De diabetesverpleegkundige

Inwendige geneeskunde
De diabetesverpleegkundige
www.catharinaziekenhuis.nl
Patiëntenvoorlichting: [email protected]
INW003 / De diabetesverpleegkundige / 13-07-2014
2
De diabetesverpleegkundige
Deze folder informeert u over de werkwijze van de
diabetesverpleegkundige.
U heeft diabetes mellitus (suikerziekte). De behandeling van deze ziekte
bestaat meestal uit een voedingsadvies, al of niet in combinatie met
tabletten of het spuiten van insuline. Door middel van deze behandeling
wordt getracht om de glucosewaarden in het bloed binnen gezonde
grenzen te houden. Om dit te bereiken is enige begeleiding van uw arts,
diëtist en diabetesverpleegkundige nodig.
Het belangrijkste is dat u de diabetes probeert in te passen in uw eigen
dagelijks leven. Hiervoor zijn inzicht, kennis en eigen inzet van groot
belang. De diabetesverpleegkundige kan u hierbij ondersteunen.
Waarmee kan de diabetesverpleegkundige u
helpen
De diabetesverpleegkundige geeft voorlichting, instructie en begeleiding
om verantwoord met de ziekte om te gaan.
De voorlichting kan bestaan uit:
• Uitleg/advies over diabetes mellitus
• Spuitinstructie
• Meterinstructie en penuitleg
• Zelfcontrole en zelfregulatie
• Aanvullende informatie met betrekking tot:
- ziekte en complicaties;
- voetverzorging;
- bijzondere omstandigheden, denk hierbij aan reisadviezen, eten
buitenshuis, sport, enzovoort.
De diabetesverpleegkundige neemt deel aan een Multidisciplinair
Overleg waarbij de diabetesverpleegkundigen, de diëtiste en de twee
internist-endocrinologen aanwezig zijn om eventuele problemen te
bespreken. Verder is er zo nodig overleg met de behandelend internist.
3
Het spreekuur bij de diabetesverpleegkundige
U wordt doorverwezen door de behandelend internist. De secretaresse
maakt voor u een afspraak. U kunt ook zelf een afspraak met de
diabetesverpleegkundige maken. Het is belangrijk dat u minimaal 1x per jaar een controleafspraak maakt
bij de diabetesverpleegkundige. Bij deze afspraak verzoeken wij u uw
diabetesmaterialen mee te nemen.
Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op
met de diabetesverpleegkundige tijdens het telefonisch spreekuur. Dit is
van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 09.30 uur en van 11.30 - 12.30 uur.
Het telefonisch spreekuur is alleen bedoeld voor:
• korte vragen;
• doorgeven bloedglucosewaarden;
• acute problemen;
• afspraken maken/verzetten.
Voor uitgebreidere hulp of informatie kunt u een afspraak maken met
de diabetesverpleegkundige.
Contactgegevens
Diabetesverpleegkundige, route 111
040 - 239 59 22
(telefonisch spreekuur van 08.30 - 09.30 uur en van 11.30 tot 12.30 uur)
Bij spoed 040 - 239 59 27
maandag t/m vrijdag van 08.30 - 17.00 uur
Bij spoed buiten kantoortijden
040 - 239 91 11
Vraag naar de assistent Inwendige geneeskunde
4
5
6
7
Michelangelolaan 2 – 5623 EJ Eindhoven
Postbus 1350 – 5602 ZA Eindhoven