Hoeksche Waard een wereldpolder, van A4 naar A29

Hoeksche Waard en Logistiek
Kansen voor een wereldpolder
Hessel Visser
10 april 2014
1
Aarde:
Oppervlakte
Inwoners
510.072.000 km²
7.300.000.000 (14 inw/km²)
Hoeksche Waard
Oppervlakte
323,74 km²=
0,000064 procent
Inwoners
85.699 (265 inw/km²)= 0,0012 procent
2
3
1
Wat bespreken we?
1.
2.
3.
4.
5.
Introductie?
Wat zijn ontwikkelingen op logistiek gebied?
Van logistiek naar SCM en verder.
Kansen voor de Hoeksche Waard.
Van belemmering naar versterking.
5
Hessel Visser [email protected]
www.hesselvisser.nl
‘s-Gravendeel
Dordrecht
‘s-Gravendeel
www.s-gravendeel.net
www.novifarm.nl
Kluwer
2xHTS+
Voorzitter Oranjevereniging
Penningmeester Kledingactie etc.
Basisonderwijs
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
6
7
Wie zijn/waren mijn klanten?
8
Wat is het beeld dat we van logistiek hebben?
9
Bron:
http://www.panteia.nl/nl/Expertise/Economieen-Ondernemen/Nieuwsoverzicht-Economie-enOndernemen/Europees%20transportbeleid%20b
iedt%20Nederlands%20bedrijfsleven%20volop%
20kansen.aspx#.Ut72MFpgVCY
10
11
http://www.logistiek.nl/PageFiles/23817/logistieke-kaart-2013-poster.pdf
12
13
•Distributie staat sterker in de belangstelling;
•De laatste meter telt als nooit te voren;
•De keten verschuift en wordt transparanter;
•Contacten met klant als partnerships;
•Logistieke organisaties veranderen;
•Focus op flow (Lean) verspilling voorkomen;
•Green initiatieven;
Partner
Leverancier ships
Klant
14
Begin jaren zestig
distributie
Prod. afd. 3
Prod. afd. 2
Prod. afd. 1
Goederenstroom
Inkoop
Enkel bedrijf
Functionele organisatie = verzuiling
BroN: Werken met Logistiek
15
Bron: Werken met Logistiek
17
18
19
Van
2005
Naar
2035
Weg
47%
35%
Water
40%
45%
Spoor
13%
20%
20
21
Massaproductie bij Ford in 1914
Volume per product
Massaproductie bij Sloan in 1920
Lean productie 1970
1990
Vakmanschap 1900
Aantal verschillende verkochte producten
22
Bron: Womack en Jones in The Machine that Changed the World
(aangepast)
23
verkoopvolume
per productvariant
Standaard
bouwvorm
Massa op maat
Klassiek/
ambachtelijk
aantal productvarianten
Klantgericht bouwen
24
25
26
27
28
http://www.joneslanglasalle.eu/EMEA/EN-GB/Pages/logistics-evolution-of-manufacturing.aspx
29
https://www.youtube.com/watch?v=dJgdRdHY-3I
30
31
32
33
34
http://www.youtube.com/watch?v=b0qxOqMeD1E
35
36
37
38
39
41
42
43
44
45
46
47
Nog een laatste tip:
Maak de kiltunnel gratis.
Zo komt er ook een,
vooral voor ondernemers
op de bedrijventerreinen,
aantrekkelijkere
oost west verbinding.
48
Hoeksche Waard en Logistiek
Kansen voor een wereldpolder
Ja, er liggen vele kansen als je
genoeg links naar de rest
van de wereld bouwt.
49
www.hesselvisser.nl
50