogbol
Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van bindvlies / oogwit / hoornvlies / iris / straalvormig
lichaam / oogbol
15B632
079899006
15B633
15B634
079899007
079899008
15B635
15B636
079899010
079899011
15B637
15B638
15B639
079899012
079899013
079899014
15B640
15B641
079899015
079899016
15B642
15B643
15B644
15B645
15B646
15B647
15B648
15B649
15B650
15B651
15B652
15B653
15B654
15B655
15B656
15B657
15B658
15B659
15B660
15B661
15B662
15B663
15B664
15B665
15B666
15B667
15B668
15B669
Meer dan 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van bindvlies / oogwit / hoornvlies / iris / straalvormig lichaam / oogbol
3 tot maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van bindvlies / oogwit / hoornvlies / iris / straalvormig lichaam /
oogbol
Ingreep in het voorsegment van het oog bij Een aandoening van bindvlies / oogwit / hoornvlies / iris / straalvormig lichaam / oogbol
2 tot 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van bindvlies / oogwit / hoornvlies / iris / straalvormig
lichaam / oogbol
Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij Een aandoening van bindvlies / oogwit / hoornvlies / iris / straalvormig lichaam / oogbol
Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van bindvlies / oogwit / hoornvlies / iris /
straalvormig lichaam / oogbol
Ingreep bij Een aandoening van bindvlies / oogwit / hoornvlies / iris / straalvormig lichaam / oogbol
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van bindvlies / oogwit / hoornvlies / iris / straalvormig lichaam / oogbol
Kosten ziekenhuis
159,95
225,17
290,09
97,36
675,49
2.072,74
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
335,26
495,21
233,15
458,32
324,16
614,25
153,79
251,15
522,64
1.198,13
602,81
2.675,55
689,05
203,40
892,45
574,31
285,59
859,90
454,57
161,76
616,33
4.629,53
407,95
5.037,48
1.749,09
1.633,91
311,54
352,86
2.060,63
1.986,77
254,52
160,29
106,16
106,87
360,68
267,16
297,17
476,60
52,37
133,74
296,84
35,53
430,91
773,44
87,90
110,47
88,75
58,78
61,72
169,25
150,47
079899017
079899019
079999002
079999003
079999005
079999006
079999007
079999008
079999010
079999011
079999012
079999013
079999014
079999015
079999016
079999019
Een polikliniekbezoek (met diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van bindvlies / oogwit / hoornvlies / iris / straalvormig lichaam / oogbol
2 tot 4 polikliniekbezoeken bij Een aandoening van bindvlies / oogwit / hoornvlies / iris / straalvormig lichaam / oogbol
2 tot 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van bindvlies / oogwit / hoornvlies / iris / straalvormig
lichaam / oogbol
Ingreep bij Een aandoening van bindvlies / oogwit / hoornvlies / iris / straalvormig lichaam / oogbol
Operatie aan de oogkas bij Een aandoening van ooglid / traanapparaat / oogkas
Maximaal 2 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van ooglid / traanapparaat / oogkas
Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van ooglid / traanapparaat / oogkas
Meer dan 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van ooglid / traanapparaat / oogkas
3 tot maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van ooglid / traanapparaat / oogkas
Operatie aan de traanweg(en) bij Een aandoening van ooglid / traanapparaat / oogkas
2 tot 4 polikliniekbezoeken (met uitgebreid diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van ooglid / traanapparaat / oogkas
Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij Een aandoening van ooglid / traanapparaat / oogkas
Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van ooglid / traanapparaat / oogkas
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van ooglid / traanapparaat / oogkas
Een polikliniekbezoek (met diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van ooglid / traanapparaat / oogkas
2 tot 4 polikliniekbezoeken bij Een aandoening van ooglid / traanapparaat / oogkas
2 tot 4 polikliniekbezoeken (met eenvoudig diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van ooglid / traanapparaat / oogkas
Ooglidcorrectie bij Een aandoening van ooglid / traanapparaat / oogkas
155,05
195,29
2.591,98
468,19
398,02
3.963,15
2.162,58
191,34
290,88
146,53
95,58
33,19
134,75
74,21
142,68
556,33
85,99
136,46
624,96
217,21
160,97
434,28
355,69
357,23
109,68
112,05
140,11
35,49
57,55
70,58
100,31
306,67
241,04
331,75
3.216,94
685,40
558,99
4.397,43
2.518,27
548,57
400,56
258,58
235,69
68,68
192,30
144,79
242,99
863,00
079999021
079999023
089999049
089999050
089999051
089999052
089999053
089999054
089999055
089999056
089999059
089999060
Sondage (operatie waarbij een dun metalen staafje in de traanwegen wordt ingebracht) bij Een aandoening van ooglid / traanapparaat / oogkas
Ingreep bij Een aandoening van ooglid / traanapparaat / oogkas
Nazorg na het plaatsen van een cochleair implantaat bij Een ontsteking in het middenoor of de gehoorgang
Het plaatsen van een cochleair implantaat bij Een ontsteking in het middenoor of de gehoorgang
Operatie waarbij een bot verankerd hoortoestel wordt geplaatst bij Perceptieve slechthorendheid
Beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI) bij Stoornis in het evenwichtsorgaan
ENG-onderzoek / Evenwichtsonderzoek bij Stoornis in het evenwichtsorgaan
ENG-onderzoek / Evenwichtsonderzoek (met beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI)) bij Stoornis in het evenwichtsorgaan
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Stoornis in het evenwichtsorgaan
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Stoornis in het evenwichtsorgaan
Operatie waarbij een bot verankerd hoortoestel wordt geplaatst bij Een ontsteking in het middenoor of de gehoorgang
Beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI) bij Perceptieve slechthorendheid
92,14
139,63
1.873,05
1.873,05
1.873,05
262,03
285,07
491,55
1.873,05
1.873,05
6.167,92
308,68
213,86
166,57
386,71
2.747,10
295,84
114,41
149,77
185,02
445,34
218,38
531,24
149,33
306,00
306,20
2.259,76
4.620,15
2.168,89
376,44
434,84
676,57
2.318,39
2.091,43
6.699,16
458,01
41
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
Omschrijving dbc-zorgproduct
15B670
15B671
15B672
15B673
15B674
15B675
15B676
15B677
15B678
15B679
15B680
15B681
15B682
15B683
15B684
15B686
15B687
15B688
15B689
15B690
15B691
089999061
089999063
089999064
089999065
089999066
089999067
089999068
089999071
089999072
089999073
089999074
089999075
089999076
089999077
089999078
089999081
089999083
089999085
089999087
089999088
099499002
15B692
099499003
15B693
15B694
15B695
099499004
099499005
099499006
15B696
099499008
15B697
099499009
15B698
15B699
15B700
15B701
15B702
15B703
099499010
099499012
099499013
099499014
099499020
099499027
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Perceptieve slechthorendheid
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Stoornis in het evenwichtsorgaan
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een ontsteking in het middenoor of de gehoorgang
Operatie aan het binnen- of middenoor bij Een ontsteking in het middenoor of de gehoorgang
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Perceptieve slechthorendheid
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Perceptieve slechthorendheid
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Perceptieve slechthorendheid
Consult op de polikliniek bij Stoornis in het evenwichtsorgaan
Beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI) bij Een ontsteking in het middenoor of de gehoorgang
Microscopisch oortoilet bij Een ontsteking in het middenoor of de gehoorgang
Microscopisch oortoilet (met beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI)) bij Een ontsteking in het middenoor of de gehoorgang
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een ontsteking in het middenoor of de gehoorgang
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een ontsteking in het middenoor of de gehoorgang
Operatie aan het middenoor bij Een ontsteking in het middenoor of de gehoorgang
Aanpassen van het hoortoestel bij Perceptieve slechthorendheid
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een ontsteking in het middenoor of de gehoorgang
Operatie bij Een ontsteking in het middenoor of de gehoorgang
Consult op de polikliniek bij Perceptieve slechthorendheid
Consult op de polikliniek bij Een ontsteking in het middenoor of de gehoorgang
Operatie waarbij een bot verankerd hoortoestel wordt geplaatst bij Afwijkingen van de gehoorbeentjes
Mechanische beademing bij Een hartaandoening als gevolg van geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct)
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een hartaandoening als gevolg van geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) of
tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart
Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een hartaandoening als gevolg van geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) en/of
tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Pijn op de borst
Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Pijn op de borst
Consult op de polikliniek bij Een hartaandoening als gevolg van geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) of tekenen van onvoldoende
bloedtoevoer naar het hart
Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een hartaandoening als gevolg van geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) en/of
tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart
6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een hartaandoening als gevolg van geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct) en/of
tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar het hart
Consult op de polikliniek bij Pijn op de borst
Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Pijn op de borst
6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Pijn op de borst
Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een hartaandoening als gevolg van geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct)
Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een hartaandoening als gevolg van geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct)
15B704
15B705
15B706
15B707
15B708
15B709
15B710
15B711
15B712
15B713
15B714
15B715
15B716
15B717
15B718
15B719
15B720
15B721
099499028
099599002
099599003
099599007
099599008
099599009
099699007
099699018
099699019
099699020
099699021
099699022
099699023
099699034
099699035
099699036
099699058
099699059
6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een hartaandoening als gevolg van geblokkeerde bloedtoevoer (hartinfarct)
Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een aandoening van hart of vaatstelsel
Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van hart of vaatstelsel
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van hart of vaatstelsel
Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van hart of vaatstelsel
6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van hart of vaatstelsel
Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Diabetische voet
Onderzoek door het vaatlab (bijv duplex/doppler) bij Diabetische voet
Onderzoek door het vaatlab (bijv duplex/doppler) (met beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI)) bij Diabetische voet
Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Diabetische voet
6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Diabetische voet
Botoperatie of amputatie bij Diabetische voet
Botoperatie of amputatie (Met verpleegligdagen) bij Diabetische voet
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Diabetische voet
Een tot twee behandelingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Diabetische voet
Meer dan twee behandelingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Diabetische voet
Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij Diabetische voet
Operatie bij Diabetische voet
Kosten ziekenhuis
1.453,53
91,18
2.593,24
3.354,06
112,61
1.873,05
2.324,10
25,79
178,88
123,97
326,69
1.873,05
4.625,68
2.292,34
52,57
102,73
727,41
34,53
32,28
1.873,05
3.477,03
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
207,62
1.661,15
101,01
192,19
172,58
2.765,82
777,67
4.131,73
112,03
224,64
0,00
1.873,05
259,56
2.583,66
52,57
78,36
154,24
333,12
139,19
263,16
200,57
527,26
267,19
2.140,24
331,71
4.957,39
479,19
2.771,53
42,11
94,68
109,53
212,26
153,11
880,52
52,56
87,09
52,99
85,27
295,84
2.168,89
474,70
3.951,73
497,44
192,82
690,26
2.531,28
539,10
1.951,01
250,14
205,12
310,43
2.781,42
744,22
2.261,44
225,07
139,67
364,74
3.477,03
265,20
3.742,23
1.483,37
228,33
3.477,03
6.053,58
2.629,13
14.515,94
564,46
118,34
218,44
613,54
234,66
531,97
2.047,83
346,67
3.695,47
6.667,12
2.863,79
15.047,91
5.310,90
287,35
1.187,78
150,42
26.982,24
4.856,51
2.307,87
435,59
441,68
17.499,33
3.773,27
1.385,17
9.648,18
698,79
438,00
1.054,65
914,58
507,65
309,92
125,15
216,74
82,57
511,49
281,04
291,86
164,34
259,17
507,30
378,79
552,65
679,24
160,70
129,22
135,71
149,28
445,00
5.620,82
412,50
1.404,52
232,99
27.493,73
5.137,55
2.599,73
599,93
700,85
18.006,63
4.152,06
1.937,82
10.327,42
859,49
567,22
1.190,36
1.063,86
952,65
42
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
Omschrijving dbc-zorgproduct
15B722
15B723
15B724
15B725
15B726
15B727
15B728
099699060
099699063
099699064
099699076
099699083
099799008
099799009
Operatie (Met verpleegligdagen) bij Diabetische voet
Botoperatie(s) of amputatie(s) bij Diabetische voet
Botoperatie(s) of amputatie(s) (Met verpleegligdagen) bij Diabetische voet
3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken bij Diabetische voet
Consult op de polikliniek bij Diabetische voet
Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening aan aders / lymfevaten / lymfeklieren
Behandeling van een open been (ulcus cruris) (1 tot 5 polikliniekbezoeken) bij Een aandoening aan aders / lymfevaten / lymfeklieren
15B729
099799010
Behandeling van een een open been (ulcus cruris) (Meer dan 5 polikliniekbezoeken) bij Een aandoening aan aders / lymfevaten / lymfeklieren
15B730
15B731
15B732
15B733
15B734
15B735
15B736
099799011
099799019
099799020
099799021
099799022
099799023
099799024
15B737
15B738
15B739
15B740
15B741
15B742
15B743
15B744
15B745
15B746
15B747
15B748
15B749
15B750
15B751
15B752
15B753
15B755
15B756
15B757
15B758
15B759
15B760
15B761
15B762
15B763
15B764
15B765
15B766
15B767
15B768
15B769
15B770
15B771
15B773
15B774
15B775
15B776
15B777
099799025
099799028
099899003
099899005
099899006
099899007
099899009
099899010
099899012
099899013
099899015
099899016
099899018
099899019
099899020
099899021
099899022
099899024
099899026
099899027
099899028
099899031
099899032
099899034
099899035
099899036
099899037
099899038
099899039
099899040
099899041
099899042
099899043
099899044
099899049
099899050
099899051
099899052
099899053
Kosten ziekenhuis
3.698,87
1.253,00
8.186,41
355,35
126,00
1.924,63
263,86
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
514,25
4.213,12
440,93
1.693,93
557,41
8.743,82
121,01
476,36
48,19
174,19
363,49
2.288,12
97,15
361,01
896,26
146,82
1.043,08
Behandeling van een een open been (ulcus cruris) (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening aan aders / lymfevaten / lymfeklieren
Een tot twee dagbehandelingen of polikliniekbezoeken bij Een aandoening aan aders / lymfevaten / lymfeklieren
1 tot 2 operatie(s) bij Een aandoening aan aders / lymfevaten / lymfeklieren
Meer dan 2 operaties bij Een aandoening aan aders / lymfevaten / lymfeklieren
Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening aan aders / lymfevaten / lymfeklieren
6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening aan aders / lymfevaten / lymfeklieren
Behandeling van een open been (ulcus cruris) (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening aan aders / lymfevaten / lymfeklieren
2.777,64
435,24
477,66
146,83
25.484,95
6.818,24
2.252,56
287,04
198,15
203,36
198,49
921,56
642,40
551,24
3.064,68
633,39
681,02
345,32
26.406,51
7.460,64
2.803,80
Behandeling van een open been (ulcus cruris) (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening aan aders / lymfevaten / lymfeklieren
Consult op de polikliniek bij Een aandoening aan aders / lymfevaten / lymfeklieren
Teambespreking bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Teambespreking bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Mechanische beademing bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Mechanische beademing bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Een tot twee dagbehandelingen of polikliniekbezoeken bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Een tot twee dagbehandelingen of polikliniekbezoeken bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Operatief plaatsen van een biventriculaire pacemaker bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Operatief plaatsen van een biventriculaire pacemaker (Met verpleegligdagen) bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Operatief plaatsen van een hartritme monitor bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Operatief plaatsen van een hartritme monitor (Met verpleegligdagen) bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
ECG / Hartritme monitor bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
ECG / Hartritme monitor (Met verpleegligdagen) bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Operatief plaatsen van een pacemaker bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Operatief plaatsen van een pacemaker (Met verpleegligdagen) bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Operatief plaatsen van een 1 of 2 draads pacemaker bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Operatief plaatsen van een 1 of 2 draads pacemaker (Met verpleegligdagen) bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Operatief plaatsen van een hartritme monitor bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Operatief plaatsen van een hartritme monitor (Met verpleegligdagen) bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
ECG / Hartritme monitor bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
5.092,35
165,84
80,33
66,81
4.440,18
4.440,18
1.034,00
1.974,57
306,21
2.201,73
333,04
1.896,01
262,84
54.369,49
6.371,83
1.479,76
5.549,10
1.989,34
226,19
18.339,55
6.590,46
369,25
987,70
141,66
4.440,18
4.772,01
4.440,18
4.440,18
4.440,18
4.440,18
4.440,18
4.440,18
4.440,18
4.440,18
16.140,88
5.603,66
2.084,69
2.456,74
4.451,44
385,36
77,62
58,33
24,64
836,36
474,74
240,92
413,49
126,93
257,77
170,97
234,44
107,06
1.496,72
695,18
295,32
325,35
239,18
91,64
533,60
341,29
226,84
275,32
128,88
158,91
433,91
33,45
167,27
58,55
192,36
513,52
513,52
513,52
513,52
724,71
348,90
108,86
238,91
153,32
5.477,71
243,46
138,66
91,45
5.276,54
4.914,92
1.274,92
2.388,06
433,14
2.459,50
504,01
2.130,45
369,90
55.866,21
7.067,01
1.775,08
5.874,45
2.228,52
317,83
18.873,15
6.931,75
596,09
1.263,02
270,54
4.599,09
5.205,92
4.473,63
4.607,45
4.498,73
4.632,54
4.953,70
4.953,70
4.953,70
4.953,70
16.865,59
5.952,56
2.193,55
2.695,65
4.604,76
43
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
Omschrijving dbc-zorgproduct
15B778
15B779
15B780
15B781
15B782
15B783
15B784
15B785
15B786
15B787
15B788
15B789
15B790
15B791
15B792
15B793
15B794
15B795
15B796
15B797
15B798
15B799
15B800
099899054
099899055
099899056
099899060
099899061
099899062
099899069
099899070
099899075
099899076
099899078
099899079
099899080
099899082
099899083
099899085
099899086
099899087
099899088
099899089
099899091
099899092
099899093
ECG / Hartritme monitor (Met verpleegligdagen) bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Operatief plaatsen van een pacemaker bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Operatief plaatsen van een pacemaker (Met verpleegligdagen) bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
15B801
099899094
15B802
15B803
15B804
15B805
15B806
099899095
099899097
099899098
099899099
099899101
15B807
099899102
15B808
15B809
15B810
15B811
15B812
15B813
15B814
15B815
15B816
15B817
15B818
15B819
15B820
15B821
15B822
15B823
15B824
15B825
15B826
099899103
100501037
100501038
100501039
100501040
100501041
100501042
100501043
100501044
100501045
100501046
100501048
100501049
100501050
100501051
100501052
100501053
100501054
100501055
Begeleiding voorgaand aan een operatie (Behandeling of onderzoek op de polikliniek) bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Begeleiding voorgaand aan een operatie (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Een (chronische reumatische) hartziekte of
acuut reuma
Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Consult op de polikliniek bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma
Begeleiding voorgaand aan een operatie (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Een (chronische reumatische) hartziekte of
acuut reuma
Begeleiding voorgaand aan een operatie (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Een (chronische reumatische)
hartziekte of acuut reuma
Kijkoperatie aan de long(en) (met het plaatsen van een stent/buisje) bij Astma
Kijkoperatie aan de long(en) bij Astma
Maximaal 4 verpleegligdagen bij Astma
5 tot maximaal 14 verpleegligdagen bij Astma
Meer dan 14 verpleegligdagen bij Astma
Medebehandeling bij Astma
Meer dan 4 dagbehandelingen bij Astma
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Astma
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Astma
Consult op de polikliniek bij Astma
Kijkoperatie aan de long(en) (met het plaatsen van een stent/buisje) bij Een chronische aandoening van de onderste luchtwegen
Kijkoperatie aan de long(en) bij Een chronische aandoening van de onderste luchtwegen
Maximaal 4 verpleegligdagen bij Een chronische aandoening van de onderste luchtwegen
5 tot maximaal 14 verpleegligdagen bij Een chronische aandoening van de onderste luchtwegen
Meer dan 14 verpleegligdagen bij Een chronische aandoening van de onderste luchtwegen
Medebehandeling bij Een chronische aandoening van de onderste luchtwegen
Meer dan 4 dagbehandelingen bij Een chronische aandoening van de onderste luchtwegen
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een chronische aandoening van de onderste luchtwegen
15B827
15B828
15B829
100501056
100501057
109799004
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Een chronische aandoening van de onderste luchtwegen
Consult op de polikliniek bij Een chronische aandoening van de onderste luchtwegen
Operatie aan de neusbijholten bij Bijholteontsteking
Kosten ziekenhuis
4.843,46
567,09
2.948,71
241,37
28.031,07
4.535,02
313,80
1.435,48
289,03
1.376,83
110,90
13.851,65
6.331,07
216,05
1.538,51
150,20
11.425,38
4.974,26
261,69
1.725,55
77,00
13.089,97
6.516,58
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
306,08
5.149,54
248,80
815,89
506,62
3.455,33
113,89
355,26
1.466,62
29.497,69
549,62
5.084,64
129,50
443,30
242,83
1.678,31
123,09
412,12
216,61
1.593,44
81,51
192,41
695,08
14.546,73
358,20
6.689,27
114,23
330,28
229,07
1.767,58
82,51
232,71
582,74
12.008,12
290,29
5.264,55
122,66
384,35
237,70
1.963,25
82,12
159,12
501,60
13.591,57
302,45
6.819,03
432,30
193,12
625,42
2.630,42
80,17
4.440,18
5.857,71
4.440,18
257,61
80,64
214,76
340,56
158,25
2.888,03
160,81
4.654,94
6.198,27
4.598,43
4.440,18
214,76
4.654,94
4.440,18
3.370,81
3.370,81
1.526,64
3.568,91
8.370,63
68,75
3.378,83
386,30
247,53
80,17
3.370,81
3.370,81
1.883,57
4.447,39
8.668,32
381,25
2.969,06
537,00
276,10
453,53
399,10
311,76
354,26
455,96
126,77
261,19
163,21
131,84
96,38
453,53
399,10
419,27
493,09
595,88
356,55
214,54
213,73
4.716,28
3.824,34
3.769,91
1.838,40
3.923,17
8.826,59
195,52
3.640,02
549,51
379,37
176,55
3.824,34
3.769,91
2.302,84
4.940,48
9.264,20
737,80
3.183,60
750,73
260,17
118,38
1.405,61
134,01
86,33
664,33
394,18
204,71
2.069,94
44
Declaratiecode
15B830
15B831
15B832
15B833
15B834
15B835
15B836
15B837
15B838
15B839
15B840
15B841
15B842
15B843
15B844
15B845
15B846
15B847
15B848
15B849
15B850
15B851
15B852
15B853
15B854
15B855
15B856
15B857
15B858
15B859
15B860
15B861
15B862
15B863
15B864
15B865
15B866
15B867
15B868
15B871
15B872
15B873
15B874
15B875
15B876
15B876
15B877
15B877
15B878
15B878
15B879
15B879
15B880
15B880
15B881
15B881
15B899
Dbc-zorgproduct
109799009
109799010
109799012
109799019
109799020
109799021
109799022
109799023
109799024
109799025
109799026
109799028
109799029
109799030
109799031
109799032
109799033
109799034
109799035
109799036
109799037
109799039
109799040
109799041
109799042
109799044
109799046
109799049
109799051
110901005
990004055
109999055
109999056
109999057
109999058
109999059
109999060
109999061
109999062
129999051
129999052
129999053
129999054
129999055
991900004
991900014
991900005
991900015
991900006
991900016
991900007
991900017
991900008
991900018
991900009
991900019
990061001
Omschrijving dbc-zorgproduct
Het spoelen van de kaakholten bij Bijholteontsteking
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Bijholteontsteking
Operatie bij Bijholteontsteking
Neuscorrectie bij Vormafwijkingen aan de bovenste luchtwegen
Het spoelen van de kaakholten bij Een allergie of benauwdheidsklachten
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een allergie of benauwdheidsklachten
Allergietest bij Bijholteontsteking
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Bijholteontsteking
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Bijholteontsteking
Het spoelen van de kaakholten bij Aangeboren neusafwijkingen of reuk-/smaakstoornissen
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Aangeboren neusafwijkingen of reuk-/smaakstoornissen
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Vormafwijkingen aan de bovenste luchtwegen
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Vormafwijkingen aan de bovenste luchtwegen
Allergietest bij Een allergie of benauwdheidsklachten
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een allergie of benauwdheidsklachten
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een allergie of benauwdheidsklachten
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Bijholteontsteking
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Aangeboren neusafwijkingen of reuk-/smaakstoornissen
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Aangeboren neusafwijkingen of reuk-/smaakstoornissen
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Aangeboren neusafwijkingen of reuk-/smaakstoornissen
Operatie aan de neusbijholten of op overgang van neus naar keel bij Aangeboren neusafwijkingen of reuk-/smaakstoornissen
Consult op de polikliniek bij Vormafwijkingen aan de bovenste luchtwegen
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Vormafwijkingen aan de bovenste luchtwegen
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Vormafwijkingen aan de bovenste luchtwegen
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een allergie of benauwdheidsklachten
Consult op de polikliniek bij Bijholteontsteking
Consult op de polikliniek bij Aangeboren neusafwijkingen of reuk-/smaakstoornissen
Consult op de polikliniek bij Een allergie of benauwdheidsklachten
Neusoperatie bij Aangeboren neusafwijkingen of reuk-/smaakstoornissen
Operatie aan de galblaas of galwegen bij Een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier
Rechtzetten van het neustussenschot bij Plastische chirurgie aan het gezicht
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een interstitiele (fijnvlekkige) longaandoening
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een interstitiele (fijnvlekkige) longaandoening
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een interstitiele (fijnvlekkige) longaandoening
Medebehandeling bij Een interstitiele (fijnvlekkige) longaandoening
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een interstitiele (fijnvlekkige) longaandoening
Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij Een interstitiele (fijnvlekkige) longaandoening
3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken bij Een interstitiele (fijnvlekkige) longaandoening
Consult op de polikliniek bij Een interstitiele (fijnvlekkige) longaandoening
Behandeling van een open been (ulcus cruris) (Met verpleegligdagen)
Behandeling van een open been (ulcus cruris) (Met verpleegligdagen)
Behandeling van een open been (ulcus cruris) (Met verpleegligdagen)
Behandeling van een open been (ulcus cruris) (Meer dan 5 polikliniekbezoeken)
Behandeling van een open been (ulcus cruris) (1 tot 5 polikliniekbezoeken)
Zeer uitgebreid onderzoek of -behandeling van spraak en/of taal bij Een spraak- of taalaandoeningen
Zeer uitgebreid onderzoek of -behandeling van spraak en/of taal - meer dan 8 uur bij Een spraak- of taalaandoeningen
Zeer uitgebreid onderzoek of -behandeling van het gehoor bij Een aandoening van de gehoorfunctie
Zeer uitgebreid onderzoek of -behandeling van het gehoor - meer dan 8 uur bij Een aandoening van de gehoorfunctie
Uitgebreid onderzoek of -behandeling van spraak en/of taal bij Een spraak- of taalaandoeningen
Uitgebreid onderzoek of -behandeling van spraak en/of taal - meer dan 3 uur bij Een spraak- of taalaandoeningen
Uitgebreid onderzoek of -behandeling van het gehoor bij Een aandoening van de gehoorfunctie
Uitgebreid onderzoek of -behandeling van het gehoor - meer dan 3 uur bij Een aandoening van de gehoorfunctie
Onderzoek of -behandeling van spraak en/of taal bij Een spraak- of taalaandoeningen
Onderzoek of -behandeling van spraak en/of taal - meer dan 1 uur bij Een spraak- of taalaandoeningen
Onderzoek of -behandeling van het gehoor bij Een aandoening van de gehoorfunctie
Onderzoek of -behandeling van het gehoor - meer dan 1 uur bij Een aandoening van de gehoorfunctie
Diepe/lokale behandeling met hyperthermie (hitte) bij Radiotherapie
Kosten ziekenhuis
403,45
1.323,83
1.877,87
2.225,25
478,11
3.058,37
246,42
1.130,39
2.881,56
1.130,39
1.130,39
131,00
1.461,02
227,45
1.130,39
1.130,39
129,60
128,30
1.130,39
1.130,39
6.728,43
42,68
1.130,39
1.130,39
226,43
53,04
89,49
56,91
920,35
5.486,47
4.472,60
2.571,73
5.622,92
15.854,10
834,83
1.134,92
689,00
285,60
101,01
2.697,14
7.376,78
30.649,59
1.453,59
319,19
923,93
923,93
923,93
923,93
1.231,11
1.231,11
631,16
631,16
923,93
923,93
923,93
923,93
5.555,71
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
277,45
680,90
211,05
1.534,88
272,61
2.150,48
683,69
2.908,94
278,18
756,29
139,17
3.197,54
192,21
438,63
126,76
1.257,15
238,85
3.120,41
63,39
1.193,78
266,26
1.396,65
124,91
255,91
56,45
1.517,47
152,89
380,34
97,29
1.227,68
96,75
1.227,14
165,29
294,89
179,77
308,07
407,84
1.538,23
293,20
1.423,59
654,90
7.383,33
55,10
97,78
8,45
1.138,84
8,45
1.138,84
149,63
376,06
72,23
125,27
73,03
162,52
66,19
123,10
189,36
1.109,71
929,72
6.416,19
242,40
4.715,00
605,13
3.176,86
887,53
6.510,45
1.187,01
17.041,11
307,04
1.141,87
349,57
1.484,49
209,11
898,11
149,23
434,83
88,58
189,59
279,41
2.976,55
430,83
7.807,61
596,14
31.245,73
145,75
1.599,34
103,94
423,13
0,00
923,93
0,00
923,93
0,00
923,93
0,00
923,93
0,00
1.231,11
0,00
1.231,11
0,00
631,16
0,00
631,16
0,00
923,93
0,00
923,93
0,00
923,93
0,00
923,93
0,00
5.555,71
45
Declaratiecode
15B899
15B903
15B904
15B905
15B906
15B907
15B908
15B909
15B910
15B911
15B912
15B913
15B914
15B915
15B916
15B917
15B918
15B919
15B920
15B921
15B922
15B923
15B924
15B925
15B926
15B927
15B928
15B929
15B930
15B931
15B932
15B933
15B934
15B935
15B936
15B937
15B938
15B939
15B940
15B941
15B942
15B943
15B944
15B945
15B946
15B947
15B948
15B949
15B950
15B951
15B952
15B953
15B954
15B955
15B956
15B957
15B958
Dbc-zorgproduct
990061003
010501002
010501003
010501004
010501005
010501006
010501007
010501008
010501010
011101002
011101003
011101004
011101005
011101006
011101007
011101008
011101010
011301002
011301003
011301004
011301005
011301006
011301007
011301008
011301009
011301011
019999003
019999004
019999005
019999006
019999007
019999011
019999012
019999015
019999019
020108044
020108045
020108046
020108047
020108048
020108049
020108050
020108051
020108085
020108086
020108087
020108088
020108089
020108090
020108092
020108093
020108094
020108095
020108096
020108097
020108131
020108132
Omschrijving dbc-zorgproduct
Diepe/lokale behandeling met hyperthermie (hitte) bij Radiotherapie
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht
Lasertherapie bij Een infectie met seksuele overdracht
Operatie bij Een infectie met seksuele overdracht
Operatie bij Een infectie met seksuele overdracht
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een infectie met seksuele overdracht
Consult op de polikliniek bij Een infectie met seksuele overdracht
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een virusinfectie van huid- of slijmvliesafwijkingen
Lasertherapie bij Een virusinfectie van huid- of slijmvliesafwijkingen
Operatie bij Een virusinfectie van huid- of slijmvliesafwijkingen
Operatie bij Een virusinfectie van huid- of slijmvliesafwijkingen
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een virusinfectie van huid- of slijmvliesafwijkingen
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een virusinfectie van huid- of slijmvliesafwijkingen
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een virusinfectie van huid- of slijmvliesafwijkingen
Consult op de polikliniek bij Een virusinfectie van huid- of slijmvliesafwijkingen
Meerdere dagbehandelingen bij Ziekte door Humaan Immunodeficientievirus [HIV]
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Ziekte door Humaan Immunodeficientievirus [HIV]
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Ziekte door Humaan Immunodeficientievirus [HIV]
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Ziekte door Humaan Immunodeficientievirus [HIV]
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Ziekte door Humaan Immunodeficientievirus [HIV]
Dagbehandeling of meer dan 4 polikliniekbezoeken bij Ziekte door Humaan Immunodeficientievirus [HIV]
3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken bij Ziekte door Humaan Immunodeficientievirus [HIV]
DNA amplificatie (kopieren) bij Ziekte door Humaan Immunodeficientievirus [HIV]
Consult op de polikliniek bij Ziekte door Humaan Immunodeficientievirus [HIV]
Meerdere dagbehandelingen bij Een infectieziekte
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectieziekte
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een infectieziekte
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een infectieziekte
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een infectieziekte
Dagbehandeling of meer dan 4 polikliniekbezoeken bij Een infectieziekte
3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken bij Een infectieziekte
DNA amplificatie (kopieren) bij Een infectieziekte
Consult op de polikliniek bij Een infectieziekte
Operatieve behandeling (Met verpleegligdag(en)) bij Baarmoederhalskanker
Operatieve behandeling bij Baarmoederhalskanker
Operatieve behandeling of kijkoperatie in de buikholte (Met verpleegligdagen) bij Baarmoederhalskanker
Operatieve behandeling of kijkoperatie in de buikholte bij Baarmoederhalskanker
Onderzoek (Met verpleegligdagen) bij Baarmoederhalskanker
Onderzoek bij Baarmoederhalskanker
Operatieve behandeling (Met verpleegligdagen) bij Baarmoederhalskanker
Operatieve behandeling bij Baarmoederhalskanker
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Baarmoederhalskanker
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Baarmoederhalskanker
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Baarmoederhalskanker
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Baarmoederhalskanker
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Baarmoederhalskanker
Consult op de polikliniek bij Baarmoederhalskanker
Operatieve behandeling (Met verpleegligdagen) bij Baarmoederkanker
Operatieve behandeling bij Baarmoederkanker
Operatieve behandeling of kijkoperatie in de buikholte (Met verpleegligdagen) bij Baarmoederkanker
Operatieve behandeling of kijkoperatie in de buikholte bij Baarmoederkanker
Onderzoek (Met verpleegligdagen) bij Baarmoederkanker
Onderzoek bij Baarmoederkanker
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Baarmoederkanker
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Baarmoederkanker
Kosten ziekenhuis
5.555,71
1.216,91
212,78
230,66
414,54
859,09
3.637,55
335,55
118,75
2.827,28
194,79
198,68
536,12
684,60
684,60
332,43
96,21
3.355,35
3.767,62
1.769,06
34.529,30
9.309,01
2.678,04
1.406,91
853,94
166,75
2.576,87
2.196,02
859,24
20.533,39
6.611,89
1.022,12
787,27
554,06
180,73
6.615,16
3.725,09
8.543,63
1.996,73
6.854,17
1.891,44
1.426,24
970,63
959,78
5.619,12
24.112,15
843,50
142,17
108,89
9.938,34
3.725,09
5.652,31
2.415,30
2.861,58
951,89
1.409,63
5.272,04
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
0,00
5.555,71
281,95
1.498,86
96,75
309,53
192,80
423,46
231,78
646,32
321,82
1.180,91
257,90
3.895,45
195,25
530,80
73,10
191,85
192,31
3.019,59
85,47
280,26
188,08
386,76
307,20
843,32
321,82
1.006,42
257,46
942,06
201,82
534,25
73,11
169,32
334,88
3.690,23
513,96
4.281,58
287,59
2.056,65
2.250,27
36.779,57
718,30
10.027,31
334,69
3.012,73
212,76
1.619,67
151,17
1.005,11
96,57
263,32
361,35
2.938,22
318,33
2.514,35
293,45
1.152,69
1.611,24
22.144,63
1.183,17
7.795,06
326,73
1.348,85
187,47
974,74
167,94
722,00
129,52
310,25
1.573,45
8.188,61
519,95
4.245,04
1.088,88
9.632,51
606,07
2.602,80
642,91
7.497,08
824,19
2.715,63
603,40
2.029,64
525,61
1.496,24
353,74
1.313,52
706,30
6.325,42
1.390,79
25.502,94
692,32
1.535,82
184,96
327,13
111,35
220,24
1.654,22
11.592,56
0,00
3.725,09
996,56
6.648,87
935,96
3.351,26
674,44
3.536,02
514,28
1.466,17
270,23
1.679,86
504,67
5.776,71
46
Declaratiecode
15B959
15B960
15B961
15B962
15B963
15B964
15B965
15B966
15B967
15B968
15B969
15B970
15B971
15B972
15B973
15B974
15B975
15B976
15B977
15B978
15B979
15B980
15B981
15B982
15B983
15B984
15B985
15B986
15B987
15B988
15B989
15B990
15B991
15B992
15B993
15B994
15B995
15B996
15B997
15B998
15B999
15C000
15C001
15C002
15C003
15C004
15C005
15C006
15C007
15C008
15C009
15C010
15C011
15C012
15C013
15C014
15C015
Dbc-zorgproduct
020108133
020108134
020108135
020108136
020108138
020108139
020108140
020108141
020108142
020108143
020108177
020108178
020108179
020108180
020108181
020108182
020108184
020108185
020108186
020108187
020108188
020108189
020108190
020108191
020108225
020108226
020108227
020108228
020108229
020108230
020109087
020109088
020112014
020112015
020112016
020112018
020112039
020112040
020117002
020117003
020117004
020117005
020117006
020117007
020117008
020117009
020117010
020117017
020117019
028899016
028899018
028899019
028899020
028899021
028899022
028899024
028899025
Omschrijving dbc-zorgproduct
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Baarmoederkanker
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Baarmoederkanker
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Baarmoederkanker
Consult op de polikliniek bij Baarmoederkanker
Operatieve behandeling (Met verpleegligdagen) bij Kanker van eierstok(ken) of eileider(s)
Operatieve behandeling bij Kanker van eierstok(ken) of eileider(s)
Operatieve behandeling of kijkoperatie in de buikholte (Met verpleegligdagen) bij Kanker van eierstok(ken) of eileider(s)
Operatieve behandeling of kijkoperatie in de buikholte bij Kanker van eierstok(ken) of eileider(s)
Onderzoek (Met verpleegligdagen) bij Kanker van eierstok(ken) of eileider(s)
Onderzoek bij Kanker van eierstok(ken) of eileider(s)
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Kanker van eierstok(ken) of eileider(s)
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Kanker van eierstok(ken) of eileider(s)
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Kanker van eierstok(ken) of eileider(s)
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van eierstok(ken) of eileider(s)
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Kanker van eierstok(ken) of eileider(s)
Consult op de polikliniek bij Kanker van eierstok(ken) of eileider(s)
Operatieve behandeling (Met verpleegligdagen) bij Kanker van vrouwelijke geslachtsorganen
Operatieve behandeling bij Kanker van vrouwelijke geslachtsorganen
Operatieve behandeling of kijkoperatie in de buikholte (Met verpleegligdagen) bij Kanker van vrouwelijke geslachtsorganen
Operatieve behandeling of kijkoperatie in de buikholte bij Kanker van vrouwelijke geslachtsorganen
Onderzoek (Met verpleegligdagen) bij Kanker van vrouwelijke geslachtsorganen
Onderzoek bij Kanker van vrouwelijke geslachtsorganen
Operatieve behandeling (Met verpleegligdagen) bij Kanker van vrouwelijke geslachtsorganen
Operatieve behandeling bij Kanker van vrouwelijke geslachtsorganen
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Kanker van vrouwelijke geslachtsorganen
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Kanker van vrouwelijke geslachtsorganen
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Kanker van vrouwelijke geslachtsorganen
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van vrouwelijke geslachtsorganen
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Kanker van vrouwelijke geslachtsorganen
Consult op de polikliniek bij Kanker van vrouwelijke geslachtsorganen
Consult op de polikliniek (met maximaal een polikliniekbezoek) bij Prostaatkanker
Consult op de polikliniek (meer dan een polikliniekbezoek) bij Prostaatkanker
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Schildklierkanker
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Schildklierkanker
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Schildklierkanker
Consult op de polikliniek bij Schildklierkanker
Jodiumtherapie (Met verpleegligdagen) bij Schildklierkanker
Jodiumtherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Schildklierkanker
Intensieve therapie of therapie waarbij een instrument ingebracht wordt bij Een kwaadaardige tumor
Intensieve therapie of therapie waarbij een instrument ingebracht wordt (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een kwaadaardige tumor
Behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een kwaadaardige tumor
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een kwaadaardige tumor
Intensieve therapie of therapie waarbij een instrument ingebracht wordt (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een kwaadaardige tumor
Intensieve therapie of therapie waarbij een instrument ingebracht wordt (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een kwaadaardige tumor
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een kwaadaardige tumor
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een kwaadaardige tumor
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een kwaadaardige tumor
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Een kwaadaardige tumor
Consult op de polikliniek bij Een kwaadaardige tumor
Operatie aan de speekselklier(en) bij Een goedaardige tumor van speekselklieren
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een goedaardige tumor van speekselklieren
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een goedaardige tumor van speekselklieren
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een goedaardige tumor van speekselklieren
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een goedaardige tumor van speekselklieren
Consult op de polikliniek bij Een goedaardige tumor van speekselklieren
Operatie aan het darmkanaal bij Een goedaardige tumor of poliep van het spijsverteringsstelsel
Operatie aan het darmkanaal (Met verpleegligdagen) bij Een goedaardige tumor of poliep van het spijsverteringsstelsel
Kosten ziekenhuis
22.290,46
869,21
177,28
37,70
8.596,33
3.725,09
5.045,89
1.973,25
3.763,77
665,34
978,50
6.147,40
21.397,56
495,06
183,34
83,95
9.978,71
7.047,51
3.941,68
2.248,32
3.974,18
1.548,12
2.529,75
948,33
1.420,77
5.470,83
22.875,36
1.119,94
63,27
47,30
60,01
101,32
372,13
2.745,74
7.305,32
180,97
2.866,64
4.032,02
1.576,04
3.277,78
555,25
2.547,95
25.626,67
6.454,39
874,45
17.634,18
8.408,27
307,58
70,52
3.479,01
1.043,34
5.678,82
3.612,05
357,86
64,89
9.007,53
12.384,46
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
667,78
22.958,24
537,32
1.406,53
279,32
456,60
137,60
175,30
1.673,38
10.269,71
484,19
4.209,28
906,88
5.952,77
674,97
2.648,22
561,26
4.325,03
514,64
1.179,98
502,21
1.480,71
673,82
6.821,22
1.589,15
22.986,71
384,17
879,23
298,10
481,44
159,54
243,49
1.521,39
11.500,10
1.573,78
8.621,29
826,81
4.768,49
790,54
3.038,86
681,51
4.655,69
485,53
2.033,65
517,79
3.047,54
489,91
1.438,24
318,07
1.738,84
459,71
5.930,54
981,99
23.857,35
304,62
1.424,56
174,98
238,25
119,40
166,70
51,11
111,12
89,33
190,65
196,92
569,05
607,73
3.353,47
581,90
7.887,22
103,97
284,94
548,63
3.415,27
575,43
4.607,45
519,22
2.095,26
742,02
4.019,80
257,31
812,56
628,88
3.176,83
1.315,27
26.941,94
630,21
7.084,60
297,16
1.171,61
1.647,12
19.281,30
797,25
9.205,52
146,49
454,07
68,19
138,71
800,19
4.279,20
288,81
1.332,15
372,15
6.050,97
260,33
3.872,38
223,07
580,93
57,60
122,49
1.062,98
10.070,51
830,39
13.214,85
47
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
Omschrijving dbc-zorgproduct
Kosten ziekenhuis
70,93
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
611,23
682,16
15C016
028899026
Operatie aan het darmkanaal bij Een goedaardige tumor of poliep van het spijsverteringsstelsel
15C017
028899027
Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts (Met verpleegligdagen) bij Een goedaardige tumor of poliep van het spijsverteringsstelsel
3.691,57
609,68
4.301,25
15C018
15C019
15C020
15C021
15C022
15C023
15C024
15C025
15C026
15C027
15C028
15C029
15C030
15C031
15C032
028899028
028899030
028899031
028899032
028899033
028899034
028899035
028899037
028899038
028899039
028899040
028899041
028899042
028899043
028999003
739,00
1.663,84
10.145,73
31.644,30
622,94
335,20
90,55
1.681,98
4.772,99
3.612,05
730,61
777,91
286,78
104,11
1.607,64
430,45
413,53
557,32
948,95
296,96
237,37
94,37
279,07
501,52
548,12
504,99
345,67
165,90
88,34
289,87
1.169,45
2.077,37
10.703,05
32.593,25
919,90
572,57
184,92
1.961,05
5.274,51
4.160,17
1.235,60
1.123,58
452,68
192,45
1.897,51
15C033
028999004
2.428,53
569,44
2.997,97
15C034
15C035
15C036
15C037
15C038
15C039
15C040
15C041
15C042
15C043
028999005
028999007
028999010
028999013
028999014
028999015
028999016
028999023
028999024
028999025
3.860,77
11.850,74
161,43
3.406,08
8.680,32
1.746,29
12.830,64
40.682,20
21.089,51
847,56
563,24
2.264,55
52,27
456,75
442,74
501,19
786,91
3.106,77
1.770,16
290,50
4.424,01
14.115,29
213,70
3.862,83
9.123,06
2.247,48
13.617,55
43.788,97
22.859,67
1.138,06
15C044
028999026
576,86
334,93
911,79
15C045
15C046
15C047
15C048
028999027
028999032
028999040
028999057
1.210,11
362,73
151,49
13.407,72
669,07
199,61
112,08
726,55
1.879,18
562,34
263,57
14.134,27
15C049
029099003
13.056,74
2.529,27
15.586,01
15C050
15C051
15C052
15C053
15C054
15C055
15C056
15C057
15C058
029099004
029099005
029099006
029099007
029099008
029099009
029099013
029099014
029099015
Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts (Met verpleegligdagen) bij Een goedaardige tumor of poliep van het spijsverteringsstelsel
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een goedaardige tumor of poliep van het spijsverteringsstelsel
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een goedaardige tumor of poliep van het spijsverteringsstelsel
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een goedaardige tumor of poliep van het spijsverteringsstelsel
Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts bij Een goedaardige tumor of poliep van het spijsverteringsstelsel
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een goedaardige tumor of poliep van het spijsverteringsstelsel
Consult op de polikliniek bij Een goedaardige tumor of poliep van het spijsverteringsstelsel
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een goedaardige tumor van de lever
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een goedaardige tumor van de lever
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een goedaardige tumor van de lever
Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts bij Een goedaardige tumor van de lever
Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts bij Een goedaardige tumor van de lever
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een goedaardige tumor van de lever
Consult op de polikliniek bij Een goedaardige tumor van de lever
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling) bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever / lymfeklieren / milt
Operatieve ingreep (Intensieve therapie of therapie waarbij een instrument ingebracht wordt) bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever /
lymfeklieren / milt
Operatieve ingreep (Intensieve therapie of therapie waarbij een instrument ingebracht wordt - met verpleegligdag(en)) bij Een tumor van
beenmerg / zwezerik / lever / lymfeklieren / milt
Verstrekking van chemotherapie bij Acute leukemie
Consult op de polikliniek bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever / lymfeklieren / milt
meer dan twee dagbehandelingen bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever / lymfeklieren / milt
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever / lymfeklieren / milt
Venasectie (aderlating) bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever / lymfeklieren / milt
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever / lymfeklieren / milt
Meer dan 56 verpleegligdagen bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever / lymfeklieren / milt
28 tot maximaal 56 verpleegligdagen bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever / lymfeklieren / milt
Een tot twee dagbehandelingen of meer dan vier polikliniekbezoeken bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever / lymfeklieren / milt
1 tot 2 diagnostische of therapeutische behandeling(en) op de polikliniek of dagbehandeling bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever /
lymfeklieren / milt
Meer dan 2 diagnostische of therapeutische behandelingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever /
lymfeklieren / milt
3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever / lymfeklieren / milt
Consult op de polikliniek bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever / lymfeklieren / milt
Begeleiding bij chemotherapie bij Acute leukemie
Operatief verwijderen van het strottenhoofd of de luchtpijp of uitgebreide verwijdering van lymfklieren uit de hals bij Kanker van
ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
Geisoleerde longperfusie (wegnemen van uitzaaiingen in de longen gecombineerd met lokaal toedienen van chemotherapie) bij Kanker van
ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
Begeleiding bij radiotherapie of voorgaand aan een operatie bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
Operatieve ingreep bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
Operatieve ingreep aan het strottenhoofd bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
Operatieve ingreep aan de luchtpijp of de borstwand bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
3.856,26
528,62
2.918,04
1.587,53
27.744,18
6.861,75
2.013,36
1.541,50
2.004,10
1.376,13
373,64
760,10
754,17
1.034,04
989,52
834,69
713,54
1.325,46
5.232,39
902,26
3.678,14
2.341,70
28.778,22
7.851,27
2.848,05
2.255,04
3.329,56
15C059
029099016
Operatieve ingreep aan de luchtpijp of de borstwand (Met verpleegligdagen) bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
8.404,38
1.561,40
9.965,78
15C060
029099017
349,74
195,18
544,92
15C061
029099020
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling (incl begeleiding bij radiotherapie) bij Kanker van
ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
3.856,26
156,20
4.012,46
48
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
15C062
029099021
15C063
029099024
15C064
15C065
15C066
15C067
029099025
029099026
029099027
029099028
15C068
15C069
15C070
15C071
029099029
029099031
029099032
029099033
15C072
029099038
15C073
029099039
15C074
029099042
15C075
15C076
15C077
15C078
15C079
029099043
029099044
029099045
029099046
029099047
15C080
029099053
15C081
029099054
15C082
029099057
15C083
15C084
15C085
15C086
15C087
15C088
15C089
15C090
15C091
15C092
15C093
15C094
15C095
15C096
15C097
15C098
15C099
15C100
15C101
15C102
15C103
15C104
15C105
15C106
029099058
029099073
029199110
029199111
029199112
029199113
029199114
029199115
029199116
029199117
029199151
029199152
029199153
029199154
029199155
029199156
029199157
029199159
029199160
029199161
029199162
029199163
029199164
029199165
Kosten ziekenhuis
Honorarium medisch
specialist
3.856,26
216,16
4.072,42
3.856,26
198,02
4.054,28
3.856,26
2.310,06
3.856,26
1.872,77
216,16
803,79
441,29
2.013,29
4.072,42
3.113,85
4.297,55
3.886,06
5.219,63
124,14
2.049,84
3.431,16
1.536,10
99,53
665,25
829,56
6.755,73
223,67
2.715,09
4.260,72
1.520,00
455,68
1.975,68
6.581,59
698,11
7.279,70
1.619,60
523,72
2.143,32
2.259,68
1.791,64
10.111,53
4.096,91
10.876,21
609,69
830,43
1.272,70
1.040,61
987,96
2.869,37
2.622,07
11.384,23
5.137,52
11.864,17
2.313,93
411,08
2.725,01
5.464,13
477,72
5.941,85
1.657,55
384,58
2.042,13
4.171,99
229,22
5.367,88
5.367,88
5.367,88
27.923,44
11.710,44
5.549,49
7.094,92
2.595,79
2.318,42
5.778,46
16.477,15
1.255,73
662,71
279,33
114,16
5.367,88
5.367,88
5.367,88
33.202,36
6.607,72
5.474,70
4.939,25
576,90
70,18
1.652,11
660,84
660,84
2.787,05
2.143,44
849,64
899,98
533,26
554,24
914,90
1.128,20
407,39
396,47
120,07
64,96
1.652,11
626,62
626,62
1.648,78
1.144,89
699,68
1.022,77
4.748,89
299,40
7.019,99
6.028,72
6.028,72
30.710,49
13.853,88
6.399,13
7.994,90
3.129,05
2.872,66
6.693,36
17.605,35
1.663,12
1.059,18
399,40
179,12
7.019,99
5.994,50
5.994,50
34.851,14
7.752,61
6.174,38
5.962,02
Omschrijving dbc-zorgproduct
Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie (incl begeleiding bij radiotherapie - met verpleegligdagen) bij Kanker van
ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (incl begeleiding bij radiotherapie) bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in
borstkas
Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (incl begeleiding bij radiotherapie - met verpleegligdagen) bij Kanker van
ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
Operatieve ingreep aan het strottenhoofd bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
Operatieve ingreep aan het strottenhoofd bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
Operatief verwijderen van een gedeelte van de long(en) bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
Operatief verwijderen van een gedeelte van de long(en) (Met verpleegligdagen) bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
Consult op de polikliniek bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
Operatieve ingreep in de borstkas bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
Operatieve ingreep in de borstkas (Met verpleegligdagen) bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling (incl begeleiding bij radiotherapie) bij Kanker van
ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (incl begeleiding bij radiotherapie - met verpleegligdagen) bij Kanker van
ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (incl begeleiding bij radiotherapie) bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen
in borstkas
Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (incl begeleiding bij radiotherapie - met verpleegligdagen) bij Kanker van
ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
Diagnostische ingreep in de borstkas bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
Diagnostische ingreep in de borstkas (Met verpleegligdagen) bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
Kijkoperatie in de long(en) bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
Kijkoperatie in de long(en) (met het plaatsen van een stent/buisje) bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
Begeleiding bij chemotherapie (voorafgaand aan lokale behandeling) op polikliniek of dagbehandeling (incl begeleiding bij radiotherapie) bij
Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (incl begeleiding bij radiotherapie - met verpleegligdagen) bij Kanker van
ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (incl begeleiding bij radiotherapie) bij Kanker van
ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (incl begeleiding bij radiotherapie - met verpleegligdagen) bij Kanker van
ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
Longbespreking bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
Een combinatiebehandeling van chirurgie en chemotherapie bij Slokdarmkanker
Operatie aan de slokdarm/maag (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Slokdarmkanker
Operatie aan de slokdarm/maag (Zonder of met maximaal 28 verpleegligdagen) bij Slokdarmkanker
Operatie aan de slokdarm/maag (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Slokdarmkanker
Operatie aan de slokdarm/maag (Zonder of met maximaal 28 verpleegligdagen) bij Slokdarmkanker
Operatie in de buikholte bij Slokdarmkanker
Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts (Met verpleegligdagen) bij Slokdarmkanker
Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts (Met verpleegligdagen) bij Slokdarmkanker
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Slokdarmkanker
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Slokdarmkanker
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Slokdarmkanker
Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts bij Slokdarmkanker
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Slokdarmkanker
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Slokdarmkanker
Consult op de polikliniek bij Slokdarmkanker
Een combinatiebehandeling van chirurgie en chemotherapie bij Maagkanker
Operatie aan de slokdarm/maag (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Maagkanker
Operatie aan de slokdarm/maag (Zonder of met maximaal 28 verpleegligdagen) bij Maagkanker
Operatie aan de slokdarm/maag (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Maagkanker
Operatie aan de slokdarm/maag (Zonder of met maximaal 28 verpleegligdagen) bij Maagkanker
Operatie in de buikholte bij Maagkanker
Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts (Met verpleegligdagen) bij Maagkanker
Totaalprijs EZH
49
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
15C107
15C108
15C109
15C110
15C111
15C112
15C113
15C114
15C115
15C116
029199166
029199200
029199201
029199202
029199203
029199204
029199205
029199206
029199208
029199209
15C117
029199210
15C118
15C119
15C120
15C121
15C122
15C123
15C124
029199211
029199212
029199213
029199214
029199215
029199216
029199217
15C125
029199218
15C126
15C127
15C128
15C129
15C130
15C131
15C132
15C133
15C134
15C135
15C136
15C137
15C138
15C139
15C140
15C141
15C142
15C143
15C144
15C145
15C146
15C147
15C148
15C149
15C150
15C151
15C152
15C153
15C154
15C155
15C156
15C157
15C158
15C159
029199219
029199220
029199221
029199222
029199223
029199224
029199225
029199226
029199260
029199261
029199262
029199263
029199264
029199265
029199266
029299003
029299004
029299005
029299006
029299007
029299008
029299009
029299010
029299017
029299018
029299019
029299020
029299021
029299022
029299023
029299024
029299030
029399002
029399003
Omschrijving dbc-zorgproduct
Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts (Met verpleegligdagen) bij Maagkanker
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Maagkanker
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Maagkanker
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Maagkanker
Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts bij Maagkanker
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Maagkanker
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Maagkanker
Consult op de polikliniek bij Maagkanker
Een combinatiebehandeling van chirurgie en chemotherapie bij Kanker van het spijsverteringsstelsel
Operatie aan de bijnier(en) bij Kanker van het spijsverteringsstelsel
Operatie aan het maagdarmkanaal (met behulp van scopie-apparatuur - met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Kanker van het
spijsverteringsstelsel
Operatie aan het maagdarmkanaal (met behulp van scopie-apparatuur - zonder of met maximaal 28 verpleegligdagen) bij Kanker van het
spijsverteringsstelsel
Operatie aan het maagdarmkanaal (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Kanker van het spijsverteringsstelsel
Operatie aan het maagdarmkanaal (Zonder of met maximaal 28 verpleegligdagen) bij Kanker van het spijsverteringsstelsel
Operatie aan de galblaas / alvleesklier / lever (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Kanker van het spijsverteringsstelsel
Operatie aan de galblaas / alvleesklier / lever (Zonder of met maximaal 28 verpleegligdagen) bij Kanker van het spijsverteringsstelsel
Operatie aan de slokdarm/maag (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Kanker van het spijsverteringsstelsel
Operatie aan de slokdarm/maag (Zonder of met maximaal 28 verpleegligdagen) bij Kanker van het spijsverteringsstelsel
Operatie aan het maagdarmkanaal (met behulp van scopie-apparatuur - met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Kanker van het
spijsverteringsstelsel
Operatie aan het maagdarmkanaal (met behulp van scopie-apparatuur - zonder of met maximaal 28 verpleegligdagen) bij Kanker van het
spijsverteringsstelsel
Operatie aan het maagdarmkanaal (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Kanker van het spijsverteringsstelsel
Operatie aan het maagdarmkanaal (Zonder of met maximaal 28 verpleegligdagen) bij Kanker van het spijsverteringsstelsel
Operatie aan het maagdarmkanaal (met behulp van scopie-apparatuur) bij Kanker van het spijsverteringsstelsel
Operatie aan het maagdarmkanaal bij Kanker van het spijsverteringsstelsel
Operatie in de buikholte bij Kanker van het spijsverteringsstelsel
Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts (Met verpleegligdagen) bij Kanker van het spijsverteringsstelsel
Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts (Met verpleegligdagen) bij Kanker van het spijsverteringsstelsel
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Kanker van het spijsverteringsstelsel
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Kanker van het spijsverteringsstelsel
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Kanker van het spijsverteringsstelsel
Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts bij Kanker van het spijsverteringsstelsel
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van het spijsverteringsstelsel
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Kanker van het spijsverteringsstelsel
Consult op de polikliniek bij Kanker van het spijsverteringsstelsel
Behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals
Operatie bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals
Operatie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals
Operatie (met reconstructie) bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals
Operatie (met reconstructie - met verpleegligdag(en)) bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals
Operatie bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals
Operatie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals
Operatie (met reconstructie) bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals
Operatie (met reconstructie - met verpleegligdag(en)) bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals
Beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI) bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals
Diagnostisch onderzoek bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals
Diagnostisch onderzoek (met beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI)) bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals
Consult op de polikliniek bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals
Implantatie gewrichtsprothese bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Kosten ziekenhuis
2.504,48
2.153,30
7.388,32
17.731,61
976,60
926,86
912,81
124,50
5.367,88
3.854,03
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
495,00
2.999,48
468,63
2.621,93
805,24
8.193,56
1.163,31
18.894,92
331,53
1.308,13
395,06
1.321,92
114,05
1.026,86
58,38
182,88
1.652,11
7.019,99
898,52
4.752,55
5.367,88
1.889,70
7.257,58
6.175,90
53.664,37
4.977,99
22.564,67
15.933,00
15.519,28
456,45
1.829,59
2.434,61
1.302,02
2.481,61
2.127,37
1.306,52
1.114,21
8.005,49
56.098,98
6.280,01
25.046,28
18.060,37
16.825,80
1.570,66
5.367,88
569,65
5.937,53
5.323,67
13.330,30
6.781,02
5.367,88
6.213,90
914,68
8.740,30
2.004,14
2.331,45
7.534,77
17.918,90
816,12
622,25
318,53
155,92
168,09
1.441,51
1.507,31
4.424,98
1.911,90
12.684,46
16.265,59
8.546,70
1.145,06
5.234,06
1.412,70
6.421,10
488,26
173,78
1.374,15
1.143,18
51,95
5.914,38
518,11
1.244,11
1.597,02
985,45
427,24
796,30
740,54
865,86
512,85
382,06
974,02
1.369,62
296,81
364,17
110,81
63,95
548,26
754,05
1.385,69
1.863,07
1.850,06
3.343,02
1.031,64
1.002,14
1.216,06
1.157,07
1.009,39
1.515,88
306,41
242,67
482,95
142,06
99,88
1.411,08
386,35
6.567,78
14.927,32
7.766,47
5.795,12
7.010,20
1.655,22
9.606,16
2.516,99
2.713,51
8.508,79
19.288,52
1.112,93
986,42
429,34
219,87
716,35
2.195,56
2.893,00
6.288,05
3.761,96
16.027,48
17.297,23
9.548,84
2.361,12
6.391,13
2.422,09
7.936,98
794,67
416,45
1.857,10
1.285,24
151,83
7.325,46
904,46
50
Declaratiecode
15C160
15C161
15C162
15C163
15C164
15C165
15C166
15C167
15C168
15C169
15C170
15C171
15C172
15C173
15C174
15C175
15C176
15C177
15C178
15C179
15C180
15C181
15C182
15C183
15C184
15C185
15C186
15C187
15C188
15C189
15C190
15C191
15C192
15C193
15C194
15C195
15C196
15C197
15C198
15C199
15C200
15C201
15C202
15C203
15C204
15C205
15C206
15C207
15C208
15C209
15C210
15C211
15C212
15C213
15C214
15C215
15C216
Dbc-zorgproduct
029399004
029399007
029399008
029399009
029399019
029399039
029399042
029399045
029399050
029699005
029699006
029799063
029799064
029799065
029799066
029799067
029799069
029799070
029799071
029799072
029799073
029799074
029799075
029799076
029799077
029799078
029899003
029899004
029899005
029899006
029899007
029899008
029899009
029899010
029899011
029899013
029999002
029999003
029999004
029999005
029999006
029999007
029999008
029999009
029999011
029999012
029999013
039899006
039899007
039899008
039899009
039899010
039899011
039899012
039899013
039899015
039899016
Omschrijving dbc-zorgproduct
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Consult op de polikliniek bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Operatie bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Operatie bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Operatie bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Operatie bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Operatie bij Een tumor van endocriene (hormoonafgevende) klieren
Operatie (Met verpleegligdagen) bij Een tumor van endocriene (hormoonafgevende) klieren
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
Consult op de polikliniek bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
Dagbehandeling bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
Multidisciplinaire behandeling neurologie bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Goedaardige tumor van de huid
Operatie bij Goedaardige tumor van de huid
Meerdere operaties bij Goedaardige tumor van de huid
Lasertherapie bij Goedaardige tumor van de huid
Een ingreep aan de huid (enkelvoudig) bij Goedaardige tumor van de huid
Een ingreep aan de huid (meervoudig) bij Goedaardige tumor van de huid
Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Goedaardige tumor van de huid
6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Goedaardige tumor van de huid
Een tot twee dagbehandelingen of polikliniekbezoeken bij Goedaardige tumor van de huid
Consult op de polikliniek bij Goedaardige tumor van de huid
Operatie aan neus of neusbijholten bij Een niet nader omschreven tumor
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een niet nader omschreven tumor
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een niet nader omschreven tumor
Operatie bij Een niet nader omschreven tumor
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Een niet nader omschreven tumor
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een niet nader omschreven tumor
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een niet nader omschreven tumor
Operatie aan neus of neusbijholten bij Een niet nader omschreven tumor
Consult op de polikliniek bij Een niet nader omschreven tumor
Operatie bij Een niet nader omschreven tumor
Operatie aan bot/gewricht bij Een niet nader omschreven tumor
Onderzoek of behandeling op de polikliniek bij Een aandoening van bloed of immuunsysteem
Maximaal 2 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van bloed of immuunsysteem
Immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van bloed of immuunsysteem
Immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van bloed of immuunsysteem
Meer dan twee bezoeken aan polikliniek en/of onderzoeken bij Een aandoening van bloed of immuunsysteem
3 tot maximaal 10 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van bloed of immuunsysteem
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van bloed of immuunsysteem
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van bloed of immuunsysteem
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van bloed of immuunsysteem
Meer dan 20 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van bloed of immuunsysteem
Kosten ziekenhuis
2.570,04
437,97
57.386,14
6.264,91
80,26
2.960,68
5.237,73
7.004,18
8.093,86
2.550,05
3.873,95
2.716,56
2.811,12
2.811,12
297,39
70,08
4.051,81
5.835,25
19.927,44
3.207,41
375,41
1.042,50
326,91
598,40
217,83
125,10
2.196,76
408,66
509,14
130,44
379,52
570,94
717,84
4.340,47
123,69
47,22
3.055,12
354,57
1.474,86
3.110,23
157,84
5.114,85
8.348,62
253,47
72,72
1.428,15
1.827,81
684,42
675,87
1.098,20
5.846,15
553,26
2.825,31
2.434,15
1.968,42
205,40
13.290,98
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
367,88
2.937,92
93,94
531,91
955,51
58.341,65
940,57
7.205,48
64,15
144,41
1.442,54
4.403,22
842,65
6.080,38
663,24
7.667,42
426,58
8.520,44
785,13
3.335,18
761,12
4.635,07
513,67
3.230,23
311,93
3.123,05
311,93
3.123,05
164,37
461,76
65,67
135,75
434,75
4.486,56
474,46
6.309,71
702,01
20.629,45
378,92
3.586,33
216,73
592,14
243,22
1.285,72
242,54
569,45
195,48
793,88
132,63
350,46
94,52
219,62
503,54
2.700,30
251,00
659,66
365,49
874,63
85,49
215,93
204,37
583,89
651,96
1.222,90
208,87
926,71
235,68
4.576,15
147,54
271,23
49,36
96,58
1.125,88
4.181,00
218,34
572,91
254,29
1.729,15
644,23
3.754,46
170,37
328,21
211,55
5.326,40
331,53
8.680,15
878,82
1.132,29
59,53
132,25
317,68
1.745,83
355,91
2.183,72
318,62
1.003,04
235,61
911,48
395,28
1.493,48
465,92
6.312,07
513,36
1.066,62
371,02
3.196,33
305,14
2.739,29
405,55
2.373,97
123,24
328,64
1.072,89
14.363,87
51
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
Omschrijving dbc-zorgproduct
15C217
15C218
15C219
15C220
15C221
15C222
15C223
15C224
15C225
15C226
15C227
15C228
15C229
15C230
15C231
15C232
15C233
15C234
15C235
15C236
15C237
15C238
15C239
15C240
15C241
039899017
039899018
039899019
039899020
039899021
039899023
039999006
039999007
039999008
039999009
039999010
039999011
039999012
039999013
039999015
039999016
039999017
039999018
039999019
039999020
039999021
039999023
040401002
040401004
040401005
11 tot maximaal 20 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van bloed of immuunsysteem
Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij Een aandoening van bloed of immuunsysteem
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van bloed of immuunsysteem
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van bloed of immuunsysteem
Meer dan twee bezoeken aan polikliniek en/of onderzoeken bij Een aandoening van bloed of immuunsysteem
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van bloed of immuunsysteem
Onderzoek of behandeling op de polikliniek bij Bloedarmoede of ziekten van bloed of bloedvormende organen
Maximaal 2 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Bloedarmoede of ziekten van bloed of bloedvormende organen
Immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Bloedarmoede of ziekten van bloed of bloedvormende organen
Immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Bloedarmoede of ziekten van bloed of bloedvormende organen
Meer dan twee bezoeken aan polikliniek en/of onderzoeken bij Bloedarmoede of ziekten van bloed of bloedvormende organen
3 tot maximaal 10 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Bloedarmoede of ziekten van bloed of bloedvormende organen
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Bloedarmoede of ziekten van bloed of bloedvormende organen
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Bloedarmoede of ziekten van bloed of bloedvormende organen
Consult op de polikliniek bij Bloedarmoede of ziekten van bloed of bloedvormende organen
Meer dan 20 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Bloedarmoede of ziekten van bloed of bloedvormende organen
11 tot maximaal 20 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Bloedarmoede of ziekten van bloed of bloedvormende organen
Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij Bloedarmoede of ziekten van bloed of bloedvormende organen
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Bloedarmoede of ziekten van bloed of bloedvormende organen
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Bloedarmoede of ziekten van bloed of bloedvormende organen
Meer dan twee bezoeken aan polikliniek en/of onderzoeken bij Bloedarmoede of ziekten van bloed of bloedvormende organen
Consult op de polikliniek bij Bloedarmoede of ziekten van bloed of bloedvormende organen
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en)
Operatieve ingreep bij Een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en)
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en)
15C242
15C243
15C244
15C245
15C246
15C247
15C248
15C249
15C250
15C251
15C252
15C253
15C254
15C255
15C256
15C257
15C258
15C259
15C260
15C261
15C262
15C263
15C264
15C265
15C266
15C267
15C268
15C269
15C270
15C271
15C272
040401007
040401008
040401009
040401016
040401017
040401018
040401019
040401025
040401027
040401030
049799002
049799003
049799004
049799005
049799006
049799008
049799009
049799010
049799011
049799012
049799013
049799018
049799019
049799021
049799024
049899003
049899004
049899005
049899006
049899007
049899008
Meer dan twee bezoeken aan (poli)kliniek / dagbehandeling / onderzoeken bij Een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en)
meer dan twee dagbehandelingen bij Een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en)
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en)
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en)
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en)
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en)
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en)
Een tot twee dagbehandelingen of meer dan vier polikliniekbezoeken bij Een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en)
3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken bij Een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en)
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en)
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Cystic fibrosis (taaislijmziekte)
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Cystic fibrosis (taaislijmziekte)
meer dan twee dagbehandelingen bij Een stofwisselingsstoornis
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een stofwisselingsstoornis
Therapeutische behandeling bij Hemochromatose (ijzerstapeling) of een andere leverafwijking
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Cystic fibrosis (taaislijmziekte)
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Cystic fibrosis (taaislijmziekte)
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Cystic fibrosis (taaislijmziekte)
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een stofwisselingsstoornis
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een stofwisselingsstoornis
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een stofwisselingsstoornis
Consult op de polikliniek bij Cystic fibrosis (taaislijmziekte)
Een tot twee dagbehandelingen of meer dan vier polikliniekbezoeken bij Een stofwisselingsstoornis
3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken bij Een stofwisselingsstoornis
Consult op de polikliniek bij Een stofwisselingsstoornis
Jodiumtherapie (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van de schildklier
Jodiumtherapie (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van de schildklier
Operatie aan de schildklier bij Een aandoening van de schildklier
Operatie aan de schildklier (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van de schildklier
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van de schildklier
Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij Een aandoening van de schildklier
Kosten ziekenhuis
7.835,71
400,69
11.426,73
5.963,24
296,44
188,57
704,77
1.013,05
3.810,11
3.810,11
507,60
3.146,27
3.810,11
1.785,30
165,26
20.011,16
7.927,05
3.810,11
5.355,90
10.813,03
1.069,05
136,31
313,70
2.561,50
741,87
224,31
1.868,22
1.647,48
128,18
534,99
24.357,83
5.540,40
479,11
332,44
192,01
1.212,85
3.081,25
3.353,37
1.903,78
1.589,02
708,73
30.330,45
6.738,89
452,47
14.184,29
7.654,78
170,02
450,00
273,09
120,92
1.076,01
2.501,44
163,37
3.764,82
2.200,11
561,34
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
516,01
8.351,72
319,82
720,51
1.112,14
12.538,87
682,13
6.645,37
206,52
502,96
118,78
307,35
313,47
1.018,24
284,63
1.297,68
412,44
4.222,55
1.148,93
4.959,04
223,74
731,34
443,33
3.589,60
729,27
4.539,38
1.095,90
2.881,20
120,03
285,29
1.479,37
21.490,53
713,76
8.640,81
738,43
4.548,54
1.823,18
7.179,08
972,36
11.785,39
138,61
1.207,66
97,94
234,25
195,55
509,25
812,95
3.374,45
216,87
958,74
251,19
264,62
351,15
141,51
192,25
1.835,69
552,94
192,43
169,45
108,16
334,85
556,59
423,44
334,16
515,12
278,30
1.825,61
680,56
192,93
2.721,95
593,20
122,30
168,14
156,31
101,48
403,58
495,26
683,99
702,84
316,53
226,97
475,50
2.132,84
1.998,63
269,69
727,24
26.193,52
6.093,34
671,54
501,89
300,17
1.547,70
3.637,84
3.776,81
2.237,94
2.104,14
987,03
32.156,06
7.419,45
645,40
16.906,24
8.247,98
292,32
618,14
429,40
222,40
1.479,59
2.996,70
847,36
4.467,66
2.516,64
788,31
52
Declaratiecode
15C273
15C274
15C275
15C276
15C277
15C278
15C279
15C280
15C281
15C282
15C283
15C284
15C285
15C286
15C287
15C288
15C289
15C290
15C291
15C292
15C293
15C294
15C295
15C296
15C297
15C298
15C299
15C300
15C301
15C302
15C303
15C304
15C305
15C306
15C307
15C308
15C309
15C310
15C311
15C312
15C313
15C314
15C315
15C316
15C317
15C318
15C319
15C320
15C321
15C322
15C323
15C324
15C325
15C326
15C327
15C328
15C329
Dbc-zorgproduct
049899009
049899010
049899011
049899012
049899013
049899015
049999002
049999003
049999005
049999006
049999007
049999008
049999009
049999010
049999011
049999012
049999013
049999014
049999016
059899003
059899007
059899008
059899010
059899014
059899015
059899016
059899023
059899029
059899030
059899031
059899032
059899033
059899034
059899035
059899036
059899037
059899038
059899039
059899040
059899042
059899043
059899044
059899045
059899046
059899047
059899049
059899050
059899051
059899052
059899053
059899054
059899055
059899056
059899057
059899058
059899059
059899060
Omschrijving dbc-zorgproduct
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van de schildklier
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van de schildklier
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de schildklier
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de schildklier
3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken bij Een aandoening van de schildklier
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van de schildklier
Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts bij Onder- of overvoeding / vetzucht
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Onder- of overvoeding / vetzucht
Inbrengen van een maagband middels een kijkoperatie in de buikholte bij Onder- of overvoeding / vetzucht
Inbrengen van een maagband middels een kijkoperatie in de buikholte (Met verpleegligdagen) bij Onder- of overvoeding / vetzucht
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Onder- of overvoeding / vetzucht
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Onder- of overvoeding / vetzucht
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Onder- of overvoeding / vetzucht
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Onder- of overvoeding / vetzucht
Maagverkleining middels een open operatie bij Onder- of overvoeding / vetzucht
Maagverkleining middels een open operatie (Met verpleegligdagen) bij Onder- of overvoeding / vetzucht
Kijkoperatie bij Onder- of overvoeding / vetzucht
Kijkoperatie (Met verpleegligdagen) bij Onder- of overvoeding / vetzucht
Consult op de polikliniek bij Onder- of overvoeding / vetzucht
Operatieve ingreep aan de vulva bij Een psychische stoornis
Sexuologische behandeling vaginisme door een gynaecoloog bij Een psychische stoornis
Maximaal 5 verpleegligdagen door een gynaecoloog bij Een psychische stoornis
Onderzoek door een gynaecoloog bij Een psychische stoornis
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling door een gynaecoloog bij Een psychische stoornis
Meer dan 28 verpleegligdagen door een gynaecoloog bij Een psychische stoornis
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen door een gynaecoloog bij Een psychische stoornis
Consult op de polikliniek door een gynaecoloog bij Een psychische stoornis
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een dementiesyndroom
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een dementiesyndroom
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een dementiesyndroom
Dagbehandeling (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Een dementiesyndroom
Dagbehandeling bij Een dementiesyndroom
Multidisciplinaire behandeling (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Een dementiesyndroom
Multidisciplinaire behandeling bij Een dementiesyndroom
Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een dementiesyndroom
Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij Een dementiesyndroom
Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een dementiesyndroom
Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Een dementiesyndroom
Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een dementiesyndroom
Verslavingszorg (Met maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een psychische stoornis
Verslavingszorg (Met 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een psychische stoornis
Verslavingszorg (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een psychische stoornis
Verslavingszorg (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Een psychische stoornis
Verslavingszorg (Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken) bij Een psychische stoornis
Verslavingszorg (Consult op de polikliniek) bij Een psychische stoornis
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een psychische stoornis
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een psychische stoornis
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een psychische stoornis
Dagbehandeling (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Een psychische stoornis
Dagbehandeling bij Een psychische stoornis
Multidisciplinaire behandeling (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Een psychische stoornis
Multidisciplinaire behandeling bij Een psychische stoornis
Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een psychische stoornis
Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij Een psychische stoornis
Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een psychische stoornis
Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Een psychische stoornis
Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een psychische stoornis
Kosten ziekenhuis
408,83
643,44
4.365,16
4.377,32
308,18
136,19
912,62
2.170,86
4.104,42
6.344,66
667,28
16.993,40
5.540,17
473,22
2.121,69
7.392,90
2.374,40
6.362,38
240,41
1.025,13
290,79
1.876,63
841,35
271,42
2.375,84
2.375,84
165,84
2.533,26
5.679,36
19.702,70
1.749,49
1.042,82
722,24
262,18
946,13
419,61
370,11
174,25
293,83
690,42
5.127,56
16.940,37
480,18
256,17
106,40
1.785,88
5.521,75
16.678,89
1.619,98
407,73
417,37
419,83
849,70
335,35
544,33
128,81
300,57
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
298,01
706,84
221,63
865,07
1.274,50
5.639,66
632,04
5.009,36
209,14
517,32
128,45
264,64
237,76
1.150,38
306,31
2.477,17
580,70
4.685,12
530,08
6.874,74
167,94
835,22
1.202,72
18.196,12
694,14
6.234,31
159,56
632,78
851,87
2.973,56
956,05
8.348,95
692,68
3.067,08
717,66
7.080,04
94,28
334,69
341,83
1.366,96
109,77
400,56
193,97
2.070,60
527,20
1.368,55
180,61
452,03
0,00
2.375,84
250,15
2.625,99
117,17
283,01
272,48
2.805,74
455,80
6.135,16
659,68
20.362,38
292,56
2.042,05
211,06
1.253,88
296,05
1.018,29
166,49
428,67
261,02
1.207,15
172,49
592,10
151,14
521,25
129,23
303,48
71,48
365,31
361,70
1.052,12
587,88
5.715,44
1.308,74
18.249,11
149,33
629,51
112,32
368,49
122,11
228,51
256,58
2.042,46
414,09
5.935,84
606,17
17.285,06
288,05
1.908,03
208,48
616,21
202,85
620,22
185,16
604,99
281,66
1.131,36
190,51
525,86
161,62
705,95
143,43
272,24
71,08
371,65
53
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
Omschrijving dbc-zorgproduct
15C330
15C331
069499003
069499007
15C332
069499008
15C333
15C334
15C335
15C336
15C337
15C338
15C339
15C340
15C341
15C342
15C343
069499009
069499011
069499012
069499013
069499014
069499015
069499016
069499017
069499018
069499024
069499025
Operatief verwijderen van de 1e rib bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen
Toedienen van immunoglobuline (antistoffen/antilichamen) via een bloedvat op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van de
zenuwen van de armen of benen bijv polyneuropathie
Toedienen van immunoglobuline (antistoffen/antilichamen) via een bloedvat (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van de zenuwen van de
armen of benen bijv polyneuropathie
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen
Operatie aan de zenuwen bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen
Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen
Dagbehandeling bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen
Dagbehandeling (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van de zenuwen van de armen of benen bijv polyneuropathie
Beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI) bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen
Diagnostisch onderzoek of therapie bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen
15C344
15C345
15C346
15C347
15C348
15C349
15C350
069499026
069499027
069499028
069499029
069499033
069499034
069499035
Diagnostisch onderzoek of therapie (met beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI)) bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen
Operatief verlichten van de zenuw bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen
Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen
Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de zenuwen van de armen of benen bijv polyneuropathie
Dagbehandeling bij Een aandoening van de zenuwen van de armen of benen bijv polyneuropathie
15C351
15C352
15C353
069499036
069499037
069499038
Dagbehandeling (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Een aandoening van de zenuwen van de armen of benen bijv polyneuropathie
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de zenuwen van de armen of benen bijv polyneuropathie
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de zenuwen van de armen of benen bijv polyneuropathie
15C354
15C355
15C356
15C357
069499040
069499042
069499044
069499046
15C358
069499050
15C359
15C360
15C361
069499051
069499055
069499056
15C362
069499058
15C363
15C364
15C365
069499059
069499062
069499063
15C366
069599004
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen
Uitsnijden of operatief verlichten van pezen bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen
Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de zenuwen van de armen of benen bijv polyneuropathie
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken (Vervolg contact) bij Een aandoening van zenuwen /
zenuwwortels / zenuwknopen
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken (Eerste contact) bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels
/ zenuwknopen
Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen
Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken (Vervolg contact) bij Een aandoening van de zenuwen van de
armen of benen bijv polyneuropathie
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken (Eerste contact) bij Een aandoening van de zenuwen van de
armen of benen bijv polyneuropathie
Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een aandoening van de zenuwen van de armen of benen bijv polyneuropathie
Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Een aandoening van de zenuwen van de armen of benen bijv polyneuropathie
Chemo- en/of immunotherapie of dure medicijnen op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening / aantasting van centrale het
zenuwstelsel
15C367
15C368
15C369
15C370
15C371
15C372
15C373
15C374
15C375
069599005
069599006
069599007
069599008
069599009
069599010
069599011
069599019
069599020
Chemo- en/of immunotherapie of dure medicijnen (Met verpleegligdagen) bij Een Een aandoening / aantasting van centrale het zenuwstelsel
Dagbehandeling bij Een aandoening van het zenuwstelsel (incl duizeligheid en ontstekingen)
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van het zenuwstelsel (incl duizeligheid en ontstekingen)
Dagbehandeling bij Een ontsteking aan het zenuwstelsel
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een ontsteking aan het zenuwstelsel
Dagbehandeling bij Een Een aandoening / aantasting van centrale het zenuwstelsel
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een Een aandoening / aantasting van centrale het zenuwstelsel
Multidisciplinaire behandeling bij Een aandoening van het zenuwstelsel (incl duizeligheid en ontstekingen)
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het zenuwstelsel (incl duizeligheid en ontstekingen)
Kosten ziekenhuis
3.427,06
2.002,90
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
577,96
4.005,02
271,37
2.274,27
2.802,22
160,83
2.963,05
6.435,17
1.059,80
2.230,93
372,44
538,41
1.415,47
13.953,95
5.280,18
1.633,78
365,78
199,80
589,26
282,96
836,17
264,22
232,87
276,33
702,09
414,86
368,02
182,76
166,05
7.024,43
1.342,76
3.067,10
636,66
771,28
1.691,80
14.656,04
5.695,04
2.001,80
548,54
365,85
262,62
1.580,99
5.029,42
2.177,33
317,42
280,12
1.724,62
256,26
324,80
403,73
825,60
203,69
290,75
209,66
518,88
1.905,79
5.433,15
3.002,93
521,11
570,87
1.934,28
2.718,06
16.978,21
6.710,35
351,47
2.934,18
595,86
3.069,53
19.912,39
7.306,21
312,64
1.358,69
383,64
107,42
89,79
216,94
211,44
61,32
402,43
1.575,63
595,08
168,74
174,14
160,62
334,76
288,51
42,58
95,91
186,80
88,92
142,96
475,31
131,50
238,87
485,57
152,55
638,12
291,04
45,88
90,00
177,99
89,50
143,75
469,03
135,38
233,75
197,74
194,35
392,09
1.110,18
634,23
1.285,71
497,16
2.135,96
742,17
1.841,07
318,87
15.042,86
437,81
248,00
262,30
225,54
298,32
273,40
277,65
159,46
691,09
1.547,99
882,23
1.548,01
722,70
2.434,28
1.015,57
2.118,72
478,33
15.733,95
54
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
Omschrijving dbc-zorgproduct
15C376
15C377
15C378
15C379
15C380
15C381
15C382
15C383
15C384
15C385
15C386
15C387
15C388
15C389
15C390
069599021
069599022
069599023
069599024
069599025
069599026
069599027
069599028
069599029
069599032
069599034
069599035
069599036
069599039
069599040
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het zenuwstelsel (incl duizeligheid en ontstekingen)
Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een ontsteking aan het zenuwstelsel
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een ontsteking aan het zenuwstelsel
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een ontsteking aan het zenuwstelsel
Multidisciplinaire behandeling bij Een Een aandoening / aantasting van centrale het zenuwstelsel
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een Een aandoening / aantasting van centrale het zenuwstelsel
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een Een aandoening / aantasting van centrale het zenuwstelsel
Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van het zenuwstelsel (incl duizeligheid en ontstekingen)
Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een Een aandoening / aantasting van centrale het zenuwstelsel
Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van het zenuwstelsel (incl duizeligheid en ontstekingen)
Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een ontsteking aan het zenuwstelsel
Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij Een ontsteking aan het zenuwstelsel
Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een Een aandoening / aantasting van centrale het zenuwstelsel
Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een ontsteking aan het zenuwstelsel
Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Een ontsteking aan het zenuwstelsel
15C391
15C392
15C393
15C394
15C395
15C396
15C397
15C398
15C399
15C400
15C401
15C402
15C403
15C404
15C405
15C406
15C407
15C408
15C409
15C410
15C411
15C412
15C413
069599045
069599046
069599048
069599049
069599052
069599053
069599054
069599055
089999035
089999036
089999037
090301002
090301003
090301004
090301005
090301007
090301008
090301009
090301010
090301011
090301012
090301013
090301015
15C414
15C415
15C416
15C417
090501002
090501003
090501004
090501005
15C418
15C419
15C420
15C421
15C422
15C423
15C424
15C425
15C426
15C427
15C428
15C429
090501006
090501007
090501008
090501009
090501010
090501011
090501013
090501015
099699017
099699026
099699029
099699030
Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een aandoening van het zenuwstelsel (incl duizeligheid en ontstekingen)
Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij Een aandoening van het zenuwstelsel (incl duizeligheid en ontstekingen)
Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een Een aandoening / aantasting van centrale het zenuwstelsel
Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij Een Een aandoening / aantasting van centrale het zenuwstelsel
Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een aandoening van het zenuwstelsel (incl duizeligheid en ontstekingen)
Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Een aandoening van het zenuwstelsel (incl duizeligheid en ontstekingen)
Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Een Een aandoening / aantasting van centrale het zenuwstelsel
Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Een Een aandoening / aantasting van centrale het zenuwstelsel
Nazorg na het plaatsen van een cochleair implantaat bij Perceptieve slechthorendheid
Het plaatsen van een cochleair implantaat bij Perceptieve slechthorendheid
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Stoornis in het evenwichtsorgaan
Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Hoge bloeddruk
Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Hoge bloeddruk
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Hoge bloeddruk
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Hoge bloeddruk
Consult op de polikliniek bij Hoge bloeddruk
Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Hoge bloeddruk
6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Hoge bloeddruk
Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij Hoge bloeddruk
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Hoge bloeddruk
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Hoge bloeddruk
3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken bij Hoge bloeddruk
Consult op de polikliniek bij Hoge bloeddruk
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een hartaandoening als gevolg van hoge bloeddruk in de longvaten of een
longcirculatieziekte
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een hartaandoening als gevolg van hoge bloeddruk in de longvaten of een longcirculatieziekte
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Longembolie (afsluiting van een longslagader)
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Longembolie (afsluiting van een longslagader)
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Een hartaandoening als gevolg van hoge bloeddruk in de
longvaten of een longcirculatieziekte
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een hartaandoening als gevolg van hoge bloeddruk in de longvaten of een longcirculatieziekte
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een hartaandoening als gevolg van hoge bloeddruk in de longvaten of een longcirculatieziekte
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Longembolie (afsluiting van een longslagader)
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Longembolie (afsluiting van een longslagader)
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Longembolie (afsluiting van een longslagader)
Consult op de polikliniek bij Een hartaandoening als gevolg van hoge bloeddruk in de longvaten of een longcirculatieziekte
Consult op de polikliniek bij Longembolie (afsluiting van een longslagader)
Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Vernauwing of afwijking van slagader(s)
Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van slagaders en/of haarvaten
Onderzoek of behandeling op de polikliniek bij Vernauwing of afwijking van slagader(s)
Onderzoek door het vaatlab (bijv duplex/doppler) bij Vernauwing of afwijking van slagader(s)
Kosten ziekenhuis
7.077,72
302,82
29.488,57
7.230,71
197,44
16.093,01
6.695,79
362,88
308,38
345,17
256,79
307,44
418,57
46,25
103,95
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
469,00
7.546,72
191,70
494,52
842,17
30.330,74
561,30
7.792,01
203,37
400,81
1.338,30
17.431,31
557,89
7.253,68
292,24
655,12
291,63
600,01
214,21
559,38
171,94
428,73
176,00
483,44
219,13
637,70
71,35
117,60
143,47
247,42
239,41
270,79
304,84
490,06
52,65
103,96
53,16
104,87
1.705,29
45.557,80
1.290,52
221,19
1.412,54
470,69
2.127,16
98,69
2.888,63
3.934,69
622,46
19.255,03
5.302,41
257,48
141,14
256,39
193,65
157,60
177,26
72,27
144,81
90,66
147,09
386,73
3.061,90
168,77
121,91
242,57
236,71
342,94
83,26
214,76
276,01
192,49
1.584,59
530,14
164,18
114,44
495,80
464,44
462,44
667,32
124,92
248,77
143,82
251,96
2.092,02
48.619,70
1.459,29
343,10
1.655,11
707,40
2.470,10
181,95
3.103,39
4.210,70
814,95
20.839,62
5.832,55
421,66
255,58
508,55
1.218,22
416,96
2.035,45
201,98
334,07
302,12
444,36
710,53
1.552,29
719,08
2.479,81
249,67
22.407,69
4.989,16
268,07
13.491,80
4.394,38
42,30
88,82
900,59
1.473,18
224,73
263,15
120,18
610,05
1.044,57
116,65
886,96
548,81
95,32
94,23
274,60
262,96
141,75
107,86
369,85
23.017,74
6.033,73
384,72
14.378,76
4.943,19
137,62
183,05
1.175,19
1.736,14
366,48
371,01
55
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
Omschrijving dbc-zorgproduct
Kosten ziekenhuis
357,13
19.607,58
5.871,85
281,53
230,88
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
126,84
483,97
552,15
20.159,73
326,83
6.198,68
165,24
446,77
145,75
376,63
15C430
15C431
15C432
15C433
15C434
099699031
099699032
099699033
099699046
099699047
Onderzoek door het vaatlab (bijv duplex/doppler) (met beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI)) bij Vernauwing of afwijking van slagader(s)
Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Vernauwing of afwijking van slagader(s)
6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Vernauwing of afwijking van slagader(s)
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van slagaders of haarvaten
Onderzoek door het vaatlab (bijv duplex/doppler) bij Een aandoening van slagaders of haarvaten
15C435
15C436
15C437
099699048
099699049
099699050
432,60
15.526,36
4.712,27
201,36
605,41
422,08
633,96
16.131,77
5.134,35
15C438
15C439
099699051
099699052
897,09
1.621,72
329,72
283,03
1.226,81
1.904,75
15C440
15C441
15C442
15C443
15C444
099699053
099699054
099699055
099699057
099699065
Onderzoek door het vaatlab (bijv duplex/doppler) (met beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI)) bij Een aandoening van slagaders of haarvaten
Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van slagaders of haarvaten
6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van slagaders of haarvaten
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling (Inwendige geneeskunde/ Reumatologie) bij Een aandoening van slagaders of
haarvaten
Maximaal 5 verpleegligdagen (Inwendige geneeskunde/ Reumatologie) bij Een aandoening van slagaders of haarvaten
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling (Inwendige geneeskunde/ Reumatologie - Risicomanagement) bij Een aandoening
van slagaders of haarvaten
Operatie aan slagader(s) bij Een aandoening van slagaders of haarvaten
Operatie aan slagader(s) (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van slagaders of haarvaten
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Vernauwing of afwijking van slagader(s)
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Een aandoening van slagaders of haarvaten
4.589,12
1.296,17
8.711,24
249,99
432,75
157,12
903,91
1.105,91
129,03
120,17
4.746,24
2.200,08
9.817,15
379,02
552,92
15C445
15C446
15C447
099699066
099699067
099699068
894,08
15.391,69
5.566,72
238,85
1.535,58
598,87
1.132,93
16.927,27
6.165,59
15C448
15C449
15C450
15C451
099699069
099699070
099699071
099699072
4.589,12
4.589,12
10.516,05
5.002,71
176,76
494,35
665,04
1.346,94
4.765,88
5.083,47
11.181,09
6.349,65
15C452
15C453
15C454
099699073
099699075
099699078
19.570,03
87,12
153,38
1.757,96
81,21
39,89
21.327,99
168,33
193,27
15C455
099699079
687,78
177,21
864,99
15C456
15C457
15C458
15C459
15C460
15C461
15C462
15C463
15C464
15C465
15C466
15C468
15C469
15C470
099699080
099699085
099699087
099699088
099699089
099699092
099699093
099699094
099699095
099699096
099699097
100501002
100501008
100501010
Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen (Inwendige geneeskunde/ Reumatologie) bij Een aandoening van slagaders of haarvaten
Meer dan 28 verpleegligdagen (Inwendige geneeskunde/ Reumatologie) bij Een aandoening van slagaders of haarvaten
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen (Inwendige geneeskunde/ Reumatologie) bij Een aandoening van slagaders of haarvaten
Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen (Inwendige geneeskunde/ Reumatologie - Risicomanagement) bij Een aandoening van
slagaders of haarvaten
Botoperatie of amputatie bij Een aandoening van slagaders of haarvaten
Botoperatie of amputatie (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van slagaders of haarvaten
Operatie aan de operatie of een bloedvat in de buikholte (Operatie aan de aorta) bij Een aandoening van slagaders of haarvaten
Operatie aan de operatie of een bloedvat in de buikholte (Operatie aan de aorta - met verpleegligdag(en)) bij Een aandoening van slagaders of
haarvaten
Consult op de polikliniek bij Vernauwing of afwijking van slagader(s)
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van slagaders of haarvaten
3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken (Inwendige geneeskunde/ Reumatologie) bij Een aandoening van slagaders of
haarvaten
3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken (Inwendige geneeskunde/ Reumatologie - Risicomanagement) bij Een aandoening
van slagaders of haarvaten
Consult op de polikliniek (Inwendige geneeskunde/ Reumatologie) bij Een aandoening van slagaders of haarvaten
Consult op de polikliniek (Inwendige geneeskunde/ Reumatologie - Risicomanagement) bij Een aandoening van slagaders of haarvaten
Operatie bij Een aandoening van slagaders of haarvaten
Operatie (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van slagaders of haarvaten
Botoperatie(s) of amputatie(s) bij Een aandoening van slagaders of haarvaten
Botoperatie(s) of amputatie(s) (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van slagaders of haarvaten
Operatie aan de halsslagader bij Een aandoening van slagaders of haarvaten
Operatie aan de halsslagader (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van slagaders of haarvaten
Operatie aan de aorta (of plaatsen van een stent) bij Een aandoening van slagaders of haarvaten
Operatie aan de aorta (of plaatsen van een stent) (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van slagaders of haarvaten
Behandeling of onderzoek poliklinisch / in dagbehandeling / klinisch bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
Consult op de polikliniek bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
Operatieve verwijdering van borst-/longvlies bijv bij een klaplong bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
4.589,12
215,46
4.589,12
1.342,11
10.724,62
1.410,64
5.963,57
4.378,00
5.356,00
4.589,12
14.469,44
3.370,81
3.370,81
3.484,69
176,76
132,25
117,84
476,56
1.184,39
470,69
526,25
733,68
784,98
710,91
1.502,73
729,25
697,10
1.432,04
4.765,88
347,71
4.706,96
1.818,67
11.909,01
1.881,33
6.489,82
5.111,68
6.140,98
5.300,03
15.972,17
4.100,06
4.067,91
4.916,73
15C471
15C472
15C473
15C474
15C475
15C476
15C477
15C478
100501011
100501015
100501016
109599002
109599003
109599004
109599005
109599006
Operatieve verwijdering van borst-/longvlies bijv bij een klaplong (Met verpleegligdagen) bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
Operatief reduceren van het longvolume bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
Operatief reduceren van het longvolume (Met verpleegligdagen) bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
Plaatsen van een thoraxdrain om de lucht tussen het long- en borstvlies te verwijderen bij Een aandoening van het borst-/longvlies
Sluiten van een lekkage in de luchtwegen / bronchusfistel bij Een aandoening van het borst-/longvlies
Sluiten van een lekkage in de luchtwegen / bronchusfistel (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van het borst-/longvlies
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van het borst-/longvlies
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van het borst-/longvlies
3.370,81
3.370,81
3.370,81
1.108,90
3.484,72
21.016,85
593,79
1.676,93
2.127,32
796,61
779,24
525,54
1.125,03
696,61
299,69
247,30
5.498,13
4.167,42
4.150,05
1.634,44
4.609,75
21.713,46
893,48
1.924,23
56
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
15C479
15C480
15C481
15C482
15C483
109599007
109599008
109599009
109599010
109599011
15C484
15C485
109599012
109599013
15C486
15C487
15C488
15C489
15C490
15C491
15C492
15C493
15C494
15C495
15C496
15C497
15C498
15C499
15C500
15C501
15C502
15C503
15C504
15C505
15C506
15C507
15C508
15C509
15C510
15C511
15C512
15C513
15C514
15C515
15C516
15C517
15C518
15C519
15C520
15C521
15C522
15C523
15C524
15C525
15C526
15C527
15C528
15C529
15C530
15C531
15C532
109599014
109599016
109599017
109599019
109599020
109599021
109699002
109699003
109699005
109699006
109699007
109699008
109699010
109699011
109699014
109699015
109699016
109699017
109699018
109699019
109699021
109999002
109999003
109999004
109999005
109999006
109999009
109999018
109999037
109999038
109999039
109999040
109999041
109999042
109999043
109999044
109999046
109999047
109999048
109999049
109999050
109999051
109999052
109999053
109999064
110101003
110101004
Kosten ziekenhuis
Honorarium medisch
specialist
2.836,60
2.201,71
6.074,19
334,59
15.054,28
434,05
619,62
830,78
121,26
644,38
3.270,65
2.821,33
6.904,97
455,85
15.698,66
18.427,71
14.214,77
1.311,41
335,27
19.739,12
14.550,04
6.371,21
1.515,10
10.438,02
106,84
525,99
5.548,80
501,02
1.555,18
632,22
153,52
21.175,72
4.877,77
4.132,50
2.840,00
2.840,00
2.840,00
432,44
339,24
766,28
261,42
113,26
3.594,70
2.145,57
460,79
20.382,15
5.974,38
613,36
283,56
2.003,09
5.078,32
18.274,00
308,79
808,39
82,03
326,47
169,48
2.353,95
9.367,79
13.253,27
1.119,88
1.827,62
944,76
293,31
81,71
425,15
444,00
202,38
596,45
1.115,15
887,53
89,75
258,41
665,60
123,64
445,70
230,25
201,78
1.177,19
721,34
1.054,32
357,38
716,77
323,10
345,53
161,60
388,08
175,13
94,32
82,38
315,11
260,90
1.513,45
533,54
189,97
112,22
443,75
487,21
1.132,87
190,96
235,06
163,61
140,12
91,85
785,85
869,51
3.118,55
384,14
336,50
198,98
150,18
91,40
196,18
215,03
129,58
6.967,66
2.630,25
11.325,55
196,59
784,40
6.214,40
624,66
2.000,88
862,47
355,30
22.352,91
5.599,11
5.186,82
3.197,38
3.556,77
3.163,10
777,97
500,84
1.154,36
436,55
207,58
3.677,08
2.460,68
721,69
21.895,60
6.507,92
803,33
395,78
2.446,84
5.565,53
19.406,87
499,75
1.043,45
245,64
466,59
261,33
3.139,80
10.237,30
16.371,82
1.504,02
2.164,12
1.143,74
443,49
173,11
621,33
659,03
331,96
Omschrijving dbc-zorgproduct
Maximaal 5 verpleegligdagen (met het plaatsen van een thoraxdrain om de lucht tussen het long- en borstvlies te verwijderen) bij Een aandoening
van het borst-/longvlies
Therapeutische behandeling bij Een aandoening van het borst-/longvlies
Therapeutische behandeling (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van het borst-/longvlies
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Een aandoening van het borst-/longvlies
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het borst-/longvlies
Meer dan 28 verpleegligdagen (met het plaatsen van een thoraxdrain om de lucht tussen het long- en borstvlies te verwijderen) bij Een
aandoening van het borst-/longvlies
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het borst-/longvlies
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen (met het plaatsen van een thoraxdrain om de lucht tussen het long- en borstvlies te verwijderen) bij Een
aandoening van het borst-/longvlies
Operatie aan de longen en/of luchtwegvertakkingen bij Een aandoening van het borst-/longvlies
Operatie aan de longen en/of luchtwegvertakkingen (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van het borst-/longvlies
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van het borst-/longvlies
Operatie aan de longen en/of luchtwegvertakkingen bij Een aandoening van het borst-/longvlies
Operatie aan de longen en/of luchtwegvertakkingen (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van het borst-/longvlies
Medebehandeling bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel
Operatie bij Een bloedneus
Behandeling van een bloedneus
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel
Kijkoperatie aan de long(en) bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel
Kijkoperatie aan de long(en) (met het plaatsen van een stent/buisje) bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel
Operatieve ingreep aan hart en/of longen bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel
Operatieve ingreep aan hart en/of longen (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel
Beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI) bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel
Diagnostisch onderzoek of therapie bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel
Medebehandeling bij Een acute infectie van de onderste luchtwegen
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een acute infectie van de onderste luchtwegen
Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij Een acute infectie van de onderste luchtwegen
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een acute infectie van de onderste luchtwegen
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een acute infectie van de onderste luchtwegen
3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken bij Een acute infectie van de onderste luchtwegen
Consult op de polikliniek bij Een acute infectie van de onderste luchtwegen
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een acute infectie van de onderste luchtwegen
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een acute infectie van de onderste luchtwegen
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een acute infectie van de onderste luchtwegen
Medebehandeling bij Een acute infectie van de onderste luchtwegen
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een acute infectie van de onderste luchtwegen
Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij Een acute infectie van de onderste luchtwegen
3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken bij Een acute infectie van de onderste luchtwegen
Consult op de polikliniek bij Een acute infectie van de onderste luchtwegen
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Tuberculose
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Tuberculose
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Tuberculose
Medebehandeling bij Tuberculose
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Tuberculose
Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij Tuberculose
3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken bij Tuberculose
Consult op de polikliniek bij Tuberculose
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een acute infectie van de onderste luchtwegen
Operatie bij Een ziekte van mondholte / speekselklieren / kaken
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een ziekte van mondholte / speekselklieren / kaken
Totaalprijs EZH
57
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
Omschrijving dbc-zorgproduct
Kosten ziekenhuis
814,73
60,27
1.625,05
5.519,14
2.034,11
401,98
655,76
1.031,73
19.655,19
7.006,35
395,64
157,67
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
192,42
1.007,15
63,43
123,70
126,76
1.751,81
306,91
5.826,05
457,20
2.491,31
262,21
664,19
371,29
1.027,05
519,41
1.551,14
1.411,00
21.066,19
800,95
7.807,30
209,62
605,26
114,39
272,06
15C533
15C534
15C535
15C536
15C537
15C538
15C539
15C540
15C541
15C542
15C543
15C544
110101005
110101007
110101008
110101009
110801002
110801003
110801004
110801005
110801006
110801007
110801008
110801010
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een ziekte van mondholte / speekselklieren / kaken
Consult op de polikliniek bij Een ziekte van mondholte / speekselklieren / kaken
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een ziekte van mondholte / speekselklieren / kaken
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een ziekte van mondholte / speekselklieren / kaken
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een leverziekte
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een leverziekte
Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts bij Een leverziekte
Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts bij Een leverziekte
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een leverziekte
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een leverziekte
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Een leverziekte
Consult op de polikliniek bij Een leverziekte
15C545
119499029
Operatie aan het spijsverteringskanaal (met behulp van scopie-apparatuur - met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van de anus
5.439,82
182,56
5.622,38
15C546
15C547
15C548
15C549
15C550
119499030
119499031
119499032
119499033
119499034
Operatie aan het spijsverteringskanaal (met behulp van scopie-apparatuur - met maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van de anus
Operatie aan het spijsverteringskanaal (met behulp van scopie-apparatuur) bij Een aandoening van de anus
Operatie aan het spijsverteringskanaal (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van de anus
Operatie aan het spijsverteringskanaal (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van de anus
Operatie aan het spijsverteringskanaal bij Een aandoening van de anus
4.166,75
5.439,82
5.439,82
3.640,59
214,24
525,89
478,35
1.450,71
429,17
377,83
4.692,64
5.918,17
6.890,53
4.069,76
592,07
15C551
119499035
Operatie aan het spijsverteringskanaal (met behulp van scopie-apparatuur - met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van de anus
5.439,82
182,56
5.622,38
15C552
15C553
15C554
15C555
15C556
15C557
15C558
15C559
15C560
15C561
15C562
15C563
15C564
119499036
119499037
119499038
119499039
119499040
119499041
119499046
119499047
119499048
119499049
119499050
119499051
119499053
2.114,80
1.604,39
5.439,82
3.187,82
1.683,86
1.885,68
393,24
134,31
413,97
623,24
266,67
99,66
20.005,99
429,83
402,53
888,01
304,75
284,04
217,60
195,18
144,91
148,61
80,76
42,24
54,09
422,80
2.544,63
2.006,92
6.327,83
3.492,57
1.967,90
2.103,28
588,42
279,22
562,58
704,00
308,91
153,75
20.428,79
15C565
119499054
27.382,88
2.790,47
30.173,35
15C566
15C567
15C568
15C569
15C570
119499055
119499056
119499057
119499058
119499059
9.680,14
5.439,82
23.493,88
8.122,11
910,81
1.020,98
918,18
2.101,65
1.178,02
826,53
10.701,12
6.358,00
25.595,53
9.300,13
1.737,34
15C571
119499060
27.382,88
1.597,07
28.979,95
15C572
15C573
15C574
15C575
15C576
15C577
15C578
15C579
15C580
15C581
119499061
119499062
119499063
119499064
119499065
119499066
119499067
119499068
119499073
119499074
Operatie aan het spijsverteringskanaal (met behulp van scopie-apparatuur - met maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van de anus
Operatie aan het spijsverteringskanaal (met behulp van scopie-apparatuur) bij Een aandoening van de anus
Operatie aan het spijsverteringskanaal (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van de anus
Operatie aan het spijsverteringskanaal (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van de anus
Operatie aan het spijsverteringskanaal bij Een aandoening van de anus
Operatie aan de anus of verwijdering van een abces of gezwel bij Een aandoening van de anus
Meerdere behandelingen of onderzoeken door de maag-darm-leverarts bij Een aandoening van de anus
Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts bij Een aandoening van de anus
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling door de maag-darm-leverarts bij Een aandoening van de anus
Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij Een aandoening van de anus
3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken bij Een aandoening van de anus
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van de anus
Implanteren / vervangen / verwijderen van een darmneuromodulator bij een aandoening van het spijsverteringsstelsel
Operatie aan het spijsverteringskanaal (met behulp van scopie-apparatuur - met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het
spijsverteringsstelsel
Operatie aan het spijsverteringskanaal (met behulp van scopie-apparatuur - met maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het
spijsverteringsstelsel
Operatie aan het spijsverteringskanaal (met behulp van scopie-apparatuur) bij Een aandoening van het spijsverteringsstelsel
Operatie aan het spijsverteringskanaal (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van het spijsverteringsstelsel
Operatie aan het spijsverteringskanaal (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van het spijsverteringsstelsel
Operatie aan het spijsverteringskanaal bij Een aandoening van het spijsverteringsstelsel
Operatie aan het spijsverteringskanaal (met behulp van scopie-apparatuur - met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het
spijsverteringsstelsel
Operatie aan het spijsverteringskanaal (met behulp van scopie-apparatuur - met maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het
spijsverteringsstelsel
Operatie aan het spijsverteringskanaal (met behulp van scopie-apparatuur) bij Een aandoening van het spijsverteringsstelsel
Operatie aan het spijsverteringskanaal (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van het spijsverteringsstelsel
Operatie aan het spijsverteringskanaal (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van het spijsverteringsstelsel
Operatie aan het spijsverteringskanaal bij Een aandoening van het spijsverteringsstelsel
Operatie aan de anus of verwijdering van een abces of gezwel bij Een aandoening van het spijsverteringsstelsel
Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van het spijsverteringsstelsel
Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van het spijsverteringsstelsel
Meerdere behandelingen of onderzoeken door de maag-darm-leverarts bij Een aandoening van het spijsverteringsstelsel
Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts bij Een aandoening van het spijsverteringsstelsel
10.420,81
5.439,82
30.022,41
6.774,35
1.825,53
2.579,25
6.366,33
1.094,30
1.164,39
677,16
1.628,40
610,38
2.550,28
713,05
569,58
281,27
700,01
491,57
535,34
332,45
12.049,21
6.050,20
32.572,69
7.487,40
2.395,11
2.860,52
7.066,34
1.585,87
1.699,73
1.009,61
58
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
Kosten ziekenhuis
Honorarium medisch
specialist
390,87
721,72
387,23
164,07
349,93
1.612,10
3.427,08
163,74
17.690,68
6.153,12
3.476,00
1.321,82
7.139,26
21.193,19
4.978,16
24.405,43
578,41
5.614,76
6.049,24
32.138,56
334,03
292,38
284,27
166,66
210,10
118,85
133,69
198,15
1.161,59
42,08
1.026,58
438,80
407,79
596,66
1.201,34
1.643,22
670,36
2.535,97
269,99
552,55
972,51
1.852,03
255,93
175,76
675,14
888,38
597,33
282,92
483,62
1.810,25
4.588,67
205,82
18.717,26
6.591,92
3.883,79
1.918,48
8.340,60
22.836,41
5.648,52
26.941,40
848,40
6.167,31
7.021,75
33.990,59
589,96
468,14
Omschrijving dbc-zorgproduct
Totaalprijs EZH
15C582
15C583
15C584
15C585
15C586
15C587
15C588
15C589
15C590
15C591
15C592
15C593
15C594
15C595
15C596
15C597
15C598
15C599
15C600
15C601
15C602
15C603
119499075
119499076
119499077
119499078
119599002
119599003
119599004
119599006
119599007
119599008
119599010
119599011
119599012
119599013
119599014
119599015
119999002
119999004
119999005
119999006
119999007
119999011
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling door de maag-darm-leverarts bij Een aandoening van het spijsverteringsstelsel
Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij Een aandoening van het spijsverteringsstelsel
3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken bij Een aandoening van het spijsverteringsstelsel
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van het spijsverteringsstelsel
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van de blinde darm of het buikvlies
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van de blinde darm of het buikvlies
Operatie bij Een aandoening van de blinde darm of het buikvlies
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van de blinde darm of het buikvlies
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de blinde darm of het buikvlies
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de blinde darm of het buikvlies
Operatief verwijderen van de blinde darm bij Een aandoening van de blinde darm of het buikvlies
Operatie bij Een aandoening van de blinde darm of het buikvlies
Operatie (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van de blinde darm of het buikvlies
Operatie (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van de blinde darm of het buikvlies
Operatie (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van de blinde darm of het buikvlies
Operatie (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van de blinde darm of het buikvlies
Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts bij Een ziekte van slokdarm / maag / twaalfvingerige darm
Operatie bij Een ziekte van slokdarm / maag / twaalfvingerige darm
Operatie (Zonder of met maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een ziekte van slokdarm / maag / twaalfvingerige darm
Operatie (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een ziekte van slokdarm / maag / twaalfvingerige darm
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een ziekte van slokdarm / maag / twaalfvingerige darm
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Een ziekte van slokdarm / maag / twaalfvingerige darm
15C604
119999012
Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts (Met verpleegligdagen) bij Een ziekte van slokdarm / maag / twaalfvingerige darm
1.076,40
536,54
1.612,94
15C605
15C606
15C607
15C608
15C609
15C611
15C614
15C615
15C616
15C618
15C621
15C622
15C623
15C624
15C625
15C626
15C627
15C628
15C629
15C630
15C631
15C632
15C633
15C634
15C635
15C636
15C637
15C638
15C639
15C642
15C644
119999013
119999015
120201003
120201004
120201005
120201010
120301003
120301004
120301005
120301010
120701011
120701012
120701013
120701016
120701017
120701018
120701020
120701021
120701022
120701025
120701026
120701027
129999026
129999027
129999028
129999029
129999031
129999032
129999033
129999038
129999040
Behandeling of onderzoek door de maag-darm-leverarts (Met verpleegligdagen) bij Een ziekte van slokdarm / maag / twaalfvingerige darm
Consult op de polikliniek bij Een ziekte van slokdarm / maag / twaalfvingerige darm
Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een huidaandoening met blaren
Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een huidaandoening met blaren
6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een huidaandoening met blaren
Consult op de polikliniek bij Een huidaandoening met blaren
Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Huidontsteking of eczeem
Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Huidontsteking of eczeem
6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Huidontsteking of eczeem
Consult op de polikliniek bij Huidontsteking of eczeem
Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van talgklieren / zweetklieren
6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van talgklieren / zweetklieren
Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van talgklieren / zweetklieren
Lasertherapie bij Een aandoening van talgklieren / zweetklieren
Een tot twee dagbehandelingen of polikliniekbezoeken bij Een aandoening van talgklieren / zweetklieren
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van talgklieren / zweetklieren
Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van haar / nagels
6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van haar / nagels
Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van haar / nagels
Lasertherapie bij Een aandoening van haar / nagels
Een tot twee dagbehandelingen of polikliniekbezoeken bij Een aandoening van haar / nagels
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van haar / nagels
Operatieve ingreep (Met verpleegligdagen) bij Een pigmentstoornis
Operatieve ingreep (Met verpleegligdagen) bij Een pigmentstoornis
Operatieve ingreep (Met verpleegligdagen) bij Een pigmentstoornis
Operatieve ingreep bij Een pigmentstoornis
Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een pigmentstoornis
6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een pigmentstoornis
Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een pigmentstoornis
Lasertherapie bij Een pigmentstoornis
Consult op de polikliniek bij Een pigmentstoornis
4.944,34
133,24
1.439,46
21.661,30
4.746,78
76,94
1.305,67
12.676,99
4.147,45
94,37
1.123,28
3.248,17
615,41
423,51
190,41
62,02
615,41
615,41
615,41
131,09
202,44
95,39
4.136,46
4.136,46
4.136,46
573,19
4.136,46
4.136,46
4.136,46
229,02
53,53
626,34
109,13
265,40
670,14
403,57
52,31
228,64
450,73
348,51
46,53
232,10
381,70
386,19
140,78
98,13
44,99
192,31
257,46
321,82
85,47
106,69
50,52
257,46
321,82
386,19
335,46
192,31
256,41
320,51
85,47
46,48
5.570,68
242,37
1.704,86
22.331,44
5.150,35
129,25
1.534,31
13.127,72
4.495,96
140,90
1.355,38
3.629,87
1.001,60
564,29
288,54
107,01
807,72
872,87
937,23
216,56
309,13
145,91
4.393,92
4.458,28
4.522,65
908,65
4.328,77
4.392,87
4.456,97
314,49
100,01
59
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
Omschrijving dbc-zorgproduct
15C645
15C646
15C647
15C648
15C649
15C650
15C651
15C652
15C653
129999042
129999043
129999044
129999045
129999046
129999047
129999048
129999049
129999056
Amputatie (Met verpleegligdagen) bij Een infectie of een overige aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
Amputatie bij Een infectie of een overige aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
Amputatie (Met verpleegligdagen) bij Een infectie of een overige aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
Amputatie bij Een infectie of een overige aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
Operatieve ingreep (Met verpleegligdagen) bij Een infectie of een overige aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
Operatieve ingreep (Met verpleegligdagen) bij Een infectie of een overige aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
Operatieve ingreep (Met verpleegligdagen) bij Een infectie of een overige aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
Operatieve ingreep bij Een infectie of een overige aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een infectie of een overige aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
15C654
15C655
15C658
15C660
15C661
15C662
15C663
15C664
15C665
129999057
129999058
129999063
129999065
129999067
129999068
129999069
129999070
129999072
6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een infectie of een overige aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een infectie of een overige aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
Lasertherapie bij Een infectie of een overige aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
Consult op de polikliniek bij Een infectie of een overige aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
Operatieve ingreep (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerde aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
Operatieve ingreep (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerde aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
Operatieve ingreep (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerde aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
Operatieve ingreep bij Een niet nader gespecificeerde aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een niet nader gespecificeerde aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
15C666
129999073
6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een niet nader gespecificeerde aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
15C667
15C670
15C672
15C673
15C674
15C675
15C676
15C677
15C678
15C679
15C680
15C681
15C682
15C683
15C684
15C685
15C686
15C687
15C688
15C689
15C690
15C691
15C692
15C693
15C694
15C695
15C696
15C697
15C698
15C699
15C700
15C701
15C702
15C703
15C704
129999074
129999079
129999081
131999004
131999005
131999009
131999010
131999016
131999017
131999018
131999020
131999021
131999022
131999028
131999029
131999030
131999031
131999032
131999033
131999034
131999040
131999042
131999043
131999044
131999045
131999050
131999060
131999061
131999063
131999068
131999069
131999072
131999073
131999074
131999082
Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een niet nader gespecificeerde aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
Lasertherapie bij Een niet nader gespecificeerde aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
Consult op de polikliniek bij Een niet nader gespecificeerde aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
Verwijderen van pennen / schroeven / metalen platen bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Verwijderen van pennen / schroeven / metalen platen (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Meer dan 8 dagbehandelingen bij Een reumatische aandoening
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een reumatische aandoening
Immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Ziekten van botspierstelsel
4 tot 8 dagbehandelingen bij Een reumatische aandoening
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een reumatische aandoening
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een reumatische aandoening
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Multidisciplinaire behandeling bij Ziekten van botspierstelsel
Dagbehandeling bij Ziekten van botspierstelsel
Dagbehandeling (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Ziekten van botspierstelsel
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Ziekten van botspierstelsel
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Ziekten van botspierstelsel
1 tot 3 dagbehandelingen bij Een reumatische aandoening
Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Ziekten van botspierstelsel
Operatie aan bekken / heup / bovenbeen bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Meer dan twee bezoeken aan polikliniek en/of onderzoeken bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Ziekten van botspierstelsel
Meer dan 4 polikliniekbezoeken (Onderzoek) bij Een reumatische aandoening
1 tot 3 dagbehandelingen bij Osteoporose (botontkalking)
Meer dan 3 dagbehandelingen bij Osteoporose (botontkalking)
Operatie aan de schouder bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Implanteren van een schouderprothese bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Implanteren van een schouderprothese (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Kosten ziekenhuis
8.382,49
4.136,46
6.127,52
1.981,50
2.323,78
6.944,81
24.650,28
469,81
2.026,78
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
2.432,91
10.815,40
519,04
4.655,50
540,59
6.668,11
435,16
2.416,66
283,73
2.607,51
508,14
7.452,95
1.032,26
25.682,54
310,03
779,84
313,89
2.340,67
5.000,75
19.842,77
189,66
109,42
1.518,75
4.136,46
4.136,46
252,94
1.630,55
462,42
953,77
85,47
64,77
387,52
321,82
386,19
251,01
235,26
5.463,17
20.796,54
275,13
174,19
1.906,27
4.458,28
4.522,65
503,95
1.865,81
3.152,41
323,97
3.476,38
4.136,46
158,03
83,70
1.274,88
3.082,64
2.873,03
1.929,57
2.267,25
1.964,13
1.411,99
1.793,72
14.965,37
6.319,14
1.209,95
2.901,69
280,12
662,14
861,79
17.499,94
4.834,31
623,13
908,89
23.735,46
8.295,16
284,71
10.139,61
439,26
391,34
1.964,13
458,22
2.063,88
2.302,18
1.964,13
8.020,98
201,30
484,61
85,47
52,82
281,02
332,03
395,77
352,65
448,78
1.185,07
236,53
301,30
2.137,94
823,41
273,14
437,59
151,89
240,90
345,40
659,09
404,74
348,06
271,60
1.891,67
765,29
318,46
984,45
164,99
222,32
369,85
148,92
237,19
715,57
683,65
637,51
109,66
4.621,07
243,50
136,52
1.555,90
3.414,67
3.268,80
2.282,22
2.716,03
3.149,20
1.648,52
2.095,02
17.103,31
7.142,55
1.483,09
3.339,28
432,01
903,04
1.207,19
18.159,03
5.239,05
971,19
1.180,49
25.627,13
9.060,45
603,17
11.124,06
604,25
613,66
2.333,98
607,14
2.301,07
3.017,75
2.647,78
8.658,49
310,96
60
Declaratiecode
15C705
15C706
15C707
15C708
15C709
15C710
15C711
15C712
15C713
15C714
15C715
15C716
15C717
15C718
15C719
15C720
15C721
15C722
15C723
15C724
15C725
15C726
15C727
15C728
15C729
15C730
15C731
15C732
15C733
15C734
15C735
15C736
15C737
15C738
15C739
15C740
15C741
15C742
15C743
15C744
15C745
15C746
15C747
15C748
15C749
15C750
15C751
15C752
15C753
15C754
15C755
15C756
15C757
15C758
15C759
15C760
15C761
Dbc-zorgproduct
131999083
131999084
131999092
131999093
131999099
131999100
131999101
131999110
131999111
131999117
131999118
131999119
131999129
131999130
131999131
131999135
131999136
131999144
131999145
131999146
131999147
131999150
131999151
131999154
131999155
131999156
131999157
131999164
131999166
131999167
131999168
131999175
131999176
131999177
131999186
131999187
131999194
131999196
131999199
131999200
131999201
131999206
131999207
131999208
131999209
131999214
131999216
131999219
131999220
131999221
131999222
131999228
131999231
131999235
131999244
131999247
131999248
Omschrijving dbc-zorgproduct
3 tot 4 polikliniekbezoeken (Onderzoek) bij Een reumatische aandoening
Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met echo) bij Een reumatische aandoening
Aanbrengen of verwijderen van pennen / schroeven / metalen platen bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen
Operatie bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Operatie (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Operatieve behandeling van een ontwrichte schouder bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Vervolg contact) bij Ziekten van botspierstelsel
Behandeling of onderzoek op de polikliniek (Eerste contact) bij Ziekten van botspierstelsel
3 tot 4 polikliniekbezoeken (met echo) bij Een reumatische aandoening
Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij Een reumatische aandoening
Meer dan 4 polikliniekbezoeken (met beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI)) bij Een reumatische aandoening
Aanbrengen of verwijderen van pennen / schroeven /metalen platen bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen
Aanbrengen of verwijderen van pennen / schroeven / metalen platen bij Artrose (gewrichtsslijtage)
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Artrose (gewrichtsslijtage)
Operatie bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Operatie (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Operatieve behandeling van een gescheurde pees bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Operatie aan knie en/of onderbeen bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Consult op de polikliniek (Vervolg contact) bij Ziekten van botspierstelsel
Consult op de polikliniek (Eerste contact) bij Ziekten van botspierstelsel
Vervolg contact (1 tot 2 polikliniekbezoeken - Onderzoek) bij Een reumatische aandoening
Eerste contact (1 tot 2 polikliniekbezoeken - Onderzoek) bij Een reumatische aandoening
3 tot 4 polikliniekbezoeken bij Een reumatische aandoening
3 tot 4 polikliniekbezoeken (met beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI)) bij Een reumatische aandoening
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen
Aanbrengen of verwijderen van pennen / schroeven /metalen platen bij Artrose (gewrichtsslijtage)
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Artrose (gewrichtsslijtage)
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Artrose (gewrichtsslijtage)
Botoperatie bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Botoperatie (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Operatie aan de schouder bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Vervolg contact (1 tot 2 polikliniekbezoeken - met echo) bij Een reumatische aandoening
Eerste contact (1 tot 2 polikliniekbezoeken - met echo) bij Een reumatische aandoening
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Artrose (gewrichtsslijtage)
Knieoperatie bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Implanteren van een enkel- of voetprothese bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Implanteren van een enkel- of voetprothese (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Vervolg contact (1 tot 2 polikliniekbezoeken) bij Een reumatische aandoening
Vervolg contact (1 tot 2 polikliniekbezoeken - met beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI)) bij Een reumatische aandoening
Eerste contact (1 tot 2 polikliniekbezoeken) bij Een reumatische aandoening
Eerste contact (1 tot 2 polikliniekbezoeken - met beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI)) bij Een reumatische aandoening
Meer dan twee onderzoeken bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek bij Artrose (gewrichtsslijtage)
Operatie aan de elleboog of onderarm bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Implanteren van een elleboog- of polsprothese bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Implanteren van een elleboog- of polsprothese (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Operatie aan de enkel of voet bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen
Meer dan twee onderzoeken bij Artrose (gewrichtsslijtage)
Operatie aan de enkel of voet bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Consult op de polikliniek bij Artrose (gewrichtsslijtage)
Operatie aan de pols of hand bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Implanteren van een handprothese bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Kosten ziekenhuis
1.964,13
808,38
622,00
1.924,03
1.861,80
3.546,74
2.953,65
262,10
247,31
622,12
546,81
1.044,73
377,40
22.844,40
6.531,22
1.964,13
640,81
728,06
3.581,49
4.038,68
4.388,39
48,09
83,84
1.964,13
1.964,13
429,36
650,72
292,92
473,50
1.964,13
1.964,13
1.235,23
3.467,99
1.779,85
479,27
670,94
297,73
279,87
1.648,00
1.964,13
4.228,90
209,79
626,90
416,02
683,15
267,78
332,95
2.197,06
1.964,13
4.994,95
2.887,18
97,50
264,49
1.591,60
106,72
2.111,35
1.964,13
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
326,86
2.290,99
385,40
1.193,78
106,62
728,62
191,84
2.115,87
544,86
2.406,66
599,35
4.146,09
486,76
3.440,41
171,16
433,26
192,85
440,16
282,43
904,55
304,56
851,37
421,72
1.466,45
96,90
474,30
1.586,49
24.430,89
647,46
7.178,68
83,30
2.047,43
160,12
800,93
284,83
1.012,89
515,83
4.097,32
365,97
4.404,65
965,76
5.354,15
88,97
137,06
142,98
226,82
238,04
2.202,17
272,54
2.236,67
238,21
667,57
377,26
1.027,98
265,51
558,43
141,87
615,37
91,59
2.055,72
224,38
2.188,51
372,40
1.607,63
400,54
3.868,53
220,75
2.000,60
195,01
674,28
240,24
911,18
114,87
412,60
240,10
519,97
361,89
2.009,89
535,04
2.499,17
579,50
4.808,40
158,44
368,23
239,18
866,08
181,10
597,12
273,46
956,61
119,91
387,69
95,94
428,89
644,23
2.841,29
407,23
2.371,36
671,19
5.666,14
786,36
3.673,54
66,29
163,79
104,95
369,44
566,64
2.158,24
88,52
195,24
543,41
2.654,76
464,34
2.428,47
61
Declaratiecode
15C762
15C763
15C764
15C765
15C766
15C767
15C768
15C769
15C770
15C771
15C772
15C773
15C774
15C775
15C776
15C777
15C778
15C779
15C780
15C781
15C782
15C783
15C784
15C785
15C786
15C787
15C788
15C789
15C790
15C791
15C792
15C793
15C794
15C795
15C796
15C797
15C798
15C799
15C800
15C801
15C802
15C803
15C804
15C805
15C806
15C807
15C808
15C809
15C810
15C811
15C812
15C813
15C814
15C815
15C816
15C817
15C818
Dbc-zorgproduct
131999249
131999251
131999254
131999256
140301003
140301006
140301007
140301008
140301009
140301010
140301011
140301012
140301013
140301014
140301015
140301016
140301017
140301018
140301019
140301020
140301022
140301023
140301024
140301025
140301026
140301027
140301028
140301029
140301030
140301031
140301032
140301033
140301034
140301035
140301036
140301038
140301039
140301041
140301043
140301045
140301047
140301048
140301049
140301050
140301051
140301052
140301053
140301054
140301055
140301056
140301057
140301058
140301059
140301060
140301062
140301063
140301064
Omschrijving dbc-zorgproduct
Implanteren van een handprothese (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Knieoperatie bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Operatie aan de schouder of elleboog bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Operatie aan de pols of hand bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Thuishemodialyse (Dialyse 1-3) bij Chronisch nierfalen
Thuishemodialyse (Dialyse 4-5) bij Chronisch nierfalen
Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Dialyse 1-3) bij Chronisch nierfalen
Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Verpleegligdagen - Dialyse 1-3) bij Chronisch nierfalen
Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Dialyse 1-3) bij Acuut nierfalen
Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Verpleegligdagen - Dialyse 1-3) bij Acuut nierfalen
Behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Chronisch nierfalen - nog geen dialyse
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Chronisch nierfalen - nog geen dialyse
Behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Insulinepomp of shunt of port-a-cath
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Insulinepomp of shunt of port-a-cath
Implanteren of vervangen van een insulinepomp
Implanteren of vervangen van een insulinepomp (Met verpleegligdagen)
Automatische Peritoneaal Dialyse (APD) bij Nierfalen
Automatische Peritoneaal Dialyse (APD) (Met verpleegligdagen) bij Nierfalen
Continue Ambulante Peritoneaal Dialyse (CAPD) bij Nierfalen
Continue Ambulante Peritoneaal Dialyse (CAPD) (Met verpleegligdagen) bij Nierfalen
Thuishemodialyse (Dialyse 6 of meer) bij Chronisch nierfalen
Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Dialyse 4-5) bij Chronisch nierfalen
Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Verpleegligdagen - Dialyse 4-5) bij Chronisch nierfalen
Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Dialyse 4-5) bij Acuut nierfalen
Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Verpleegligdagen - Dialyse 4-5) bij Acuut nierfalen
Behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Acuut nierfalen
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Acuut nierfalen
Behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Chronisch nierfalen
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Chronisch nierfalen
Diagnostisch onderzoek bij Chronisch nierfalen - nog geen dialyse
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Chronisch nierfalen - nog geen dialyse
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Chronisch nierfalen - nog geen dialyse
Diagnostisch onderzoek bij Insulinepomp of shunt of port-a-cath
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Insulinepomp of shunt of port-a-cath
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Insulinepomp of shunt of port-a-cath
Shuntoperatie of verwijderen insulinepomp
Shuntoperatie of verwijderen insulinepomp (Met verpleegligdagen)
Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Dialyse 6 of meer) bij Chronisch nierfalen
Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Verpleegligdagen - Dialyse 6 of meer) bij Chronisch nierfalen
Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Dialyse 6 of meer) bij Acuut nierfalen
Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Verpleegligdagen - Dialyse 6 of meer) bij Acuut nierfalen
Diagnostisch onderzoek bij Acuut nierfalen
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Acuut nierfalen
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Acuut nierfalen
Diagnostisch onderzoek bij Chronisch nierfalen
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Chronisch nierfalen
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Chronisch nierfalen
Meer dan 7 polikliniekbezoeken of dagbehandeling bij Chronisch nierfalen - nog geen dialyse
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij bij Insulinepomp of shunt of port-a-cath
Inbrengen van port-a-cath of opheffen van shunt
Inbrengen van port-a-cath of opheffen van shunt (Met verpleegligdagen)
Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij Acuut nierfalen
Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij Chronisch nierfalen
4 tot 7 polikliniekbezoeken bij Chronisch nierfalen - nog geen dialyse
Consult op de polikliniek bij bij Insulinepomp of shunt of port-a-cath
3 tot 4 polikliniekbezoeken bij Acuut nierfalen
3 tot 4 polikliniekbezoeken bij Chronisch nierfalen
Kosten ziekenhuis
3.424,14
1.700,00
1.170,54
598,05
784,11
1.325,67
1.117,81
3.552,63
235,38
4.000,61
1.446,35
2.406,18
1.247,29
1.304,17
3.555,91
3.555,91
1.269,86
3.043,68
1.366,26
4.025,04
3.555,91
1.709,60
3.912,50
855,92
8.445,71
3.555,91
2.393,42
509,17
1.997,27
664,12
23.601,84
5.698,28
349,01
3.555,91
3.504,55
2.283,00
3.366,18
2.497,88
3.604,72
397,88
17.497,67
378,33
15.475,77
6.758,24
480,93
20.128,54
7.424,34
1.574,01
391,45
1.990,74
3.518,40
1.102,68
741,90
704,05
152,65
361,59
327,16
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
500,70
3.924,84
357,80
2.057,80
290,94
1.461,48
195,46
793,51
99,36
883,47
96,24
1.421,91
104,35
1.222,16
281,58
3.834,21
131,58
366,96
738,75
4.739,36
319,64
1.765,99
482,77
2.888,95
153,96
1.401,25
205,90
1.510,07
209,65
3.765,56
209,65
3.765,56
100,37
1.370,23
265,51
3.309,19
103,51
1.469,77
287,99
4.313,03
96,24
3.652,15
108,92
1.818,52
307,45
4.219,95
126,52
982,44
774,23
9.219,94
196,69
3.752,60
389,37
2.782,79
171,23
680,40
305,03
2.302,30
337,60
1.001,72
1.939,88
25.541,72
870,32
6.568,60
115,89
464,90
208,87
3.764,78
347,56
3.852,11
409,95
2.692,95
470,78
3.836,96
127,80
2.625,68
319,94
3.924,66
177,58
575,46
956,11
18.453,78
198,84
577,17
1.644,29
17.120,06
603,60
7.361,84
185,87
666,80
1.790,92
21.919,46
516,35
7.940,69
384,38
1.958,39
77,58
469,03
300,52
2.291,26
421,81
3.940,21
233,71
1.336,39
207,48
949,38
303,16
1.007,21
39,66
192,31
156,86
518,45
149,38
476,54
62
Declaratiecode
15C819
15C820
15C821
15C822
15C823
15C824
15C825
15C826
15C827
15C828
15C829
15C830
15C831
15C832
15C833
15C834
15C835
15C836
15C837
15C839
15C840
15C841
15C842
15C843
15C844
15C845
15C846
15C847
15C848
15C849
15C850
15C851
15C852
15C853
15C854
15C855
15C856
15C857
15C858
15C859
15C860
15C861
15C862
15C863
15C864
15C865
15C866
15C867
15C868
15C869
15C870
15C871
15C872
15C873
15C874
15C875
15C876
Dbc-zorgproduct
140301066
140301068
140301070
140801002
140801003
140801004
140801006
140801007
140801008
140801009
140801010
140801011
140801013
140801022
149399003
149399004
149399005
149399006
149399007
149399010
149399011
149399012
149399013
149399014
149399015
149399016
149399019
149399020
149399021
149399022
149399023
149399024
149399026
149399028
149399029
149399031
149399033
149399034
149399035
149399036
149399037
149399038
149399040
149399042
149399043
149399044
149399045
149399046
149399048
149399049
149399051
149399053
149399055
149599002
149599003
149599004
149599005
Omschrijving dbc-zorgproduct
1 tot 3 polikliniekbezoeken bij Chronisch nierfalen - nog geen dialyse
1 tot 2 polikliniekbezoeken bij Acuut nierfalen
1 tot 2 polikliniekbezoeken bij Chronisch nierfalen
Operatie aan de borst(en) bij Een aandoening van de borst(en)
Operatie aan de borst(en) bij Een aandoening van de borst(en)
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van de borst(en)
Operatie aan de borst(en) bij Een aandoening van de borst(en)
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van de borst(en)
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de borst(en)
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de borst(en)
Beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI) bij Een aandoening van de borst(en)
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Een aandoening van de borst(en)
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van de borst(en)
Operatieve ingreep in geval van borstvorming bij Een aandoening van de borst(en)
Operatie bij Stoornissen van de menstruatiecyclus
Operatie bij Ontsteking aan vrouwelijke organen in het bekken
Behandeling bij Stoornissen van de menstruatiecyclus
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Stoornissen van de menstruatiecyclus
Operatie bij Stoornissen van de menstruatiecyclus
Behandeling bij Ontsteking aan vrouwelijke organen in het bekken
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Ontsteking aan vrouwelijke organen in het bekken
Operatieve behandeling bij Ontsteking aan vrouwelijke organen in het bekken
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Stoornissen van de menstruatiecyclus
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Stoornissen van de menstruatiecyclus
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Stoornissen van de menstruatiecyclus
Kijkoperatie bij Stoornissen van de menstruatiecyclus
Behandeling bij Een aandoening aan baarmoeder / eierstokken / eileiders
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening aan baarmoeder / eierstokken / eileiders
Operatie bij Een aandoening aan baarmoeder / eierstokken / eileiders
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Ontsteking aan vrouwelijke organen in het bekken
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Ontsteking aan vrouwelijke organen in het bekken
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Ontsteking aan vrouwelijke organen in het bekken
Diagnostisch onderzoek bij Ontsteking aan vrouwelijke organen in het bekken
Consult op de polikliniek bij Stoornissen van de menstruatiecyclus
Operatieve behandeling bij Stoornissen van de menstruatiecyclus
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van vrouwelijke organen
Behandeling bij Overgangsklachten
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Overgangsklachten
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening aan baarmoeder / eierstokken / eileiders
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening aan baarmoeder / eierstokken / eileiders
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening aan baarmoeder / eierstokken / eileiders
Kijkoperatie bij Een aandoening aan baarmoeder / eierstokken / eileiders
Consult op de polikliniek bij Ontsteking aan vrouwelijke organen in het bekken
Diagnostisch onderzoek bij Stoornissen van de menstruatiecyclus
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Buikpijn
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Overgangsklachten
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Overgangsklachten
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Overgangsklachten
Consult op de polikliniek bij Een aandoening aan baarmoeder / eierstokken / eileiders
Operatieve behandeling bij Een aandoening aan baarmoeder / eierstokken / eileiders
Consult op de polikliniek bij Buikpijn
Consult op de polikliniek bij Overgangsklachten
Diagnostisch onderzoek bij Een aandoening aan baarmoeder / eierstokken / eileiders
Ingreep om de urine uit de nier te laten lopen bij Een aandoening van nier(en) of urineleiders
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van nier(en) of urineleiders
Immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Nierontsteking
Immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Nierontsteking
Kosten ziekenhuis
267,97
212,14
168,83
2.131,91
923,69
1.006,81
1.544,94
1.743,25
823,54
3.264,89
298,48
431,41
120,77
1.505,55
3.685,07
7.907,65
982,16
1.194,19
3.905,86
388,87
2.474,54
512,53
245,53
1.389,26
2.766,74
1.460,60
1.389,26
1.714,49
3.760,32
205,06
1.389,26
3.899,36
1.634,51
129,00
1.520,37
85,52
1.389,26
1.389,26
258,34
1.389,26
3.113,15
1.816,67
84,23
910,52
692,19
196,04
1.389,26
1.389,26
77,02
2.499,22
178,57
64,56
1.364,12
904,49
2.149,51
942,30
7.344,85
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
200,81
468,78
107,90
320,04
98,63
267,46
532,78
2.664,69
211,92
1.135,61
570,84
1.577,65
519,64
2.064,58
200,70
1.943,95
260,33
1.083,87
290,43
3.555,32
150,86
449,34
87,12
518,53
57,43
178,20
397,32
1.902,87
1.065,89
4.750,96
603,14
8.510,79
337,66
1.319,82
309,31
1.503,50
774,68
4.680,54
284,18
673,05
281,47
2.756,01
359,03
871,56
341,85
587,38
222,70
1.611,96
415,30
3.182,04
667,95
2.128,55
374,09
1.763,35
273,79
1.988,28
817,69
4.578,01
220,25
425,31
221,56
1.610,82
428,49
4.327,85
450,79
2.085,30
180,02
309,02
525,46
2.045,83
153,15
238,67
84,37
1.473,63
83,94
1.473,20
333,76
592,10
209,78
1.599,04
458,51
3.571,66
677,72
2.494,39
122,40
206,63
428,58
1.339,10
274,14
966,33
176,19
372,23
84,37
1.473,63
84,37
1.473,63
173,99
251,01
942,78
3.442,00
184,73
363,30
128,00
192,56
549,96
1.914,08
408,10
1.312,59
348,42
2.497,93
478,93
1.421,23
1.401,31
8.746,16
63
Declaratiecode
15C877
15C878
15C879
15C880
15C881
15C882
15C883
15C884
15C885
15C886
15C887
15C888
15C889
15C890
15C891
15C892
15C893
15C894
15C895
15C896
15C897
15C898
15C899
15C900
15C901
15C902
15C903
15C904
15C905
15C906
15C907
15C908
15C909
15C910
15C911
15C912
15C913
15C914
15C915
15C916
15C917
15C918
15C919
15C920
15C921
15C922
15C923
15C924
15C925
15C926
15C927
15C928
15C929
15C930
15C931
15C932
15C933
Dbc-zorgproduct
149599006
149599007
149599008
149599009
149599010
149599011
149599012
149599013
149599014
149599015
149599016
149599019
149599020
149599021
149599022
149599023
149599024
149599025
149599026
149599027
149599028
149599030
149599032
149899002
149899003
149899004
149899005
149899006
149899007
149899008
149899009
149899010
149899012
149899013
149899015
149899017
149999005
149999007
149999008
149999009
149999010
149999014
149999016
149999021
149999022
149999023
149999027
149999028
149999029
149999030
149999031
149999034
149999035
149999042
149999048
149999049
149999050
Omschrijving dbc-zorgproduct
Kijkoperatie in de buikholte bij Een aandoening van de urineleider
Een operatie bij Een aandoening van de urineleider
Een operatie (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van de urineleider
Kijkoperatie in de buikholte bij Een nieraandoening
Een operatie bij Een nieraandoening
Een operatie (Met verpleegligdagen) bij Een nieraandoening
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van nier(en) of urineleiders
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van nier(en) of urineleiders
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van nier(en) of urineleiders
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Nierontsteking
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Nierontsteking
Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij Een aandoening van nier(en) of urineleiders
Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij Nierontsteking
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Nierontsteking
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Nierontsteking
Kijkoperatie bij Een aandoening van de urineleider
Kijkoperatie (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van de urineleider
Kijkoperatie bij Een nieraandoening
Kijkoperatie (Met verpleegligdagen) bij Een nieraandoening
Meer dan twee bezoeken aan polikliniek en/of onderzoeken bij Een aandoening van nier(en) of urineleiders
Meer dan twee bezoeken aan polikliniek en/of onderzoeken bij Nierontsteking
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van nier(en) of urineleiders
Consult op de polikliniek bij Nierontsteking
Onderzoek van prostaatweefsel bij Een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen
Operatie bij Een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen
Implanteren van een penisprothese bij Een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen
Kijkoperatie bij Een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen
Operatie bij Een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen
Operatie bij Een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen
Operatie bij Een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen
Operatie bij Een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen
Blaasspoeling bij Klachten van de onderste urinewegen
Kijkoperatie in de buikholte bij Klachten van de onderste urinewegen
Operatie bij Klachten van de onderste urinewegen
Operatie (Met verpleegligdagen) bij Klachten van de onderste urinewegen
Blaasspoeling bij Een aandoening van urinewegen of prostaat
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Klachten van de onderste urinewegen
Kijkoperatie bij Klachten van de onderste urinewegen
Kijkoperatie in de buikholte bij Een aandoening van urinewegen of prostaat
Operatie bij Een aandoening van urinewegen of prostaat
Operatie (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van urinewegen of prostaat
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Klachten van de onderste urinewegen
1 tot 3 operaties bij Klachten van de onderste urinewegen
Meer dan 3 operaties bij Klachten van de onderste urinewegen
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Klachten van de onderste urinewegen
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Klachten van de onderste urinewegen
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van urinewegen of prostaat
Operatie bij Een aandoening van urinewegen of prostaat
Consult op de polikliniek bij Klachten van de onderste urinewegen
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van urinewegen of prostaat
1 tot 3 operaties bij Een aandoening van urinewegen of prostaat
Meer dan 3 operaties bij Een aandoening van urinewegen of prostaat
Kosten ziekenhuis
3.225,82
2.357,09
10.368,89
4.889,15
126,59
10.611,73
421,12
23.513,16
4.623,82
756,59
2.137,44
578,41
705,76
16.550,58
7.890,89
1.610,13
2.103,57
2.184,25
4.322,02
381,36
301,65
114,79
122,48
553,77
1.546,08
8.130,67
10.191,56
248,03
2.188,86
3.509,14
2.780,19
1.890,20
71,57
1.927,96
867,41
1.298,51
913,71
3.475,04
2.057,70
4.950,84
1.015,92
1.799,83
2.133,14
2.204,21
1.768,40
8.125,07
393,28
695,34
3.831,25
14.262,66
5.029,69
1.742,51
2.020,29
131,14
362,28
8.791,77
2.204,21
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
940,76
4.166,58
665,03
3.022,12
1.041,78
11.410,67
1.203,58
6.092,73
635,34
761,93
833,03
11.444,76
257,19
678,31
1.268,82
24.781,98
675,87
5.299,69
235,00
991,59
448,99
2.586,43
237,67
816,08
271,99
977,75
1.668,15
18.218,73
768,08
8.658,97
533,08
2.143,21
617,65
2.721,22
509,24
2.693,49
606,04
4.928,06
189,09
570,45
158,43
460,08
125,93
240,72
102,28
224,76
315,32
869,09
286,06
1.832,14
730,95
8.861,62
625,96
10.817,52
167,43
415,46
366,10
2.554,96
331,31
3.840,45
412,60
3.192,79
439,27
2.329,47
59,86
131,43
522,48
2.450,44
262,06
1.129,47
264,87
1.563,38
286,25
1.199,96
1.185,38
4.660,42
546,83
2.604,53
1.071,81
6.022,65
133,35
1.149,27
335,08
2.134,91
480,59
2.613,73
95,78
2.299,99
595,15
2.363,55
817,05
8.942,12
307,64
700,92
346,41
1.041,75
1.177,55
5.008,80
1.789,12
16.051,78
603,72
5.633,41
278,44
2.020,95
467,00
2.487,29
89,04
220,18
262,45
624,73
389,70
9.181,47
244,78
2.448,99
64
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
15C934
15C935
15C936
15C937
15C938
15C939
15C940
15C941
15C942
15C943
15C944
15C945
15C946
15C947
15C948
15C949
15C950
15C951
15C952
15C953
15C954
15C955
15C956
15C957
15C958
15C959
15C960
15C961
15C962
15C963
15C964
15C965
15C966
15C967
15C968
15C969
15C970
15C971
15C972
15C973
149999051
149999052
149999054
149999069
170901033
170901034
170901035
170901037
170901038
170901039
170901040
170901041
170901042
170901044
170901045
170901046
170901047
170901048
170901050
170901051
170901052
170901053
170901054
170901055
179799006
179799007
179799008
179799009
179799010
179799011
179799015
179799016
179799017
179799019
179799021
179799022
179799023
182199003
182199007
182199008
15C974
15C975
15C976
15C977
15C978
15C979
15C980
182199009
182199010
182199011
182199012
182199013
182199015
182199017
15C981
15C982
15C983
15C984
182199019
182199020
182199021
182199022
15C985
15C986
15C987
182199023
182199024
182199025
Omschrijving dbc-zorgproduct
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van urinewegen of prostaat
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van urinewegen of prostaat
Kijkoperatie bij Een aandoening van urinewegen of prostaat
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van urinewegen of prostaat
Inbrengen van een gewrichtsprothese bij Een aangeboren afwijking van de heup
Operatie bij Een aangeboren afwijking van de heup
Operatie bij Een aangeboren afwijking van de heup
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aangeboren afwijking van de heup
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aangeboren afwijking van de heup
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aangeboren afwijking van de heup
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aangeboren afwijking van de heup
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Een aangeboren afwijking van de heup
Consult op de polikliniek bij Een aangeboren afwijking van de heup
Reconstructie van de borstkas (Met verpleegligdagen) bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelsel
Reconstructie van de borstkas bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelsel
Inbrengen van een gewrichtsprothese bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelsel
Operatie bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelsel
Operatie bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelsel
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelsel
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelsel
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelsel
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelsel
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelsel
Consult op de polikliniek bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelsel
Operatieve ingreep van de maag bij Een aangeboren afwijking
Een tot twee dagbehandelingen of polikliniekbezoeken bij Een aangeboren afwijking
Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aangeboren afwijking
Halsoperatie bij Een aangeboren afwijking
Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Aangeboren hart(vaat)afwijkingen
Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Aangeboren hart(vaat)afwijkingen
Consult op de polikliniek bij Een aangeboren afwijking
Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aangeboren afwijking
6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aangeboren afwijking
Operatie bij Een aangeboren afwijking
Consult op de polikliniek bij Aangeboren hart(vaat)afwijkingen
Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Aangeboren hart(vaat)afwijkingen
6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Aangeboren hart(vaat)afwijkingen
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Flauwvallen / vermoeidheid / koorts / een vergelijkbare algemene klacht
Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij Flauwvallen / vermoeidheid / koorts / een vergelijkbare algemene klacht
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Flauwvallen / vermoeidheid / koorts / een vergelijkbare algemene klacht
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Flauwvallen / vermoeidheid / koorts /
een vergelijkbare algemene klacht
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Flauwvallen / vermoeidheid / koorts / een vergelijkbare algemene klacht
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Flauwvallen / vermoeidheid / koorts / een vergelijkbare algemene klacht
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Begeleiding bij immunotherapie
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Begeleiding bij immunotherapie
Polikliniekbezoek met beeldvorming en labonderzoek bij Traumascreening
Verpleegligdagen (Met beeldvorming en labonderzoek) bij Traumascreening
3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken bij Flauwvallen / vermoeidheid / koorts / een vergelijkbare algemene klacht
Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij Begeleiding bij immunotherapie
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Begeleiding bij immunotherapie
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Begeleiding bij immunotherapie
Intensieve therapie of therapie waarbij een instrument ingebracht wordt bij Flauwvallen / vermoeidheid / koorts / een vergelijkbare algemene
klacht
Intensieve therapie of therapie waarbij een instrument ingebracht wordt bij Operatieve ingreep
Meerdere contacten of second opinion bij Flauwvallen / vermoeidheid / koorts / een vergelijkbare algemene klacht
Kosten ziekenhuis
2.204,21
4.354,80
2.418,14
111,67
6.108,56
5.725,03
2.084,57
2.774,92
6.980,40
15.674,22
902,05
356,31
101,55
3.443,25
2.078,94
3.998,85
3.353,43
1.386,13
1.191,48
5.253,75
3.998,85
363,69
382,80
115,12
3.319,18
421,30
1.783,35
2.503,75
226,78
1.455,12
76,21
24.739,49
5.050,20
1.923,46
57,76
23.450,33
6.112,81
1.902,42
555,61
613,94
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
366,10
2.570,31
444,12
4.798,92
438,66
2.856,80
72,56
184,23
583,76
6.692,32
809,04
6.534,07
917,89
3.002,46
344,17
3.119,09
271,36
7.251,76
358,14
16.032,36
188,20
1.090,25
101,91
458,22
60,67
162,22
403,00
3.846,25
581,32
2.660,26
444,25
4.443,10
465,83
3.819,26
350,98
1.737,11
389,56
1.581,04
292,63
5.546,38
189,43
4.188,28
134,83
498,52
95,14
477,94
58,51
173,63
526,74
3.845,92
169,10
590,40
318,52
2.101,87
460,48
2.964,23
190,35
417,13
246,73
1.701,85
70,95
147,16
471,25
25.210,74
551,55
5.601,75
339,97
2.263,43
104,06
161,82
214,76
23.665,09
368,29
6.481,10
356,54
2.258,96
143,39
699,00
287,05
900,99
355,01
25.727,29
6.963,26
3.601,07
3.601,07
418,11
1.665,00
156,48
1.681,02
567,63
195,33
546,95
162,10
254,03
511,49
27.408,31
7.530,89
3.796,40
4.148,02
580,21
1.919,03
413,31
506,64
3.601,07
3.601,07
178,73
180,45
1.371,59
972,36
592,04
687,09
4.972,66
4.573,43
14,97
1.320,02
289,06
142,66
480,92
167,83
157,63
1.800,94
456,89
65
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
Omschrijving dbc-zorgproduct
15C988
15C989
15C990
15C991
15C992
15C993
15C994
15C995
15C996
15C997
15C998
15C999
15D000
15D001
182199026
182199028
182199029
182199030
182199033
182199034
182199035
182199037
182199039
182199045
182199046
182199047
182199048
182199049
15D002
15D003
15D004
15D005
15D006
15D007
182199050
189599002
189599003
189599005
189599007
189599008
15D008
15D009
15D010
15D011
15D012
15D013
15D014
15D015
15D016
15D017
15D018
15D019
15D020
15D021
15D022
15D023
15D024
15D025
15D026
15D027
15D028
15D029
15D030
15D031
15D032
15D033
15D034
189599009
189599010
189599011
189999003
189999004
189999008
189999009
189999010
189999012
189999013
191301002
191301003
191301005
191301006
191301008
191301009
191301010
191301011
191301012
199199002
199199003
199199005
199199006
199199007
199199008
199199009
199199010
Eenmalig contact bij Flauwvallen / vermoeidheid / koorts / een vergelijkbare algemene klacht
Consult op de polikliniek bij Flauwvallen / vermoeidheid / koorts / een vergelijkbare algemene klacht
Meer dan twee bezoeken aan polikliniek en/of onderzoeken bij Begeleiding bij immunotherapie
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Flauwvallen / vermoeidheid / koorts / een vergelijkbare algemene klacht
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Operatieve ingreep
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Operatieve ingreep
Intensieve therapie of therapie waarbij een instrument ingebracht wordt (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Operatieve ingreep
Consult op de polikliniek bij Begeleiding bij immunotherapie
Consult op de polikliniek bij Flauwvallen / vermoeidheid / koorts / een vergelijkbare algemene klacht
Consult op de polikliniek bij Operatieve ingreep
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Operatieve ingreep
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Operatieve ingreep
Intensieve therapie of therapie waarbij een instrument ingebracht wordt (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Operatieve ingreep
Intensieve therapie of therapie waarbij een instrument ingebracht wordt (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Operatieve ingreep
Intensieve therapie of therapie waarbij een instrument ingebracht wordt (met verpleegligdagen) bij Flauwvallen / vermoeidheid / koorts / een
vergelijkbare algemene klacht
Operatie bij Slikklachten of een zwelling of abces in de hals
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Slikklachten of een zwelling of abces in de hals
Operatie bij Slikklachten of een zwelling of abces in de hals
Consult op de polikliniek bij Slikklachten of een zwelling of abces in de hals
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Slikklachten of een zwelling of abces in de hals
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling (met behulp van scopie-apparatuur) bij Slikklachten of een zwelling of abces in de
hals
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Slikklachten of een zwelling of abces in de hals
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Slikklachten of een zwelling of abces in de hals
Ingreep aan het strottenhoofd bij Een spraak- of stemaandoening
Onderzoek van de stemplooitrilling bij Een spraak- of stemaandoening
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Een spraak- of stemaandoening
Diagnostisch onderzoek bij Een spraak- of stemaandoening
Diagnostisch onderzoek (met logopedisch onderzoek) bij Een spraak- of stemaandoening
Consult op de polikliniek bij Een spraak- of stemaandoening
Verpleegligdagen bij Een spraak- of stemaandoening
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een gevolg van een lichaamsvreemd voorwerp
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een gevolg van een lichaamsvreemd voorwerp
Ingreep bij Een gevolg van een lichaamsvreemd voorwerp
Ingreep (Met verpleegligdagen) bij Een gevolg van een lichaamsvreemd voorwerp
Consult op de polikliniek bij Een gevolg van een lichaamsvreemd voorwerp
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een gevolg van een lichaamsvreemd voorwerp
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een gevolg van een lichaamsvreemd voorwerp
Ingreep bij Een gevolg van een lichaamsvreemd voorwerp
Ingreep (Met verpleegligdagen) bij Een gevolg van een lichaamsvreemd voorwerp
Lichttherapie bij Een letsel door een uitwendige oorzaak
Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een letsel door een uitwendige oorzaak
Operatie aan de huid bij Een letsel door een uitwendige oorzaak
Opheffen van een verstopping in de luchtwegen bij Een letsel door een uitwendige oorzaak
Opheffen van een verstopping in de luchtwegen (Met verpleegligdagen) bij Een letsel door een uitwendige oorzaak
Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een letsel door een uitwendige oorzaak
6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een letsel door een uitwendige oorzaak
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een letsel door een uitwendige oorzaak
15D035
15D036
15D037
15D038
15D039
15D040
15D041
199199013
199199015
199299002
199299003
199299004
199299005
199299006
een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken bij Een letsel door een uitwendige oorzaak
Consult op de polikliniek bij Een letsel door een uitwendige oorzaak
Ernstig tot zeer ernstig letsel bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Ernstig tot zeer ernstig letsel (met operatie) bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Kosten ziekenhuis
170,32
203,45
526,12
148,80
303,03
1.506,62
2.862,68
165,02
35,90
97,65
24.433,13
5.225,48
25.742,88
5.231,04
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
98,99
269,31
124,09
327,54
166,49
692,61
133,57
282,37
115,91
418,94
177,80
1.684,42
669,91
3.532,59
105,94
270,96
51,61
87,51
20,87
118,52
576,80
25.009,93
301,19
5.526,67
1.148,57
26.891,45
571,34
5.802,38
3.290,26
2.238,98
2.037,41
3.522,68
78,62
258,01
276,79
579,56
272,39
329,52
100,59
121,78
3.567,05
2.818,54
2.309,80
3.852,20
179,21
379,79
310,69
1.562,90
3.532,13
1.363,38
298,81
110,92
363,35
179,72
36,38
1.688,32
396,63
2.819,86
1.224,06
8.639,68
86,59
2.618,90
4.682,72
176,25
3.197,47
1.369,03
1.127,18
2.732,46
945,95
7.572,85
1.964,90
3.568,05
1.523,03
210,59
126,76
351,80
360,18
165,42
156,85
220,32
231,94
52,58
457,45
150,23
230,53
420,45
605,53
29,49
260,33
433,03
306,65
397,85
94,10
267,65
226,97
341,96
533,17
224,71
410,06
240,01
521,28
1.689,66
3.883,93
1.723,56
464,23
267,77
583,67
411,66
88,96
2.145,77
546,86
3.050,39
1.644,51
9.245,21
116,08
2.879,23
5.115,75
482,90
3.595,32
1.463,13
1.394,83
2.959,43
1.287,91
8.106,02
2.189,61
3.978,11
1.763,04
223,74
173,78
3.542,41
9.439,49
730,79
1.124,12
301,31
121,29
54,02
346,25
1.150,39
222,32
251,55
202,04
345,03
227,80
3.888,66
10.589,88
953,11
1.375,67
503,35
66
Declaratiecode
15D042
15D043
15D044
15D045
15D046
15D047
15D048
15D049
15D050
15D051
15D052
15D053
15D054
15D055
15D056
15D057
15D058
15D059
15D060
15D061
15D062
15D063
15D064
15D065
15D066
15D067
15D068
15D069
15D070
15D071
15D072
15D073
15D074
15D075
15D076
15D077
15D078
15D079
15D080
15D081
15D082
15D083
15D084
15D085
15D086
15D087
15D088
15D089
15D090
15D091
15D092
15D093
15D094
15D095
15D096
15D097
15D098
Dbc-zorgproduct
199299007
199299008
199299009
199299011
199299012
199299013
199299014
199299015
199299016
199299017
199299018
199299022
199299023
199299024
199299025
199299026
199299028
199299029
199299030
199299032
199299033
199299035
199299037
199299038
199299039
199299040
199299043
199299044
199299051
199299052
199299053
199299054
199299057
199299058
199299059
199299060
199299061
199299062
199299063
199299064
199299067
199299068
199299069
199299070
199299071
199299072
199299073
199299074
199299076
199299077
199299080
199299084
199299087
199299088
199299089
199299090
199699002
Omschrijving dbc-zorgproduct
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een niet nader gespecificeerd letsel
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Implanteren van een lange prothese bij Breuk van het dijbeen
Consult op de polikliniek bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Breuk van het dijbeen
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Breuk van het dijbeen
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een niet nader gespecificeerd letsel
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Breuk van het dijbeen
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Breuk van het dijbeen
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Breuk van het dijbeen
Implanteren van een heupprothese bij Breuk van het dijbeen
Implanteren van een heupprothese (Met verpleegligdagen) bij Breuk van het dijbeen
Consult op de polikliniek bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie in de buikholte of borstkas bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie in de buikholte of borstkas (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie aan het gezicht of de keel bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie aan het gezicht of de keel (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Consult op de polikliniek bij Breuk van het dijbeen
Implanteren van een korte prothese bij Breuk van het dijbeen
Implanteren van een korte prothese (Met verpleegligdagen) bij Breuk van het dijbeen
Neusoperatie bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Neusoperatie (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie aan heup en/of bekken bij Breuk van het dijbeen
Operatie aan heup en/of bekken (Met verpleegligdagen) bij Breuk van het dijbeen
Operatie rond heup en/of bekken bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie rond heup en/of bekken (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie aan heup en/of bekken bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie aan heup en/of bekken (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie aan de voet bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie aan de voet (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie aan het been bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie aan het been (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie aan de arm bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie aan de arm (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie aan de arm bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie aan de arm (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie aan de schouder / elleboog / pols bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie aan de schouder / elleboog / pols (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Implanteren van een schouderprothese bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Implanteren van een schouderprothese (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie aan het been bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie aan het been (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatieve ingreep aan de knieband(en) bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Knieoperatie bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie aan het been bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie aan het been (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie aan de hand (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie aan de hand bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een vergiftiging
Kosten ziekenhuis
16.372,20
5.549,90
6.681,81
179,24
308,93
1.742,44
379,84
1.190,03
373,72
14.317,51
5.093,11
326,90
3.542,41
3.712,26
3.542,41
7.391,33
82,89
411,98
24.583,72
1.057,11
2.639,37
140,73
3.542,41
6.624,90
1.148,23
1.495,99
1.018,31
6.962,08
8.570,70
15.619,01
2.178,71
12.296,55
1.010,97
4.454,69
1.969,55
2.733,60
2.798,38
4.874,69
2.140,42
5.710,79
2.099,04
6.879,96
2.760,67
4.239,00
2.499,99
4.509,86
3.542,41
7.602,13
2.482,38
6.915,38
2.657,76
3.273,03
2.211,25
7.144,23
3.204,11
2.426,90
286,18
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
1.195,83
17.568,03
506,38
6.056,28
535,99
7.217,80
91,49
270,73
125,11
434,04
259,31
2.001,75
178,04
557,88
199,73
1.389,76
93,50
467,22
409,27
14.726,78
333,48
5.426,59
109,01
435,91
331,42
3.873,83
478,20
4.190,46
561,78
4.104,19
665,79
8.057,12
22,34
105,23
730,31
1.142,29
970,54
25.554,26
531,04
1.588,15
604,41
3.243,78
46,00
186,73
498,39
4.040,80
556,67
7.181,57
254,91
1.403,14
307,26
1.803,25
542,92
1.561,23
807,72
7.769,80
549,96
9.120,66
1.269,45
16.888,46
658,66
2.837,37
915,52
13.212,07
414,97
1.425,94
496,62
4.951,31
435,74
2.405,29
465,96
3.199,56
453,69
3.252,07
749,63
5.624,32
829,63
2.970,05
839,74
6.550,53
496,27
2.595,31
834,08
7.714,04
664,83
3.425,50
781,90
5.020,90
722,70
3.222,69
788,45
5.298,31
559,23
4.101,64
669,06
8.271,19
602,42
3.084,80
867,38
7.782,76
747,84
3.405,60
390,44
3.663,47
611,35
2.822,60
1.229,43
8.373,66
713,17
3.917,28
706,49
3.133,39
212,45
498,63
67
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
15D099
15D100
15D101
15D102
199699003
199699004
199699006
199799002
15D103
15D104
15D105
15D106
15D107
15D108
15D109
15D110
15D111
15D112
15D113
15D114
15D115
15D116
15D117
15D118
15D119
15D120
15D121
15D122
15D123
15D124
15D125
15D126
15D127
15D128
15D129
15D130
15D131
15D132
15D133
15D134
15D135
15D136
15D137
15D138
15D139
15D140
15D141
15D142
15D143
15D144
15D145
15D146
15D147
15D148
15D149
15D150
15D151
15D152
15D153
15D154
199799003
199799004
199799005
199799007
199799008
199799009
199799010
199799011
210101004
210101006
219799002
219799006
219799009
219799011
219799012
219799013
219899014
219899015
219899017
219899018
219899019
219899020
219899021
219899024
219899025
219899026
219899027
219899028
219899029
219899030
219899033
219899034
219899035
219899036
219899037
219899038
219899039
990003002
990003003
990003004
990003005
990003006
990003007
990003008
990003009
990003010
990003011
990003012
990003013
990003014
990003016
990003017
Omschrijving dbc-zorgproduct
Meer dan 3 dagbehandelingen en/of verpleegligdagen bij Een vergiftiging
Maximaal 3 dagbehandelingen en/of verpleegligdagen bij Een vergiftiging
Consult op de polikliniek bij Een vergiftiging
Operatie of behandeling bij Een letsel als gevolg van bevriezing / een brandwond / een etsing
Dagbehandeling / Diagnostisch onderzoek / Meer dan twee polikliniekbezoeken bij Een letsel als gevolg van bevriezing / een brandwond / een
etsing
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een letsel als gevolg van bevriezing / een brandwond / een etsing
Maximaal 5 verpleegligdagen (met operatie) bij Een letsel als gevolg van bevriezing / een brandwond / een etsing
Consult op de polikliniek bij Een letsel als gevolg van bevriezing / een brandwond / een etsing
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een letsel als gevolg van bevriezing / een brandwond / een etsing
Meer dan 28 verpleegligdagen (met operatie) bij Een letsel als gevolg van bevriezing / een brandwond / een etsing
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een letsel als gevolg van bevriezing / een brandwond / een etsing
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen (met operatie) bij Een letsel als gevolg van bevriezing / een brandwond / een etsing
Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een algemeen onderzoek
Consult op de polikliniek bij Een algemeen onderzoek
Hartrevalidatie (Met verpleegligdagen)
Hartrevalidatie (Teambespreking met intensieve begeleiding en fysiotherapieprogramma en ondersteuning )
Hartrevalidatie (Intensieve begeleiding en ondersteuning)
Hartrevalidatie (Consult op de polikliniek)
Hartrevalidatie (Fysiotherapieprogramma)
Hartrevalidatie (Fysiotherapieprogramma)
Operatie bij Een specifiek screeningsonderzoek
Onderzoek bij Een specifiek screeningsonderzoek
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een specifiek screeningsonderzoek
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een specifiek screeningsonderzoek
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een specifiek screeningsonderzoek
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een specifiek screeningsonderzoek
Consult op de polikliniek bij Een specifiek screeningsonderzoek
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een specifiek screeningsonderzoek
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een specifiek screeningsonderzoek
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een specifiek screeningsonderzoek
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een specifiek screeningsonderzoek
Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij Een specifiek screeningsonderzoek
3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken bij Een specifiek screeningsonderzoek
Consult op de polikliniek bij Een specifiek screeningsonderzoek
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een specifiek screeningsonderzoek
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een specifiek screeningsonderzoek
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een specifiek screeningsonderzoek
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een specifiek screeningsonderzoek
Meer dan 4 polikliniekbezoeken of dagbehandelingen bij Een specifiek screeningsonderzoek
3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken bij Een specifiek screeningsonderzoek
Consult op de polikliniek bij Een specifiek screeningsonderzoek
Raadpleging door Dermatologie bij / via een bezoek tijdens opname
Raadpleging door Oogheelkunde bij / via een bezoek tijdens opname
Raadpleging door Inwendige geneeskunde bij / via een bezoek tijdens opname
Raadpleging door KNO bij / via een bezoek tijdens opname
Raadpleging door Kindergeneeskunde bij / via een bezoek tijdens opname
Raadpleging door Heelkunde bij / via een bezoek tijdens opname
Raadpleging door Gastro-enterologie bij / via een bezoek tijdens opname
Raadpleging door Orthopedie bij / via een bezoek tijdens opname
Raadpleging door Cardiologie bij / via een bezoek tijdens opname
Raadpleging door Urologie bij / via een bezoek tijdens opname
Raadpleging door Longgeneeskunde bij / via een bezoek tijdens opname
Raadpleging door Neurochirurgie bij / via een bezoek tijdens opname
Raadpleging door Reumatologie bij / via een bezoek tijdens opname
Raadpleging door Cardiopulmonale chirurgie bij / via een bezoek tijdens opname
Raadpleging door Allergologie bij / via een bezoek tijdens opname
Kosten ziekenhuis
3.593,15
652,97
251,57
2.194,65
479,10
1.943,20
2.927,87
140,51
6.074,12
33.717,76
5.384,41
6.565,11
235,16
109,97
2.149,78
654,55
977,95
56,11
161,09
310,27
3.169,99
3.683,62
1.089,29
713,15
713,15
205,32
110,40
944,27
713,15
713,15
383,20
343,31
355,56
86,90
1.324,81
1.888,04
713,15
409,61
451,58
381,72
132,51
66,58
34,36
21,73
15,77
15,95
30,30
82,89
28,55
89,53
12,96
35,83
8,86
100,23
45,99
39,51
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
581,55
4.174,70
233,43
886,40
120,62
372,19
178,46
2.373,11
81,24
155,83
387,38
17,67
265,84
1.894,79
310,25
700,41
212,96
107,28
245,01
192,14
173,71
81,54
112,61
229,10
954,90
363,03
192,22
589,20
589,20
249,31
165,14
306,49
607,73
589,20
233,10
113,80
169,48
94,61
266,84
199,65
0,00
201,55
188,81
160,73
109,58
50,05
80,41
66,21
45,45
144,63
57,46
85,77
56,34
50,87
98,52
82,24
94,83
130,65
50,15
112,08
560,34
2.099,03
3.315,25
158,18
6.339,96
35.612,55
5.694,66
7.265,52
448,12
217,25
2.394,79
846,69
1.151,66
137,65
273,70
539,37
4.124,89
4.046,65
1.281,51
1.302,35
1.302,35
454,63
275,54
1.250,76
1.320,88
1.302,35
616,30
457,11
525,04
181,51
1.591,65
2.087,69
713,15
611,16
640,39
542,45
242,09
116,63
114,77
87,94
61,22
160,58
87,76
168,66
84,89
140,40
111,48
118,07
103,69
230,88
96,14
151,59
68
Declaratiecode
15D155
15D156
15D157
15D158
15D159
15D160
15D161
15D162
15D163
15D164
15D165
15D166
15D167
15D168
15D169
15D170
15D171
15D172
15D173
15D174
15D175
15D176
15D177
15D178
15D179
15D180
15D181
15D182
15D183
15D184
15D185
15D186
15D187
15D188
15D189
15D190
15D191
15D192
15D193
15D194
15D195
15D196
15D197
15D198
15D199
15D200
15D201
15D202
15D203
15D204
15D205
15D206
15D207
15D208
15D209
15D210
15D211
Dbc-zorgproduct
990003018
990003019
990003020
990003021
990003023
990004002
990004004
990004006
990004007
990004009
990004010
990004011
990004012
990004014
990004015
990004016
990004017
990004018
990004019
990004020
990004021
990004022
990004023
990004024
990004025
990004026
990004027
990004028
990004029
990004030
990004031
990004032
990004034
990004035
990004036
990004037
990004038
990004039
990004040
990004041
990004042
990004043
990004044
990004045
990004046
990004047
990004048
990004049
990004052
990004053
990004054
990004056
990004057
990004058
990004059
990004060
990004062
Omschrijving dbc-zorgproduct
Raadpleging door Neurologie bij / via een bezoek tijdens opname
Raadpleging door Radiotherapie bij / via een bezoek tijdens opname
Raadpleging door Radiologie bij / via een bezoek tijdens opname
Raadpleging door Anesthesiologie bij / via een bezoek tijdens opname
Raadpleging door Klinische genetica bij / via een bezoek tijdens opname
Raadpleging tijdens opname bij / door een plastisch chirurg
Verpleegligdagen bij / door een plastisch chirurg
Meer dan 3 polikliniekbezoeken bij / door een plastisch chirurg
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij / door een plastisch chirurg
Consult op de polikliniek bij / door een plastisch chirurg
Operatie aan de schedel bij Plastische chirurgie aan het gezicht
Complexe reconstructie van spieren / pezen / bloedvaten / zenuwen bij / door een plastisch chirurg
Complexe reconstructie van spieren / pezen / bloedvaten / zenuwen (Met verpleegligdagen) bij / door een plastisch chirurg
Grote aanhechting of transplantatie van teen / vinger bij Plastische chirurgie aan armen of benen
Operatie aan de schedel bij Plastische chirurgie aan het gezicht
Reconstructie van spieren / pezen / bloedvaten / zenuwen bij / door een plastisch chirurg
Reconstructie van spieren / pezen / bloedvaten / zenuwen (Met verpleegligdagen) bij / door een plastisch chirurg
Reconstructie van spieren / pezen / bloedvaten / zenuwen bij / door een plastisch chirurg
Aanhechting van arm/been of grote reconstructie van spieren / pezen / bloedvaten / zenuwen bij Plastische chirurgie aan armen of benen
Grote reconstructie van de aangezichtszenuw bij Plastische chirurgie aan het gezicht
Zeer grote reconstructie bij / door een plastisch chirurg
Zeer grote reconstructie (Met verpleegligdagen) bij / door een plastisch chirurg
Zeer grote reconstructie bij / door een plastisch chirurg
Zeer grote correctie bij Plastische chirurgie aan armen of benen
Oorreconstructie bij Plastische chirurgie aan het gezicht
Grote reconstructie bij / door een plastisch chirurg
Grote reconstructie (Met verpleegligdagen) bij / door een plastisch chirurg
Borstcorrectie bij / door een plastisch chirurg
Hersteloperatie van pees en/of zenuw bij Plastische chirurgie aan armen of benen
Operatie aan de schedel bij Plastische chirurgie aan het gezicht
Inbrengen van een silicone ballonetje bij / door een plastisch chirurg
Inbrengen van een silicone ballonetje (Met verpleegligdagen) bij / door een plastisch chirurg
Meerdere reconstructies van een pees bij Plastische chirurgie aan armen of benen
Facelift bij Plastische chirurgie aan het gezicht
Reconstructie bij / door een plastisch chirurg
Reconstructie (Met verpleegligdagen) bij / door een plastisch chirurg
Buikwandcorrectie bij / door een plastisch chirurg
Grote correctie bij Plastische chirurgie aan armen of benen
Grote correctie bij Plastische chirurgie aan het gezicht
Reconstructie bij / door een plastisch chirurg
Reconstructie bij / door een plastisch chirurg
Reconstructie (Met verpleegligdagen) bij / door een plastisch chirurg
Grote reconstructie bij / door een plastisch chirurg
Reconstructie bij Plastische chirurgie aan armen of benen
Reconstructie bij Plastische chirurgie aan het gezicht
Kleine reconstructie bij / door een plastisch chirurg
Operatieve ingreep in geval van borstvorming bij / door een plastisch chirurg
Correctie bij Plastische chirurgie aan armen of benen
Eenvoudige ingreep bij / door een plastisch chirurg
Correctie na borstvergroting met prothese bij / door een plastisch chirurg
Correctie bij Plastische chirurgie aan armen of benen
Borstreconstructie met prothese bij / door een plastisch chirurg
Correctie bij Plastische chirurgie aan armen of benen
Correctie bij Plastische chirurgie aan het gezicht
Correctie bij / door een plastisch chirurg
Verwijderen van pennen / schroeven / metalen platen bij Plastische chirurgie aan armen of benen
Correctie van de geslachtsdelen bij / door een plastisch chirurg
Kosten ziekenhuis
31,72
116,23
35,65
75,04
39,51
16,06
1.665,09
365,85
169,00
55,75
2.341,17
10.683,70
17.880,70
7.716,19
3.075,57
10.951,71
13.575,19
13.127,98
9.427,36
4.186,51
594,57
5.626,85
7.776,92
10.055,21
1.879,99
2.495,63
4.384,86
4.853,32
3.630,10
2.341,17
1.991,72
3.025,34
4.006,59
4.987,45
2.020,51
4.189,79
4.720,06
3.226,57
4.522,52
1.745,65
890,16
3.829,58
4.980,91
2.592,79
4.017,73
762,04
2.005,70
2.022,12
13,55
4.996,14
1.703,08
4.081,91
1.648,49
3.178,75
3.715,18
1.124,65
1.178,96
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
83,80
115,52
81,91
198,14
43,07
78,72
85,60
160,64
0,00
39,51
79,45
95,51
261,81
1.926,90
144,99
510,84
107,61
276,61
30,04
85,79
1.504,79
3.845,96
2.307,27
12.990,97
2.453,54
20.334,24
2.353,03
10.069,22
1.931,25
5.006,82
1.922,49
12.874,20
2.064,29
15.639,48
2.540,43
15.668,41
1.855,89
11.283,25
1.385,29
5.571,80
963,73
1.558,30
1.084,19
6.711,04
1.010,24
8.787,16
1.999,31
12.054,52
747,45
2.627,44
564,42
3.060,05
674,19
5.059,05
611,71
5.465,03
1.247,07
4.877,17
564,11
2.905,28
676,64
2.668,36
579,76
3.605,10
902,29
4.908,88
921,60
5.909,05
533,54
2.554,05
774,41
4.964,20
724,99
5.445,05
790,70
4.017,27
667,02
5.189,54
299,37
2.045,02
393,85
1.284,01
509,54
4.339,12
801,68
5.782,59
768,78
3.361,57
718,31
4.736,04
327,98
1.090,02
483,33
2.489,03
533,73
2.555,85
288,46
302,01
589,43
5.585,57
485,00
2.188,08
631,82
4.713,73
441,22
2.089,71
468,29
3.647,04
537,85
4.253,03
236,41
1.361,06
337,07
1.516,03
69
Declaratiecode
15D212
15D213
15D214
15D215
15D216
15D217
15D218
15D219
15D220
15D221
15D222
15D223
15D224
15D225
15D226
15D227
15D228
15D229
15D230
15D231
15D232
15D233
15D234
15D235
15D236
15D237
15D238
15D239
15D240
15D241
15D242
15D243
15D244
15D245
15D246
15D247
15D248
15D249
15D250
15D251
15D252
15D253
15D254
15D256
15D257
15D259
15D260
15D261
15D263
15D264
15D265
15D266
15D267
15D268
15D269
15D270
15D271
Dbc-zorgproduct
990004063
990004064
990004065
990004066
990004067
990004075
990026004
990026005
990026006
990026007
990026008
990026009
990026010
990026011
990026012
990026013
990026014
990026015
990026016
990026017
990026018
990026019
990026021
990026023
990026028
990035002
990035003
990035004
990035005
990035006
990035007
990035008
990035010
990035011
990035013
990035015
990061004
990061006
990061008
990061009
990061010
990061013
990061014
990061017
990061018
990061025
990061029
990061030
990061042
990061043
990061044
990061045
990061046
990061047
990061048
990061049
990061050
Omschrijving dbc-zorgproduct
Kleine correctie bij Plastische chirurgie aan armen of benen
Correctie van een hangend ooglid of wenkbrauw bij Plastische chirurgie aan het gezicht
Reconstructie van de tepel(hof) bij / door een plastisch chirurg
Triggerfinger release (operatief doorsnijden van een peesbandje) bij Plastische chirurgie aan armen of benen
Correctie bij Plastische chirurgie aan het gezicht
Kleine correctie bij Plastische chirurgie aan het gezicht
Maximaal 2 testen (met verblijf op de dagbehandeling - Vervolg contact) bij allergologie
Meer dan 2 testen (met verblijf op de dagbehandeling - Vervolg contact) bij allergologie
Een of meerdere injecties (Maximaal 2 testen - Vervolg contact) bij allergologie
Een of meerdere injecties (Maximaal 2 testen - met verblijf op de dagbehandeling - Vervolg contact) bij allergologie
Een of meerdere injecties (Meer dan 2 testen - Vervolg contact) bij allergologie
Een of meerdere injecties (Meer dan 2 testen - met verblijf op de dagbehandeling - Vervolg contact) bij allergologie
Maximaal 2 testen (met meer dan twee polikliniekbezoeken - Eerste contact) bij allergologie
Maximaal 2 testen (Dagbehandeling - met maximaal twee polikliniekbezoeken - Eerste contact) bij allergologie
Maximaal 2 testen (Dagbehandeling - met meer dan twee polikliniekbezoeken - Eerste contact) bij allergologie
Meer dan 2 testen (met maximaal twee polikliniekbezoeken - Eerste contact) (bij allergologie
Meer dan 2 testen (met meer dan twee polikliniekbezoeken - Eerste contact) bij allergologie
Meer dan 2 testen (met verblijf op de dagbehandeling - met maximaal twee polikliniekbezoeken - Eerste contact) bij allergologie
Meer dan 2 testen (met verblijf op de dagbehandeling - met meer dan twee polikliniekbezoeken - Eerste contact) bij allergologie
Maximaal 2 testen (met meer dan twee polikliniekbezoeken - Vervolg contact) bij allergologie
Meer dan 2 testen (met maximaal twee polikliniekbezoeken - Vervolg contact) bij allergologie
Meer dan 2 testen (met meer dan twee polikliniekbezoeken - Vervolg contact) bij allergologie
Maximaal 2 testen (Consult op de polikliniek - Eerste contact) bij allergologie
Maximaal 2 testen (Consult op de polikliniek - Vervolg contact) bij allergologie
Intensieve behandeling bij allergologie
Raadpleging tijdens opname bij Klinische geriatrie
Maximaal 3 verpleegligdagen bij Klinische geriatrie
Medebehandeling bij Klinische geriatrie
Dagbehandeling (Bewegingsonderzoek) bij Klinische geriatrie
Meer dan 14 verpleegligdagen bij Klinische geriatrie
4 tot maximaal 14 verpleegligdagen bij Klinische geriatrie
Dagbehandeling (Geheugenonderzoek) bij Klinische geriatrie
Vervolg contact (Behandeling op de polikliniek) bij Klinische geriatrie
Eerste contact (meer dan 1 polikliniekbezoek) bij Klinische geriatrie
Dagbehandeling (niet nader omschreven) bij Klinische geriatrie
Eerste contact (Behandeling op de polikliniek) bij Klinische geriatrie
Oppervlakkige behandeling met hyperthermie (hitte) bij Radiotherapie
Brachytherapie (inwendige bestraling) waarbij het radioactief materiaal permanent wordt ingebracht bij Radiotherapie
Radiotherapie (uitwendige bestraling) met hoge precisie door stereotaxie bij Radiotherapie
Radiotherapie (uitwendige bestraling) met hoge precisie door stereotaxie - met beeldvorming bij Radiotherapie
Brachytherapie (inwendige bestraling) waarbij het radioactief materiaal dmv stereotaxie wordt ingebracht bij Radiotherapie
Brachytherapie (inwendige bestraling) met beeldvorming / contouring / planning bij Radiotherapie
Voorbereiding op radiotherapie (uitwendige bestraling) bij Radiotherapie
Brachytherapie (inwendige bestraling) met individuele dosisberekening bij Radiotherapie
Consult / raadpleging bij Radiotherapie
Brachytherapie (inwendige bestraling) bij Radiotherapie
1 tot 4 follow-up afspraken bij Radiotherapie
Meer dan 4 follow-up afspraken bij Radiotherapie
Technisch niet afleidbaar zorgproduct bij Radiotherapie
Technisch niet afleidbaar zorgproduct bij Radiotherapie
Technisch niet afleidbaar zorgproduct bij Radiotherapie
Technisch niet afleidbaar zorgproduct bij Radiotherapie
Technisch niet afleidbaar zorgproduct bij Radiotherapie
Technisch niet afleidbaar zorgproduct bij Radiotherapie
Technisch niet afleidbaar zorgproduct bij Radiotherapie
Technisch niet afleidbaar zorgproduct bij Radiotherapie
Technisch niet afleidbaar zorgproduct bij Radiotherapie
Kosten ziekenhuis
753,98
451,70
534,49
235,36
3.318,41
634,35
656,88
992,05
576,10
816,42
835,00
1.218,33
631,71
600,29
838,10
531,42
602,49
673,85
996,72
388,95
253,32
439,43
359,69
158,11
1.411,17
19,80
1.113,33
32,53
547,32
10.671,74
4.144,36
627,57
128,19
288,65
644,98
110,35
5.555,71
10.272,41
5.304,15
7.902,09
4.206,20
4.637,23
1.303,40
2.740,71
159,74
1.731,40
253,76
1.113,22
5.555,71
5.555,71
5.555,71
5.555,71
5.555,71
5.555,71
5.555,71
5.555,71
5.555,71
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
262,58
1.016,56
411,33
863,03
369,85
904,34
195,17
430,53
379,61
3.698,02
280,67
915,02
258,38
915,26
297,82
1.289,87
222,98
799,08
342,06
1.158,48
263,79
1.098,79
432,34
1.650,67
278,66
910,37
360,57
960,86
409,16
1.247,26
263,97
795,39
307,77
910,26
397,37
1.071,22
467,67
1.464,39
190,98
579,93
176,76
430,08
228,15
667,58
173,43
533,12
126,65
284,76
264,79
1.675,96
215,94
235,74
683,14
1.796,47
407,61
440,14
425,83
973,15
1.045,52
11.717,26
932,94
5.077,30
434,69
1.062,26
177,90
306,09
352,97
641,62
468,66
1.113,64
241,80
352,15
0,00
5.555,71
579,35
10.851,76
1.023,80
6.327,95
1.057,39
8.959,48
805,61
5.011,81
556,42
5.193,65
296,30
1.599,70
190,78
2.931,49
109,22
268,96
109,22
1.840,62
73,44
327,20
187,79
1.301,01
0,00
5.555,71
0,00
5.555,71
0,00
5.555,71
0,00
5.555,71
0,00
5.555,71
0,00
5.555,71
0,00
5.555,71
0,00
5.555,71
0,00
5.555,71
70
Declaratiecode
15D272
15D273
15D274
15D275
15D276
15D277
15D278
15D279
15D280
15D281
15D282
15D283
15D284
15D285
15D286
15D287
15D288
15D289
15D290
15D291
15D292
15D293
15D294
15D295
15D296
15D298
15D299
15D300
15D301
15D302
15D303
15D304
15D305
15D306
15D307
15D308
15D309
15D310
15D311
15D312
15D313
15D314
15D315
15D316
15D317
15D318
15D319
15D320
15D321
15D322
15D323
15D324
15D325
15D326
15D327
15D328
15D329
Dbc-zorgproduct
990061051
990061052
990061053
990061054
990061055
990061056
990061057
990061058
990061059
990061060
990062002
990062003
990062004
990062005
990062006
990062007
990062008
990062009
990062010
990062011
990062012
990062013
990062014
990062015
990062016
990062019
990089006
990089007
990089008
990089009
990089013
990089014
990089015
990089016
990089017
990089018
990089019
990089022
990089029
990089030
990089031
990089032
990089034
990089035
990089038
990089039
990089046
990089047
990089048
990089050
990089051
990089053
990089054
990089055
990089056
990089060
990089061
Omschrijving dbc-zorgproduct
Technisch niet afleidbaar zorgproduct bij Radiotherapie
Technisch niet afleidbaar zorgproduct bij Radiotherapie
Technisch niet afleidbaar zorgproduct bij Radiotherapie
Technisch niet afleidbaar zorgproduct bij Radiotherapie
Technisch niet afleidbaar zorgproduct bij Radiotherapie
Technisch niet afleidbaar zorgproduct bij Radiotherapie
Technisch niet afleidbaar zorgproduct bij Radiotherapie
Technisch niet afleidbaar zorgproduct bij Radiotherapie
Technisch niet afleidbaar zorgproduct bij Radiotherapie
Technisch niet afleidbaar zorgproduct bij Radiotherapie
Inbrengen van een stent-graft (inwendige prothese) in de aorta bij Een operatieve ingreep door een radioloog
Inbrengen van meerdere stent-grafts (inwendige protheses) in de aorta bij Een operatieve ingreep door een radioloog
Inbrengen van een stent(-graft) (inwendige prothese) in een slagader bij Een operatieve ingreep door een radioloog
Inbrengen van meerdere stent(-graft)s (inwendige protheses) in een slagader bij Een operatieve ingreep door een radioloog
Afsluiten van een bloedvat of inbrengen van botcement bij Een operatieve ingreep door een radioloog
Behandeling van een bloedvatvernauwing bij Een operatieve ingreep door een radioloog
Behandeling van vernauwingen in bloedvaten bij Een operatieve ingreep door een radioloog
Verwijderen van een bloedstolsel door middel van een operatie of medicijnen bij Een operatieve ingreep door een radioloog
Inbrengen van een centrale lijn in een bloedvat of Port-a-Cath (injectiekamer) bij Een operatieve ingreep door een radioloog
Verwijderen van een lichaamsvreemd voorwerp of steen bij Een operatieve ingreep door een radioloog
Injecteren van medicatie bij Een operatieve ingreep door een radioloog
Drainage ten behoeve van weefselonderzoek bij Een operatieve ingreep door een radioloog
Drainage ten behoeve van weefselonderzoek aan de borst bij Een operatieve ingreep door een radioloog
Drainages ten behoeve van weefselonderzoek bij Een operatieve ingreep door een radioloog
Drainages ten behoeve van weefselonderzoek aan de borst bij Een operatieve ingreep door een radioloog
Wegsnijden of verwijderen van weefsel bij Een operatieve ingreep door een radioloog
Pijnbestrijding bij Kwaadaardige tumor / kanker
Pijnbestrijding (Met verpleegligdagen) bij Kwaadaardige tumor / kanker
Plaatsen van een neurostimulator - op proef bij Pijnbestrijding
Plaatsen van een neurostimulator bij Pijnbestrijding
Pijnbestrijding bij Mechanische pijn (pijn die verergert bij fysieke inspanning)
Pijnbestrijding bij Neurogene pijn (pijn als gevolg van een niet goed functionerend zenuwstelsel)
Pijnbestrijding (Met verpleegligdagen) bij Neurogene pijn (pijn als gevolg van een niet goed functionerend zenuwstelsel)
Pijnbestrijding bij Kwaadaardige tumor / kanker
Pijnbestrijding (Met verpleegligdagen) bij Kwaadaardige tumor / kanker
Plaatsen van een pompsysteem - op proef bij Pijnbestrijding
Plaatsen van een pompsysteem bij Pijnbestrijding
Vervangen van een neurostimulator bij Pijnbestrijding
Pijnbestrijding bij Chronische pijn
Pijnbestrijding bij Mechanische pijn (pijn die verergert bij fysieke inspanning)
Pijnbestrijding bij Neurogene pijn (pijn als gevolg van een niet goed functionerend zenuwstelsel)
Pijnbestrijding (Met verpleegligdagen) bij Neurogene pijn (pijn als gevolg van een niet goed functionerend zenuwstelsel)
Pijnbestrijding bij Kwaadaardige tumor / kanker
Pijnbestrijding (Met verpleegligdagen) bij Kwaadaardige tumor / kanker
Vervangen van een pompsysteem bij Pijnbestrijding
Vewijderen van een neurostimulator bij Pijnbestrijding
Pijnbestrijding bij Complex Regionaal Pijn Syndroom
Pijnbestrijding bij Chronische pijn
Pijnbestrijding bij Mechanische pijn (pijn die verergert bij fysieke inspanning)
Pijnbestrijding bij Neurogene pijn (pijn als gevolg van een niet goed functionerend zenuwstelsel)
Pijnbestrijding (Met verpleegligdagen) bij Neurogene pijn (pijn als gevolg van een niet goed functionerend zenuwstelsel)
Consult op de polikliniek bij Kwaadaardige tumor / kanker
Verwijderen van een pompsysteem bij Pijnbestrijding
Afstellen van een neurostimulator bij Pijnbestrijding
Batterijvervanging van een neurostimulator bij Pijnbestrijding
Pijnbestrijding bij Aangezichtspijn
Pijnbestrijding bij Complex Regionaal Pijn Syndroom
Kosten ziekenhuis
5.555,71
5.555,71
5.555,71
5.555,71
5.555,71
5.555,71
5.555,71
5.555,71
5.555,71
5.555,71
2.013,69
3.664,89
3.700,70
5.690,45
2.890,63
1.237,24
2.126,96
4.501,80
1.041,03
1.353,84
112,94
536,70
226,55
1.231,28
656,39
148,32
1.024,41
2.674,81
2.766,26
32.265,57
1.914,92
1.017,28
3.956,85
1.349,42
3.548,68
1.218,98
19.533,86
32.265,57
913,32
927,76
946,26
2.788,46
1.130,63
627,99
19.533,86
7.433,45
5.394,68
755,42
596,67
855,66
3.257,86
236,32
1.218,98
1.218,98
1.218,98
2.927,41
477,02
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
0,00
5.555,71
0,00
5.555,71
0,00
5.555,71
0,00
5.555,71
0,00
5.555,71
0,00
5.555,71
0,00
5.555,71
0,00
5.555,71
0,00
5.555,71
0,00
5.555,71
598,76
2.612,45
937,12
4.602,01
422,48
4.123,18
535,33
6.225,78
585,26
3.475,89
300,55
1.537,79
534,27
2.661,23
570,97
5.072,77
234,69
1.275,72
297,18
1.651,02
192,49
305,43
232,78
769,48
105,72
332,27
472,82
1.704,10
219,88
876,27
396,26
544,58
331,13
1.355,54
409,34
3.084,15
947,59
3.713,85
1.248,64
33.514,21
436,65
2.351,57
374,49
1.391,77
458,50
4.415,35
285,57
1.634,99
332,05
3.880,73
866,40
2.085,38
522,59
20.056,45
611,58
32.877,15
382,57
1.295,89
358,79
1.286,55
359,51
1.305,77
368,69
3.157,15
267,63
1.398,26
312,48
940,47
522,79
20.056,65
382,24
7.815,69
135,94
5.530,62
346,87
1.102,29
246,07
842,74
234,68
1.090,34
231,49
3.489,35
258,16
494,48
305,79
1.524,77
611,58
1.830,56
394,49
1.613,47
350,43
3.277,84
244,29
721,31
71
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
Omschrijving dbc-zorgproduct
15D330
15D331
15D332
15D333
15D334
15D335
15D336
15D337
15D338
15D339
15D340
15D341
15D342
15D343
15D344
15D345
15D346
15D347
15D348
15D349
15D350
15D351
15D352
15D353
15D354
15D355
15D432
15D433
15D434
15D435
15D436
15D437
15D438
15D439
15D440
15D441
15D442
15D443
15D444
15D445
15D446
15D447
15D448
15D449
15D450
15D451
15D452
15D453
15D454
990089062
990089065
990089066
990089067
990089070
990089071
990089072
990089075
990089076
990089077
990089078
990089079
990089082
990089083
990089084
990089085
990089088
990089089
990089090
990089093
990089097
990089099
990089101
991900003
991900011
991900013
019999031
019999032
019999033
019999034
019999035
019999036
019999037
019999038
019999039
019999040
019999041
019999042
019999043
019999044
019999046
019999047
020107052
020107053
020107054
020107055
020108233
020108234
020108235
Pijnbestrijding bij Chronische pijn
Consult op de polikliniek bij Neurogene pijn (pijn als gevolg van een niet goed functionerend zenuwstelsel)
Afstellen van een pompsysteem bij Pijnbestrijding
Batterijvervanging van een pompsysteem bij Pijnbestrijding
Pijnbestrijding bij Viscerale pijn (ingewandspijn)
Pijnbestrijding bij Aangezichtspijn
Pijnbestrijding bij Complex Regionaal Pijn Syndroom
Consult op de polikliniek bij Mechanische pijn (pijn die verergert bij fysieke inspanning)
Pijnbestrijding bij Niet nader omschreven pijnklachten
Pijnbestrijding bij Fibromyalgie (pijn in bindweefsel en spieren)
Pijnbestrijding bij Viscerale pijn (ingewandspijn)
Pijnbestrijding bij Aangezichtspijn
Consult op de polikliniek bij Chronische pijn
Pijnbestrijding bij Niet nader omschreven pijnklachten
Pijnbestrijding bij Fibromyalgie (pijn in bindweefsel en spieren)
Pijnbestrijding bij Viscerale pijn (ingewandspijn)
Consult op de polikliniek bij Complex Regionaal Pijn Syndroom
Pijnbestrijding bij Niet nader omschreven pijnklachten
Pijnbestrijding bij Fibromyalgie (pijn in bindweefsel en spieren)
Consult op de polikliniek bij Aangezichtspijn
Consult op de polikliniek bij Viscerale pijn (ingewandspijn)
Consult op de polikliniek bij Niet nader omschreven pijnklachten
Consult op de polikliniek bij Fibromyalgie (pijn in bindweefsel en spieren)
Onderzoek en/of behandeling van het evenwichtsorgaan bij Een aandoening van de gehoorfunctie
Eenvoudig onderzoek of -behandeling van spraak en/of taal bij Een spraak- of taalaandoeningen
Eenvoudig onderzoek of -behandeling van het gehoor bij Een aandoening van de gehoorfunctie
Zeer complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdag(en)) bij Een infectieziekte
Zeer complexe operatie aan de wervelkolom bij Een infectieziekte
Complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdag(en)) bij Een infectieziekte
Complexe operatie aan de wervelkolom bij Een infectieziekte
Operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdag(en)) bij Een infectieziekte
Operatie aan de wervelkolom bij Een infectieziekte
Operatie aan de wervelkolom waaronder nekhernia (Met verpleegligdag(en)) bij Een infectieziekte
Operatie aan de wervelkolom waaronder nekhernia bij Een infectieziekte
Operatie aan de wervelkolom waaronder teruggekeerde rughernia (Met verpleegligdag(en)) bij Een infectieziekte
Operatie aan de wervelkolom waaronder teruggekeerde rughernia bij Een infectieziekte
Operatie aan de wervelkolom waaronder rughernia of verwijderen van de wervelboog (Met verpleegligdag(en)) bij Een infectieziekte
Operatie aan de wervelkolom waaronder rughernia of verwijderen van de wervelboog bij Een infectieziekte
Operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdag(en)) bij Een infectieziekte
Operatie aan de wervelkolom bij Een infectieziekte
Diagnose of behandeling van de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een infectieziekte
Diagnose of behandeling van de wervelkolom op de polikliniek of dagbehandeling bij Een infectieziekte
Behandeling met hormonale therapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Borstkanker
Behandeling met hormonale therapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker
Behandeling met hormonale therapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Borstkanker
Behandeling met hormonale therapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker
Behandeling met hormonale therapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Baarmoederhalskanker
Behandeling met hormonale therapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Baarmoederhalskanker
Behandeling met hormonale therapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Baarmoederhalskanker
15D455
15D456
15D457
15D458
15D459
15D460
020108236
020108237
020108238
020108239
020108240
020108241
Behandeling met hormonale therapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Baarmoederhalskanker
Behandeling met hormonale therapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Baarmoederkanker
Behandeling met hormonale therapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Baarmoederkanker
Behandeling met hormonale therapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Baarmoederkanker
Behandeling met hormonale therapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Baarmoederkanker
Behandeling met hormonale therapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Kanker van eierstok(ken) of eileider(s)
Kosten ziekenhuis
1.426,56
126,16
1.218,98
1.218,98
1.254,23
681,27
2.123,99
116,63
1.218,98
1.218,98
1.110,42
492,94
150,37
836,15
505,64
663,27
187,73
1.153,47
552,85
99,39
115,90
85,09
126,65
494,01
146,61
109,61
3.747,79
3.747,79
3.747,79
3.747,79
3.747,79
3.747,79
3.747,79
3.747,79
3.848,15
3.747,79
3.747,79
3.747,79
3.747,79
3.747,79
3.747,79
3.747,79
1.012,68
6.630,22
256,17
4.496,47
3.725,09
3.725,09
3.725,09
3.725,09
7.314,34
887,71
3.725,09
3.725,09
7.688,64
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
258,88
1.685,44
112,79
238,95
611,58
1.830,56
394,49
1.613,47
426,09
1.680,32
316,29
997,56
210,64
2.334,63
115,86
232,49
449,15
1.668,13
449,15
1.668,13
286,30
1.396,72
217,45
710,39
111,61
261,98
116,75
952,90
21,01
526,65
155,34
818,61
113,30
301,03
105,75
1.259,22
12,96
565,81
111,49
210,88
113,37
229,27
114,18
199,27
115,90
242,55
0,00
494,01
0,00
146,61
0,00
109,61
1.187,15
4.934,94
1.187,15
4.934,94
1.243,46
4.991,25
1.187,15
4.934,94
1.143,77
4.891,56
1.092,72
4.840,51
848,57
4.596,36
848,57
4.596,36
698,79
4.546,94
698,79
4.446,58
625,15
4.372,94
625,15
4.372,94
410,94
4.158,73
410,94
4.158,73
250,94
3.998,73
151,90
3.899,69
115,26
1.127,94
435,33
7.065,55
99,87
356,04
305,68
4.802,15
518,78
4.243,87
163,30
3.888,39
357,73
4.082,82
163,30
534,59
99,06
357,73
163,30
534,59
3.888,39
7.848,93
986,77
4.082,82
3.888,39
8.223,23
72
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
Kosten ziekenhuis
Honorarium medisch
specialist
803,76
131,47
935,23
Omschrijving dbc-zorgproduct
Totaalprijs EZH
15D461
020108242
Behandeling met hormonale therapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van eierstok(ken) of eileider(s)
15D462
020108243
3.725,09
357,73
4.082,82
15D463
15D464
020108244
020108245
Behandeling met hormonale therapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Kanker van eierstok(ken) of eileider(s)
Behandeling met hormonale therapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van eierstok(ken) of
eileider(s)
Behandeling met hormonale therapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Kanker van vrouwelijke geslachtsorganen
3.725,09
3.725,09
167,93
518,78
3.893,02
4.243,87
15D465
020108246
Behandeling met hormonale therapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van vrouwelijke geslachtsorganen
3.725,09
163,30
3.888,39
15D466
020108247
3.725,09
357,73
4.082,82
15D467
15D468
15D469
15D470
15D471
15D472
020108248
020109101
020109102
020109103
020109104
020109105
Behandeling met hormonale therapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Kanker van vrouwelijke geslachtsorganen
Behandeling met hormonale therapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van vrouwelijke
geslachtsorganen
Behandeling met hormonale therapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker
Behandeling met hormonale therapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Prostaatkanker
Behandeling met hormonale therapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker
Behandeling met hormonale therapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Prostaatkanker
Behandeling met hormonale therapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Kanker van mannelijke geslachtsorganen
3.725,09
5.160,29
795,57
3.124,47
3.124,47
3.124,47
163,30
578,56
167,38
357,73
167,93
518,78
3.888,39
5.738,85
962,95
3.482,20
3.292,40
3.643,25
15D473
020109106
Behandeling met hormonale therapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van mannelijke geslachtsorganen
3.124,47
163,30
3.287,77
15D474
020109107
3.124,47
357,73
3.482,20
15D475
15D476
15D477
15D478
15D479
15D480
15D481
15D482
020109108
020110100
020110101
020110102
020110103
020110104
020110105
020110106
3.124,47
3.474,50
3.474,50
3.474,50
3.474,50
3.474,50
3.474,50
3.474,50
163,30
518,78
163,30
357,73
163,30
518,78
167,93
357,73
3.287,77
3.993,28
3.637,80
3.832,23
3.637,80
3.993,28
3.642,43
3.832,23
15D483
15D484
15D485
15D486
15D487
15D488
15D489
020110107
020112047
020112048
020112049
020112050
020117046
020117047
Behandeling met hormonale therapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Kanker van mannelijke geslachtsorganen
Behandeling met hormonale therapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van mannelijke
geslachtsorganen
Behandeling met hormonale therapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker
Behandeling met hormonale therapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Blaaskanker
Behandeling met hormonale therapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker
Behandeling met hormonale therapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Blaaskanker
Behandeling met hormonale therapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen
Behandeling met hormonale therapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen
Behandeling met hormonale therapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen
Behandeling met hormonale therapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van nier(en) of
urinewegen
Behandeling met hormonale therapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Schildklierkanker
Behandeling met hormonale therapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Schildklierkanker
Behandeling met hormonale therapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Schildklierkanker
Behandeling met hormonale therapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Schildklierkanker
Behandeling met hormonale therapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Een kwaadaardige tumor
Behandeling met hormonale therapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Een kwaadaardige tumor
3.474,50
2.745,74
2.745,74
2.745,74
2.745,74
1.072,96
6.109,18
167,93
163,30
518,78
163,30
357,73
88,93
534,59
3.642,43
2.909,04
3.264,52
2.909,04
3.103,47
1.161,89
6.643,77
15D490
15D491
15D492
020117048
020117049
028899046
4.007,41
4.007,41
611,29
167,93
368,48
156,18
4.175,34
4.375,89
767,47
15D494
028999065
4.503,80
167,93
4.671,73
15D495
028999066
4.503,80
121,34
4.625,14
15D496
028999067
4.503,80
357,73
4.861,53
15D497
028999068
4.503,80
92,98
4.596,78
15D498
029099074
3.856,26
349,02
4.205,28
15D499
029099075
3.856,26
143,45
3.999,71
15D500
029099076
3.856,26
268,50
4.124,76
Behandeling met hormonale therapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Een kwaadaardige tumor
Behandeling met hormonale therapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Een kwaadaardige tumor
Onderzoek van de dikke darm (met behulp van scopie-apparatuur) bij Een landelijk screeningsonderzoek
Behandeling met hormonale therapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever /
lymfeklieren / milt
Behandeling met hormonale therapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever
/ lymfeklieren / milt
Behandeling met hormonale therapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever /
lymfeklieren / milt
Behandeling met hormonale therapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Een tumor van beenmerg /
zwezerik / lever / lymfeklieren / milt
Behandeling met hormonale therapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in
borstkas
Behandeling met hormonale therapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere)
organen in borstkas
Behandeling met hormonale therapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere)
organen in borstkas
73
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
15D501
15D502
15D503
15D504
029099077
029199269
029199270
029199271
15D505
15D506
15D507
15D508
15D509
15D510
15D511
15D512
15D513
15D514
029199272
029199273
029199274
029199275
029199276
029199277
029199278
029199279
029199280
029199281
15D515
15D516
029199282
029199283
15D517
15D518
Kosten ziekenhuis
Honorarium medisch
specialist
3.856,26
5.367,88
5.367,88
5.367,88
163,40
518,78
119,31
368,48
4.019,66
5.886,66
5.487,19
5.736,36
5.367,88
5.367,88
5.367,88
5.367,88
5.367,88
5.367,88
5.367,88
5.367,88
5.367,88
5.367,88
101,08
518,78
167,93
357,73
167,93
518,78
163,30
357,73
163,30
534,59
5.468,96
5.886,66
5.535,81
5.725,61
5.535,81
5.886,66
5.531,18
5.725,61
5.531,18
5.902,47
Omschrijving dbc-zorgproduct
Behandeling met hormonale therapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van
ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
Behandeling met hormonale therapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Dikkedarm-/endeldarmkanker
Behandeling met hormonale therapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Dikkedarm-/endeldarmkanker
Behandeling met hormonale therapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Dikkedarm-/endeldarmkanker
Behandeling met hormonale therapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Dikkedarm/endeldarmkanker
Behandeling met hormonale therapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Slokdarmkanker
Behandeling met hormonale therapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Slokdarmkanker
Behandeling met hormonale therapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Slokdarmkanker
Behandeling met hormonale therapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Slokdarmkanker
Behandeling met hormonale therapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Maagkanker
Behandeling met hormonale therapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Maagkanker
Behandeling met hormonale therapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Maagkanker
Behandeling met hormonale therapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Maagkanker
Behandeling met hormonale therapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Kanker van het spijsverteringsstelsel
Totaalprijs EZH
5.367,88
5.367,88
167,93
357,73
5.535,81
5.725,61
029199284
029299053
Behandeling met hormonale therapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van het spijsverteringsstelsel
Behandeling met hormonale therapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Kanker van het spijsverteringsstelsel
Behandeling met hormonale therapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van het
spijsverteringsstelsel
Behandeling met hormonale therapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals
5.367,88
3.256,04
163,30
163,30
5.531,18
3.419,34
15D519
029299054
Behandeling met hormonale therapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals
3.256,04
518,78
3.774,82
15D520
029299055
3.256,04
163,30
3.419,34
15D521
029299056
Behandeling met hormonale therapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals
Behandeling met hormonale therapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van lip / mond- /
keelholte / hals
3.256,04
357,73
3.613,77
15D522
029399061
3.747,24
518,78
4.266,02
15D523
029399062
3.747,24
163,30
3.910,54
15D524
029399063
3.747,24
357,73
4.104,97
15D525
15D526
15D527
15D528
029399064
029499053
029499054
029499055
3.747,24
1.346,86
1.346,86
1.346,86
163,30
518,78
167,93
357,73
3.910,54
1.865,64
1.514,79
1.704,59
15D529
029499056
1.346,86
163,30
1.510,16
15D530
029799081
2.430,72
436,68
2.867,40
15D531
029799082
2.811,12
157,60
2.968,72
15D532
029799083
2.811,12
356,16
3.167,28
15D533
15D534
15D535
15D536
15D537
15D538
15D539
15D540
15D541
029799084
029799085
029799086
029799087
029799088
029799089
029799090
029799091
029799092
2.811,12
9.367,79
2.811,12
8.382,52
2.811,12
6.753,51
2.811,12
2.811,12
2.811,12
167,93
1.386,92
1.323,05
1.243,46
1.187,15
1.143,77
1.092,72
886,02
848,57
2.979,05
10.754,71
4.134,17
9.625,98
3.998,27
7.897,28
3.903,84
3.697,14
3.659,69
Behandeling met hormonale therapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Behandeling met hormonale therapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen /
weke delen
Behandeling met hormonale therapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke
delen
Behandeling met hormonale therapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van bot /
gewrichtskraakbeen / weke delen
Behandeling met hormonale therapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan
Behandeling met hormonale therapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Huidkanker of voortekenen hiervan
Behandeling met hormonale therapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan
Behandeling met hormonale therapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Huidkanker of voortekenen
hiervan
Behandeling met hormonale therapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het
zenuwstelsel
Behandeling met hormonale therapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het
zenuwstelsel
Behandeling met hormonale therapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het
zenuwstelsel
Behandeling met hormonale therapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Een gezwel in de
hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
Zeer complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
Zeer complexe operatie aan de wervelkolom bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
Complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
Complexe operatie aan de wervelkolom bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
Operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
Operatie aan de wervelkolom bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
Operatie aan de wervelkolom waaronder nekhernia (Met verpleegligdagen) bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
Operatie aan de wervelkolom waaronder nekhernia bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
74
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
Kosten ziekenhuis
Honorarium medisch
specialist
Omschrijving dbc-zorgproduct
Totaalprijs EZH
15D542
15D543
029799093
029799094
15D544
029799095
Operatie aan de wervelkolom waaronder teruggekeerde rughernia (Met verpleegligdagen) bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het
zenuwstelsel
Operatie aan de wervelkolom waaronder teruggekeerde rughernia bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
Operatie aan de wervelkolom waaronder rughernia of verwijderen van de wervelboog (Met verpleegligdagen) bij Een gezwel in de hersen(vliez)en
en/of het zenuwstelsel
15D545
15D546
15D547
15D548
029799096
029799097
029799098
029799100
Operatie aan de wervelkolom waaronder rughernia of verwijderen van de wervelboog bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
Operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
Operatie aan de wervelkolom bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
Diagnose of behandeling van de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
2.811,12
6.753,51
2.811,12
2.811,12
625,15
410,94
410,94
267,07
3.436,27
7.164,45
3.222,06
3.078,19
15D549
15D550
15D551
15D552
15D553
15D554
15D555
15D556
15D557
15D558
15D559
15D560
15D561
15D562
15D563
15D564
15D565
029799101
029999033
029999034
029999035
029999036
029999037
029999038
029999039
029999040
029999041
029999042
029999043
029999044
029999045
029999046
029999048
029999049
2.811,12
17.903,94
5.114,85
5.114,85
5.114,85
5.114,85
5.114,85
5.114,85
5.114,85
9.670,90
5.114,85
4.954,80
1.580,16
5.114,85
5.114,85
5.114,85
5.114,85
194,52
1.037,37
1.037,37
921,45
921,45
826,26
826,26
656,21
656,21
567,53
567,53
650,16
650,16
509,36
509,36
191,04
141,52
3.005,64
18.941,31
6.152,22
6.036,30
6.036,30
5.941,11
5.941,11
5.771,06
5.771,06
10.238,43
5.682,38
5.604,96
2.230,32
5.624,21
5.624,21
5.305,89
5.256,37
15D566
15D567
039999024
039999025
8.998,95
2.639,16
963,14
449,51
9.962,09
3.088,67
15D568
039999026
3.810,11
878,97
4.689,08
15D569
15D570
15D571
15D572
15D573
15D574
15D575
15D576
15D577
15D578
15D579
15D580
039999027
069499064
069499065
069499066
069499067
069899199
069899200
069899201
069899202
069899203
069899204
069899205
Diagnose of behandeling van de wervelkolom op de polikliniek of dagbehandeling bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
Zeer complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader omschreven tumor
Zeer complexe operatie aan de wervelkolom bij Een niet nader omschreven tumor
Complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader omschreven tumor
Complexe operatie aan de wervelkolom bij Een niet nader omschreven tumor
Operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader omschreven tumor
Operatie aan de wervelkolom bij Een niet nader omschreven tumor
Operatie aan de wervelkolom waaronder nekhernia (Met verpleegligdagen)
Operatie aan de wervelkolom waaronder nekhernia
Operatie aan de wervelkolom waaronder teruggekeerde rughernia (Met verpleegligdagen)
Operatie aan de wervelkolom waaronder teruggekeerde rughernia
Operatie aan de wervelkolom waaronder rughernia of verwijderen van de wervelboog (Met verpleegligdagen)
Operatie aan de wervelkolom waaronder rughernia of verwijderen van de wervelboog
Operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader omschreven tumor
Operatie aan de wervelkolom bij Een niet nader omschreven tumor
Diagnose of behandeling van de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader omschreven tumor
Diagnose of behandeling van de wervelkolom op de polikliniek of dagbehandeling bij Een niet nader omschreven tumor
Verstrekking van chemo- en/of immuno- en/of chemo-immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Bloedarmoede of ziekten van bloed of
bloedvormende organen
Verstrekking van chemo- en/of immuno- en/of chemo-immunotherapie bij Bloedarmoede of ziekten van bloed of bloedvormende organen
Begeleiding bij chemo- en/of immuno- en/of chemo-immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Bloedarmoede of ziekten van bloed of
bloedvormende organen
Begeleiding bij chemo- en/of immuno- en/of chemo-immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Bloedarmoede of ziekten van bloed of
bloedvormende organen
Grote reconstructie Bij een aandoening van de aangezichtszenuw
Correctie Bij een aandoening van de aangezichtszenuw
Correctie van een hangend ooglid of wenkbrauw Bij een aandoening van de aangezichtszenuw
Ooglidcorrectie Bij een aandoening van de aangezichtszenuw
Onderzoek ten behoeve van het al dan niet in aanmerking komen voor operatieve behandeling bij Epilepsie of stuip
Onderzoek ten behoeve van het al dan niet in aanmerking komen voor operatieve behandeling bij Epilepsie of stuip
Onderzoek ten behoeve van het al dan niet in aanmerking komen voor operatieve behandeling bij Epilepsie of stuip
Meer dan 50 verpleegligdagen (met multidisciplinaire behandeling) bij Epilepsie of stuip
Meer dan 50 verpleegligdagen (met of zonder multidisciplinaire behandeling) bij Epilepsie of stuip
14 tot maximaal 50 verpleegligdagen (met multidisciplinaire behandeling) bij Epilepsie of stuip
14 tot maximaal 50 verpleegligdagen (met of zonder multidisciplinaire behandeling) bij Epilepsie of stuip
3.810,11
4.186,51
4.186,51
977,03
977,03
494,66
494,66
494,66
38.163,08
38.163,08
6.924,86
11.068,80
240,86
662,55
628,68
628,68
628,68
3.453,69
2.320,75
650,01
619,60
548,59
388,81
471,65
4.050,97
4.849,06
4.815,19
1.605,71
1.605,71
3.948,35
2.815,41
1.144,67
38.782,68
38.711,67
7.313,67
11.540,45
15D581
15D582
069899206
069899207
6.924,86
6.924,86
390,08
282,30
7.314,94
7.207,16
15D583
069899208
6.924,86
372,27
7.297,13
15D584
069899209
6.924,86
282,30
7.207,16
15D585
069899210
6.924,86
282,30
7.207,16
15D586
069899211
4.593,53
323,07
4.916,60
6 tot maximaal 13 verpleegligdagen met monitoring (met klinisch neurofysiologisch onderzoek en psychologisch onderzoek) bij Epilepsie of stuip
6 tot maximaal 13 verpleegligdagen (met klinisch neurofysiologisch onderzoek en psychologisch onderzoek) bij Epilepsie of stuip
6 tot maximaal 13 verpleegligdagen met monitoring (met klinisch neurofysiologisch onderzoek en multidisciplinaire behandeling met of zonder
psychologisch onderzoek) bij Epilepsie of stuip
6 tot maximaal 13 verpleegligdagen (met klinisch neurofysiologisch onderzoek en multidisciplinaire behandeling met of zonder psychologisch
onderzoek) bij Epilepsie of stuip
6 tot maximaal 13 verpleegligdagen met monitoring (met klinisch neurofysiologisch onderzoek met of zonder multidisciplinaire behandeling met of
zonder psychologisch onderzoek) bij Epilepsie of stuip
6 tot maximaal 13 verpleegligdagen (met klinisch neurofysiologisch onderzoek met of zonder multidisciplinaire behandeling met of zonder
psychologisch onderzoek) bij Epilepsie of stuip
2.811,12
2.811,12
698,79
671,21
3.509,91
3.482,33
2.811,12
625,15
3.436,27
75
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
15D587
069899212
15D588
069899213
15D589
069899214
15D590
069899215
15D591
069899216
15D592
069899217
15D593
069899218
15D594
069899219
15D595
069899221
15D596
069899222
15D597
15D598
15D599
15D600
15D601
15D602
15D603
15D605
15D606
15D607
15D608
15D609
15D610
15D611
069899223
069899224
069899225
069899226
069899227
070601019
070601020
099799032
099799033
099799034
099799035
099799036
099799037
099799039
15D612
15D613
15D614
15D615
099999039
099999040
099999041
099999042
15D616
15D617
099999044
099999045
15D618
15D619
099999046
099999047
15D620
099999049
15D621
099999050
15D622
15D623
15D624
15D625
15D626
15D627
099999051
109799052
120201013
120201014
120301013
120301014
Kosten ziekenhuis
Honorarium medisch
specialist
6.924,86
390,08
7.314,94
6.924,86
321,38
7.246,24
6.924,86
372,27
7.297,13
6.924,86
300,05
7.224,91
6.924,86
372,27
7.297,13
2.317,09
339,42
2.656,51
6.924,86
282,30
7.207,16
1.784,04
253,04
2.037,08
6.924,86
282,30
7.207,16
6.924,86
265,39
7.190,25
581,30
799,51
395,04
379,02
198,97
401,41
200,57
2.000,00
1.250,00
400,00
200,00
250,00
150,00
848,99
207,43
317,80
169,98
255,67
148,45
225,29
238,30
688,69
208,31
144,20
101,49
58,91
58,91
513,20
788,73
1.117,31
565,02
634,69
347,42
626,70
438,87
2.688,69
1.458,31
544,20
301,49
308,91
208,91
1.362,19
6.112,05
5.826,05
18.084,71
18.084,71
496,97
576,67
675,10
291,84
6.609,02
6.402,72
18.759,81
18.376,55
5.734,62
6.715,49
443,53
401,38
6.178,15
7.116,87
17.840,66
16.169,11
461,34
754,66
18.302,00
16.923,77
1.933,68
496,97
2.430,65
5.734,62
496,97
6.231,59
17.840,66
750,00
239,71
237,50
247,26
224,66
675,10
324,85
171,60
101,47
144,20
96,79
18.515,76
1.074,85
411,31
338,97
391,46
321,45
Omschrijving dbc-zorgproduct
Maximaal 5 verpleegligdagen met monitoring (met klinisch neurofysiologisch onderzoek en psychologisch onderzoek en multidisciplinaire
behandeling) bij Epilepsie of stuip
Maximaal 5 verpleegligdagen (met klinisch neurofysiologisch onderzoek en psychologisch onderzoek en multidisciplinaire behandeling) bij
Epilepsie of stuip
Maximaal 5 verpleegligdagen met monitoring (met klinisch neurofysiologisch onderzoek en psychologisch onderzoek met of zonder
multidisciplinaire behandeling) bij Epilepsie of stuip
Maximaal 5 verpleegligdagen (met klinisch neurofysiologisch onderzoek en psychologisch onderzoek met of zonder multidisciplinaire
behandeling) bij Epilepsie of stuip
Maximaal 5 verpleegligdagen met monitoring (met klinisch neurofysiologisch onderzoek en multidisciplinaire behandeling met of zonder
psychologisch onderzoek) bij Epilepsie of stuip
Maximaal 5 verpleegligdagen (met klinisch neurofysiologisch onderzoek en multidisciplinaire behandeling met of zonder psychologisch
onderzoek) bij Epilepsie of stuip
Maximaal 5 verpleegligdagen met monitoring (met klinisch neurofysiologisch onderzoek met of zonder multidisciplinaire behandeling met of
zonder psychologisch onderzoek) bij Epilepsie of stuip
Maximaal 5 verpleegligdagen (met klinisch neurofysiologisch onderzoek met of zonder multidisciplinaire behandeling met of zonder psychologisch
onderzoek) bij Epilepsie of stuip
Dagbehandeling en/ of polikliniekbezoek (met klinisch neurofysiologisch onderzoek en psychologisch onderzoek en multidisciplinaire
behandeling) bij Epilepsie of stuip
Dagbehandeling en/ of polikliniekbezoek (met klinisch neurofysiologisch onderzoek en psychologisch onderzoek en multidisciplinaire
behandeling) bij Epilepsie of stuip
Dagbehandeling en/ of polikliniekbezoek (met klinisch neurofysiologisch onderzoek en psychologisch onderzoek en multidisciplinaire
behandeling) bij Epilepsie of stuip
Dagbehandeling en/ of polikliniekbezoek (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Epilepsie of stuip
Dagbehandeling en/ of polikliniekbezoek (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Epilepsie of stuip
Dagbehandeling en/ of polikliniekbezoek bij Epilepsie of stuip
Dagbehandeling en/ of polikliniekbezoek bij Epilepsie of stuip
Ingreep bij Glaucoom
Laserbehandeling bij Glaucoom
Operatieve ingreep (met verpleegligdagen) bij Een abnormale ophoping van eiwitten en vocht (lymfoedeem)
Verpleegligdagen bij Een abnormale ophoping van eiwitten en vocht (lymfoedeem)
Meer dan twee polikliniekbezoeken bij Een abnormale ophoping van eiwitten en vocht (lymfoedeem)
1 tot maximaal 2 polikliniekbezoeken bij Een abnormale ophoping van eiwitten en vocht (lymfoedeem)
Beoordeling door multidisciplinaire werkgroep lymfoedeem bij Een abnormale ophoping van eiwitten en vocht (lymfoedeem)
Intake specialistische lymfoedeembehandeling bij Een abnormale ophoping van eiwitten en vocht (lymfoedeem)
Operatief verwijderen van een bloedstolsel of operatie aan bloedvat of huid bij Een aandoening aan aders / lymfevaten / lymfeklieren
Begeleiding bij behandeling van vaatafwijkingen in het hoofd (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Beroerte door subarachnoidale bloeding
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Beroerte door subarachnoidale bloeding
Begeleiding bij behandeling van vaatafwijkingen in het hoofd (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Beroerte door subarachnoidale bloeding
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Beroerte door subarachnoidale bloeding
Begeleiding bij behandeling van vaatafwijkingen in het hoofd (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Beroerte door hersenbloeding of andere
bloeding binnen de schedel
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Beroerte door hersenbloeding of andere bloeding binnen de schedel
Begeleiding bij behandeling van vaatafwijkingen in het hoofd (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Beroerte door hersenbloeding of andere bloeding
binnen de schedel
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Beroerte door hersenbloeding of andere bloeding binnen de schedel
Begeleiding bij behandeling van vaatafwijkingen in het hoofd of hals (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Beroerte door herseninfarct of TIA
(Transient Ischemic Attack)
Begeleiding bij behandeling van vaatafwijkingen in het hoofd of hals (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Beroerte door herseninfarct of TIA
(Transient Ischemic Attack)
Begeleiding bij behandeling van vaatafwijkingen in het hoofd of hals (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Beroerte door herseninfarct of TIA
(Transient Ischemic Attack)
Neusschelp-operatie bij Een allergie of benauwdheidsklachten
1 tot 2 dagbehandelingen of minimaal 6 polikliniekbezoeken bij Een huidaandoening met blaren
Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een huidaandoening met blaren
1 tot 2 dagbehandelingen of minimaal 6 polikliniekbezoeken bij Huidontsteking of eczeem
Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Huidontsteking of eczeem
Totaalprijs EZH
76
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
Omschrijving dbc-zorgproduct
15D628
15D629
15D630
15D631
15D632
15D633
15D634
15D635
120301015
120401013
120401014
120401015
129999084
129999085
129999086
129999087
Lichttherapie bij Huidontsteking of eczeem
1 tot 2 dagbehandelingen of minimaal 6 polikliniekbezoeken bij Een huidaandoening met bultjes en schilfers
Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een huidaandoening met bultjes en schilfers
Lichttherapie bij Een huidaandoening met bultjes en schilfers
Lichttherapie bij Een pigmentstoornis
1 tot 2 dagbehandelingen of minimaal 6 polikliniekbezoeken bij Een pigmentstoornis
Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een pigmentstoornis
Lichttherapie bij Een infectie of een overige aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
15D636
15D637
15D638
129999088
129999089
129999090
1 tot 2 dagbehandelingen of minimaal 6 polikliniekbezoeken bij Een infectie of een overige aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een infectie of een overige aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
Lichttherapie bij Een niet nader gespecificeerde aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
15D639
15D640
15D641
15D642
15D643
15D644
15D645
15D646
15D647
15D648
129999091
129999092
131999257
131999258
131999259
131999260
131999261
131999262
131999263
131999264
15D649
15D650
15D651
15D652
15D653
15D654
15D655
15D656
Kosten ziekenhuis
2.006,79
237,50
238,37
1.959,04
1.622,19
198,87
103,04
4.136,46
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
137,26
2.144,05
144,20
381,70
128,85
367,22
140,41
2.099,45
101,47
1.723,66
144,20
343,07
122,91
225,95
101,82
4.238,28
325,70
411,64
1.038,66
115,12
170,66
144,20
440,82
582,30
1.182,86
1 tot 2 dagbehandelingen of minimaal 6 polikliniekbezoeken bij Een niet nader gespecificeerde aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een niet nader gespecificeerde aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
Zeer complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Zeer complexe operatie aan de wervelkolom bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Complexe operatie aan de wervelkolom bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Operatie aan de wervelkolom bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Operatie aan de wervelkolom waaronder nekhernia (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Operatie aan de wervelkolom waaronder nekhernia bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
239,65
165,30
10.609,00
3.606,00
9.167,00
8.498,00
5.562,00
1.288,00
5.024,00
3.150,00
144,20
122,60
925,08
1.017,40
1.243,05
1.243,05
1.212,49
1.553,35
885,74
886,02
383,85
287,90
11.534,08
4.623,40
10.410,05
9.741,05
6.774,49
2.841,35
5.909,74
4.036,02
131999265
131999266
131999267
131999268
131999269
131999270
131999272
131999273
Operatie aan de wervelkolom waaronder teruggekeerde rughernia (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Operatie aan de wervelkolom waaronder teruggekeerde rughernia bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Operatie aan de wervelkolom waaronder rughernia of verwijderen van de wervelboog (Met verpleegligdagen)
Operatie aan de wervelkolom waaronder rughernia of verwijderen van de wervelboog
Operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Operatie aan de wervelkolom bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Diagnose of behandeling van de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Diagnose of behandeling van de wervelkolom op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
3.444,00
2.143,00
3.612,00
2.485,00
6.858,18
1.964,13
2.161,86
71,65
698,59
698,59
649,97
649,97
546,21
485,37
264,02
263,92
4.142,59
2.841,59
4.261,97
3.134,97
7.404,39
2.449,50
2.425,88
335,57
15D657
15D658
15D659
15D660
15D661
15D662
15D663
15D664
15D665
15D666
15D667
15D668
131999276
149399056
149399057
149999081
170901058
170901059
170901060
170901061
170901062
170901063
170901064
170901065
Specialistisch orthopedisch onderzoek/ begeleiding/ behandeling van dansers en musici op de polikliniek in een gespecialiseerd centrum
Operatie bij Een aandoening aan baarmoeder / eierstokken / eileiders
Operatie bij Een aandoening aan baarmoeder / eierstokken / eileiders
Implanteren / vervangen / verwijderen van een blaasneuromodulator bij Klachten van de onderste urinewegen
Zeer complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelsel
Zeer complexe operatie aan de wervelkolom bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelsel
Complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelsel
Complexe operatie aan de wervelkolom bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelsel
Operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelsel
Operatie aan de wervelkolom bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelsel
Operatie aan de wervelkolom waaronder nekhernia (Met verpleegligdagen) bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelsel
Operatie aan de wervelkolom waaronder nekhernia bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelsel
500,00
3.340,02
3.143,26
10.845,72
14.218,85
3.998,85
3.998,85
3.998,85
3.998,85
3.998,85
3.998,85
3.998,85
154,83
821,86
863,56
458,43
1.039,55
1.181,30
1.017,40
1.017,40
638,76
874,23
704,18
704,18
654,83
4.161,88
4.006,82
11.304,15
15.258,40
5.180,15
5.016,25
5.016,25
4.637,61
4.873,08
4.703,03
4.703,03
15D669
15D670
170901066
170901067
3.998,85
3.998,85
615,51
615,51
4.614,36
4.614,36
15D671
15D672
15D673
15D674
15D675
15D676
15D677
15D678
170901068
170901069
170901070
170901071
170901073
170901074
179799037
179799038
Operatie aan de wervelkolom waaronder teruggekeerde rughernia (Met verpleegligdagen) bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelsel
Operatie aan de wervelkolom waaronder teruggekeerde rughernia bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelsel
Operatie aan de wervelkolom waaronder rughernia of verwijderen van de wervelboog (Met verpleegligdagen) bij Een aangeboren afwijking van
het botspierstelsel
Operatie aan de wervelkolom waaronder rughernia of verwijderen van de wervelboog bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelsel
Operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelsel
Operatie aan de wervelkolom bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelsel
Diagnose of behandeling van de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelsel
Diagnose of behandeling van de wervelkolom op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelsel
Zeer complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een aangeboren afwijking
Zeer complexe operatie aan de wervelkolom bij Een aangeboren afwijking
3.998,85
3.998,85
3.998,85
3.998,85
4.628,11
176,31
5.389,51
5.389,51
568,48
568,48
883,21
759,92
264,02
264,02
1.323,05
1.323,05
4.567,33
4.567,33
4.882,06
4.758,77
4.892,13
440,33
6.712,56
6.712,56
77
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
Omschrijving dbc-zorgproduct
15D679
15D680
15D681
15D682
15D683
15D684
15D685
15D686
15D687
15D688
15D689
15D690
15D691
15D692
15D693
179799039
179799040
179799041
179799042
179799043
179799044
179799045
179799046
179799047
179799048
179799049
179799050
179799052
179799053
179799055
Complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een aangeboren afwijking
Complexe operatie aan de wervelkolom bij Een aangeboren afwijking
Operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een aangeboren afwijking
Operatie aan de wervelkolom bij Een aangeboren afwijking
Operatie aan de wervelkolom waaronder nekhernia (Met verpleegligdagen) bij Een aangeboren afwijking
Operatie aan de wervelkolom waaronder nekhernia bij Een aangeboren afwijking
Operatie aan de wervelkolom waaronder teruggekeerde rughernia (Met verpleegligdagen) bij Een aangeboren afwijking
Operatie aan de wervelkolom waaronder teruggekeerde rughernia bij Een aangeboren afwijking
Operatie aan de wervelkolom waaronder rughernia of verwijderen van de wervelboog (Met verpleegligdagen) bij Een aangeboren afwijking
Operatie aan de wervelkolom waaronder rughernia of verwijderen van de wervelboog bij Een aangeboren afwijking
Operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een aangeboren afwijking
Operatie aan de wervelkolom bij Een aangeboren afwijking
Diagnose of behandeling van de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een aangeboren afwijking
Diagnose of behandeling van de wervelkolom op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aangeboren afwijking
Operatie aan het gezicht bij Een aangeboren afwijking
15D694
15D695
15D696
15D697
15D698
15D699
192001063
192001064
192001065
192001066
192001067
192001068
15D700
15D701
192001069
192001070
15D702
192001071
Zeer complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
Zeer complexe operatie aan de wervelkolom bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
Complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
Complexe operatie aan de wervelkolom bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
Operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
Operatie aan de wervelkolom bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
Operatie aan de wervelkolom waaronder nekhernia (Met verpleegligdagen) bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische
behandeling
Operatie aan de wervelkolom waaronder nekhernia bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
Operatie aan de wervelkolom waaronder teruggekeerde rughernia (Met verpleegligdagen) bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of
medische behandeling
15D703
192001072
15D704
192001073
15D705
15D706
15D707
192001074
192001075
192001076
15D708
192001078
15D709
15D710
15D711
15D712
15D713
15D714
15D715
15D716
15D717
15D718
15D719
192001079
199299091
199299092
199299093
199299094
199299095
199299096
199299097
199299098
199299099
199299100
15D720
15D721
15D722
15D723
15D724
15D725
15D726
199299101
199299102
199299103
199299104
199299106
199299107
219799014
Operatie aan de wervelkolom waaronder teruggekeerde rughernia bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
Operatie aan de wervelkolom waaronder rughernia of verwijderen van de wervelboog (Met verpleegligdagen) bij Een complicatie als gevolg van
chirurgische of medische behandeling
Operatie aan de wervelkolom waaronder rughernia of verwijderen van de wervelboog bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische
behandeling
Operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
Operatie aan de wervelkolom bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
Diagnose of behandeling van de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
Diagnose of behandeling van de wervelkolom op de polikliniek of dagbehandeling bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische
behandeling
Zeer complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Zeer complexe operatie aan de wervelkolom bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Complexe operatie aan de wervelkolom bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie aan de wervelkolom bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie aan de wervelkolom waaronder nekhernia (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie aan de wervelkolom waaronder nekhernia bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie aan de wervelkolom waaronder teruggekeerde rughernia (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie aan de wervelkolom waaronder teruggekeerde rughernia bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie aan de wervelkolom waaronder rughernia of verwijderen van de wervelboog (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd
letsel
Operatie aan de wervelkolom waaronder rughernia of verwijderen van de wervelboog bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie aan de wervelkolom bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Diagnose of behandeling van de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Diagnose of behandeling van de wervelkolom op de polikliniek of dagbehandeling bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Longrevalidatie (Met verpleegligdagen)
Kosten ziekenhuis
5.389,51
5.389,51
5.389,51
5.389,51
5.389,51
5.389,51
5.389,51
5.389,51
4.097,09
5.389,51
5.389,51
5.389,51
5.389,51
5.389,51
2.639,37
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
1.187,15
6.576,66
1.187,15
6.576,66
1.092,72
6.482,23
1.092,72
6.482,23
848,57
6.238,08
848,57
6.238,08
671,21
6.060,72
671,21
6.060,72
650,16
4.747,25
650,16
6.039,67
410,94
5.800,45
410,94
5.800,45
250,94
5.640,45
151,90
5.541,41
176,00
2.815,37
5.280,47
5.280,47
5.280,47
5.280,47
5.280,47
5.280,47
1.037,37
1.037,37
921,45
921,45
1.143,77
826,26
6.317,84
6.317,84
6.201,92
6.201,92
6.424,24
6.106,73
5.280,47
5.280,47
886,02
656,21
6.166,49
5.936,68
5.280,47
567,53
5.848,00
5.280,47
567,53
5.848,00
6.299,52
649,97
6.949,49
5.280,47
5.280,47
5.280,47
544,50
509,36
509,36
5.824,97
5.789,83
5.789,83
5.280,47
205,43
5.485,90
5.280,47
3.542,41
3.542,41
7.235,79
3.542,41
10.132,56
3.542,41
3.542,41
3.542,41
3.542,41
3.542,41
141,52
1.100,34
1.085,35
1.019,18
1.243,46
784,58
546,99
704,18
704,18
698,59
698,59
5.421,99
4.642,75
4.627,76
8.254,97
4.785,87
10.917,14
4.089,40
4.246,59
4.246,59
4.241,00
4.241,00
3.542,41
3.542,41
15.013,74
3.542,41
3.542,41
3.542,41
2.149,78
546,99
546,99
563,84
509,36
176,65
127,13
233,69
4.089,40
4.089,40
15.577,58
4.051,77
3.719,06
3.669,54
2.383,47
78
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
15D727
15D728
15D729
15D730
15D786
15D866
15D867
15D868
15D869
15D870
15D898
15D899
15D900
15D901
15D902
15D903
15D904
15D905
15D906
15D907
15D908
15D909
15D910
15D911
15D912
15D913
15D914
15D915
15D916
15D917
15D918
15D919
219799015
219799016
219799017
219799018
990003024
990061065
990061066
990061067
990061068
990062020
020107047
020107048
020108053
020108054
020108055
020108056
020108058
020108059
020108060
020108061
020108063
020108064
020108065
020108066
020108068
020108069
020108070
020108071
020108077
020108078
020108079
020108080
15D920
15D921
15D922
15D923
15D924
15D925
15D926
15D927
15D928
15D929
15D930
15D931
15D932
15D933
15D934
15D935
15D936
15D937
15D938
15D939
15D940
15D941
020108081
020108082
020108099
020108100
020108101
020108102
020108104
020108105
020108106
020108107
020108109
020108110
020108111
020108112
020108114
020108115
020108116
020108117
020108123
020108124
020108125
020108126
15D942
020108127
Omschrijving dbc-zorgproduct
Longrevalidatie (Teambespreking en fysiotherapieprogramma en ondersteuning )
Longrevalidatie (Fysiotherapieprogramma)
Longrevalidatie (Fysiotherapieprogramma)
Longrevalidatie (Consult op de polikliniek)
Raadpleging door Gynaecologie bij / via een bezoek tijdens opname
3-D (3 Dimensionale) radiotherapie (uitwendige bestraling) bij Radiotherapie
Radiotherapie (uitwendige bestraling) bij Radiotherapie
Radiotherapie (uitwendige bestraling) bij Radiotherapie
Radiotherapie (uitwendige bestraling) - totale lichaam of huid bij Radiotherapie
Behandeling van vaatafwijkingen in het hoofd of de hals bij Een operatieve ingreep door een radioloog
Begeleiding bij immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Borstkanker
Begeleiding bij immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Borstkanker
Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Baarmoederhalskanker
Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie bij Baarmoederhalskanker
Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Baarmoederhalskanker
Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Baarmoederhalskanker
Verstrekking van immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Baarmoederhalskanker
Verstrekking van immunotherapie bij Baarmoederhalskanker
Begeleiding bij immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Baarmoederhalskanker
Begeleiding bij immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Baarmoederhalskanker
Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Baarmoederhalskanker
Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij Baarmoederhalskanker
Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Baarmoederhalskanker
Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Baarmoederhalskanker
Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Baarmoederhalskanker
Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij Baarmoederhalskanker
Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Baarmoederhalskanker
Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Baarmoederhalskanker
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Baarmoederhalskanker
Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Baarmoederhalskanker
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Baarmoederhalskanker
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Baarmoederhalskanker
Ondersteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij
Baarmoederhalskanker
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Consult op de polikliniek) bij Baarmoederhalskanker
Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Baarmoederkanker
Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie bij Baarmoederkanker
Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Baarmoederkanker
Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Baarmoederkanker
Verstrekking van immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Baarmoederkanker
Verstrekking van immunotherapie bij Baarmoederkanker
Begeleiding bij immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Baarmoederkanker
Begeleiding bij immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Baarmoederkanker
Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Baarmoederkanker
Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij Baarmoederkanker
Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Baarmoederkanker
Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Baarmoederkanker
Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Baarmoederkanker
Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij Baarmoederkanker
Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Baarmoederkanker
Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Baarmoederkanker
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Baarmoederkanker
Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Baarmoederkanker
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Baarmoederkanker
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Baarmoederkanker
Ondersteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij
Baarmoederkanker
Kosten ziekenhuis
654,55
485,54
648,02
149,48
75,00
653,33
653,33
653,33
653,33
11.849,11
7.864,76
2.454,43
3.725,09
3.725,09
3.725,09
3.725,09
3.725,09
3.725,09
3.725,09
3.725,09
7.548,44
462,77
3.454,89
522,76
1.810,49
535,20
4.742,68
530,52
1.783,03
6.347,16
14.114,46
1.357,47
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
161,13
815,68
124,85
610,39
124,85
772,87
124,85
274,33
16,00
91,00
744,12
1.397,45
562,09
1.215,42
343,65
996,98
562,09
1.215,42
776,90
12.626,01
912,93
8.777,69
193,19
2.647,62
395,20
4.120,29
174,71
3.899,80
468,97
4.194,06
125,49
3.850,58
340,87
4.065,96
282,57
4.007,66
920,33
4.645,42
187,21
3.912,30
434,34
7.982,78
110,44
573,21
519,23
3.974,12
119,54
642,30
347,94
2.158,43
98,30
633,50
516,80
5.259,48
108,92
639,44
603,48
2.386,51
697,17
7.044,33
1.959,09
16.073,55
371,61
1.729,08
3.725,09
3.725,09
3.725,09
3.725,09
3.725,09
3.725,09
3.725,09
3.725,09
3.725,09
3.725,09
12.107,13
1.258,86
5.813,69
708,84
1.888,95
522,37
3.380,73
626,13
1.989,38
7.002,44
3.725,09
995,37
234,79
110,29
395,20
174,71
468,97
125,49
340,87
284,30
787,33
191,17
541,70
132,72
677,24
249,18
384,63
94,25
311,40
110,95
603,48
767,12
1.422,09
331,22
3.959,88
3.835,38
4.120,29
3.899,80
4.194,06
3.850,58
4.065,96
4.009,39
4.512,42
3.916,26
12.648,83
1.391,58
6.490,93
958,02
2.273,58
616,62
3.692,13
737,08
2.592,86
7.769,56
5.147,18
1.326,59
1.266,48
234,79
1.501,27
79
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
Omschrijving dbc-zorgproduct
15D943
15D944
15D945
15D946
15D947
15D948
15D949
15D950
15D951
15D952
15D953
15D954
15D955
15D956
15D957
15D958
020108128
020108145
020108146
020108147
020108148
020108150
020108151
020108152
020108153
020108155
020108156
020108157
020108158
020108160
020108161
020108162
15D959
15D960
020108163
020108169
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Consult op de polikliniek) bij Baarmoederkanker
Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van eierstok(ken) of eileider(s)
Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie bij Kanker van eierstok(ken) of eileider(s)
Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van eierstok(ken) of eileider(s)
Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van eierstok(ken) of eileider(s)
Verstrekking van immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van eierstok(ken) of eileider(s)
Verstrekking van immunotherapie bij Kanker van eierstok(ken) of eileider(s)
Begeleiding bij immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van eierstok(ken) of eileider(s)
Begeleiding bij immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van eierstok(ken) of eileider(s)
Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Kanker van eierstok(ken) of eileider(s)
Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij Kanker van eierstok(ken) of eileider(s)
Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Kanker van eierstok(ken) of eileider(s)
Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van eierstok(ken) of eileider(s)
Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Kanker van eierstok(ken) of eileider(s)
Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij Kanker van eierstok(ken) of eileider(s)
Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Kanker van eierstok(ken) of eileider(s)
Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van eierstok(ken) of
eileider(s)
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van eierstok(ken) en/of eileider(s)
15D961
15D962
020108170
020108171
Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van eierstok(ken) en/of eileider(s)
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van eierstok(ken) en/of eileider(s)
15D963
020108172
15D964
15D965
15D966
15D967
15D968
15D969
15D970
15D971
15D972
15D973
15D974
15D975
15D976
15D977
15D978
15D979
15D980
020108173
020108174
020108193
020108194
020108195
020108196
020108198
020108199
020108200
020108201
020108203
020108204
020108205
020108206
020108208
020108209
020108210
15D981
15D982
020108211
020108217
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Kanker van eierstok(ken) of eileider(s)
Ondersteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij Kanker
van eierstok(ken) of eileider(s)
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Consult op de polikliniek) bij Kanker van eierstok(ken) of eileider(s)
Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van vrouwelijke geslachtsorganen
Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie bij Kanker van vrouwelijke geslachtsorganen
Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van vrouwelijke geslachtsorganen
Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van vrouwelijke geslachtsorganen
Verstrekking van immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van vrouwelijke geslachtsorganen
Verstrekking van immunotherapie bij Kanker van vrouwelijke geslachtsorganen
Begeleiding bij immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van vrouwelijke geslachtsorganen
Begeleiding bij immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van vrouwelijke geslachtsorganen
Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Kanker van vrouwelijke geslachtsorganen
Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij Kanker van vrouwelijke geslachtsorganen
Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Kanker van vrouwelijke geslachtsorganen
Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van vrouwelijke geslachtsorganen
Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Kanker van vrouwelijke geslachtsorganen
Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij Kanker van vrouwelijke geslachtsorganen
Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Kanker van vrouwelijke geslachtsorganen
Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van vrouwelijke
geslachtsorganen
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van vrouwelijke geslachtsorganen
15D983
15D984
020108218
020108219
15D985
020108220
15D986
15D987
15D988
15D989
15D990
15D991
020108221
020108222
020109017
020109018
020109019
020109020
Kosten ziekenhuis
3.725,09
3.154,52
2.797,31
3.725,09
3.725,09
3.725,09
3.725,09
3.725,09
658,75
10.428,54
767,18
10.025,47
761,09
3.801,49
741,31
2.888,96
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
138,51
3.863,60
510,51
3.665,03
243,84
3.041,15
479,72
4.204,81
127,96
3.853,05
348,23
4.073,32
273,13
3.998,22
776,03
4.501,12
242,16
900,91
638,94
11.067,48
116,51
883,69
889,94
10.915,41
218,80
979,89
457,33
4.258,82
92,82
834,13
407,41
3.296,37
467,20
1.735,48
119,05
626,34
586,25
2.361,82
5.744,01
18.467,33
1.005,08
1.959,09
6.749,09
20.426,42
928,41
383,89
1.312,30
641,88
108,03
3.725,09
3.725,09
3.725,09
3.725,09
3.725,09
3.725,09
3.725,09
3.725,09
3.725,09
3.725,09
3.725,09
3.725,09
3.725,09
3.725,09
3.725,09
209,55
122,44
395,20
174,71
468,97
125,49
340,87
282,57
776,03
187,21
547,05
177,38
651,26
146,46
381,29
58,26
270,97
851,43
230,47
4.120,29
3.899,80
4.194,06
3.850,58
4.065,96
4.007,66
4.501,12
3.912,30
4.272,14
3.902,47
4.376,35
3.871,55
4.106,38
3.783,35
3.996,06
3.725,09
3.725,09
95,80
765,91
3.820,89
4.491,00
Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van vrouwelijke geslachtsorganen
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van vrouwelijke geslachtsorganen
3.725,09
3.725,09
757,34
1.400,72
4.482,43
5.125,81
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Kanker van vrouwelijke geslachtsorganen
Ondersteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij Kanker
van vrouwelijke geslachtsorganen
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Consult op de polikliniek) bij Kanker van vrouwelijke geslachtsorganen
Verstrekking van immunotherapie bij Kanker van mannelijke geslachtsorganen
Verstrekking van immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van mannelijke geslachtsorganen
Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van mannelijke geslachtsorganen
Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van mannelijke geslachtsorganen
3.725,09
395,56
4.120,65
3.725,09
3.725,09
3.124,47
3.124,47
3.124,47
3.124,47
309,68
164,15
282,57
433,48
127,96
604,94
4.034,77
3.889,24
3.407,04
3.557,95
3.252,43
3.729,41
80
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
15D992
15D993
15D994
15D995
15D996
15D997
020109021
020109022
020109042
020109043
020109044
020109045
15D998
15D999
15E000
15E001
020109055
020109056
020109057
020109058
15E002
15E003
020109073
020109074
15E004
15E005
020109077
020109078
15E006
15E007
15E008
15E009
15E010
15E011
15E012
15E013
15E014
15E015
15E016
15E017
15E018
15E019
15E020
15E021
15E022
15E023
15E024
15E025
15E026
15E027
15E028
15E029
15E030
15E031
020109079
020109084
020109090
020109091
020109096
020109097
020110089
020110090
020110095
020110096
020112008
020112009
020112010
020112011
020112012
020112013
020112019
020112020
020112021
020112022
020112025
020112026
020112027
020112028
020112032
020112033
15E032
15E033
15E034
15E035
15E036
15E037
15E038
15E039
15E040
15E041
15E042
15E043
020112034
020112035
020112036
020112038
020112042
020112043
020117011
020117012
020117013
020117014
020117015
020117016
Omschrijving dbc-zorgproduct
Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie bij Kanker van mannelijke geslachtsorganen
Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van mannelijke geslachtsorganen
Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van mannelijke geslachtsorganen
Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Kanker van mannelijke geslachtsorganen
Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij Kanker van mannelijke geslachtsorganen
Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Kanker van mannelijke geslachtsorganen
Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van mannelijke
geslachtsorganen
Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Kanker van mannelijke geslachtsorganen
Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij Kanker van mannelijke geslachtsorganen
Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Kanker van mannelijke geslachtsorganen
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Kanker van mannelijke geslachtsorganen
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van mannelijke geslachtsorganen
Ondersteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij Kanker
van mannelijke geslachtsorganen
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van mannelijke geslachtsorganen
Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van mannelijke geslachtsorganen
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Consult op de polikliniek) bij Kanker van mannelijke geslachtsorganen
Begeleiding bij immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Prostaatkanker
Begeleiding bij immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Prostaatkanker
Begeleiding bij immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van mannelijke geslachtsorganen
Begeleiding bij immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van mannelijke geslachtsorganen
Begeleiding bij immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Blaaskanker
Begeleiding bij immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Blaaskanker
Begeleiding bij immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van nier(en) of urinewegen
Begeleiding bij immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen
Verstrekking van immunotherapie bij Schildklierkanker
Verstrekking van immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Schildklierkanker
Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Schildklierkanker
Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Schildklierkanker
Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie bij Schildklierkanker
Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Schildklierkanker
Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Schildklierkanker
Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Schildklierkanker
Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij Schildklierkanker
Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Schildklierkanker
Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Schildklierkanker
Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Schildklierkanker
Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij Schildklierkanker
Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Schildklierkanker
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Schildklierkanker
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Schildklierkanker
Ondersteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij
Schildklierkanker
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Schildklierkanker
Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Schildklierkanker
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Consult op de polikliniek) bij Schildklierkanker
Begeleiding bij immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Schildklierkanker
Begeleiding bij immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Schildklierkanker
Verstrekking van immunotherapie bij Een kwaadaardige tumor
Verstrekking van immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Een kwaadaardige tumor
Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Een kwaadaardige tumor
Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Een kwaadaardige tumor
Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie bij Een kwaadaardige tumor
Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Een kwaadaardige tumor
Kosten ziekenhuis
3.124,47
3.124,47
494,12
7.542,85
1.747,18
2.757,14
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
238,80
3.363,27
498,43
3.622,90
125,61
619,73
525,31
8.068,16
104,36
1.851,54
438,39
3.195,53
503,96
3.056,95
271,24
1.882,29
181,85
379,05
68,27
252,73
685,81
3.436,00
339,51
2.135,02
3.124,47
3.124,47
254,24
603,48
3.378,71
3.727,95
3.124,47
3.124,47
171,06
1.921,34
3.295,53
5.045,81
3.124,47
3.124,47
3.124,47
3.124,47
3.124,47
3.124,47
3.474,50
775,75
3.809,02
766,87
2.745,74
2.745,74
2.745,74
2.745,74
2.745,74
2.745,74
973,43
6.206,12
2.745,74
2.745,74
714,32
2.745,74
765,34
2.745,74
1.276,00
2.339,51
767,12
85,98
787,33
242,16
776,03
191,17
807,16
197,25
919,01
174,96
282,57
340,87
125,49
468,97
174,71
395,20
195,01
712,12
199,48
436,36
180,84
303,58
124,63
281,09
266,40
603,48
3.891,59
3.210,45
3.911,80
3.366,63
3.900,50
3.315,64
4.281,66
973,00
4.728,03
941,83
3.028,31
3.086,61
2.871,23
3.214,71
2.920,45
3.140,94
1.168,44
6.918,24
2.945,22
3.182,10
895,16
3.049,32
889,97
3.026,83
1.542,40
2.942,99
842,73
11.382,65
6.909,84
151,44
2.745,74
2.745,74
4.007,41
4.007,41
4.007,41
4.007,41
1.112,13
4.007,41
234,79
1.921,34
672,86
112,31
787,33
187,21
256,92
348,23
230,98
468,97
243,84
395,20
1.077,52
13.303,99
7.582,70
263,75
3.533,07
2.932,95
4.264,33
4.355,64
4.238,39
4.476,38
1.355,97
4.402,61
81
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
Omschrijving dbc-zorgproduct
Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Een kwaadaardige tumor
Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Een kwaadaardige tumor
Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij Een kwaadaardige tumor
Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Een kwaadaardige tumor
Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Een kwaadaardige tumor
Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Een kwaadaardige tumor
Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij Een kwaadaardige tumor
Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Een kwaadaardige tumor
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Een kwaadaardige tumor
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Een kwaadaardige tumor
Ondersteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij Een
kwaadaardige tumor
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Een kwaadaardige tumor
Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Een kwaadaardige tumor
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Consult op de polikliniek) bij Een kwaadaardige tumor
Begeleiding bij immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Een kwaadaardige tumor
Begeleiding bij immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Een kwaadaardige tumor
Begeleiding bij immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever / lymfeklieren / milt
Begeleiding bij immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever / lymfeklieren / milt
Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever / lymfeklieren /
milt
Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever / lymfeklieren / milt
Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever / lymfeklieren / milt
Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever / lymfeklieren / milt
Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever /
lymfeklieren / milt
15E044
15E045
15E046
15E047
15E048
15E049
15E050
15E051
15E052
15E053
020117020
020117021
020117022
020117023
020117026
020117027
020117028
020117029
020117033
020117034
15E054
15E055
15E056
15E057
15E058
15E059
15E060
15E061
020117035
020117036
020117037
020117039
020117041
020117042
028999017
028999018
15E062
15E063
15E064
15E065
028999019
028999020
028999021
028999022
15E066
028999028
15E067
15E068
028999029
028999030
15E069
028999031
15E070
028999035
15E071
15E072
028999036
028999037
15E073
15E074
15E075
028999038
028999052
028999053
15E076
028999058
15E077
028999059
15E078
028999060
15E079
028999061
15E080
15E081
15E082
15E083
028999062
028999063
029099010
029099011
Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever / lymfeklieren / milt
Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever / lymfeklieren / milt
Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever / lymfeklieren /
milt
Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Een tumor van beenmerg / zwezerik
/ lever / lymfeklieren / milt
Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever /
lymfeklieren / milt
Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever / lymfeklieren / milt
Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever /
lymfeklieren / milt
Begeleiding bij immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever / lymfeklieren / milt
Begeleiding bij immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever / lymfeklieren / milt
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever /
lymfeklieren / milt
Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever /
lymfeklieren / milt
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever /
lymfeklieren / milt
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever /
lymfeklieren / milt
Ondersteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij Een
tumor van beenmerg / zwezerik / lever / lymfeklieren / milt
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Consult op de polikliniek) bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever / lymfeklieren / milt
Verstrekking van immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
Verstrekking van immunotherapie bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
15E084
15E085
15E086
029099018
029099019
029099022
Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
Kosten ziekenhuis
1.113,79
22.547,61
991,76
11.657,20
566,25
3.047,04
567,00
1.981,45
941,95
1.761,88
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
133,72
1.247,51
780,55
23.328,16
114,49
1.106,25
505,24
12.162,44
133,23
699,48
662,66
3.709,70
84,12
651,12
372,36
2.353,81
365,66
1.307,61
593,93
2.355,81
570,55
19.864,43
5.712,97
147,92
5.495,43
967,46
791,41
7.572,23
199,42
1.959,09
796,43
108,26
936,17
170,91
256,92
404,95
769,97
21.823,52
6.509,40
256,18
6.431,60
1.138,37
1.048,33
7.977,18
888,48
5.713,61
1.066,29
4.107,07
230,98
619,96
243,84
510,51
1.119,46
6.333,57
1.310,13
4.617,58
465,93
125,61
591,54
4.716,94
550,67
659,01
104,36
5.375,95
655,03
5.148,34
572,09
5.720,43
3.055,80
115,00
3.170,80
9.873,70
672,16
660,63
84,12
10.534,33
756,28
11.092,25
12.393,13
1.565,47
374,28
829,87
146,60
11.466,53
13.223,00
1.712,07
1.907,65
579,75
2.487,40
6.193,47
772,12
6.965,59
18.538,46
2.054,13
20.592,59
1.003,40
353,51
1.356,91
563,27
151,96
3.856,26
3.856,26
215,63
138,65
360,02
234,60
778,90
290,61
4.216,28
4.090,86
3.856,26
3.856,26
3.856,26
149,70
379,74
190,08
4.005,96
4.236,00
4.046,34
82
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
15E087
029099023
15E088
029099036
15E089
15E090
029099037
029099040
15E091
029099041
15E092
029099051
15E093
15E094
029099052
029099055
15E095
029099056
15E096
029099059
15E097
029099060
15E098
029099061
15E099
029099062
15E100
15E101
15E102
15E103
15E104
15E105
15E106
15E107
15E108
15E109
15E110
15E111
15E112
15E113
029099063
029099065
029099067
029099068
029199026
029199027
029199028
029199029
029199030
029199031
029199055
029199056
029199057
029199058
15E114
15E115
15E116
15E117
15E118
15E119
029199075
029199076
029199077
029199078
029199092
029199093
15E120
15E121
15E122
15E123
15E124
15E125
15E126
15E127
15E128
15E129
15E130
029199097
029199098
029199099
029199103
029199105
029199106
029199119
029199120
029199121
029199122
029199124
Omschrijving dbc-zorgproduct
Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen
in borstkas
Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (excl begeleiding bij radiotherapie - met verpleegligdagen) bij Kanker van
ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (excl begeleiding bij radiotherapie - met verpleegligdagen) bij Kanker van
ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van
ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (excl begeleiding bij radiotherapie - met verpleegligdagen) bij Kanker van
ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (excl begeleiding bij radiotherapie - met verpleegligdagen) bij Kanker van
ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere)
organen in borstkas
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in
borstkas
Ondersteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij Kanker
van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen
in borstkas
Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere)
organen in borstkas
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Consult op de polikliniek) bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
Begeleiding bij immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
Begeleiding bij immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
Verstrekking van immunotherapie bij Dikkedarm-/endeldarmkanker
Verstrekking van immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Dikkedarm-/endeldarmkanker
Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Dikkedarm-/endeldarmkanker
Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Dikkedarm-/endeldarmkanker
Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie bij Dikkedarm-/endeldarmkanker
Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Dikkedarm-/endeldarmkanker
Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Dikkedarm-/endeldarmkanker
Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Dikkedarm-/endeldarmkanker
Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij Dikkedarm-/endeldarmkanker
Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Dikkedarm-/endeldarmkanker
Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Dikkedarm-/endeldarmkanker
Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Dikkedarm-/endeldarmkanker
Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij Dikkedarm-/endeldarmkanker
Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Dikkedarm-/endeldarmkanker
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Dikkedarm-/endeldarmkanker
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Dikkedarm-/endeldarmkanker
Ondersteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij
Dikkedarm-/endeldarmkanker
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Dikkedarm-/endeldarmkanker
Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Dikkedarm-/endeldarmkanker
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Consult op de polikliniek) bij Dikkedarm-/endeldarmkanker
Begeleiding bij immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Dikkedarm-/endeldarmkanker
Begeleiding bij immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Dikkedarm-/endeldarmkanker
Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Slokdarmkanker
Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie bij Slokdarmkanker
Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Slokdarmkanker
Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Slokdarmkanker
Begeleiding bij immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Slokdarmkanker
Kosten ziekenhuis
3.856,26
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
336,41
4.192,67
377,07
163,92
540,99
4.743,79
541,84
439,99
179,13
5.183,78
720,97
2.904,88
430,05
3.334,93
458,60
147,23
605,83
2.624,34
351,03
218,78
122,48
2.843,12
473,51
2.046,17
317,32
2.363,49
850,72
288,91
1.139,63
1.630,64
617,01
2.247,65
802,22
228,51
1.030,73
20.526,15
1.971,25
22.497,40
5.450,99
3.856,26
3.856,26
3.856,26
465,36
3.106,95
724,96
5.090,41
794,29
3.328,87
781,41
16.650,38
649,56
6.295,77
654,86
111,28
580,49
188,97
291,36
449,51
230,98
619,96
243,84
510,51
153,97
774,48
140,82
626,78
6.105,85
3.967,54
4.436,75
4.045,23
756,72
3.556,46
955,94
5.710,37
1.038,13
3.839,38
935,38
17.424,86
790,38
6.922,55
397,91
15.022,71
654,18
4.323,91
898,95
1.660,96
130,26
620,12
121,46
388,72
286,66
577,73
528,17
15.642,83
775,64
4.712,63
1.185,61
2.238,69
474,56
13.841,30
4.852,36
138,41
14.041,70
1.072,43
5.367,88
5.367,88
5.367,88
5.367,88
5.367,88
177,14
1.959,09
717,42
112,31
819,75
183,07
395,20
238,80
604,94
225,37
340,87
651,70
15.800,39
5.569,78
250,72
14.861,45
1.255,50
5.763,08
5.606,68
5.972,82
5.593,25
5.708,75
83
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
15E131
15E132
15E133
15E134
15E135
15E136
15E137
15E138
15E139
15E140
15E141
15E142
15E143
15E144
15E145
029199125
029199126
029199127
029199129
029199130
029199131
029199132
029199134
029199135
029199136
029199137
029199143
029199144
029199145
029199146
15E146
15E147
15E148
15E149
15E150
15E151
15E152
15E153
15E154
15E155
15E156
15E157
15E158
15E159
15E160
15E161
15E162
15E163
15E164
15E165
15E166
15E167
029199147
029199148
029199168
029199169
029199170
029199171
029199173
029199174
029199175
029199176
029199178
029199179
029199180
029199181
029199183
029199184
029199185
029199186
029199192
029199193
029199194
029199195
15E168
15E169
15E170
15E171
15E172
15E173
15E174
15E175
15E176
15E177
15E178
15E179
15E180
15E181
15E182
15E183
15E184
029199196
029199197
029199228
029199229
029199230
029199231
029199233
029199234
029199235
029199236
029199238
029199239
029199240
029199241
029199243
029199244
029199245
Omschrijving dbc-zorgproduct
Begeleiding bij immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Slokdarmkanker
Begeleiding bij immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Slokdarmkanker
Begeleiding bij immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Slokdarmkanker
Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Slokdarmkanker
Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij Slokdarmkanker
Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Slokdarmkanker
Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Slokdarmkanker
Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Slokdarmkanker
Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij Slokdarmkanker
Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Slokdarmkanker
Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Slokdarmkanker
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Slokdarmkanker
Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Slokdarmkanker
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Slokdarmkanker
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Slokdarmkanker
Ondersteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij
Slokdarmkanker
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Consult op de polikliniek) bij Slokdarmkanker
Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Maagkanker
Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie bij Maagkanker
Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Maagkanker
Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Maagkanker
Begeleiding bij immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Maagkanker
Begeleiding bij immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Maagkanker
Begeleiding bij immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Maagkanker
Begeleiding bij immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Maagkanker
Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Maagkanker
Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij Maagkanker
Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Maagkanker
Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Maagkanker
Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Maagkanker
Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij Maagkanker
Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Maagkanker
Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Maagkanker
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Maagkanker
Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Maagkanker
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Maagkanker
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Maagkanker
Ondersteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij
Maagkanker
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Consult op de polikliniek) bij Maagkanker
Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van het spijsverteringsstelsel
Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie bij Kanker van het spijsverteringsstelsel
Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van het spijsverteringsstelsel
Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van het spijsverteringsstelsel
Begeleiding bij immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van het spijsverteringsstelsel
Begeleiding bij immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van het spijsverteringsstelsel
Begeleiding bij immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van het spijsverteringsstelsel
Begeleiding bij immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van het spijsverteringsstelsel
Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Kanker van het spijsverteringsstelsel
Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij Kanker van het spijsverteringsstelsel
Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Kanker van het spijsverteringsstelsel
Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van het spijsverteringsstelsel
Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Kanker van het spijsverteringsstelsel
Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij Kanker van het spijsverteringsstelsel
Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Kanker van het spijsverteringsstelsel
Kosten ziekenhuis
5.367,88
5.367,88
5.367,88
4.805,53
827,61
3.428,65
910,00
5.303,09
683,47
7.676,02
412,40
1.648,26
5.286,20
18.771,57
728,74
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
285,28
5.653,16
787,33
6.155,21
242,16
5.610,04
476,88
5.282,41
138,80
966,41
711,68
4.140,33
156,00
1.066,00
405,09
5.708,18
121,46
804,93
527,48
8.203,50
129,18
541,58
612,16
2.260,42
727,55
6.013,75
1.959,09
20.730,66
274,50
1.003,24
893,43
5.367,88
5.367,88
5.367,88
5.367,88
5.367,88
5.367,88
5.367,88
5.367,88
5.367,88
16.148,81
1.249,91
42.185,57
701,81
3.634,57
441,77
11.132,54
458,05
1.671,19
5.806,32
19.620,88
852,48
150,81
110,29
395,20
174,71
468,97
127,96
348,23
282,57
776,03
191,17
545,75
142,85
717,76
196,51
421,45
123,50
530,98
121,08
668,88
778,20
1.959,09
270,45
1.044,24
5.478,17
5.763,08
5.542,59
5.836,85
5.495,84
5.716,11
5.650,45
6.143,91
5.559,05
16.694,56
1.392,76
42.903,33
898,32
4.056,02
565,27
11.663,52
579,13
2.340,07
6.584,52
21.579,97
1.122,93
5.367,88
5.367,88
5.367,88
5.367,88
5.367,88
5.367,88
5.367,88
6.976,42
978,31
5.367,88
5.693,70
492,77
7.846,75
384,52
3.898,41
351,43
506,14
234,79
116,37
498,43
238,80
468,97
230,98
433,48
272,74
827,85
199,27
630,84
133,52
742,06
158,03
405,09
109,18
368,92
5.602,67
5.484,25
5.866,31
5.606,68
5.836,85
5.598,86
5.801,36
7.249,16
1.806,16
5.567,15
6.324,54
626,29
8.588,81
542,55
4.303,50
460,61
875,06
84
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
15E185
15E186
15E187
15E188
029199246
029199252
029199253
029199254
15E189
029199255
15E190
15E191
15E192
15E193
15E194
15E195
15E196
15E197
15E198
15E199
15E200
15E201
029199256
029199257
029299011
029299012
029299013
029299014
029299015
029299016
029299025
029299026
029299027
029299028
15E202
15E203
15E204
15E205
029299033
029299034
029299035
029299036
15E206
15E207
029299040
029299041
15E208
15E209
Kosten ziekenhuis
Honorarium medisch
specialist
5.367,88
1.725,90
5.425,43
14.632,13
181,40
579,75
770,09
1.959,09
5.549,28
2.305,65
6.195,52
16.591,22
852,55
282,60
1.135,15
710,28
219,50
711,72
4.151,72
3.256,04
3.256,04
3.256,04
4.672,59
670,46
8.358,10
292,01
4.017,93
164,99
116,37
329,85
404,95
127,96
468,97
174,71
498,43
129,66
673,19
106,39
448,52
875,27
335,87
1.041,57
4.556,67
3.384,00
3.725,01
3.430,75
5.171,02
800,12
9.031,29
398,40
4.466,45
748,35
9.720,21
189,05
2.687,80
129,18
385,13
57,78
323,26
877,53
10.105,34
246,83
3.011,06
Omschrijving dbc-zorgproduct
Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van het
spijsverteringsstelsel
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van het spijsverteringsstelsel
Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van het spijsverteringsstelsel
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van het spijsverteringsstelsel
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Kanker van het spijsverteringsstelsel
Ondersteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij Kanker
van het spijsverteringsstelsel
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Consult op de polikliniek) bij Kanker van het spijsverteringsstelsel
Verstrekking van immunotherapie bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals
Verstrekking van immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals
Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals
Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals
Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals
Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals
Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals
Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals
Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals
Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals
Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van lip / mond- / keelholte /
hals
Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals
Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals
Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals
Totaalprijs EZH
1.189,20
2.016,35
371,61
569,62
1.560,81
2.585,97
029299042
029299043
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals
Ondersteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij Kanker
van lip / mond- / keelholte / hals
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals
285,81
18.672,22
234,79
1.959,09
520,60
20.631,31
15E210
15E211
15E212
15E213
15E214
15E215
15E216
15E217
15E218
15E219
15E220
15E221
15E222
15E223
15E224
15E225
029299044
029299046
029299048
029299049
029399005
029399006
029399010
029399011
029399012
029399013
029399014
029399015
029399016
029399017
029399020
029399021
Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Consult op de polikliniek) bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals
Begeleiding bij immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals
Begeleiding bij immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals
Zeer complexe operatie aan de wervelkolom bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Zeer complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Verstrekking van immunotherapie bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Verstrekking van immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Complexe operatie aan de wervelkolom bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Operatie aan de wervelkolom bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
6.628,11
93,86
8.089,25
996,42
2.722,40
7.556,48
1.609,39
3.747,24
3.747,24
3.747,24
3.747,24
3.747,24
10.593,89
14.194,86
3.747,24
2.307,54
601,96
102,18
936,17
162,81
1.008,98
1.008,98
284,30
433,48
125,49
604,94
174,71
395,20
823,87
823,87
1.314,09
876,35
7.230,07
196,04
9.025,42
1.159,23
3.731,38
8.565,46
1.893,69
4.180,72
3.872,73
4.352,18
3.921,95
4.142,44
11.417,76
15.018,73
5.061,33
3.183,89
15E226
15E227
15E228
15E229
15E230
15E231
029399022
029399023
029399024
029399025
029399026
029399027
436,86
4.776,56
337,69
3.438,23
3.747,24
3.747,24
127,64
770,42
114,49
474,38
559,80
559,80
564,50
5.546,98
452,18
3.912,61
4.307,04
4.307,04
15E232
029399030
Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Operatie aan de wervelkolom waaronder nekhernia bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Operatie aan de wervelkolom waaronder nekhernia (Met verpleegligdagen) bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van bot /
gewrichtskraakbeen / weke delen
355,83
100,82
456,65
85
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
Kosten ziekenhuis
Honorarium medisch
specialist
Omschrijving dbc-zorgproduct
Totaalprijs EZH
3.417,06
386,82
804,46
80,55
4.221,52
467,37
029399033
029399034
Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke
delen
Operatie aan de wervelkolom waaronder teruggekeerde rughernia bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
1.466,97
3.747,24
311,48
559,80
1.778,45
4.307,04
15E237
029399035
Operatie aan de wervelkolom waaronder teruggekeerde rughernia (Met verpleegligdagen) bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
3.747,24
559,80
4.307,04
15E238
029399040
3.747,24
499,94
4.247,18
15E239
029399041
3.908,05
499,94
4.407,99
15E240
029399043
Operatie aan de wervelkolom waaronder rughernia of verwijderen van de wervelboog bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Operatie aan de wervelkolom waaronder rughernia of verwijderen van de wervelboog (Met verpleegligdagen) bij Kanker van bot /
gewrichtskraakbeen / weke delen
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke
delen
1.086,99
270,45
1.357,44
15E241
029399044
1.438,66
490,62
1.929,28
15E242
029399046
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Ondersteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij Kanker
van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
436,88
177,14
614,02
15E243
029399047
15.494,73
1.959,09
17.453,82
15E244
15E245
15E246
15E247
15E248
15E249
15E250
15E251
15E252
15E253
15E254
15E255
15E256
15E257
15E258
029399048
029399052
029399053
029399054
029399056
029399057
029499048
029499049
029699003
029699004
029699008
029699009
029699010
029799010
029799011
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke
delen
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Consult op de polikliniek) bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Operatie aan de wervelkolom bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Begeleiding bij immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Begeleiding bij immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Begeleiding bij immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan
Begeleiding bij immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Huidkanker of voortekenen hiervan
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een tumor van endocriene (hormoonafgevende) klieren
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een tumor van endocriene (hormoonafgevende) klieren
Consult op de polikliniek bij Een tumor van endocriene (hormoonafgevende) klieren
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een tumor van endocriene (hormoonafgevende) klieren
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een tumor van endocriene (hormoonafgevende) klieren
Verstrekking van immunotherapie bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
Verstrekking van immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
4.569,46
186,91
3.747,24
9.949,50
3.778,25
1.050,02
1.346,86
1.346,86
466,43
2.390,09
178,36
27.784,54
6.592,61
2.811,12
2.811,12
650,57
106,24
574,76
574,76
936,17
122,29
776,03
144,58
188,96
289,45
113,87
1.531,33
578,52
284,30
386,99
5.220,03
293,15
4.322,00
10.524,26
4.714,42
1.172,31
2.122,89
1.491,44
655,39
2.679,54
292,23
29.315,87
7.171,13
3.095,42
3.198,11
15E259
15E260
15E261
15E262
029799012
029799013
029799014
029799015
2.811,12
2.811,12
2.811,12
2.811,12
127,96
443,08
177,73
445,52
2.939,08
3.254,20
2.988,85
3.256,64
15E263
029799021
Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
Begeleiding bij chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
Verstrekking van chemo- en/of immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen op de polikliniek of dagbehandeling bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het
zenuwstelsel
472,91
230,82
703,73
15E264
15E265
029799022
029799023
Begeleiding bij chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
5.225,70
836,83
706,89
108,97
5.932,59
945,80
15E266
029799024
2.811,12
555,88
3.367,00
15E267
029799032
604,43
117,98
722,41
15E268
15E269
029799033
029799034
6.250,91
555,12
621,58
269,57
6.872,49
824,69
15E270
029799035
1.346,04
358,37
1.704,41
15E271
029799048
Verstrekking van chemotherapie in geval van uitzaaiingen (Met verpleegligdagen) bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
Begeleiding bij chemotherapie - voorafgaand aan lokale behandeling - op de polikliniek of dagbehandeling bij Een gezwel in de hersen(vliez)en
en/of het zenuwstelsel
Begeleiding bij chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het
zenuwstelsel
Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
Verstrekking van chemotherapie voorafgaand aan lokale behandeling (Met verpleegligdagen) bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het
zenuwstelsel
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling) bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het
zenuwstelsel
702,59
394,02
1.096,61
15E233
15E234
029399031
029399032
15E235
15E236
86
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
Kosten ziekenhuis
Honorarium medisch
specialist
1.886,03
603,48
2.489,51
Omschrijving dbc-zorgproduct
Totaalprijs EZH
15E272
029799049
15E273
029799052
15E274
029799053
15E275
15E276
15E277
15E278
029799054
029799056
029799058
029799059
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het
zenuwstelsel
Ondersteunende/ palliatieve zorg (een tot twee dagbehandelingen / meer dan twee polikliniekbezoeken / meer dan twee onderzoeken) bij Een
gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het
zenuwstelsel
Ondersteunende/ palliatieve zorg (6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het
zenuwstelsel
Ondersteunende/ palliatieve zorg (Consult op de polikliniek) bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
Begeleiding bij immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
Begeleiding bij immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
15E279
15E280
15E281
15E282
15E283
15E284
15E285
039899002
039899003
039899004
039899005
040401006
040401010
040401011
Begeleiding bij chemo- en/of chemo-immunotherapie op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van bloed of immuunsysteem
Begeleiding bij chemo- en/of chemo-immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van bloed of immuunsysteem
Verstrekking van chemo- en/of chemo-immunotherapie bij Een aandoening van bloed of immuunsysteem
Verstrekking van chemo- en/of chemo-immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van bloed of immuunsysteem
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en)
meer dan twee dagbehandelingen bij Een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en)
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en)
4.515,46
17.143,63
2.870,05
11.353,14
2.735,92
3.236,47
1.947,58
167,93
1.188,42
443,32
765,49
307,42
281,34
343,86
4.683,39
18.332,05
3.313,37
12.118,63
3.043,34
3.517,81
2.291,44
15E286
15E287
15E288
15E289
15E290
15E291
15E292
15E293
15E294
15E295
15E296
15E297
15E298
15E299
15E300
15E301
15E302
15E303
15E304
15E305
15E306
15E307
15E308
15E309
15E310
15E311
15E312
15E313
15E314
15E315
15E316
15E317
15E318
15E319
15E320
15E321
15E322
040401012
040401013
040401014
040401020
040401021
040401022
040401024
040401026
040401028
040401032
049799007
049799014
049799015
049799016
049799020
049799022
049799025
049799027
069499006
070601018
079799047
079899020
079999004
079999017
089999004
099499016
099499017
099499022
099499023
099499024
099599004
099599005
099599011
099599012
099599013
109799017
119499043
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en)
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en)
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en)
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en)
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en)
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en)
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en)
Een tot twee dagbehandelingen of meer dan vier polikliniekbezoeken bij Een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en)
3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken bij Een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en)
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en)
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Hemochromatose (ijzerstapeling) of een andere leverafwijking
meer dan twee dagbehandelingen bij Hemochromatose (ijzerstapeling) of een andere leverafwijking
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Hemochromatose (ijzerstapeling) of een andere leverafwijking
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Hemochromatose (ijzerstapeling) of een andere leverafwijking
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Hemochromatose (ijzerstapeling) of een andere leverafwijking
Een tot twee dagbehandelingen of meer dan vier polikliniekbezoeken bij Hemochromatose (ijzerstapeling) of een andere leverafwijking
3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken bij Hemochromatose (ijzerstapeling) of een andere leverafwijking
Consult op de polikliniek bij Hemochromatose (ijzerstapeling) of een andere leverafwijking
Operatieve ingreep bij Carpaaltunnelsyndroom (zenuwtunnelvernauwing in de pols)
Operatie aan de oogbol bij Glaucoom
Operatie aan de oogbol bij Een aandoening van netvlies / vaatvlies / glasachtig lichaam / oogontsteking
Operatie aan de oogbol bij Een aandoening van bindvlies / oogwit / hoornvlies / iris / straalvormig lichaam / oogbol
Operatie aan de oogbol bij Een aandoening van ooglid / traanapparaat / oogkas
Ooglidcorrectie bij Een aandoening van ooglid / traanapparaat / oogkas
Correctie van het oorskelet bij Afwijkingen aan de oorschelp
Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Pijn op de borst
Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Pijn op de borst
Consult op de polikliniek bij Pijn op de borst
Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Pijn op de borst
6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Pijn op de borst
Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Een aandoening van hart of vaatstelsel
Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van hart of vaatstelsel
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van hart of vaatstelsel
Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van hart of vaatstelsel
6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van hart of vaatstelsel
Neuscorrectie bij Aangeboren neusafwijkingen of reuk-/smaakstoornissen
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van de anus
669,52
21.276,02
4.797,38
208,27
3.236,47
6.343,80
149,24
620,45
194,99
142,60
3.653,47
1.802,83
21.109,92
6.008,23
674,94
474,54
678,93
122,70
464,00
1.824,67
3.873,71
2.004,75
2.939,84
643,26
2.206,70
334,48
1.577,14
152,32
3.477,03
4.307,19
255,38
716,94
204,39
4.319,73
4.607,11
4.052,79
1.893,88
216,15
1.492,37
594,72
277,24
448,08
515,77
112,95
225,97
181,59
118,74
267,99
264,23
1.022,54
403,06
292,45
272,89
244,47
126,24
331,18
528,74
528,74
528,74
528,74
391,75
541,30
140,59
225,65
85,32
457,72
302,38
140,59
225,65
85,32
457,72
302,38
662,20
359,11
885,67
22.768,39
5.392,10
485,51
3.684,55
6.859,57
262,19
846,42
376,58
261,34
3.921,46
2.067,06
22.132,46
6.411,29
967,39
747,43
923,40
248,94
795,18
2.353,41
4.402,45
2.533,49
3.468,58
1.035,01
2.748,00
475,07
1.802,79
237,64
3.934,75
4.609,57
395,97
942,59
289,71
4.777,45
4.909,49
4.714,99
2.252,99
702,59
234,79
937,38
12.153,59
1.438,36
13.591,95
3.763,71
2.811,12
7.724,09
943,06
767,12
110,29
738,35
177,22
4.530,83
2.921,41
8.462,44
1.120,28
87
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
Omschrijving dbc-zorgproduct
15E323
15E324
15E325
15E326
15E327
15E328
15E329
15E330
15E331
15E332
15E333
15E334
15E335
15E336
15E337
15E338
15E339
15E340
15E341
15E342
15E343
15E344
15E345
15E346
15E347
15E348
15E349
15E350
15E351
15E352
15E353
15E354
15E355
15E356
15E357
15E358
15E359
15E375
15E376
15E377
15E378
15E379
15E380
15E381
15E382
15E383
15E384
15E385
15E386
15E387
15E388
119499044
119499045
119499070
119499071
119499072
119999003
119999008
119999009
120201007
120201008
120301007
120301008
120701014
120701015
120701023
120701024
129999036
129999037
129999061
129999062
129999077
129999078
131999048
131999067
131999070
131999071
131999098
131999142
131999174
199199011
199199012
219799005
990004050
990004069
990004071
990004072
990004073
991516026
991516034
991516035
991516037
991516047
991516049
991516053
069899229
069899230
069899231
069899232
069899233
069899234
069899235
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de anus
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de anus
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een aandoening van het spijsverteringsstelsel
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het spijsverteringsstelsel
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het spijsverteringsstelsel
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een ziekte van slokdarm / maag / twaalfvingerige darm
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een ziekte van slokdarm / maag / twaalfvingerige darm
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een ziekte van slokdarm / maag / twaalfvingerige darm
Een ingreep aan de huid (enkelvoudig) bij Een huidaandoening met blaren
Een ingreep aan de huid (meervoudig) bij Een huidaandoening met blaren
Een ingreep aan de huid (enkelvoudig) bij Huidontsteking of eczeem
Een ingreep aan de huid (meervoudig) bij Huidontsteking of eczeem
Een ingreep aan de huid (meervoudig) bij Een aandoening van talgklieren / zweetklieren
Een ingreep aan de huid (enkelvoudig) bij Een aandoening van talgklieren / zweetklieren
Een ingreep aan de huid (meervoudig) bij Een aandoening van haar / nagels
Een ingreep aan de huid (enkelvoudig) bij Een aandoening van haar / nagels
Een ingreep aan de huid (meervoudig) bij Een pigmentstoornis
Een ingreep aan de huid (enkelvoudig) bij Een pigmentstoornis
Een ingreep aan de huid (meervoudig) bij Een infectie of een overige aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
Een ingreep aan de huid (enkelvoudig) bij Een infectie of een overige aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
Een ingreep aan de huid (meervoudig) bij Een niet nader gespecificeerde aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
Een ingreep aan de huid (enkelvoudig) bij Een niet nader gespecificeerde aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Osteoporose (botontkalking)
Onderzoek of behandeling op de polikliniek bij Osteoporose (botontkalking)
Meer dan 28 verpleegligdagen bij Osteoporose (botontkalking)
6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Osteoporose (botontkalking)
Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij Osteoporose (botontkalking)
3 tot 4 polikliniekbezoeken of meer dan 2 routine-onderzoeken bij Osteoporose (botontkalking)
Consult op de polikliniek bij Osteoporose (botontkalking)
Een ingreep aan de huid (enkelvoudig) bij Een letsel door een uitwendige oorzaak
Een ingreep aan de huid (meervoudig) bij Een letsel door een uitwendige oorzaak
Operatieve behandeling van vernauwde voorhuid / besnijdenis
Neuscorrectie bij Plastische chirurgie aan het gezicht
Operatieve behandeling van vernauwde voorhuid / besnijdenis bij / door een plastisch chirurg
Operatieve ingreep bij Plastische chirurgie aan armen of benen
Ooglidcorrectie bij Plastische chirurgie aan het gezicht
Correctie van het oorskelet bij Plastische chirurgie aan het gezicht
Begeleiding bij insulinepomptherapie bij Diabetes mellitus (suikerziekte)
Meer dan 6 polikliniekbezoeken of meer dan 1 dagbehandeling bij Diabetes mellitus (suikerziekte)
Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte)
Begeleiding bij insulinepomptherapie bij Diabetes mellitus (suikerziekte)
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Diabetes mellitus (suikerziekte)
Meer dan 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte)
Consult op de polikliniek bij Diabetes mellitus (suikerziekte)
Onderzoek ten behoeve van het al dan niet in aanmerking komen voor operatieve behandeling bij Epilepsie of stuip
Onderzoek ten behoeve van het al dan niet in aanmerking komen voor operatieve behandeling bij Epilepsie of stuip
Onderzoek ten behoeve van het al dan niet in aanmerking komen voor operatieve behandeling bij Epilepsie of stuip
Meer dan 50 verpleegligdagen (met multidisciplinaire behandeling) bij Epilepsie of stuip
Meer dan 50 verpleegligdagen (met of zonder multidisciplinaire behandeling) bij Epilepsie of stuip
14 tot maximaal 50 verpleegligdagen (met multidisciplinaire behandeling) bij Epilepsie of stuip
14 tot maximaal 50 verpleegligdagen (met of zonder multidisciplinaire behandeling) bij Epilepsie of stuip
15E389
15E390
069899236
069899237
15E391
069899238
6 tot maximaal 13 verpleegligdagen met monitoring (met klinisch neurofysiologisch onderzoek en psychologisch onderzoek) bij Epilepsie of stuip
6 tot maximaal 13 verpleegligdagen (met klinisch neurofysiologisch onderzoek en psychologisch onderzoek) bij Epilepsie of stuip
6 tot maximaal 13 verpleegligdagen met monitoring (met klinisch neurofysiologisch onderzoek en multidisciplinaire behandeling met of zonder
psychologisch onderzoek) bij Epilepsie of stuip
Kosten ziekenhuis
5.344,91
5.439,82
2.089,55
5.553,23
16.812,79
2.173,74
16.839,26
5.419,03
238,92
577,65
258,05
618,60
624,21
265,76
679,59
69,75
4.136,46
317,28
1.004,59
671,79
768,14
292,93
1.860,04
412,00
1.964,13
6.709,13
636,27
248,52
103,00
53,30
616,02
127,07
4.123,27
1.256,03
335,00
632,84
2.237,19
377,36
687,05
3.634,73
377,36
975,67
6.590,21
403,19
494,66
494,66
494,66
38.163,08
38.163,08
6.924,86
6.924,86
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
661,25
6.006,16
732,86
6.172,68
418,41
2.507,96
798,68
6.351,91
1.294,64
18.107,43
411,00
2.584,74
1.158,12
17.997,38
774,61
6.193,64
208,48
447,40
445,98
1.023,63
208,48
466,53
445,98
1.064,58
445,98
1.070,19
208,48
474,24
445,98
1.125,57
208,48
278,23
445,98
4.582,44
208,48
525,76
433,20
1.437,79
214,18
885,97
445,98
1.214,12
208,48
501,41
305,71
2.165,75
240,63
652,63
984,31
2.948,44
550,34
7.259,47
214,80
851,07
143,81
392,33
117,67
220,67
208,50
261,80
469,88
1.085,90
273,93
401,00
591,78
4.715,05
194,14
1.450,17
297,05
632,05
402,18
1.035,02
510,84
2.748,03
1.040,27
1.417,63
684,57
1.371,62
384,35
4.019,08
968,80
1.346,16
436,75
1.412,42
526,50
7.116,71
162,32
565,51
5.092,54
5.587,20
3.382,44
3.877,10
708,59
1.203,25
924,49
39.087,57
814,89
38.977,97
577,13
7.501,99
495,33
7.420,19
6.924,86
6.924,86
577,13
415,44
7.501,99
7.340,30
6.924,86
550,41
7.475,27
88
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
15E392
069899239
15E393
069899240
15E394
069899241
15E395
069899242
15E396
069899243
15E397
069899244
15E398
069899245
15E399
069899246
15E400
069899247
15E401
069899248
15E402
069899249
15E403
069899251
15E404
069899252
15E405
15E406
15E407
15E408
15E409
15E410
15E411
17A016
17A123
17A124
17A247
17A248
17A249
17A259
17A260
17A263
17A264
17A265
17A280
17A288
17A321
17A379
17A384
17A385
17A386
17A440
069899253
069899254
069899255
069899256
069899257
990061069
990061070
020107007
020110002
020110003
029499003
029499004
029499005
029499016
029499017
029499020
029499021
029499022
029499039
040201005
060607003
070401002
070401007
070401008
070401009
079599010
17A441
17A551
17A624
079599011
089999030
099699004
Kosten ziekenhuis
Honorarium medisch
specialist
6.924,86
415,44
7.340,30
6.924,86
416,80
7.341,66
7.086,94
375,18
7.462,12
6.924,86
577,13
7.501,99
6.924,86
479,15
7.404,01
6.924,86
550,41
7.475,27
6.924,86
442,07
7.366,93
6.924,86
550,41
7.475,27
6.924,86
416,80
7.341,66
6.924,86
416,80
7.341,66
2.419,31
329,46
2.748,77
6.924,86
415,44
7.340,30
6.924,86
390,08
7.314,94
932,92
799,51
799,51
379,02
280,46
5.000,00
5.000,00
7.450,63
637,07
2.008,38
2.475,59
3.772,13
1.138,44
389,69
991,46
246,19
301,37
667,10
74,07
3.333,11
1.211,72
482,76
395,73
952,75
1.001,49
37,77
316,52
468,70
229,03
371,06
178,72
962,55
926,14
1.556,01
227,75
218,86
796,78
940,30
108,88
377,69
640,56
91,53
274,30
469,69
65,15
294,60
432,75
306,93
354,25
258,64
257,35
28,47
1.249,44
1.268,21
1.028,54
750,08
459,18
5.962,55
5.926,14
9.006,64
864,82
2.227,24
3.272,37
4.712,43
1.247,32
767,38
1.632,02
337,72
575,67
1.136,79
139,22
3.627,71
1.644,47
789,69
749,98
1.211,39
1.258,84
66,24
147,36
315,74
2.575,00
36,51
152,71
885,30
183,87
468,45
3.460,30
Omschrijving dbc-zorgproduct
6 tot maximaal 13 verpleegligdagen (met klinisch neurofysiologisch onderzoek en multidisciplinaire behandeling met of zonder psychologisch
onderzoek) bij Epilepsie of stuip
6 tot maximaal 13 verpleegligdagen met monitoring (met klinisch neurofysiologisch onderzoek met of zonder multidisciplinaire behandeling met of
zonder psychologisch onderzoek) bij Epilepsie of stuip
6 tot maximaal 13 verpleegligdagen (met klinisch neurofysiologisch onderzoek met of zonder multidisciplinaire behandeling met of zonder
psychologisch onderzoek) bij Epilepsie of stuip
Maximaal 5 verpleegligdagen met monitoring (met klinisch neurofysiologisch onderzoek en psychologisch onderzoek en multidisciplinaire
behandeling) bij Epilepsie of stuip
Maximaal 5 verpleegligdagen (met klinisch neurofysiologisch onderzoek en psychologisch onderzoek en multidisciplinaire behandeling) bij
Epilepsie of stuip
Maximaal 5 verpleegligdagen met monitoring (met klinisch neurofysiologisch onderzoek en psychologisch onderzoek met of zonder
multidisciplinaire behandeling) bij Epilepsie of stuip
Maximaal 5 verpleegligdagen (met klinisch neurofysiologisch onderzoek en psychologisch onderzoek met of zonder multidisciplinaire
behandeling) bij Epilepsie of stuip
Maximaal 5 verpleegligdagen met monitoring (met klinisch neurofysiologisch onderzoek en multidisciplinaire behandeling met of zonder
psychologisch onderzoek) bij Epilepsie of stuip
Maximaal 5 verpleegligdagen (met klinisch neurofysiologisch onderzoek en multidisciplinaire behandeling met of zonder psychologisch
onderzoek) bij Epilepsie of stuip
Maximaal 5 verpleegligdagen met monitoring (met klinisch neurofysiologisch onderzoek met of zonder multidisciplinaire behandeling met of
zonder psychologisch onderzoek) bij Epilepsie of stuip
Maximaal 5 verpleegligdagen (met klinisch neurofysiologisch onderzoek met of zonder multidisciplinaire behandeling met of zonder psychologisch
onderzoek) bij Epilepsie of stuip
Dagbehandeling en/ of polikliniekbezoek (met klinisch neurofysiologisch onderzoek en psychologisch onderzoek en multidisciplinaire
behandeling) bij Epilepsie of stuip
Dagbehandeling en/ of polikliniekbezoek (met klinisch neurofysiologisch onderzoek en psychologisch onderzoek en multidisciplinaire
behandeling) bij Epilepsie of stuip
Dagbehandeling en/ of polikliniekbezoek (met klinisch neurofysiologisch onderzoek en psychologisch onderzoek en multidisciplinaire
behandeling) bij Epilepsie of stuip
Dagbehandeling en/ of polikliniekbezoek (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Epilepsie of stuip
Dagbehandeling en/ of polikliniekbezoek (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Epilepsie of stuip
Dagbehandeling en/ of polikliniekbezoek bij Epilepsie of stuip
Dagbehandeling en/ of polikliniekbezoek bij Epilepsie of stuip
Intensieve radiotherapie (uitwendige bestraling) bij Radiotherapie
Radiotherapie (uitwendige bestraling) met beeldvorming bij Radiotherapie
Reconstructie van de borst(en) bij Borstkanker
Blaasspoeling bij Kanker van nier(en) of urinewegen
Blaasspoeling bij Blaaskanker
Operatie aan huid en/of lymfevaten bij Huidkanker of voortekenen hiervan
Operatie aan huid en/of lymfevaten (Met verpleegligdagen) bij Huidkanker of voortekenen hiervan
Lichttherapie bij Huidkanker of voortekenen hiervan
Operatie bij Huidkanker of voortekenen hiervan
Meerdere operaties bij Huidkanker of voortekenen hiervan
Lasertherapie bij Huidkanker of voortekenen hiervan
Een tot twee operatie(s) bij Huidkanker of voortekenen hiervan
Meer dan twee operaties bij Huidkanker of voortekenen hiervan
Consult op de polikliniek bij Huidkanker of voortekenen hiervan
Insulinepomptherapie (bijvullen pomp) bij Diabetes mellitus (suikerziekte)
Operatieve ingreep bij Een slaapstoornis
Complexe operatie om cataract (staar) te verhelpen
Operatieve ingreep bij Een aandoening van de ooglens
Operatie om cataract (staar) te verhelpen bij Een aandoening van de ooglens
Operatie om cataract (staar) te verhelpen (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van de ooglens
Consult op de polikliniek bij Een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen aan de afstand)
Een polikliniekbezoek (met diagnostisch onderzoek) bij Een visuele stoornis / blindheid / een stoornis in refractie of accommodatie (aanpassen
aan de afstand)
Operatie bij Middenoorontsteking
Operatie aan slagader(s) bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing)
Totaalprijs EZH
89
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
Omschrijving dbc-zorgproduct
17A634
17A635
17A655
17A656
17A704
17A705
17A710
17A715
17A716
17A724
17A884
17B012
17B013
17B221
17B222
17B231
17B232
17B233
17B236
17B237
17B238
17B254
17B261
17B300
17B303
17B307
17B318
17B343
17B345
17B376
17B410
17B411
17B412
17B413
17B414
17B417
17B420
17B422
17B423
17B438
099699015
099699016
099699040
099699041
099799006
099799007
099799012
099799017
099799018
099799026
109799002
120401007
120401008
149999037
149999038
149999057
149999058
149999059
149999062
149999063
149999064
159899004
159899013
192001011
192001015
192001019
192001031
210301002
210301005
990004033
990089002
990089004
990089010
990089011
990089012
990089028
990089045
990089058
990089059
149999003
17B484
17B485
17B486
17B511
099699098
099699099
099699100
029199003
17B536
060301006
17B537
17B555
17B556
17B603
17B604
17B639
060301007
069599002
069599003
079699010
079699011
079899014
Botoperatie of amputatie bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing)
Botoperatie of amputatie (Met verpleegligdagen) bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing)
Operatie bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing)
Operatie (Met verpleegligdagen) bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing)
Operatie bij Varices (spataderen)
Meerdere operaties bij Varices (spataderen)
Laserbehandeling bij Varices (spataderen)
Operatie bij Varices (spataderen)
Meerdere operaties bij Varices (spataderen)
Scleroseren (inspuiten) van spataderen bij Varices (spataderen)
Rechtzetten van het neustussenschot bij Afwijkingen aan het neustussenschot
Een ingreep aan de huid of lasertherapie (enkelvoudig) bij Een huidaandoening met bultjes en schilfers
Een ingreep aan de huid of lasertherapie (meervoudig) bij Een huidaandoening met bultjes en schilfers
1 tot 3 operaties bij Goedaardige prostaatvergroting
Meer dan 3 operaties bij Goedaardige prostaatvergroting
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Bekkenbodemklachten
1 tot 3 operaties bij Bekkenbodemklachten
Meer dan 3 operaties bij Bekkenbodemklachten
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Bekkenbodemklachten
1 tot 3 operaties bij Bekkenbodemklachten
Meer dan 3 operaties bij Bekkenbodemklachten
Bevalling met behandeling van nabloeding bij Bevalling
Behandeling van nabloeding bij Complicaties na de bevalling
Ingreep aan de heup bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
Reconstructie van bloedvaten bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
Ingreep aan de knie bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
Ingreep aan een gewricht bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
Sterilisatie van de man bij Anticonceptie / Voorbehoedsmiddelen
Sterilisatie van de vrouw bij Anticonceptie / Voorbehoedsmiddelen
Borstverkleining bij / door een plastisch chirurg
Pijnbestrijding bij Lage rugklachten
Pijnbestrijding bij Lage rugklachten
Pijnbestrijding bij Lage rugklachten
Plaatsen van een neurostimulator - op proef bij Lage rugklachten
Plaatsen van een neurostimulator bij Lage rugklachten
Vervangen van een neurostimulator bij Lage rugklachten
Verwijderen van een neurostimulator bij Lage rugklachten
Afstellen van een neurostimulator bij Lage rugklachten
Batterijvervanging van een neurostimulator bij Lage rugklachten
Implanteren / vervangen / verwijderen van een blaasneuromodulator bij Bekkenbodemklachten
Operatie aan slagader(s) (Met verpleegligdagen) bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing stadium 2 of Perifere
slagadervernauwing arm)
Operatie aan slagader(s) (Met verpleegligdagen) bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing stadium 3)
Operatie aan slagader(s) (Met verpleegligdagen) bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagadervernauwing stadium 4)
Een combinatiebehandeling van chirurgie en chemotherapie bij Dikkedarm-/endeldarmkanker
Injectie(s) met botuline toxine (Botox) in spieren of in de huid (Vervolg contact) bij Een stoornis van houding en beweging veroorzaakt in het
zenuwstelsel
Injectie(s) met botuline toxine (Botox) in spieren of in de huid (Eerste contact) bij Een stoornis van houding en beweging veroorzaakt in het
zenuwstelsel
Chemo- en/of immunotherapie of dure medicijnen op de polikliniek of dagbehandeling bij Multipele sclerose (MS)
Chemo- en/of immunotherapie of dure medicijnen (Met verpleegligdagen) bij Multipele sclerose (MS)
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van het oog of van oogspieren
Een polikliniekbezoek (met diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van het oog of van oogspieren
Consult op de polikliniek bij Een aandoening van bindvlies / oogwit / hoornvlies / iris / straalvormig lichaam / oogbol
17B640
17B657
079899015
079999019
Een polikliniekbezoek (met diagnostisch onderzoek) bij Een aandoening van bindvlies / oogwit / hoornvlies / iris / straalvormig lichaam / oogbol
Ooglidcorrectie bij Een aandoening van ooglid / traanapparaat / oogkas
Kosten ziekenhuis
1.511,38
10.655,17
619,99
4.377,50
978,50
1.970,94
173,83
2.163,00
1.417,39
125,62
1.376,28
153,15
696,62
644,86
2.325,95
356,87
535,70
1.843,04
339,77
305,41
2.001,74
7.923,41
2.735,76
14.356,56
3.823,84
7.067,73
18.933,13
244,23
1.459,02
4.687,54
2.420,24
734,39
772,50
2.722,32
1.218,98
1.218,98
2.235,60
1.053,18
1.218,98
2.174,44
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
523,79
2.035,17
790,31
11.445,48
512,58
1.132,57
644,11
5.021,61
305,25
1.283,75
495,99
2.466,93
92,02
265,85
222,14
2.385,14
380,85
1.798,24
234,23
359,85
406,80
1.783,08
198,48
351,63
435,98
1.132,60
364,90
1.009,76
1.102,54
3.428,49
262,04
618,91
509,79
1.045,49
1.195,46
3.038,50
243,21
582,98
454,05
759,46
956,21
2.957,95
1.267,98
9.191,39
729,15
3.464,91
971,32
15.327,88
666,60
4.490,44
732,58
7.800,31
558,57
19.491,70
193,71
437,94
343,71
1.802,73
808,52
5.496,06
622,88
3.043,12
359,40
1.093,79
269,52
1.042,02
1.019,30
3.741,62
1.248,64
2.467,62
611,58
1.830,56
396,24
2.631,84
611,58
1.664,76
394,49
1.613,47
557,93
2.732,37
4.377,50
11.072,50
11.983,02
5.367,88
1.049,13
1.304,91
1.379,35
1.585,53
5.426,63
12.377,41
13.362,37
6.953,41
253,15
230,44
483,59
325,09
360,21
2.483,80
32,53
126,59
52,37
285,52
386,82
433,49
35,47
49,47
35,53
610,61
747,03
2.917,29
68,00
176,06
87,90
110,47
556,33
58,78
306,67
169,25
863,00
90
Declaratiecode
17B659
17B660
17B661
17B687
17B715
17B716
17B721
17B722
17B833
17B860
17B899
17B899
17B904
17B905
17B906
17B909
17B910
17B912
17B913
17B914
17B917
17B918
17C070
17C071
17C085
17C100
17C115
17C145
17C146
17C149
17C150
17C151
17C152
17C158
17C165
17C166
17C167
17C168
17C187
17C188
17C189
17C190
17C191
17C195
17C196
17C199
17C203
17C205
17C206
17C281
17C282
17C287
17C288
17C289
17C290
17C343
Dbc-zorgproduct
079999023
089999049
089999050
089999083
099699022
099699023
099699059
099699060
109799019
990004055
990061001
990061003
010501003
010501004
010501005
010501008
010501010
011101003
011101004
011101005
011101008
011101010
029099032
029099033
029199110
029199159
029199208
029299007
029299008
029299017
029299018
029299019
029299020
029399002
029399039
029399042
029399045
029399050
029899004
029899005
029899006
029899007
029899008
029899013
029999002
029999005
029999009
029999012
029999013
049999005
049999006
049999011
049999012
049999013
049999014
069499025
Omschrijving dbc-zorgproduct
Ingreep bij Een aandoening van ooglid / traanapparaat / oogkas
Nazorg na het plaatsen van een cochleair implantaat bij Een ontsteking in het middenoor of de gehoorgang
Het plaatsen van een cochleair implantaat bij Een ontsteking in het middenoor of de gehoorgang
Operatie bij Een ontsteking in het middenoor of de gehoorgang
Botoperatie of amputatie bij Diabetische voet
Botoperatie of amputatie (Met verpleegligdagen) bij Diabetische voet
Operatie bij Diabetische voet
Operatie (Met verpleegligdagen) bij Diabetische voet
Neuscorrectie bij Vormafwijkingen aan de bovenste luchtwegen
Rechtzetten van het neustussenschot bij Plastische chirurgie aan het gezicht
Diepe/lokale behandeling met hyperthermie (hitte) bij Radiotherapie
Diepe/lokale behandeling met hyperthermie (hitte) bij Radiotherapie
Lasertherapie bij Een infectie met seksuele overdracht
Operatie bij Een infectie met seksuele overdracht
Operatie bij Een infectie met seksuele overdracht
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een infectie met seksuele overdracht
Consult op de polikliniek bij Een infectie met seksuele overdracht
Lasertherapie bij Een virusinfectie van huid- of slijmvliesafwijkingen
Operatie bij Een virusinfectie van huid- of slijmvliesafwijkingen
Operatie bij Een virusinfectie van huid- of slijmvliesafwijkingen
Behandeling of onderzoek op de polikliniek of dagbehandeling bij Een virusinfectie van huid- of slijmvliesafwijkingen
Consult op de polikliniek bij Een virusinfectie van huid- of slijmvliesafwijkingen
Operatieve ingreep in de borstkas bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
Operatieve ingreep in de borstkas (Met verpleegligdagen) bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas
Een combinatiebehandeling van chirurgie en chemotherapie bij Slokdarmkanker
Een combinatiebehandeling van chirurgie en chemotherapie bij Maagkanker
Een combinatiebehandeling van chirurgie en chemotherapie bij Kanker van het spijsverteringsstelsel
Operatie (met reconstructie) bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals
Operatie (met reconstructie - met verpleegligdag(en)) bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals
Operatie bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals
Operatie (Met verpleegligdagen) bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals
Operatie (met reconstructie) bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals
Operatie (met reconstructie - met verpleegligdag(en)) bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals
Implantatie gewrichtsprothese bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Operatie bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Operatie bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Operatie bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Operatie bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Operatie bij Goedaardige tumor van de huid
Meerdere operaties bij Goedaardige tumor van de huid
Lasertherapie bij Goedaardige tumor van de huid
Een ingreep aan de huid (enkelvoudig) bij Goedaardige tumor van de huid
Een ingreep aan de huid (meervoudig) bij Goedaardige tumor van de huid
Consult op de polikliniek bij Goedaardige tumor van de huid
Operatie aan neus of neusbijholten bij Een niet nader omschreven tumor
Operatie bij Een niet nader omschreven tumor
Operatie aan neus of neusbijholten bij Een niet nader omschreven tumor
Operatie bij Een niet nader omschreven tumor
Operatie aan bot/gewricht bij Een niet nader omschreven tumor
Inbrengen van een maagband middels een kijkoperatie in de buikholte bij Onder- of overvoeding / vetzucht
Inbrengen van een maagband middels een kijkoperatie in de buikholte (Met verpleegligdagen) bij Onder- of overvoeding / vetzucht
Maagverkleining middels een open operatie bij Onder- of overvoeding / vetzucht
Maagverkleining middels een open operatie (Met verpleegligdagen) bij Onder- of overvoeding / vetzucht
Kijkoperatie bij Onder- of overvoeding / vetzucht
Kijkoperatie (Met verpleegligdagen) bij Onder- of overvoeding / vetzucht
Diagnostisch onderzoek of therapie bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen
Kosten ziekenhuis
139,63
1.873,05
1.873,05
727,41
1.385,17
9.648,18
507,65
3.698,87
2.225,25
4.472,60
5.555,71
5.555,71
212,78
230,66
414,54
335,55
118,75
194,79
198,68
536,12
332,43
96,21
2.049,84
3.431,16
5.367,88
5.367,88
5.367,88
1.911,90
12.684,46
1.145,06
5.234,06
1.412,70
6.421,10
5.914,38
2.960,68
5.237,73
7.004,18
8.093,86
408,66
509,14
130,44
379,52
570,94
47,22
3.055,12
3.110,23
253,47
1.428,15
1.827,81
4.104,42
6.344,66
2.121,69
7.392,90
2.374,40
6.362,38
199,80
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
166,57
306,20
386,71
2.259,76
2.747,10
4.620,15
153,11
880,52
552,65
1.937,82
679,24
10.327,42
445,00
952,65
514,25
4.213,12
683,69
2.908,94
242,40
4.715,00
0,00
5.555,71
0,00
5.555,71
96,75
309,53
192,80
423,46
231,78
646,32
195,25
530,80
73,10
191,85
85,47
280,26
188,08
386,76
307,20
843,32
201,82
534,25
73,11
169,32
665,25
2.715,09
829,56
4.260,72
1.652,11
7.019,99
1.652,11
7.019,99
1.652,11
7.019,99
1.850,06
3.761,96
3.343,02
16.027,48
1.216,06
2.361,12
1.157,07
6.391,13
1.009,39
2.422,09
1.515,88
7.936,98
1.411,08
7.325,46
1.442,54
4.403,22
842,65
6.080,38
663,24
7.667,42
426,58
8.520,44
251,00
659,66
365,49
874,63
85,49
215,93
204,37
583,89
651,96
1.222,90
49,36
96,58
1.125,88
4.181,00
644,23
3.754,46
878,82
1.132,29
317,68
1.745,83
355,91
2.183,72
580,70
4.685,12
530,08
6.874,74
851,87
2.973,56
956,05
8.348,95
692,68
3.067,08
717,66
7.080,04
166,05
365,85
91
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
Kosten ziekenhuis
Honorarium medisch
specialist
262,62
2.177,33
256,26
825,60
518,88
3.002,93
197,74
194,35
392,09
1.110,18
1.705,29
45.557,80
221,19
470,69
1.296,17
8.711,24
4.589,12
10.516,05
1.342,11
10.724,62
3.370,81
3.370,81
525,99
5.548,80
632,22
153,52
437,81
386,73
3.061,90
121,91
236,71
903,91
1.105,91
494,35
665,04
476,56
1.184,39
796,61
779,24
258,41
665,60
230,25
201,78
1.547,99
2.092,02
48.619,70
343,10
707,40
2.200,08
9.817,15
5.083,47
11.181,09
1.818,67
11.909,01
4.167,42
4.150,05
784,40
6.214,40
862,47
355,30
Omschrijving dbc-zorgproduct
Totaalprijs EZH
17C344
17C347
069499026
069499029
17C366
069599004
Diagnostisch onderzoek of therapie (met beeldvorming (rontgen/echo/CT/MRI)) bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen
Operatief verlichten van de zenuw bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen
Chemo- en/of immunotherapie of dure medicijnen op de polikliniek of dagbehandeling bij Een aandoening / aantasting van centrale het
zenuwstelsel
17C367
17C399
17C400
17C402
17C404
17C441
17C442
17C449
17C450
17C459
17C460
17C472
17C473
17C490
17C491
17C494
17C495
069599005
089999035
089999036
090301002
090301004
099699054
099699055
099699070
099699071
099699088
099699089
100501015
100501016
109599020
109599021
109699005
109699006
Chemo- en/of immunotherapie of dure medicijnen (Met verpleegligdagen) bij Een Een aandoening / aantasting van centrale het zenuwstelsel
Nazorg na het plaatsen van een cochleair implantaat bij Perceptieve slechthorendheid
Het plaatsen van een cochleair implantaat bij Perceptieve slechthorendheid
Behandeling of onderzoek op de polikliniek bij Hoge bloeddruk
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij Hoge bloeddruk
Operatie aan slagader(s) bij Een aandoening van slagaders of haarvaten
Operatie aan slagader(s) (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van slagaders of haarvaten
Botoperatie of amputatie bij Een aandoening van slagaders of haarvaten
Botoperatie of amputatie (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van slagaders of haarvaten
Operatie bij Een aandoening van slagaders of haarvaten
Operatie (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van slagaders of haarvaten
Operatief reduceren van het longvolume bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
Operatief reduceren van het longvolume (Met verpleegligdagen) bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)
Operatie aan de longen en/of luchtwegvertakkingen bij Een aandoening van het borst-/longvlies
Operatie aan de longen en/of luchtwegvertakkingen (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van het borst-/longvlies
Operatie bij Een bloedneus
Behandeling van een bloedneus
17C545
119499029
Operatie aan het spijsverteringskanaal (met behulp van scopie-apparatuur - met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van de anus
5.439,82
182,56
5.622,38
17C546
17C547
17C548
17C549
17C550
17C557
17C564
119499030
119499031
119499032
119499033
119499034
119499041
119499053
4.166,75
5.439,82
5.439,82
3.640,59
214,24
1.885,68
20.005,99
525,89
478,35
1.450,71
429,17
377,83
217,60
422,80
4.692,64
5.918,17
6.890,53
4.069,76
592,07
2.103,28
20.428,79
17C565
119499054
27.382,88
2.790,47
30.173,35
17C566
17C567
17C568
17C569
17C570
17C577
119499055
119499056
119499057
119499058
119499059
119499066
Operatie aan het spijsverteringskanaal (met behulp van scopie-apparatuur - met maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van de anus
Operatie aan het spijsverteringskanaal (met behulp van scopie-apparatuur) bij Een aandoening van de anus
Operatie aan het spijsverteringskanaal (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van de anus
Operatie aan het spijsverteringskanaal (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van de anus
Operatie aan het spijsverteringskanaal bij Een aandoening van de anus
Operatie aan de anus of verwijdering van een abces of gezwel bij Een aandoening van de anus
Implanteren / vervangen / verwijderen van een darmneuromodulator bij een aandoening van het spijsverteringsstelsel
Operatie aan het spijsverteringskanaal (met behulp van scopie-apparatuur - met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het
spijsverteringsstelsel
Operatie aan het spijsverteringskanaal (met behulp van scopie-apparatuur - met maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het
spijsverteringsstelsel
Operatie aan het spijsverteringskanaal (met behulp van scopie-apparatuur) bij Een aandoening van het spijsverteringsstelsel
Operatie aan het spijsverteringskanaal (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van het spijsverteringsstelsel
Operatie aan het spijsverteringskanaal (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van het spijsverteringsstelsel
Operatie aan het spijsverteringskanaal bij Een aandoening van het spijsverteringsstelsel
Operatie aan de anus of verwijdering van een abces of gezwel bij Een aandoening van het spijsverteringsstelsel
9.680,14
5.439,82
23.493,88
8.122,11
910,81
2.579,25
1.020,98
918,18
2.101,65
1.178,02
826,53
281,27
10.701,12
6.358,00
25.595,53
9.300,13
1.737,34
2.860,52
17C582
17C624
17C630
17C633
17C634
17C635
17C636
17C642
17C644
17C649
17C650
17C651
17C652
17C658
119499075
120701016
120701025
129999026
129999027
129999028
129999029
129999038
129999040
129999046
129999047
129999048
129999049
129999063
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling door de maag-darm-leverarts bij Een aandoening van het spijsverteringsstelsel
Lasertherapie bij Een aandoening van talgklieren / zweetklieren
Lasertherapie bij Een aandoening van haar / nagels
Operatieve ingreep (Met verpleegligdagen) bij Een pigmentstoornis
Operatieve ingreep (Met verpleegligdagen) bij Een pigmentstoornis
Operatieve ingreep (Met verpleegligdagen) bij Een pigmentstoornis
Operatieve ingreep bij Een pigmentstoornis
Lasertherapie bij Een pigmentstoornis
Consult op de polikliniek bij Een pigmentstoornis
Operatieve ingreep (Met verpleegligdagen) bij Een infectie of een overige aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
Operatieve ingreep (Met verpleegligdagen) bij Een infectie of een overige aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
Operatieve ingreep (Met verpleegligdagen) bij Een infectie of een overige aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
Operatieve ingreep bij Een infectie of een overige aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
Lasertherapie bij Een infectie of een overige aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
390,87
423,51
131,09
4.136,46
4.136,46
4.136,46
573,19
229,02
53,53
2.323,78
6.944,81
24.650,28
469,81
189,66
284,27
140,78
85,47
257,46
321,82
386,19
335,46
85,47
46,48
283,73
508,14
1.032,26
310,03
85,47
675,14
564,29
216,56
4.393,92
4.458,28
4.522,65
908,65
314,49
100,01
2.607,51
7.452,95
25.682,54
779,84
275,13
92
Declaratiecode
17C660
17C661
17C662
17C663
17C664
17C670
17C672
17C722
17C723
17C725
17C743
17C758
17C776
17C777
17C797
17C798
17C822
17C825
17C832
17C835
17C839
17C841
17C846
17C856
17C911
17C912
17C924
17C925
17C929
17C932
17C933
17C938
17C939
17C940
17C949
17C950
17C951
17C967
17D013
17D025
17D026
17D027
17D029
17D059
17D060
17D061
17D062
17D066
17D067
17D074
17D075
17D076
17D077
17D078
17D079
17D163
17D166
Dbc-zorgproduct
129999065
129999067
129999068
129999069
129999070
129999079
129999081
131999144
131999145
131999147
131999199
131999235
140301015
140301016
140301038
140301039
140801002
140801006
140801022
149399005
149399010
149399012
149399019
149399033
149899015
149899017
149999028
149999029
149999035
149999049
149999050
170901033
170901034
170901035
170901046
170901047
170901048
179799019
189999008
191301011
191301012
199199002
199199005
199299029
199299030
199299032
199299033
199299039
199299040
199299057
199299058
199299059
199299060
199299061
199299062
990004007
990004011
Omschrijving dbc-zorgproduct
Consult op de polikliniek bij Een infectie of een overige aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
Operatieve ingreep (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerde aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
Operatieve ingreep (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerde aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
Operatieve ingreep (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerde aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
Operatieve ingreep bij Een niet nader gespecificeerde aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
Lasertherapie bij Een niet nader gespecificeerde aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
Consult op de polikliniek bij Een niet nader gespecificeerde aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
Operatie bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Operatie (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Operatie aan knie en/of onderbeen bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Knieoperatie bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Operatie aan de enkel of voet bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Implanteren of vervangen van een insulinepomp
Implanteren of vervangen van een insulinepomp (Met verpleegligdagen)
Shuntoperatie of verwijderen insulinepomp
Shuntoperatie of verwijderen insulinepomp (Met verpleegligdagen)
Operatie aan de borst(en) bij Een aandoening van de borst(en)
Operatie aan de borst(en) bij Een aandoening van de borst(en)
Operatieve ingreep in geval van borstvorming bij Een aandoening van de borst(en)
Behandeling bij Stoornissen van de menstruatiecyclus
Behandeling bij Ontsteking aan vrouwelijke organen in het bekken
Operatieve behandeling bij Ontsteking aan vrouwelijke organen in het bekken
Behandeling bij Een aandoening aan baarmoeder / eierstokken / eileiders
Behandeling bij Overgangsklachten
Operatie bij Een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen
Operatie bij Een aandoening van de mannelijke geslachtsorganen
1 tot 3 operaties bij Klachten van de onderste urinewegen
Meer dan 3 operaties bij Klachten van de onderste urinewegen
Operatie bij Een aandoening van urinewegen of prostaat
1 tot 3 operaties bij Een aandoening van urinewegen of prostaat
Meer dan 3 operaties bij Een aandoening van urinewegen of prostaat
Inbrengen van een gewrichtsprothese bij Een aangeboren afwijking van de heup
Operatie bij Een aangeboren afwijking van de heup
Operatie bij Een aangeboren afwijking van de heup
Inbrengen van een gewrichtsprothese bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelsel
Operatie bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelsel
Operatie bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelsel
Operatie bij Een aangeboren afwijking
Meer dan twee bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek en/of onderzoeken bij Een spraak- of stemaandoening
Ingreep bij Een gevolg van een lichaamsvreemd voorwerp
Ingreep (Met verpleegligdagen) bij Een gevolg van een lichaamsvreemd voorwerp
Lichttherapie bij Een letsel door een uitwendige oorzaak
Operatie aan de huid bij Een letsel door een uitwendige oorzaak
Operatie in de buikholte of borstkas bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie in de buikholte of borstkas (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie aan het gezicht of de keel bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie aan het gezicht of de keel (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Neusoperatie bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Neusoperatie (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie aan de voet bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie aan de voet (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij / door een plastisch chirurg
Complexe reconstructie van spieren / pezen / bloedvaten / zenuwen bij / door een plastisch chirurg
Kosten ziekenhuis
109,42
1.518,75
4.136,46
4.136,46
252,94
158,03
83,70
728,06
3.581,49
4.388,39
1.648,00
1.591,60
3.555,91
3.555,91
2.283,00
3.366,18
2.131,91
1.544,94
1.505,55
982,16
388,87
512,53
1.389,26
1.389,26
867,41
1.298,51
695,34
3.831,25
2.020,29
8.791,77
2.204,21
6.108,56
5.725,03
2.084,57
3.998,85
3.353,43
1.386,13
1.923,46
110,92
176,25
3.197,47
1.369,03
2.732,46
411,98
24.583,72
1.057,11
2.639,37
1.148,23
1.495,99
1.010,97
4.454,69
1.969,55
2.733,60
2.798,38
4.874,69
169,00
10.683,70
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
64,77
174,19
387,52
1.906,27
321,82
4.458,28
386,19
4.522,65
251,01
503,95
85,47
243,50
52,82
136,52
284,83
1.012,89
515,83
4.097,32
965,76
5.354,15
361,89
2.009,89
566,64
2.158,24
209,65
3.765,56
209,65
3.765,56
409,95
2.692,95
470,78
3.836,96
532,78
2.664,69
519,64
2.064,58
397,32
1.902,87
337,66
1.319,82
284,18
673,05
359,03
871,56
374,09
1.763,35
84,37
1.473,63
262,06
1.129,47
264,87
1.563,38
346,41
1.041,75
1.177,55
5.008,80
467,00
2.487,29
389,70
9.181,47
244,78
2.448,99
583,76
6.692,32
809,04
6.534,07
917,89
3.002,46
444,25
4.443,10
465,83
3.819,26
350,98
1.737,11
339,97
2.263,43
156,85
267,77
306,65
482,90
397,85
3.595,32
94,10
1.463,13
226,97
2.959,43
730,31
1.142,29
970,54
25.554,26
531,04
1.588,15
604,41
3.243,78
254,91
1.403,14
307,26
1.803,25
414,97
1.425,94
496,62
4.951,31
435,74
2.405,29
465,96
3.199,56
453,69
3.252,07
749,63
5.624,32
107,61
276,61
2.307,27
12.990,97
93
Declaratiecode
17D167
17D169
17D170
17D171
17D172
17D175
17D176
17D177
17D179
17D180
17D181
17D182
17D188
17D189
17D190
17D191
17D192
17D193
17D194
17D195
17D196
17D199
17D200
17D201
17D202
17D203
17D204
17D206
17D208
17D209
17D211
17D213
17D214
17D216
17D217
17D248
17D286
17D289
17D298
17D299
17D300
17D301
17D302
17D303
17D304
17D305
17D306
17D307
17D310
17D311
17D312
17D313
17D314
17D315
17D316
17D318
17D319
Dbc-zorgproduct
990004012
990004015
990004016
990004017
990004018
990004021
990004022
990004023
990004025
990004026
990004027
990004028
990004035
990004036
990004037
990004038
990004039
990004040
990004041
990004042
990004043
990004046
990004047
990004048
990004049
990004052
990004053
990004056
990004058
990004059
990004062
990004064
990004065
990004067
990004075
990061004
990062006
990062009
990062019
990089006
990089007
990089008
990089009
990089013
990089014
990089015
990089016
990089017
990089022
990089029
990089030
990089031
990089032
990089034
990089035
990089039
990089046
Omschrijving dbc-zorgproduct
Complexe reconstructie van spieren / pezen / bloedvaten / zenuwen (Met verpleegligdagen) bij / door een plastisch chirurg
Operatie aan de schedel bij Plastische chirurgie aan het gezicht
Reconstructie van spieren / pezen / bloedvaten / zenuwen bij / door een plastisch chirurg
Reconstructie van spieren / pezen / bloedvaten / zenuwen (Met verpleegligdagen) bij / door een plastisch chirurg
Reconstructie van spieren / pezen / bloedvaten / zenuwen bij / door een plastisch chirurg
Zeer grote reconstructie bij / door een plastisch chirurg
Zeer grote reconstructie (Met verpleegligdagen) bij / door een plastisch chirurg
Zeer grote reconstructie bij / door een plastisch chirurg
Oorreconstructie bij Plastische chirurgie aan het gezicht
Grote reconstructie bij / door een plastisch chirurg
Grote reconstructie (Met verpleegligdagen) bij / door een plastisch chirurg
Borstcorrectie bij / door een plastisch chirurg
Facelift bij Plastische chirurgie aan het gezicht
Reconstructie bij / door een plastisch chirurg
Reconstructie (Met verpleegligdagen) bij / door een plastisch chirurg
Buikwandcorrectie bij / door een plastisch chirurg
Grote correctie bij Plastische chirurgie aan armen of benen
Grote correctie bij Plastische chirurgie aan het gezicht
Reconstructie bij / door een plastisch chirurg
Reconstructie bij / door een plastisch chirurg
Reconstructie (Met verpleegligdagen) bij / door een plastisch chirurg
Reconstructie bij Plastische chirurgie aan het gezicht
Kleine reconstructie bij / door een plastisch chirurg
Operatieve ingreep in geval van borstvorming bij / door een plastisch chirurg
Correctie bij Plastische chirurgie aan armen of benen
Eenvoudige ingreep bij / door een plastisch chirurg
Correctie na borstvergroting met prothese bij / door een plastisch chirurg
Borstreconstructie met prothese bij / door een plastisch chirurg
Correctie bij Plastische chirurgie aan het gezicht
Correctie bij / door een plastisch chirurg
Correctie van de geslachtsdelen bij / door een plastisch chirurg
Correctie van een hangend ooglid of wenkbrauw bij Plastische chirurgie aan het gezicht
Reconstructie van de tepel(hof) bij / door een plastisch chirurg
Correctie bij Plastische chirurgie aan het gezicht
Kleine correctie bij Plastische chirurgie aan het gezicht
Oppervlakkige behandeling met hyperthermie (hitte) bij Radiotherapie
Afsluiten van een bloedvat of inbrengen van botcement bij Een operatieve ingreep door een radioloog
Verwijderen van een bloedstolsel door middel van een operatie of medicijnen bij Een operatieve ingreep door een radioloog
Wegsnijden of verwijderen van weefsel bij Een operatieve ingreep door een radioloog
Pijnbestrijding bij Kwaadaardige tumor / kanker
Pijnbestrijding (Met verpleegligdagen) bij Kwaadaardige tumor / kanker
Plaatsen van een neurostimulator - op proef bij Pijnbestrijding
Plaatsen van een neurostimulator bij Pijnbestrijding
Pijnbestrijding bij Mechanische pijn (pijn die verergert bij fysieke inspanning)
Pijnbestrijding bij Neurogene pijn (pijn als gevolg van een niet goed functionerend zenuwstelsel)
Pijnbestrijding (Met verpleegligdagen) bij Neurogene pijn (pijn als gevolg van een niet goed functionerend zenuwstelsel)
Pijnbestrijding bij Kwaadaardige tumor / kanker
Pijnbestrijding (Met verpleegligdagen) bij Kwaadaardige tumor / kanker
Vervangen van een neurostimulator bij Pijnbestrijding
Pijnbestrijding bij Chronische pijn
Pijnbestrijding bij Mechanische pijn (pijn die verergert bij fysieke inspanning)
Pijnbestrijding bij Neurogene pijn (pijn als gevolg van een niet goed functionerend zenuwstelsel)
Pijnbestrijding (Met verpleegligdagen) bij Neurogene pijn (pijn als gevolg van een niet goed functionerend zenuwstelsel)
Pijnbestrijding bij Kwaadaardige tumor / kanker
Pijnbestrijding (Met verpleegligdagen) bij Kwaadaardige tumor / kanker
Vewijderen van een neurostimulator bij Pijnbestrijding
Pijnbestrijding bij Complex Regionaal Pijn Syndroom
Kosten ziekenhuis
17.880,70
3.075,57
10.951,71
13.575,19
13.127,98
594,57
5.626,85
7.776,92
1.879,99
2.495,63
4.384,86
4.853,32
4.987,45
2.020,51
4.189,79
4.720,06
3.226,57
4.522,52
1.745,65
890,16
3.829,58
4.017,73
762,04
2.005,70
2.022,12
13,55
4.996,14
4.081,91
3.178,75
3.715,18
1.178,96
451,70
534,49
3.318,41
634,35
5.555,71
2.890,63
4.501,80
148,32
1.024,41
2.674,81
2.766,26
32.265,57
1.914,92
1.017,28
3.956,85
1.349,42
3.548,68
32.265,57
913,32
927,76
946,26
2.788,46
1.130,63
627,99
7.433,45
5.394,68
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
2.453,54
20.334,24
1.931,25
5.006,82
1.922,49
12.874,20
2.064,29
15.639,48
2.540,43
15.668,41
963,73
1.558,30
1.084,19
6.711,04
1.010,24
8.787,16
747,45
2.627,44
564,42
3.060,05
674,19
5.059,05
611,71
5.465,03
921,60
5.909,05
533,54
2.554,05
774,41
4.964,20
724,99
5.445,05
790,70
4.017,27
667,02
5.189,54
299,37
2.045,02
393,85
1.284,01
509,54
4.339,12
718,31
4.736,04
327,98
1.090,02
483,33
2.489,03
533,73
2.555,85
288,46
302,01
589,43
5.585,57
631,82
4.713,73
468,29
3.647,04
537,85
4.253,03
337,07
1.516,03
411,33
863,03
369,85
904,34
379,61
3.698,02
280,67
915,02
0,00
5.555,71
585,26
3.475,89
570,97
5.072,77
396,26
544,58
331,13
1.355,54
409,34
3.084,15
947,59
3.713,85
1.248,64
33.514,21
436,65
2.351,57
374,49
1.391,77
458,50
4.415,35
285,57
1.634,99
332,05
3.880,73
611,58
32.877,15
382,57
1.295,89
358,79
1.286,55
359,51
1.305,77
368,69
3.157,15
267,63
1.398,26
312,48
940,47
382,24
7.815,69
135,94
5.530,62
94
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
Omschrijving dbc-zorgproduct
17D320
17D321
17D322
17D323
17D326
17D327
17D328
17D329
17D330
17D334
17D335
17D336
17D338
17D339
17D340
17D341
17D343
17D344
17D345
17D347
17D348
17D432
17D433
17D434
17D435
17D436
17D437
17D438
17D439
17D440
17D441
17D442
17D443
17D444
17D445
17D534
17D535
17D536
17D537
17D538
17D539
17D540
17D541
990089047
990089048
990089050
990089051
990089055
990089056
990089060
990089061
990089062
990089070
990089071
990089072
990089076
990089077
990089078
990089079
990089083
990089084
990089085
990089089
990089090
019999031
019999032
019999033
019999034
019999035
019999036
019999037
019999038
019999039
019999040
019999041
019999042
019999043
019999044
029799085
029799086
029799087
029799088
029799089
029799090
029799091
029799092
17D542
17D543
029799093
029799094
17D544
029799095
Pijnbestrijding bij Chronische pijn
Pijnbestrijding bij Mechanische pijn (pijn die verergert bij fysieke inspanning)
Pijnbestrijding bij Neurogene pijn (pijn als gevolg van een niet goed functionerend zenuwstelsel)
Pijnbestrijding (Met verpleegligdagen) bij Neurogene pijn (pijn als gevolg van een niet goed functionerend zenuwstelsel)
Afstellen van een neurostimulator bij Pijnbestrijding
Batterijvervanging van een neurostimulator bij Pijnbestrijding
Pijnbestrijding bij Aangezichtspijn
Pijnbestrijding bij Complex Regionaal Pijn Syndroom
Pijnbestrijding bij Chronische pijn
Pijnbestrijding bij Viscerale pijn (ingewandspijn)
Pijnbestrijding bij Aangezichtspijn
Pijnbestrijding bij Complex Regionaal Pijn Syndroom
Pijnbestrijding bij Niet nader omschreven pijnklachten
Pijnbestrijding bij Fibromyalgie (pijn in bindweefsel en spieren)
Pijnbestrijding bij Viscerale pijn (ingewandspijn)
Pijnbestrijding bij Aangezichtspijn
Pijnbestrijding bij Niet nader omschreven pijnklachten
Pijnbestrijding bij Fibromyalgie (pijn in bindweefsel en spieren)
Pijnbestrijding bij Viscerale pijn (ingewandspijn)
Pijnbestrijding bij Niet nader omschreven pijnklachten
Pijnbestrijding bij Fibromyalgie (pijn in bindweefsel en spieren)
Zeer complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdag(en)) bij Een infectieziekte
Zeer complexe operatie aan de wervelkolom bij Een infectieziekte
Complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdag(en)) bij Een infectieziekte
Complexe operatie aan de wervelkolom bij Een infectieziekte
Operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdag(en)) bij Een infectieziekte
Operatie aan de wervelkolom bij Een infectieziekte
Operatie aan de wervelkolom waaronder nekhernia (Met verpleegligdag(en)) bij Een infectieziekte
Operatie aan de wervelkolom waaronder nekhernia bij Een infectieziekte
Operatie aan de wervelkolom waaronder teruggekeerde rughernia (Met verpleegligdag(en)) bij Een infectieziekte
Operatie aan de wervelkolom waaronder teruggekeerde rughernia bij Een infectieziekte
Operatie aan de wervelkolom waaronder rughernia of verwijderen van de wervelboog (Met verpleegligdag(en)) bij Een infectieziekte
Operatie aan de wervelkolom waaronder rughernia of verwijderen van de wervelboog bij Een infectieziekte
Operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdag(en)) bij Een infectieziekte
Operatie aan de wervelkolom bij Een infectieziekte
Zeer complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
Zeer complexe operatie aan de wervelkolom bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
Complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
Complexe operatie aan de wervelkolom bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
Operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
Operatie aan de wervelkolom bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
Operatie aan de wervelkolom waaronder nekhernia (Met verpleegligdagen) bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
Operatie aan de wervelkolom waaronder nekhernia bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
Operatie aan de wervelkolom waaronder teruggekeerde rughernia (Met verpleegligdagen) bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het
zenuwstelsel
Operatie aan de wervelkolom waaronder teruggekeerde rughernia bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
Operatie aan de wervelkolom waaronder rughernia of verwijderen van de wervelboog (Met verpleegligdagen) bij Een gezwel in de hersen(vliez)en
en/of het zenuwstelsel
17D545
17D546
17D547
17D550
17D551
17D552
17D553
17D554
029799096
029799097
029799098
029999033
029999034
029999035
029999036
029999037
Operatie aan de wervelkolom waaronder rughernia of verwijderen van de wervelboog bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
Operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
Operatie aan de wervelkolom bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel
Zeer complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader omschreven tumor
Zeer complexe operatie aan de wervelkolom bij Een niet nader omschreven tumor
Complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader omschreven tumor
Complexe operatie aan de wervelkolom bij Een niet nader omschreven tumor
Operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader omschreven tumor
Kosten ziekenhuis
755,42
596,67
855,66
3.257,86
1.218,98
1.218,98
2.927,41
477,02
1.426,56
1.254,23
681,27
2.123,99
1.218,98
1.218,98
1.110,42
492,94
836,15
505,64
663,27
1.153,47
552,85
3.747,79
3.747,79
3.747,79
3.747,79
3.747,79
3.747,79
3.747,79
3.747,79
3.848,15
3.747,79
3.747,79
3.747,79
3.747,79
3.747,79
9.367,79
2.811,12
8.382,52
2.811,12
6.753,51
2.811,12
2.811,12
2.811,12
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
346,87
1.102,29
246,07
842,74
234,68
1.090,34
231,49
3.489,35
611,58
1.830,56
394,49
1.613,47
350,43
3.277,84
244,29
721,31
258,88
1.685,44
426,09
1.680,32
316,29
997,56
210,64
2.334,63
449,15
1.668,13
449,15
1.668,13
286,30
1.396,72
217,45
710,39
116,75
952,90
21,01
526,65
155,34
818,61
105,75
1.259,22
12,96
565,81
1.187,15
4.934,94
1.187,15
4.934,94
1.243,46
4.991,25
1.187,15
4.934,94
1.143,77
4.891,56
1.092,72
4.840,51
848,57
4.596,36
848,57
4.596,36
698,79
4.546,94
698,79
4.446,58
625,15
4.372,94
625,15
4.372,94
410,94
4.158,73
410,94
4.158,73
1.386,92
10.754,71
1.323,05
4.134,17
1.243,46
9.625,98
1.187,15
3.998,27
1.143,77
7.897,28
1.092,72
3.903,84
886,02
3.697,14
848,57
3.659,69
2.811,12
2.811,12
698,79
671,21
3.509,91
3.482,33
2.811,12
625,15
3.436,27
2.811,12
6.753,51
2.811,12
17.903,94
5.114,85
5.114,85
5.114,85
5.114,85
625,15
410,94
410,94
1.037,37
1.037,37
921,45
921,45
826,26
3.436,27
7.164,45
3.222,06
18.941,31
6.152,22
6.036,30
6.036,30
5.941,11
95
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
Omschrijving dbc-zorgproduct
17D555
17D556
17D557
17D558
17D559
17D560
17D561
17D562
17D563
17D572
17D573
17D605
17D611
17D628
17D631
17D632
17D635
17D638
17D641
17D642
17D643
17D644
17D645
17D646
17D647
17D648
029999038
029999039
029999040
029999041
029999042
029999043
029999044
029999045
029999046
069499066
069499067
099799032
099799039
120301015
120401015
129999084
129999087
129999090
131999257
131999258
131999259
131999260
131999261
131999262
131999263
131999264
Operatie aan de wervelkolom bij Een niet nader omschreven tumor
Operatie aan de wervelkolom waaronder nekhernia (Met verpleegligdagen)
Operatie aan de wervelkolom waaronder nekhernia
Operatie aan de wervelkolom waaronder teruggekeerde rughernia (Met verpleegligdagen)
Operatie aan de wervelkolom waaronder teruggekeerde rughernia
Operatie aan de wervelkolom waaronder rughernia of verwijderen van de wervelboog (Met verpleegligdagen)
Operatie aan de wervelkolom waaronder rughernia of verwijderen van de wervelboog
Operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader omschreven tumor
Operatie aan de wervelkolom bij Een niet nader omschreven tumor
Correctie van een hangend ooglid of wenkbrauw Bij een aandoening van de aangezichtszenuw
Ooglidcorrectie Bij een aandoening van de aangezichtszenuw
Operatieve ingreep (met verpleegligdagen) bij Een abnormale ophoping van eiwitten en vocht (lymfoedeem)
Operatief verwijderen van een bloedstolsel of operatie aan bloedvat of huid bij Een aandoening aan aders / lymfevaten / lymfeklieren
Lichttherapie bij Huidontsteking of eczeem
Lichttherapie bij Een huidaandoening met bultjes en schilfers
Lichttherapie bij Een pigmentstoornis
Lichttherapie bij Een infectie of een overige aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
Lichttherapie bij Een niet nader gespecificeerde aandoening van huid of onderhuids bindweefsel
Zeer complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Zeer complexe operatie aan de wervelkolom bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Complexe operatie aan de wervelkolom bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Operatie aan de wervelkolom bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Operatie aan de wervelkolom waaronder nekhernia (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Operatie aan de wervelkolom waaronder nekhernia bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
17D649
17D650
17D651
17D652
17D653
17D654
17D660
17D661
17D662
17D663
17D664
17D665
17D666
17D667
17D668
131999265
131999266
131999267
131999268
131999269
131999270
149999081
170901058
170901059
170901060
170901061
170901062
170901063
170901064
170901065
Operatie aan de wervelkolom waaronder teruggekeerde rughernia (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Operatie aan de wervelkolom waaronder teruggekeerde rughernia bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Operatie aan de wervelkolom waaronder rughernia of verwijderen van de wervelboog (Met verpleegligdagen)
Operatie aan de wervelkolom waaronder rughernia of verwijderen van de wervelboog
Operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Operatie aan de wervelkolom bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel
Implanteren / vervangen / verwijderen van een blaasneuromodulator bij Klachten van de onderste urinewegen
Zeer complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelsel
Zeer complexe operatie aan de wervelkolom bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelsel
Complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelsel
Complexe operatie aan de wervelkolom bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelsel
Operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelsel
Operatie aan de wervelkolom bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelsel
Operatie aan de wervelkolom waaronder nekhernia (Met verpleegligdagen) bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelsel
Operatie aan de wervelkolom waaronder nekhernia bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelsel
17D669
17D670
170901066
170901067
17D671
17D672
17D673
17D674
17D677
17D678
17D679
17D680
17D681
17D682
17D683
170901068
170901069
170901070
170901071
179799037
179799038
179799039
179799040
179799041
179799042
179799043
Operatie aan de wervelkolom waaronder teruggekeerde rughernia (Met verpleegligdagen) bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelsel
Operatie aan de wervelkolom waaronder teruggekeerde rughernia bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelsel
Operatie aan de wervelkolom waaronder rughernia of verwijderen van de wervelboog (Met verpleegligdagen) bij Een aangeboren afwijking van
het botspierstelsel
Operatie aan de wervelkolom waaronder rughernia of verwijderen van de wervelboog bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelsel
Operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelsel
Operatie aan de wervelkolom bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelsel
Zeer complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een aangeboren afwijking
Zeer complexe operatie aan de wervelkolom bij Een aangeboren afwijking
Complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een aangeboren afwijking
Complexe operatie aan de wervelkolom bij Een aangeboren afwijking
Operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een aangeboren afwijking
Operatie aan de wervelkolom bij Een aangeboren afwijking
Operatie aan de wervelkolom waaronder nekhernia (Met verpleegligdagen) bij Een aangeboren afwijking
Kosten ziekenhuis
5.114,85
5.114,85
5.114,85
9.670,90
5.114,85
4.954,80
1.580,16
5.114,85
5.114,85
977,03
977,03
2.000,00
848,99
2.006,79
1.959,04
1.622,19
4.136,46
1.038,66
3.747,79
3.747,79
9.167,00
8.498,00
5.562,00
3.747,79
5.024,00
3.150,00
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
826,26
5.941,11
656,21
5.771,06
656,21
5.771,06
567,53
10.238,43
567,53
5.682,38
650,16
5.604,96
650,16
2.230,32
509,36
5.624,21
509,36
5.624,21
628,68
1.605,71
628,68
1.605,71
688,69
2.688,69
513,20
1.362,19
137,26
2.144,05
140,41
2.099,45
101,47
1.723,66
101,82
4.238,28
144,20
1.182,86
925,08
4.672,87
1.017,40
4.765,19
1.243,05
10.410,05
1.243,05
9.741,05
1.212,49
6.774,49
1.553,35
5.301,14
885,74
5.909,74
886,02
4.036,02
6.630,22
2.143,00
4.496,47
3.725,09
3.725,09
3.725,09
10.845,72
14.218,85
3.998,85
3.998,85
3.998,85
3.998,85
3.998,85
3.998,85
3.998,85
698,59
698,59
649,97
649,97
546,21
485,37
458,43
1.039,55
1.181,30
1.017,40
1.017,40
638,76
874,23
704,18
704,18
7.328,81
2.841,59
5.146,44
4.375,06
4.271,30
4.210,46
11.304,15
15.258,40
5.180,15
5.016,25
5.016,25
4.637,61
4.873,08
4.703,03
4.703,03
3.998,85
3.998,85
615,51
615,51
4.614,36
4.614,36
3.998,85
3.998,85
3.998,85
3.998,85
5.389,51
5.389,51
5.389,51
5.389,51
5.389,51
5.389,51
5.389,51
568,48
568,48
883,21
759,92
1.323,05
1.323,05
1.187,15
1.187,15
1.092,72
1.092,72
848,57
4.567,33
4.567,33
4.882,06
4.758,77
6.712,56
6.712,56
6.576,66
6.576,66
6.482,23
6.482,23
6.238,08
96
Declaratiecode
Dbc-zorgproduct
Omschrijving dbc-zorgproduct
17D684
17D685
17D686
17D687
17D688
17D689
17D690
179799044
179799045
179799046
179799047
179799048
179799049
179799050
Operatie aan de wervelkolom waaronder nekhernia bij Een aangeboren afwijking
Operatie aan de wervelkolom waaronder teruggekeerde rughernia (Met verpleegligdagen) bij Een aangeboren afwijking
Operatie aan de wervelkolom waaronder teruggekeerde rughernia bij Een aangeboren afwijking
Operatie aan de wervelkolom waaronder rughernia of verwijderen van de wervelboog (Met verpleegligdagen) bij Een aangeboren afwijking
Operatie aan de wervelkolom waaronder rughernia of verwijderen van de wervelboog bij Een aangeboren afwijking
Operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een aangeboren afwijking
Operatie aan de wervelkolom bij Een aangeboren afwijking
17D694
17D695
17D696
17D697
17D698
17D699
192001063
192001064
192001065
192001066
192001067
192001068
17D700
17D701
192001069
192001070
17D702
192001071
Zeer complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
Zeer complexe operatie aan de wervelkolom bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
Complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
Complexe operatie aan de wervelkolom bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
Operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
Operatie aan de wervelkolom bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
Operatie aan de wervelkolom waaronder nekhernia (Met verpleegligdagen) bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische
behandeling
Operatie aan de wervelkolom waaronder nekhernia bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
Operatie aan de wervelkolom waaronder teruggekeerde rughernia (Met verpleegligdagen) bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of
medische behandeling
17D703
192001072
17D704
192001073
17D705
17D706
17D707
17D710
17D711
17D712
17D713
17D714
17D715
17D716
17D717
17D718
17D719
192001074
192001075
192001076
199299091
199299092
199299093
199299094
199299095
199299096
199299097
199299098
199299099
199299100
17D720
17D721
17D722
17D723
17D870
17E214
17E215
17E222
17E223
17E224
17E225
17E230
17E231
17E236
199299101
199299102
199299103
199299104
990062020
029399005
029399006
029399016
029399017
029399020
029399021
029399026
029399027
029399034
Operatie aan de wervelkolom waaronder teruggekeerde rughernia bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
Operatie aan de wervelkolom waaronder rughernia of verwijderen van de wervelboog (Met verpleegligdagen) bij Een complicatie als gevolg van
chirurgische of medische behandeling
Operatie aan de wervelkolom waaronder rughernia of verwijderen van de wervelboog bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische
behandeling
Operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
Operatie aan de wervelkolom bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling
Zeer complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Zeer complexe operatie aan de wervelkolom bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Complexe operatie aan de wervelkolom bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie aan de wervelkolom bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie aan de wervelkolom waaronder nekhernia (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie aan de wervelkolom waaronder nekhernia bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie aan de wervelkolom waaronder teruggekeerde rughernia (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie aan de wervelkolom waaronder teruggekeerde rughernia bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie aan de wervelkolom waaronder rughernia of verwijderen van de wervelboog (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd
letsel
Operatie aan de wervelkolom waaronder rughernia of verwijderen van de wervelboog bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Operatie aan de wervelkolom bij Een niet nader gespecificeerd letsel
Behandeling van vaatafwijkingen in het hoofd of de hals bij Een operatieve ingreep door een radioloog
Zeer complexe operatie aan de wervelkolom bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Zeer complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Complexe operatie aan de wervelkolom bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Operatie aan de wervelkolom bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Operatie aan de wervelkolom waaronder nekhernia bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Operatie aan de wervelkolom waaronder nekhernia (Met verpleegligdagen) bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Operatie aan de wervelkolom waaronder teruggekeerde rughernia bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
17E237
029399035
17E238
029399040
Kosten ziekenhuis
5.389,51
5.389,51
5.389,51
4.097,09
5.389,51
5.389,51
5.389,51
Honorarium medisch
specialist
Totaalprijs EZH
848,57
6.238,08
671,21
6.060,72
671,21
6.060,72
650,16
4.747,25
650,16
6.039,67
410,94
5.800,45
410,94
5.800,45
5.280,47
5.280,47
5.280,47
5.280,47
5.280,47
5.280,47
1.037,37
1.037,37
921,45
921,45
1.143,77
826,26
6.317,84
6.317,84
6.201,92
6.201,92
6.424,24
6.106,73
5.280,47
5.280,47
886,02
656,21
6.166,49
5.936,68
5.280,47
567,53
5.848,00
5.280,47
567,53
5.848,00
6.299,52
649,97
6.949,49
5.280,47
5.280,47
5.280,47
3.542,41
3.542,41
7.235,79
3.542,41
10.132,56
3.542,41
3.542,41
3.542,41
3.542,41
3.542,41
544,50
509,36
509,36
1.100,34
1.085,35
1.019,18
1.243,46
784,58
546,99
704,18
704,18
698,59
698,59
5.824,97
5.789,83
5.789,83
4.642,75
4.627,76
8.254,97
4.785,87
10.917,14
4.089,40
4.246,59
4.246,59
4.241,00
4.241,00
3.542,41
3.542,41
15.013,74
3.542,41
11.849,11
2.722,40
7.556,48
10.593,89
14.194,86
3.747,24
2.307,54
3.747,24
3.747,24
3.747,24
546,99
546,99
563,84
509,36
776,90
1.008,98
1.008,98
823,87
823,87
1.314,09
876,35
559,80
559,80
559,80
4.089,40
4.089,40
15.577,58
4.051,77
12.626,01
3.731,38
8.565,46
11.417,76
15.018,73
5.061,33
3.183,89
4.307,04
4.307,04
4.307,04
Operatie aan de wervelkolom waaronder teruggekeerde rughernia (Met verpleegligdagen) bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
3.747,24
559,80
4.307,04
Operatie aan de wervelkolom waaronder rughernia of verwijderen van de wervelboog bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
3.747,24
499,94
4.247,18
97
Declaratiecode
17E239
17E246
17E247
17E309
17E310
17E321
17E331
17E332
17E333
17E334
17E335
17E336
17E337
17E338
17E354
17E355
17E356
17E358
17E359
Dbc-zorgproduct
029399041
029399053
029399054
079999017
089999004
109799017
120201007
120201008
120301007
120301008
120701014
120701015
120701023
120701024
219799005
990004050
990004069
990004072
990004073
Kosten ziekenhuis
Honorarium medisch
specialist
3.908,05
3.747,24
9.949,50
643,26
2.206,70
4.052,79
238,92
577,65
258,05
618,60
624,21
265,76
679,59
69,75
127,07
4.123,27
1.256,03
632,84
2.237,19
499,94
574,76
574,76
391,75
541,30
662,20
208,48
445,98
208,48
445,98
445,98
208,48
445,98
208,48
273,93
591,78
194,14
402,18
510,84
Omschrijving dbc-zorgproduct
Operatie aan de wervelkolom waaronder rughernia of verwijderen van de wervelboog (Met verpleegligdagen) bij Kanker van bot /
gewrichtskraakbeen / weke delen
Operatie aan de wervelkolom bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen
Ooglidcorrectie bij Een aandoening van ooglid / traanapparaat / oogkas
Correctie van het oorskelet bij Afwijkingen aan de oorschelp
Neuscorrectie bij Aangeboren neusafwijkingen of reuk-/smaakstoornissen
Een ingreep aan de huid (enkelvoudig) bij Een huidaandoening met blaren
Een ingreep aan de huid (meervoudig) bij Een huidaandoening met blaren
Een ingreep aan de huid (enkelvoudig) bij Huidontsteking of eczeem
Een ingreep aan de huid (meervoudig) bij Huidontsteking of eczeem
Een ingreep aan de huid (meervoudig) bij Een aandoening van talgklieren / zweetklieren
Een ingreep aan de huid (enkelvoudig) bij Een aandoening van talgklieren / zweetklieren
Een ingreep aan de huid (meervoudig) bij Een aandoening van haar / nagels
Een ingreep aan de huid (enkelvoudig) bij Een aandoening van haar / nagels
Operatieve behandeling van vernauwde voorhuid / besnijdenis
Neuscorrectie bij Plastische chirurgie aan het gezicht
Operatieve behandeling van vernauwde voorhuid / besnijdenis bij / door een plastisch chirurg
Ooglidcorrectie bij Plastische chirurgie aan het gezicht
Correctie van het oorskelet bij Plastische chirurgie aan het gezicht
Totaalprijs EZH
4.407,99
4.322,00
10.524,26
1.035,01
2.748,00
4.714,99
447,40
1.023,63
466,53
1.064,58
1.070,19
474,24
1.125,57
278,23
401,00
4.715,05
1.450,17
1.035,02
2.748,03
98