Persbericht //// //// - Alfa

Groningen, vrijdag 22 augustus 2014
Persbericht
////
Oud-medewerkers Aldel volgen techniek-workshops in het mbo
Omscholing moet leiden tot baan in de techniek
GRONINGEN – Na een moeilijke tijd, pakken veel oud-Aldel medewerkers de draad weer op.
Begin dit jaar verloren zij hun baan na het faillissement van de aluminiumsmelterij in Delfzijl.
Op zoek naar een nieuwe baan, volgt een dertigtal oud-werknemers een oriëntatiedag in het
mbo om de mogelijkheden tot omscholing in de techniek te onderzoeken. Bij het Alfa-college
en Noorderpoort in Groningen volgen ze workshops in elektro- en installatietechniek,
mechatronica en metaal.
Gert Buisman is opleidingsmanager bij het Alfa-college. Hij heeft in samenwerking met het
mobiliteitscentrum van de Intergemeentelijke Sociale Dienst de oriëntatiedag verzorgd. “Naast de
workshops geven we ook informatie over het MBO-onderwijs. Voor veel mensen is er veel veranderd
sinds zij een opleiding aan de vroegere MTS hebben gevolgd”, aldus Buisman.
Samenwerken in de regio
“We werken samen met het regionale bedrijfsleven om mensen voor de arbeidsmarkt op te leiden.
We hopen dat de deelnemers vandaag een keuze kunnen maken voor een bepaalde techniekrichting.
Deze mannen zijn sowieso geïnteresseerd in techniek. In de workshops waar ze daadwerkelijk aan
de slag kunnen, zie je gelijk hun enthousiasme naar boven komen.”
Na de oriëntatiedag bespreken de deelnemers bij ISD wat de mogelijkheden zijn voor opleiding,
werkervaringsplek of eventueel maatwerk. Buisman: “Uiteindelijk doel is natuurlijk dat iedereen
weer een baan vindt.”
////
Over het Alfa-college
Het Alfa-college is het christelijk regionaal opleidingencentrum (ROC) voor Noord- en OostNederland. Het verzorgt middelbare beroepsopleidingen en educatieve trajecten in Groningen,
Hoogeveen, Hardenberg, Assen en Leek. Er is bij de onderwijsontwikkeling extra aandacht voor de
thema’s Zorg en Wonen en Sport en Vitaliteit (Healthy Ageing), Ondernemerschap en Energie.
Ongeveer 12.000 jongeren en volwassenen volgen bij het Alfa-college een opleiding of cursus. Zo’n
1.000 medewerkers zorgen iedere dag voor onderwijs waarmee onze deelnemers later volop kansen
hebben in hun werkzame leven en waarmee volwassenen hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: voor meer informatie naar aanleiding van dit
persbericht kunt u contact opnemen met Hanneke van de Velde, beleidsmedewerker Marketing,
Communicatie en Voorlichting van het Alfa-college, telefonisch bereikbaar via 06-52441279 of per email [email protected]