Zuster Ida - Convent van Betlehem

Ik ben de verrijzenis en het leven.
Wie in Mij gelooft, zal eeuwig leven.
Joh. 11,25
Na een lang en toegewijd leven,
heeft de Heer in zijn liefde opgenomen
Z uster Ida
M aria Janssen
Zuster van het Convent van Betlehem
Het leven begon voor haar te Overpelt op 7 januari 1922.
Ze trad in het Convent van Betlehem te Duffel op 19 maart 1938
en sprak er haar religieuze geloften uit op 3 oktober 1939.
Op 5 mei 2014 is zij rustig ontslapen in de Heer te Duffel.
Dit melden u:
Zuster Yvonne De Gryse, algemeen overste
en de zusters van het Convent van Betlehem.
De families Janssen en Knevels.
.
Dankbaar om haar toegewijd leven in goedheid en liefde en gelovend in de verrijzenis
nodigen wij u uit samen met ons de uitvaartliturgie te vieren op10mei 2014om 10.30 uur
in de kapel van het Convent van Betlehem te Duffel, Kerkstraat 50
(tegenover de Sint-Martinuskerk).