Afscheid groep 8 Volgens jarenlange traditie

Afscheid groep 8
Volgens jarenlange traditie wordt op de laatste maandag
van het schooljaar afscheid genomen van groep 8 met een
slotviering in de kerk. We verwachten dat veel leerlingen
en ouders hierbij aanwezig zijn, want de leerlingen hebben
zich de afgelopen weken speciaal voorbereid op de viering.
Aanstaande maandag begint de slotviering om 18.15 uur
in de OLV Hemelvaartkerk aan het Valkenburgerplein.
De viering duurt 45 minuten. Net als voorgaande jaren
zitten de kinderen in de kerk bij hun leerkracht als groep
bij elkaar. Van harte welkom: ouders, grootouders en
andere belangstellenden. Graag tot ziens maandagavond!
jaargang 2013-2014
27 juni 2014, nr. 37
nr. 04
Agenda
maandag 30 juni: 18.15 slotviering in de kerk
woensdag 2 juli: Vossenjacht en afscheid juffen
vrijdag 4 juli: om 12.00 begint de zomervakantie
zaterdag 5 juli: zomervakantie t/m zondag 17 augustus
maandag 18 augustus: eerste schooldag
Eerste schooldag 18 augustus
Het duurt nog weken voor het zover is, toch melden we
alvast dat we ook het nieuwe schooljaar weer starten met
een inloop voor en door de hele school. De schooldeuren
gaan maandag 18 augustus om 08.30 uur open en tot
09.00 uur hebben kinderen, ouders en leerkrachtenteam
de gelegenheid om elkaar, vergezeld van koffie, thee en
limonade, te ontmoeten, vakantieverhalen uit te wisselen
en natuurlijk een kijkje in de lokalen te nemen.
Zomervakantie leesdip
Binnenkort begint de zomervakantie. Zes weken niet lezen
betekent dat de leesontwikkeling van veel kinderen tot
stilstand komt of zelfs achteruit gaat. Soms wel meer dan
één AVI-niveau. Dit kan behoorlijk van invloed zijn op het
leesniveau van uw kind. Om een ‘zomerleesdip’ op te
Daaaaaaaag groep 8, daaaaaag juf Esther en juf Debby
vangen krijgen enkele leerlingen in groep 3 en 4 speciaal
leesmateriaal van de juf: het leesproject van Vos en Haas.
Afscheid van juffen
Woensdag 2 juli staat in het teken van het afscheid van
Jukebox met Wisse en Yasmijn op 2 juli
directeur juf Debby. De leerlingen volgen die ochtend een
aangepast programma. De start van de ochtend is met alle
Yasmijn en
kinderen samen in de aula, maar wat er gaat gebeuren is
Wisse uit 7/8
voor juf Debby geheim. Om 9.30 uur start de Vossenjacht.
spelen gitaar.
In groepjes lopen de kinderen onder begeleiding van
Op 2 juli zorgen
hulpouders een route door de Indische Wijk naar Speelbos
zij tussen 12.15
Park Meermond. Onderweg komen zij “vossen” tegen die
en 13.30 uur
zij gaan ontmaskeren. De route duurt ongeveer 3 kwartier.
voor livemuziek!
U kunt een
Tussen 12.15 en 13.30 uur is er voor ouders gelegenheid
verzoekje
om afscheid te nemen. Niet alleen van juf Debby, maar
aanvragen bij
ook van andere medewerkers die de school verlaten. Zij
deze levende
vinden het leuk om u te ontmoeten met koffie en thee.
jukebox! Denkt
Debby is overigens op 3 en 4 juli nog gewoon aanwezig.
u wel aan een
Op 3 juli is de nieuwe directeur, Karen Schildwacht, alvast
munt in de pet?
aanwezig ter voorbereiding op het nieuwe schooljaar.
Verwennerij voor de juffen in 1/2
Wat zijn wij verwend met een prachtig verhalenboek! Leuk
om te lezen wat de lievelingsverhalen zijn van de kinderen
en natuurlijk gaan we de verhalen volgend jaar voorlezen.
GGDFlits
Het is bijna vakantie….wat een heerlijk vooruitzicht! Maar
En we kregen niet alleen zo’n prachtig boek, maar ook een
hoe leuk en fijn vakantie vieren ook is, toch zijn er een
glazen koektrommel met allemaal verschillende koeken.
aantal zaken waar u rekening mee moet houden. U kunt
Verscheidene kinderen hebben zelfs koekjes voor ons
hierbij denken aan alles wat met de voorbereiding te
gebakken of meegenomen. De juffen zijn blij met al dat
maken heeft zoals benodigde reispapieren en vaccinaties.
lekkers. Bedankt ouders voor deze mooie verrassing!
Daarnaast kunt u met wat kleine maatregelen op uw
Belangrijke mededeling voor groep 1/2
vakantie hebben. Voor tips kunt u kijken op:
Bij de start van het jaar is in de jaarplanning opgenomen
http://www.ggdkennemerland.nl/jeugd/opvoedinformatie
vakantiebestemming zélf een heerlijke onbezorgde
dat er op 3 juli juffendag met picknick zou zijn. Dit hebben
we natuurlijk dinsdag al gevierd. De kinderen hebben op
3 juli een gewone schooldag en zijn dus om 14.45 uur uit.
We vieren ook al een beetje vakantie in groep 2
Hebt u ons strand en zee al gezien, ook al is het buiten
slecht weer kunnen we hier binnen lekker mee spelen!
De kinderen hebben ook een fan waar ze wind mee
kunnen maken. Als je hier kleren voor hangt drogen ze
sneller. En weet u dat de bellen van de bellenblaas niet
weggeblazen hoeven te worden als je ze voor de fan zet,
dat gaat vanzelf. Zo leren we spelenderwijs wat we nog
Geslaagd
meer met wind kunnen doen (zie foto). Ook hebben we
Juf Isabelle uit groep 3/4 is geslaagd voor de opleiding
geleerd wat er allemaal gebeurt op een camping.
onderwijsassistent. Met op haar diploma veel achten en
negens! Daar was groep 3/4 wel van onder de indruk!
Nu op naar de Pabo, veel succes Isabelle. Ook juf Petra,
juf Marjo en juf Chris hebben er een ‘papiertje’ bij in hun
bekwaamheidsdossier. Zij hebben de afgelopen anderhalf
jaar een verdiepingscursus over Het Jonge Kind gevolgd.
Anders dan u gewend bent
U bent gewend om in een van de eerste schoolweken door
ons te worden uitgenodigd voor een informatieavond in de
groep van uw kind. Dit gaat veranderen. Vanaf het nieuwe
schooljaar is er alleen een informatieavond voor de ouders
van groep 3. Van de andere leerjaren wordt de algemene
informatie schriftelijk verstrekt bij de start van het jaar.
Ouders groep 2 uitnodiging
Zoals u hierboven heeft gelezen wordt er voor u wel een
informatieavond gehouden. Juf Miriam en juf Marike
vertellen u dan alles over het onderwijsaanbod in groep 3.
Datum: donderdag 28 augustus
De kinderen hebben ook al in groep 3 gekeken, dat was
heel erg spannend! Gelukkig vinden ze het allemaal leuk
om in het nieuwe schooljaar naar groep 3 te gaan en
hebben ze heel veel zin om goed te leren lezen.
Alle kinderen en ouders bedankt voor het leerzame en
gezellige schooljaar! Juf Marjo en Juf Chris
Tijd: 19.00 – 20.00 uur
Startgesprekken
Laatste Infovalk
Ook een verandering is dat er in de eerste schoolweken
Deze uitgave is de laatste Infovalk van dit schooljaar. De
persoonlijke startgesprekken gevoerd gaan worden. De
eindredactie was de afgelopen 7 jaar in handen van de
leerkracht gaat dan in gesprek met u én uw kind. Naast
directeur en dat zijn er dus zo’n dikke 250 geweest voor
kennismaken worden er in het gesprek ook afspraken
mij. Die ik overigens steeds met veel plezier heb verzorgd.
gemaakt over wat een kind gaat leren en op welke manier
Tenminste, zolang de kopij tijdig werd aangeleverd☺☺☺
de leerkracht, het kind en de ouders daaraan bijdragen.
Volgende week ontvangt u een speciale uitgave waarin
Bovendien biedt het startgesprek meteen de gelegenheid
de MR en de OR hun jaarverslag 2013-2014 presenteren.
om kennis te maken met de nieuwe leerkracht(en). Na de
Met een laatste hartelijke groet, Debby Schouten
vakantie krijgt u meer informatie over het startgesprek.
Bijlage
Boekentips voor de vakantie van Boekhandel Blokker,
Ouderbetrokkenheid 3.0
waar wij als school graag mee samenwerken.
De veranderingen m.b.t.
de informatieavond en
startgesprekken komen
voort uit de visie volgens
Ouderbetrokkenheid 3.0
waarbij een school in de
communicatie enrelatie
met ouders verder gaat
dan alleen te informeren.
Penningmeester in de dop
Jarig in juli
Dick de Breuk, vader van Robbie, gaat aan zijn laatste jaar
Hartelijk gefeliciteerd als je in juli jarig bent:
beginnen als penningmeester van de Oudervereniging.
Zara Kops, Sem Teeuwen, Dean van Montfort, Bo Vlieland,
Een functie die hij al vanaf schooljaar 2007-2008 met
Jente Postma, Sarita Dermovsesyan, Sean te Boekhorst,
verve bekleedt. Dick zoekt nu alvast een opvolger en wil
Sem Zegstroo, Jordie Collet, Hisham Al Obaidy, Bo Schoo,
diegene het komende jaar geleidelijk aan betrekken bij de
Esmee Vlieland, Marjolein Laarhoven, Eline van Wolferen,
werkzaamheden rond de financiën. Is dit iets voor u ?!
Ise Meilink en hulpjuf Nancy Roelofszen.