12 november 2014 pagina 42

‹
peperbus.net
De Peperbus · woensdag 12 november 2014 · 42
Zwolle tweede schoonste
Cibap-studenten maken app
winkelgemeente van het land
Binnenstad - De gemeente
Zwolle heeft na Helmond gemiddeld de schoonste winkelgebieden van Nederland.
Dit blijkt uit onderzoek van
Stichting Nederland Schoon
naar 437 Nederlandse winkelgebieden. Vorig jaar eindigde Zwolle nog op de eerste plaats en Helmond op de
tweede.
Het schoonste winkelgebied
is de Kijkduin Promenade in
Den Haag geworden. Zwolle
krijgt als gemeente een gemiddeld rapportcijfer van
7,1. Haarlem staat op plek
drie. Voor de verkiezing
heeft
NederlandSchoon
meer dan 18.000 personen
in winkelgebieden ondervraagd.
Bezoekers zijn bevraagd
naar hun schoonbeleving
van het betreffende winkelgebied. Zwolle scoort op
veel fronten beter dan het
landelijk gemiddelde. Zo
zijn ondervraagde winkelbezoekers positief over de
vindbaarheid en aanwezigheid van de veelal schone
afvalbakken. Ook de ramen
en gevels van de winkelpanden zijn schoner dan elders.
Opvallend is dat Zwolle op
het gebied van ‘fijn zwerfafval’ zoals peuken lager dan
het landelijk gemiddelde
scoort.
Een schoner winkelgebied
wordt als prettiger ervaren
door het winkelend publiek,
weet ook de directeur van
NederlandSchoon, Helene
van Zutphen. “Het draagt
bij aan een positieve beleving van het winkelgebied
en het veiligheidsgevoel van
bezoekers. Ook winkeliers
en gemeenten hebben hier
profijt van: mensen blijven
langer winkelen en spenderen meer.”
Kinderen ontbijten met burgemeester
ZWOLLE - Kinderen van
groep 4 van OBS Het Veldboeket, aan de Violierenstraat, hebben vorige week
ontbeten met burgemeester Henk Jan Meijer. In
het bedrijfsrestaurant in
het stadhuis gaven ze met
dat Burgemeestersontbijt
het goede voorbeeld in de
week van Het Nationaal
Schoolontbijt. Hierin
ontbijten ruim 500.000
kinderen samen op zo’n
2.500 basisscholen.
Meijer onderstreept
hiermee, net als zo’n 225
collega-burgemeesters,
het belang van een gezond
ontbijt. Aan de ontbijttafel
maakten de kinderen en
de burgemeester uitgebreid kennis met elkaar
en wisselden ze van
gedachten. “Ik vond het
een geslaagd ontbijt waar
ik met plezier op terug
kijk”, aldus Meijer. “Het
ontbijt is belangrijk om
met energie aan de dag te
beginnen. Als ik op deze
manier kan bijdragen aan
de bewustwording van
het belang van een gezond
ontbijt, dan doe ik dat
graag”.
Voorafgaand aan het ontbijt betaalde burgemeester
Meijer symbolisch voor
zijn ontbijtje met een
donatie van 120 euro aan
Make-A-Wish Nederland,
dit jaar het goede doel van
Het Nationaal Schoolontbijt. Deze stichting vervult
al 25 jaar de liefste wens
van kinderen met een
levensbedreigende ziekte
Het Burgemeestersontbijt
in zo’n 225 gemeenten
is onderdeel van Het
Nationaal Schoolontbijt,
dat voor het twaalfde jaar
aandacht schenkt aan het
belang van een gezond
ontbijt. Die aandacht is
nodig, omdat nog steeds
veel kinderen niet, niet
altijd of niet gezond ontbijten.
Studenten luisteren naar de presentatie van de app bij Cibap in Zwolle.
Maak een webapplicatie
die jongeren een
goed beeld geeft
van een secretarieel
beroep. Deze opdracht
kregen vierdejaars
Cibap-studenten als
examenopdracht
van Edu’Actief, de
uitgeverij voor het
beroepsonderwijs.
door de redactie
ZWOLLE - Deze week presen-
teerden de Cibap-studenten
de zogenaamde mbo keuzeapp - secretariële beroepen.
Door middel van verschillende animaties, filmpjes
en games kunnen jongeren
zich een goed beeld vormen
van de werkzaamheden van
dat beroep. De studenten
presenteerden hun app vorige week. De app geeft de
toekomstige studenten een
beeld van wat hun beroep
inhoudt.
Jongeren kiezen doorgaans
een opleiding, maar zijn
zich niet altijd bewust van
wat een beroep precies inhoudt. Om het aantal studenten dat vroegtijdig stopt
met hun opleiding naar
beneden te brengen en ze
een goed beeld van het toekomstig beroep te bieden
kluszon
uw specialist in
> gereformeerd mbo
Eigen foto
wil Edu’Actief dat jongeren
zich, voor het maken van
een keuze, goed kunnen oriënteren op een beroepsopleiding. De multimedia in de
mbo keuze-app is gebaseerd
op de achttien verschillende
werkprocessen uit de opleidingen Secretaresse, Managementassistent/Directiesecretaresse. De afgelopen
vijf weken hebben de afdelingen Traffic en Creatie van
Edu’Actief
samengewerkt
met Cibap met als resultaat
de app. De opdrachten zijn
beoordeeld door Edu’Actief
én door vierdejaars studenten secretarieel van Landstede.
Buitenzonwering
Rolluiken
economie
> gereformeerd
mb o
gezondheidszorg
welzijn e
economi
gezondheidszorg
welzijn
open
dagen
GARAGEDEUREN
Raamdecoratie
40 mm geïsoleerde sectionaal garagedeur
standaard maten, elektrisch bediend,
Shutters
incl. handzender en standaard montage
Vanaf €
1.169,-
ROLLUIKEN
Garagedeuren
Horren
Limited Edition
MET
Kunststof Kozijnen
GRATIS
MOTOR
Terrasoverkappingen
Vouw- Schuifwanden
donderdag 13 november
17:00-21:00 uur
RAALTE
Heesweg 7
0572 - 36 29 35
ZWOLLE
Benjamin Franklinstraat 20
038 - 303 02 36
vraag naar onze voorwaarden in de showroom
WWW.KLUSZON.NL