De nieuwsbrief van 25 september 2014 leest u HIER

Nieuwsbrief
jaargang 9 - nummer 23 - 25 september 2014
Thema’s Trefwoord
Week 40
Thema: Groot en Klein
Groot of klein heeft, in letterlijke zin, heel concreet te maken met lengte en omvang. Kwalificaties
als supersize, big en max maken duidelijk dat grootte een factor van belang is in onze cultuur en daarmee ook in de
beleving van kinderen. Ook in de Bijbel wordt grootte geassocieerd met aanzien, kracht en macht. Als Israël een
nieuwe koning zoekt, valt de keuze op Saul, een boom van een kerel. Maar al snel wordt duidelijk dat de grootheid van
een koning niet wordt afgemeten aan diens lengte maar aan de kwaliteit van zijn koningschap.
Week 41
Thema: De grootheid van ‘klein’.
Er is maar iets kleins nodig om uit te groeien tot iets groots. De natuur weet daar alles van. Eén klein
zaadje is genoeg voor het krijgen van een grote boom. Kleine dingen kunnen dus heel waardevol zijn. Als je in het bezit bent van een sleuteltje, betekent dat misschien wel dat je de trotse eigenaar bent van een fiets. Zo ervaren we
deze week de kracht van ‘het kleine’. Van David kunnen we na deze week zeggen dat hij klein was in relatie tot
Goliath, maar groots in zijn daden! Het kleine doet er toe!
Kalender

woe 1 oktober: start kinderboekenweek

do 9 oktober: afsluiting kinderboekenweek

13 t/m 17 oktober: herfstvakantie:
VSO vanaf 7.30 uur, 5 dagen/week
kosten € 1,50
opgave bij Simone Smit: 0627507615
[email protected]
TSO
van 11.45—12.45 uur op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag
opgave bij Alida de Boer: 413943,
[email protected]
Willem de Mérodelaan 1
9982 LK Uithuizermeeden
0595-413662
E-mail: [email protected]
website: www.noordkaap.vcpong.nl
Studiereis directeuren
In de week van 29 sept. t/m 3 oktober is Hans Pruim afwezig. Alle directeuren en de staf van VCPO-NG gaan dan
op studiereis naar Helsinki (Finland). Finland heeft een bijzonder schoolsysteem dat internationaal gezien bijzonder hoge ogen gooit. Wij laten ons informeren door ministerie van onderwijs en de pedagogische faculteit van de
universiteit van Helsinki, hoe men daar deze hoge standaard realiseert. Ook zullen we een aantal basisscholen bezoeken om te zien hoe het in de praktijk gaat. Wellicht kunnen we een aantal ideeën of een speciale aanpak mee terugnemen naar onze eigen scholen. We zijn nooit te oud (en te eigenwijs ) om van elkaar te willen/kunnen leren.
Eerst aanspreekbare contactpersonen op school in die week zijn:
Henk Euving ([email protected]) op maandag en dinsdag en Atty Miljoen ([email protected]) op woensdag t/m
vrijdag. Op school bereikbaar onder nr. 413662
Jarigen in oktober
08-10 Anouk Meeuwes
08-10 Marloes Medendorp
10-10 Julius Klijn
10-10 Marike Groenewold
11-10 Efnaan Alsubeidi
12-10 Marianne Vaartjes
12-10 Yaron Allersma
13-10 Wessel Tillema
16-10 Silke Bogema
19-10 Indy den Hartogh
20-10 Jaron Wiersema
22-10 Tim Overdijk
24-10 Jayden Postema
24-10 Justin Dijkhuizen
25-10 Derk Jan Weening
28-10 Maran Slagter
29-10 Femke van der Heijden
Kinderboekenweek
Het thema van dit jaar is
Feest!
Woensdag 1 oktober is de feestelijke opening van deze kinderboekenweek. In deze week zullen alle groepen een
theatervoorstelling in school bezoeken; er is een prentenboekenwedstrijd en natuurlijk zal er veel worden gelezen
en voorgelezen.
Tijdens de afsluiting op woensdag 8 oktober kunnen de kinderen op de boekenruilmarkt volop hun boeken of tijdschriften ruilen met de anderen. Daarvoor mogen alle kinderen één of meerdere boeken / tijdschriften mee naar
school nemen. Om teleurstelling te voorkomen moeten deze boeken/ tijdschriften wel in goede staat zijn.
Ook mogen ze een kleedje meenemen om hun ruilwaar op uit te stallen.
Extra overblijfkracht
De overblijfcoördinator is op zoek naar een extra overblijfkracht voor maandag en dinsdag tussen de middag.
Mensen die belangstelling hebben kunnen contact opnemen met:
Alida de Boer: 413943, [email protected] Er staat een vrijwilligersvergoeding tegenover.
“versier”ouders
Onze ‘versier’ouders zijn weer aan de slag gegaan om
onze themahoeken een ander aanzien te geven.
Gezien de datum en het weer is het thema nu ‘herfst’.
Ze hebben het weer schitterend gedaan; bedankt en
complimenten!
Uit groep 4
speel! met muziek
AMV Onderbouw
Informatie voor ouders/verzorgers
seizoen 2014-2015
Zingen, het leren bespelen van een instrument en samen muziek maken is goed voor de sociale en cognitieve ontwikkeling
van kinderen.
Muziekschool Hunsingo heeft een lessenserie gemaakt met een doorgaande leerlijn muziek voor het basisonderwijs. De lessen worden uitgevoerd door docenten van de muziekschool in samenwerking met de leerkrachten van de scholen en vinden onder schooltijd plaats.
Speel! met muziek is de eerste fase van de leerlijn en lesmethode en is vooral gemaakt voor de groepen 4/5.
De docent van muziekschool en de leerkracht van groep 4 verzorgen om en om wekelijks de les, in totaal dertig lessen per seizoen. We starten op 23 september.
Het doel van de lessen is vooral kennismaken met allerlei facetten van muziek en muziekcultuur: muziek maken, bewegen op muziek, leren luisteren en onderscheiden van muziek. Ofwel algemene muzikale vorming,
maar veel meer geïntegreerd met andere domeinen binnen het onderwijs.
Binnen de lessen worden voortdurend verbindingen gelegd met andere leergebieden (taal, rekenen, geschiedenis, wereldoriëntatie e.d.). Ook wordt waar mogelijk rekening gehouden met en ingespeeld op feestdagen,
projecten en themaweken.
Uw kind ontvangt een map met insteekhoesjes voor alle werkbladen die worden uitgedeeld tijdens de lessen.
Deze map blijft op school zodat geleerde liedjes of andere lesvormen ook gedurende de week nog eens kunnen worden geoefend of uitgevoerd.
Dit project is mede mogelijk gemaakt do
Oversteekplaats Hoofdweg
Wij horen regelmatig dat er zich gevaarlijke situaties voordoen bij de oversteekplaats.
Dhr. Tuntelder van VVN is ingeseind en heeft al gepost en nummers van automobilisten genoteerd die in overtreding
waren. Hij heeft hierover ook contact gehad met de politie.
Mocht u een gevaarlijke situatie meemaken, noteer dan ook
de gegevens (nummerbord) en tijd.
Lever de gegevens vervolgens in op school.
U kunt zelf ook een melding bij VVN maken (zie hiernaast).
Ook de gemeente onderzoekt de Hoofdweg (van Oosteinde
tot Uithuizen).
Zij hebben aan de Noordelijke Hogeschool van Leeuwarden
(NHL) gevraagd om met betrokken partijen (die met de weg
te maken hebben) te spreken en met een advies te komen.
Molen Goliath
Molen Goliath in Uithuizermeeden (Groningen)
Molenaar Ida Wierenga heeft een droom voor haar Goliath: uitmalen op het Wad. Om deze droom waar te maken,
moet echter eerst de watervoorloop van de molen worden opgeknapt. Ida legt uit hoe haar droom is ontstaan: ‘Na
jaren van trouwe dienst kwam de molen in 1979 zonder werk en raakte de molen in verval. Sinds 1987 vecht ik voor
het behoud van de Goliath. De laatste stap in deze strijd om de Goliath te laten schitteren, is de renovatie van de
watervoorloop.’’ De voorloop is het kanaal waarin het water wordt afgevoerd naar een boezem of afwaterkanaal.
Vroeger eindigde deze waterloop op het Wad en Ida wil dolgraag dat die situatie weer terugkeert.
Met de renovatie worden de kaden met beschoeiing hersteld, de bodem verstevigd en een trap naar de waterloop
vervangen. Hiermee komt Ida’s droom: ‘uitmalen op het Wad’ een grote stap dichterbij. Bovendien biedt de renovatie
een duurzame oplossing voor het droogmalen van de polder. Het uitmalen gebeurt dan immers op basis van een natuurlijke krachtbron: windkracht!
Help jij de molen aan een goede watervoorloop? Stem dan op de Goliath, het juweel van het noorden!
‘Laat het juweel van het noorden schitteren’
Ida Wierenga
Molenaar van de Goliath
Uw stem is geld waard!
Voor elke stem krijgt onze molen € 1,00 van de BankGiro Loterij. Alle kleine beetjes helpen, dus vraag vrienden en
familie om ook op ons te stemmen.
Ga naar www.molenprijs.nl