Halfjaarlijkse resultaten 2014

Gereglementeerde informatie
24 juli 2014
Halfjaarlijkse resultaten 2014
Nyrstar NV (‘Nyrstar’) maakt vandaag de resultaten bekend voor de eerste zes maanden van 2014.
Het management zal de resultaten bespreken tijdens een conference call met de beleggersgemeenschap om
9u00 CET. De presentatie kan gevolgd worden via een live webcast op de website van Nyrstar,
www.nyrstar.com en zal ook in het archief beschikbaar zijn.
HOOFDPUNTEN
-
Brutowinst van EUR 637 miljoen, 1% hoger dan H2 2013 en 2% hoger dan in H1 2013.
-
Onderliggende EBITDA van de Groep van EUR 110 miljoen, 12% hoger dan H2 2013 en 26% hoger dan in
H1 2013.
-
Besparingen van EUR 22 miljoen onder het Lean-project Het doel om EUR 75 miljoen aan duurzame
besparingen te realiseren tegen het einde van 2014 ligt op schema.
-
Netto schuld van EUR 653 miljoen, een verbetering van 3% ten opzichte van H2 2013 en 14% ten opzichte
van H1 2013; LTM 1 2014 netto verhouding schuld tot EBITDA van 3.1x, beter dan LTM H2 2013 (3.6x)
-
Toegekende niet-opgenomen financiële speelruimte en contanten van EUR 768 miljoen aan het einde van
H1 2014.
-
Naarmate Nyrstar vooruitgang boekt met het sequentiëren en implementeren van zijn SSR-projecten in 2014
& 2015 evalueert het bedrijf actief de financieringsopties voor deze investering
-
Herontwikkeling Port Pirie goedgekeurd; ondersteund door innovatief financieringspakket dat de impact op
de balans van Nyrstar beperkt.
-
LTIR (Lost Time Injury Rate) van 4,3 per miljoen werkuren, RIR (Recordable Injury Rate) van 11,1.
-
Mijnbouw
-
-
-
o
Productie van zink in concentraat (eigen mijnen) van 140.000 ton, 4% gestegen in vergelijking met
H2 2013;17.000 ton van Talvivaara ontvangen gedurende H1 2014;
o
Gemiddelde eenheidsprijs van USD 66 DOC/t gewalste erts, 1% beter ten opzichte van H2 2013;
o
Herwerkte plannen en operationele efficiëntie ingevoerd binnen alle kernactiva voor de mijnbouw
(deel van fase 1 van de Strategische Evaluatie van het Mijnbouwsegment).
Metaalverwerking
o
Productie van verhandelbaar zink van 552.000 ton, 3% lager dan in H2 2013 door geplande sluiting
voor onderhoud tijdens die periode; 6% gestegen in vergelijking met H1 2013.
o
Gemiddelde eenheidsprijs van EUR 477 DOC/t gewalste erts, 3% beter dan in H2 2013; 18% beter
dan in H1 2014,
o
Productie van lood (Port Pirie) van 93.000 ton, stabiel ten opzichte van H2 2013; 8% gestegen in
vergelijking met H1 2013.
Marketing Sourcing & Sales: beter dan de verwachte bijdrage aan de globale winstgevendheid van de
Groep
o
Strategische marketingovereenkomst met Noble is in werking getreden en er wordt tijdens H1 2014
commodity zink aan de globale markt geleverd
o
Nyrstar voltooit contractonderhandelingen met grote staalfabrikanten; succesvol interne expertise
opgebouwd om rechtstreeks aan bestaande en nieuwe klanten te leveren in H1 2014.
o
Betere zinkpremies en verwerkingslonen; stijging premie van 12% in vergelijking met H2 2013 voor
het Metaalverwerkende segment
Nyrstar handhaaft alle aspecten van de productierichtlijn
herontiwkkelingsproject voor Port Pirie voor de jaren 2014 tot 2016.
en
geefteen
prognose
bij
het
1
In zijn commentaar bij de halfjaarlijkse resultaten van 2014 zei Roland Junck, Chief Executive
Officer van Nyrstar:
Nyrstar leverde tijdens de eerste helft van 2014 een solide prestatie.
We blijven goed vooruitgaan met onze strategische prioriteiten die op hun beurt de waarde zullen vrijgeven die
intrinsiek aanwezig is in ons geïntegreerde bedrijfsmodel. Tegelijkertijd blijven we onze inzet behouden voor het
onder controle krijgen van de kosten, gedisciplineerd investeren en beheersen van het werkkapitaal om onze
balans te versterken.
Ons recent gecreëerde segment Marketing, Sourcing & Sales vertoont bemoedigende vooruitgang bij het
ondersteunen van de globale winstgevendheid van de Groep. Via een beter inzicht in de markten, klanten,
producten en eindtoepassingen waarin we actief zijn, is Nyrstar begonnen met het rechtstreeks plaatsen en
verhandelen van commodity metaalproducten aan klanten en blijft het nauw samenwerken met Noble, waarbij
we onze strategische marketingovereenkomst benutten om nieuwe geografische markten aan te boren en
nieuwe klanten te bereiken. De hogere metaalpremies droegen dan weer bij tot de betere EBITDA-prestatie
voor het Metaalverwerkende segment dat uiteindelijk de EBITDA van de Groep voor de periode op EUR 110
miljoen bracht, een 12% stijging in vergelijking met het voorgaande half jaar.
Het Lean-project, ons besparingsprogramma, blijft op schema voor het doel van EUR 75 miljoen duurzame
besparingen tegen het einde van 2014. Het initiatief had een directe impact op de kosten van het segment na
het einde van het eerste half jaar, die met respectievelijk 3 procent en 18 procent waren gedaald voor
respectievelijk ons Mijnbouw- en Metaalverwerkend segment jaar op jaar. Samen met een duurzaam beheer
van het bedrijfskapitaal tijdens de eerste helft van het jaar eindigden we de periode met een stevige verbetering
in onze netto schuldpositie, welke met 14% daalde tijdens de laatste twaalf maanden naar EUR 653 miljoen. Op
het einde van de periode hadden we een toegekende niet-opgenomen financiële speelruimte en beschikbare
contanten van EUR 768 miljoen.
Een aantal strategische stappen tijdens de eerste zes maanden van het jaar
We blijven gericht op het verbeteren van de winstgevendheid van al onze mijnbouwactiva. Gedurende de
periode implementeerden we een aantal initiatieven die geïdentificeerd werden tijdens de permanente evaluatie
van het segment, namelijk een betere planning en operationele efficiëntie binnen al onze mijnen. We
identificeerden de mijnen in Coricancha en Pucarrajo als non-core activa, gezien de beperkte schaal en
marginale opbrengsten van beide mijnen. We zijn ons ervan bewust dat we nog meer moeten doen om de
prestaties en opbrengsten van het segment te verbeteren en zullen dus de Mijnbouwactiviteit gedurende de rest
van 2014 blijven evalueren en aanpassen. We blijven ervan overtuigd dat onze beslissing om Nyrstar verticaal
te integreren de juiste is, daar we immers een stijgende trend zien in het percentage totale zinkconcentraten
van onze eigen mijnen die intern gebruikt worden door het smeltnetwerk van de Groep, wat weerspiegeld wordt
in de waarde van onze mijnen (ongeveer 52 procent in H1 2014 in vergelijking met 41 procent in H1 2013)
samen met het waargenomen potentieel na afloop van de SSR en de herontwikkeling van Port Pirie.
Een belangrijke mijlpaal werd bereikt in mei toen we beslisten om door te gaan met de herontwikkeling van Port
Pirie op basis van een bindende, door de overheid ondersteunde overeenkomst voor de financiering van het
project. Het definitieve financieringspakket beperkt het gebruik van de balans van Nyrstar en behoudt de
financiële flexibiliteit van de Groep. Het werk ter plaatse blijft volgens timing en budget verlopen. Het groene
licht voor het project is ook een mijlpaal in de bredere transformatie van het Metaalverwerkende segment waar
we ons blijven inzetten voor het implementeren van onze projecten voor de Strategische Evaluatie van de
Smeltactiviteit (SSR-projecten) terwijl we ons bewust zijn van de noodzakelijke sequentiëring om de discipline
in onze investeringen te behouden. We blijven vooruitgang boeken met de overgang van de haalbaarheidsnaar de implementatiefase voor een aantal projecten in het kader van de Strategische Evaluatie (SSR) van het
Smeltsegment tijdens de rest van 2014 binnen de investeringen die voor het jaar zijn toegekend.
2
De veiligheid van onze werknemers is onze topprioriteit en we blijven ons inzetten voor permanente
verbetering. Tijdens de periode implementeerden we verder strenge rapporteringspraktijken om het belang door
te drukken van een 'safety first'-cultuur binnen de gehele Groep. We hebben een aantal belangrijke mensen
aangeworven om het proces te ondersteunen en ik ben verheugd te melden dat onze veiligheidsprestaties voor
de eerste zes maanden van 2014 sterk blijven.
Graham Buttenshaw, Senior Vice-President Mijnbouw, heeft besloten andere opportuniteiten buiten Nyrstar aan
te gaan. Ik wil Graham bedanken voor zijn bijdrage aan Nyrstar en het Nyrstar Management Committee en ik
ben ervan overtuigd dat Bob Katsiouleris, Senior Vice-President Marketing, Sourcing & Sales, deze tijdelijke rol
met succes zal vervullen gezien zijn meer dan 20 jaren ervaring op het gebied van de verkoop van industriële
ertsen en metalen, alsmede zijn marketing, bedrijfsoperationele, verwerking, financiering en aankoop ervaring,
om zodoende de Strategische Herziening van het Mijnbouwsegment voor te zetten in het kader van de bredere
groepsstrategie.
Vooruitblik
Dankzij ons bedrijfsmodel kunnen we een toonaangevende positie behouden in zink en lood en groeiende
posities nastreven voor andere basis-, edele en minder belangrijke metalen zoals koper, goud, zilver en indium.
We voelen ons bemoedigd nu de zinkprijzen een opwaartse trend laten zien,maar we blijven evenwel
maatregelen treffen om een strakker beheerde activiteit te voeren. We zijn ons immers bewust van de
noodzaak van een voorzichtige en gedisciplineerde aanpak in het management van de onderneming als we de
duurzaamheid op lange termijn willen verzekeren. Onze processen voor het toekennen van kapitaal zorgen
ervoor dat we alleen in de beste kansen voor de Groep investeren.
Mits volledig uitgevoerd voorzien onze SSR groeiplannen de Vennootschap’s inzet van een oplopende
kapitaaluitgave van ongeveer EUR 250 miljoen tot aan het einde van 2016 om de ca 25 projecten te financieren
die door het bedrijf zijn geïdentificeerd. Bovendien wil Nyrstar de herfinanciering van de EUR 225 miljoen
obligatielening aanpakken voordat deze in 2015 verjaard. Dienovereenkomstig Nyrstar evalueert de toegang tot
de aandelen- en schuldenmarkten, om in deze en andere potentiële financiële behoeften te voorzien. De
Vennootschap blijft ook andere alternatieve vormen van financiering evalueren.
We zijn gericht op het produceren van de juiste mix van producten om de noden van de markt beter te kunnen
invullen. De fundamentele aspecten van het eindgebruik blijven in sterke mate ondersteund door een verbeterd
vertrouwen in diverse ontwikkelde economieën en de trend van de verstedelijking in de opkomende markten;
samen met onze drie bedrijfsonderdelen, die gefocust zijn op het behalen van onze strategische doelstellingen,
ben ik ervan overtuigd dat we stevig op weg zijn naar een punt waarop we ten volle voordeel kunnen halen uit
ons unieke geïntegreerde bedrijfsmodel om onze sterke marktpositie te verbeteren.
3
CONFERENCE CALL
Bevestigingscode:
Verenigd Koninkrijk
België
USA
Duitsland
Canada
Australië
Zwitserland
Frankrijk
Nederland
9116390
+44(0)20 3427 1901
+32(0)2 404 0660
+1646 254 3367
+49(0)69 2222 10622
+1416 216 4142
+61(0)2 9253 5962
+41(0)22 567 5432
+33(0)1 76 77 22 22
+31(0)20 716 8296
OVER NYRSTAR
Nyrstar is een geïntegreerd mijnbouw- en metaalbedrijf met een leiderspositie op de zink- en loodmarkt en
groeiende posities voor andere basis- en edele metalen. Dat zijn essentiële grondstoffen die de snelle
verstedelijking en industrialisering van onze veranderende wereld voeden. Nyrstar heeft mijnbouw-, smelt- en
commerciële activiteiten in Europa, het Amerikaanse continent, China en Australië en stelt zowat 6.500 mensen
te werk. Nyrstar werd opgericht in België en heeft zijn hoofdzetel in Zwitserland. Nyrstar staat op de NYSE
Euronext Brussels genoteerd als NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar: www.nyrstar.com
NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET:
Amy Rajendran
Group Manager Investor Relations
T: +41 44 745 8103
M: +41 79 722 3089
E: [email protected]
TOEKOMSTGERICHTE UITSPRAKEN
Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen die een weerspiegeling vormen van de intenties,
overtuigingen of huidige verwachtingen van Nyrstar, onder meer met betrekking tot: het bedrijfsresultaat van
Nyrstar, de financiële situatie, de liquiditeit, de prestaties, de vooruitzichten, de groei, de strategieën en de
sector waarin Nyrstar actief is. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderworpen aan risico's,
onzekerheden en aannames evenals andere factoren die ervoor kunnen zorgen dat de huidige operationele
resultaten van Nyrstar, de financiële situatie, de liquiditeit, de prestaties, de prospecten of kansen evenals die
van de markten waarin het actief is of actief wil zijn, sterk verschillen van deze die in deze toekomstgerichte
verklaringen worden uitgedrukt of gesuggereerd. Nyrstar waarschuwt dat toekomstgerichte verklaringen geen
garantie vormen voor prestaties in de toekomst en dat de huidige operationele resultaten, financiële toestand
en liquiditeit evenals de ontwikkeling van de industrie waarin Nyrstar actief is sterk kunnen afwijken van deze
beschreven of gesuggereerd in de toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht vervat zijn. Zelfs als het
bedrijfsresultaat, de financiële toestand en de liquiditeit van Nyrstar evenals de groei en de ontwikkeling van de
sector waarin Nyrstar actief is consistent zijn met de toekomstgerichte uitspraken in dit persbericht kunnen deze
resultaten of ontwikkelingen geen garanties geven wat betreft resultaten of ontwikkelingen in toekomstige
periodes. Nyrstar en elk van zijn bestuurders, leidinggevenden en werknemers doen uitdrukkelijk afstand van
elke verplichting of verbintenis om wijzigingen of herzieningen aan te brengen in de toekomstgerichte
verklaringen in dit bericht of om veranderingen door te voeren in de verwachtingen van Nyrstar of in de
gebeurtenissen, voorwaarden of omstandigheden waarop deze toekomstgerichte uitspraken gebaseerd zijn,
behalve zoals vereist door de toepasselijke wet of regelgeving.
4
BELANGRIJKSTE CIJFERS
H1
EUR miljoen
H2
H1
behalve indien anders aangegeven
2014
%
2013 verandering
H/H
2013
% J/J
Verandering
Opbrengsten
1.354
1.394
(3%)
1.430
(5%)
637
629
1%
622
2%
(527)
0
(542)
11
(3%)
(571)
36
(8%)
110
98
12%
87
26%
155
138
12%
131
18%
Resultaten uit bedrijfsactiviteiten voor
uitzonderlijke elementen
(15)
(17)
(12%)
(29)
(48%)
Winst/(verlies) voor de periode
(66)
(104)
(37%)
(92)
(28%)
(0,42)
(0,68)
(38%)
(0,58)
(28%)
Geldmiddelen en kasequivalenten
310
292
6%
113
174%
Netto schuld
LTM Netto verhouding schuld t.o.v.
EBITDA
653
670
(3%)
756
(14%)
3,1
3,6
(14%)
3,9
(21%)
(132)
(90)
47%
(5)
-
44%
44%
167
205
(19%)
94
78%
93
89
4%
112
(17%)
LTIR
4,3
3.9
10%
3,6
19%
7
11,3
10,1
(12%)
9,8
15%
140
17
134
7
138
7
1%
143%
Brutowinst
Rechtstreekse bedrijfskosten
Niet-bedrijfskosten en andere
1
EBITDA
2
EBITDA/t
Basis-EPS (EUR)
Netto bedrijfskapitaal
Gearing
3
4
Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten
CAPEX
6
RIR
8
ink in concentraat (.000 ton)
Talvivaara stream (.000 ton)
5
42%
4%
143%
1
Alle verwijzingen naar EBITDA in het persbericht verwijzen naar onderliggende EBITDA en is exclusief uitzonderlijke kosten in verband met
herstructureringsmaatregelen, onkosten voor M&A-gerelateerde transacties, de waardevermindering van activa, de materiële inkomsten of uitgaven die
ontstaan uit ingebedde derivaten erkend in het kader van IAS 39 en andere items die ontstaan uit gebeurtenissen of transacties die duidelijk los staan van de
gewone activiteiten van Nyrstar.
2
3
Onderliggende EBITDA groep per ton zink in concentraat en geproduceerd zinkmetaal
Netto bedrijfskapitaal wordt berekend als inventaris, vorderingen verminderd met uitstaande betaalbare facturen en uitgesteld inkomen
4
Gearing wordt berekend als Netto schuld tot Netto schuld plus eigen vermogen.
5
Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten is kasstroom uit activiteiten na veranderingen in bedrijfskapitaal en inkomstenbelastingen.
6
Lost Time Injury Rate (LTIR) is een rollend gemiddelde over 12 maanden van het aantal lost time injuries per gewerkte miljoen uur. Dit omvat alle werknemers
en aannemers in alle vestigingen. Data voor eerdere periodes kunnen veranderen door de herclassificatie van incidenten na de datum van het einde van de
periode.
7
Recordable Injury Rate (RIR) is een rollend gemiddelde over 12 maanden van het aantal recordable injries per gewerkte miljoen uur. Dit omvat alle
werknemers en aannemers in alle vestigingen. Data voor eerdere periodes kunnen veranderen door de herclassificatie van incidenten na de datum van het
einde van de periode.
8
Productie eigen mijnen
5
Goud (.000 troy oz)
Zilver (.000 troy oz)
Koper in concentraat (.000 ton)
Lood in concentraat (.000 ton)
Verkoopbaar zinkmetaal (.000 ton)
Verkoopbaar loodmetaal (.000 ton)
29,2
2.502
50,4
2.383
(42%)
5%
24,8
2.363
18%
6%
6,2
7.9
6,6
6.3
(6%)
25%
6,3
7.9
(2%)
0%
552
569
(3%)
519
6%
93
93
0%
86
8%
Eenheidskost mijnbouw (USD DOC/t
9
gewalste erts)
66
67
(1%)
68
(3%)
Eenheidskost metaalverwerking (EUR
10
DOC/t verhandelbaar metaal)
477
490
(3%)
581
(18%)
2.051
1.883
9%
1.937
(6%)
1,37
1,34
2%
1,31
5%
2.101
2.106
0%
2.177
(3%)
6.916
7.113
(3%)
7.540
(8%)
Gemiddelde LME zinkprijs (USD/t)
11
Gemiddelde wisselkoers (EUR/USD)
Loodprijs (USD/ton)
11
Koperprijs (USD/ton)
11
Zilverprijs (USD/t. oz)
12
20,05
21,07
(5%)
26,63
(25%)
Goudprijs (USD/t. oz)
12
1.291
1.302
(1%)
1.523
(15%)
EVALUATIE GROEP
De brutowinst voor de rapporteringsperiode was met 1 procent gestegen tegenover de vorige halfjaarlijkse
periode naar EUR 637 miljoen, voornamelijk aangedreven door een verbeterde bijdrage vanwege de premies
die met 12 procent zijn gestegen naar EUR 75 miljoen, deels gecompenseerd door een ongunstige wisselkoers
van EUR/USD. De stijging in premies werd opgedreven door het segment Marketing, Sourcing & Sales volgens
de commerciële strategie van Nyrstar. De bijdrage aan de brutowinst van de Groep van de verwerkingslonen
van EUR 136 miljoen bleef stabiel gedurende de vorige halfjaarlijkse periode met hogere benchmark
verwerkingslonen voor zink in 2014, gecompenseerd door een sterkere wisselkoers EUR/USD. Het inkomen uit
vrij metaal was EUR 290 miljoen, 3 procent hoger dan tijdens de vorige halfjaarlijkse periode, aangedreven door
de hogere zinkprijs en hogere volumes verkocht in het Mijnbouwsegment. Het inkomen uit bijproducten van
EUR 192 miljoen daalde met 3% in vergelijking met het voorgaande half jaar als gevolg van een daling van de
gemiddelde prijs van koper, zilver en goud.
De EBITDA van de Groep voor de eerste zes maanden van 2014 bedroeg EUR 110 miljoen, 12 procent
gestegen in vergelijking met EUR 98 miljoen tijdens de voorafgaande periode van zes maanden, aangedreven
door de betere algemene productievolumes, een verdere verbetering in de kostencontrole, hogere
gerealiseerde premies en gerealiseerde verwerkingslonen en verbeterde zinkprijzen tijdens de periode; deze
werden gecompenseerd door een algemene daling in de gemiddelde koper-, zilver- en goudprijzen evenals een
appreciatie van 2 procent tijdens de eerste zes maanden van 2014 van de gemiddelde wisselkoers EUR/USD.
9
De eenheidskost mijnbouw is de directe bedrijfskosten in USD per ton gewalst erts. De directe bedrijfskosten omvatten de kosten voor werknemers, energie,
opslag, externe diensten en andere.
10
De eenheidskost metaalverwerking is de directe bedrijfskosten in EUR per ton geproduceerd zink- en loodmetaal. De directe bedrijfskosten omvatten de
kosten voor werknemers, energie, opslag, externe diensten en andere.
11
12
Cash prijs.
Gemiddelde dagelijkse prijs LBMA AM
6
De Groep meldde een netto verlies na belastingen voor de periode van EUR (66) miljoen in H1 2014, in
vergelijking met een netto verlies van EUR (104) miljoen in H2 2013. Nyrstar erkende een voordeel qua
inkomstenbelastingen voor H1 2014 van ongeveer EUR 12 miljoen, goed voor een effectief belastingtarief van
ongeveer 15 procent in vergelijking met een effectief negatief belastingtarief van ongeveer 26 procent in H2
2013. Het negatieve effectieve belastingtarief in H2 2013 was het gevolg van de niet-aftrekbaarheid van
goodwill-waardeverminderingen in het Mijnbouwsegment geregistreerd in H2 2013.
De cash en cashequivalenten bedroegen op 30 juni 2013 EUR 310 miljoen, 6 procent gestegen in vergelijking
met de vorige helft.
De nettoschuld op het einde van H1 2014 bedroeg EUR 653 miljoen, een verbetering met EUR 17 miljoen
sinds het einde van 2013 en een verbetering met 14 procent sinds het einde van juni 2013. De Groep bleef zich
concentreren op het duurzaam optimaliseren van de niveaus van bedrijfskapitaal en gaf incrementeel cash vrij,
goed voor ongeveer EUR 55 miljoen tijdens de eerste helft van het jaar en EUR 126 miljoen in vergelijking met
de twaalf voorgaande maanden.
De netto verhouding schuld tot EBITDA voor H1 2014 op LTM-basis bedroeg 3,1x, een verbetering in
vergelijking met de 3,6x op 31 december 2013 en 3,9x vanaf 30 juni 2013.
Het netto bedrijfskapitaal bedroeg op het einde van de periode EUR (132) miljoen.
Vanaf 30 juni bleef de gearing van 44 procent in lijn met het niveau zoals op 31 december 2013.
De Groep genereerde EUR 111 miljoen kasstroom vanuit operationele activiteiten voorafgaand aan de
werkkapitaalbewegingen. De uitgaande kasstromen vanwege investeringsactiviteiten voor de periode van
EUR 84 miljoen vertegenwoordigen investeringsuitgaven voor instandhoudings- evenals voor verkenningsontwikkelings- en groeiprojecten, na verandering vanafstotingen en opbrengsten uit de afstoting van bedrijven
die volgens de equity-methode verrekend worden. Vanaf 30 juni 2014 bleef het volledige bedrag van de
terugkerende gestructureerde financieringsfaciliteit van EUR 400 miljoen van Nyrstar onopgenomen en is ook
volledig onopgenomen gebleven sinds 31 december 2013. Toegekende niet-opgenomen financiële speelruimte
en contanten bedroegen EUR 768 miljoen op het einde van H1 2014.
De investeringsuitgaven bedroegen ongeveer EUR 93 miljoen tijdens de eerste helft van 2014, een stijging
met 4 procent in vergelijking met de vorige halfjaarlijkse periode en worden verwacht tijdens de tweede helft van
het jaar de richtlijn te bereiken (zie pagina 8 hieronder).
Tijdens de periode en als onderdeel van de blijvende inzet van Nyrstar voor een permanente verbetering van de
veiligheid introduceerde het management verdere strenge rapporteringspraktijken binnen de Groep en leverde
een stabiel resultaat voor de groep op. Er werden geen ernstige letsels gemeld.
Het Mijnbouwsegment produceerde ongeveer 140.000 ton zink in concentraat, 4 procent gestegen in
vergelijking met de vorige halfjaarlijkse periode ondanks operationele problemen in de Tennessee-mijnen die
een impact hadden op de productieprestaties van het Mijnbouwsegment. Nyrstar ontving ongeveer 17,000 ton
aan zinkconcentraat in het kader van de streamingovereenkomst welke in werking is getreden in de eerste helft
van 2014.
Het Metaalverwerkend segment produceerde, in lijn met de verwachtingen van het management, ongeveer
552.000 ton verhandelbaar zinkmetaal in H1 2014, een daling met 3 procent in vergelijking met H2 2013, toe te
wijzen aan geplande sluitingen wegens onderhoud binnen het segment, naast het feit dat er drieminder
werkdagen waren in H1 2014 in vergelijking met H2 2013.
De gemiddelde zinkprijs steeg met 9 procent in H1 2014 naar USD 2.050/t in vergelijking met USD 1.883/t in H2
2013 aangedreven door de onderliggende vraag naar belangrijke eindgebruikerssectoren voor zink, ondanks
een langzame start van het jaar gezien de slechte winterse weersomstandigheden in Noord-Amerika en de
groei in de infrastructuursector van China die langzamer was dan verwacht. De productie van auto's en
7
consumptiegoederen blijven het goed doen. De cash to three months spread bleef strak tijdens H1 2014 en ging
de eerste periode van achteruitgang in sinds 2007.
De standaard verwerkingslonen lagen op ongeveer USD 223 per droge metrische ton aan een basis zinkprijs
van USD 2.000 per ton, hetgeen goed is voor een verbetering met 6 procent in vergelijking met het standaard
verwerkingsloon in 2013 van USD 210,50 per droge metrische ton aan dezelfde basisprijs.
RICHTLIJNEN
De Vennootschap behoudt de richtlijn voor productie voor het volledige jaar 2014 en heeft de CAPEX-richtlijn
van de Groep voor het jaar verlaagd van EUR 290-335 miljoen naar 280-315 EUR miljoen. Daarnaast voorziet
Nyrstar ook richtlijnen voor het herontwikkelingsproject in Port Pirie voor de levensduur van het project, 2014 tot
2016.
2014 Mijnbouw
Zink (eigen mijnen)
Lood
Koper
13
Zilver
Goud
2014 Metaalverwerking
Zink
2014 CAPEX (behalve indien anders aangegeven)
Mijnbouw
- Instandhouding
- Verkenning, ontwikkeling en groei
280.000-310.000 ton
15.000-18.000 ton
12.000-14.000 ton
4.750.000-5.250.000 troy ounces
65.000-70.000 troy ounces
1,0-1,1 miljoen ton
EUR 105-115 miljoen
EUR 40-45 miljoen
EUR 65-70 miljoen
Metaalverwerking
- Instandhouding
- Groei
- Herontwikkeling Port Pirie
Groep
EUR 175-200 miljoen
EUR 75-80 miljoen
EUR 20-30 miljoen
EUR 80-90 miljoen
EUR 280-315 miljoen
Verdere richtlijnen Herontwikkeling Port Pirie
- Richtlijn 2015
- Richtlijn 2016
Totale herontwikkeling
EUR 190-200 miljoen
EUR 40-50 miljoen
EUR 338 miljoen14
De bovenstaande productierichtlijn weerspiegelt de huidige verwachtingen van Nyrstar. De strategie van
Nyrstar is gericht op het maximaliseren van waarde eerder dan op productie. De productiemix van deze
metalen kan dan ook gewijzigd worden in de loop van het jaar naargelang de bestaande marktomstandigheden.
Herziene updates kunnen uitgegeven worden door Nyrstar in de volgende updates tijdens 2014 indien verwacht
wordt dat er zich materiële wijzigingen zullen voordoen in de bovenstaande richtlijn.
Mits volledig uitgevoerd, voorzien onze SSR groeiplannen de Vennootschap’s inzet van een oplopende
kapitaaluitgave van ongeveer EUR 250 miljoen tot aan het einde van 2016 om de ca 25 projecten te financieren
die door het bedrijf zijn geïdentificeerd. Bovendien wil Nyrstar de herfinanciering van de EUR 225 miljoen
obligatielening aanpakken voordat deze in 2015 verjaard. Dienovereenkomstig Nyrstar evalueert de toegang tot
de aandelen- en schuldenmarkten, om in deze en andere potentiële financiële behoeften te voorzien. De
Vennootschap blijft ook andere alternatieve vormen van financiering evalueren.
13
75% van het zilver geproduceerd door Campo Moado is onderworpen aan een streamingoveeenkomst met Silver Wheaton Corporation waarbij slechts USD
3,90/oz betaald moet worden. In H1 2014 produceerde Campo Morado ongeveer 478.000 troy ounce zilver
14
Op basis van wisselkoers AUD/EUR van 1,52 (2 januari tot 30 april 2014; in lijn met het persbericht over het project, vrijgegeven op 16 mei 2014)
8
FINANCIËLE EVALUATIE SEGMENT - METAALVERWERKING
EUR miljoen
behalve indien anders aangegeven
H1
2014
H2
H1
% H/H
2013
Verandering
2013
% J/J
Verandering
Verwerkingslonen
Bonusmetaal
Premie
Bijproducten
Andere
174
124
75
102
(45)
173
128
67
108
(60)
1%
(3%)
12%
(6%)
(25%)
164
116
61
108
(51)
6%
7%
23%
(6%)
(12%)
Brutowinst
430
415
4%
398
8%
(102)
(117)
(88)
(97)
(131)
(96)
5%
(11%)
(8%)
(110)
(140)
(101)
(7%)
(16%)
(13%)
(307)
(324)
(5%)
(352)
(13%)
Niet-bedrijfskosten en andere
(15)
(17)
(12%)
28
-
EBITDA
15
EBITDA/t
108
168
75
113
44%
49%
74
124
46%
(35%)
29
10
39
10%
30%
15%
46
10
56
(30%)
30%
(20%)
552
569
(3%)
519
6%
93
93
(0%)
86
8%
Uitgaven werknemers
Energiekosten
Ander uitgaven / inkomen
Rechtstreekse bedrijfskosten
Instandhouding
Groei
CAPEX
32
13
45
Productie (.000 ton)
Verhandelbaar zinkmetaal
Verhandelbaar loodmetaal
Brutowinst gestegen met 4 procent naar EUR 430 miljoen in H1 2014. De verwerkingslonen voor zink stegen
met 1 procent door een hogere zinkstandaard in 2014 dan in 2013 (USD 223 per droge metrische ton aan een
basisprijs van USD 2.000 per ton in 2014 in vergelijking met een standaard verwerkingsloon van USD 210,50
per droge metrische ton tegen dezelfde basisprijs als in 2013). De impact van een hogere standaard voor
verwerkingslonen werd deels gecompenseerd door een lagere productie van verhandelbaar metaal en een
hoger aandeel concentraten aangekocht buiten de standaardcontracten in vergelijking met H2 2013.
Vergeleken van jaar tot jaar lag de brutowinst 8 procent hoger, voornamelijk dankzij een 23 procent toename in
de bijdrage van de premies.
Na het einde van de Europese metaalovereenkomst met Glencore herwon Nyrstar directe marketingcontrole
voor een significant aandeel van de volumes. Het gebruikte de strategische marketingovereenkomst met Noble
om de verkoop (per klant en regio) van producten van het merk Nyrstar uit te breiden en dat had een positieve
impact op de bijdrage van de premies aan de brutowinst. De totale resultaten van de premies stegen met 12
procent tijdens het vorige halve jaar. Gezien de lagere productievolumes lag de bijdrage van het vrije metaal
van EUR 124 miljoen 3 procent lager dan in H2 2013.
De bijdrage van de bijproducten aan de brutowinst in H1 2014 was EUR 102 miljoen, een afname van 6
procent in vergelijking met H2 2013. De gereduceerde bijdrage van de brutowinst was voornamelijk
15
Onderliggende EBITDA segment metaalverwerking per geproduceerde ton zink- en loodmetaal
9
aangedreven door de lagere goud-, zilver- en koperprijzen samen met lagere productievolumes in Port Pirie als
gevolg van een ongeplande sluiting voor het onderhoud van de hoogoven in mei. Dat werd gedeeltelijk
gecompenseerd door een verbetering in de prijzen voor zwavelzuur en de hogere verkoop van indiummetaal en
germaniumloog vanwege de smelters van de Groep in Auby en Clarksville.
De bijdrage van andere elementen van de brutowinst steeg met 25 procent, voornamelijk te wijten aan de
lagere vrachtkosten in verhouding met H2 2013.
Ondanks de lagere productievolumes stegen de kosten per operationele eenheid per ton (van zink- en
loodmetaal) voor het segment met 3 procent naar EUR 477 per ton, aangedreven door een combinatie van
gereduceerde externe servicekosten tijdens de periode en lagere energie-uitgaven in vergelijking met H2 2013.
In absolute termen lagen de onderliggende bedrijfskosten 5 procent lager in vergelijking met de vorige
halfjaarlijkse periode en 13% lager in vergelijkiung met vorig jaar. Daarnaast had de verzwakking van de
Australische dollar tegenover de Euro tijdens de eerste helft van 2014 een positieve impact op de
kostenprestaties per segment in Euro uitgedrukt daar ongeveer 40 procent van de bedrijfskosten van het
segment in Australische dollar zijn uitgedrukt.
Het Metaalverwerkend segment zorgde voor een EBITDA van EUR 108 miljoen in H1 2014, een stijging met 44
procent in vergelijking met EUR 75 miljoen in H2 2013.
De investeringsuitgaven in H1 2014 van EUR 45 miljoen lagen 15 procent hoger in vergelijking met H2 2013,
EUR 39 miljoen. Dit omvatte ongeveer EUR 32 miljoen voor het in stand houden van de investeringsuitgaven en
EUR 13 miljoen aan investeringen in groeikapitaal voor zowel de uitgaven in het kader van het project voor de
Strategische evaluatie van de Smeltactiviteit van EUR 2 miljoen en uitgaven voor het Transformatieproject in
Port Pirie van EUR 11 miljoen.
Nyrstar blijft voortgaan met het sequentiëren van zijn SSR-projecten voor de rest van 2014 met een
groeikapitaalrichtlijn voor het jaar van EUR 20-30 miljoen.
De blauwdruk van de transformatie bestaat uit ongeveer 25 projecten met betrekking tot het verbeteren van de
verwerkingscapaciteit (vrijgeven van de Nyrstar smelters), het opbouwen van de fumingcapaciteit en de
extractie van kleinere metalen. De kapitaalsinvestering voor de volledige blauwdruk wordt geschat op EUR 265
milijoen, zonder dat een afzonderlijke invetering de EUR 50 miljoen overschrijdt. Nyrstar verwacht dat de
uitgave voor de SSR-projecten tot het einde van 2016 ongeveer EUR 250miljoen zal bedragen mochten deze
volledig uitgevoerd worden. Op basis van deze kapitaalsinvestering en timing en andere interne economische
16
aannames, verwacht Nyrstar dat de transformatie een IRR na belastingen zal genereren van 25-30% .
16
Op basis van interne economische en stabiele metaalprijsaannames voor de duur van het project en omvat de sluiting van de zinkinstallatie.
10
OVERZICHT VAN FINANCIËLE ACTIVITEITEN PER SEGMENT: MIJNBOUW
EUR miljoen
behalve indien anders aangegeven
H1
2014
H2
H1
%
2013 verandering
H/H
2013
% J/J
Verandering
Verwerkingslonen
Betaalbare metaalbijdrage
Bijproducten
Andere
(39)
168
90
(11)
(37)
153
90
13
5%
10%
0%
(185%)
(39)
182
83
0
(0%)
(8%)
8%
-
Brutowinst
208
219
(5%)
226
(8%)
(69)
(25)
(78)
(171)
(68)
(24)
(83)
(175)
1%
4%
6%
(2%)
(72)
(24)
(87)
(183)
(4%)
4%
(10%)
(7%)
Niet-bedrijfskosten en andere
(11)
2
-
(10)
10%
EBITDA
17
EBITDA/t
26
165
46
329
(43%)
(50%)
33
228
(21%)
(28%)
32
13
46
29
10
47
46
10
50
(30%)
30%
(8%)
140
134
4%
138
1%
17
29,2
2.502
6,2
7.9
7
50,4
2.383
6,6
6.3
143%
(42%)
5%
(6%)
25%
7
24,8
2.363
6,3
7.9
143%
18%
6%
(2%)
0%
Uitgaven werknemers
Energiekosten
Ander uitgaven / inkomen
Rechtstreekse bedrijfskosten
Instandhouding
Groei
CAPEX
10%
30%
(2%)
Productie
Zink in concentraat (.000 ton) (eigen
mijn)
Talvivaara (.000 ton)
Goud (.000 troy oz)
Zilver (.000 troy oz)
Koper in concentraat (.000 ton)
Lood in concentraat
De brutowinst voor het MIjnbouwsegment lag 5 procent lager op EUR 208 miljoen in H1 2014. Stijgingen in de
bijdrage van betaalbaar metaal uit de hogere verkoop van zinkconcentraat tijdens de rapporteringsperiode,
alsmede de hogere gemiddelde zinkprijs in de eerste helft van het jaar. Het resultaat in de tweede helft van
2013 was ook beinvloed door een strategische afdekkingswinst van EUR 22 miljoen in H2 2013, terwijl we een
dergelijke winst dit half jaar niet hebben geboekt.
De uitgaven voor het segment Verwerkingslonen steeg met 5 procent naar EUR 39 miljoen als gevolg van de
hogere verkoopvolumes voor zinkconcentraat van 12 procent in vergelijking met de vorige half inbegrepen
volumes die werden geleverd in het kader van de Talvivaara-streamingovereenkomst evenals een toename in
het benchmark verwerkingsloon voor zink op de markt per ton die gedeeltelijk werd getemperd door de
inspanningen van het Marketing Sourcing & Sales bedrijfsonderdeel dat selectief volumes op de markt bracht
van competitieve spot-verwerkingslonen.
De bijdrage van het betaalbaar metaal steeg met 10 procent door de hogere volumes aan zinkproductie
(inclusief de volumes geleverd in het kader van de Talvivaara-streamingovereenkomst) en de daarop volgende
17
Onderliggende EBITDA mijnbouwsegment per ton zink in concentraat
11
stijging in de verkoopvolumes in vergelijking met de vorige helft, dit werd gecompenseerd door de waardering in
de EUR/USD wisselkoers tijdens de periode.
De bijdrage van de bijproducten voor de periode konden van half jaar op half jaar vergeleken worden gezien
de hoge volumes loodconcentraat die verkocht werden tijdens de eerste zes maanden van 2014, een opbrengst
uit de verkoop van germanium en gallium uit de Tennessee-mijnen, gecompenseerd door de lagere
verkoopvolumes voor koper en goudconcentraat in vergelijking met de laatste zes maanden van 2013. De
bijdragen van de bijproducten waren met 8 procent gestegen, dankzij de stijging met 18 en 6 procent in de
productie van goud en zilver respectievelijk tijdens de vergelijkbare periodes.
De directe bedrijfskosten voor het mijnbouwsegment lagen 2 procent lager in absolute cijfers, ondanks de
stijging in de algemene volumes van zinkproductie (inclusief leveringen in het kader van de Talvivaarastreamingovereenkomst), als weerspiegeling van de besparingen dankzij Project Lean, in het bijzonder in de
uitgaven aan externe dienstverlening, opslag en verbruiksproducten.
De stijging in niet-bedrijfs- en andere kosten tijdens de periode vertegenwoordigt de kosten die toe te wijzen
zijn aan de concentraatvoorraad die werd meegedragen van tijdens de vorige halfjaarlijkse periode en daarop
verkocht werd tijdens de rapporteringsperiode.
H1
USD/ton erts gewalst
Campo Morado
Contonga
El Mochito
El Toqui
Langlois
Myra Falls
Tennessee Mines
Gemiddeld
2014
H2
H1
% H/H
2013
Verandering
2013
% J/J
Verandering
81
62
74
78
115
136
42
81
51
75
92
118
142
39
0%
22%
(1%)
(15%)
(3%)
(4%)
8%
130
91
56
75
150
132
37
(38%)
(32%)
32%
4%
(23%)
3%
14%
66
67
(1%)
68
(3%)
De gemiddelde verbetering in de directe bedrijfskosten in USD per ton gewalst erts voor H1 2014 (uitgezonderd
Talvivaara) van 1 procent in vergelijking met H2 2013 omvat eenmalige operationele problemen in Tennessee
tijdens H1 2014.
De onderliggende afzonderlijke bedrijfskosten in Contonga daalden met 32 procent jaar op jaar en 13 project
halfjaar op halfjaar maar door een omkering van de belastingsprovisie tijdens de tweede helft van 2013
weerspiegelen deze een stijging met 22 procent tijdens de tweede helft van 2013. De Tennessee-mijnen
registreerden een halfjaar-op-halfjaar stijging van 8 procent door de operationele problemen die tijdens die
periode een impact hadden op de productie. Dit werd gecompenseerd door een algemene verbetering in de
directe bedrijfskosten in de overige mijnen, toe te wijzen aan initiatieven van de Turnaround-fase (fase 1 van de
strategische evaluatie van het mijnbouwsegment, zie pagina 17) en het Lean-project dat de Groep invoerde. De
directe bedrijfskosten in El Toqui verlaagden significant van half jaar op half jaar door een aanhoudende stijging
in de hoeveelheid gewalst erts en een betere kostenbeheersing. De directe bedrijfskosten verbeterden jaar op
jaar met 3 procent.
De EBITDA voor de periode bedroeg EUR 26 miljoen, 43 procent lager dan het vorige half jaar.
De totale investering voor het Mijnbouwsegment van EUR 46 miljoen lag 2 procent lager dan tijdens de tweede
helft van 2013 op EUR 47 miljoen. De aanhoudende investering bedroeg EUR 20 miljoen, dat was EUR 7
miljoen lager dan tijdens de tweede helft van 2013 als gevolg van de Turnaround-fase en de nadruk bleef liggen
op een optimaal kapitaalbeheer binnen het hele mijnbouwsegment. Van de EUR 26 miljoen die werd uitgegeven
aan Exploratie, ontwikkeling, en groei wered er EUR 21 miljoen uitgegeven aan investeringen in verkenningen
en de ontwikkeling van mijnen, dat was 24 procent hoger dan de vorige halfjaarlijkse periode. De stijging is
12
afgestemd op de huidige mijnplannen van Nyrstar en als functie van de stijging in de ertsextractie. De overige
EUR 5 miljoen werd uitgegeven aan groeiprojecten in het Mijnbouwsegment tijdens de rapporteringsperiode,
dat was EUR 2 miljoen meer dan tijdens de vorige halfjaarlijkse periode. Dit bedrag werd vooral uitgegeven in
Campo Morado daar de testen voortgaan buiten het G9 ertscomplex (het walscircuit wordt aangepast om
nieuwe zones te verwerken).
Talvivaara
Op 1 april 2014 ging Nyrstar een lening en streamingpauze-overeenkomst aan met Talvivaara Sotkamo Limited
en Talvivaara Mining Company Plc (samen ‘Talvivaara’ genoemd). In het kader van deze overeenkomst
verschaft Nyrstar aan Talvivaara een leenfaciliteit tot een maximum bedrag van EUR 20 miljoen, ter beschikking
gesteld in verschillende schijven waarbij het bedrag van elk voorschot berekend werd met verwijzing naar een
overeenkomstige levering van zink in concentraat in het kader van de zinkstreaming-overeenkomst die
getekend werd in februari 2010. De waarde van elk voorschot is ongeveer gelijk aan de afgeschreven waarde
van de streamingovereenkomst voor zink, wat in April 2014 ongeveer de helft betrof van de marktwaarde van
het zink in concentraat in het kader van het contract. Deze structuur zorgt ervoor dat Nyrstar leveringen van zink
in concentraat blijft ontvangen van Talvivaara zonder dat het netto financiële risico van Nyrstar ten opzichte van
Talvivaara stijgt. Tijdens H1 2014 leverde Talvivaara ongeveer 17.000 ton zink in concentraat aan Nyrstar.
Deze volledige hoeveelheid concentraat werd in K2 2014 geleverd na het aangaan van de lenings- en
streamingpauze-overeenkomst.
Op voorwaarde dat Talvivaara een wederzijds gunstige financiële oplossing kon vastleggen, is Nyrstar er
daarna mee akkoord gegaan om Talvivaara een optie te bieden om een streamingpauze in te lassen op basis
van volumes zink in concentraat tot 80.000 ton. In geval van een streamingpauze zal het mechanisme voor het
delen van de waarde van de streamingovereenkomst voor zink dan worden aangepast met een pro rata
reductie zodat, indien de volledige pauzeperiode wordt gekozen, het mechanisme voor het delen van waarde
daarna tot nul wordt herleid. In die omstandigheden zou Nyrstar het zink in concentraat aankopen volgens
commerciële voorwaarden van Talvivaara, buiten het kader van het oorspronkelijke contract, waardoor de
loopduur van de streamingovereenkomst voor zink verlengd zou worden.
Terwijl Talvivaara blijft doorgaan met haar reorganisatie blijft de streamingovereenkomst voor zink van kracht
en Nyrstar werkt momenteel actief samen met Talvivaara en andere belangrijke betrokkenen om de optie te
verkennen van het identificeren van potentiële investeerders om deel te nemen aan een algemene financiële
oplossing voor Talvivaara waarbij er voldoende liquiditeit wordt voorzien om de huidige financieringskloof te
dichten en waarbij Talvivaara zijn verplichtingen kan nakomen in het kader van de streamingovereenkomst voor
zink.
Managementwijzigingen
Nyrstar kondigt aan dat Graham Buttershaw heeft besloten om andere mogelijkheden buiten Nyrstar na te
streven. Bob Katsiouleris, Senior Vice President Marketing, Sourcing en Sales heeft de functie van
waarnemend-Senior Vice President van Mijnbouw overgenomen. Zowel Bob en Graham hebben nauw
samengewerkt aan deze overgang om een vlotte overdracht te garanderen. Nyrstar heeft een executive search
bureau in dienst genomen om potentiële kandidaten voor het permanente functie van Senior Vice President van
Mijnbouw identificeren.
Graham begon bij Nyrstar in maart 2012 als de Group General Manager Mining voor Latijns-Amerika. Hij werd
benoemd als de wereldwijde Senior Vice President Mijnbouw in juni 2013. In zijn rol initieerde hij de
Strategische Evaluatie van de Mijnbouwdivisie, een mijn-optimalisatie programma, dat in de tweede helft van
2013 begon na de vorming van drie bedrijfsonderdelen van de Groep.
13
OVERZICHT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN PER SEGMENT: MARKETING, SOURCING AND
SALES ('MSS')
De kerndoelstelling van MSS bestaat uit het aansturen van een commerciële strategie in lijn met het bredere
geïntegreerde bedrijfsmodel van de Groep dat zorgt dat Nyrstar een reeks producten produceert die
verhandeld en verkocht zullen worden boven de industriestandaard door een beter strategisch doorzicht in de
markten. De inspanningen van het MSS bedrijfsonderdeel vertonen duidelijke tekenen van een verbetering in
de algemene winstgevendheid van de Groep tijdens de eerste helft van 2014.
Nyrstar ging in oktober 2013 een strategische marketingovereenkomst aan met de Noble-Groep om een
significant aandeel van het zinkmetaal van commodity grade dat in de Europese smelterijen wordt
geproduceerd op de markt te brengen en te verkopen. In januari 2014 verzond de Groep zijn eerste producten
naar Noble. De overeenkomst overtreft de verwachtingen van het management. De overeenkomst omvat
200.000 ton per annum en maakt het mogelijk voor het product van Nyrstar om nieuwe geografische markten
aan te boren en nieuwe klanten te bereiken. Zo wordt de marktblootstelling van de Groep uitgebreid. Daarnaast
werden de direct marketing-inspanningen van Nyrstar voor commodity grade en legeringen met succes
opgedreven door het afronden van de contractonderhandelingen met belangrijke blue chip staalfabrikanten
tijdens die periode.
De maatstaf voor verwerkingslonen van zinkconcentraat zijn met 6 procent verbeterd in vergelijking met de
maatstaf van 2013.
Nyrstar evalueert regelmatig de markt om strategische afdekkingsregelingen te treffen met betrekking tot de
zinkprijzen om de volatiele prijsomgeving tegen te gaan.
Tijdens die periode opende Nyrstar een verkoopkantoor in Hongkong om de groeiende voetafdruk van MSS te
ondersteunen.
14
OVERZICHT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN PER SEGMENT: METAALVERWERKING
H1
H2
H1
2014
2013
% H/H
Verandering
Zinkmetaal (.000 ton)
Auby
Balen/Overpelt
Budel
Clarksville
Hobart
Port Pirie
Totaal
85
134
144
57
120
13
552
83
132
141
57
141
15
569
2%
2%
2%
0%
(15%)
(13%)
(3%)
69
120
134
49
132
15
519
23%
12%
7%
16%
(9%)
(13%)
6%
Loodmetaal (.000 ton)
Port Pirie
93
93
-
86
8%
2
7,2
20
24
697
2
9,0
31
16
741
(20%)
(35%)
50%
(6%)
2
8,9
35
16
648
(19%)
(43%)
50%
8%
Andere producten
Koperkathoden (.000 ton)
Zilver (miljoen troy ounce)
Goud (.000 troy oz)
Indiummetaal (ton)
Zwavelzuur (.000 ton)
2013
% J/J
Verandering
Het Metaalverwerkend segment produceerde ongeveer 552.000 ton verhandelbaar zinkmetaal in H1 2014, een
daling met 3 procent in vergelijking met H2 2013, toe te wijzen aan geplande sluitingen wegens onderhoud
binnen het segment, naast het feit dat er drie minder werkdagen waren in H1 2014 in vergelijking met H2 2013.
Hoewel er nog een aantal sluitingen wegens onderhoud gepland staan voor H2 2014 behoudt Nyrstar zijn
productierichtlijn voor het volledige jaar 2014 van 1,0 - 1,1 miljoen ton.
De smelter in Auby produceerde ongeveer 85.000 ton verhandelbaar zinkmetaal in H1 2014, een stijging met 2
procent tijdens H2 2013 na een sterke operationele prestatie die het ongeplande onderhoudswerk aan de
roostoven compenseerde. Dit is een nieuw productierecord voor de smelter in Auby, grotendeels toe te
schrijven aan een hogere stroomefficiëntie waardoor er meer zink gerecupereerd werd in vergelijking tot het
vorige half jaar. De indiumproductie in Auby voor de eerste zes maanden van het jaar bereikte een record van
24 ton en is daardoor 50 procent gestegen in vergelijking met de productie in H2 2013 van 16 ton.
Balen/Overpelt voltooide een geplande onderhoudssluiting van de F4 roostoven en zwavelzuurinstallatie, op tijd
en binnen het budget. Ondanks deze grote sluiting produceerde de fabriek ongeveer 134.000 ton
verhandelbaar zinkmetaal in H1 2014, een stijging met 2 procent in vergelijking met H2 2013.
In Budel hielden de sterke prestaties aan met een productie van verhandelbaar zinkmetaal van ongeveer
144.000 ton tijdens de periode, een nieuwe record en een stijging met 2 procent in vergelijking met de vorige
helft van 141.000 ton.
De smelter in Clarksville droeg voor ongeveer 57.000 ton bij aan de productie van verhandelbaar zinkmetaal in
H1 2014, in lijn met de productie in H2 2013. Een ongepland onderhoud aan de roostoven en looginstallatie
samen met de impact van ernstig winterweer hadden een invloed op de productie van zinkkathoden, die
gecompenseerd werd door de afname van de voorraad zinkkathoden op het einde van 2013.
De productie van verhandelbaar zinkmetaal in de smelterij in Hobart voor H1 2014 was ongeveer 120.000 ton,
15 procent lager dan H2 2013. De reductie werd voornamelijk veroorzaakt door de geplande sluiting voor
onderhoud van roostoven nr. 5 en de zwavelzuurinstallatie in H1 2014 in lijn met de richtlijnen en de
verwachtingen van het management. Een onverwachte vertraging in de concentraatzendingen van Century in
15
het begin van 2014 leidden tot een tekort aan calcine voorafgaand aan de geplande sluiting, hetgeen verder
een impact had op de productievolumes in vergelijking met H2 2013.
De productie van verhandelbaar loodmetaal in H1 2014 in de smelterij van Port Pirie bedroeg ongeveer 93.000
ton, hetgeen in lijn lag met de productie in H2 2013. De hoogoven in Port Pirie kreeg een lek aan de voorste
vuurhaard eind april wat leidde tot een ongeplande sluiting van 12 dagen. Dat had een impact op de
metaalproductie in H1 2014. De productie van verhandelbaar zinkmetaal van ongeveer 13.000 ton in H1 2014
lag 13 procent lager dan H2 2013, in lijn met de verwachtingen van het management, voornamelijk beïnvloed
door een geplande sluiting wegens onderhoud van de hoogoven en de sluiting van de hoogoven in april. Zoals
in mei werd aangekondigd zette Nyrstar de productie van zinkmetaal in Port Pirie in midden juli stop, de
zinkoxiden die in Port Pirie geproduceerd werden, worden momenteel verwerkt bij de andere smelters van
Nyrstar. De productie in H1 2014 van zilver, goud en koper werd ook negatief beïnvloed door de sluiting van de
hoogoven, wat leidde tot een grotere voorraad zilver en goud in sinter.
H1 2014 LTIR verminderde met 30 procent ten opzichte van H2 2013 en de ernst van de TTI's in H1 2014 werd
verminderd met 60 procent ten opzichte van H2 2013. Het aantal dagen verloren of onder beperkte rechten
werd verlaagd met 50 procent in H1 2014 in vergelijking met H2 2013. Auby boekte een tweede jaar zonder
LTIR en Budel presteert op wereldklasse niveau in de industrie.
Geplande sluitingen wegens onderhoud H2 2014
Impact smelter & productiestappen
Timing en duur
Geschatte impact
Clarksville - roostoven en zuurfabriek
K3: 2 – 3 weken
nul – 1.000t zinkmetaal
Auby – roostoven
K4: 2 weken
nul
Port Pirie – loodfabriek
K4: 3 weken
nul-500t
16
OVERZICHT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN PER SEGMENT: MIJNBOUW (core activa)
.000 ton
H1
H2
H1
behalve indien anders aangegeven
2014
% H/H
2013Verandering
Totale hoeveelheid gewalste erts
Totaal zinkconcentraat
Totaal loodconcentraat
Totaal koperconcentraat
3.554
285
13,8
32,9
3.486
254
10,8
37,1
2%
12%
28%
(11%)
3.474
258
13,5
31,2
2%
10%
2%
5%
Zink in concentraat
Campo Morado
Contonga
El Mochito
El Toqui
Langlois
Myra Falls
East Tennessee
Middle Tennessee
Tennessee Mines
Totaal eigen mijnen
Talvivaara streamingovereenkomst
Totaal
12
7
13
18
20
15
33
23
56
140
17
157
14
6
12
9
18
14
35
23
58
134
7
140
(14%)
17%
8%
100%
11%
7%
(6%)
(3%)
4%
143%
12%
11
6
13
14
18
13
36
27
63
138
7
145
9%
17%
(0%)
29%
11%
15%
(8%)
(15%)
(11%)
1%
143%
8%
Lood in concentraat
Contonga
El Mochito
El Toqui
Myra Falls
Totaal
0,1
6,0
1,0
0,7
7,9
0,1
5,6
0,0
0,6
6,3
7%
100%
17%
25%
0,2
6,0
1,2
0,4
7,9
(50%)
(0%)
(17%)
75%
(0%)
Koper in concentraat
Campo Morado
Contonga
Langlois
Myra Falls
Totaal
2,3
1,5
1,0
1,4
6,2
2,6
1,5
0,9
1,6
6,6
(12%)
11%
(13%)
(6%)
2,3
1,1
1,1
1,6
6,3
(0%)
36%
(9%)
(13%)
(2%)
Goud (.000 troy oz)
Campo Morado
El Toqui
Langlois
Myra Falls
18
Totaal
3,4
12,1
1,0
12,2
29,2
6,5
33,2
0,9
9,8
50,4
(48%)
(64%)
11%
24%
(42%)
5,2
8,2
0,9
8,0
24,8
(35%)
48%
11%
53%
18%
Zilver (.000 troy oz)
19
Campo Morado
Contonga
El Mochito
El Toqui
Langlois
Myra Falls
20
Totaal
478
166
759
161
270
664
2.502
657
156
783
47
246
479
2.383
(27%)
6%
(3%)
243%
10%
39%
5%
499
150
854
95
278
339
2.363
(4%)
11%
(11%)
69%
(3%)
96%
6%
18
% J/J
2013 Verandering
Coricancha droeg in H1 2014, H2 2013 en H1 2013 500, 100 en 2,500 troy oz respectievelijk aan goud bij.
19
75% van het zilver geproduceerd door Campo Moado is onderweropen aan een streamingoveeenkomst met Silver Wheaton Corporation waarbij USD
3,90/toz betaald moet worden.
20
Coricancha droeg in H1 2014, H2 2013 en H1 2013 5.000, 15.000 en 149,000 troy oz respectievelijk aan zilver bij.
17
De prestaties tijdens de eerste helft van het jaar van het Mijnbouwsegment weerspiegelen de implementatie
van een aantal initiatieven uit de Turnaround-fase, maar daar tegenover staan drie significante mechanische
defecten in de mijnen in Tennessee. Tijdens de eerste helft van 2014 gingen de gewijzigde operationele
technieken in de mijn/installatie samen met betere operationele efficiënties in de meeste mijnen, wat leidde tot
een stijging van 2 procent in de hoeveelheid verwerkt erts in vergelijking met de vorige helft.
De mijnen van Nyrstar produceerden ongeveer 140.000 ton zink in concentraat tijdens de rapporteringsperiode,
het tweede hoogste halfjaarlijkse resultaat sinds Nyrstar de mijnen overnam.
De totale zinkproductie in de Tennessee-mijnen bedroeg ongeveer 56.000 ton, 3 procent lager dan de vorige
periode als gevolg van defecten met uitrustingen die leidden tot een lagere verwerkingscapaciteit. De mijnbouw
ging evenwel verder tijdens de periode om hogere opgeslagen voorraden aan te leggen, die tijdens de tweede
helft van 2014 opgenomen zullen worden. Een doelgericht, op betrouwbaarheid geconcentreerd
onderhoudsprogramma moet in de Tennessee-mijnen worden geïmplementeerd en daarna doorgevoerd
worden binnen het segment tijdens de rest van 2014 en daarna.
Verschillende operationele wijzigingen werden geïdentificeerd en geïmplementeerd in de El Toqui-mijn tijdens
de eerste helft van 2014 hetgeen een significante verbetering teweegbracht in de verwerkingscijfers van erts.
Samen met een doelgerichte zinkcampagne en een toename in het volume gewalst erts leverde El Toqui
ongeveer 18.000 ton zinkmetaal in concentraat van de 299.000 ton totale hoeveelheid erts die gewalst werd in
H1 2014. De goudproductie bedroeg 12,100 koz voor H1 2014, waarbij het record van de zinkproductie werd
bereikt; met een geplande campagneswitch naar de ertsgebieden met een hoger goudgehalte voor de rest van
2014 tot gevolg.
De gewijzigde technieken voor mijnextractie met betere operationele efficiënties in El Mochito zorgden ervoor
dat de ertsverwerkingscijfers stabiel bleven groeien tijdens het half jaar. De mijn leverde ongeveer 13.000 ton
vervat zink tijdens de periode, hetgeen in lijn lag met de verwachtingen van het management. Met het
gewijzigde programma voor mijnextractie dat tijdens de eerste helft werd opgemaakt, is de verwachting dat het
de mijn in staat stelt om tijdens de tweede helft van 2014 gebieden met een hoog gehalte te ontginnen.
Myra Falls leverde sterke prestaties tijdens de helft met ongeveer 15.000 ton vervat zink, wat de verwachtingen
van het management overtrof, als gevolg van de wijzigingen in het mijnplan waardoor hogere zink- en
zilvergehaltes tijdens die periode werden ontgonnen. Men werkte verder aan een ontwikkeling in de richting van
de westelijke ertsafzettingen.
De neerwaartse trend van de verslechterende ertsgehaltes in Campo Morado bleven duren tijdens de eerste
helft van 2014 terwijl het G9 ertscomplex de voltooiing bereikte. De belangrijke metallurgische testprogramma’s
met betrekking tot Campo Morado gingen verder in Canada, Australië en Mexico. Er werden volledige
installatieproeven uitgevoerd tijdens het tweede kwartaal van 2014. De aanvankelijke resultaten bevestigen
complexe mineraalafzettingen die economisch verwerkt kunnen worden (zij het met een aantal wijzigingen in
het stroomschema) voor een minimale investering. Het management blijft de bevindingen evalueren, de
resultaten worden verwacht tijdens de tweede helft van 2014.
De mijn in Langlois blijft resultaten leveren die in lijn zijn met de verwachtingen van het management.
Contonga bleef het operationeel goed doen, er werden beperkte wijzigingen aan de faciliteit geïmplementeerd
om de doorvoer van de wals binnen het toegestane niveau te maximaliseren.
In april 2014 werden de Coricancha en Pucarrajo mijn geïdentificeerd als non-core activa gezien de beperkte
schaal en de marginale economie van beide mijnen. Het management besloot om de Coricancha-mijn op
onderhoud te zetten tijdens de tweede helft van 2013. In Pucarrajo werd sinds de aankoop ervan in 2010 nog
niet ontgonnen.
De Turnaround-fase zal worden voortgezetgedurende de rest van 2014.
18
Het Mijnbouwsegment noteerde een stabiele veiligheidsprestatie tijdens de periode. Myra Falls kreeg voor het
tweede opeenvolgende jaar de fel begeerde Ryan Award toegekend evenals de 2014 Mine Rescue Award in
British Columbia. Het segment bleef zich concentreren op het invoeren van een 'safety first' cultuur door de
implementatie van het kritieke standaardenbeleid van de Groep en de preventie van evenementen met een
lage waarschijnlijkheid maar grote consequenties in de mijnen. Een interne bedrijfsaudit van het segment staat
gepland voor het laatste kwartaal van het jaar.
STRATEGIE
Strategische evaluatie mijnbouwactiviteit
Tijdens de tweede helft van 2013, na de oprichting van de drie bedrijfsonderdelen van de Groep startte Nyrstar
een evaluatie van de wereldwijde mijnbouwactiva gericht op het identificeren van kansen om een step-change
verbetering te boeken in de operationele en financiële prestaties van het segment. De strategische evaluatie
van de mijnbouwactiviteit is een optimalisatieprogramma dat vooral bedoeld is om de EBITDA te verbeteren en
de vrije kasstroom vanuit het segment te maximaliseren via het optimaliseren van de productie uit alle mijnen
van Nyrstar terwijl de algemene directe bedrijfskosten per ton verbeterd worden. Het programma is operationeel
van aard en is niet bedoeld om kapitaal te verbruiken.
Er zijn twee fasen; ten eerste een voorafgaande turnaround-fase om onmiddellijke maatregelen te
implementeren om de winstgevendheid van de mijnen te verbeteren en operationele optimalisaties te
introduceren die duurzaam zijn binnen de bestaande mijnbouwvoetafdruk. Het management wil de head grades
van de wals optimaliseren, de doorvoerniveaus verbeteren, de bestaande infrastructuur verbeteren en de
operationele praktijken ter plaatse in alle mijnbouwactiva verbeteren. De tweede, meer comprehensieve fase
staat in verband met het Metaalverwerkend segment en het resultaat van het programma voor de strategische
evaluatie van de smeltactiviteit die uitgevoerd wordt in samenspraak met het Marketing, Sales & Sourcing
bedrijfsonderdeel, zal tot doel hebben om de maximale waarde, inherent aan de ertsen die door de mijnen van
Nyrstar geproduceerd worden, te benutten via het geïntegreerde bedrijfsmodel van de Groep.
In het eerste kwartaal van 2014 en als resultaat van de eerste fase werden de mijnen in Coricancha en
Pucarrajo geïdentificeerd als activa met een beperkte schaal en marginale economie. Ze werden dan ook als
non-core mijnbouwactiva beschouwd. Er worden momenteel strategische alternatieven verkend voor deze
mijnen. De besprekingen over de afstoting van Pucarrajo zijn ver gevorderd en blijven tijdens H2 2014 duren.
Coricancha staat tot nader order op onderhoud. Het management blijft zich concentreren op de resterende
activa.
Nyrstar verwachtte aanvankelijk op de tweede fase van het optimalisatieprogramma tijdens de tweede helft van
2014 te beginnen maar het management concludeerde dat het geschikter was om zich te blijven focussen op de
Turnaround-fase en enkel over te gaan tot een tweede fase eens de eerste fase resultaten heeft opgebracht die
in lijn zijn met de voornaamste doelen van het programma. De Turnaround-fase gaat voor de rest van 2014
verder als een niet-kapitaalverbruikend initiatief.
Transformatie Port Pirie
21
Op het einde van mei 2014 maakte Nyrstar bekend dat het zou doorgaan met de herontwikkeling van Port Pirie.
De overeenkomst wordt ondersteund door een bindende overeenkomst met de overheid voor de
financieringsstructuur van de herontwikkeling van de smelterij in Port Pirie tot een geavanceerde faciliteit voor
het recupereren en raffineren van metalen. Zo streeft Nyrstar een unieke kans na om de vooropgestelde missie
te bereiken om de waarde uit het geïntegreerde bedrijfsmodel te maximaliseren. Een definitieve
22
haalbaarheidsstudie leidde tot een benutte interne opbrengst (internal rate of return (IRR)) van 25-30 procent
voor het project met een onbenutte IRR van ongeveer 15-20 procent.
21
22
Op basis van wisselkoers AUD/EUR van 1,52 (2 januari tot 30 april 2014; in lijn met het persbericht over het project, vrijgegeven op 16 mei 2014)
Op basis van interne economische en vlakke metaalprijsaannames voor de duur van het project met de sluiting van de zinkfabriek.
19
Een financieringsovereenkomst met de Zuid-Australische overheid en EFIC, het Australische agentschap voor
exportkrediet, gaf Nyrstar de benodigde zekerheid om verder te gaan en Port Pirie te transformeren tot een
geavanceerde faciliteit voor het recupereren en raffineren van metalen. Het project met een investering van
EUR 338 miljoen werd als volgt gestructureerd: De eigen bijdrage van Nyrstar blijft ongewijzigd op ongeveer
23
24
EUR 68 miljoen ; verder wordt verwacht ongeveer EUR 191 miljoen op te halen bij externe financierders die
25
genieten van een garantie van AAA-rating van EFIC , ondersteund door een back-to-back waarborg van de
Zuid-Australische Overheid; tenslotte zal de forward-verkoop van de toekomstige zilverproductie naar
verwachting ongeveer EUR 79 miljoen opbrengen. Het laatste deel van de overeenkomst zal naar verwachting
ingaan tijdens 2014 voor een periode van vijf jaar, waarbij zilver zal worden geleverd in het kader van een
welbepaald leveringsschema na commissioning van 2016 tot het einde van 2019.
De definitieve projectkosten van EUR 338 miljoen omvatten het bouwen en bezitten door Nyrstar van een
zwavelzuurfabriek waarbij alle marketingrechten voor het geproduceerde zwavelzuur worden behouden. Zonder
de zwavelzuurfabriek stegen de projectkosten met minder dan 10 procent van de pre-feasibility fase tot de
definitieve feasibility-fase. De definitieve projectkosten omvatten ook meer dan 20 procent toewijzingen voor
contingentie en inflatie gedurende de uitgavehorizon van het project. Volgens plannen zullen begin volgend jaar
grote bouwwerken van start gaan in Port Pirie. Naar verwachting zal de faciliteit tegen het einde van 2016
volledig operationeel zijn.
Nyrstar heeft zijn richtlijn voor de investeringen in het kader van de herontwikkeling van de levensduur van het
project van 2014-2016 herzien zoals hierboven beschreven op pagina 8.
Strategische herziening smeltactiviteiten
Nyrstar blijft voortgaan met het sequentiëren van zijn SSR-projecten voor de rest van 2014 met een
groeikapitaalrichtlijn voor het jaar van EUR 20-30 miljoen.
De blauwdruk van de transformatie bestaat uit ongeveer 25 projecten met betrekking tot het verbeteren van de
verwerkingscapaciteit (vrijgeven van de Nyrstar smelters), het opbouwen van de fumingcapaciteit en de
extractie van kleinere metalen. De kapitaalsinvestering voor de volledige blauwdruk wordt geschat op EUR 265
milijoen, zonder dat een afzonderlijke invetering de EUR 50 miljoen overschrijdt. Nyrstar verwacht dat de
uitgave voor de SSR-projecten tot het einde van 2016 ongeveer EUR 250miljoen zal bedragen mochten deze
volledig uitgevoerd worden.. Op basis van deze kapitaalsinvestering en timing en andere interne economische
26
aannames, verwacht Nyrstar dat de transformatie een IRR na belastingen zal genereren van 25-30% .
Afstoting van niet-kernactiviteiten
Gedurende de periode heeft Nyrstar de afstoting van niet-kernactiviteiten activa Foel en Genesis afgerond.
23
24
25
26
Exacte bijdrage Nystar AUD 102,750,000.
Exacte financiering projectniveau AUD 291,250,000.
EFIC: Export Finance and Insurance Corporation.
Op basis van interne economische en stabiele metaalprijsaannames voor de duur van het project en omvat de sluiting van de zinkinstallatie.
20
21
BIJLAGE MIJNPRODUCTIE
Productie KPI per Site
Gewalst
erts
(.000
ton)
354
189
2
355
299
263
263
1040
789
Zink
(%)
4,70%
4,05%
8,16%
4,09%
6,47%
7,94%
6,20%
3,52%
3,12%
Lood
(%)
0,96%
0,15%
1,99%
2,12%
0,59%
0,00%
0,67%
0,00%
0,00%
Koper
(%)
0,96%
1,10%
1,46%
0,00%
0,18%
0,49%
0,72%
0,00%
0,00%
Goud
(g/t)
1,22
0,00
21,45
0,00
1,55
0,16
1,96
0,00
0,00
Zilver
(g/t)
114,87
32,64
146,73
75,35
19,98
41,71
92,62
0,00
0,00
Zink (%)
74,4%
88,3%
61,3%
86,1%
91,4%
93,5%
89,4%
91,4%
92,8%
Lood
(%)
0,0%
40,6%
24,9%
80,2%
58,5%
0,0%
37,0%
0,0%
0,0%
Koper
(%)
67,8%
73,6%
20,1%
0,0%
0,0%
75,0%
74,0%
0,0%
0,0%
Goud
(%)
24,3%
0,0%
40,4%
0,0%
81,5%
75,6%
73,3%
0,0%
0,0%
Zilver
(%)
36,6%
83,6%
57,1%
88,2%
84,0%
76,5%
84,9%
0,0%
0,0%
Zink
(kt)
26
14
0
26
36
38
28
53
36
Lood
(kt)
0,0
0,2
0,0
9,4
1,9
0,0
2,2
0,0
0,0
Koper
(kt)
16,6
5,8
0,0
0,0
0,0
4,1
6,5
0,0
0,0
Zink
(kt)
12
7
0
13
18
20
15
33
23
Lood
(kt)
0,0
0,1
0,0
6,0
1,0
0,0
0,7
0,0
0,0
Koper
(kt)
2,3
1,5
0,0
0,0
0,0
1,0
1,4
0,0
0,0
Goud
(k’toz)
3,4
0,0
0,5
0,0
12,1
1,0
12,2
0,0
0,0
Zilver
(m‘toz)
478
166
5
759
161
270
664
0
0
1830
3.554
3,35%
4,41%
0,00%
0,42%
0,00%
0,26%
0,00
0,42
0,00
32,40
91,9%
89,2%
0,0%
53,1%
0,0%
67,2%
0,0%
60,9%
0,0%
67,6%
89
257
0,0
13,8
0,0
32,9
56
140
0,0
7,9
0,0
6,2
0,0
29,2
0
2.502
0
3.554
0,00%
4,41%
0,00%
0,42%
0,00%
0,26%
0,00
0,42
0,00
32,40
0,0%
100,0%
0,0%
53,1%
0,0%
67,2%
0,0%
60,9%
0,0%
67,6%
28
285
0,0
13,8
0,0
32,9
17
157
0,0
7,9
0,0
6,2
0,0
29,2
0
2.502
Campo Morado
352
5,44%
0,94%
1,05%
1,83
138,15
75,7%
0,0%
70,1%
31,1%
42,0%
31
0,0
20,1
14
0,0
2,6
6,5
657
Contonga
Coricancha
El Mochito
El Toqui
Langlois
177
3
389
276
253
4,01%
3,45%
3,72%
4,21%
7,71%
0,17%
0,61%
1,87%
0,07%
0,00%
1,17%
1,10%
0,00%
0,15%
0,44%
0,00
1,85
0,00
4,44
0,13
32,20
174,80
72,91
7,03
35,70
88,9%
83,6%
85,8%
81,2%
94,0%
47,8%
45,7%
77,3%
2,8%
0,0%
72,0%
62,4%
0,0%
0,0%
82,6%
0,0%
33,1%
0,0%
84,2%
85,2%
84,9%
82,8%
85,9%
74,9%
84,7%
13
0
25
20
34
0,3
0,0
8,8
0,0
0,0
5,6
0,1
0,0
0,0
4,0
6
0
12
9
18
0,1
0,0
5,6
0,0
0,0
1,5
0,0
0,0
0,0
0,9
0,0
0,1
0,0
33,2
0,9
156
15
783
47
246
258
1.011
766
1.776
3.486
6,19%
3,68%
3,22%
3,48%
4,30%
0,59%
0,00%
0,00%
0,00%
0,36%
0,86%
0,00%
0,00%
0,00%
0,27%
1,76
0,00
0,00
0,00
0,66
67,05
0,00
0,00
0,00
32,02
88,5%
94,9%
93,5%
94,3%
89,1%
36,7%
0,0%
0,0%
0,0%
50,2%
72,8%
0,0%
0,0%
0,0%
69,7%
67,0%
0,0%
0,0%
0,0%
67,9%
86,1%
0,0%
0,0%
0,0%
66,4%
26
56
36
92
243
1,7
0,0
0,0
0,0
10,8
7,3
0,0
0,0
0,0
37,1
14
35
23
58
134
0,6
0,0
0,0
0,0
6,3
1,6
0,0
0,0
0,0
6,6
9,8
0,0
0,0
0,0
50,4
479
0
0
0
2.383
0
3.486
1%
7%
(33)%
(9)%
8%
0,00%
4,30%
(14)%
1%
137%
10%
54%
0,00%
0,36%
2%
(12)%
226%
13%
743%
0,00%
0,27%
(9)%
(6)%
33%
20%
0,00
0,66
(33)%
1060%
(65)%
0,00
32,02
(17)%
1%
(16)%
3%
184%
0,0%
93,6%
(2)%
(1)%
(27)%
0%
13%
0,0%
50,2%
(15)%
(46)%
4%
1967%
0,0%
69,7%
(3)%
2%
(68)%
-
0,0%
67,9%
(22)%
22%
(3)%
0,0%
66,4%
(13)%
(2)%
(31)%
3%
12%
11
254
(16)%
8%
0,0
10,8
(33%
7
140
(14)%
17%
0,0
6,3
-
0,0
6,6
(12)%
0,0
50,4
(48)%
-
4%
80%
7%
0,0
37,1
(18)%
3%
(65)%
-
8%
100%
7%
100%
-
(64)%
0
2.383
(27)%
6%
(67)%
(3)%
243%
4%
2%
3%
3%
3%
2%
3%
0%
(4)%
(3)%
(4)%
3%
14%
17%
11%
(16)%
(4)%
21%
12%
(37)%
17%
38%
1%
(1)%
1%
(4)%
(1)%
(3)%
0%
1%
6%
(9)%
2%
(4)%
(11)%
9%
(10)%
(10)%
(1)%
2%
12%
8%
(5)%
(1)%
(3)%
6%
29%
28%
5%
(11)%
(11)%
11%
7%
(6)%
(3)%
4%
17%
25%
11%
(13)%
(6)%
11%
24%
(42)%
10%
39%
5%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
156%
-
-
143%
-
-
-
-
2%
3%
17%
(4)%
(37)%
1%
7%
6%
(4)%
(10)%
2%
12%
28%
(11)%
12%
25%
(6)%
(42)%
5%
PERIODE
H1 2014
Campo Morado
Contonga
Coricancha
El Mochito
El Toqui
Langlois
Myra Falls
East Tennessee
Middle Tennessee
Tennessee Mines
Totaal eigen mijnen
Talvivaara
streamingovereenkomst
Totaal alle mijnen
H2 2013
Myra Falls
East Tennessee
Middle Tennessee
Tennessee Mines
Totaal eigen mijnen
Talvivaara
streamingovereenkomst
Totaal alle mijnen
Campo Morado
Contonga
Coricancha
El Mochito
%
veranderi
ng H/H
El Toqui
Langlois
Myra Falls
East Tennessee
Middle Tennessee
Tennessee Mines
Totaal eigen mijnen
Talvivaara
streamingovereenkomst
Totaal alle mijnen
Head grade wals
Recuperatie
Concentraat
Metaal in concentraat
22
BIJLAGE MIJNPRODUCTIE (VERVOLG)
Productie KPI per Site
PERIODE
Zink (%)
Recuperatie
Koper
Lood (%)
(%)
Goud
(%)
Zilver
(%)
Concentraat
Lood
(kt)
Zink
(kt)
Koper
(kt)
Metaal in concentraat
Lood
Koper
Goud
(kt)
(kt)
(k’toz)
Zink
(kt)
Zilver
(m‘toz)
354
4,70%
0,96%
0,96%
1,22
114,87
74,4%
0,0%
67,8%
24,3%
36,6%
26
0,0
16,6
12
0,0
2,3
3,4
478
189
4,05%
0,15%
1,10%
0,00
32,64
88,3%
40,6%
73,6%
0,0%
83,6%
14
0,2
5,8
7
0,1
1,5
0,0
166
2
8,16%
1,99%
1,46%
21,45
146,73
61,3%
24,9%
20,1%
40,4%
57,1%
0
0,0
0,0
0
0,0
0,0
0,5
5
El Mochito
355
4,09%
2,12%
0,00%
0,00
75,35
86,1%
80,2%
0,0%
0,0%
88,2%
26
9,4
0,0
13
6,0
0,0
0,0
759
El Toqui
299
6,47%
0,59%
0,18%
1,55
19,98
91,4%
58,5%
0,0%
81,5%
84,0%
36
1,9
0,0
18
1,0
0,0
12,1
161
Langlois
263
7,94%
0,00%
0,49%
0,16
41,71
93,5%
0,0%
75,0%
75,6%
76,5%
38
0,0
4,1
20
0,0
1,0
1,0
270
Myra Falls
263
6,20%
0,67%
0,72%
1,96
92,62
89,4%
37,0%
74,0%
73,3%
84,9%
28
2,2
6,5
15
0,7
1,4
12,2
664
1.040
3,52%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
91,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
53
0,0
0,0
33
0,0
0,0
0,0
0
789
3,12%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
92,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
36
0,0
0,0
23
0,0
0,0
0,0
0
Tennessee Mines
1.830
3,35%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
91,9%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
89
0,0
0,0
56
0,0
0,0
0,0
0
Totaal eigen mijnen
Talvivaara
streamingovereenkomst
3.554
4,41%
0,42%
0,26%
0,42
32,40
89,2%
53,1%
67,2%
60,9%
67,6%
257
13,8
32,9
140
7,9
6,2
29,2
2.502
0
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
28
0,0
0,0
17
0,0
0,0
0,0
0
Totaal alle mijnen
3.554
4,41%
0,42%
0,26%
0,42
32,40
100,0%
53,1%
67,2%
60,9%
67,6%
285
13,8
32,9
157
7,9
6,2
29,2
2.502
Campo Morado
213
6,42%
0,85%
1,48%
2,08
148,41
76,8%
0,0%
72,0%
36,6%
49,0%
22
0,0
14,5
11
0,0
2,3
5,2
499
Contonga
169
4,28%
0,17%
1,01%
0,00
34,38
89,4%
59,2%
65,5%
0,0%
80,4%
13
0,3
4,1
6
0,2
1,1
0,0
150
Coricancha
48
1,71%
0,48%
0,49%
2,45
116,05
73,9%
65,8%
53,3%
92,2%
94,2%
1
0,4
0,5
1
0,1
0,1
2,5
149
El Mochito
386
3,92%
1,93%
0,00%
0,00
79,46
84,7%
80,0%
0,0%
0,0%
86,5%
25
9,2
0,0
13
6,0
0,0
0,0
854
El Toqui
277
5,80%
0,78%
0,15%
1,80
15,36
85,5%
56,1%
0,0%
51,0%
69,4%
29
2,4
0,0
14
1,2
0,0
8,2
95
Langlois
225
8,42%
0,00%
0,57%
0,14
44,25
93,0%
0,0%
86,1%
85,7%
86,7%
32
0,0
5,2
18
0,0
1,1
0,9
278
Middle Tennessee
Myra Falls
265
5,64%
0,49%
0,89%
1,30
48,98
88,7%
30,5%
68,9%
72,4%
81,2%
25
1,2
6,8
13
0,4
1,6
8,0
339
1.009
3,74%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
94,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
57
0,0
0,0
36
0,0
0,0
0,0
0
882
3,27%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
94,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
42
0,0
0,0
27
0,0
0,0
0,0
0
Tennessee Mines
1891
3,52%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
94,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
99
0,0
0,0
63
0,0
0,0
0,0
0
Totaal eigen mijnen
Talvivaara
streamingovereenkomst
3.474
4,41%
0,38%
0,26%
0,41
29,04
89,9%
59,6%
68,2%
55,8%
73,4%
247
13,5
31,2
138
7,9
6,3
24,8
2.363
0
0,00%
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
11
0,0
0,0
7
0,0
0,0
0,0
0
Totaal alle mijnen
3.474
66%
4,41%
(27)%
0,38%
13%
0,26%
(35)%
0,41
(41)%
29,04
(23)%
94,4%
(3)%
59,6%
-
68,2%
(6)%
55,8%
(34)%
73,4%
(25)%
258
18%
13,5
-
31,2
14%
145
9%
7,9
-
6,3
24,8
(35)%
2.363
(4)%
East Tennessee
Middle Tennessee
Campo Morado
12%
(5)%
(12)%
9%
-
(5)%
(1)%
(31)%
12%
-
4%
8%
(33)%
41%
17%
(50)%
36%
-
11%
Coricancha
(96)%
377%
315%
198%
774%
26%
(17)%
(62)%
(62)%
(56)%
(39)%
(100)%
(100)%
(100)%
(100)%
(100)%
(100)%
(80)%
(97)%
El Mochito
Contonga
% J/J
Veranderin
g
Zilver
(g/t)
Contonga
East Tennessee
H1 2013
Head grade wals
Koper
Goud
Lood (%)
(%)
(g/t)
Zink
(%)
Campo Morado
Coricancha
H1 2014
Gewalst
erts (.000
ton)
(8)%
4%
10%
-
-
(5)%
2%
0%
-
-
2%
4%
2%
-
1%
-
-
(11)%
El Toqui
8%
12%
(24)%
20%
(14)%
30%
7%
4%
-
60%
21%
24%
(21)%
-
29%
(17)%
-
48%
769%
Langlois
17%
(6)%
-
(14)%
17%
(6)%
1%
-
(13)%
(12)%
(12)%
19%
-
(21)%
11%
-
(19)%
11%
(3)%
Myra Falls
(1)%
10%
37%
(19)%
51%
89%
1%
21%
7%
1%
5%
12%
83%
(4)%
15%
75%
(13)%
53%
96%
3%
(6)%
-
-
-
-
(4)%
-
-
-
-
(7)%
-
-
(8)%
-
-
-
-
Middle Tennessee
(11)%
(5)%
-
-
-
-
(1)%
-
-
-
-
(14)%
-
-
(15)%
-
-
-
-
Tennessee Mines
(3)%
(5)%
-
-
-
-
(3)%
-
-
-
-
(10)%
-
-
(11)%
-
-
-
-
Totaal eigen mijnen
Talvivaara
streamingovereenkomst
2%
-
11%
-
1%
12%
(1)%
(11)%
(1)%
9%
(8)%
4%
2%
5%
1%
(0)%
(2)%
18%
6%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
155%
-
-
143%
-
-
-
-
Totaal alle mijnen
2%
-
11%
-
1%
12%
6%
(11)%
(1)%
9%
(8)%
10%
2%
5%
8%
(0)%
(2)%
18%
6%
East Tennessee
23