Download File - Centrummanagement Bergeijk

Centrummanagement Bergeijk
Datum : 22 januari 2014
Jawel, u ziet het goed rechtsboven. Alweer de tweede jaargang van deze
nieuwsbrief. Het is feest, centrummanagement gaat daadwerkelijk van start in
Bergeijk. Maar dat betekent niet het einde van deze nieuwsbrief. Sterker
nog… we gaan nu pas beginnen!
Vol vertrouwen
van start
Woensdag 22 januari mocht ik
als voorzitter van de initiatiefgroep het stokje overdragen
aan het stichtingsbestuur. Nou
ja, mocht… ik moet zeggen dat
ik het afgelopen jaar met veel
plezier voorzitter van de initiatiefgroep was. Heerlijk om te
zien hoe gedreven de verschillende partijen met elkaar aan
het businessplan werkten. Ik
ben trots op het eindresultaat
en het feit dat u zo massaal
voor centrummanagement
Bergeijk hebt gestemd.
Dat geeft vertrouwen in de toekomst. Ook heb ik veel vertrouwen in centrummanager
Niek Mares, de leden van de
stichting en de raad van toezicht. Helemaal kan en wil ik
centrummanagement niet loslaten, namens de gemeente
zal ik dan ook zitting nemen in
de raad van toezicht. In deze
nieuwsbrief vindt u een overzicht van wie waarbij betrokken is.
Ook de verschillende werkgroepen gaan door. Hiervoor
zoeken we hier en daar nog
nieuwe mensen. Dus staat u
ook achter centrummanagement… laat u dan horen. Meld
u als lid van een werkgroep!
Mathijs
Kuijken,
wethouder en lid
raad van toezicht centrummanagement
Bergeijk
Stichtingsbestuur
Jaargang 2, nr. 8
Initiatiefgroep
Een initiatiefgroep,
samengesteld uit
diverse partijen
werd 22 januari ontbonden.
In deze initiatiefgroep zaten:
Mathijs Kuijken,
Wethouder Bergeijk
Corné Schellekens,
Winkelhart Bergeijk
Geert Braks,
Koninklijke Horeca
Nederland, afd.
Bergeijk
V.l.n.r. Stichting Centrummanagement Bergeijk:Adriaan van
Heeswijk (WHB), Anke Gijsbers (KHN afdeling Bergeijk),
Bert Geenen (WHB) en Jos Boullart (vz) In de volgende
nieuwsbrief stelt Jos Boullart zich nader voor.
Dries Floris,
Theater de Kattendans
Niek Mares,
Promotie Bergeijk
Jolanda Louwers,
communicatieadviseur
Gemeente Bergeijk
Hilde van de Ven,
bedrijvencontactfunctionaris
Gemeente Bergeijk
Centrummanager
Foto: Niek Mares
De initiatiefgroep draagt Niek Mares voor als centrummanager van Bergeijk. Hij kwam als beste kandidaat uit de
bus na een formele sollicitatieprocedure.
Hij was al kwartiermaker en vanuit Promotie Bergeijk betrokken bij de initiatiefgroep. Dit is overigens geen argument geweest tijdens de sollicitatieprocedure. Alle kandidaten zijn op eenzelfde manier ‘gewogen’. De afgelopen
maanden heeft hij als kwartiermaker de statuten voor het
oprichten van de stichting voorbereid, een pandenbank
opgezet en diverse quick wins en acties geïnitieerd. Nadat
hij formeel is benoemd door de stichting, kan hij invulling
aan het businessplan gaan geven.
Niek zegt desgevraagd heel blij met deze functie te zijn. ‘Ik
kan niet wachten om het businessplan in de praktijk te
gaan brengen. Ik heb er heel veel plezier in!’. De komende
tijd zult u hem vast en zeker beter leren kennen.
Zij kregen advies
van:
Bram Boek, Kamer
van Koophandel
Peter Breuers,
Hoofdbedrijfschap
Detailhandel
Nienke van Gerwen
BRO
Meer info:
www.bergeijk.nl/
centrummanagement
Pagina 2
Jaargang 2, nr. 8
Raad van Toezicht
De stichting wordt gecontroleerd door een Raad
van Toezicht.
In deze Raad van Toezicht zitten (v.l.n.r):
Roland Vereijken (POB),
Mathijs Kuijken (gemeente) en
Huub Gijsbers (accountant)
Werkgroepen
De werkgroepen die zorgden voor een bijdrage aan het
businessplan blijven actief. Dit zijn:
- Beheer, veiligheid, belevingswaarde, verkeer en parkeren,
- Ruimtelijk-economische structuur,
- Het Nieuwe Winkelen,
- Promotie en Evenementen.
Heeft u interesse in deelname van een van deze doelgroepen? Neem dan contact op met Jos Boullart
([email protected]) of Niek Mares ([email protected])
Kunst in de etalage
Verenigen vastgoedeigenaren
Kunst in de etalage trekt letterlijk veel bekijks! Een prima invulling voor leegstaande panden èn een vrolijke
noot bij bestaande etalages. Initiatoren van de actie zijn
Nina Verhoeven en Elly Verrijt. Tot 2 februari is de kunst
te bewonderen.
Vastgoedeigenaren hebben uiteraard ook een groot belang bij een goed renderend centrum. Immers, de waarde van een pand stijgt naarmate het gelegen is in een
meer levendig, economisch goed renderend en gezellig
centrum. De vastgoedeigenaren zijn bezig zich te verenigen in een Vereniging van Eigenaren (VvE). Daarmee
ontstaat de mogelijkheid om ook vanuit de vastgoedeigenaren in de stichting Centrummanagement Bergeijk
deel te nemen.
Initiatiefnemers vanuit de vastgoedsector zijn: Harry van
Lierop, Peter Vosters, Henk Toonen, Peter van Gisbergen en Herman Sengers.