Handleiding Apple iPhone 5 16GB White

iPhone
Gebruikershandleiding
Voor iOS 6-software
Inhoudsopgave
7
7
7
8
10
Hoofdstuk 1:  De iPhone in één oogopslag
13
13
13
14
14
15
15
15
15
16
17
18
Hoofdstuk 2:  Aan de slag
19
19
22
24
28
29
30
31
32
33
34
34
35
36
37
38
Hoofdstuk 3:  Basiskenmerken
40
40
41
44
45
45
Hoofdstuk 4:  Siri
Overzicht van de iPhone 5
Accessoires
De knoppen
De statussymbolen
De vereisten
De simkaart plaatsen
De iPhone configureren en activeren
De iPhone op de computer aansluiten
Verbinding maken met het internet
E-mail- en andere accounts instellen
Apple ID
Materiaal beheren op uw iOS-apparaten
iCloud
Synchroniseren met iTunes
Deze gebruikershandleiding weergeven op de iPhone
Werken met apps
De iPhone aanpassen
Tekst invoeren
Dicteren
Stembediening
Zoeken
Berichtgevingen
Delen
De iPhone op een tv of een ander apparaat aansluiten
Afdrukken met AirPrint
Apple headset
Bluetooth-apparaten
Bestandsdeling
Beveiligingsvoorzieningen
Batterij
Wat is Siri?
Siri gebruiken
Restaurants
Films
Sport
2
45
46
Dicteren
Siri corrigeren
47
47
51
51
53
53
53
53
54
Hoofdstuk 5:  Telefoon
56
56
57
58
59
59
Hoofdstuk 6:  Mail
61
Hoofdstuk 7:  Safari
64
64
64
66
66
67
67
68
68
69
70
Hoofdstuk 8:  Muziek
71
71
72
72
73
Hoofdstuk 9:  Berichten
74
74
75
76
76
Hoofdstuk 10:  Agenda
77
77
78
78
79
80
Hoofdstuk 11:  Foto's
Telefoongesprekken
FaceTime
Visual Voicemail
Contacten
Doorschakelen, wisselgesprekken en nummerherkenning
Beltonen, belsignaal aan- of uitschakelen en de stille modus
Internationale gesprekken
Opties voor Telefoon instellen
E-mailberichten lezen
E-mailberichten versturen
Berichten ordenen
Berichten en bijlagen afdrukken
Mail-accounts en -instellingen
Muziek luisteren
Muziek afspelen
Cover Flow
Podcasts en audioboeken
Afspeellijsten
Genius
Siri en stembediening
iTunes Match
Thuisdeling
Instellingen voor Muziek
Berichten versturen en ontvangen
Het beheer van gesprekken
Foto's, video's en andere informatie delen
Instellingen voor Berichten
In het kort
Met meerdere agenda's werken
iCloud-agenda's delen
Agenda-instellingen
Foto's en video's bekijken
Foto's en video's ordenen
Fotostream
Foto's en video's delen
Foto's afdrukken
Inhoudsopgave3
81
81
82
82
83
Hoofdstuk 12:  Camera
85
Hoofdstuk 13:  Video's
88
88
89
90
90
Hoofdstuk 14:  Kaarten
91
Hoofdstuk 15:  Weer
93
Hoofdstuk 16:  Passbook
95
Hoofdstuk 17:  Notities
97
Hoofdstuk 18:  Herinneringen
99
Hoofdstuk 19:  Klok
100
Hoofdstuk 20:  Aandelen
102
Hoofdstuk 21:  Kiosk
In het kort
HDR-foto's
Bekijken, delen en afdrukken
Foto's bewerken en video's inkorten
Locaties zoeken
Routebeschrijvingen opvragen
3D en Flyover
Instellingen voor Kaarten
103 Hoofdstuk 22:  iTunes Store
103 In het kort
104 De bladerknoppen wijzigen
105 Hoofdstuk 23:  App Store
105 In het kort
106 Apps verwijderen
107 Hoofdstuk 24:  Game Center
107 In het kort
108 Spelen met vrienden
108 Game Center-instellingen
109 Hoofdstuk 25:  Contacten
109 In het kort
110 Contactpersonen toevoegen
111 Instellingen voor Contacten
112
Hoofdstuk 26:  Calculator
113
Hoofdstuk 27:  Kompas
114 Hoofdstuk 28:  Dictafoon
114 In het kort
115 Gesproken berichten met uw computer delen
Inhoudsopgave4
116
Hoofdstuk 29:  Nike + iPod
118
118
119
120
121
121
121
Hoofdstuk 30:  iBooks
122
Hoofdstuk 31:  Podcasts
124
124
125
134
134
135
135
135
136
136
136
136
136
137
138
138
138
139
139
139
140
140
140
140
140
140
Hoofdstuk 32:  Voorzieningen voor mensen met een beperking
141
141
141
142
143
143
143
145
145
151
152
152
Hoofdstuk 33:  Instellingen
In het kort
Boeken lezen
Uw boekenkast indelen
Boeken en pdf-bestanden synchroniseren
Een pdf-bestand afdrukken of via e-mail versturen
Instellingen voor iBooks
Voorzieningen voor mensen met een beperking
VoiceOver
Het geluid van inkomende gesprekken doorsturen
Siri
Driemaal op de thuisknop drukken
Zoomen
Grote tekst
Kleuren omkeren
Het uitspreken van de selectie
Het uitspreken van invultekst
Monogeluid
Gehoorapparaten
Toewijsbare beltonen en trillingen
Ledflits bij melding
Begeleide toegang
AssistiveTouch
Voorzieningen voor mensen met een beperking in OS X
TTY-ondersteuning
De minimumtekstgrootte voor e-mailberichten aanpassen
Toewijsbare beltonen
Visual Voicemail
Breedbeeldtoetsenbord
Groot telefoontoetsenpaneel
Stembediening
Bijschriften voor geluid
Vliegtuigmodus
Wi-Fi
Bluetooth
VPN
Persoonlijke hotspot
Niet storen en berichtgevingen
Aanbieder
Algemeen
Geluiden
Helderheid en achtergrond
Privacy
Inhoudsopgave5
153
153
153
154
154
Bijlage A:  iPhone in het bedrijfsleven
Configuratieprofielen gebruiken
Microsoft Exchange-accounts instellen
VPN-toegang
LDAP- en CardDAV-accounts
155 Bijlage B:  Internationale toetsenborden
155 Internationale toetsenborden gebruiken:
156 Speciale invoermethoden
158
158
160
161
161
162
162
162
163
164
165
166
166
167
168
Bijlage C:  Veiligheid, gebruik en ondersteuning
Belangrijke veiligheidsinformatie
Belangrijke gebruiksinformatie
iPhone-ondersteuningswebsite
De iPhone opnieuw opstarten of instellen
'Toegangscode onjuist' of 'iPhone is geblokkeerd' wordt weergegeven
'Dit accessoire is niet geschikt voor de iPhone' wordt weergegeven
E-mailbijlagen kunnen niet worden bekeken
Een reservekopie maken van de iPhone
De iPhone-software bijwerken of herstellen
Informatie over software en service
De iPhone in een bedrijf gebruiken
De iPhone gebruiken met een andere aanbieder
Informatie over gescheiden inzamelen en recyclen
Apple en het milieu
Inhoudsopgave6
De iPhone in één oogopslag
1
Overzicht van de iPhone 5
FaceTimecamera
Knop voor de
sluimerstand
Ontvanger/
microfoon
aan achterzijde
Statusbalk
Schakelaar
voor belsignaal
Volumeknoppen
Appsymbolen
iSightcamera
Microfoon aan
achterzijde
Ledflits
Simkaarthouder
Multi-Touchdisplay
Thuisknop
Onderste
microfoon
Lightningconnector
Koptelefoonaansluiting
Luidspreker
Opmerking: Apps en voorzieningen op de iPhone kunnen verschillen afhankelijk van uw locatie,
taal, aanbieder en type iPhone. Indien apps gegevens versturen of ontvangen via het mobiele
netwerk, kan uw aanbieder u hiervoor extra kosten in rekening brengen. Neem contact op met
uw aanbieder voor informatie over de tarieven voor uw iPhone-abonnement.
Accessoires
Bij de iPhone worden de volgende accessoires geleverd:
Apple headset: Met de Apple EarPods met afstandsbediening en microfoon (iPhone 5, zie
bovenstaande afbeelding) en de Apple koptelefoon met afstandsbediening en microfoon
(iPhone 4S of een eerder model) kunt u naar muziek en video's luisteren en telefoongesprekken
voeren. Zie Apple headset op pagina 34.
7
Aansluitkabel: Met de Lightning-naar-USB-kabel (iPhone 5, zie bovenstaande afbeelding) of
de dockconnector-naar-USB-kabel (iPhone 4S of een eerder model) kunt u de iPhone op uw
computer aansluiten om het apparaat te synchroniseren en op te laden. De kabel kan ook
worden aangesloten op het iPhone Dock (afzonderlijk verkrijgbaar).
Apple USB-lichtnetadapter: Met deze adapter in combinatie met de Lightning-naar-USB-kabel
of de dockconnector-naar-USB-kabel kunt u de iPhone opladen.
Simkaartverwijdertool: Hiermee kunt u de simkaarthouder verwijderen. (Niet overal geleverd.)
De knoppen
De knop voor de sluimerstand
Als u de iPhone niet gebruikt, kunt u deze vergrendelen om het scherm uit te schakelen en de
batterij te sparen.
De iPhone vergrendelen: Druk op de knop voor de sluimerstand.
Als de iPhone is vergrendeld, gebeurt er niets als u het scherm aanraakt. De iPhone kan nog wel
telefoongesprekken, sms'jes en andere updates ontvangen. U kunt ook:
••
Naar muziek luisteren
••
Het volume aanpassen
••
Telefoongesprekken aannemen of muziek beluisteren met behulp van de selectieknop op uw
headset
Knop voor de
sluimerstand
De iPhone ontgrendelen: Druk op de knop voor de sluimerstand of de thuisknop ( ) en
versleep vervolgens de schuifknop.
De iPhone uitschakelen: Houd de knop voor de sluimerstand enkele seconden ingedrukt totdat
u een rode schuifknop op het scherm ziet. Versleep deze schuifknop vervolgens.
De iPhone inschakelen: Houd de knop voor de sluimerstand ingedrukt totdat het Apple
logo verschijnt.
Camera openen terwijl de iPhone is vergrendeld: Druk op de knop voor de sluimerstand of de
thuisknop ( ) en sleep vervolgens omhoog.
De geluidsregelaars gebruiken terwijl de iPhone is vergrendeld: Druk tweemaal op de
thuisknop ( ).
De iPhone wordt vergrendeld als u het scherm circa een minuut niet aanraakt. U kunt de tijd
voor automatische vergrendeling aanpassen (of deze vergrendeling uitschakelen). U kunt ook
een toegangscode instellen om de iPhone te ontgrendelen.
Hoofdstuk 1    De iPhone in één oogopslag
8
De tijd voor automatische vergrendeling aanpassen of automatische vergrendeling
uitschakelen: Zie Automatisch slot op pagina 148.
Een toegangscode instellen voor het ontgrendelen van de iPhone: Zie Codeslot op pagina 148.
De thuisknop
Met de thuisknop ( ) gaat u naar het beginscherm, ongeacht wat u aan het doen bent. Ook
kunt u met behulp van de thuisknop een aantal handelingen snel uitvoeren.
Naar het beginscherm gaan: Druk op de thuisknop ( ).
Tik op een app in het beginscherm om de app te openen. Zie Apps openen en tussen apps
schakelen op pagina 19.
Recent gebruikte apps weergeven: Als de iPhone is ontgrendeld, drukt u tweemaal op de
thuisknop ( ). De multitaskingbalk verschijnt onder in het scherm. Hierin worden de laatst
gebruikte apps weergegeven. Veeg naar links over de balk om meer apps te zien.
Afspeelregelaars voor audio weergeven: ••
Als de iPhone is vergrendeld: Druk tweemaal op de thuisknop ( ). Zie Muziek afspelen op
pagina 64.
••
Als u een andere app gebruikt: Druk tweemaal op de thuisknop ( ) en veeg naar rechts over
de multitaskingbalk.
Siri (iPhone 4S of een nieuwer model) of Stembediening gebruiken: Houd de thuisknop ( )
ingedrukt. Zie Hoofdstuk 4, Siri, op pagina 40 en Stembediening op pagina 29.
Het volume regelen
Wanneer u aan het bellen bent, naar muziek luistert of een film of andere soorten media
bekijkt of beluistert, kunt u met de knoppen aan de zijkant van de iPhone het volume regelen.
Daarnaast kunt u met deze knoppen het volume van het belsignaal, meldingen en andere
geluidseffecten regelen.
WAARSCHUWING: Zie Belangrijke veiligheidsinformatie op pagina 158 voor belangrijke
informatie over het voorkomen van gehoorbeschadiging.
Volume
omhoog
Volume
omlaag
Het volume van het belsignaal en meldingen vergrendelen: Tik op 'Instellingen' > 'Geluiden'
en schakel 'Wijzig met knoppen' uit.
Een volumebegrenzing voor muziek en video's instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Muziek' >
'Volumebegrenzing'.
Opmerking: Als u het volume boven de richtlijnen voor gehoorbescherming van de Europese
Unie instelt, kan de iPhone dit in sommige landen aangeven. Om het volume boven dit niveau in
stellen, moet u de volumeregelaar mogelijk kort loslaten.
Met een van de volumeknoppen kunt u bovendien een foto of video-opname maken.
Zie Hoofdstuk 12, Camera, op pagina 81.
Hoofdstuk 1    De iPhone in één oogopslag
9
De schakelaar voor het belsignaal
U kunt het belsignaal van de iPhone in- ( ) of uitschakelen ( ) door de aan/uit-schakelaar voor
het belsignaal te verschuiven.
Belsignaal
Geluid uit
Als het belsignaal is ingeschakeld, speelt de iPhone alle geluiden af. Als het belsignaal van de
iPhone is uitgeschakeld, hoort u geen belsignaal, meldingen of andere geluidseffecten.
Belangrijk: Het geluid van de wekker, audio-apps als Muziek en veel games worden echter nog
steeds via de ingebouwde luidspreker afgespeeld wanneer u het belsignaal van de iPhone hebt
uitgeschakeld. In bepaalde landen worden de geluidseffecten voor Camera en Dictafoon ook
weergegeven als de aan/uit-schakelaar voor het belsignaal is uitgeschakeld.
Zie Geluiden op pagina 151 voor informatie over het wijzigen van geluids- en trilinstellingen.
U kunt ook de instelling 'Niet storen' gebruiken om het geluid van inkomende gesprekken,
meldingen en berichten uit te schakelen.
De iPhone instellen op 'Niet storen' ( ): Tik op 'Instellingen' en schakel 'Niet storen' in. Met
de instelling 'Niet storen' voorkomt u dat er een geluid te horen is bij inkomende gesprekken,
meldingen of berichten en dat het scherm oplicht als het is vergrendeld. Het geluid van de
wekker is nog wel te horen. Als het scherm niet is vergrendeld, heeft 'Niet storen' bovendien
geen effect.
Om stille uren in te stellen of inkomende gesprekken van bepaalde personen of herhaalde
oproepen toe te staan, tikt u op 'Instellingen' > 'Berichtgeving' > 'Niet storen'. Zie Niet storen en
berichtgevingen op pagina 143.
De statussymbolen
De symbolen in de statusbalk boven in het scherm geven informatie weer over de iPhone.
Statussymbool
Betekenis
Signaalsterkte*
Geeft aan of u zich binnen het bereik van het mobiele
netwerk bevindt, en of u kunt bellen en gebeld worden.
Hoe meer streepjes, des te sterker het signaal. Als er
geen signaal is, ziet u in plaats van streepjes de tekst
'Geen service'.
Vliegtuigmodus
Geeft aan dat de vliegtuigmodus is ingeschakeld. In dat
geval kunt u niet bellen of gebeld worden, hebt u geen
toegang tot het internet en kunt u geen Bluetoothapparaten gebruiken. Niet-draadloze voorzieningen zijn
wel beschikbaar. Zie Vliegtuigmodus op pagina 141.
LTE
Geeft aan dat het LTE-netwerk van uw aanbieder
beschikbaar is en dat de iPhone via dat netwerk
verbinding kan maken met het internet. (iPhone 5. Niet
overal beschikbaar.) Zie Mobiel netwerk op pagina 146.
Hoofdstuk 1    De iPhone in één oogopslag
10
Statussymbool
Betekenis
UMTS
Geeft aan dat het 4G UMTS (gsm)-netwerk van uw
aanbieder beschikbaar is en dat de iPhone via dat
netwerk verbinding kan maken met het internet.
(iPhone 4S of een nieuwer model. Niet overal
beschikbaar.) Zie Mobiel netwerk op pagina 146.
UMTS/EV-DO
Geeft aan dat het 3G UMTS (gsm)-netwerk of het EV-DO
(CDMA)-netwerk van uw aanbieder beschikbaar is en dat
de iPhone via dat netwerk verbinding kan maken met
het internet. Zie Mobiel netwerk op pagina 146.
EDGE
Geeft aan dat het EDGE (gsm)-netwerk van uw
aanbieder beschikbaar is en dat de iPhone via dat
netwerk verbinding kan maken met het internet. Zie
Mobiel netwerk op pagina 146.
GPRS/1xRTT
Geeft aan dat het GPRS (gsm)- of 1xRTT (CDMA)-netwerk
van uw aanbieder beschikbaar is en dat de iPhone via
dat netwerk verbinding kan maken met het internet. Zie
Mobiel netwerk op pagina 146.
Wi-Fi*
Geeft aan dat de iPhone is verbonden met het internet
via een Wi-Fi-netwerk. Hoe meer streepjes, des te sterker
de verbinding. Zie Wi-Fi op pagina 141.
Niet storen
Geeft aan dat 'Niet storen' is ingeschakeld. Zie
Geluiden op pagina 151.
Persoonlijke hotspot
Geeft aan dat de iPhone is verbonden met een andere
iPhone die als hotspot voor uw apparaat dient. Zie
Persoonlijke hotspot op pagina 143.
Synchroniseren
Geeft aan dat de iPhone wordt gesynchroniseerd
met iTunes.
Netwerkactiviteit
Geeft de netwerkactiviteit weer. In bepaalde apps van
andere fabrikanten kan dit symbool worden gebruikt om
een actief proces aan te geven.
Doorschakelen
Geeft aan dat 'Doorschakelen' is ingeschakeld op
de iPhone. Zie Doorschakelen, wisselgesprekken en
nummerherkenning op pagina 53.
VPN
Geeft aan dat het apparaat via VPN met een netwerk is
verbonden. Zie Mobiel netwerk op pagina 146.
Hangslot
Geeft aan dat de iPhone is vergrendeld. Zie De knop
voor de sluimerstand op pagina 8.
TTY
Geeft aan dat de iPhone is ingesteld voor gebruik met
een TTY-apparaat. Zie TTY-ondersteuning op pagina 139.
Afspelen
Geeft aan dat er een nummer, audioboek of podcast
wordt afgespeeld. Zie Muziek afspelen op pagina 64.
Staande
paginarichting vergrendeld
Geeft aan dat de staande paginarichting op de iPhone
is vergrendeld. Zie Staande en liggende weergave op
pagina 22.
Wekker
Geeft aan dat er een wekker is ingesteld. Zie
Hoofdstuk 19, Klok, op pagina 99.
Locatievoorzieningen
Geeft aan dat een onderdeel gebruikmaakt van
locatievoorzieningen. Zie Privacy op pagina 152.
Hoofdstuk 1    De iPhone in één oogopslag
11
Statussymbool
Betekenis
Bluetooth*
Blauw of wit symbool: Bluetooth is ingeschakeld en
gekoppeld met een apparaat.
Grijs symbool: Bluetooth is ingeschakeld en gekoppeld
met een apparaat, maar het apparaat is buiten bereik of
uitgeschakeld.
Geen symbool: Bluetooth is niet gekoppeld met een
apparaat.
Zie Bluetooth-apparaten op pagina 35.
Bluetooth-batterij
Geeft de lading van de batterij aan van een ondersteund
gekoppeld Bluetooth-apparaat.
Batterij
Geeft de lading van de batterij of de oplaadstatus aan.
Zie Batterij op pagina 38.
* Accessoires en draadloze prestaties: Het gebruik van bepaalde accessoires met de iPhone kan
de draadloze prestaties beïnvloeden. Niet alle accessoires voor de iPod zijn volledig compatibel
met de iPhone. Het inschakelen van de vliegtuigmodus op de iPhone kan audio-interferentie
tussen de iPhone en een accessoire mogelijk verhelpen. Als de vliegtuigmodus is ingeschakeld,
kunt u niet bellen of gebeld worden en geen voorzieningen gebruiken waarvoor draadloze
communicatie is vereist. Het draaien of verplaatsen van de iPhone en het aangesloten accessoire
kan de draadloze prestaties mogelijk verbeteren.
Hoofdstuk 1    De iPhone in één oogopslag
12
Aan de slag
·
2
WAARSCHUWING: Om letsel te voorkomen, is het van belang dat u Belangrijke
veiligheidsinformatie op pagina 158 leest voordat u de iPhone in gebruik neemt.
De vereisten
Voor het gebruik van de iPhone hebt u het volgende nodig:
••
Een abonnement bij een aanbieder die de iPhone-service in uw land verzorgt
••
Een internetverbinding voor uw computer (breedband wordt aanbevolen)
••
Een Apple ID voor bepaalde voorzieningen, waaronder iCloud, de App Store en iTunes Store
en online aankopen. Een Apple ID kan tijdens de configuratie kan worden aangemaakt.
Voor het gebruik van de iPhone met uw computer hebt u het volgende nodig:
••
••
Een Mac met een USB 2.0- of 3.0-poort of een pc met een USB 2.0-poort en een van de
volgende besturingssystemen:
••
Mac OS X versie 10.6.8 of hoger
••
Windows 7, Windows Vista of Windows XP Home of Professional met Service Pack 3 of hoger
iTunes 10.7 of hoger (voor bepaalde voorzieningen) kunt u downloaden vanaf
www.itunes.com/nl/download
De simkaart plaatsen
Als u een simkaart hebt gekregen, installeert u deze voordat u met de configuratie van de
iPhone begint.
Belangrijk: U hebt een simkaart nodig voor het gebruik van mobiele diensten via gsm-netwerken
en sommige CDMA-netwerken. Een iPhone (iPhone 4S of een nieuwer model) die is geactiveerd
op een draadloos CDMA-netwerk kan ook werken met een simkaart om verbinding te maken
met een gsm-netwerk. Dit wordt gebruikt voor internationale roaming. Voor uw iPhone gelden
de beleidsregels van uw aanbieder van de draadloze service, die kunnen inhouden dat u niet
kunt overgaan op een andere serviceaanbieder en geen roaming kunt gebruiken, zelfs als
er een verplicht minimumservicecontract is afgesloten. Neem contact op met uw aanbieder
van draadloze diensten voor meer informatie. De mogelijkheden op het gebied van mobiele
telefonie zijn afhankelijk van het draadloze netwerk.
13
De simkaart plaatsen in de iPhone 5
Nanosimkaarthouder
Paperclip
of simkaartverwijdertool
Nanosimkaart
De simkaart plaatsen Steek het uiteinde van een kleine paperclip of de simkaartverwijdertool
in de opening op de simkaarthouder. Trek de simkaarthouder eruit en plaats de simkaart in
de houder (zie bovenstaande afbeeldingen). Plaats de simkaarthouder met de simkaart erin
voorzichtig terug in de houder.
De iPhone configureren en activeren
Om de iPhone te configureren en te activeren, schakelt u de iPhone in en volgt u
de configuratie-assistent. De configuratie-assistent leidt u door alle stappen van het
configuratieproces, zoals verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk, inloggen met een gratis
Apple ID of een ID aanmaken, iCloud configureren, aanbevolen voorzieningen inschakelen, zoals
locatievoorzieningen en Zoek mijn iPhone, en iPhone activeren bij uw aanbieder. Tijdens het
configureren kunt u ook gegevens herstellen van een iCloud- of iTunes-reservekopie.
Het activeren kan via een Wi-Fi-netwerk worden uitgevoerd of, met de iPhone 4S of een nieuwer
model, via het mobiele netwerk van uw aanbieder (niet overal beschikbaar). Als geen van beide
mogelijkheden beschikbaar is, moet u de iPhone aansluiten op uw computer waarop iTunes is
geopend om de iPhone te activeren.
De iPhone op de computer aansluiten
Mogelijk moet u de iPhone op uw computer aansluiten om de activering te voltooien. Door de
iPhone op uw computer aan te sluiten kunt u ook gegevens, muziek en ander materiaal met
iTunes synchroniseren. Zie Synchroniseren met iTunes op pagina 17.
De iPhone op de computer aansluiten: Gebruik de Lightning-naar-USB-kabel (iPhone 5) of
dockconnector-naar-USB-kabel (eerdere iPhone-modellen) die u bij de iPhone hebt ontvangen.
Hoofdstuk 2    Aan de slag
14
Verbinding maken met het internet
De iPhone maakt via een Wi-Fi-verbinding (indien beschikbaar) of via het mobiele netwerk
van uw aanbieder verbinding met het internet zodra dit nodig is. Zie Wi-Fi op pagina 141 voor
informatie over verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk.
Opmerking: Als er geen Wi-Fi-verbinding met het internet beschikbaar is, kunnen bepaalde
apps en diensten op de iPhone gegevens overbrengen via het mobiele netwerk van uw
aanbieder, hetgeen extra kosten met zich kan meebrengen. Neem contact op met uw
aanbieder voor informatie over de tarieven voor mobielegegevensoverdracht die voor u
van toepassing zijn. Zie Mobiel netwerk op pagina 146 voor informatie over het beheer van
het mobielegegevensgebruik.
E-mail- en andere accounts instellen
De iPhone is geschikt voor iCloud, Microsoft Exchange en de meeste van de populaire diensten
van aanbieders van e-mail-, contact- en agendadiensten op het internet.
Als u nog geen e-mailaccount hebt, kunt u een gratis iCloud-account instellen tijdens de eerste
configuratie van de iPhone. U kunt dit ook later doen via 'Instellingen' > 'iCloud'. Zie iCloud op
pagina 16.
Een iCloud-account instellen: Tik op 'Instellingen' > 'iCloud'.
Een andere account instellen: Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's'.
U kunt gegevens van contactpersonen toevoegen met behulp van een LDAP- of CardDAVaccount als uw bedrijf of organisatie hiervoor ondersteuning biedt. Zie Contactpersonen
toevoegen op pagina 110.
U kunt agenda's toevoegen met een CalDAV-agenda-account en een abonnement nemen op
iCalendar-agenda's (met extensie .ics) of deze importeren uit Mail. Zie Met meerdere agenda's
werken op pagina 75.
Apple ID
Een Apple ID is de gebruikersnaam voor een gratis account die toegang biedt tot bepaalde
Apple voorzieningen, zoals de iTunes Store, de App Store en iCloud. U hebt slechts één Apple ID
nodig voor alles wat u met Apple doet. Er kunnen kosten in rekening kunnen worden gebracht
voor diensten en producten die u gebruikt, koopt of huurt.
Als u een Apple ID hebt, gebruikt u deze wanneer u de iPhone configureert en wanneer u moet
inloggen om een Apple voorziening te gebruiken. Als u nog geen Apple ID hebt, kunt u deze
aanmaken wanneer u wordt gevraagd om u aan te melden.
Ga naar support.apple.com/kb/he37?viewlocale=nl_NL voor meer informatie.
Materiaal beheren op uw iOS-apparaten
Met behulp van iCloud of iTunes kunt u gegevens en bestanden uitwisselen tussen uw iOSapparaten en computers.
••
iCloud bewaart uw materiaal, zoals muziek, foto's, agenda's, contacten en documenten, en
pusht dit draadloos naar uw andere iOS-apparaten en computers, zodat altijd alles up-to-date
is. Zie iCloud hieronder.
Hoofdstuk 2    Aan de slag
15
••
iTunes zorgt ervoor dat muziek, video, foto's en nog meer tussen uw computer en de iPhone
worden gesynchroniseerd. Bij het synchroniseren worden de wijzigingen die u op het ene
apparaat hebt aangebracht gekopieerd naar het andere apparaat. Met iTunes kunt u ook
een bestand naar de iPhone kopiëren voor gebruik met een app of een document dat u op
de iPhone hebt gemaakt naar uw computer kopiëren. Zie Synchroniseren met iTunes op
pagina 17.
Afhankelijk van wat u wilt, kunt u iCloud of iTunes, of beide gebruiken. Met de
fotostreamvoorziening van iCloud kunt u bijvoorbeeld de foto's die u met de iPhone hebt
gemaakt, automatisch naar uw andere apparaten laten overbrengen. Met iTunes kunt u
fotoalbums tussen uw computer en de iPhone synchroniseren.
Belangrijk: U kunt beter geen onderdelen (zoals gegevens van contactpersonen, agenda's en
notities) synchroniseren via het paneel 'Info' in iTunes als u die al met iCloud op uw apparaten
bijwerkt. Anders kunt u dubbele gegevens krijgen.
iCloud
iCloud bewaart uw materiaal, zoals muziek, foto's, gegevens van contactpersonen, agenda's en
ondersteunde documenten. Het in iCloud bewaarde materiaal wordt draadloos naar uw andere
iOS-apparaten en computers gepusht waarop dezelfde iCloud-account is ingesteld.
iCloud is beschikbaar op iOS-apparaten met iOS 5 of hoger, op een Mac met OS X Lion versie
10.7.2 of hoger en op pc's met het iCloud-configuratiescherm voor Windows (hiervoor is
Windows Vista Service Pack 2 of Windows 7 vereist).
Voorzieningen van iCloud zijn:
••
iTunes in de cloud: Hiermee kunt u eerder aangeschafte iTunes-muziek en tv-programma's
gratis en wanneer u maar wilt naar de iPhone downloaden.
••
Apps en boeken: Hiermee kunt u eerdere aankopen in de App Store en de iBookstore gratis en
wanneer u maar wilt naar de iPhone downloaden.
••
Fotostream: De foto's die u maakt verschijnen op al uw apparaten. U kunt ook fotostreams
aanmaken die u met anderen wilt delen. Zie Fotostream op pagina 78.
••
Documenten in de cloud: De documenten en appgegevens van voor iCloud geschikte apps
worden automatisch bijgewerkt op al uw apparaten.
••
Agenda, e-mail en contactgegevens: Hiermee zijn uw e-mail, gegevens van contactpersonen,
agenda's, notities en herinneringen up-to-date op al uw apparaten.
••
Reservekopie: Hiermee maakt u automatisch een reservekopie van de iPhone in iCloud
wanneer het apparaat is aangesloten op een voedingsbron en een Wi-Fi-verbinding heeft. Zie
Een reservekopie maken van de iPhone op pagina 163.
••
Zoek mijn iPhone: Hiermee kunt u uw iPhone op een kaart tonen, een bericht op het apparaat
weergeven, een geluid op het apparaat laten afspelen, het scherm laten vergrendelen of de
gegevens extern wissen. Zie Zoek mijn iPhone op pagina 37.
••
Zoek mijn vrienden: Hiermee deelt u uw locatie met mensen die voor u belangrijk zijn. U kunt
deze app gratis in de App Store downloaden.
••
iTunes Match: Met een iTunes Match-abonnement verschijnt al uw muziek, ook muziek die
u van cd's hebt geïmporteerd of die u niet in iTunes hebt aangeschaft, op al uw apparaten,
zodat u deze kunt downloaden en afspelen wanneer u wilt. Zie iTunes Match op pagina 68.
••
iCloud-tabbladen: Hiermee kunt u de webpagina's bekijken die u hebt geopend op uw andere
iOS-apparaten en computers met OS X. Zie Hoofdstuk 7, Safari, op pagina 61.
Hoofdstuk 2    Aan de slag
16
Bij iCloud krijgt u een gratis e-mailaccount en 5 GB opslagruimte voor uw e-mails,
documenten en reservekopieën. De gratis vrije ruimte wordt niet kleiner door de muziek, apps,
tv-programma's en boeken die u hebt aangeschaft en evenmin door uw fotostreams.
Inloggen op een iCloud-account, een iCloud-account aanmaken en opties voor iCloud
instellen: Tik op 'Instellingen' > 'iCloud'.
Extra iCloud-opslagruimte kopen: Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Opslag en reservekopie'
en tik op 'Beheer opslag'. Ga voor informatie over het kopen van iCloud-opslagruimte naar
help.apple.com/icloud.
Eerdere aankopen bekijken en downloaden:
••
iTunes Store-aankopen: Open iTunes, tik op 'Meer' en tik vervolgens op 'Aankopen'.
••
App Store-aankopen: Open de App Store, tik op 'Updates' en tik vervolgens op 'Aankopen'.
••
iBookstore-aankopen: Open iBooks, tik op 'Winkel' en tik vervolgens op 'Aankopen'.
Automatische downloads inschakelen voor muziek, apps of boeken: Tik op 'Instellingen' >
'iTunes en App Stores'.
Voor meer informatie over iCloud gaat u naar www.apple.com/nl/icloud. Ga voor informatie over
ondersteuning naar www.apple.com/nl/support/icloud.
Synchroniseren met iTunes
Door het apparaat te synchroniseren met iTunes kopieert u gegevens van uw computer naar de
iPhone en omgekeerd. U kunt uw iPhone synchroniseren door het apparaat op uw computer aan
te sluiten. U kunt ook in iTunes instellen dat het apparaat draadloos wordt gesynchroniseerd via
Wi-Fi. U kunt in iTunes instellen dat muziek, foto's, video's, podcasts, apps en meer automatisch
wordt gesynchroniseerd. Voor informatie over het synchroniseren van de iPhone met uw
computer, opent u iTunes en kiest u 'iTunes Help' uit het Help-menu.
De iPhone draadloos synchroniseren via iTunes: Sluit de iPhone op uw computer aan.
Selecteer uw iPhone in iTunes op de computer (onder 'Apparaten'), klik op 'Overzicht' en schakel
'Synchroniseer via Wi-Fi' (Mac) of 'Via Wi-Fi synchroniseren' (Windows) in.
Als Wi-Fi-synchronisatie is ingeschakeld, wordt de iPhone dagelijks gesynchroniseerd op
voorwaarde dat de iPhone is aangesloten op een stroombron, de iPhone en uw computer met
hetzelfde draadloze netwerk verbinding hebben en iTunes op de computer is geopend. Zie Wi-Fi
iTunes-synchronisatie op pagina 148 voor meer informatie.
Tips voor synchronisatie via iTunes
•• Als u iCloud gebruikt voor het bewaren van gegevens van contactpersonen, agenda's,
bladwijzers en notities, moet u deze gegevens daarnaast niet ook nog naar uw apparaat
synchroniseren via iTunes.
••
Aankopen die u op de iPhone in de iTunes Store of de App Store doet, worden met uw
iTunes-bibliotheek gesynchroniseerd. U kunt ook materiaal en apps bij de iTunes Store
kopen, de bestanden rechtstreeks naar uw computer downloaden en ze vervolgens met de
iPhone synchroniseren.
••
In het paneel 'Overzicht' in iTunes kunt u instellen dat uw apparaat automatisch wordt
gesynchroniseerd wanneer het op uw computer is aangesloten. Als u deze instelling tijdelijk
wilt negeren, houdt u de toetsen Command en Option (Mac) of Shift en Control (pc) ingedrukt
totdat u de iPhone in de navigatiekolom ziet.
Hoofdstuk 2    Aan de slag
17
••
Schakel in het paneel 'Overzicht' het aankruisvak 'Codeer iPhone-reservekopie' (Mac)
of 'iPhone-reservekopie coderen' (Windows) in als u de gegevens wilt coderen die op
de computer worden bewaard wanneer iTunes een reservekopie maakt. Bij gecodeerde
reservekopieën wordt een hangslotsymbool ( ) weergegeven. Als u deze reservekopieën
wilt terugzetten, moet u een speciaal wachtwoord invoeren. Als u deze optie niet selecteert,
worden andere wachtwoorden (bijvoorbeeld wachtwoorden voor e-mailaccounts) niet in de
reservekopie opgenomen en moeten ze opnieuw worden ingevoerd als u de reservekopie
gebruikt voor het herstellen van apparaatgegevens.
••
In het paneel 'Info' worden alleen de instellingen van uw computer naar de iPhone
overgebracht tijdens het synchroniseren van e-mailaccounts. Wijzigingen die u in een
e-mailaccount op de iPhone aanbrengt, zijn niet van invloed op de account op uw computer.
••
Geef in het paneel 'Info' in het gedeelte 'Geavanceerd' aan welke gegevens u tijdens de
volgende synchronisatie op de iPhone wilt vervangen door de gegevens op de computer.
••
Als u slechts een gedeelte van een podcast of audioboek beluistert, wordt bij het
synchroniseren van het materiaal met iTunes ook informatie opgenomen over waar u bent
gebleven. Als u bijvoorbeeld op de iPhone bent begonnen met afspelen, kunt u later in iTunes
op de computer verder luisteren. En andersom.
••
In het paneel 'Foto's' kunt u foto's en video's synchroniseren uit een map op uw computer.
Deze gebruikershandleiding weergeven op de iPhone
U kunt de iPhone-gebruikershandleiding op de iPhone bekijken in Safari en in de gratis
iBooks-app.
De handleiding in Safari bekijken: Tik op
iPhone gebruikershandleiding.
en tik vervolgens op de bladwijzer van de
••
Een symbool voor de gebruikershandleiding aan het beginscherm toevoegen: Tik op
vervolgens op 'Voeg toe aan beginscherm'.
••
De handleiding in een andere taal bekijken: Tik op de hoofdpagina op 'Wijzig taal'.
en tik
De handleiding in iBooks bekijken: Als u iBooks nog niet hebt geïnstalleerd, opent u de App
Store, zoekt u naar 'iBooks' en installeert u de app vervolgens. Open iBooks en tik op 'Winkel'.
Zoek op 'iPhone User' en selecteer en download de handleiding.
Zie Hoofdstuk 30, iBooks, op pagina 118 voor meer informatie over iBooks.
Hoofdstuk 2    Aan de slag
18
Basiskenmerken
3
Werken met apps
U kunt uw iPhone bedienen door met uw vingers op het touchscreen te tikken, tweemaal te
tikken, te vegen en knijpbewegingen te maken.
Apps openen en tussen apps schakelen
Om naar het beginscherm te gaan, drukt u op de thuisknop ( ).
Een app openen: Tik op de gewenste app.
Om terug te gaan naar het beginscherm, drukt u weer op de thuisknop ( ).
Een ander beginscherm weergeven: Veeg naar links of naar rechts.
Veeg naar links of naar rechts
om naar een ander beginscherm
te gaan.
Naar het eerste beginscherm gaan: Druk op de thuisknop ( ).
Recent gebruikte apps weergeven: Druk tweemaal op de thuisknop ( ) om de multitaskingbalk
weer te geven.
19
Tik op een app om deze opnieuw te openen. Veeg naar links om meer apps weer te geven.
Onlangs gebruikte apps
Als u veel apps op uw iPhone hebt staan, kunt u met Spotlight een app zoeken en openen.
Zie Zoeken op pagina 30.
Scrollen
Om te scrollen, sleept u omhoog of omlaag. Soms kunt u ook opzij scrollen, zoals op een
webpagina. Als u uw vinger over het scherm sleept om te scrollen, selecteert of activeert u niets
op het scherm.
Veeg over het scherm om snel te scrollen.
U kunt wachten tot het scrollen stopt of tijdens het scrollen het scherm aanraken om het
scrollen direct te stoppen.
U kunt snel naar de bovenkant van een pagina scrollen door op de statusbalk boven in het
scherm te tikken.
Hoofdstuk 3    Basiskenmerken
20
Lijsten
Afhankelijk van de lijst kunt u door een onderdeel te kiezen verschillende handelingen uitvoeren,
zoals een andere lijst openen, een nummer afspelen, een e-mail openen of de gegevens van een
contactpersoon weergeven.
Een onderdeel in een lijst kiezen: Tik op het onderdeel.
Sommige lijsten hebben een index aan de zijkant van het scherm, waarmee u snel
kunt navigeren.
Sleep uw vinger over de
index om snel te bladeren.
Tik op een letter om direct
naar dat gedeelte te springen.
Teruggaan naar de vorige lijst: Tik op de terugknop in de linkerbovenhoek.
In- of uitzoomen
Afhankelijk van de app kunt u inzoomen om te vergroten of uitzoomen om de afbeelding
te verkleinen op het scherm. Wanneer u bijvoorbeeld foto's, webpagina's, e-mails of kaarten
bekijkt, knijpt u twee vingers samen om uit te zoomen of beweegt u uw vingers uit elkaar om
in te zoomen. Bij foto's en webpagina's kunt u ook snel tweemaal tikken om in te zoomen en
nogmaals tweemaal tikken om weer uit te zoomen. Op kaarten tikt u tweemaal om in te zoomen
en tikt u eenmaal met twee vingers om weer uit te zoomen.
De zoomfunctie is ook een voorziening voor mensen met een beperking waarmee u de
schermweergave kunt vergroten in elke app die u gebruikt, zodat u beter kunt zien wat er op het
scherm wordt weergegeven. Zie Zoomen op pagina 135.
Hoofdstuk 3    Basiskenmerken
21
Staande en liggende weergave
Veel apps op de iPhone kunt u in zowel de staande als de liggende weergave gebruiken.
Wanneer u de iPhone een kwartslag draait, draait de weergave mee. De weergave wordt
aangepast aan de nieuwe schermstand.
Het scherm in de staande weergave vergrendelen: Druk tweemaal op de thuisknop ( ), veeg
van links naar rechts over de multitaskingbalk en tik op .
Als de schermstand is vergrendeld, wordt in de statusbalk het symbool voor vergrendeling van
de schermstand ( ) weergegeven.
De helderheid van het scherm aanpassen
U kunt handmatig de helderheid van het scherm aanpassen of instellen dat de helderheid
automatisch moet worden aangepast. Hiervoor gebruikt de iPhone de ingebouwde lichtsensor.
De helderheid van het scherm aanpassen: Tik op 'Instellingen' > 'Helderheid en achtergrond'
en versleep de schuifknop.
Automatische aanpassing van de helderheid in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' >
'Helderheid en achtergrond'.
Zie Helderheid en achtergrond op pagina 152.
De iPhone aanpassen
U kunt de lay-out van de apps in het beginscherm aanpassen, de apps in mappen indelen en de
achtergrond wijzigen.
De volgorde van apps wijzigen
U kunt uw beginscherm aanpassen door de volgorde van apps te wijzigen, apps naar het dock
onder in het scherm te verplaatsen en extra beginschermen aan te maken.
Hoofdstuk 3    Basiskenmerken
22
De volgorde van apps wijzigen: Houd uw vinger op een app in het beginscherm tot het
symbool gaat bewegen. Vervolgens kunt u apps verplaatsen door deze simpelweg te slepen.
Druk op de thuisknop ( ) om uw wijzigingen te bewaren.
Een nieuw beginscherm aanmaken: Sleep bij het rangschikken van de apps een app naar de
rechterrand van het meest rechtse scherm, zodat er een nieuw scherm verschijnt.
U kunt maximaal elf beginschermen aanmaken. Het aantal stippen boven het Dock geeft aan
hoeveel beginschermen er zijn. Ook kunt u hieraan zien welk scherm momenteel actief is.
U kunt tussen schermen schakelen door naar links of naar rechts te vegen. Om naar het eerste
beginscherm te gaan, drukt u op de thuisknop ( ).
Een app naar een ander scherm verplaatsen: Sleep, terwijl het symbool van de app beweegt,
de app naar de zijkant van het scherm.
Het beginscherm aanpassen met iTunes: Sluit de iPhone aan op uw computer. Selecteer
de iPhone in iTunes op uw computer en klik op de knop 'Apps' om de afbeelding van het
beginscherm van de iPhone weer te geven.
De oorspronkelijke indeling van het beginscherm herstellen: Tik op 'Instellingen' >
'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' en tik op 'Herstel beginschermindeling'. Wanneer u het
beginscherm opnieuw instelt, worden de mappen verwijderd die u hebt aangemaakt en wordt
de standaardachtergrond van het beginscherm hersteld.
Apps onderverdelen in mappen
U kunt de apps in beginschermen ordenen in mappen. Net als met apps kunt u de mappen op
een andere plaats neerzetten door ze te verplaatsen in uw beginschermen of ze in het dock
te zetten.
Een map aanmaken: Houd uw vinger op een app totdat de symbolen in het beginscherm gaan
bewegen. Sleep de app vervolgens naar een andere app.
Hoofdstuk 3    Basiskenmerken
23
De iPhone maakt een nieuwe map aan die de twee apps bevat. De map krijgt een naam op basis
van het type app. Als u de map een andere naam wilt geven, tikt u op het naamveld.
Een map openen: Tik op de map. Als u een map wilt sluiten, tikt u buiten de map of drukt u op
de thuisknop ( ).
Apps onderverdelen in mappen: Tijdens het rangschikken van apps (de symbolen bewegen):
••
Een app aan een map toevoegen: Sleep de app naar de map.
••
Een app uit een map verwijderen: Open, indien nodig, de map en sleep de app uit de map.
••
Een map verwijderen: Sleep alle apps uit de map. De map wordt automatisch verwijderd.
••
De naam van een map wijzigen: Tik om de map te openen, tik op de naam en typ een
nieuwe naam.
Wanneer u klaar bent, drukt u op de thuisknop ( ).
De achtergrond wijzigen
U kunt zowel het toegangsscherm als het beginscherm aanpassen door een afbeelding of foto in
te stellen als achtergrond. U kunt een van de standaardafbeeldingen of een foto uit de Filmrol of
een ander album op de iPhone kiezen.
De achtergrond wijzigen: Tik op 'Instellingen' > 'Helderheid en achtergrond'.
Tekst invoeren
U kunt tekst invoeren met het toetsenbord op het scherm.
Tekst invoeren
Met het toetsenbord op het scherm kunt u tekst typen, zoals gegevens van contactpersonen,
e-mails en webadressen. Afhankelijk van de app en de taal die u gebruikt, corrigeert het
toetsenbord onjuiste spelling en voorspelt het wat u typt. Bovendien kan het toetsenbord in
bepaalde talen woorden leren.
U kunt ook een Apple Wireless Keyboard gebruiken. Zie Apple Wireless Keyboard op pagina 27.
Zie Dicteren op pagina 28 als u tekst wilt dicteren in plaats van typen.
Tekst invoeren: Tik in een tekstveld om het toetsenbord te activeren en tik vervolgens op de
gewenste toetsen op het toetsenbord.
Hoofdstuk 3    Basiskenmerken
24
Terwijl u op een lettertoets drukt, verschijnt de letter boven uw duim of vinger. Als u per ongeluk
de verkeerde toets aanraakt, plaatst u uw vinger op de juiste toets. De letter wordt pas ingevoerd
op het moment dat u de toets loslaat.
••
Een hoofdletter typen: Tik op de Shift-toets ( ) voordat u de gewenste letter typt. U kunt ook
uw vinger op de Shift-toets houden en vervolgens met uw vinger naar een letter schuiven.
••
Snel een punt en een spatie typen: Tik tweemaal op de spatiebalk.
••
Caps Lock inschakelen: Tik tweemaal op de Shift-toets ( ). Als u Caps Lock wilt uitschakelen,
tikt u op de Shift-toets.
••
Cijfers, interpunctie en symbolen invoeren: Tik op de nummertoets (
en symbolen wilt zien, tikt u op de symbooltoets ( ).
••
Letters met accenttekens of andere speciale tekens invoeren: Houd een toets ingedrukt en
selecteer vervolgens een van de opties die boven de toets verschijnen.
). Als u extra interpunctie
Om een ander teken te typen,
houdt u een toets ingedrukt en
veegt u vervolgens om een
optie te selecteren.
Opties instellen voor typen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord'.
Tekst wijzigen
Als u tekst moet bewerken, kunt u met een vergrootglas op het scherm het invoegpunt op de
gewenste positie plaatsen. U kunt tekst selecteren, knippen, kopiëren en plakken. In sommige
apps kunt u ook foto's en video's knippen, kopiëren en plakken.
Het invoegpunt op de gewenste positie plaatsen: Houd uw vinger op de tekst zodat het
vergrootglas verschijnt en sleep het invoegpunt naar de gewenste positie.
Hoofdstuk 3    Basiskenmerken
25
Tekst selecteren: Tik op het invoegpunt om de selectieknoppen weer te geven. Tik op 'Selecteer'
om het aangrenzende woord te selecteren of tik op 'Selecteer alles' om alle tekst te selecteren.
U kunt ook tweemaal op een woord tikken om het te selecteren. Sleep de greeppunten om meer
of minder tekst te selecteren. In alleen-lezendocumenten, zoals webpagina's, kunt u een woord
selecteren door uw vinger op het woord te houden.
Tekst knippen of kopiëren: Selecteer tekst en tik vervolgens op 'Knip' of 'Kopieer'.
Tekst plakken: Tik op het invoegpunt en tik vervolgens op 'Plak' om de tekst in te voegen die u
als laatste hebt geknipt of gekopieerd. Als u tekst wilt vervangen, selecteert u de tekst voordat u
op 'Plak' tikt.
De laatste bewerking herstellen: Schud met de iPhone en tik op de herstelknop.
Tekst vet of cursief maken of onderstrepen: Selecteer de tekst, tik op
altijd beschikbaar).
en tik op 'B/I/U' (niet
De definitie van een woord opvragen: Selecteer het woord en tik op 'Definieer' (niet altijd
beschikbaar).
Alternatieven voor woorden opvragen: Selecteer een woord en tik op 'Suggestie' (niet altijd
beschikbaar).
Autocorrectie en spellingcontrole
In veel talen gebruikt de iPhone het actieve woordenboek om onjuiste gespelde woorden te
corrigeren of suggesties te doen terwijl u typt. Als de iPhone een suggestie doet voor een woord,
kunt u de suggestie accepteren zonder het typen te onderbreken. Ga voor een overzicht van
ondersteunde talen naar www.apple.com/nl/iphone/specs.html.
Voorgesteld woord
De suggestie accepteren: Typ een spatie, leesteken of return-teken.
Een suggestie afwijzen: Tik op het kruisje naast de suggestie.
Als u de correctie voor een woord steeds weigert, zal de iPhone het woord na verloop van tijd
gewoon accepteren.
Daarnaast kunt u instellen dat op de iPhone reeds getypte woorden die mogelijk verkeerd
gespeld zijn, worden onderstreept.
Een onjuist gespeld woord vervangen: Tik op het onderstreepte woord en tik op de juiste
spelling. Als het gewenste woord niet wordt weergegeven, typt u het gewoon opnieuw.
Hoofdstuk 3    Basiskenmerken
26
Autocorrectie of spellingcontrole in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' >
'Toetsenbord'.
Toetscombinaties en uw persoonlijk woordenboek
Met toetscombinaties hoeft u maar een paar tekens te typen in plaats van een langer woord
of een zin. De uitgebreide tekst verschijnt wanneer u de toetscombinatie typt. 'ikz' staat
bijvoorbeeld voor 'Ik kom zo!'
Een toetscombinatie aanmaken: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord' en tik
vervolgens op 'Nieuw trefwoord'.
Voorkomen dat de iPhone probeert een woord of zin te corrigeren: Laat tijdens het aanmaken
van een toetscombinatie het veld 'Trefwoord' leeg.
Een toetscombinatie wijzigen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord' en tik op
de toetscombinatie.
Uw persoonlijke woordenboek up-to-date houden op uw andere iOS-apparaten met iCloud: Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' en schakel 'Documenten en gegevens' in.
Toetsenbordindelingen
Via 'Instellingen' kunt u de lay-out instellen voor het schermtoetsenbord of voor een Apple
Wireless Keyboard dat u in combinatie met de iPhone gebruikt. Welke indelingen er beschikbaar
zijn, is afhankelijk van de toetsenbordtaal. Zie Apple Wireless Keyboard hieronder en
Bijlage B, Internationale toetsenborden, op pagina 155.
Een toetsenbordindeling selecteren: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Internationaal' >
'Toetsenborden', selecteer een taal en kies de gewenste indeling.
Apple Wireless Keyboard
U kunt een Apple Wireless Keyboard (afzonderlijk verkrijgbaar) op de iPhone aansluiten om te
typen. Het Apple Wireless Keyboard werkt via Bluetooth. Daarom moet u het toetsenbord eerst
koppelen met de iPhone. Zie Een Bluetooth-apparaat koppelen op pagina 35.
Wanneer het toetsenbord is gekoppeld, wordt de verbinding tot stand gebracht zodra het
toetsenbord zich binnen het bereik bevindt van de iPhone (circa 10 meter). U kunt zien dat
een draadloos toetsenbord is aangesloten als het schermtoetsenbord niet verschijnt wanneer
u in een tekstveld tikt. Om de batterij te sparen, kunt u het toetsenbord het best uitschakelen
wanneer u het niet gebruikt.
Een andere taal activeren bij gebruik van een draadloos toetsenbord: Tik op de spatiebalk
terwijl u de Command-toets ingedrukt houdt om een lijst met de beschikbare talen weer te
geven. Tik opnieuw op de spatiebalk terwijl u de Command-toets ingedrukt houdt om een
andere taal te kiezen.
Een draadloos toetsenbord uitschakelen: Houd de aan/uit-toets van het toetsenbord ingedrukt
totdat het groene lampje niet meer brandt.
De iPhone verbreekt de verbinding met het toetsenbord wanneer het toetsenbord is
uitgeschakeld of zich buiten het bereik van de iPhone bevindt.
De koppeling met een draadloos toetsenbord opheffen: Tik op 'Instellingen' > 'Bluetooth', tik
op
naast de naam van het toetsenbord en tik vervolgens op 'Vergeet dit apparaat'.
Hoofdstuk 3    Basiskenmerken
27
Dicteren
Op een iPhone 4S of een nieuwer model kunt u tekst dicteren in plaats van typen. Als u deze
voorziening wilt gebruiken, moet Siri zijn ingeschakeld en moet de iPhone verbinding hebben
met het internet. U kunt interpunctie opnemen en commando's geven om uw tekst op
te maken.
Opmerking: Er kunnen kosten voor mobiele gegevens in rekening worden gebracht.
De dicteerfunctie inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Siri' en schakel Siri in.
Tekst dicteren: Tik op het schermtoetsenbord op en dicteer de gewenste tekst. Tik op 'Gereed'
wanneer u klaar bent.
Deze verschijnen wanneer Siri
uw gedicteerde tekst omzet.
Tik om te beginnen met dicteren.
Als u tekst wilt toevoegen, tikt u nogmaals op en gaat u door met dicteren. Als u tekst
wilt invoegen, tikt u eerst om het invoegpunt aan te geven. U kunt geselecteerde tekst ook
vervangen door gedicteerde tekst.
In plaats van op te tikken op het toetsenbord, kunt u de iPhone ook naar uw oor brengen om
te dicteren. Als u met dicteren wilt stoppen, brengt u de iPhone weer omlaag.
Interpunctie toevoegen of tekst opmaken: Lees het commando op voor de gewenste
interpunctie of opmaak.
Bijvoorbeeld “Beste Marion, komma, ik heb de cheque op de bus gedaan uitroepteken” wordt
“Beste Marion, ik heb de cheque op de bus gedaan!”
U kunt onder meer de volgende commando's gebruiken voor interpunctie en opmaak:
••
quote … end quote
••
new paragraph
••
cap—om het volgende woord met een hoofdletter te schrijven
••
all caps—om het volgende woord volledig in hoofdletters te schrijven
••
all caps—om het volgende woord volledig in hoofdletters te schrijven
••
all caps on … all caps off—om de ingesloten woorden volledig in hoofdletters te schrijven
••
all caps on … all caps off—om de ingesloten woorden volledig in kleine letters te schrijven
••
no space on … no space off—om een reeks woorden zonder spaties te schrijven
••
smiley—om :-) in te voegen
••
frowny—om :-( in te voegen
••
winky—om ;-) in te voegen
Hoofdstuk 3    Basiskenmerken
28
Stembediening
Met stembediening kunt u telefoongesprekken voeren en het afspelen van muziek via gesproken
commando's bedienen. Op de iPhone 4S of een nieuwer model kunt u ook Siri gebruiken om de
iPhone met uw stem te bedienen. Zie Hoofdstuk 4, Siri, op pagina 40.
Opmerking: Stembediening en de instellingen voor Stembediening zijn niet beschikbaar
wanneer Siri is ingeschakeld.
Stembediening gebruiken: Houd de thuisknop ( ) ingedrukt totdat het scherm
'Stembediening' wordt weergegeven en u een pieptoon hoort. U kunt ook de selectieknop op
uw headset ingedrukt houden. Zie Apple headset op pagina 34.
Voor een optimaal resultaat kunt u het best op de volgende manier te werk gaan:
••
Spreek duidelijk en op natuurlijke wijze.
••
Spreek alleen commando's, namen en nummers uit die op de iPhone aanwezig zijn. Pauzeer
kort tussen de verschillende commando's.
••
Gebruik volledige namen.
Stembediening gaat er standaard vanuit dat u gesproken commando's geeft in de taal die u
voor de iPhone hebt ingesteld (via 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Internationaal' > 'Taal'). Via de
instellingen voor stembediening kunt u ook een andere taal selecteren voor het uitspreken van
commando's. Voor sommige talen zijn verschillende dialecten of accenten beschikbaar.
De taal of het land wijzigen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Internationaal' >
'Stembediening' en tik op de taal of het land.
Stembediening is voor de Muziek-app altijd ingeschakeld, maar u kunt voicedialing voorkomen
wanneer de iPhone is vergrendeld.
Voicedialing voorkomen wanneer de iPhone is vergrendeld: Tik op 'Instellingen' >
'Algemeen' > 'Codeslot' en schakel 'Voicedialing' uit (alleen beschikbaar wanneer Siri is
uitgeschakeld in 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Siri'.) Als u voicedialing wilt gebruiken, moet u de
iPhone eerst ontgrendelen.
Zie voor specifieke commando's de onderwerpen Bellen op pagina 47 en Siri en
stembediening op pagina 68.
Ga naar support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=nl_NL voor meer informatie over
stembediening, zoals over het gebruik ervan in verschillende talen.
Hoofdstuk 3    Basiskenmerken
29
Zoeken
U kunt zoeken in Wikipedia, op het internet en in de meeste apps op de iPhone. Met Spotlight
kunt u in een afzonderlijke app of in alle apps tegelijk zoeken. Met Spotlight kunt u ook zoeken
op de naam van een app op de iPhone. Als u veel apps hebt geïnstalleerd, kunt u met Spotlight
eenvoudig apps zoeken en openen.
Een afzonderlijke app zoeken: Typ een zoekterm in het zoekveld.
Zoeken op de iPhone met Spotlight: Veeg naar rechts in het eerste beginscherm of druk op de
thuisknop ( ) in een willekeurig beginscherm. Typ een zoekterm in het zoekveld.
Tijdens het typen worden de zoekresultaten weergegeven. Tik op 'Zoek' om meer resultaten
weer te geven en het toetsenbord te laten verdwijnen. Tik op een onderdeel in de lijst om dit te
openen. De symbolen laten zien uit welke apps de resultaten afkomstig zijn.
Op de iPhone wordt op basis van eerdere zoekacties boven in de lijst het beste
resultaat weergegeven.
Spotlight doorzoekt de volgende onderdelen:
••
Contacten (alle inhoud)
••
Apps (titels)
••
Muziek (titels van nummers en albums, namen van artiesten en titels van podcasts en video's)
••
Podcasts (titels)
••
Video's (titels)
••
Audioboeken (titels)
••
Notities (de tekst van notities)
••
Agenda (namen van activiteiten, deelnemers, locaties en notities)
••
Mail (de velden 'Aan', 'Van' en 'Onderwerp' van alle accounts; er wordt niet gezocht in de tekst
van berichten)
••
Herinneringen (namen)
••
Berichten (namen en tekst in berichten)
Met Spotlight zoeken op het internet of in Wikipedia: Scrol naar de onderkant van de
zoekresultaten en tik op 'Zoek op het web' of op 'Zoek in Wikipedia'.
Een app openen vanuit de zoekfunctie: Typ de naam van de app of een gedeelte hiervan en tik
op de app.
Hoofdstuk 3    Basiskenmerken
30
Instellen in welke onderdelen en in welke volgorde u wilt zoeken: Tik op 'Instellingen' >
'Algemeen' > 'Zoeken met Spotlight'.
Berichtgevingen
Om ervoor te zorgen dat u geen belangrijke gebeurtenissen mist, kunnen veel apps op de
iPhone meldingen weergeven. Een melding kan kort boven aan het scherm worden getoond als
strook die verdwijnt als u er niet op reageert, of als mededeling in het midden van het scherm
die blijft staan totdat u deze bevestigt. Bij sommige apps kunnen er ook badges op het symbool
in het beginscherm worden weergegeven, zodat u weet hoeveel nieuwe onderdelen er zijn
(bijvoorbeeld nieuwe e-mailberichten). Als er een probleem is, bijvoorbeeld als een bericht niet
kan worden verzonden, verschijnt er een uitroepteken ( ) op de badge. Een badge met een
getal op een map geeft het totaal aantal meldingen aan voor alle apps in die map.
Meldingen kunnen ook worden weergegeven in het toegangsscherm.
Reageren op een melding terwijl de iPhone is vergrendeld: Veeg van links naar rechts over
de melding.
In Berichtencentrum worden al uw meldingen op één plaats weergegeven. Als u niet direct kunt
reageren wanneer u een melding ontvangt, kunt u de melding in Berichtencentrum bekijken
wanneer u tijd hebt. Meldingen kunnen betrekking hebben op:
••
Gemiste telefoongesprekken en voicemailberichten
••
Nieuwe e-mail
••
Nieuwe berichten
••
Herinneringen
••
Agenda-activiteiten
••
Vriendverzoeken (Game Center)
U kunt ook het plaatselijke weerbericht en uw persoonlijke aandelenoverzicht weergeven. Als u
bent ingelogd op uw Twitter- en Facebook-account, kunt u vanuit Berichtencentrum tweets en
berichten op die accounts plaatsen.
Hoofdstuk 3    Basiskenmerken
31
Berichtencentrum bekijken: Veeg omlaag vanaf de bovenkant van het scherm. Scrol door de
lijst om meer meldingen weer te geven.
••
Reageren op een melding: Tik op de melding.
••
Een melding verwijderen: Tik op
en tik vervolgens op 'Wis'.
Meldingen van uw apps beheren: Tik op 'Instellingen' > 'Berichtgeving'. Zie Niet storen en
berichtgevingen op pagina 143.
Geluiden voor meldingen kiezen, het volume van meldingen aanpassen of de trilfunctie in- of
uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Geluiden'.
Delen
Met de iPhone kunt u op veel manieren materiaal met anderen delen.
Delen vanuit apps
In veel apps kunt u op
tikken om opties voor delen en andere taken zoals afdrukken of
kopiëren weer te gegeven. De opties zijn afhankelijk van de app die u gebruikt.
Facebook
Wanneer u inlogt op uw Facebook-account (of een nieuwe account aanmaakt) in Instellingen,
kunt u rechtstreeks berichten plaatsen vanuit een groot aantal apps op de iPhone.
Inloggen op een Facebook-account of een account aanmaken: Tik op 'Instellingen' >
'Facebook'.
Berichten plaatsen vanuit Berichtencentrum: Tik op 'Tik om te plaatsen'.
Plaatsen met Siri: Zeg 'Post to Facebook…'
Een onderdeel vanuit een app plaatsen: In de meeste apps kunt u tikken op
u op , tikt u op 'Deel locatie' en tikt u vervolgens op 'Facebook'.
. In Kaarten tikt
Opties instellen voor Facebook: Tik op 'Instellingen' > 'Facebook' om het volgende te doen:
••
Contacten op de iPhone bijwerken met Facebook-namen en -foto's
••
De App Store, Agenda, Contacten of iTunes toestaan uw account te gebruiken
De Facebook-app installeren: Tik op 'Instellingen' > 'Facebook' en tik vervolgens op 'Installeer'.
Hoofdstuk 3    Basiskenmerken
32
Twitter
Log in op uw Twitter-account (of maak een nieuwe account aan) in Instellingen om tweets in te
schakelen met bijlagen vanuit veel apps op de iPhone.
Inloggen op een Twitter-account of een account aanmaken: Tik op 'Instellingen' > 'Twitter'.
Tweeten vanuit Berichtencentrum: Tik op 'Tik om te tweeten'.
Tweeten met Siri: Zeg 'Tweet…'
Een onderdeel vanuit een app tweeten: Geef het onderdeel weer, tik op
en tik vervolgens
op 'Twitter'. Als
niet wordt weergegeven, tikt u op het scherm. Om uw locatie toe te voegen,
tikt u op 'Voeg locatie toe'.
Een locatie tweeten in Kaarten: Tik op de speld, tik op
op 'Twitter'.
, tik op 'Deel locatie' en tik vervolgens
Als u een tweet opstelt, wordt rechts onder in het Tweet-scherm aangegeven hoeveel tekens u
nog kunt typen. Voor bijlagen worden enkele van de 140 tekens van een tweet gebruikt.
Twitter-gebruikersnamen en -foto's aan uw contactpersonen toevoegen: Tik op
'Instellingen' > 'Twitter' en tik vervolgens op 'Werk contacten bij'.
De Twitter-app installeren: Tik op 'Instellingen' > 'Twitter' en tik vervolgens op 'Installeer'.
Om te leren hoe u de Twitter-app gebruikt, opent u de app, tikt u op 'Ik' en tikt u vervolgens
op 'Help'.
De iPhone op een tv of een ander apparaat aansluiten
Met AirPlay en Apple TV kunt u materiaal streamen naar een hd-tv. U kunt de iPhone ook met
behulp van kabels op uw televisie aansluiten.
AirPlay
Met AirPlay kunt u draadloos muziek, foto's en video's streamen naar een Apple TV en andere
AirPlay-apparaten. De AirPlay-regelaars verschijnen wanneer een AirPlay-apparaat beschikbaar is
in het Wi-Fi-netwerk waarmee de iPhone is verbonden. U kunt ook het iPhone-scherm synchroon
weergeven op een tv.
Materiaal naar een voor AirPlay geschikt apparaat streamen: Tik op
het apparaat.
en selecteer
De AirPlay- en volumeregelaars weergeven tijdens het gebruik van een app: Wanneer het
scherm zichtbaar is, drukt u tweemaal op de thuisknop ( ) en scrolt u naar het linkeruiteinde
van de multitaskingbalk.
Materiaal weer op de iPhone weergeven: Tik op
en selecteer de iPhone.
Het iPhone-scherm synchroon weergeven op een tv: Tik helemaal links in de multitaskingbalk
op , selecteer een Apple TV en tik vervolgens op 'Synchroon'. Als synchrone AirPlay-weergave
is ingeschakeld, verschijnt boven in het scherm van de iPhone een blauwe balk. Alles wat op het
iPhone-scherm staat, verschijnt op de tv.
Hoofdstuk 3    Basiskenmerken
33
De iPhone met behulp van een kabel op een televisie aansluiten
Met kabels en adapters van Apple (afzonderlijk verkrijgbaar) kan de iPhone
op een tv, projector of ander extern scherm worden aangesloten. Ga naar
support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=nl_NL voor meer informatie.
Afdrukken met AirPrint
Met AirPrint kunt u draadloos bestanden afdrukken met AirPrint-printers vanuit de volgende
iOS-apps:
••
Mail (e-mailberichten en bijlagen die in Snelle weergave kunnen worden bekeken)
••
Foto's en Camera (foto's)
••
Safari (webpagina's, pdf-bestanden en andere bijlagen die in Snelle weergave kunnen worden
bekeken)
••
iBooks (pdf-bestanden)
••
Kaarten (gedeelte van de kaart dat op het scherm wordt weergegeven)
••
Notities (de notitie die momenteel wordt weergegeven)
Sommige andere apps die verkrijgbaar zijn in de App Store ondersteunen AirPrint ook.
De iPhone en printer moeten met hetzelfde Wi-Fi-netwerk zijn verbonden. Ga naar
support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=nl_NL voor meer informatie over AirPrint.
Een document afdrukken: Tik op
vervolgens op 'Druk af'.
of
(afhankelijk van de app die u gebruikt) en tik
De status van een afdruktaak weergeven: Druk tweemaal op de thuisknop ( ) en tik
vervolgens op 'Afdrukken' in de multitaskingbalk. Het getal op het symbool geeft aan hoeveel
documenten klaar staan om te worden afgedrukt, inclusief het huidige.
Een afdruktaak annuleren: Selecteer in het afdrukcentrum indien nodig de afdruktaak en tik op
'Annuleer afdrukken'.
Apple headset
De Apple EarPods met afstandsbediening en microfoon (iPhone 5) en de Apple koptelefoon
met afstandsbediening en microfoon (iPhone 4S of een eerder model) zijn voorzien van een
microfoon, volumeknoppen en een geïntegreerde knop waarmee u gesprekken kunt aannemen
of beëindigen en het afspelen van audio- en videomateriaal kunt regelen.
Selectieknop
Hoofdstuk 3    Basiskenmerken
34
Sluit de headset aan om naar muziek te luisteren of een telefoongesprek te voeren. Met de
selectieknop kunt u het afspelen van muziek bedienen en de telefoon opnemen of een gesprek
beëindigen, zelfs wanneer de iPhone is vergrendeld.
Het volume aanpassen: Druk op de knop
of de knop .
Met de selectieknop kunt u het afspelen van muziek regelen:
••
Het afspelen van een nummer of video onderbreken: Druk op de selectieknop. Druk nogmaals op
de knop om het afspelen te hervatten.
••
Naar het volgende nummer gaan: Druk tweemaal snel op de selectieknop.
••
Naar het vorige nummer gaan: Druk drie keer snel op de selectieknop.
••
Vooruitspoelen: Druk tweemaal snel op de selectieknop en houd de knop ingedrukt.
••
Terugspoelen: Druk driemaal snel op de selectieknop en houd de knop ingedrukt.
Met de selectieknop de telefoon opnemen of zelf bellen:
••
De telefoon opnemen: Druk op de selectieknop.
••
Het huidige telefoongesprek beëindigen: Druk op de selectieknop.
••
Een binnenkomend gesprek weigeren: Houd de selectieknop twee seconden ingedrukt en laat
de knop vervolgens los. Er klinken twee lage pieptonen om te bevestigen dat het gesprek
is geweigerd.
••
Schakelen naar een binnenkomend gesprek of een gesprek in de wacht, en het huidige gesprek in
de wacht zetten: Druk op de selectieknop. Druk nogmaals op de knop om weer terug te gaan
naar het eerste gesprek.
••
Overschakelen naar een binnenkomend gesprek of gesprek in de wacht en het huidige gesprek
beëindigen: Houd de selectieknop twee seconden ingedrukt en laat de knop vervolgens los. Er
klinken twee lage pieptonen om te bevestigen dat het eerste gesprek is beëindigd.
Siri of Stembediening gebruiken: Druk op de selectieknop en houd deze ingedrukt.
Zie Hoofdstuk 4, Siri, op pagina 40 of Stembediening op pagina 29.
Als u wordt gebeld terwijl de headset is aangesloten, kunt u de beltoon zowel via de luidspreker
van de iPhone als via de headset horen.
Bluetooth-apparaten
U kunt de iPhone gebruiken met het Apple Wireless Keyboard en andere Bluetooth-apparaten,
zoals een Bluetooth-headset, -carkit en -stereokoptelefoon. Ga voor ondersteunde Bluetoothprofielen naar support.apple.com/kb/HT3647?viewlocale=nl_NL.
Een Bluetooth-apparaat koppelen
WAARSCHUWING: Zie Belangrijke veiligheidsinformatie op pagina 158 voor belangrijke
informatie over het voorkomen van gehoorbeschadiging en afleiding tijdens het rijden.
Voordat u een Bluetooth-apparaat kunt gebruiken met de iPhone, moet u de apparaten
eerst koppelen.
Een Bluetooth-apparaat koppelen met de iPhone: 1 Zorg ervoor dat het apparaat kan worden gedetecteerd.
Raadpleeg de documentatie die bij het apparaat is geleverd. Als u een Apple Wireless Keyboard
wilt koppelen, drukt u op het toetsenbord op de aan/uit-knop.
Hoofdstuk 3    Basiskenmerken
35
2 Tik op 'Instellingen' > 'Bluetooth' en schakel 'Bluetooth' in.
3 Selecteer het apparaat en voer de toegangscode of pincode in als u hierom wordt gevraagd.
Raadpleeg de instructies voor de cijfercode of pincode die bij het apparaat zijn geleverd.
Zie Apple Wireless Keyboard op pagina 27 voor informatie over het gebruik van een Apple
Wireless Keyboard.
Als u een Bluetooth-headset wilt gebruiken met de iPhone, raadpleegt u de documentatie bij
het apparaat.
Audio-uitvoer via de iPhone weergeven terwijl een Bluetooth-apparaat is aangesloten: Schakel het apparaat uit of hef de koppeling met het apparaat op. U kunt ook Bluetooth
uitschakelen via 'Instellingen' > 'Bluetooth'. De audio-uitvoer wordt weer via de iPhone
weergegeven als het apparaat buiten het bereik is. U kunt ook via AirPlay ( ) de audio-uitvoer
via de iPhone weergeven. Zie AirPlay op pagina 33.
Bluetooth-status
Wanneer u een apparaat met de iPhone hebt gekoppeld, wordt het Bluetooth-symbool in de
statusbalk boven in het scherm weergegeven.
••
of : Bluetooth is ingeschakeld en gekoppeld met een apparaat. (De kleur is afhankelijk van
de huidige kleur van de statusbalk.)
••
: Bluetooth is ingeschakeld en gekoppeld met een apparaat, maar het apparaat is buiten
bereik of uitgeschakeld.
••
Geen Bluetooth-symbool: Bluetooth is niet gekoppeld met een apparaat.
De koppeling opheffen tussen een Bluetooth-apparaat en de iPhone
U kunt de koppeling met een Bluetooth-apparaat opheffen als u dit apparaat niet meer met de
iPhone wilt gebruiken.
De koppeling met een Bluetooth-apparaat opheffen: Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' en schakel
'Bluetooth' in. Tik op
naast de naam van het apparaat en tik vervolgens op 'Vergeet dit
apparaat'.
Bestandsdeling
Met behulp van iTunes kunt u bestanden uitwisselen tussen de iPhone en uw computer.
Ook kunt u bestanden bekijken die u als e-mailbijlage op de iPhone hebt ontvangen. Zie
E-mailberichten lezen op pagina 56. Als u op meerdere apparaten werkt met dezelfde apps die
iCloud ondersteunen, kunt u met behulp van iCloud al uw documenten up-to-date houden op al
uw apparaten. Zie iCloud op pagina 16.
Bestanden uitwisselen met iTunes: Sluit de iPhone op uw computer aan met behulp van de
meegeleverde kabel. Selecteer de iPhone in iTunes op uw computer en klik op de knop 'Apps'.
In het gedeelte 'Bestandsdeling' in iTunes kunt u documenten overzetten tussen de iPhone en
uw computer. Er wordt een lijst met apps weergegeven die bestandsdeling ondersteunen. Als
u een bestand wilt verwijderen, selecteert u het in de lijst met documenten en drukt u op de
Delete-toets.
Hoofdstuk 3    Basiskenmerken
36
Beveiligingsvoorzieningen
De beveiligingsvoorzieningen op de iPhone zorgen ervoor dat andere personen geen toegang
kunnen krijgen tot uw gegevens op de iPhone.
Toegangscodes en gegevensbeveiliging
Het is verstandig een toegangscode in te stellen om de iPhone te kunnen inschakelen of de
sluimerstand uit te schakelen. Ook hebt u deze toegangscode nodig als u de instellingen voor
het codeslot wilt wijzigen.
Wanneer u een toegangscode instelt, wordt gegevensbescherming ingeschakeld. Hierbij wordt
uw code gebruikt als sleutel voor het coderen van e-mails en bijbehorende bijlagen die u op de
iPhone hebt bewaard. (Sommige andere apps die verkrijgbaar zijn in de App Store ondersteunen
gegevensbescherming ook.) Onder in het scherm 'Codeslot' in Instellingen verschijnt een
aanduiding dat gegevensbescherming is ingeschakeld.
Belangrijk: Op een iPhone 3GS die niet met iOS 4 of hoger is geleverd, moet u tevens de iOSsoftware herstellen om gegevensbescherming in te schakelen. Zie De iPhone-software bijwerken
of herstellen op pagina 164.
Een code instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Codeslot', tik op 'Zet code aan' en stel
een toegangscode van vier cijfers in.
Een veiligere toegangscode gebruiken: U kunt de beveiliging verhogen door 'Eenvoudige
code' uit te schakelen en een langere code te gebruiken die bestaat uit een combinatie van
cijfers, letters, interpunctietekens en speciale tekens.
Als u de iPhone wilt ontgrendelen wanneer deze is vergrendeld met een alfanumerieke
toegangscode, voert u de toegangscode in met behulp van het toetsenbord. Als u de
iPhone liever ontgrendelt met het numerieke toetsenblok, kunt u een langere numerieke
toegangscode instellen.
Toegang tot Siri voorkomen wanneer de iPhone is vergrendeld: Tik op 'Instellingen' >
'Algemeen' > 'Codeslot' en schakel 'Siri' uit.
Voicedialing voorkomen wanneer de iPhone is vergrendeld: Tik op 'Instellingen' >
'Algemeen' > 'Codeslot' en schakel 'Voicedialing' uit. (Alleen beschikbaar wanneer Siri is
uitgeschakeld in 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Siri'.)
Zie Codeslot op pagina 148.
Zoek mijn iPhone
Met de gratis Zoek mijn iPhone-app op een andere iPhone, een iPad of iPod touch, of via een
webbrowser op een Mac of pc die is ingelogd op www.icloud.com kunt u met Zoek mijn iPhone
uw iPhone terugvinden en beveiligen.
Zoek mijn iPhone bevat de volgende voorzieningen:
••
Geluid afspelen: Hiermee wordt gedurende twee minuten een geluid afgespeeld.
••
Modus voor zoekgeraakt apparaat: U kunt uw zoekgeraakte iPhone direct vergrendelen met
een toegangscode en er een bericht met het telefoonnummer van een contactpersoon
naartoe sturen. De iPhone zoekt en rapporteert ook de locatie van het apparaat, zodat u in de
Zoek mijn iPhone-app kunt zien waar het apparaat zich bevindt.
••
De iPhone wissen: U kunt uw privacy beschermen door alle mediabestanden en gegevens op
uw iPhone te wissen en de fabrieksinstellingen van de iPhone te herstellen.
Hoofdstuk 3    Basiskenmerken
37
Belangrijk: Om deze voorzieningen te kunnen gebruiken, moet Zoek mijn iPhone zijn
ingeschakeld in de iCloud-instellingen op uw iPhone voordat de iPhone zoek was. Bovendien
moet de iPhone verbinding hebben met het internet.
Zoek mijn iPhone inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' en schakel 'Zoek mijn iPhone' in.
Batterij
De iPhone bevat een oplaadbare lithium-ionbatterij. Voor meer informatie over
de batterij, inclusief tips voor het maximaliseren van de gebruiksduur, gaat u naar
www.apple.com/nl/batteries.
WAARSCHUWING: Zie Belangrijke veiligheidsinformatie op pagina 158 voor belangrijke
veiligheidsinformatie over de batterij en het opladen van de iPhone.
De batterij opladen: Sluit de iPhone aan op een stopcontact met behulp van de meegeleverde
kabel en USB-lichtnetadapter.
Opmerking: Als u de iPhone op een stopcontact aansluit, kan een iCloud-reservekopie worden
gemaakt of draadloos een synchronisatie met iTunes worden uitgevoerd. Zie Een reservekopie
maken van de iPhone op pagina 163 en Synchroniseren met iTunes op pagina 17.
De batterij opladen en de iPhone synchroniseren via de computer: Sluit de iPhone op uw
computer aan met behulp van de meegeleverde kabel. U kunt de iPhone ook op uw computer
aansluiten met behulp van de meegeleverde kabel en het Dock (afzonderlijk verkrijgbaar).
Als u geen toetsenbord met een snelle USB 2.0 of 3.0-poort hebt, moet u de iPhone aansluiten
op een USB 2.0- of 3.0-poort op de computer.
Belangrijk: Als de iPhone is aangesloten op een computer die is uitgeschakeld of in de
sluimerstand staat, loopt de batterij van de iPhone mogelijk leeg in plaats van dat hij
wordt opgeladen.
Het batterijsymbool in de rechterbovenhoek van het scherm geeft de status van de batterij aan.
Bezig met opladen
Opgeladen
Hoofdstuk 3    Basiskenmerken
38
Het batterijpercentage weergeven: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Gebruik' en schakel de
optie onder 'Batterijgebruik' in.
Als u de batterij oplaadt terwijl u de iPhone synchroniseert of gebruikt, duurt het opladen
mogelijk langer.
Belangrijk: Als de batterij van de iPhone bijna leeg is, wordt een van de volgende afbeeldingen
weergegeven om aan te geven dat de iPhone eerst tien minuten moet worden opgeladen
voordat u het apparaat weer kunt gebruiken. Als de batterij van de iPhone helemaal leeg is, kan
het scherm twee minuten lang zwart zijn voordat een van deze afbeeldingen verschijnt.
of
Oplaadbare batterijen kunnen slechts een beperkt aantal malen worden opgeladen en moeten
uiteindelijk worden vervangen.
De batterij vervangen: De batterij van de iPhone mag alleen worden vervangen door een door
Apple erkende serviceaanbieder. Ga naar http://www.apple.com/nl/batteries/replacements.html.
Hoofdstuk 3    Basiskenmerken
39
Siri
4
Wat is Siri?
Siri is een intelligente persoonlijke assistent die u gewoon vragen kunt stellen. Siri begrijpt
gewone spreektaal, zodat u geen specifieke commando's hoeft te leren of trefwoorden hoeft te
onthouden. U kunt op verschillende manieren dingen vragen. U kunt bijvoorbeeld 'Set the alarm
for 6:30 a.m.' of 'Wake me at 6:30 in the morning' zeggen. Siri begrijpt in beide gevallen wat
u bedoelt.
WAARSCHUWING: Zie Belangrijke veiligheidsinformatie op pagina 158 voor belangrijke
informatie over het voorkomen van afleiding tijdens het rijden.
Opmerking: Siri is beschikbaar op de iPhone 4S of een nieuwer model en voor het gebruik van
Siri is internettoegang vereist. Er kunnen kosten voor mobiele gegevens in rekening worden
gebracht. Siri is mogelijk niet in alle talen of landen beschikbaar en de voorzieningen van Siri
kunnen per land verschillen.
U kunt met Siri een bericht opstellen en versturen, een afspraak in uw agenda zetten,
telefoneren, een routebeschrijving opvragen, een herinnering instellen, op het internet zoeken
en nog veel meer, en dat eenvoudigweg met uw stem. Siri stelt een vraag als er nadere uitleg of
meer informatie nodig is. Siri maakt ook gebruik van informatie in uw lijst met contactpersonen,
uw muziekbibliotheek, agenda's, herinneringen en dergelijke om te begrijpen wat u bedoelt.
Siri kan probleemloos overweg met de meeste ingebouwde apps op de iPhone en maakt zo
nodig gebruik van de zoek- en locatievoorzieningen. U kunt Siri ook vragen een app voor u
te openen.
U kunt van alles tegen Siri zeggen. Hier zijn nog enkele voorbeelden:
••
'Call Joe'
••
'Set the timer for 30 minutes'
••
'Directions to the nearest Apple store'
••
'Is it going to rain tomorrow?'
••
'Open Passbook'
••
'Post to Facebook'
••
'Tweet'
40
Siri gebruiken
Siri activeren
Om Siri te starten, hoeft u alleen maar op een knop te drukken.
Siri activeren: Druk op de thuisknop ( ) totdat het scherm van Siri verschijnt. Tik op
'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Siri' als u Siri niet hebt ingeschakeld bij de configuratie van
de iPhone.
U hoort twee korte pieptonen en de tekst 'Waarmee kan ik je van dienst zijn?' verschijnt op het
scherm.
U kunt nu gaan spreken. Het microfoonsymbool licht op, zodat u weet dat Siri u hoort praten.
Wanneer u een gesprek met Siri voert, tikt u op het microfoonsymbool wanneer u weer iets
wilt zeggen.
Siri wacht tot u uitgesproken bent, maar u kunt ook op het microfoonsymbool tikken om aan
te geven dat u klaar bent. Dit is met name handig wanneer er veel achtergrondgeluid is. Ook
kunt u hierdoor het gesprek met Siri sneller laten verlopen, omdat Siri niet op een stilte hoeft
te wachten.
Wanneer u uitgesproken bent, krijgt u te zien wat Siri heeft gehoord en krijgt u antwoord. Siri
komt vaak met informatie die verband houdt met uw vraag en die u mogelijk verder helpt. Als
de informatie verband houdt met een app, bijvoorbeeld een sms'je dat u hebt opgesteld of een
locatie waarnaar u hebt gevraagd, tikt u op het scherm om de app te openen en daarmee verder
te werken.
Hier ziet u wat Siri
heeft verstaan.
Antwoord van Siri
Gerelateerde
informatie: tik om
de app te openen.
Tik hierop om tegen
Siri te spreken.
Siri kan u om nadere uitleg vragen als dat nodig is om een verzoek te kunnen uitvoeren. Als u
Siri bijvoorbeeld vraagt om u eraan te herinneren dat u uw moeder moet bellen, kan Siri vragen
hoe laat u daaraan herinnerd wilt worden.
Een verzoek annuleren: Zeg 'cancel', tik op of druk op de thuisknop ( ).
Een telefoongesprek beëindigen dat u met Siri bent begonnen: Voordat de Telefoon-app
wordt geopend, drukt u op de thuisknop ( ). Als Telefoon al is geopend, tikt u op 'Stop'.
Hoofdstuk 4    Siri
41
Siri meer informatie over uzelf geven
Hoe meer Siri over u weet, hoe beter Siri u met deze informatie kan helpen. Siri ontleent
informatie over u aan uw kaart met persoonlijke informatie ('Mijn info') in Contacten.
Siri vertellen wie u bent: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Siri' > 'Mijn info' en tik vervolgens
op uw naam.
Voer uw privé- en werkadres op uw kaart in, zodat u bijvoorbeeld tegen Siri kunt zeggen: 'How
do I get home?' en 'Remind me to call Bob when I get to work'.
Siri wil ook weten welke personen belangrijk voor u zijn. Zet deze relaties op de kaart met uw
persoonlijke informatie. Siri kan u daarbij helpen. Wanneer u Siri bijvoorbeeld voor het eerst
vraagt om uw zus te bellen, vraagt Siri wie uw zus is (als u die informatie nog niet op uw kaart
hebt opgenomen). Siri voegt die relatie aan uw kaart met persoonlijke informatie toe, zodat daar
de volgende keer niet meer naar hoeft te worden gevraagd.
U kunt in Contacten kaarten aanmaken voor al uw belangrijke relaties en daarbij informatie
opnemen als telefoonnummers, e-mailadressen, privé- en werkadressen en bijnamen die
u gebruikt.
Hulpinformatie op het scherm
Siri geeft op het scherm voorbeelden van dingen die u kunt zeggen. Vraag Siri 'What can you
do?' of tik op nadat u Siri hebt geactiveerd. Siri geeft een lijst met ondersteunde apps weer en
een voorbeeldverzoek. Tik op een onderdeel in de lijst om meer voorbeelden te zien.
Houd bij oor
U kunt tegen Siri beginnen te praten door de iPhone naar uw oor te brengen alsof u een
telefoongesprek wilt voeren. Als het scherm niet actief is, drukt u eerst op de sluimerknop of de
thuisknop. U hoort twee korte pieptonen om aan te geven dat Siri luistert. U kunt nu praten.
'Houd bij oor' inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Siri'.
Hoofdstuk 4    Siri
42
Als Siri niet reageert wanneer u de iPhone naar uw oor brengt, begint u met het scherm naar u
toe, zodat uw hand bij de opwaartse beweging draait.
Siri handsfree gebruiken
U kunt Siri gebruiken in combinatie met de headset die bij de iPhone is geleverd of met andere
compatibele headsets met een kabel of Bluetooth-headsets.
Siri gebruiken in combinatie met een headset: Houd de selectieknop (of de knop voor het
starten van een gesprek op een Bluetooth-headset) ingedrukt.
Om een gesprek met Siri voort te zetten, drukt u telkens wanneer u iets wilt zeggen de knop in
en houdt u deze ingedrukt.
Wanneer u een headset gebruikt, geeft Siri u gesproken antwoorden. Siri leest de door u
gedicteerde sms'jes en e-mails hardop voor voordat ze worden verstuurd. Zo kunt u het bericht
eventueel nog aanpassen. Siri leest ook het onderwerp van een herinnering voor voordat de
herinnering wordt aangemaakt.
Locatievoorzieningen
Siri kent locaties (op de iPhone 4S of een nieuwer model) zoals 'current', 'home' en 'work' en kan
u daarom aan een bepaalde taak herinneren wanneer u ergens weggaat of aankomt. Wanneer u
Siri vraagt om u eraan te herinneren dat u uw dochter moet bellen zodra u weggaat van kantoor,
doet Siri dat.
Locatiegegevens worden niet buiten de iPhone bijgehouden of bewaard. Als u
'Locatievoorzieningen' uitschakelt, kunt u Siri wel gebruiken, maar Siri doet dan niets waarvoor
locatiegegevens nodig zijn.
'Locatievoorzieningen' voor Siri uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Privacy' >
'Locatievoorzieningen'.
Voorzieningen voor mensen met een beperking
Siri kan door blinden en slechtzienden worden gebruikt via VoiceOver, de schermlezer die in
iOS is ingebouwd. VoiceOver geeft een gesproken beschrijving van wat er op het scherm te zien
is, ook de tekst van antwoorden die Siri geeft, zodat u de iPhone kunt gebruiken zonder dat u
deze ziet.
VoiceOver inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid'.
Wanneer u VoiceOver inschakelt, worden ook meldingen hardop voorgelezen. Zie VoiceOver op
pagina 125 voor meer informatie.
Hoofdstuk 4    Siri
43
Opties voor Siri instellen
Siri in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Siri'.
Opmerking: Wanneer u Siri uitschakelt, wordt Siri opnieuw ingesteld en zal Siri opnieuw moeten
wennen aan uw stem en accent.
Opties voor Siri instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Siri'.
••
Taal: Selecteer de taal waarin u met Siri wilt praten.
••
Stemfeedback: Siri spreekt standaard alleen antwoorden uit wanneer u de iPhone bij uw oor
houdt of een headset gebruikt. Als u wilt dat Siri antwoorden altijd uitspreekt, selecteert u de
optie 'Altijd'.
••
Mijn info: Laat Siri weten welke kaart in Contacten uw persoonlijke gegevens bevat. Zie Siri
meer informatie over uzelf geven op pagina 42.
••
Houd bij oor: U kunt tegen Siri praten door de iPhone naar uw oor te brengen wanneer
het scherm is ingeschakeld. U kunt deze voorziening in- of uitschakelen in 'Instellingen' >
'Algemeen' > 'Siri'.
Toegang tot Siri toestaan of blokkeren wanneer de iPhone met een toegangscode is
vergrendeld: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Codeslot'.
U kunt Siri ook uitschakelen door beperkingen in te stellen. Zie Beperkingen op pagina 149.
Restaurants
Siri werkt met onder andere Yelp en OpenTable om informatie te geven over restaurants en
u te helpen bij het maken van reserveringen. U kunt restaurants zoeken op basis van keuken,
prijs, locatie, de aanwezigheid van een terras of een combinatie van deze opties. Siri kan u
beschikbare foto's, het aantal sterren van Yelp, het prijsniveau en recensies tonen. Voor meer
informatie gebruikt u de apps Yelp en OpenTable. Als u deze apps nog niet hebt geïnstalleerd,
wordt gevraagd of u ze wilt downloaden.
Gedetailleerde informatie over een restaurant bekijken: Tik op een restaurant dat door Siri
wordt voorgesteld.
Tik hierop om recensies
van Yelp te bekijken.
Tik hierop om te
reserveren via OpenTable.
Tik hierop om het
restaurant te bellen.
Tik hier om de website
te bezoeken.
Tik hierop om de locatie
te zoeken in Kaarten.
Hoofdstuk 4    Siri
44
Films
U kunt Siri vragen welke films er draaien of waar u een bepaalde film kunt zien. Ook kunt u
ontdekken waar een film in première is gegaan, wie de regisseur is en welke prijzen de film
heeft gewonnen. Siri geeft informatie over de locaties van bioscopen, aanvangstijden en Rotten
Tomato-recensies.
Gedetailleerde informatie over een film bekijken: Tik op een film die door Siri
wordt voorgesteld.
Tik hierop om de
trailer te bekijken.
Tik hierop om Rotten
Tomato-recensies te
lezen.
Tik hierop om te zien
waar en hoe laat de
film draait.
Sport
Siri weet veel over sport, bijvoorbeeld over honkbal, basketbal, rugby, voetbal en hockey. U kunt
Siri vragen om informatie over wedstrijdschema's, uitslagen van wedstrijden in het lopende
seizoen of de huidige stand van wedstrijden. Ook kunt u Siri vragen om u de statistieken van een
speler te laten zien en deze met de statistieken van andere spelers te vergelijken. Siri houdt ook
teamrecords bij. Hier zijn enkele dingen die u zou kunnen vragen:
••
'What was the score of the last Giants game?'
••
'What are the National League standings?'
••
'When is the Chicago Cubs first game of the season?'
Dicteren
Als Siri is ingeschakeld, kunt u tekst ook dicteren. Zie Dicteren op pagina 28.
U kunt e-mails, sms'jes en andere tekst invoeren door rechtstreeks tegen Siri te praten, maar
misschien dicteert u de tekst liever. Wanneer u de dicteerfunctie gebruikt, kunt u een bericht
bewerken en hoeft u niet de gehele tekst te vervangen. Met de dicteerfunctie kunt u tijdens het
opstellen van een bericht ook langer nadenken.
Siri denkt, wanneer er een stilte valt, dat u uitgepraat bent en formuleert dan een antwoord.
Hoewel u hierdoor op een heel natuurlijke manier met Siri kunt praten, kan het zijn dat Siri u
onderbreekt voordat u klaar bent met uw verhaal, omdat u te lang pauzeert. Wanneer u tekst
dicteert, kunt u zo vaak stoppen met praten als u wilt en verder praten wanneer u zover bent.
Hoofdstuk 4    Siri
45
U kunt ook met Siri aan uw tekst beginnen en daarna overschakelen op de dicteerfunctie. U kunt
bijvoorbeeld een e-mail opstellen met Siri en dan op het concept tikken om het bericht in Mail
te openen. In Mail kunt u het bericht afmaken of bewerken en andere wijzigingen aanbrengen,
bijvoorbeeld geadresseerden toevoegen of verwijderen, het onderwerp aanpassen of een
andere account kiezen waarmee u de e-mail wilt versturen.
Siri corrigeren
Problemen met de verstaanbaarheid
Siri kan soms moeite hebben om te verstaan wat u zegt, bijvoorbeeld in een lawaaiige
omgeving. Als u met een accent praat, duurt het misschien enige tijd voordat Siri aan uw stem
gewend is. Als Siri niet goed heeft gehoord wat u zei, kunt u correcties aanbrengen.
U ziet op het scherm wat Siri heeft verstaan en wat Siri's antwoord is.
Corrigeren wat Siri heeft verstaan: Tik in de tekstballon met de tekst die Siri heeft verstaan.
Wijzig uw verzoek door te typen of tik op op het toetsenbord om te dicteren.
Zie Dicteren op pagina 45 voor meer informatie over dicteren.
Als bepaalde tekst blauw wordt onderstreept, kunt u erop tikken om Siri alternatieven te laten
geven. Tik op een van de alternatieven of vervang de tekst door te typen of te dicteren.
Siri sprekend corrigeren: Tik op en formuleer uw vraag opnieuw of verduidelijk deze.
Bijvoorbeeld: 'I meant Boston.'.
Wanneer u Siri corrigeert, zeg dan niet wat u niet wilt, maar vertel Siri wat u wel wilt.
Een e-mail of sms'je corrigeren: Als Siri u vraagt of u het bericht wilt versturen, kunt u dingen
zeggen als:
••
'Change it to: Call me tomorrow.'
••
'Add: See you there question mark.'
••
'No, send it to Bob.'
••
'No.' (Om het bericht te bewaren zonder het te versturen.)
••
'Cancel'
Als u wilt dat Siri het bericht voorleest, zegt u 'Read it back to me' of 'Read me the message'. Als
het bericht juist is, kunt u bijvoorbeeld zeggen: 'Yes, send it'.
Lawaaiige omgeving
Hou de iPhone in een lawaaiige omgeving dicht bij uw mond, maar spreek niet rechtstreeks
in de onderrand. Blijf duidelijk en op een natuurlijke manier praten. Tik op wanneer u
uitgesproken bent.
U kunt ook de iPhone bij uw oor houden om tegen Siri te praten.
Netwerkverbinding
Het kan zijn dat Siri u vertelt dat er problemen zijn met het maken van een netwerkverbinding.
Aangezien Siri voor spraakherkenning en andere voorzieningen gebruikmaakt van servers van
Apple, hebt u een goede mobiele 3G-, 4G of LTE-verbinding of een goede Wi-Fi-verbinding met
het internet nodig.
Hoofdstuk 4    Siri
46
5
Telefoon
Telefoongesprekken
Bellen
Bellen met de iPhone is heel eenvoudig: u tikt op een naam of nummer in de lijst met
contactpersonen, u vertelt Siri dat u iemand wilt bellen (op de iPhone 4S of een nieuwer model),
u tikt op een van uw favorieten of u tikt op een recent gesprek om terug te bellen.
Tik hierop om een lijst
met alle voicemailberichten te bekijken.
Tik hierop om handmatig een
nummer in te voeren.
Tik hierop om iemand in uw lijst met
contactpersonen te bellen, te e-mailen
of te sms'en.
Tik hierop om alle recente binnenkomende en
uitgaande gesprekken te bekijken om iemand
terug te bellen of meer informatie te zien. De rode
badge geeft aan hoeveel oproepen u hebt gemist.
Met één tikje belt u een favoriete contactpersoon.
WAARSCHUWING: Zie Belangrijke veiligheidsinformatie op pagina 158 voor belangrijke
informatie over het voorkomen van afleiding.
Met de knoppen onder in het scherm hebt u snel toegang tot uw favorieten, recente
gesprekken, uw contactpersonen en een numeriek toetsenblok waarmee u handmatig een
nummer kunt kiezen.
47
Handmatig een nummer kiezen: Tik op 'Toetsen', voer het nummer in en tik vervolgens op 'Bel'.
••
Een nummer in het toetsgedeelte plakken: Tik boven de toetsen op het scherm en tik op 'Plak'.
••
Een zachte pauze (2 seconden) invoeren: Tik op de toets “*” totdat een komma
wordt weergegeven.
••
Een harde pauze invoeren (zodat het kiezen van een nummer wordt onderbroken totdat u op de
toets 'Bel' tikt): Tik op de toets “*” totdat een puntkomma wordt weergegeven.
••
Het laatst gekozen nummer opnieuw kiezen: Tik op 'Toetsen', vervolgens op 'Bel' om het
nummer weer te geven en tik nogmaals op 'Bel'.
Een contactpersoon aan uw favorieten toevoegen: Tik in Contacten op 'Zet in favorieten' onder
in een contactkaart. Tik op 'Wijzig' om de favorietenlijst te verwijderen of opnieuw te ordenen.
Siri of Stembediening gebruiken: Houd de thuisknop ingedrukt ( ), zeg call of dial en zeg
de naam of het nummer. U kunt at home, work of mobile toevoegen. Zie Hoofdstuk 4, Siri, op
pagina 40 en Stembediening op pagina 29.
U kunt het best de volledige naam uitspreken van de persoon die u belt. Wanneer u een
nummer selecteert met voicedialing, moet u elk getal afzonderlijk uitspreken. Zeg bijvoorbeeld
vier een vijf, vijf vijf vijf, een twee een twee. Als u in de Verenigde Staten het netnummer '800' wilt
kiezen, kunt u achthonderd zeggen.
Gesprekken ontvangen
Een gesprek beantwoorden: Tik op 'Antwoord'. Als de iPhone is vergrendeld, versleept u de
schuifknop. U kunt ook op de selectieknop van uw headset drukken.
Het geluid van een inkomend gesprek uitschakelen: Druk op de sluimerknop of op een
van de volumeknoppen. Nadat u het geluid hebt uitgeschakeld, kunt u het gesprek gewoon
beantwoorden, totdat het naar de voicemail wordt doorgestuurd.
Een inkomend gesprek beantwoorden met een sms-bericht: Veeg over
omhoog,
tik op 'Antwoord met bericht' en kies een antwoord of tik op 'Aangepast'. Om uw eigen
standaardantwoorden aan te maken, tikt u op 'Instellingen' > 'Telefoon' > 'Antwoord met bericht'
en vervangt u een van de standaardberichten.
Uzelf eraan herinneren een inkomend gesprek te beantwoorden: Veeg over
omhoog, tik
op 'Herinner mij hieraan' en geef aan wanneer u de herinnering wilt ontvangen.
Een gesprek weigeren en direct doorsturen naar uw voicemail: Voer een van de volgende
handelingen uit:
••
Druk snel tweemaal op de sluimerknop.
••
Houd de selectieknop op uw headset ongeveer twee seconden ingedrukt. Er klinken twee
lage pieptonen om te bevestigen dat het gesprek is geweigerd.
••
Tik op 'Weiger' (als de iPhone niet in de sluimerstand staat op het moment dat het gesprek
binnenkomt).
Hoofdstuk 5    Telefoon
48
Gesprekken blokkeren en internetverbinding via Wi-Fi toestaan: Tik op 'Instellingen', schakel
'Vliegtuigmodus' in en tik vervolgens op 'Wi-Fi' om Wi-Fi in te schakelen.
De iPhone instellen op 'Niet storen' ( ): Tik op 'Instellingen' en schakel 'Niet storen' in. Zie Niet
storen en berichtgevingen op pagina 143.
Als de iPhone is uitgeschakeld, de vliegtuigmodus is geactiveerd of de instelling 'Niet storen' is
ingeschakeld, worden inkomende gesprekken direct doorgestuurd naar uw voicemail.
De weergave op het scherm tijdens een gesprek
Tijdens een gesprek worden verschillende gespreksopties op het scherm weergegeven.
Tik hierop om het geluid van
het gesprek uit te schakelen.
iPhone 4 of een nieuwer model:
Houd uw vinger hierop om het
gesprek in de wacht te zetten.
Tik hierop om een
nummer te kiezen
of een nummer in
te voeren.
U kunt de speaker
of een Bluetoothapparaat gebruiken.
Tik hier om
nog een
gesprek te
starten.
Tik hierop om
een FaceTimevideogesprek te
starten.
Tik hier voor
gegevens over de
contactpersoon.
Tijdens een gesprek een andere app gebruiken: Druk op de thuisknop ( ) en open de app. Tik
op de groene balk boven in het scherm om terug te keren naar het gesprek.
Een gesprek beëindigen: Tik op 'Stop'. U kunt ook op de selectieknop van uw headset drukken.
Reageren op een tweede binnenkomend gesprek: ••
Het gesprek negeren en naar uw voicemail doorsturen: Tik op 'Negeer'.
••
Het huidige gesprek in de wacht plaatsen en het binnenkomende gesprek beantwoorden: Tik op
'In wacht en antwoord'.
••
Het eerste gesprek beëindigen en het nieuwe gesprek beantwoorden: Als u van een gsm-netwerk
gebruikmaakt, tikt u op 'Stop en antwoord'. Als u van een CDMA-netwerk gebruikmaakt, tikt u
op 'Stop gesprek' en wanneer de tweede beller terugbelt, tikt u op 'Antwoord' of versleept u
de schuifknop als de telefoon is vergrendeld.
Als u op dat moment een FaceTime-videogesprek voert, kunt u dit videogesprek beëindigen en
het binnenkomende gesprek aannemen of weigeren.
Schakelen tussen gesprekken: Tik op 'Wissel'. Het actieve gesprek wordt in de wacht gezet. Als
u van een CDMA-netwerk gebruikmaakt, kunt u niet wisselen tussen gesprekken als het tweede
gesprek een uitgaand gesprek was. U kunt de gesprekken wel samenvoegen. Als u het tweede
gesprek of het samengevoegde gesprek beëindigt, worden beide gesprekken beëindigd.
Gesprekken samenvoegen: Tik op 'Voeg samen'. Als u van een CDMA-netwerk gebruikmaakt,
kunt u geen gesprekken samenvoegen als het tweede gesprek een binnenkomend gesprek was.
Hoofdstuk 5    Telefoon
49
Conferentiegesprekken
Als u van een gsm-netwerk gebruikmaakt, kunt u een conferentiegesprek opzetten met
maximaal vijf mensen tegelijk (afhankelijk van uw aanbieder).
Een conferentiegesprek starten Tik terwijl u een gesprek voert op 'Voeg gesprek toe', breng
een nieuw gesprek tot stand en tik vervolgens op 'Voeg samen'. Herhaal deze stappen als u meer
mensen aan het conferentiegesprek wilt toevoegen.
••
Eén gesprek beëindigen: Tik op 'Conferentie', tik op
naast de persoon waarmee u het
gesprek wilt beëindigen en tik vervolgens op 'Stop gesprek'.
••
Privé met één persoon praten: Tik op 'Conferentie' en tik op 'Privé' naast de persoon. Tik op
'voeg samen' om naar het conferentiegesprek terug te keren.
••
Een binnenkomende beller toevoegen: Tik op 'In wacht en antwoord' en tik vervolgens op 'voeg
samen'.
Opmerking: U kunt geen FaceTime-videogesprek voeren terwijl u een conferentiegesprek voert.
Bluetooth-apparaten gebruiken
Raadpleeg de documentatie bij het Bluetooth-apparaat voor informatie over het gebruik van het
apparaat. Zie Een Bluetooth-apparaat koppelen op pagina 35.
Het Bluetooth-apparaat omzeilen: ••
Beantwoord een gesprek door op het scherm van de iPhone te tikken.
••
Tik tijdens een gesprek op 'Audio' en selecteer 'iPhone' of 'Luidspreker'.
••
Schakel Bluetooth uit in 'Instellingen' > 'Bluetooth'.
••
Schakel het Bluetooth-apparaat uit of zorg dat het apparaat buiten bereik is. Een verbinding
tussen een Bluetooth-apparaat en de iPhone is alleen mogelijk binnen een bereik van circa
10 meter.
Alarmnummers bellen
Een alarmnummer bellen terwijl de iPhone is vergrendeld: Tik in het scherm 'Voer
toegangscode in' op 'Noodoproep'.
Belangrijk: Met de iPhone kan op veel locaties een alarmnummer worden gebeld op
voorwaarde dat er mobiele voorzieningen beschikbaar zijn. Er kan echter niet op worden
gerekend in noodgevallen. Sommige mobiele netwerken kunnen een noodoproep van een
iPhone niet ontvangen als de iPhone niet is geactiveerd, als de iPhone niet compatibel is met
of niet is geconfigureerd om te functioneren met een bepaald mobiel netwerk of (indien
van toepassing), als de iPhone geen simkaart heeft of als de simkaart is vergrendeld met
een pincode.
In de Verenigde Staten wordt informatie over uw locatie (indien beschikbaar) naar de hulpdienst
verzonden wanneer u het alarmnummer 911 belt.
Als u van een CDMA-netwerk gebruikmaakt en een noodoproep wordt beëindigd, activeert
de iPhone de noodoproepmodus gedurende enkele minuten, zodat hulpdiensten u kunnen
terugbellen. Gedurende deze tijd wordt de overdracht van gegevens en sms'jes geblokkeerd.
De noodoproepmodus (CDMA) afsluiten: Voer een van de volgende handelingen uit:
••
Tik op de terugknop.
••
Druk op de sluimerknop of de thuisknop ( ).
••
Gebruik het toetsenblok om een ander telefoonnummer dan een alarmnummer te kiezen.
Hoofdstuk 5    Telefoon
50
FaceTime
Met de iPhone 4 of een nieuwer model kunt u een videogesprek voeren met iedereen
die beschikt over een Mac of iOS-apparaat met FaceTime. Via de FaceTime-camera kan uw
gesprekspartner u zien. Schakel naar de iSight-camera aan de achterzijde om te delen wat u om
u heen ziet.
Opmerking: Op de iPhone 3GS of de iPhone 4 hebt u een Wi-Fi-verbinding met het internet
nodig. Op de iPhone 4S of een nieuwer model kunt u ook FaceTime-gesprekken voeren via een
mobiele dataverbinding. Er kunnen kosten voor mobiele gegevens in rekening worden gebracht.
Tik op Instellingen' > 'Algemeen' > 'Mobiel netwerk' om het gebruik van mobiele data door
FaceTime uit te schakelen.
Een FaceTime-gesprek voeren: Selecteer in Contacten een contactpersoon, tik op 'FaceTime' en
vervolgens op het telefoonnummer of e-mailadres dat deze persoon voor FaceTime gebruikt.
Om iemand te bellen die een iPhone 4 of een nieuwer model heeft, kunt u eerst een
telefoongesprek starten en vervolgens op 'FaceTime' tikken.
Sleep uw afbeelding
naar een van de hoeken.
Geluid uit (u kunt
alles horen en zien;
de beller kan alles
zien, maar niet horen).
Tik hierop om te
schakelen tussen
camera's.
Opmerking: Wanneer u een FaceTime-videogesprek voert, wordt uw telefoonnummer
weergegeven, zelfs als nummerherkenning is geblokkeerd of uitgeschakeld.
Siri of Stembediening gebruiken: Houd de thuisknop ( ) ingedrukt en zeg 'FaceTime', gevolgd
door de naam van de persoon met wie u het FaceTime-videogesprek wilt voeren.
Opties voor FaceTime instellen: Tik op 'Instellingen' > 'FaceTime' om het volgende te doen:
••
FaceTime in- of uitschakelen
••
Uw Apple ID of een e-mailadres voor het ontvangen van FaceTime-gesprekken instellen
Visual Voicemail
Met Visual Voicemail kunt u een lijst met uw voicemailberichten weergeven. Vervolgens kunt
u selecteren welke berichten u wilt afluisteren of verwijderen, zonder dat u naar instructies of
eerdere berichten hoeft te luisteren. Het getal op het Voicemail-symbool geeft aan hoeveel
berichten u nog moet beluisteren.
Visual Voicemail instellen: De eerste keer dat u op 'Voicemail' tikt, wordt u gevraagd een
wachtwoord voor uw voicemail in te stellen en de begroeting voor uw voicemail op te nemen.
Hoofdstuk 5    Telefoon
51
Een voicemailbericht afluisteren: Tik op 'Voicemail' en tik vervolgens op een bericht. Als u het
bericht nogmaals wilt beluisteren, selecteert u het bericht en tikt u op . Als Visual Voicemail niet
beschikbaar is voor uw abonnement, tikt u op 'Voicemail' en volgt u de gesproken aanwijzingen.
Voicemail ophalen vanaf een andere telefoon: Selecteer uw eigen nummer of het nummer
voor externe toegang van uw aanbieder.
Niet-beluisterde berichten
Luidspreker (De knop
heeft de naam 'Audio' als
er een Bluetooth-apparaat
is aangesloten. Tik om de
audio-uitvoer te kiezen.)
Contactgegevens
Afspeel-/pauzeknop
Sleep de afspeelkop om
naar een bepaald punt
in het bericht te gaan.
Tik hier om terug te bellen.
Berichten worden bewaard totdat u ze verwijdert of totdat ze door uw aanbieder worden gewist.
Een bericht verwijderen: Veeg over het bericht of tik erop en tik vervolgens op 'Verwijder'.
Opmerking: In sommige landen worden verwijderde berichten door de aanbieder
permanent gewist.
Verwijderde berichten beheren: Tik op 'Verwijderde berichten' (onder in de berichtenlijst) en
doe het volgende:
••
Een verwijderd bericht afluisteren: Tik op het bericht.
••
Een verwijderd bericht herstellen: Tik op het bericht en tik vervolgens op 'Herstel'.
••
Berichten permanent verwijderen: Tik op 'Wis alles'.
De begroeting wijzigen Tik achtereenvolgens op 'Voicemail', 'Begroeting', 'Aangepast' en
'Neem op' en spreek uw begroeting in. Tik op 'Standaard' als u de algemene begroeting van uw
aanbieder wilt gebruiken.
Een geluidssignaal instellen voor de ontvangst van nieuwe voicemailberichten: Tik op
'Instellingen' > 'Geluiden' > 'Nieuwe voicemail'.
Opmerking: Als het belsignaal is uitgeschakeld, geeft de iPhone geen geluid weer bij een
nieuw voicemailbericht.
Het wachtwoord voor uw voicemail wijzigen: Tik op 'Instellingen' > 'Telefoon' > 'Wijzig
voicemailwachtwoord'.
Hoofdstuk 5    Telefoon
52
Contacten
In het scherm 'Info' van een contactpersoon kunt u met één tikje bellen, een
e-mailbericht versturen of de locatie van de contactpersoon op een kaart weergeven. Zie
Hoofdstuk 25, Contacten, op pagina 109.
Doorschakelen, wisselgesprekken en nummerherkenning
De volgende informatie is alleen van toepassing op gsm-netwerken. Neem bij CDMA-netwerken
contact op met uw aanbieder voor informatie over het inschakelen en gebruiken van deze
voorzieningen. Zie support.apple.com/kb/HT4515?viewlocale=nl_NL.
Gesprekken doorschakelen in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Telefoon' >
'Doorschakelen'. Het doorschakelsymbool ( ) verschijnt in de statusbalk als doorschakelen is
ingeschakeld. U moet zich binnen het bereik van het mobiele netwerk bevinden wanneer u
de voorziening voor doorschakelen inschakelt op de iPhone, anders worden gesprekken niet
doorgeschakeld. FaceTime-gesprekken worden niet doorgeschakeld.
Wisselgesprekken in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Telefoon' > 'Wisselgesprek'.
Als u bezig bent met een gesprek en de wisselgesprekfunctie is uitgeschakeld, worden
binnenkomende gesprekken direct naar uw voicemail doorgestuurd.
De nummerherkenningsfunctie in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Telefoon' >
'Nummerherkenning'.
Opmerking: Wanneer u een FaceTime-videogesprek voert, wordt uw telefoonnummer
weergegeven, zelfs als nummerherkenning is uitgeschakeld.
Beltonen, belsignaal aan- of uitschakelen en de stille modus
De iPhone bevat beltonen die u kunt gebruiken voor binnenkomende gesprekken, de wekker en
de timer. U kunt ook beltonen van nummers in iTunes kopen. Zie Hoofdstuk 22, iTunes Store, op
pagina 103.
De standaardbeltoon instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Geluiden' > 'Beltoon'.
Het belsignaal in- of uitschakelen: Schuif de schakelaar aan de zijkant van de iPhone omhoog
of omlaag.
Belangrijk: Als u het belsignaal hebt uitgeschakeld, wordt het geluid van de wekker nog
wel weergegeven.
De trilfunctie in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Geluiden'.
Een andere beltoon aan een contactpersoon toewijzen: Selecteer een contactpersoon in
'Contacten', tik op 'Wijzig', tik vervolgens op 'Beltoon' en selecteer een beltoon.
Zie Geluiden op pagina 151 voor meer informatie.
Internationale gesprekken
Neem contact op met uw aanbieder of ga naar de website van uw aanbieder voor informatie
over internationale gesprekken vanuit uw eigen land en informatie over tarieven en mogelijke
andere kosten.
Als u in het buitenland verblijft, kunt u mogelijk telefoongesprekken met de iPhone voeren,
sms'jes versturen en ontvangen en werken met apps waarvoor u toegang nodig hebt tot het
internet, afhankelijk van de beschikbare netwerken.
Hoofdstuk 5    Telefoon
53
Internationale roaming activeren: Neem voor meer informatie over beschikbaarheid en
tarieven contact op met uw aanbieder.
Belangrijk: Voor telefoongesprekken, sms'jes en dataroaming kunnen kosten in rekening
worden gebracht. Als u kosten voor dataroaming wilt vermijden, moet u gespreksroaming en
dataroaming uitschakelen.
Als u een iPhone 4S of een nieuwer model hebt die is geactiveerd voor een CDMA-netwerk, kunt
u mogelijk roamen via gsm-netwerken als in de telefoon een simkaart is geïnstalleerd. Tijdens
het roamen via een gsm-netwerk heeft de iPhone toegang tot gsm-netwerkvoorzieningen.
Hieraan zijn mogelijk kosten verbonden. Neem voor meer informatie contact op met
uw aanbieder.
Netwerkopties instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Mobiel netwerk' om het volgende
te doen:
••
Dataroaming in- of uitschakelen.
••
Mobiele data in- of uitschakelen.
••
Gespreksroaming in- of uitschakelen (CDMA).
••
Gsm-netwerken gebruiken in het buitenland (CDMA).
Mobiele voorzieningen uitschakelen: Tik op 'Instellingen', schakel 'Vliegtuigmodus' in en tik
vervolgens op 'Wi-Fi' om Wi-Fi in te schakelen. Binnenkomende gesprekken worden direct
doorgestuurd naar uw voicemail. Als u mobiele voorzieningen weer wilt inschakelen, schakelt u
'Vliegtuigmodus' uit.
Automatisch het landnummer toevoegen voor gesprekken in het buitenland: Tik op
'Instellingen' > 'Telefoon' en schakel vervolgens 'Nummerassistentie' in. Zo kunt u gewoon
gebruikmaken van uw contactgegevens en favorieten als u in het buitenland wilt bellen.
Een aanbieder kiezen: Tik op 'Instellingen' > 'Aanbieder'. Deze optie is alleen beschikbaar
als u zich buiten het netwerk van uw aanbieder bevindt en bij aanbieders die een
roamingovereenkomst met uw aanbieder hebben gesloten. Zie Aanbieder op pagina 145.
Voicemail ophalen als Visual Voicemail niet beschikbaar is: Kies uw eigen nummer (met CDMA
kiest u uw eigen nummer gevolgd door '#') of houd '1' op het numerieke toetsenblok ingedrukt.
Opties voor Telefoon instellen
Tik op 'Instellingen' > 'Telefoon' om het volgende te doen:
••
Het telefoonnummer van uw iPhone weergeven
••
De standaardberichten voor het beantwoorden van inkomende gesprekken wijzigen
••
De doorschakelfunctie, de wisselgesprekfunctie en de nummerherkenningsfunctie in of
uitschakelen (gsm)
••
TTY in- of uitschakelen
••
Uw voicemailwachtwoord wijzigen (gsm)
••
Een pincode invoeren waarmee uw simkaart wordt ontgrendeld wanneer u de iPhone
inschakelt (door sommige aanbieders vereist)
Tik op 'Instellingen' > 'FaceTime' om het volgende te doen:
••
FaceTime in- of uitschakelen
••
Uw Apple ID voor FaceTime gebruiken
••
Een e-mailadres voor FaceTime toevoegen
Hoofdstuk 5    Telefoon
54
••
Mobiele data in- of uitschakelen
Tik op 'Instellingen' > 'Geluiden' om het volgende te doen:
••
Beltonen en volume instellen
••
De trilfunctie instellen
••
Het geluid instellen voor nieuwe voicemailberichten
Hoofdstuk 5    Telefoon
55
6
Mail
E-mailberichten lezen
Tik hierop om postbussen
of accounts te wijzigen.
Tik hierop om
meerdere berichten
te verwijderen, te
verplaatsen of te
markeren.
Tik hierop om in deze
postbus te zoeken.
VIP
U kunt de lengte van de
voorvertoning wijzigen in
'Instellingen' > 'E-mail,
contacten, agenda's'.
Tik hierop om een
bericht op te stellen.
Een bericht markeren of markeren als ongelezen: Tik op . Als u meerdere berichten
tegelijkertijd wilt markeren, tikt u op 'Wijzig' in de berichtenlijst.
Berichten herkennen die specifiek aan u geadresseerd zijn: Tik op 'Instellingen' > 'E-mail,
contacten, agenda's' en schakel vervolgens 'Toon Aan/Kopie-label' in. Berichten met uw adres in
het veld 'Aan' of 'Kopie' worden in de berichtenlijst met een symbool aangeduid.
Alle geadresseerden van een bericht weergeven: Tik op het woord 'Details' in het veld 'Van'.
Tik op de naam of het e-mailadres van een geadresseerde om de contactgegevens van de
geadresseerde te bekijken of toe te voegen aan Contacten of uw VIP-lijst.
Voorkomen dat externe afbeeldingen worden gedownload: Tik op 'Instellingen' > 'E-mail,
contacten, agenda's' en schakel 'Laad afbeeldingen' uit.
Een koppeling openen: Tik op de koppeling om de standaardbewerking uit te voeren of
houd uw vinger erop om andere bewerkingen weer te geven. U kunt een adres bijvoorbeeld
toevoegen aan Contacten, of de locatie ervan weergeven in Kaarten. Een webkoppeling kunt u
toevoegen aan de leeslijst.
Een uitnodiging voor een vergadering of bijlage openen: Tik op het onderdeel. Als de bijlage
kan worden gebruikt door meerdere apps, houdt u uw vinger op de bijlage om de app te
selecteren waarmee u de bijlage wilt openen.
56
Een bijgesloten foto of video bewaren: Houd uw vinger op de foto of video en tik op 'Bewaar
afbeelding' of 'Bewaar video'. De foto of video wordt bewaard in uw Filmrol in de Foto's-app.
Nieuwe berichten laden: Veeg omlaag over de lijst met berichten of postbussen om de lijst
te vernieuwen.
••
Het aantal oudere berichten instellen dat wordt opgehaald: Tik op 'Instellingen' > 'E-mail,
contacten, agenda's' > 'Toon'.
Melding van nieuwe berichten voor een account uitschakelen: Tik op 'Instellingen' >
'Berichtgeving' > 'Mail' > accountnaam en schakel 'Berichtencentrum' uit.
De geluiden wijzigen die door Mail worden afgespeeld: Tik op 'Instellingen' > 'Geluiden'.
••
Het geluid voor nieuwe e-mail in elke account wijzigen: Tik op 'Instellingen' > 'Berichtgeving' >
'Mail' > accountnaam > 'Geluid voor nieuwe e-mail'.
••
Het geluid voor nieuwe e-mail van VIP's wijzigen: Tik op 'Instellingen' > 'Berichtgeving' > 'Mail' >
'VIP' > 'Geluid voor nieuwe e-mail'.
E-mailberichten versturen
Tik hierop om het adres in
het veld 'Van', 'Kopie' of
'Blinde kopie' te wijzigen.
Tik hierop om een foto
of video mee te sturen.
U kunt uw handtekening
wijzigen in 'Instellingen' >
'E-mail, contacten,
agenda's'.
Een bericht opstellen: Tik op en typ vervolgens een naam of e-mailadres. U kunt de namen
van geadresseerden verplaatsen tussen de verschillende velden, bijvoorbeeld van 'Aan' naar 'Cc'.
Als u meerdere e-mailaccounts hebt, kunt u op 'Van' tikken om een andere account te selecteren
waarmee u de e-mail wilt versturen.
Automatisch een blinde kopie van uitgaande berichten naar uzelf sturen: Tik op
'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' > 'Blinde kopie naar mij'.
Een conceptversie van een e-mail bewaren: Tik op 'Annuleer' en vervolgens op 'Bewaar'. Het
bericht wordt in de postbus 'Concepten' van de account bewaard. Houd uw vinger op om uw
bewaarde concepten te bekijken.
Een bericht beantwoorden: Tik op
en tik vervolgens op 'Antwoord'. De bijlagen die in de
vorm van bestanden of afbeeldingen aan het oorspronkelijke bericht waren gekoppeld, worden
niet opnieuw verzonden. Als u de bijlagen wel wilt meesturen, moet u het bericht doorsturen in
plaats van het te beantwoorden.
Een bericht doorsturen: Open een bericht, tik op
bijlagen bij het bericht worden ook meegestuurd.
en tik vervolgens op 'Stuur door'. De
Een gedeelte van het bericht dat u doorstuurt of waarop u reageert, citeren: Houd uw
vinger erop om tekst te selecteren. Sleep de greeppunten om de tekst te selecteren die u in uw
antwoord wilt opnemen en tik vervolgens op .
••
Het inspringniveau wijzigen: Selecteer de tekst die u wilt laten inspringen, tik minimaal
tweemaal op en tik vervolgens op 'Citaatniveau'.
Hoofdstuk 6    Mail
57
••
Het citaatniveau automatisch verhogen: Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' en
schakel 'Verhoog citaatniveau' in.
Een foto of video via een bericht versturen: Tik op het invoegpunt om de selectieknoppen
weer te geven. Tik op , tik op 'Voeg foto of video in' en kies een foto of video uit een album. U
kunt ook vanuit Foto's meerdere foto's e-mailen. Zie Foto's en video's delen op pagina 79.
De handtekening van uw e-mailberichten wijzigen: Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten,
agenda's' > 'Handtekening'. Als u meer dan één e-mailaccount hebt, tikt u op 'Per account' om
voor elke account een andere handtekening op te geven.
Berichten ordenen
Berichten van VIP's bekijken: Open de lijst met postbussen (door op 'Postbussen' te tikken) en
tik vervolgens op 'VIP'.
••
Een persoon aan de VIP-lijst toevoegen: Tik op de naam of het adres van een persoon in het
veld 'Van', 'Aan' of 'Kopie/Blinde kopie' en tik vervolgens op 'Voeg toe aan VIP'.
Gerelateerde berichten groeperen: Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' en
schakel 'Berichtenreeksen' in.
Zoeken in berichten: Open een postbus, scrol naar het begin en voer de gewenste tekst in het
zoekveld in. U kunt zoeken in het veld 'Van', 'Aan' of 'Onderwerp' in de postbus die momenteel
geopend is. Bij e-mailaccounts die zoeken in berichten op de server ondersteunen, kunt u op
'Alles' tikken om te zoeken in 'Van', 'Aan', 'Onderwerp' en de tekst van berichten.
Een bericht verwijderen: Als een bericht is geopend, tikt u op .
••
Een bericht verwijderen zonder het te openen: Veeg over het bericht en tik op 'Verwijder'.
••
Meerdere berichten tegelijk verwijderen: Tik op 'Wijzig' terwijl een berichtenlijst
wordt weergegeven.
••
Bevestiging voor het verwijderen van berichten uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'E-mail,
contacten, agenda's' > 'Vraag bij verwijderen'.
Een bericht herstellen: Open de prullenmand van de account, open het bericht, tik op
verplaats het bericht naar de postbus 'Inkomend' of een andere map.
••
en
Instellen hoe lang verwijderde berichten in de prullenmand blijven staan voordat ze definitief
worden verwijderd: Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' > accountnaam >
'Account' > 'Geavanceerd'.
Archiveren in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' >
accountnaam > 'Account' > 'Geavanceerd'. Als u een bericht archiveert, wordt het verplaatst naar
de postbus 'Alle berichten'. Archivering wordt niet door alle e-mailaccounts ondersteund.
Een bericht naar een andere postbus verplaatsen: Geef het bericht weer, tik op
vervolgens een postbus.
en selecteer
Een postbus toevoegen, een andere naam geven of verwijderen: Tik in de lijst met postbussen
op 'Wijzig'. Sommige postbussen kunt u geen andere naam geven of verwijderen.
Hoofdstuk 6    Mail
58
Berichten en bijlagen afdrukken
Een bericht afdrukken: Tik op
en tik vervolgens op 'Druk af'.
Een regelgebonden afbeelding afdrukken: Houd uw vinger op de afbeelding en tik op 'Bewaar
afbeelding'. Open Foto's en druk de afbeelding af vanuit uw Filmrol-album.
Een bijlage afdrukken: Tik op de bijlage om deze in Snelle weergave te openen, tik op
vervolgens op 'Druk af'.
en tik
Zie Afdrukken met AirPrint op pagina 34 voor meer informatie over afdrukken.
Mail-accounts en -instellingen
Instellingen voor Mail en e-mailaccounts wijzigen: Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten,
agenda's'. U kunt het volgende configureren:
••
iCloud
••
Microsoft Exchange en Outlook
••
Google
••
Yahoo!
••
AOL
••
Microsoft Hotmail
Andere POP- en IMAP-accounts
Welke instellingen beschikbaar zijn, is afhankelijk van het type account dat u instelt. Uw
internetaanbieder of systeembeheerder kan u vertellen welke gegevens u moet invoeren.
••
Het gebruik van een account tijdelijk beëindigen: Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten,
agenda's', tik op een account en schakel de e-mailvoorziening voor de account uit. Als de
voorziening is uitgeschakeld, worden op de iPhone geen gegevens van deze voorziening
weergegeven of gesynchroniseerd totdat u de voorziening weer inschakelt. Dit is een goede
manier om geen e-mail meer van uw werk te ontvangen als u bijvoorbeeld op vakantie bent.
Een account verwijderen: Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's', tik op een
account, scrol omlaag en tik op 'Verwijder account'. Alle gegevens die met deze account zijn
gesynchroniseerd, zoals bladwijzers, e-mail en notities, worden verwijderd.
Push-instellingen opgeven: Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' > 'Nieuwe
gegevens'. Wanneer het gebruik van push is ingeschakeld, worden nieuwe gegevens verstuurd
zodra deze beschikbaar zijn op de server en het apparaat met het internet is verbonden
(hierbij treedt mogelijk enige vertraging op). Wanneer het gebruik van push is uitgeschakeld,
kunt u met de instelling 'Nieuwe gegevens' opgeven hoe vaak wordt gecontroleerd of er
gegevens beschikbaar zijn. De instelling die u hier selecteert, overschrijft de afzonderlijke
accountinstellingen. Om de batterij te sparen, verdient het aanbeveling om de frequentie niet te
hoog in te stellen. Push wordt niet door alle accounts ondersteund.
Ondertekende en gecodeerde berichten versturen: Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten,
agenda's' > accountnaam > 'Account' > 'Geavanceerd'. Schakel 'S/MIME' in en selecteer
vervolgens certificaten voor het ondertekenen en coderen van uitgaande berichten. Als
u certificaten wilt installeren, vraagt u uw systeembeheerder om een configuratieprofiel,
downloadt u de certificaten met Safari van de website van de organisatie die ze uitgeeft of
ontvangt u ze als e-mailbijlagen.
Hoofdstuk 6    Mail
59
Geavanceerde opties instellen: Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' >
accountnaam > 'Account' > 'Geavanceerd'. Mogelijke opties (afhankelijk van de account):
••
Concepten, verzonden berichten en verwijderde berichten bewaren op de iPhone
••
Instellen hoe lang verwijderde berichten worden bewaard voordat ze definitief worden
verwijderd
••
De instellingen van de e-mailserver aanpassen
••
De instellingen van SSL en wachtwoorden aanpassen
Neem contact op met uw internetaanbieder of systeembeheerder als u niet zeker weet welke
instellingen u voor uw account moet gebruiken.
Hoofdstuk 6    Mail
60
7
Safari
Safari bevat de volgende voorzieningen:
••
Reader: Hiermee kunt u artikelen zonder advertenties of afleidende elementen lezen.
••
Leeslijst: U kunt artikelen verzamelen die u later wilt lezen.
••
Schermvullende weergave: Webpagina's worden in de liggende weergave
schermvullend weergegeven.
Via iCloud kunt u zien welke pagina's u op andere apparaten hebt geopend en houdt u uw
bladwijzers en leeslijst op uw andere apparaten up-to-date.
Tik hierop om een url in te voeren.
Tik op de statusbalk om snel naar
het begin van de pagina te gaan.
Tik hierop om op het
internet en in de huidige
pagina te zoeken.
U kunt in- of uitzoomen
door tweemaal op een
onderdeel te tikken of een
knijpbeweging te maken.
Tik hierop om door
geopende webpagina's
te bladeren of om een
nieuwe pagina te openen.
Tik hierop om uw leeslijst, geschiedenis
en bladwijzers te bekijken.
Een bladwijzer toevoegen, een artikel
aan de leeslijst toevoegen, een symbool
aan het beginscherm toevoegen of een
pagina delen of afdrukken.
Een webpagina bekijken: Tik op het adresveld (in de titelbalk), voer de url in en tik vervolgens
op 'Ga'.
••
Door een webpagina scrollen: Sleep omhoog, omlaag of opzij.
••
Binnen een kader scrollen: Sleep met twee vingers binnen het kader.
••
De schermvullende liggende weergave activeren: Draai de iPhone en tik op .
••
Een webpagina opnieuw laden: Tik op
in het adresveld.
61
Een webpagina sluiten: Tik op
en tik vervolgens op
in de linkerbovenhoek van de pagina.
Webpagina's bekijken die u op uw andere apparaten hebt geopend: Tik op
en tik
vervolgens op 'iCloud-tabbladen'. Om webpagina's die u op de iPhone hebt geopend met
behulp van iCloud-tabbladen te delen met andere apparaten, tikt u op 'Instellingen' > 'iCloud' en
schakelt u 'Safari' in.
Een koppeling op een webpagina openen: Tik op de koppeling.
••
Het doeladres van een koppeling bekijken: Houd uw vinger op de koppeling.
••
Een koppeling in een nieuwe tab openen: Houd uw vinger op de koppeling en selecteer
vervolgens 'Open in nieuwe pagina'.
Gedetecteerde gegevens, zoals telefoonnummers en e-mailadressen, kunnen ook als
koppelingen in webpagina's worden weergegeven. Houd uw vinger op een koppeling om de
beschikbare opties weer te geven.
Een artikel in Reader bekijken: Tik, indien mogelijk, op 'Reader' in het adresveld.
••
De lettergrootte aanpassen: Tik op
••
Het artikel delen: Tik op
.
.
Opmerking: Als u vanuit Reader een artikel per e-mail verstuurt, wordt naast de koppeling de
volledige tekst van het artikel verstuurd.
••
Teruggaan naar de normale weergave: Tik op 'Gereed'.
Webpagina's in de leeslijst bewaren om deze op een later moment te lezen:
••
De huidige webpagina toevoegen: Tik op
en tik vervolgens op 'Voeg toe aan leeslijst'. Op de
iPhone 4 of een nieuwer model wordt zowel de webpagina als de koppeling bewaard, zodat u
de webpagina ook zonder internetverbinding kunt lezen.
••
Het doeladres van een koppeling toevoegen: Houd uw vinger op de koppeling en tik vervolgens
op 'Voeg toe aan leeslijst'.
••
Uw leeslijst bekijken: Tik op
••
Een onderdeel uit uw leeslijst verwijderen: Veeg over het onderdeel en tik op 'Verwijder'.
en tik vervolgens op 'Leeslijst'.
Een formulier invullen: Tik op een tekstveld om het toetsenbord weer te geven.
••
Naar een ander tekstveld gaan: Tik op het tekstveld of tik op de knop 'Volgende' of 'Vorige'.
••
Een formulier versturen: Tik op 'Ga', op 'Zoek' of op de koppeling op de webpagina om het
formulier te versturen.
••
De optie 'Formulieren' inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Safari' > 'Formulieren'.
Op het web, in de huidige webpagina of in een doorzoekbaar pdf-bestand zoeken: Typ een
zoekterm in het zoekveld.
••
Zoeken naar informatie op het web: Tik op een van de suggesties in de lijst of tik op 'Zoek'.
••
De zoekterm in de huidige webpagina of een pdf-bestand zoeken: Scrol naar de onderkant van
het scherm en tik vervolgens op de zoekterm onder 'Op deze pagina'.
De eerste keer dat de zoekterm voorkomt, wordt gemarkeerd. Om alle volgende keren dat de
zoekterm voorkomt te vinden, tikt u op .
Een bladwijzer voor de huidige webpagina toevoegen: Tik op
'Bladwijzer'.
en tik vervolgens op
Als u een bladwijzer bewaart, kunt u de naam ervan wijzigen. Bladwijzers worden standaard
toegevoegd aan de map 'Bladwijzers' op het hoogste niveau. Als u een andere map wilt
selecteren, tikt u op 'Bladwijzers' in het scherm 'Voeg bladwijzer toe'.
Hoofdstuk 7    Safari
62
Een symbool in het beginscherm aanmaken: Tik op
en tik vervolgens op 'Voeg toe aan
beginscherm'. Safari voegt een symbool voor de huidige webpagina aan het beginscherm toe.
Het symbool van het webknipsel in het beginscherm wordt bovendien aangemaakt op basis van
het weergegeven gedeelte, tenzij de webpagina een eigen symbool heeft. In iCloud en iTunes
wordt een reservekopie van webknipsels gemaakt. Webknipsels worden echter niet door iCloud
naar andere apparaten gepusht of gesynchroniseerd door iTunes.
Een koppeling naar de huidige webpagina delen of kopiëren: Tik op
'E-mail', 'Bericht', 'Twitter', 'Facebook' of 'Kopieer'.
De huidige webpagina afdrukken: Tik op
AirPrint op pagina 34.
en tik vervolgens op
en tik vervolgens op 'Druk af'. Zie Afdrukken met
Uw bladwijzers en leeslijst up-to-date houden op uw andere apparaten met iCloud: Tik op
'Instellingen' > 'iCloud' en schakel 'Safari' in. Zie iCloud op pagina 16.
Opties voor Safari instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Safari'. Tot de opties behoren:
••
Zoekmachine
••
Formulieren automatisch invullen
••
Koppelingen in een nieuwe pagina of op de achtergrond openen
••
Privémodus om uw privégegevens te beveiligen en te voorkomen dat bepaalde websites uw
surfgedrag bijhouden
••
Geschiedenis, cookies en gegevens wissen
••
Mobiele data voor leeslijst
••
Fraudemelding
Hoofdstuk 7    Safari
63
8
Muziek
Muziek luisteren
U kunt op de volgende manieren muziek en audiobestanden op de iPhone zetten:
••
Kopen en downloaden in de iTunes Store: Tik in Muziek op 'Store'. Zie Hoofdstuk 22, iTunes
Store, op pagina 103.
••
Automatisch muziek downloaden die is aangeschaft op andere iOS-apparaten en computers: Zie
iCloud op pagina 16.
••
Materiaal synchroniseren met iTunes op uw computer: Zie Synchroniseren met iTunes op
pagina 17.
••
Via iTunes Match naar uw muziekbibliotheek in iCloud gaan: Zie iTunes Match op pagina 68.
Muziek afspelen
WAARSCHUWING: Zie Belangrijke veiligheidsinformatie op pagina 158 voor belangrijke
informatie over het voorkomen van gehoorbeschadiging.
U kunt geluid afspelen via de ingebouwde luidspreker, via een koptelefoon die is aangesloten
op de headsetaansluiting of via een draadloze Bluetooth-stereokoptelefoon die met de iPhone
is gekoppeld. Wanneer een koptelefoon is aangesloten of gekoppeld, komt er geen geluid uit
de luidspreker.
Tik hierop om naar de iTunes Store te gaan.
Tik hierop om
te luisteren.
Tik hierop om extra
bladerknoppen
weer te geven.
Hier geeft u aan hoe u wilt bladeren.
64
Een nummer afspelen: Blader door de afspeellijst, artiesten, nummers of een andere categorie
en tik op het gewenste nummer.
••
Extra bladerknoppen weergeven: Tik op 'Meer'.
••
Instellen welke bladerknoppen onder in het scherm worden weergegeven: Tik op 'Meer', tik op
'Wijzig' en sleep een symbool op de knop die u wilt vervangen.
In het scherm 'Huidige onderdeel' ziet u wat er momenteel wordt afgespeeld. Ook worden in dit
scherm de afspeelregelaars weergegeven.
Vorige
Lijst met nummers
Afspeel-/pauzeknop
Vooruitspoelknop
AirPlay
Volumeknop
Terugspoelknop
Songteksten worden weergegeven in het scherm 'Huidige onderdeel' als u deze in het
infovenster van het nummer in iTunes aan het nummer hebt toegevoegd en u de iPhone met
iTunes hebt gesynchroniseerd.
Extra regelaars weergeven (op de iPhone 4S of een eerder model): Tik in het scherm 'Huidige
onderdeel' op de albumillustratie om de navigatiebalk met afspeelkop, de herhaalknop, de
Genius-knop en de shuffleknop weer te geven.
Naar een ander punt in een nummer gaan: Sleep de afspeelkop over de navigatiebalk. Schuif
uw vinger omlaag om de scrubsnelheid te verlagen.
Schudden om de nummers in willekeurige volgorde af te spelen: Schud met de iPhone om
shuffle in te schakelen en een ander nummer af te spelen. U kunt 'Schud voor shuffle' in- of
uitschakelen in 'Instellingen' > 'Muziek'.
Alle nummers weergeven van het album waarop het huidige nummer staat: Tik op
een nummer om het nummer af te spelen.
. Tik op
Tik op een ster om dit nummer
een beoordeling te geven voor
eventuele toevoeging aan een
slimme afspeellijst in iTunes.
Tik hierop om terug
te gaan naar het
scherm 'Huidige
onderdeel'.
Albumnummers
Hoofdstuk 8    Muziek
65
Muziek (titels, artiesten, albums en componisten) zoeken: Tik tijdens het bladeren op de
statusbalk om het zoekveld weer te geven boven in het scherm en voer de zoektekst in. U kunt
ook vanuit het beginscherm zoeken naar audiomateriaal. Zie Zoeken op pagina 30.
Geluidsregelaars vanuit een andere app weergeven: Druk tweemaal op de thuisknop ( ) en
veeg naar rechts op de multitaskingbalk. Veeg nogmaals naar rechts om een geluidsregelaar en
de AirPlay-knop ( ) weer te geven (deze knop is alleen zichtbaar als u zich binnen het bereik
van een Apple TV of AirPlay-luidsprekers bevindt).
De huidige audio-app.
Tik erop om de app te
openen.
Het huidige nummer.
Geluidsregelaars weergeven terwijl het scherm is vergrendeld: Druk tweemaal op de
thuisknop ( ).
Muziek afspelen op AirPlay-luidsprekers of een Apple TV: Tik op
. Zie AirPlay op pagina 33.
Cover Flow
Wanneer u de iPhone draait, wordt uw muziekbibliotheek weergegeven in Cover Flow.
Met Cover Flow door albums bladeren: Sleep naar links of naar rechts.
••
De nummers op een album bekijken: Tik op de albumillustratie of op
omlaag en tik op een nummer om het af te spelen.
••
Teruggaan naar de illustratie: Tik op de titelbalk of tik nogmaals op
. Sleep omhoog of
.
Podcasts en audioboeken
Op de iPhone 5 worden in het scherm 'Huidige onderdeel' podcast- en audioboekregelaars en
gegevens weergegeven wanneer u begint met afspelen.
Opmerking: De Podcasts-app is gratis verkrijgbaar in de App Store. Zie Hoofdstuk 31, Podcasts, op
pagina 122. Wanneer u de Podcasts-app installeert, worden het podcastmateriaal en de
podcastregelaars uit Muziek verwijderd.
De regelaars en gegevens tonen of verbergen (op de iPhone 4S of een eerder model): Tik
midden in het scherm.
E-mailknop
Tik hierop om de laatste
15 seconden te herhalen.
Tik hierop om 15 seconden
vooruit te spoelen.
Afspeelsnelheid
Afspeelkop
Navigatiebalk
Hoofdstuk 8    Muziek
66
Meer afleveringen van een podcast ophalen: Tik op 'Podcasts' (tik eerst op 'Meer' als 'Podcasts'
niet zichtbaar is), en tik vervolgens op een podcast om de beschikbare afleveringen weer te
geven. Tik op 'Download meer afleveringen' om meer afleveringen te downloaden.
Teksten en podcastgegevens verbergen: Tik op 'Instellingen' > 'Muziek' en schakel 'Songtekst/
Podcastinfo' uit.
Afspeellijsten
Een afspeellijst aanmaken: Tik op 'Afspeellijst', tik boven in de lijst op 'Voeg afspeellijst toe' en
voer een titel in. Tik op
om nummers en video's toe te voegen en tik op 'Gereed'.
Een afspeellijst wijzigen: Selecteer de afspeellijst die u wilt bewerken en tik op 'Wijzig'.
••
Meer nummers toevoegen: Tik op .
••
Een nummer verwijderen: Tik op
niet van de iPhone verwijderd.
. De nummers die u uit een afspeellijst verwijdert, worden
De volgorde van nummers wijzigen: Sleep .
Nieuwe en gewijzigde afspeellijsten worden naar uw iTunes-bibliotheek gekopieerd. Dit gebeurt
de volgende keer dat u de iPhone met uw computer synchroniseert of via iCloud als u een
iTunes Match-abonnement hebt.
••
Een afspeellijst wissen of verwijderen: Selecteer de afspeellijst en tik vervolgens op 'Wis' of
'Verwijder'.
Een nummer van de iPhone verwijderen: Veeg in de nummerweergave over het nummer en tik
op 'Verwijder'.
Het nummer wordt verwijderd van de iPhone, maar niet uit de iTunes-bibliotheek op uw Mac of
pc, of in iCloud.
Als iTunes Match is ingeschakeld, kunt u geen muziek verwijderen. Als er extra ruimte nodig
is, verwijdert iTunes Match automatisch muziek voor u, te beginnen met de oudste en minst
afgespeelde nummers.
Genius
Een Genius-afspeellijst is een verzameling nummers uit uw bibliotheek die bij elkaar passen.
Voor de Genius-functie worden geen kosten in rekening gebracht. U hebt echter wel een Apple
ID nodig.
Een Genius-mix is een verzameling nummers in dezelfde muziekstijl die elke keer als u naar de
mix luistert, wordt bijgewerkt met de nummers in uw bibliotheek.
Genius gebruiken op de iPhone: Schakel Genius in iTunes op uw computer in en synchroniseer
de iPhone met iTunes. Genius-mixen worden automatisch gesynchroniseerd, tenzij u hebt
ingesteld dat u uw muziek handmatig beheert. U kunt ook Genius-afspeellijsten synchroniseren.
Genius-mixen bekijken en afspelen: Tik op 'Genius' (tik eerst op 'Meer' als 'Genius' niet
zichtbaar is). Veeg naar links of rechts om andere mixen te bekijken. Om een mix af te spelen, tikt
u op .
Hoofdstuk 8    Muziek
67
Een Genius-afspeellijst aanmaken: Tik op 'Afspeellijst' > 'Genius-afspeellijst' en selecteer
een nummer. U kunt ook vanuit het scherm 'Huidige onderdeel' op het scherm tikken om de
afspeelregelaars weer te geven. Vervolgens tikt u op .
••
Een Genius-afspeellijst aanmaken op basis van een ander nummer: Tik op 'Nieuw' en selecteer
een nummer.
••
De afspeellijst vernieuwen: Tik op 'Vernieuw'.
••
De afspeellijst bewaren: Tik op 'Bewaar'. De afspeellijst wordt bewaard met de naam van het
gekozen nummer en gemarkeerd met .
Een bewaarde Genius-afspeellijst wijzigen: Tik op de afspeellijst en tik op 'Wijzig'.
••
Een nummer verwijderen: Tik op
.
••
De volgorde van nummers wijzigen: Sleep
.
Een bewaarde Genius-afspeellijst verwijderen: Tik op de Genius-afspeellijst en tik vervolgens
op 'Verwijder'.
Genius-afspeellijsten die zijn aangemaakt op de iPhone worden naar uw computer gekopieerd
zodra u het apparaat synchroniseert met iTunes.
Opmerking: Als een Genius-afspeellijst is gesynchroniseerd met iTunes, kunt u de afspeellijst niet
rechtstreeks op de iPhone verwijderen. In iTunes kunt u de naam van de afspeellijst wijzigen, de
synchronisatie stoppen of de afspeellijst verwijderen.
Siri en stembediening
Op de iPhone kunt u het afspelen van muziek bedienen met Siri (op de iPhone 4S of een
nieuwer model) of met stembediening. Zie Hoofdstuk 4, Siri, op pagina 40 en Stembediening op
pagina 29.
Siri of Stembediening gebruiken: Houd de thuisknop ( ) ingedrukt.
••
Muziek afspelen of het afspelen onderbreken: Zeg 'speel' of 'speel af'. Zeg 'pauzeer', 'onderbreek'
of 'stop' om het afspelen van de muziek te onderbreken. U kunt ook 'volgend' of 'vorig'
zeggen.
••
Een album, artiest of afspeellijst afspelen: Zeg 'speel af', zeg vervolgens 'album', 'artiest' of
'afspeellijst' en spreek de naam uit.
••
De huidige afspeellijst in willekeurige volgorde afspelen: Zeg 'shuffle'.
••
Meer informatie verkrijgen over het huidige nummer: Zeg 'hoe heet dit nummer', 'welk nummer
is dit', 'wie zingt dit nummer' of 'van wie is dit nummer'.
••
Vergelijkbare nummers afspelen met Genius: Zeg 'Genius' of 'speel soortgelijke nummers af'.
iTunes Match
iTunes Match bewaart uw muziekbibliotheek in iCloud, ook nummers die u hebt geïmporteerd
vanaf cd's, en zorgt ervoor dat u zowel op de iPhone als op andere iOS-apparaten en computers
naar uw muziek kunt luisteren. U kunt een betaald abonnement nemen op iTunes Match.
Een abonnement nemen op iTunes Match: Kies in iTunes op uw computer 'Store' > 'Schakel
iTunes Match in' (Mac) of 'Store' > 'iTunes Match inschakelen' (Windows) en klik vervolgens op
de knop 'Abonneer' (Mac) of 'Abonneren' (Windows).
Hoofdstuk 8    Muziek
68
Als u een abonnement hebt, voegt iTunes uw muziek, afspeellijsten en Genius-mixen
aan iCloud toe. Nummers die overeenkomen met muziek die zich al in de iTunes Store
bevindt, zijn automatisch beschikbaar in iCloud. Andere nummers worden geüpload. U kunt
overeenkomende nummers downloaden en afspelen met maximaal iTunes Plus-kwaliteit (256Kbps DRM-vrije AAC-codering), zelfs als de originele nummers van mindere kwaliteit zijn. Zie
www.apple.com/nl/icloud/features voor meer informatie.
iTunes Match inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Muziek'.
Als u iTunes Match inschakelt, wordt gesynchroniseerde muziek van de iPhone verwijderd en
worden Genius-mixen en Genius-afspeellijsten uitgeschakeld.
Opmerking: Als 'Gebruik mobiele data' is ingeschakeld, kunnen er kosten voor mobiele data in
rekening worden gebracht..
Nummers die u afspeelt worden naar de iPhone gedownload. U kunt nummers ook
handmatig downloaden.
Een album naar de iPhone downloaden: Tik tijdens het bladeren op 'Albums', tik op een album
en tik vervolgens op .
Alleen muziek tonen die via iCloud is gedownload: Tik op 'Instellingen' > 'Muziek' en schakel
'Toon alle muziek' uit (alleen beschikbaar als iTunes Match is ingeschakeld).
Uw apparaten beheren met iTunes Match of automatisch downloads: Kies op uw computer in
iTunes op 'Store' > 'Toon mijn account' (Mac) of 'Store' > 'Mijn account tonen' (Windows). Log in
en klik op 'Beheer apparaten' in het gedeelte 'iTunes in de Cloud'.
Thuisdeling
Met thuisdeling kunt u muziek, films en tv-programma's uit de iTunes-bibliotheek op uw Mac
of pc afspelen op de iPhone. Hiervoor moeten uw iPhone en uw computer met hetzelfde Wi-Finetwerk zijn verbonden.
Opmerking: Voor thuisdeling is iTunes 10.2 of hoger vereist (u kunt iTunes downloaden vanaf
www.itunes.com/nl/download). Bonusmateriaal, zoals digitale boekjes en iTunes Extra's, kunnen
niet worden gedeeld.
Muziek uit uw iTunes-bibliotheek op de iPhone afspelen:
1 Open iTunes op uw computer en kies 'Geavanceerd' > 'Schakel thuisdeling in' (Mac) of
'Geavanceerd' > 'Thuisdeling inschakelen' (Windows). Log in en klik op 'Stel thuisdeling in' (Mac)
of 'Thuisdeling instellen' (Windows).
2 Tik op uw iPhone op 'Instellingen' > 'Muziek' en voer in het gedeelte 'Thuisdeling' dezelfde Apple
ID en hetzelfde wachtwoord in.
3 Tik in Muziek op 'Meer', tik op 'Gedeeld' en selecteer de bibliotheek op uw computer.
Teruggaan naar het materiaal op de iPhone: Tik op 'Gedeeld' en selecteer 'Mijn iPhone'.
Hoofdstuk 8    Muziek
69
Instellingen voor Muziek
Tik op 'Instellingen' > 'Muziek' om opties in te stellen voor Muziek, bijvoorbeeld:
••
Schud voor shuffle
••
Geluidscontrole (om het volume van uw audiomateriaal te normaliseren)
••
Equalizer
Opmerking: De equalizer heeft invloed op alle geluidsuitvoer, inclusief de headsetaansluiting
en AirPlay. Equalizerinstellingen zijn in het algemeen alleen van toepassing op muziek die
wordt afgespeeld vanuit de Muziek-app.
De instelling 'Laat op de avond' is van toepassing op alle geluidsuitvoer, zowel video als
muziek. Deze instelling comprimeert het dynamische bereik van de geluidsuitvoer, zodat het
volume van harde stukken wordt verlaagd en het volume van rustige stukken wordt verhoogd.
Mogelijk wilt u deze instelling gebruiken wanneer u in een vliegtuig of andere lawaaiige
omgeving naar muziek luistert.
••
Songtekst/Podcastinfo
••
Groepeer albumartiest
••
iTunes Match
••
Thuisdeling
Een volumebegrenzing instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Muziek' > 'Volumebegrenzing' en
verplaats de schuifknop voor het volume.
Opmerking: In landen van de Europese Unie kunt u het maximumvolume van de headset
begrenzen op het volume dat door de Europese Unie wordt aanbevolen. Tik op 'Instellingen' >
'Muziek' > 'Volumebegrenzing' en schakel 'EU-volumebegrenzing' in.
Wijzigingen van de volumebegrenzing beperken: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' >
'Beperkingen' > 'Volumebegrenzing' en tik op 'Sta wijzigingen niet toe'.
Hoofdstuk 8    Muziek
70
9
Berichten
Berichten versturen en ontvangen
WAARSCHUWING: Zie Belangrijke veiligheidsinformatie op pagina 158 voor belangrijke
informatie over het voorkomen van afleiding tijdens het rijden.
Met de Berichten-app kunt u sms'jes uitwisselen met andere sms- en mms-apparaten via uw
mobiele verbinding en met andere iOS-apparaten met behulp van iMessage.
iMessage is een berichtenvoorziening van Apple waarmee u onbeperkt berichten kunt versturen
via Wi-Fi (en mobiele verbindingen) naar andere iOS- en OS X Mountain Lion-gebruikers.
Met iMessage kunt u zien wanneer andere personen aan het typen zijn, en kunnen uw
gesprekspartners zien of u hun berichten hebt gelezen. iMessages worden weergegeven op al
uw iOS-apparaten die zijn aangemeld bij dezelfde account. U kunt dus een gesprek starten op
het ene apparaat en vervolgens op een ander apparaat de draad oppakken. iMessages worden
veilig versleuteld.
De kleur blauw geeft
aan dat het een
iMessage-gesprek is.
Tik op de mediatoevoegknop om
een foto of video mee te sturen.
Tik hier om tekst in te
voeren.
Een conversatie starten: Tik op en vervolgens op
en selecteer een contactpersoon, zoek
in uw contactpersonen door een naam in te voeren of voer handmatig een telefoonnummer of
e-mailadres in. Typ de berichttekst en tik op 'Stuur'.
71
Als een bericht niet kan worden verstuurd, verschijnt er een waarschuwingsbadge ( ). Tik in de
conversatie op de waarschuwing om het bericht opnieuw te proberen te versturen. Tik tweemaal
om het bericht als sms-bericht te versturen.
Een gesprek voortzetten: Tik op het gesprek in de berichtenlijst.
Afbeeldingstekens gebruiken: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord' >
'Toetsenborden' > 'Voeg toetsenbord toe' en tik vervolgens op 'Emoji' om dit toetsenbord
beschikbaar te maken. Tik tijdens het typen op om het Emoji-toetsenbord weer te geven. Zie
Speciale invoermethoden op pagina 156.
De contactgegevens van een persoon weergeven: Scrol naar boven (tik op de statusbalk) om
taken weer te geven die u kunt uitvoeren, zoals het starten van een FaceTime-gesprek.
Eerdere berichten in de conversatie lezen: Scrol naar boven (tik op de statusbalk). Tik, indien
nodig, op 'Laad eerdere berichten'.
Berichten naar een groep sturen (iMessage en MMS): Tik op en voer vervolgens meerdere
ontvangers in. Als u berichten via MMS verstuurt, moet 'Groepsberichten' zijn ingeschakeld in
'Instellingen' > 'Berichten'. Antwoorden worden alleen naar u en niet naar de andere personen in
de groep verstuurd.
Het beheer van gesprekken
Uw gesprekken worden opgeslagen in de lijst 'Berichten'. Een blauwe stip ( ) geeft aan dat een
bericht ongelezen is. Om een gesprek te bekijken en voort te zetten, tikt u er gewoon op.
Een gesprek doorsturen: Tik op 'Wijzig', selecteer de onderdelen die u wilt opnemen en tik op
'Stuur door'.
Een gesprek bewerken: Tik op 'Wijzig', selecteer de onderdelen die u wilt verwijderen en tik
vervolgens op 'Verwijder'. Als u alle tekst en bijlagen wilt wissen zonder het gesprek zelf te
verwijderen, tikt u op 'Wis alles'.
Een gesprek verwijderen: Veeg in de berichtenlijst over het gesprek en tik op 'Verwijder'.
Zoeken in een gesprek: Tik boven in het scherm om het zoekveld weer te geven en voer
vervolgens de tekst in waarnaar u zoekt. U kunt ook vanuit het beginscherm in gesprekken
zoeken. Zie Zoeken op pagina 30.
Iemand aan uw lijst met contactpersonen toevoegen: Tik op een telefoonnummer in de lijst
'Berichten' en tik vervolgens op 'Zet in contacten'.
Foto's, video's en andere informatie delen
Met iMessage of MMS kunt u foto's en video's versturen en ontvangen, en locaties,
contactgegevens en gesproken memo's versturen. De maximumgrootte van bijlagen wordt
door de serviceaanbieder bepaald. Foto- of videobijlagen kunnen zo nodig op de iPhone
worden gecomprimeerd.
Een foto of video versturen: Tik op
.
Een locatie versturen: Tik in Kaarten op
vervolgens op 'Bericht'.
voor een locatie, tik op 'Deel locatie' en tik
Gegevens van contactpersonen versturen: Selecteer een contactpersoon in Contacten, tik op
'Deel contact' en tik vervolgens op 'Bericht'.
Hoofdstuk 9    Berichten
72
Een gesproken bericht versturen: Tik in Dictafoon achtereenvolgens op
bericht, de knop 'Deel' en vervolgens op 'Bericht'.
, het gesproken
Een ontvangen foto of video bewaren in uw Filmrol-album: Tik op de foto of video en tik
vervolgens op .
Een foto of video kopiëren: Houd uw vinger op de bijlage en tik op 'Kopieer'.
Iemand vanuit de berichtenlijst aan uw lijst met contactpersonen toevoegen: Tik op het
telefoonnummer of e-mailadres, tik op de statusbalk om naar boven te scrollen en tik vervolgens
op 'Voeg contact toe'.
Ontvangen gegevens van contactpersonen bewaren: Tik op het ballonnetje van de
contactpersoon en tik vervolgens op 'Maak nieuw contact' of 'Zet in bestaand contact'.
Instellingen voor Berichten
Tik op 'Instellingen' > 'Berichten' om opties in te stellen voor Berichten. U kunt bijvoorbeeld het
volgende doen:
••
iMessage in- of uitschakelen
••
Anderen laten weten dat u hun berichten hebt gelezen
••
Een Apple ID of e-mailadres opgeven om te gebruiken met Berichten
••
Opties voor sms- en mms-berichten
••
Het onderwerpveld weergeven
••
Het aantal tekens weergeven
Meldingen voor berichten beheren: Zie Niet storen en berichtgevingen op pagina 143.
Een geluidssignaal instellen voor binnenkomende berichten: Zie Geluiden op pagina 151.
Hoofdstuk 9    Berichten
73
10
Agenda
In het kort
Met de iPhone blijft u eenvoudig op de hoogte van al uw afspraken. U kunt agenda's afzonderlijk
bekijken of verschillende tegelijk.
Tik hierop om
agenda's of
accounts te
wijzigen.
Een dag waarvoor
activiteiten zijn
gepland, is gemarkeerd
met een stip.
Tik hierop om
uitnodigingen te
bekijken.
Een activiteit bekijken of bewerken: Tik op de activiteit. U kunt:
••
Een primaire en secundaire waarschuwing instellen
••
De datum, tijd of duur van de activiteit wijzigen
••
Een activiteit verplaatsen naar een andere agenda
••
Anderen uitnodigen voor deelname aan activiteiten in een iCloud-, Microsoft Exchange- of
CalDAV-agenda
••
De activiteit verwijderen
U kunt een activiteit ook verplaatsen door deze te verslepen naar een nieuwe tijd of door de
greeppunten aan te passen.
Een activiteit toevoegen: Tik op
'Gereed'.
en voer gegevens over de activiteit in. Tik vervolgens op
••
De standaardagenda voor nieuwe activiteiten instellen: Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten,
agenda's' > 'Standaardagenda'.
••
Standaardtijden voor meldingen van verjaardagen en activiteiten instellen: Tik op 'Instellingen' >
'E-mail, contacten, agenda's' > 'Standaardtijd meldingen'.
74
Zoeken naar activiteiten: Tik op 'Lijst' en voer vervolgens de gewenste tekst in het zoekveld in.
Er wordt gezocht in de titels, genodigden, locaties en notities voor de weergegeven agenda's. U
kunt ook vanuit het beginscherm zoeken naar agenda-activiteiten. Zie Zoeken op pagina 30.
De meldingstoon voor de agenda instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Geluiden' >
'Agendameldingen'.
Agenda per week weergeven: Draai de iPhone een kwartslag.
Activiteiten uit een agendabestand importeren: Als u in Mail een een .ics-agendabestand
hebt ontvangen, opent u het bericht en tikt u op het agendabestand om alle activiteiten uit het
bestand te importeren. U kunt ook een .ics-bestand importeren dat op het web is gepubliceerd
door te tikken op een koppeling naar het bestand. Sommige .ics-bestanden abonneren u op een
agenda. Activiteiten worden dan niet aan uw agenda toegevoegd. Zie Met meerdere agenda's
werken op pagina 75.
Als u beschikt over een iCloud-, een Microsoft Exchange- of een ondersteunde CalDAV-account,
kunt u uitnodigingen voor vergaderingen van uw collega's ontvangen en hierop reageren.
Anderen uitnodigen voor een activiteit: Tik op een activiteit, tik op 'Wijzig' en tik vervolgens op
'Genodigden' om personen te selecteren uit Contacten.
Reageren op een uitnodiging: Tik op een uitnodiging in de agenda. U kunt ook op
tikken
om het scherm 'Activiteit' weer te geven en vervolgens op een uitnodiging tikken. U kunt
informatie weergeven over de organisator en andere genodigden. Als u opmerkingen toevoegt,
die mogelijk niet beschikbaar zijn voor alle typen agenda's, zijn uw opmerkingen zichtbaar voor
de organisator, maar niet voor andere deelnemers.
Een activiteit accepteren zonder dat de tijd als gereserveerd wordt gemarkeerd: Tik op de
activiteit, tik vervolgens op 'Beschikbaarheid' en selecteer 'Vrij'. De activiteit blijft in uw agenda
staan, maar wordt niet als bezet weergegeven voor anderen die u uitnodigingen sturen.
Met meerdere agenda's werken
U kunt agenda's afzonderlijk bekijken of verschillende tegelijk. U kunt zich abonneren op iCloud-,
Google-, Yahoo!- of iCalendar-agenda's en op Facebook-activiteiten en -verjaardagen.
iCloud-, Google-, Exchange- of Yahoo- agenda's inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'E-mail,
contacten, agenda's', tik op een account en schakel 'Agenda's' in.
Een CalDAV-account toevoegen: Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's', tik op 'Voeg
account toe' en tik vervolgens op 'Anders'. Tik onder 'Agenda's' op 'Voeg CalDAV-account toe'.
Facebook-activiteiten bekijken: Tik op 'Instellingen > 'Facebook', log in op uw Facebookaccount en schakel de toegang tot Agenda in.
De agenda's selecteren die u wilt bekijken: Tik op 'Agenda's' en tik op de agenda's die u wilt
bekijken. De activiteiten voor alle geselecteerde agenda's verschijnen in één weergave.
De verjaardagskalender weergeven: Tik op 'Agenda's' en tik vervolgens op 'Verjaardagen' als u
verjaardagen van contactpersonen aan uw agenda wilt toevoegen. Als u een Facebook-account
hebt ingesteld, kunt u ook de verjaardagen van uw Facebook-vrienden toevoegen.
U kunt een abonnement nemen op agenda's met de iCalendar-structuur (.ics). Tal van op
agenda's gebaseerde diensten, zoals iCloud, Yahoo!, Google en Agenda in OS X, ondersteunen
agenda-abonnementen. Agenda's met een abonnement kunnen alleen worden gelezen,
niet bewerkt. Dit houdt in dat u de activiteiten in agenda's waarop u een abonnement hebt
genomen wel op de iPhone kunt bekijken, maar activiteiten niet kunt bewerken en ook geen
nieuwe activiteiten kunt aanmaken.
Hoofdstuk 10    Agenda
75
Een abonnement nemen op een agenda: Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's'
en tik vervolgens op 'Voeg account toe'. Tik op 'Anders' en tik vervolgens op 'Voeg agendaabonnement toe'. Voer de server en bestandsnaam van het .ics-bestand in waarop u zich wilt
abonneren. U kunt ook een abonnement nemen op een iCalendar-agenda (.ics-agenda) die op
het web is gepubliceerd door te tikken op een koppeling naar de agenda.
iCloud-agenda's delen
U kunt een iCloud-agenda delen met andere iCloud-gebruikers. Als u een agenda deelt, kunnen
anderen de agenda bekijken. U kunt anderen ook activiteiten laten toevoegen of wijzigen.
Daarnaast kunt u een alleen-lezenversie delen die iedereen kan bekijken.
Een iCloud-agenda aanmaken: Tik op 'Agenda's' en achtereenvolgens op 'Wijzig' en op 'Voeg
agenda toe'.
Een iCloud-agenda delen: Tik op 'Agenda's', tik op 'Wijzig' en tik vervolgens op de iCloudagenda die u wilt delen. Tik op 'Voeg iemand toe' en kies iemand uit Contacten. Deze persoon
ontvangt per e-mail een uitnodiging om deel te nemen aan de agenda. De ontvanger heeft een
Apple ID en iCloud-account nodig om uw uitnodiging te accepteren.
Berichtgeving voor gedeelde agenda's uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten,
agenda's' en schakel 'Meld gedeelde agenda' uit.
De toegang van een persoon tot een gedeelde agenda wijzigen: Tik op 'Agenda's', tik op
'Wijzig' en tik op een persoon waarmee u de agenda deelt. U kunt de mogelijkheid van deze
persoon om de agenda te wijzigen uitschakelen, de uitnodiging om deel te nemen aan de
agenda opnieuw versturen of stoppen met het delen van de agenda.
Een alleen-lezenagenda met een willekeurige persoon delen: Tik op 'Agenda's', tik op
'Wijzig' en tik vervolgens op de iCloud-agenda die u wilt delen. Schakel 'Openbare agenda'
in en tik vervolgens op 'Deel koppeling' om de url van de agenda te kopiëren of te versturen.
Iedereen kan via de url een abonnement nemen op uw agenda in een compatibele app of een
compatibel programma, zoals Agenda voor iOS of OS X.
Agenda-instellingen
Er zijn verscheidene instellingen in 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' die van invloed
zijn op Agenda en uw agenda-accounts. Het betreft onder meer de volgende instellingen:
••
Synchroniseren van activiteiten in het verleden (toekomstige activiteiten worden altijd
gesynchroniseerd)
••
Meldingssignaal weergeven voor nieuwe uitnodigingen voor vergaderingen
••
Ondersteuning van agendatijdzones om datums en tijden weer te geven in een andere
tijdzone
Hoofdstuk 10    Agenda
76
11
Foto's
Foto's en video's bekijken
Met Foto's kunt u foto's en video's bekijken op de iPhone in uw:
••
Filmrol-album: foto's en video's die u hebt gemaakt met de iPhone of die u hebt bewaard uit
e-mails, sms'jes, webpagina's of schermafbeeldingen
••
Fotostream-albums: foto's in 'Mijn fotostream' en uw gedeelde fotostreams (zie Fotostream op
pagina 78)
••
Fotobibliotheek en andere albums die met uw computer zijn gesynchroniseerd (zie
Synchroniseren met iTunes op pagina 17)
Tik hierop om de
foto te bewerken.
Tik op het scherm
om de regelaars
weer te geven.
Tik hierop om de foto
te verwijderen.
Tik hier om foto's via
AirPlay te streamen.
Tik hier om een diavoorstelling af te spelen.
Tik hier om de foto te delen, aan
een contactpersoon toe te wijzen,
als achtergrond te gebruiken of af
te drukken.
Foto's en video's bekijken: Tik op een album en tik vervolgens op een miniatuurafbeelding.
••
Naar de volgende of vorige foto of video gaan: Veeg naar links of naar rechts.
••
In- of uitzoomen: Tik tweemaal of maak een knijpbeweging.
••
Door een foto navigeren: Sleep de foto.
••
Een video afspelen: Tik op in het midden van het scherm. Om te schakelen tussen de
schermvullende weergave en passende weergave, tikt u tweemaal op het scherm.
77
Albums die u synchroniseert met iPhoto 8.0 (iLife '09) of hoger of Aperture 3.0.2 of hoger kunnen
worden weergegeven op basis van gebeurtenis of gezicht. U kunt foto's ook weergeven op basis
van locatie mits ze zijn genomen met een camera die het gebruik van geotags ondersteunt.
Een diavoorstelling weergeven: Tik op een miniatuurafbeelding en tik op . Selecteer de
gewenste opties en tik op 'Start diavoorstelling'. Tik op het scherm om de diavoorstelling te
beëindigen. Tik op 'Instellingen' > 'Foto's en Camera' om andere opties in te stellen.
Een diavoorstelling of video naar een tv streamen: Zie AirPlay op pagina 33.
Foto's en video's ordenen
Een album aanmaken: Tik op 'Albums', tik op , voer een naam in en tik vervolgens op 'Bewaar'.
Selecteer de onderdelen die u aan het album wilt toevoegen en tik vervolgens op 'Gereed'.
Opmerking: Albums die zijn aangemaakt op de iPhone, worden niet gesynchroniseerd met
uw computer.
Onderdelen aan een album toevoegen: Tik in de miniatuurweergave op 'Wijzig', selecteer de
onderdelen en tik op 'Voeg toe'.
Albums beheren: Tik op 'Wijzig'.
••
De naam van een album wijzigen: Selecteer het album en voer een nieuwe naam in.
••
Albums opnieuw ordenen: Sleep
.
Een album verwijderen: Tik op .
Alleen albums die op de iPhone zijn aangemaakt, kunnen een nieuwe naam krijgen of
worden verwijderd.
••
Fotostream
Met Fotostream, een voorziening van iCloud (zie iCloud op pagina 16), verschijnen de foto's
die u op de iPhone maakt automatisch op andere apparaten waarvoor Fotostream is ingesteld,
inclusief uw Mac of pc. Via Fotostream kunt u ook geselecteerde foto's met anderen delen. Dit
kan rechtstreeks op de apparaten van anderen of via het web.
Informatie over Fotostream
Als Fotostream is ingeschakeld, worden foto's die u op de iPhone maakt (en andere foto's die u
aan uw Filmrol toevoegt) in uw fotostream weergegeven nadat u de Camera-app hebt gesloten
en de iPhone via Wi-Fi met het internet is verbonden. De foto's verschijnen in het album 'Mijn
fotostream' op de iPhone en op uw andere apparaten waarvoor Fotostream is ingesteld.
Fotostream inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Fotostream'.
Foto's die aan uw fotostream zijn toegevoegd vanaf andere iCloud-apparaten worden ook
in 'Mijn fotostream' weergegeven. Op de iPhone en andere iOS-apparaten kunnen maximaal
1000 van uw meest recente foto's in 'Mijn fotostream' worden bewaard. U kunt alle foto's in
Fotostream bewaren op een computer.
Opmerking: Fotostream-foto's tellen niet mee voor uw iCloud-opslagruimte.
Fotostreammateriaal beheren: Tik in een fotostreamalbum op 'Wijzig'.
••
Foto's op de iPhone bewaren: Selecteer de foto's en tik vervolgens op 'Bewaar'.
••
Foto's in uw Filmrol-album delen, afdrukken, kopiëren en bewaren: Selecteer de foto's en tik
vervolgens op 'Deel'.
••
Foto's verwijderen: Selecteer de foto's en tik vervolgens op 'Verwijder'.
Hoofdstuk 11    Foto's
78
Opmerking: De verwijderde foto's worden verwijderd uit de fotostreams op uw apparaten.
De originele foto's blijven echter staan in het Filmrol-album op het apparaat waarvan de
foto's afkomstig zijn. Foto's die vanuit een fotostream op een apparaat of computer zijn
bewaard worden ook niet verwijderd. Om foto's uit Fotostream te kunnen verwijderen,
moet op de iPhone en uw andere iOS-apparaten iOS 5.1 of hoger zijn geïnstalleerd. Zie
support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=nl_NL.
Gedeelde fotostreams
Via gedeelde fotostreams kunt u geselecteerde foto's delen met alleen de gewenste personen.
iOS 6- en OS X Mountain Lion-gebruikers kunnen vanaf hun eigen apparaten een abonnement
nemen op uw gedeelde fotostreams, de laatste foto's bekijken die u hebt toegevoegd, aangeven
welke foto's ze leuk vinden en opmerkingen toevoegen. U kunt ook een openbare website
aanmaken voor een gedeelde fotostream om uw foto's via het web met anderen te delen.
Opmerking: Gedeelde fotostreams kunnen worden gebruikt via Wi-Fi- en mobiele netwerken. Er
kunnen kosten voor mobiele gegevens in rekening worden gebracht.
Gedeelde fotostreams inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Fotostream'.
Een gedeelde fotostream aanmaken: Tik op 'Fotostream' en tik vervolgens op . Als u andere
iOS 6- of OS X Mountain Lion-gebruikers wilt uitnodigen om zich te abonneren op uw gedeelde
fotostream, voert u hun e-mailadressen in. Als u de fotostream op icloud.com wilt plaatsen,
schakelt u 'Openbare website' in. Geef het album een naam en tik op 'Maak aan'.
Foto's aan een gedeelde fotostream toevoegen: Selecteer een foto, tik op , tik op
'Fotostream' en selecteer de gedeelde fotostream. Om verschillende foto's uit een album toe te
voegen, tikt u op 'Wijzig', selecteert u de foto's en tikt u op 'Deel'.
Foto's uit een gedeelde fotostream verwijderen: Tik op de gedeelde fotostream, tik op 'Wijzig',
selecteer de foto's en tik op 'Verwijder'.
Een gedeelde fotostream wijzigen: Tik op 'Fotostream' en tik vervolgens op
••
De naam van de fotostream wijzigen
••
Abonnees toevoegen of verwijderen en een uitnodiging opnieuw versturen
••
Een openbare website aanmaken en de koppeling delen
••
De fotostream verwijderen
. U kunt:
Foto's en video's delen
U kunt foto's delen via e-mail, tekstberichten (mms of iMessage), fotostreams, Twitter-berichten
en Facebook. Video's kunnen worden gedeeld via e-mail, tekstberichten (mms of iMessage)
en YouTube.
Een foto of video delen of kopiëren: Selecteer een foto of video en tik vervolgens op
niet ziet, tikt u op het scherm om de regelaars weer te geven.
. Als u
Uw serviceaanbieder bepaalt hoe groot bijlagen mogen zijn. Zo nodig kunt u met de iPhone
foto- en videobijlagen comprimeren.
U kunt foto's en video's ook kopiëren en vervolgens in een e-mail of tekstbericht (mms of
iMessage) plakken.
Meerdere foto's en video's delen of kopiëren: Tik in de miniatuurweergave op 'Wijzig', selecteer
de foto's of video's en tik op 'Deel'.
Hoofdstuk 11    Foto's
79
Een foto of video bewaren vanuit: ••
E-mailberichten: Tik, indien nodig, op het onderdeel om het te downloaden, tik op de foto of
houd uw vinger op de video en tik op 'Bewaar'.
••
Sms'jes: Tik op het onderdeel in het gesprek, tik op
••
Webpagina (alleen foto's): Houd uw vinger op de foto en tik op 'Bewaar afbeelding'.
en tik vervolgens op 'Bewaar in filmrol'.
Foto's en video's die u ontvangt of die u vanaf een webpagina bewaart, worden bewaard in uw
Filmrol-album.
Foto's afdrukken
Afdrukken op AirPrint-printers: ••
Eén foto afdrukken: Tik op
en tik vervolgens op 'Druk af'.
Meerdere foto's afdrukken: Tik in een fotoalbum op 'Wijzig', selecteer de foto's, tik op 'Deel' en
tik op 'Druk af'.
Zie Afdrukken met AirPrint op pagina 34.
••
Hoofdstuk 11    Foto's
80
12
Camera
In het kort
Als u de Camera-app snel wilt openen terwijl de iPhone is vergrendeld, veegt u
omhoog.
Met de iPhone kunt u foto's en video-opnamen maken. Naast de iSight-camera aan de
achterzijde is er ook een FaceTime-camera aan de voorzijde voor FaceTime-gesprekken en het
maken van zelfportretten. Een ledflits aan de achterzijde zorgt waar nodig voor extra belichting.
Tik hierop om de
foto's en filmpjes
te bekijken die u
hebt gemaakt.
Tik hierop om
de ledflitsmodus
in te stellen.
Tik hierop Camera/
om een
videofoto te
schakelaar
maken.
Tik hierop om de
rasterlijnen of HDR in te
schakelen of om een
panoramafoto te maken.
Tik op een
persoon of object
om scherp te
stellen en de
belichting in te
stellen.
Tik hierop om te
schakelen tussen
camera's.
Een rechthoek geeft aan waarop wordt scherpgesteld en op basis waarvan de belichting
wordt ingesteld. Wanneer u mensen fotografeert, maakt de iPhone 4S of een nieuwer model
gebruik van gezichtsherkenning door automatisch scherp te stellen op en de belichting
evenwichtig in te stellen voor maximaal tien gezichten. Om elk herkend gezicht wordt een
rechthoek weergegeven.
81
Een foto maken: Tik op
••
of druk op een van de volumeknoppen.
In- of uitzoomen: Maak een knijpbeweging op het scherm (alleen iSight-camera).
Een panoramafoto maken (op de iPhone 4S of een nieuwer model): Tik op 'Opties' en tik
vervolgens op 'Panorama'. Richt de iPhone op het beginpunt en tik op . Beweeg langzaam in
de richting van de pijl terwijl u de iPhone met vaste hand vasthoudt. Probeer de pijl recht boven
de horizontale lijn te houden. Tik op 'Gereed' wanneer u klaar bent.
••
De beweegrichting omkeren: Tik op de pijl.
Een video-opname maken: Schakel naar
om de opname te starten of te stoppen.
••
en tik op
Een foto maken tijdens een video-opname: Tik op
of druk op een van de volumeknoppen
.
Tijdens het maken van een foto of het starten van een video-opname klinkt op de iPhone
het geluid van een sluiter. U kunt het volume regelen met de volumeknoppen of het geluid
uitschakelen met de schakelaar voor het belsignaal.
Opmerking: In sommige landen blijft u het geluid van de sluiter horen als u het geluid van de
iPhone uitschakelt.
Als de locatievoorzieningen zijn ingeschakeld, worden foto's en video's voorzien van
locatiegegevens die kunnen worden gebruikt door andere apps en websites voor het delen van
foto's. Zie Privacy op pagina 152.
De focus en belichting instellen: ••
De focus en belichting voor de volgende opname instellen: Tik op het object op het scherm.
Gezichtsherkenning wordt tijdelijk uitgeschakeld.
••
De focus en belichting vergrendelen: Houd uw vinger op het scherm totdat de rechthoek begint
te knipperen. Onder in het scherm verschijnt 'AE/AF-vergrendeling' en de focus en belichting
blijven vergrendeld totdat u weer op het scherm tikt.
Een schermafbeelding maken: Druk tegelijkertijd op de knop voor de sluimerstand en de
thuisknop ( ). De schermafbeelding wordt toegevoegd aan uw Filmrol-album.
HDR-foto's
HDR (op de iPhone 4 of een nieuwer model) combineert de beste delen van drie afzonderlijke
belichtingen tot één foto. De foto's zijn op hun best als zowel de iPhone als het onderwerp niet
bewegen tijdens het maken van de foto.
HDR inschakelen: Tik op de knop 'Opties' en schakel 'HDR' in. Wanneer HDR is ingeschakeld, is
de flits uitgeschakeld.
De foto met normale belichting bewaren naast de HDR-versie: Tik op 'Instellingen' > 'Foto's
en Camera'. Als u beide versies bewaart, wordt linksboven in de HDR-foto (
) weergegeven
wanneer u de foto in uw Filmrol-album bekijkt en de regelaars zichtbaar zijn.
Bekijken, delen en afdrukken
De foto's en video's die u met Camera maakt, worden bewaard in uw Filmrol-album. Als u
de fotostreamvoorziening hebt ingeschakeld, worden nieuwe foto's ook weergegeven in
uw Fotostream-album en naar al uw andere iOS-apparaten en computers gestreamd. Zie
Fotostream op pagina 78.
Hoofdstuk 12    Camera
82
Uw Filmrol-album bekijken: Veeg naar rechts of tik op de miniatuurafbeelding. U kunt uw
Filmrol-album ook in de Foto's-app bekijken.
••
De regelaars tonen of verbergen tijdens het bekijken van een foto of video: Tik op het scherm.
••
Een foto of video delen: Tik op . Als u meerdere foto's of video's wilt versturen, tikt u op
wanneer u miniaturen weergeeft. Vervolgens selecteert u de onderdelen en tikt u op 'Deel'.
••
Een foto afdrukken: Tik op
••
Een foto of video verwijderen: Tik op .
. Zie Afdrukken met AirPrint op pagina 34.
Teruggaan naar de camera: Tik op
.
Foto's en video's naar uw computer uploaden: Sluit de iPhone aan op uw computer.
••
Mac: Selecteer de gewenste foto's en video's en klik vervolgens op de importeer- of
downloadknop in iPhoto of een ander ondersteund fotoprogramma op uw computer.
••
Pc: Raadpleeg de instructies die bij het fotoprogramma zijn geleverd.
Als u foto's of video's tijdens het uploaden naar de computer van de iPhone verwijdert,
worden ze uit uw Filmrol-album verwijderd. Via het paneel 'Foto's' in iTunes kunt u foto's
en video's synchroniseren met de Foto's-app op uw iPhone. (Video's kunnen alleen worden
gesynchroniseerd met een Mac.) Zie Synchroniseren met iTunes op pagina 17.
Foto's bewerken en video's inkorten
Tik hierop om een
foto bij te snijden.
Tik hierop om rode
ogen te verwijderen.
Tik hierop om foto's
automatisch te verbeteren.
Tik hierop om de
foto te draaien.
Een foto bewerken: Terwijl u een foto schermvullend weergeeft, tikt u op 'Wijzig' en tikt u
vervolgens op een knop onder in het scherm.
••
Automatisch verbeteren: Door een foto te verbeteren kunt u onder andere de belichting en
kleurverzadiging aanpassen. Als u de voorgestelde verbetering niet wilt toepassen, tikt u
nogmaals op de knop (ook als u de wijzigingen al hebt bewaard).
••
Rode ogen verwijderen: Tik op elk oog dat moet worden gecorrigeerd.
••
Bijsnijden: Sleep de hoeken van het raster, sleep de foto om de foto te verplaatsen op
het scherm en tik vervolgens op 'Snij foto bij'. Tik op 'Beperk afmetingen' om bepaalde
afmetingen in te stellen.
Hoofdstuk 12    Camera
83
Een video inkorten: Tik tijdens het bekijken van de video op het scherm om de regelaars weer
te geven. Sleep een van de uiteinden van de balk met beelden bovenin en tik op 'Kort in'.
Belangrijk: Als u op 'Kort origineel in' tikt, worden de ingekorte uiteinden definitief uit de
originele video verwijderd. Als u op 'Bewaar als nieuw fragment' tikt, wordt de ingekorte
video als een nieuw videofragment bewaard in uw Filmrol-album. De originele video blijft
hierbij ongewijzigd.
Hoofdstuk 12    Camera
84
13
Video's
Met de Video's-app kunt u films, tv-programma's en muziekvideo's bekijken. Om
videopodcasts te bekijken, kunt u de gratis Podcasts-app uit de App Store installeren. Zie
Hoofdstuk 31, Podcasts, op pagina 122. Als u video's wilt bekijken die u hebt opgenomen met
Camera op de iPhone, opent u de Foto's-app.
Om een video af te spelen,
tikt u er gewoon op.
Veeg omlaag
om te zoeken.
Tik hierop om
extra afleveringen
van een serie
weer te geven.
WAARSCHUWING: Zie Belangrijke veiligheidsinformatie op pagina 158 voor belangrijke
informatie over het voorkomen van gehoorbeschadiging.
Video's op de iPhone zetten:
••
Video's kopen of huren in de iTunes Store (niet overal beschikbaar): Open de iTunes-app op de
iPhone en tik op 'Video's'. Zie Hoofdstuk 22, iTunes Store, op pagina 103.
••
Video's overbrengen vanaf uw computer: Sluit de iPhone op uw computer aan en synchroniseer
video's in iTunes. Zie Synchroniseren met iTunes op pagina 17.
••
Video's vanaf uw computer streamen: Schakel 'Thuisdeling' in in iTunes op uw computer. Tik op
de iPhone op 'Instellingen' > 'Video's' en voer de Apple ID en het wachtwoord in die u ook
gebruikt voor thuisdeling op uw computer. Open vervolgens de Video's-app op de iPhone en
tik op 'Gedeeld' boven in de lijst met video's.
85
Een video converteren voor weergave op de iPhone: Als u een video vanuit iTunes naar de
iPhone kopieert en er een melding verschijnt dat de video niet op de iPhone kan worden
afgespeeld, kunt u de video converteren. Selecteer de video in uw iTunes-bibliotheek en kies
'Geavanceerd' > 'Maak versie voor iPod of iPhone aan' (Mac) of 'Versie voor iPod of iPhone
aanmaken' (Windows). Vervolgens kopieert u de geconverteerde video naar de iPhone.
Sleep deze
schuifknop om
vooruit of terug
te spoelen.
Tik hierop om
een hoofdstuk
te selecteren.
Tik op de video om de
regelaars te tonen of
te verbergen.
Sleep deze
Met Apple TV kunt
schuifknop om u de video op uw
het volume aan televisie bekijken.
te passen.
Een filmpje bekijken: Tik op de video in de lijst met video's.
••
De video groter of kleiner maken om schermvullend of passend op het scherm weer te geven: Tik
op
of op
. U kunt ook tweemaal op de video tikken om de video groter of kleiner weer
te geven zonder dat de regelaars verschijnen.
••
Opnieuw afspelen vanaf het begin: Als de video hoofdstukken bevat, sleept u de afspeelknop
over de navigatiebalk helemaal naar links. Als de video geen hoofdstukken bevat, tikt u op .
••
Naar het volgende of vorige hoofdstuk gaan (indien beschikbaar): Tik op of op . U
kunt ook tweemaal (naar volgende) of driemaal (naar vorige) op de selectieknop of een
overeenkomstige knop op een compatibele headset drukken.
••
Terugspoelen of vooruitspoelen: Houd uw vinger op
••
Een andere taal selecteren (indien beschikbaar): Tik op
lijst 'Audio'.
••
Ondertiteling tonen of verbergen (indien beschikbaar): Tik op
de lijst 'Ondertiteling' of selecteer 'Uit'.
••
Bijschriften voor geluid tonen of verbergen (indien beschikbaar): Tik op 'Instellingen' > 'Video's'.
••
De video op een televisie bekijken: Zie De iPhone op een tv of een ander apparaat aansluiten op
pagina 33.
of
.
en selecteer de gewenste taal in de
en selecteer de gewenste taal in
Een timer voor de sluimerstand instellen: Open de Klok-app, tik op 'Timer' en stel de
gewenste uren en minuten in. Tik op 'Als timer eindigt' en tik op 'Stop afspelen'. Tik op 'Stel in'
en vervolgens op 'Start' om de timer te starten. Als de timer eindigt, stopt de iPhone met het
afspelen van de muziek of video, worden eventueel geopende apps gesloten en wordt het
apparaat automatisch vergrendeld.
Een video verwijderen: Veeg naar links of naar rechts over de video in de lijst. De video die u
van de iPhone verwijdert, wordt niet uit uw iTunes-bibliotheek verwijderd. (Dit geldt niet voor
gehuurde films.)
Belangrijk: Gehuurde films die u van de iPhone verwijdert, worden permanent verwijderd en
kunnen niet meer terug naar de computer worden gekopieerd.
Hoofdstuk 13    Video's
86
Wanneer u een video van de iPhone verwijdert, wordt deze niet uit de iTunes-bibliotheek op
uw computer verwijderd en kunt u de video later opnieuw synchroniseren met de iPhone.
(Dit geldt niet voor gehuurde films.) Als u niet wilt dat de video weer met de iPhone wordt
gesynchroniseerd, stelt u in iTunes in dat de video niet moet worden gesynchroniseerd. Zie
Synchroniseren met iTunes op pagina 17.
Hoofdstuk 13    Video's
87
14
Kaarten
Locaties zoeken
WAARSCHUWING: Zie Belangrijke veiligheidsinformatie op pagina 158 voor belangrijke
informatie over veilig navigeren en het voorkomen van afleiding tijdens het rijden.
Tik hierop voor een Hier kunt u een
routebeschrijving.
zoekopdracht invoeren.
Tik hier voor
meer informatie.
Tik op een speld
om de infobalk
weer te geven.
Tik hierop om de
snelste route op te
vragen.
Tik tweemaal om in te
zoomen; tik met twee
vingers om uit te
zoomen. U kunt ook een
knijpbeweging maken.
Huidige locatie
Tik hierop om
uw huidige
locatie te zien.
Flyover (3D in
de standaardweergave)
Afdrukken,
verkeersinformatie
tonen, resultaten tonen
of de weergave kiezen.
Belangrijk: Kaarten, routebeschrijvingen, 3D, Flyover en locatiespecifieke apps zijn afhankelijk
van op gegevens gebaseerde diensten. Deze diensten zijn onderhevig aan wijzigingen en
zijn mogelijk niet overal beschikbaar, waardoor kaarten, routebeschrijvingen, 3D, Flyover of
locatiespecifieke informatie niet voorhanden, onjuist of onvolledig kunnen zijn. Controleer de
gegevens die door uw iPhone worden verstrekt op basis van de omgeving waarin u zich bevindt
en aan de hand van borden die langs de weg zijn opgesteld. Voor sommige voorzieningen in
Kaarten moeten locatievoorzieningen zijn ingesteld. Zie Privacy op pagina 152.
88
Een locatie zoeken: Tik op het zoekveld en typ vervolgens een adres of andere informatie, zoals:
••
Een kruispunt ('kruiskade en lijnbaan')
••
Een gebied ('brouwershaven')
••
Een oriëntatiepunt ('euromast')
••
Een postcode
Een bedrijf ('films', 'restaurants rotterdam', 'Hotel New York')
U kunt ook op een van suggesties in de lijst onder het zoekveld tikken.
••
Door kaarten navigeren:
••
Omhoog, omlaag, naar links of naar rechts bewegen: Sleep het scherm.
••
De kaart draaien: Draai met twee vingers op het scherm. Er verschijnt een kompas in de
rechterbovenhoek om de richting van de kaart aan te geven.
••
Het noorden opnieuw bovenaan weergeven: Tik op
.
De locatie van een contactpersoon, bladwijzer of recente zoekopdracht zoeken: Tik op
.
Locatiegegevens ontvangen en delen: Tik op de speld om de infobalk weer te geven en
tik op . Indien beschikbaar kunt u recensies en foto's van Yelp ontvangen. U kunt ook de
route bekijken, contact met het bedrijf opnemen, de startpagina bezoeken, het bedrijf aan uw
contacten toevoegen, de locatie delen of de locatie in uw bladwijzers zetten.
••
Recensies lezen: Tik op 'Recensies'. Om andere voorzieningen van Yelp te gebruiken, tikt u op
de knoppen onder de recensies.
••
Foto's bekijken: Tik op 'Foto's'.
••
Een locatie per e-mail, sms of tweet versturen of op Facebook plaatsen: Tik op 'Deel locatie'. Om
te tweeten of een bericht op Facebook te plaatsen, moet u zijn ingelogd op uw accounts. Zie
Delen op pagina 32.
Een locatie markeren met een speld: Houd uw vinger op de kaart totdat de speld verschijnt.
Standaardweergave, hybride weergave of satellietweergave kiezen: Tik op
de rechterbenedenhoek.
Een probleem rapporteren: Tik op de rechterbenedenhoek.
Routebeschrijvingen opvragen
Een autoroute opvragen: Tik op , tik op , voer de begin- en eindlocatie in en tik op 'Route'.
Indien beschikbaar kunt u ook een locatie of route uit de lijst kiezen. Als er meerdere routes
worden weergegeven, tikt u op de route die u wilt gebruiken. Tik op 'Start' om te beginnen.
••
Een stapsgewijze routebeschrijving horen (op de iPhone 4S of een nieuwer model): Tik op 'Start'.
Kaarten volgt uw voortgang en laat een stapsgewijze routebeschrijving tot uw bestemming
horen. Tik op het scherm om de regelaars te tonen of te verbergen.
Als de iPhone automatisch wordt vergrendeld, blijft Kaarten actief en gaan de aanwijzingen
door. U kunt ook een andere app openen en aanwijzingen blijven ontvangen. Tik op de balk
boven in het scherm om terug te gaan naar Kaarten.
••
Een stapsgewijze routebeschrijving bekijken (op de iPhone 4 of een eerder model): Tik op 'Start' en
veeg naar links om de volgende aanwijzing te bekijken.
••
Teruggaan naar het routeoverzicht: Tik op 'Overzicht'.
••
Alle aanwijzingen in een lijst bekijken: Tik op
••
De stapsgewijze routebeschrijving stoppen: Tik op 'Stop'.
Hoofdstuk 14    Kaarten
in het scherm 'Overzicht'.
89
Snel een autoroute opvragen vanaf uw huidige locatie: Tik op
bestemming en tik op 'Route hier naartoe'.
in de infobalk van uw
Een wandelroute opvragen: Tik op , tik op , voer de begin- en eindlocatie in en tik op
'Route'. Indien beschikbaar kunt u ook een locatie of route uit de lijst kiezen. Tik op 'Start' en
veeg naar links om de volgende aanwijzing te bekijken.
Een routebeschrijving met het openbaar vervoer opvragen: Tik op , tik op , voer de beginen eindlocatie in en tik op 'Route'. Indien beschikbaar kunt u ook een locatie of route uit de lijst
kiezen. Download en open de routeapps voor de openbaarvervoerdiensten die u wilt gebruiken.
Verkeersinformatie tonen: Tik rechtsonder in het scherm en tik vervolgens op 'Toon verkeer'.
Oranje stippen geven vertragingen aan en rode stippen files. Tik op een markering om een
rapport over verkeershinder weer te geven.
3D en Flyover
Op de iPhone 4S of een nieuwer model kunt u 3D (standaardweergave) of Flyover
(satellietweergave of hybride weergave) gebruiken voor driedimensionale weergaven van steden
over de hele wereld. U kunt op de gebruikelijke manier navigeren en inzoomen om gebouwen te
bekijken. Ook kunt u de camerahoek aanpassen.
Transamerica Pyramid Building is een gedeponeerd
dienstmerk van Transamerica Corporation.
3D of Flyover gebruiken: Zoom in totdat of actief wordt en tik op de knop. U kunt
ook met twee vingers omhoog slepen. U kunt schakelen tussen 3D en Flyover door op de
rechterbenedenhoek te tikken en de weergave te wijzigen.
De camerahoek aanpassen: Sleep met twee vingers omhoog of omlaag.
Instellingen voor Kaarten
Opties instellen voor Kaarten: Tik op 'Instellingen' > 'Kaarten'. Tot de instellingen behoren:
••
Stemvolume voor navigatie (iPhone 4S of een nieuwer model)
••
Afstand in mijlen of kilometers weergeven
••
Taal en grootte van labels
Hoofdstuk 14    Kaarten
90
15
Weer
U kunt de huidige temperatuur en een weersverwachting voor zes dagen weergeven voor een of
meer steden over de hele wereld, met voorspellingen per uur voor de komende twaalf uur. Weer
gebruikt tevens de locatievoorzieningen om de weersverwachting voor uw huidige locatie op
te vragen.
Huidige weerssituatie
Huidige temperatuur
Actuele verwachting
per uur
Tik hierop om steden
toe te voegen of te
verwijderen.
Aantal bewaarde
steden
Als het scherm lichtblauw is, is het dag in de desbetreffende stad. Donkerpaars geeft aan dat het
nacht is.
De lijst met plaatsen beheren: Tik op en voeg een plaats toe of breng andere wijzigingen
aan. Tik op 'Gereed' wanneer u klaar bent.
••
Een stad toevoegen: Tik op . Voer een stadsnaam of postcode in en tik op 'Zoek'.
••
De volgorde van plaatsen wijzigen: Sleep
••
Een stad verwijderen: Tik op
••
Fahrenheit of Celsius kiezen: Tik op '°F' of '°C'.
omhoog of omlaag.
en tik vervolgens op 'Verwijder'.
Het weer in een andere plaats bekijken: Veeg naar links of naar rechts.
Het lokale weer wordt in het meest linkse scherm weergegeven.
De actuele verwachting per uur bekijken:
••
Op de iPhone 5: Veeg de weergave per uur naar links of rechts.
••
Op de iPhone 4S of een eerder model: Tik op 'Per uur'.
Lokaal weer in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Privacy' > 'Locatievoorzieningen'. Zie
Privacy op pagina 152.
91
Informatie over een stad bekijken op yahoo.com: Tik op
.
De lijst met plaatsen naar uw andere iOS-apparaten pushen met iCloud: Tik op 'Instellingen' >
'iCloud' > 'Documenten/gegevens' en schakel vervolgens 'Documenten/gegevens' in (standaard
ingeschakeld). Zie iCloud op pagina 16.
Hoofdstuk 15    Weer
92
16
Passbook
Met Passbook kunt u al uw kaarten, bijvoorbeeld instapkaarten en bioscoopkaartjes, op één
plaats bewaren.
Tik op een kaart om
deze te bekijken.
In Passbook kunt u uw cadeaubonnen, kortingsbonnen, toegangskaarten en andere kaarten
bewaren. Als u een kaart wilt bekijken of gebruiken, geeft u deze weer in Passbook of in het
toegangsscherm.
Een kaart aan Passbook toevoegen: Tik op de Passbook-koppeling op de website van een
winkel of in een e-mail die u ter bevestiging van een aankoop hebt ontvangen. U kunt een kaart
ook toevoegen vanuit een app die Passbook ondersteunt.
U kunt kaarten alleen aan Passbook toevoegen als u bent ingelogd op uw iCloud-account.
Een kaart gebruiken: Selecteer de kaart en houd de streepjescode voor de reader of scanner.
93
Als de locatievoorzieningen zijn ingeschakeld en de verkoper dit ondersteunt, verschijnt de
kaart die u nodig hebt automatisch in het toegangsscherm, bijvoorbeeld bij aankomst op een
vliegveld of in een hotel of bioscoop.
Tik hierop om details
weer te geven.
Meer informatie bekijken: Tik op
Een kaart verwijderen: Tik op
.
en tik vervolgens op .
Voorkomen dat kaarten in het toegangsscherm verschijnen: Tik op 'Instellingen' >
'Algemeen' > 'Codeslot' en tik op 'Zet code aan'. Tik vervolgens op 'Toegang bij vergrendeling' en
schakel 'Passbook' uit.
Een kaart naar uw andere iPhone of iPod touch pushen: Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' en
schakel 'Passbook' in.
Hoofdstuk 16    Passbook
94
17
Notities
De notities die u op de iPhone aanmaakt, kunnen via iCloud heel eenvoudig beschikbaar worden
gesteld voor uw andere iOS-apparaten en Mac-computers. U kunt ook in andere accounts, zoals
Gmail of Yahoo, notities lezen of aanmaken.
Tik hierop om een lijst met notities te bekijken.
Tik hierop om een
nieuwe notitie toe te
voegen.
Tik op de notitie om
deze te bewerken.
Tik hierop om de
notitie te e-mailen
of af te drukken.
Tik hierop om
de notitie te
verwijderen.
Tik hierop om de vorige of
volgende notitie te bekijken.
Uw notities met iCloud up-to-date houden op al uw iOS-apparaten en Mac-computers:
••
Als u een e-mailadres van me.com of mac.com gebruikt voor iCloud: Tik op 'Instellingen' >
'iCloud' en schakel 'Notities' in.
••
Als u een Gmail- of een andere IMAP-account gebruikt voor iCloud: Tik op 'Instellingen' > 'E-mail,
contacten, agenda's' en schakel 'Notities' in.
De standaardaccount voor nieuwe notities instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Notities'.
Een notitie in een specifieke account aanmaken: Tik op 'Accounts' en selecteer de account.
Tik vervolgens op om de notitie te maken. Tik op de knop 'Notities' als u de knop 'Accounts'
niet ziet.
Alleen notities van een specifieke account weergeven: Tik op 'Accounts' en selecteer de
account. Tik op de knop 'Notities' als u de knop 'Accounts' niet ziet.
Een notitie verwijderen terwijl u de lijst met notities bekijkt: Veeg naar links of naar rechts
over de notitie in de lijst.
95
Zoeken in notities: Wanneer u de lijst met notities bekijkt, scrolt u naar de bovenkant van de
lijst om het zoekveld weer te geven. Tik in het veld en typ de zoekterm in. U kunt ook vanuit het
beginscherm van de iPhone naar notities zoeken. Zie Zoeken op pagina 30.
Een notitie afdrukken of via e-mail versturen: Tik tijdens het lezen van de notitie op . Om de
notitie via e-mail te kunnen versturen, moet op de iPhone een e-mailaccount zijn aangemaakt.
Zie E-mail- en andere accounts instellen op pagina 15.
Een ander lettertype selecteren: Tik op 'Instellingen' > 'Notities'.
Hoofdstuk 17    Notities
96
Herinneringen
18
Met de Herinneringen-app kunt u alles bijhouden wat u moet doen.
Tik hierop om lijsten te bekijken.
Tik hierop om een
onderdeel toe te voegen.
Voltooid onderdeel
Details van een herinnering bekijken: Tik op de herinnering. U kunt:
••
De herinnering wijzigen of verwijderen
••
Een vervaldatum instellen
••
Een prioriteit instellen
••
Notities toevoegen
••
De herinnering naar een andere lijst verplaatsen
U kunt instellen dat u een melding krijgt zodra u een bepaalde locatie nadert of verlaat.
Een locatiegebonden melding toevoegen: Tik terwijl u een herinnering invoert op
schakel 'Toon op een locatie' in.
en
Tik op uw huidige locatie als u een andere locatie wilt instellen. De locaties in de lijst bevatten
de adressen van uw persoonlijke contactkaart in Contacten, zoals het privé- en werkadres dat u
hebt toegevoegd. Tik op 'Voer een adres in' als u een ander adres wilt gebruiken.
Opmerking: Locatiegebonden herinneringen zijn niet beschikbaar op de iPhone 3GS. U kunt in
Microsoft Exchange- en Outlook-accounts geen herinneringen op basis van locatie instellen.
Herinneringen zoeken: Tik op om het zoekveld weer te geven. U kunt ook vanuit het
beginscherm zoeken. Hierbij wordt gezocht op de naam van herinneringen. U kunt ook met Siri
herinneringen zoeken of toevoegen.
97
Herinneringsmeldingen uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Berichtgeving'. Zie Niet storen en
berichtgevingen op pagina 143 voor meer informatie.
De toon voor herinneringsmeldingen instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Geluiden'.
Herinneringen up-to-date houden op andere apparaten: Tik op 'Instellingen' > 'iCloud'
en schakel vervolgens 'Herinneringen' in. Als u up-to-date wilt blijven met Herinneringen in
OS X Mountain Lion, schakelt u iCloud ook op uw Mac in. Sommige andere typen accounts,
zoals Exchange, bieden ook ondersteuning voor Herinneringen. Tik op 'Instellingen' > 'E-mail,
contacten, agenda's' en schakel 'Herinneringen' in voor de accounts die u wilt gebruiken.
Een standaardlijst voor nieuwe herinneringen instellen: Tik op 'Instellingen' > 'E-mail,
contacten, agenda's' en tik vervolgens onder 'Herinneringen' op 'Standaardlijst'.
Hoofdstuk 18    Herinneringen
98
19
Klok
Tik op de klok die u wilt
verwijderen of wijzig de
volgorde van klokken.
Tik hierop om een
klok toe te voegen.
Hier bekijkt u klokken,
stelt u een wekker in,
legt u de tijd van een
activiteit vast of stelt u
een timer in.
Een klok toevoegen: Tik op en typ de naam van een stad of selecteer een stad in de lijst. Als u
de gewenste stad niet kunt vinden, kunt u een andere grote stad in dezelfde tijdzone gebruiken.
De volgorde van klokken wijzigen of klokken verwijderen: Tik op 'Wijzig' en sleep
klok te verplaatsen of tik op
om een klok te verwijderen.
om een
Een wekker instellen: Tik op 'Wekker' en tik vervolgens op .
Een wekker wijzigen: Tik op 'Wijzig' en tik op om instellingen te wijzigen of tik op
wekker te verwijderen.
om de
Een timer voor de sluimerstand voor de iPhone instellen: Stel de timer in, tik op 'Als timer
eindigt' en tik op 'Stop afspelen'.
99
20
Aandelen
U kunt uw aandelen bijhouden, het waardeverloop bekijken en nieuws over uw
investeringen lezen.
Tik hierop om de
procentuele wijziging
te zien. Tik nogmaals
om de marktkapitalisatie te zien.
Veeg naar links of naar
rechts om statistieken
of nieuwsartikelen te
bekijken.
Ga naar yahoo.com voor
meer informatie.
Tik hierop om uw
aandelenlijst te wijzigen.
Uw aandelenlijst beheren: Tik op
op 'Gereed' wanneer u klaar bent.
en voeg aandelen toe of breng andere wijzigingen aan. Tik
••
Een onderdeel toevoegen: Tik op . Voer een symbool, bedrijfsnaam, index of fondsnaam in en
tik vervolgens op 'Zoek'.
••
Een onderdeel verwijderen: Tik op
••
De volgorde van onderdelen wijzigen: Sleep
.
omhoog of omlaag.
Informatie over aandelenkoersen bekijken: ••
Schakelen tussen de weergave in percentages, prijzen of marktkapitalisaties: Tik op een waarde
aan de rechterkant van het scherm.
••
Het overzicht, de grafiek of het nieuws bekijken: Veeg over de informatie onder de aandelenlijst.
Tik op een nieuwskop om het artikel in Safari te bekijken. Tik op '1d', '1w', '1m', '3m', '6m', '1j' of
'2j' om de periode van de grafiek te wijzigen.
••
Een nieuwsartikel aan uw leeslijst toevoegen: Houd uw vinger op de nieuwskop en tik
vervolgens op 'Voeg toe aan leeslijst'.
••
Meer beursinformatie bekijken op yahoo.com: Tik op
.
100
De informatie over de aandelen kan twintig minuten of meer zijn vertraagd, afhankelijk van de
dienst die de informatie levert. Zie Berichtgevingen op pagina 31 als u een aandelenoverzicht in
Berichtencentrum wilt weergeven.
Grafiek schermvullend bekijken: Draai de iPhone in de liggende weergave.
••
De waarde bekijken op een specifieke datum of tijd: Raak de grafiek aan met één vinger.
••
Het verschil in waarde bekijken in een periode: Raak de grafiek aan met twee vingers.
Uw aandelenlijst up-to-date houden op uw iOS-apparaten met iCloud: Tik op 'Instellingen' >
'iCloud' > 'Documenten/gegevens' en schakel vervolgens 'Documenten/gegevens' in (standaard
ingeschakeld). Zie iCloud op pagina 16.
Hoofdstuk 20    Aandelen
101
21
Kiosk
In Kiosk zijn al uw tijdschriften en kranten netjes geordend. Ook wordt u op de hoogte gebracht
als er nieuwe uitgaven beschikbaar zijn.
Tik hierop om
naar Kiosk-apps
te zoeken.
Houd uw vinger op
een publicatie om
deze naar een andere
plaats te slepen.
In Kiosk staan al uw tijdschriften en kranten netjes geordend op afzonderlijke planken, zodat u
snel vindt wat u zoekt.
Naar abonnementen zoeken: Tik op 'Kiosk' om de boekenkast weer te geven en tik vervolgens
op 'Winkel'. Als u een abonnement koopt, wordt dit aan uw boekenkast toegevoegd. Nadat
u het abonnement hebt gedownload, kunt u dit openen om de uitgaven te bekijken en de
abonnementsopties weer te geven. Abonnementen zijn aankopen die u vanuit Kiosk doet. Deze
worden bij uw Store-account in rekening gebracht.
Het automatisch downloaden van nieuwe uitgaven uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Kiosk'.
Als een abonnement dit ondersteunt, worden nieuwe uitgaven door Kiosk gedownload wanneer
u een Wi-Fi-verbinding hebt.
102
22
iTunes Store
In het kort
Via de iTunes Store kunt u muziek, tv-programma's en podcasts toevoegen aan de iPhone.
Browser
Tik hierop om
aankopen, downloads
en meer te bekijken.
In de iTunes Store kunt u:
••
Muziek, tv-programma's, films, beltonen en nog veel meer vinden
••
Persoonlijke Genius-aanbevelingen weergeven
••
Eerdere aankopen downloaden
Opmerking: Voor het gebruik van de iTunes Store hebt u een internetverbinding en een Apple
ID nodig.
Bladeren door materiaal: Tik op een van de categorieën. Tik op 'Genres' om de lijst te verfijnen.
Als u meer informatie wilt zien over een onderdeel, tikt u erop.
Materiaal zoeken: Tik op 'Zoek', tik in het zoekveld, geef een of meer zoektermen op en tik
op 'Zoek'.
Een fragment van een onderdeel bekijken of beluisteren: Tik op een nummer of video om een
fragment af te spelen.
Een onderdeel kopen: Tik op de prijs van het onderdeel (of tik op 'Gratis') en tik nogmaals om
het te kopen. Als u het onderdeel al hebt gekocht, staat er 'Download' in plaats van de prijs en
kunt u het onderdeel gratis opnieuw downloaden. Tijdens het downloaden van onderdelen kunt
u op 'Meer' en vervolgens op 'Downloads' tikken om de voortgang te bekijken.
103
Een film huren: In sommige landen kunt u ook films huren. Als u een film huurt, hebt u 30
dagen de tijd om de film te bekijken. Zodra u het afspelen hebt gestart, kunt u binnen 24 uur de
film zo vaak bekijken als u wilt. Wanneer deze tijdslimiet is verstreken, wordt de film verwijderd.
Een eerdere aankoop downloaden: Tik op 'Meer' en tik vervolgens op 'Aankopen'. Als u
automatisch aankopen wilt downloaden die u op andere apparaten hebt gedaan, tikt u op
'Instellingen' > 'iTunes en App Stores'.
Een cadeaubon of code inwisselen: Tik op een categorie (bijvoorbeeld 'Muziek'), scrol omlaag
en tik op 'Wissel in'.
Uw account bekijken of wijzigen: Tik op 'Instellingen' > 'iTunes en App Stores', tik op uw Apple
ID en tik vervolgens op 'Toon Apple ID'. Tik op het onderdeel dat u wilt bewerken. Als u uw
wachtwoord wilt wijzigen, tikt u op het veld 'Apple ID'.
iTunes Match in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'iTunes en App Stores'. iTunes Match
is een abonneedienst waarmee al uw muziek in iCloud wordt bewaard, zodat u ernaar kunt
luisteren wanneer u wilt.
Inloggen met een andere Apple ID: Tik op 'Instellingen' > 'iTunes en App Stores', tik op de
naam van uw account en tik vervolgens op 'Log uit'. De volgende keer dat u een app download,
kunt u een andere Apple ID invoeren.
Aankopen downloaden via het mobiele netwerk: Tik op 'Instellingen' > 'iTunes en App
Stores' > 'Gebruik mobiele data'. Uw aanbieder kan kosten in rekening brengen voor het
downloaden van aankopen en het gebruik van iTunes Match via het mobiele netwerk.
De bladerknoppen wijzigen
U kunt de knoppen onder in het scherm vervangen en opnieuw ordenen. Als u bijvoorbeeld
veel beltonen downloadt en slechts zelden naar tv-programma's kijkt, kunt u die
knoppen omwisselen.
De bladerknoppen wijzigen: Tik op 'Meer' en tik vervolgens op 'Wijzig'. Sleep de gewenste
knop naar de onderkant van het scherm over de knop die u wilt vervangen. Tik op 'Gereed'
wanneer u klaar bent.
Hoofdstuk 22    iTunes Store
104
23
App Store
In het kort
In de App Store kunt u apps zoeken, kopen en naar de iPhone downloaden.
Tik hierop om een
categorie te bekijken.
Bladerknoppen
Tik hierop om updates
en eerdere aankopen
weer te geven.
In de App Store kunt u het volgende doen:
••
Nieuwe gratis of betaalde apps vinden
••
Eerdere aankopen en updates downloaden
••
Een cadeaubon of downloadcode inwisselen
••
Een app aan een vriend aanbevelen
••
Uw App Store-account beheren
Opmerking: Voor het gebruik van de App Store hebt u een internetverbinding en een Apple
ID nodig.
Een app kopen: Tik op de prijs van de app (of tik op 'Gratis') en tik op 'Koop app'. Als u de app
al hebt gekocht, wordt de tekst 'Geïnstalleerd' weergegeven in plaats van de prijs. U kunt de app
gratis opnieuw downloaden. Terwijl een app wordt gedownload, verschijnt in het beginscherm
het symbool van de app met daarop een voortgangsbalk.
Een eerdere aankoop downloaden: Tik op 'Updates' en tik vervolgens op 'Aankopen'. Als u
automatisch nieuwe aankopen wilt downloaden die u op andere apparaten hebt gedaan, tikt u
op 'Instellingen' > 'iTunes en App Stores'.
105
Bijgewerkte apps downloaden: Tik op 'Updates'. Tik op een app om informatie over de nieuwe
versie weer te geven en tik vervolgens op 'Werk bij' om de update te downloaden. U kunt ook op
'Werk alles bij' tikken om alle apps in de lijst te downloaden.
Een cadeaubon of downloadcode inwisselen: Tik op 'Uitgelicht', scrol omlaag en tik op
'Wissel in'.
Een vriend informeren over een app: Zoek de app, tik op
en geef aan hoe u deze wilt delen.
Uw account bekijken en bewerken: Tik op 'Instellingen' > 'iTunes en App Stores', tik op uw
Apple ID en tik vervolgens op 'Toon Apple ID'. U kunt een abonnement nemen op iTunesnieuwsbrieven en het privacybeleid van Apple bekijken. Als u uw wachtwoord wilt wijzigen, tikt
u op het veld 'Apple ID'.
Inloggen met een andere Apple ID: Tik op 'Instellingen' > 'iTunes en App Stores', tik op de
naam van uw account en tik vervolgens op 'Log uit'. De volgende keer dat u een app download,
kunt u een andere Apple ID invoeren.
Een nieuwe Apple ID aanmaken: Tik op 'Instellingen' > 'iTunes en App Stores' en tik op 'Maak
nieuwe Apple ID aan'. Volg de instructies op het scherm.
Aankopen downloaden via het mobiele netwerk: Tik op 'Instellingen' > 'iTunes en App
Stores' > 'Gebruik mobiele data'. Uw aanbieder kan kosten in rekening brengen voor het
downloaden van aankopen via het mobiele netwerk. Kiosk-apps kunnen alleen worden
bijgewerkt via Wi-Fi.
Apps verwijderen
Een App Store-app verwijderen: Houd uw vinger op het desbetreffende symbool in het
beginscherm tot het symbool gaat bewegen en tik vervolgens op . De apps die standaard op
de iPhone zijn geïnstalleerd, kunnen niet worden verwijderd. Wanneer u klaar bent, drukt u op
de thuisknop ( ).
Als u een app verwijdert, worden ook alle bijbehorende gegevens verwijderd. U kunt alle apps
die u in de App Store hebt gekocht kosteloos opnieuw downloaden.
Zie Opnieuw instellen op pagina 150 voor meer informatie over het wissen van alle apps,
gegevens en instellingen.
Hoofdstuk 23    App Store
106
24
Game Center
In het kort
Met Game Center kunt u uw favoriete games spelen met vrienden die beschikken over een
iPhone, iPad, iPod touch of een Mac met OS X Mountain Lion.
WAARSCHUWING: Zie Belangrijke veiligheidsinformatie op pagina 158 voor belangrijke
informatie over het voorkomen van aandoeningen als gevolg van herhaalde bewegingen.
Tik hierop om de
game te spelen.
Hier ziet u wie de beste is.
Hier ziet u een lijst
met gamedoelen.
Tik hierop om een
tegenstander te vinden.
Tik op de game
die u wilt spelen.
Tik hierop om te zien
of u door iemand
bent uitgedaagd.
Tik hierop om op
vriendverzoeken
te reageren.
Tik hierop om uw vrienden
uit te nodigen voor een game.
Hier vertelt u wat uw status is,
wijzigt u uw foto of logt u uit.
Inloggen: Open Game Center. Als u uw bijnaam en foto boven in het scherm ziet, betekent
dit dat u al bent ingelogd. Als dat niet het geval is, geeft u uw Apple ID en wachtwoord op en
tikt u vervolgens op 'Log in'. U kunt dezelfde Apple ID gebruiken die u gebruikt voor iCloud of
aankopen in de App Store. Als u liever een aparte Apple ID wilt om te gamen, tikt u op 'Maak
nieuwe account aan'.
Een game kopen: Tik op 'Games' en tik vervolgens op een aanbevolen game of tik op 'Zoek
Game Center-games'.
Een game spelen: Tik op 'Games', selecteer een game en tik vervolgens op 'Speel'.
107
Na het spelen teruggaan naar Game Center: Druk op de thuisknop ( ) en tik in het
beginscherm op 'Game Center'.
Uitloggen: Tik op 'Ik', tik op de accountbanner en tik vervolgens op 'Log uit'. U hoeft niet elke
keer uit te loggen als u Game Center verlaat.
Spelen met vrienden
Vrienden uitnodigen voor een game met meerdere spelers: Tik op 'Vrienden', selecteer een
vriend, selecteer een game en tik vervolgens op 'Speel'. Als de game met meer spelers kan of
moet worden gespeeld, nodigt u extra spelers uit. Tik vervolgens op 'Volgende'. Verstuur uw
uitnodiging en wacht tot de anderen uw uitnodiging hebben geaccepteerd. Als iedereen er klaar
voor is, start u de game. Als een vriend niet beschikbaar is of niet op uw uitnodiging reageert,
kunt u op 'Automatch' tikken om een andere speler te zoeken of op 'Nodig uit' tikken om
iemand anders uit te nodigen.
Een vriendverzoek versturen: Tik op 'Vrienden' of 'Verzoeken', tik op en typ vervolgens het
e-mailadres of de Game Center-bijnaam van een vriend. Tik op
om door uw contactpersonen
te bladeren. Als u meerdere vrienden aan een verzoek wilt toevoegen, tikt u na elk adres op
de returntoets.
Iemand uitdagen om u te overtreffen: Tik op een van uw scores of achievements en tik
vervolgens op 'Daag vrienden uit'.
De games bekijken die een vriend speelt en de scores van uw vriend bekijken: Tik op
'Vrienden', tik op de naam van uw vriend en tik vervolgens op 'Games' of 'Punten'.
Een game kopen die een vriend heeft: Tik op 'Vrienden' en tik vervolgens op de naam van uw
vriend. Tik op de game in de lijst met games van uw vriend en tik vervolgens op de prijs boven
in het scherm.
Een lijst met vrienden van vrienden weergeven: Tik op 'Vrienden', tik op de naam van de
vriend en tik vervolgens op 'Vrienden' onder zijn of haar foto.
Een vriend verwijderen: Tik op 'Vrienden', tik op een naam en tik op 'Ontvriend'.
Uw e-mailadres privé houden: Schakel 'Publiek profiel' uit in de accountinstellingen van Game
Center. Zie "Game Center-instellingen" hieronder.
Multispelergames of het toevoegen van vrienden uitschakelen: Tik op 'Instellingen' >
'Algemeen' > 'Beperkingen' en schakel 'Multispelergames' of 'Vrienden toevoegen' uit. Als de
instellingen niet beschikbaar zijn, tikt u eerst op 'Schakel beperkingen in' (bovenaan).
Beledigend of onfatsoenlijk gedrag melden: Tik op 'Vrienden', tik op de naam van de
desbetreffende persoon en tik vervolgens op 'Meld probleem'.
Game Center-instellingen
Sommige Game Center-instellingen zijn gekoppeld aan de Apple ID waarmee u inlogt. Andere
bevinden zich in Instellingen op uw iPhone.
Game Center-gegevens wijzigen voor uw Apple ID: Log in met uw Apple ID, tik op 'Ik', tik op de
accountbanner en selecteer vervolgens 'Toon account'.
Instellen welke berichtgevingen u voor Game Center wilt ontvangen: Tik op 'Instellingen' >
'Berichtgeving' > 'Game Center'. Als Game Center niet wordt weergegeven, schakelt u
'Berichtgeving' in.
Beperkingen voor Game Center wijzigen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Beperkingen'.
Hoofdstuk 24    Game Center
108
25
Contacten
In het kort
Op de iPhone kunt u eenvoudig de gegevens van uw contactpersonen in een lijst bekijken en
bewerken vanaf zowel persoonlijke als zakelijke accounts.
Tik hierop om een
nummer te kiezen.
Tik hierop om
Mail te openen.
Tik hierop om een
tweet te sturen.
Uw Mijn info-kaart instellen: Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's', tik op 'Mijn
info' en selecteer de contactkaart met uw naam en gegevens. De Mijn info-kaart wordt gebruikt
door Siri en andere apps. Aan de hand van de velden voor familie, vrienden en bekenden kunt u
relaties definiëren die Siri moet kennen, zodat u bijvoorbeeld 'call my sister' kunt zeggen.
Gegevens van contactpersonen zoeken: Tik op het zoekveld boven in de lijst met
contactgegevens en voer de zoekopdracht in. U kunt ook vanuit het beginscherm naar een
contactpersoon zoeken. Zie Zoeken op pagina 30.
Een contactpersoon delen: Tik op een contactpersoon en tik op 'Deel contact'. U kunt de
contactgegevens versturen via e-mail of een bericht.
Een contactpersoon toevoegen: Tik op . U kunt geen contactpersonen toevoegen aan een
adreslijst die u alleen bekijkt, zoals een Microsoft Exchange GAL-lijst (Global Address List).
Een contactpersoon aan de lijst met favorieten toevoegen: Selecteer een contactpersoon, scrol
omlaag en tik op de knop 'Zet in favorieten'. De lijst met favorieten wordt gebruikt voor 'Niet
storen'. Zie Niet storen en berichtgevingen op pagina 143.
Een telefoonnummer aan Contacten toevoegen tijdens het intoetsen: Tik in Telefoon op
'Toetsen', voer een nummer in en tik op
. Tik vervolgens op 'Maak nieuw contact' of op 'Zet in
bestaand contact' en tik op de gewenste contactpersoon.
109
Een recente beller aan Contacten toevoegen: Tik in Telefoon op 'Recent' en tik vervolgens op
naast het nummer. Tik vervolgens op 'Maak nieuw contact' of op 'Zet in bestaand contact' en
tik op de gewenste contactpersoon.
Een contactpersoon verwijderen: Selecteer een contactpersoon en tik op 'Wijzig'. Scrol omlaag
en tik op 'Verwijder contact'.
De gegevens van een contactpersoon wijzigen: Selecteer een contactpersoon en tik op 'Wijzig'.
U kunt:
••
Een nieuw veld toevoegen: Tik op
en selecteer of typ een label voor het veld.
••
Een veldlabel wijzigen: Tik op het label en selecteer een ander label. Tik op 'Voeg aangepast
label toe' om een nieuw veld toe te voegen.
••
De beltoon of sms-toon voor een contactpersoon wijzigen: Tik in het veld voor de beltoon of de
sms-toon en selecteer een nieuw geluid. Als u de standaardtoon voor contactpersonen wilt
wijzigen, tikt u op 'Instellingen' > 'Geluiden'.
••
Het trilpatroon van de iPhone voor oproepen of berichten van de contactpersoon wijzigen: Tik in
het veld voor de trilling van de beltoon of de sms-toon en selecteer een trilpatroon. Als u het
veld voor de trilling niet ziet, tikt u op 'Wijzig' en voegt u het toe. Zie Geluiden op pagina 151
voor informatie over het aanmaken van aangepaste trilpatronen.
••
Een foto als afbeelding voor de contactpersoon instellen: Tik op 'Voeg foto toe'. U kunt een foto
met de camera maken of een bestaande foto gebruiken.
••
Contactgegevens bijwerken via Twitter: Tik op 'Instellingen' > 'Twitter' > 'Werk contacten
bij'. Bij het zoeken van contactgegevens wordt gebruikgemaakt van e-mailadressen.
De contactgegevens van vrienden die u volgt worden bijgewerkt met hun Twittergebruikersnaam en -foto.
••
Contactgegevens bijwerken via Facebook: Tik op 'Instellingen' > 'Facebook' > 'Werk contacten
bij'. Bij het zoeken van contactgegevens wordt gebruikgemaakt van e-mailadressen. De
contactgegevens van personen in uw lijst met vrienden worden bijgewerkt met hun
Facebook-gebruikersnaam en -foto.
••
Een pauze in een telefoonnummer invoegen: Tik op
en tik vervolgens op 'Pauze' of
'Wacht'. Elke pauze duurt twee seconden. Bij wachten wordt het kiezen onderbroken
totdat u nogmaals op 'Bel' drukt. Met deze optie kunt u bijvoorbeeld het kiezen van een
toestelnummer of toegangscode automatiseren.
Contactpersonen toevoegen
Naast het toevoegen van contactpersonen op de iPhone kunt u het volgende doen:
••
De gegevens van contactpersonen in iCloud gebruiken: Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' en schakel
vervolgens 'Contacten' in.
••
Uw Facebook-vrienden importeren: Tik op 'Instellingen' > 'Facebook' en schakel 'Contacten' in
de lijst 'Sta toe dat deze apps uw account gebruiken' in. Hiermee wordt een Facebook-groep
in Contacten aangemaakt.
••
Een Microsoft Exchange GAL-lijst openen: Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's', tik
op uw Exchange-account en schakel 'Contacten' in.
••
Een LDAP- of CardDAV-account instellen om toegang tot adreslijsten van bedrijven of scholen te
krijgen: Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' > 'Voeg account toe' > 'Anders'.
Tik vervolgens op 'Voeg LDAP-account toe' of 'Voeg CardDAV-account toe' en voer de
accountgegevens in.
Hoofdstuk 25    Contacten
110
••
Contactgegevens synchroniseren vanaf uw computer of vanuit Yahoo! of Google: Schakel
in iTunes in het paneel 'Info' het aankruisvak 'Synchroniseer contactgegevens' (Mac) of
'Contactgegevens synchroniseren' (Windows) in. Raadpleeg voor meer informatie iTunes Help.
••
Contactgegevens importeren vanaf een simkaart (op gsm-modellen): Tik op 'Instellingen' >
'E-mail, contacten, agenda's' > 'Importeer simcontacten'.
••
Contactgegevens importeren vanaf een vCard: Tik op een .vcf-bijlage in een e-mail of bericht of
op een webpagina.
Een GAL-, CardDAV- of LDAP-server zoeken: Tik op 'Groepen' en vervolgens op de naam van de
adreslijst waarin u wilt zoeken en voer de tekst in.
Contactgegevens bewaren van een GAL-, LDAP- of CardDAV-server: Zoek de contactpersoon
die u wilt toevoegen en tik op 'Voeg contact toe'.
Een groep tonen of verbergen: Tik op 'Groepen' en selecteer de groepen die u wilt zien. Deze
knop verschijnt alleen als u meer dan één bron met contactpersonen gebruikt.
Wanneer u contactgegevens uit meerdere bronnen gebruikt, kan het voorkomen dat u meerdere
vermeldingen hebt voor dezelfde persoon. Om te voorkomen dat dezelfde contactgegevens
meerdere keren in de lijst 'Alle contacten' worden vermeld, worden gegevens van
contactpersonen uit verschillende bronnen maar met dezelfde naam, gekoppeld en in uw lijst
weergegeven als gebundeld contact. Wanneer u de gegevens van een gebundeld contact bekijkt,
verschijnt de aanduiding 'Gebundeld' boven in het scherm.
Een contact koppelen: Wijzig de gegevens van een contactpersoon, tik op 'Wijzig', tik op
en selecteer de vermelding waaraan u wilt koppelen. Gekoppelde contacten worden niet
samengevoegd. Als u gegevens van een gebundeld contact wijzigt of toevoegt, worden deze
wijzigingen gekopieerd naar de afzonderlijke bronaccounts waarin deze gegevens voorkomen.
Als u contactpersonen met een verschillende voor- of achternaam koppelt, worden de namen
op de afzonderlijke kaarten niet gewijzigd, maar wordt slechts één naam weergegeven op de
gebundelde kaart. Om in te stellen welke naam wordt weergegeven op de gebundelde kaart, tikt
u op de gekoppelde kaart met de gewenste naam en tikt u vervolgens op 'Gebruik deze naam
voor kaartbundel'.
Contactgegevens van een bronaccount bekijken: Tik op een van de bronaccounts.
De koppeling met een contactpersoon opheffen: Tik op 'Wijzig', tik op
'Koppel los'.
en tik vervolgens op
Instellingen voor Contacten
Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' om instellingen voor Contacten te wijzigen.
U kunt de volgende opties instellen:
••
De manier waarop de gegevens van contactpersonen worden gesorteerd
••
Of contactpersonen op voornaam of op achternaam worden weergegeven
••
Een standaardaccount voor nieuwe contactpersonen
••
Uw Mijn info-kaart instellen
Hoofdstuk 25    Contacten
111
26
Calculator
U kunt in Calculator op getallen en functies tikken, net als bij een gewone rekenmachine.
Tik hierop om het
geheugen te wissen.
Tik hierop om een
nummer aan het
geheugen toe te
voegen.
Tik hierop om een nummer uit
het geheugen te verwijderen.
Tik hierop om een nummer
uit het geheugen op te
halen (een witte cirkel geeft
aan dat het nummer in het
geheugen is opgeslagen).
Tik hierop om het
scherm te wissen.
De wetenschappelijke calculator gebruiken: Draai de iPhone in de liggende weergave.
112
27
Kompas
De richting waarin
de iPhone wijst.
Huidige locatie
Tik hierop om het
magnetische of
geografische noorden
te selecteren.
Tik hierop om uw huidige
locatie in Kaarten te bekijken.
De richting bepalen die de iPhone aanwijst: Houd de iPhone plat op uw hand, evenwijdig aan
de grond.
Als de locatievoorzieningen zijn uitgeschakeld wanneer u Kompas opent, wordt u mogelijk
gevraagd deze in te schakelen. U kunt Kompas echter ook gebruiken zonder dat u de
locatievoorzieningen inschakelt. Zie Privacy op pagina 152.
Belangrijk: De nauwkeurigheid van het kompas kan door magnetische storingsbronnen of
storingsbronnen in de omgeving worden beïnvloed. Zelfs de magneetjes in de oordopjes
van de iPhone kunnen van invloed zijn. Gebruik het digitale kompas alleen als eenvoudige
navigatiehulp en niet voor het bepalen van de exacte locatie, nabijheid, de afstand of de richting.
113
28
Dictafoon
In het kort
Met Dictafoon kunt u de iPhone als draagbaar opnameapparaat gebruiken. Hiervoor gebruikt
u de ingebouwde microfoon, de microfoon van de iPhone- of Bluetooth-headset of een
ondersteunde externe microfoon.
Opnameniveau
Hier ziet u uw lijst
met opnamen.
Hiermee start, onderbreekt
of stopt u een opname.
Een opname starten: Tik op of druk op de selectieknop van uw headset. Om de opname
te onderbreken of te beëindigen, tikt u op of . U kunt ook op de selectieknop van uw
headset drukken.
Opnamen die worden gemaakt met de ingebouwde microfoon zijn in mono, maar u kunt
in stereo opnemen met behulp van een externe stereomicrofoon die past op de iPhoneheadsetaansluiting of op de Lightning-connector (iPhone 5) of dockconnector (eerdere iPhonemodellen). Geschikt zijn accessoires met het logo "Made for iPhone" of "Works with iPhone"
van Apple.
Het opnamevolume aanpassen: U kunt het opnamevolume aanpassen door de microfoon
dichter bij de geluidsbron te plaatsen die u wilt opnemen of juist verder ervan af. U behaalt een
betere opnamekwaliteit wanneer de volumemeter voor het hoogste volume tussen -3 dB en
0 dBaangeeft.
De toon bij starten/stoppen afspelen of uitschakelen: Stel het volume met behulp van de
volumeknoppen van de iPhone op het laagste niveau in.
114
Tijdens een opname een andere app gebruiken: Druk op de thuisknop ( ) en open een app. U
kunt teruggaan naar Dictafoon door op de rode balk boven in het scherm te tikken.
Een opname afspelen: Tik op
afspelen te onderbreken.
, tik op een opname en tik vervolgens op . Tik op om het
Tik hierop om te schakelen tussen
de luidspreker en de ontvanger.
Tik hierop om naar de
opname te luisteren.
Tik hierop om de
opname in te korten
of een ander label
te geven.
Sleep deze knop om
naar een willekeurig
punt te gaan.
Tik hierop om de
opname in een e-mail
of sms op te nemen.
Een opname inkorten: Tik op
naast de opname en tik vervolgens op 'Kort memo in'. Sleep
de randen van het audiogebied en tik op voor een voorbeeldweergave. Breng eventueel nog
aanpassingen aan en tik vervolgens op 'Kort memo in' om de gewijzigde opname te bewaren.
De gedeelten die uw hebt ingekort, kunnen niet worden hersteld.
Gesproken berichten met uw computer delen
U kunt gesproken berichten met uw iTunes-bibliotheek synchroniseren als u de iPhone op uw
computer aansluit.
Wanneer u gesproken berichten met iTunes synchroniseert, blijven de berichten in Dictafoon
aanwezig totdat u ze verwijdert. Als u een gesproken bericht op de iPhone verwijdert, wordt het
bericht niet uit de afspeellijst 'Gesproken memo's' in iTunes verwijderd. Andersom geldt echter
wel dat als u een gesproken bericht uit iTunes verwijdert, het bij de volgende synchronisatie ook
van de iPhone wordt verwijderd.
Gesproken berichten met iTunes synchroniseren: Sluit de iPhone op uw computer aan en
selecteer 'iPhone' in de lijst met apparaten. Klik op 'Muziek' boven in het scherm (tussen 'Apps'
en 'Films'), schakel het aankruisvak 'Synchroniseer muziek' (Mac) of 'Muziek synchroniseren'
(Windows) in, schakel het aankruisvak 'Inclusief gesproken memo's' in en klik op 'Pas toe' (Mac)
of 'Toepassen' (Windows).
De gesproken berichten op de iPhone verschijnen in de afspeellijst 'Gesproken memo's'
in iTunes.
Hoofdstuk 28    Dictafoon
115
29
Nike + iPod
Als u een Nike + iPod-sensor (afzonderlijk verkrijgbaar) hebt, kan met Nike + iPod gesproken
feedback worden geleverd over uw snelheid, de afstand, de verstreken tijd en het aantal
verbrande calorieën tijdens een hardloop- of wandelsessie.
Tik hierop om een
type work-out te
selecteren.
Tik hierop om een kalibratie
op basis van uw laatste
work-out uit te voeren.
Tik hierop om een
aangepaste work-out te
selecteren of aan te maken.
Tik hierop om een
standaardwork-out te selecteren.
Tik hierop om een
overzicht van uw
work-outs te bekijken.
De Nike + iPod-app wordt pas in het beginscherm weergegeven nadat u de app
hebt ingeschakeld.
Nike + iPod inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Nike + iPod'.
De work-outgegevens van Nike + iPod zijn afkomstig van een draadloze sensor (afzonderlijk
verkrijgbaar) die u in uw schoen plaatst. De eerste keer dat u de sensor gebruikt, moet u deze
met de iPhone koppelen.
Uw sensor koppelen met de iPhone: Plaats de sensor in uw schoen en tik vervolgens op
'Instellingen' > 'Nike + iPod' > 'Sensor'.
Een work-out starten: Tik op 'Work-outs' en selecteer een work-out.
••
Een work-out onderbreken: Haal de iPhone uit de sluimerstand en tik op in het
toegangsscherm. Tik op als u de work-out weer wilt hervatten.
••
Een work-out beëindigen: Haal de iPhone uit de sluimerstand, tik op en tik vervolgens op
'Stop work-out'.
De work-outinstellingen wijzigen: Tik op 'Instellingen' > 'Nike + iPod'.
116
Nike + iPod kalibreren: Leg een work-out vast van een bepaalde afstand (minstens 400 meter).
Tik vervolgens op 'Stop work-out' en de knop 'Kalibreer' in het overzichtsscherm van de workout en voer de afstand in die u hebt afgelegd.
De kalibratie op de standaardwaarden instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Nike + iPod'.
Work-outgegevens naar nikeplus.com versturen: Zorg dat u met de iPhone verbinding met het
internet hebt, open Nike + iPod, tik op 'Geschiedenis' en vervolgens op 'Stuur naar Nike+'.
Uw work-outs op nikeplus.com bekijken: Ga in Safari naar nikeplus.com, log in en volg de
instructies op het scherm.
Hoofdstuk 29    Nike + iPod
117
30
iBooks
In het kort
Met iBooks kunt u op een leuke manier boeken lezen en kopen. U kunt de gratis iBooks-app
via de App Store downloaden en vervolgens genieten van allerlei genres, van klassiekers
tot bestsellers.
Inhoudsopgave, bladwijzers en notities
Bladwijzer
Tik hierop om naar
een andere pagina
te gaan.
Met iBooks kunt u op een leuke manier van boeken en pdf-bestanden genieten. U kunt iBooks
gratis via de App Store downloaden. De geïntegreerde iBookstore bevat boeken in allerlei
genres, van klassiekers tot bestsellers, die u eenvoudig kunt downloaden. Om de iBooks-app te
downloaden en de iBookstore te kunnen gebruiken, hebt u een internetverbinding en een Apple
ID nodig.
De iBookstore bezoeken: Als u in iBooks op 'Winkel' tikt, kunt u het volgende doen:
••
Boeken zoeken door te bladeren of aan de hand van een zoekopdracht
••
Een voorproefje bekijken van een boek
••
Recensies lezen en schrijven en de huidige bestsellers bekijken
••
Een vriend via e-mail over een boek vertellen
Een boek kopen: Zoek het boek dat u wilt, tik op de prijs en tik vervolgens nogmaals om het
boek te downloaden.
118
Informatie over een boek opvragen: U kunt een samenvatting van het boek lezen, recensies
lezen en een proefexemplaar van het boek bekijken voordat u het koopt. Als u een boek hebt
gekocht, kunt u ook zelf een recensie schrijven.
Een eerdere aankoop downloaden: Tik op 'Aankopen'. Op de plaats waar gewoonlijk de
prijs staat, tikt u op 'Download' om een boek te downloaden. U kunt het boek gratis opnieuw
downloaden. Als u automatisch onderdelen wilt downloaden die u op andere apparaten hebt
aangeschaft, tikt u op 'Instellingen' > 'iTunes en App Stores'.
Boeken lezen
Het lezen van een boek op de iPhone is een waar genoegen en heel eenvoudig. Ga naar de
boekenkast en tik op het boek dat u wilt lezen. Afhankelijk van de inhoud en indeling van een
boek bevat het bepaalde voorzieningen. Het kan zijn dat enkele van de hieronder beschreven
voorzieningen niet beschikbaar zijn in het boek dat u leest.
Een boek openen: Tik op het boek dat u wilt lezen. Als u het niet op de plank ziet staan, veegt u
naar links of rechts om andere collecties te bekijken.
••
De regelaars weergeven: Tik ergens in het midden van de pagina.
••
Een afbeelding vergroten: Tik tweemaal op de afbeelding. Bij sommige boeken kunt u uw
vinger op het scherm houden om een vergrootglas weer te geven waarmee u een afbeelding
kunt bekijken.
••
Naar een bepaalde pagina gaan: Gebruik de navigatieregelaars onder in het scherm. U kunt
ook op tikken, een paginanummer opgeven en vervolgens op het paginanummer in de
zoekresultaten tikken.
••
Een woord opzoeken: Tik tweemaal op een woord, gebruik de greeppunten om de selectie aan
te passen en tik vervolgens op 'Definieer' in het menu dat wordt weergegeven. Definities zijn
niet voor alle talen beschikbaar.
••
De inhoudsopgave weergeven: Tik op . In sommige boeken kunt u de inhoudsopgave ook
bekijken door een knijpbeweging te maken.
••
Een bladwijzer toevoegen of verwijderen: Tik op . Tik nogmaals om de bladwijzer te
verwijderen. U hoeft geen bladwijzer toe te voegen wanneer u het boek sluit. iBooks onthoudt
namelijk op welke pagina u gebleven bent. U kunt meerdere bladwijzers gebruiken. Om alle
bladwijzers weer te geven, tikt u op en tikt u vervolgens op 'Bladwijzers'.
Notities aan een boek toevoegen: U kunt notities en markeringen aan een boek toevoegen.
••
Een markering toevoegen: Tik tweemaal op een woord, gebruik de greeppunten om de selectie
aan te passen, tik vervolgens op 'Markering' en selecteer een kleur of onderstreping.
••
Een markering verwijderen: Tik op de gemarkeerde tekst en tik vervolgens op
••
Een notitie toevoegen: Tik tweemaal op een woord, tik op 'Markering' en selecteer vervolgens
in het menu dat wordt weergegeven.
••
Een notitie verwijderen: Verwijder de bijbehorende tekst. Om de notitie en de bijbehorende
markering te verwijderen, tikt u op de gemarkeerde tekst en vervolgens op .
••
Al uw notities weergeven: Tik op
te drukken of te e-mailen.
Hoofdstuk 30    iBooks
en tik vervolgens op 'Notities'. Tik op
.
om uw notities af
119
De weergave van een boek wijzigen: Van sommige boeken kunt u de lettergrootte, het
lettertype en de paginakleur wijzigen.
••
Het lettertype of de lettergrootte wijzigen: Tik vlak bij het midden van een pagina om de
regelaars weer te geven en tik vervolgens op
. Tik op 'Lettertypen' om een lettertype te
selecteren. Voor sommige boeken kunt u de lettergrootte alleen wijzigen als de iPhone zich in
de staande paginarichting bevindt.
••
De paginakleur en tekstkleur wijzigen: Tik vlak bij het midden van de pagina om de regelaars
weer te geven en tik achtereenvolgens op
en op 'Thema'. Deze instelling is van toepassing
op alle boeken die de instelling ondersteunen.
••
De helderheid aanpassen: Tik vlak bij het midden van een pagina om de regelaars weer te
geven en tik vervolgens op . Als u niet ziet, tikt u eerst op
.
••
Uitlijning en koppeltekens in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'iBooks'. In pdf-bestanden en
sommige boeken is het niet mogelijk om de tekst uit te lijnen of koppeltekens te gebruiken.
Uw boekenkast indelen
De boekenkast is de plek waarin u uw boeken en pdf-bestanden bewaart. U kunt uw boeken en
pdf-bestanden ook in collecties ordenen.
Tik hierop om
collecties te
bekijken.
Houd uw vinger op
een boek om dit
naar een andere
plaats te slepen.
Een boek of pdf-bestand naar een collectie verplaatsen: Tik op 'Wijzig'. Selecteer de
onderdelen die u wilt verplaatsen, tik vervolgens op 'Verplaats' en selecteer een collectie.
Collecties bekijken en beheren: Tik op de naam van de huidige collectie boven in het scherm,
zoals 'Boeken' of 'Pdf's', om de lijst met collecties weer te geven. U kunt de ingebouwde
collecties 'Boeken' en 'Pdf's' niet bewerken of verwijderen.
De boekenkast ordenen: Tik op de statusbalk om naar de bovenkant van het scherm te scrollen.
Tik vervolgens op
en selecteer een sorteermethode onder in het scherm.
Een onderdeel uit de boekenkast verwijderen: Tik op 'Wijzig' en tik vervolgens op elk
onderdeel dat u wilt verwijderen, zodat er een vinkje verschijnt. Tik op 'Verwijder'. Tik op 'Gereed'
wanneer u klaar bent. Verwijderde onderdelen die u hebt gekocht, kunt u opnieuw downloaden
door in de iBookstore op 'Aankopen' te tikken.
Zoeken naar een boek: Ga naar de boekenkast. Tik op de statusbalk om naar het begin van
het scherm te scrollen en tik vervolgens op . Met de zoekfunctie kunt u zoeken op titel en de
naam van de auteur.
Hoofdstuk 30    iBooks
120
Boeken en pdf-bestanden synchroniseren
Met iTunes kunt u uw boeken en pdf-bestanden op de iPhone en op uw computer
synchroniseren. In de iTunes Store kunt u boeken kopen. Als u de iPhone op uw computer
hebt aangesloten, kunt u in het paneel 'Boeken' aangeven welke boeken u wilt synchroniseren.
U kunt ook DRM-vrije ePub-boeken en pdf-bestanden op het web zoeken en deze aan uw
iTunes-bibliotheek toevoegen.
Een boek of pdf-bestand synchroniseren op uw iPhone: Kies in iTunes op uw computer
'Archief' > 'Voeg toe aan bibliotheek' (Mac) of 'Bestand' > 'Toevoegen aan bibliotheek' (Windows)
en selecteer het bestand. Start vervolgens het synchroniseren.
Een boek of pdf-bestand aan iBooks toevoegen zonder het te synchroniseren: Als het boek of
pdf-bestand niet te groot is, kunt u het naar uzelf e-mailen vanaf uw computer. Open de e-mail
op de iPhone, houd uw vinger vervolgens op de bijlage en selecteer 'Open met iBooks' in het
menu dat wordt weergegeven.
Een pdf-bestand afdrukken of via e-mail versturen
U kunt met iBooks een kopie van een pdf-bestand via e-mail versturen of het pdf-bestand geheel
of gedeeltelijk op een AirPrint-printer afdrukken.
Een pdf-bestand per e-mail versturen: Open het pdf-bestand, tik op
'E-mail'.
en selecteer vervolgens
Een pdf-bestand afdrukken: Open het pdf-bestand, tik op
en selecteer vervolgens 'Druk af'.
Zie Afdrukken met AirPrint op pagina 34 voor meer informatie.
Instellingen voor iBooks
In iBooks wordt de informatie over uw collecties, bladwijzers, notities en huidige pagina bewaard
aan de hand van uw Apple ID, zodat u probleemloos op al uw iOS-apparaten boeken kunt lezen.
Wanneer u de app opent of verlaat, bewaart iBooks de informatie over al uw boeken. Informatie
voor afzonderlijke boeken wordt ook bewaard wanneer u het boek opent of sluit.
Synchroniseren in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'iBooks'. U kunt ook collecties en
bladwijzers synchroniseren.
Voor sommige boeken is toegang tot video- of audiobestanden op het web vereist. De iPhone
heeft een mobiele dataverbinding. Uw aanbieder kan voor het afspelen van deze bestanden
kosten in rekening brengen.
Onlinevideo- en onlineaudiotoegang in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'iBooks' en
schakel 'Online-audio en -video' in of uit.
De richting wijzigen waarin de pagina wordt omgeslagen wanneer u op de linkermarge tikt: Tik op 'Instellingen' > 'iBooks' > 'Tik op linkermarge'.
Hoofdstuk 30    iBooks
121
31
Podcasts
Wanneer u de gratis Podcasts-app downloadt via de App Store, kunt u door audio- en
videopodcasts bladeren, abonnementen op podcasts nemen en podcasts afspelen.
Tik hierop om door alle
beschikbare podcasts
te bladeren.
Tik hierop om de
afspeelregelaars
te tonen.
Hier kunt u door
uw hele bibliotheek
scrollen.
Tik op een podcast
om de beschikbare
afleveringen weer
te geven.
Tik hierop om de
podcasts in uw
bibliotheek te bekijken.
Tik hierop om de
populairste podcasts
te bekijken.
Podcasts ophalen:
••
Door de volledige catalogus bladeren: Tik op 'Catalogus' en tik vervolgens op een podcast die
u aanspreekt.
••
Door de populairste podcasts bladeren: Tik op 'Topstations' (als dit onderdeel niet wordt
weergegeven, tikt u eerst op 'Bibliotheek'). Veeg naar links of naar rechts om de categorie te
wijzigen of veeg omhoog of omlaag om door de huidige categorie te bladeren. Tik op een
podcast voor een voorvertoning van de nieuwste aflevering of tik op
om een lijst met
afleveringen te bekijken.
••
Een aflevering streamen: Tik op een aflevering.
••
Een aflevering downloaden zodat u deze kunt beluisteren zonder Wi-Fi-verbinding: Tik op
een aflevering.
naast
122
••
Een abonnement nemen op een podcast zodat altijd de nieuwste aflevering wordt opgehaald: Tik tijdens het bladeren door de catalogus op een podcast om de lijst met afleveringen te
bekijken. Tik vervolgens op 'Abonneer'. Als u al een aflevering hebt gedownload, tikt u op de
podcast in uw bibliotheek, tikt u er vervolgens boven in de lijst met afleveringen opnieuw op
en schakelt u 'Abonnement' in.
••
Automatisch de nieuwste aflevering ophalen van een podcast waarop u bent geabonneerd: Tik op
de podcast in uw bibliotheek, tik er vervolgens boven in de lijst met afleveringen nogmaals op
en schakel 'Download autom.' in.
Het afspelen van geluid regelen: Veeg omhoog over de illustratie van de podcast die
momenteel wordt afgespeeld om alle afspeelregelaars weer te geven.
Tik hierop om deze podcast te delen.
Veeg omhoog of omlaag
om de regelaars te
tonen of te verbergen.
Hiermee past u de
afspeelsnelheid aan.
Hiermee stelt u de timer
voor de sluimerstand in.
Sleep de afspeelkop om
naar een ander deel van
de podcast te gaan.
Tik hierop om naar de
volgende aflevering te gaan.
Tik hierop
om de vorige
aflevering af
te spelen.
Tik hierop om
30 seconden vooruit
te spoelen.
Het afspelen van video regelen: Tik op het scherm terwijl u een videopodcast bekijkt.
Hoofdstuk 31    Podcasts
123
Voorzieningen voor mensen met
een beperking
32
Voorzieningen voor mensen met een beperking
De iPhone bevat de volgende voorzieningen voor mensen met een beperking:
••
VoiceOver
••
Geluid van gesprekken doorsturen
••
Siri-assistent
••
Zoomen
••
Grote tekst
••
Kleuren omkeren
••
Het uitspreken van de selectie
••
Het uitspreken van invultekst
••
Monogeluid en balansaanpassing
••
Gehoorapparaten en gehoorapparaatmodus
••
Toewijsbare beltonen en trillingen
••
Ledflits bij melding
••
Begeleide toegang
••
AssistiveTouch
••
Ondersteuning voor brailleschermen
••
Afspelen van videomateriaal met bijschriften voor geluid
Voorzieningen voor mensen met een beperking inschakelen op de iPhone: Tik op
'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid'.
Voorzieningen voor mensen met een beperking inschakelen in iTunes: Sluit de iPhone op uw
computer aan en selecteer 'iPhone' in de lijst met apparaten. Klik op 'Overzicht' en vervolgens op
de knop 'Configureer universele toegang' (Mac) of 'Universele toegang configureren' (Windows)
onder in het venster 'Overzicht'.
Ga voor meer informatie over voorzieningen voor mensen met een beperking op de iPhone naar
www.apple.com/nl/accessibility.
Grote tekst kan alleen worden in- of uitgeschakeld in de instellingen op de iPhone. Zie Grote
tekst op pagina 135.
124
VoiceOver
VoiceOver spreekt hardop uit wat er op het scherm gebeurt, zodat u de iPhone kunt gebruiken
zonder het apparaat voor ogen te hebben.
Wanneer u een onderdeel op het scherm selecteert, wordt de beschrijving van het
desbetreffende onderdeel uitgesproken. Als u een onderdeel selecteert, wordt dit gemarkeerd
met de VoiceOver-cursor (een zwarte rechthoek). VoiceOver spreekt de naam van het onderdeel
uit of geeft een beschrijving van het onderdeel.
Om te horen wat de onderdelen op het scherm zijn, raakt u het scherm aan of sleept u met uw
vingers over het scherm. Wanneer u tekst selecteert, leest VoiceOver de tekst voor. Als u 'Spreek
hints uit' inschakelt, kan VoiceOver u de naam van het onderdeel vertellen en instructies geven,
bijvoorbeeld 'tik tweemaal om te openen'. Als u onderdelen op het scherm wilt gebruiken, zoals
knoppen en koppelingen, gebruikt u de bewegingen die worden beschreven in VoiceOverbewegingen leren op pagina 127.
Wanneer u naar een nieuw scherm gaat, laat VoiceOver een geluid horen en wordt het eerste
onderdeel op het scherm geselecteerd en uitgesproken. (Doorgaans is dit het onderdeel in de
linkerbovenhoek.) Daarnaast krijgt u een melding als de stand van het scherm wordt gewijzigd
(liggend of staand) en wanneer het scherm wordt vergrendeld of ontgrendeld.
Opmerking: VoiceOver gebruikt de taal die in de landinstellingen is opgegeven. Mogelijk is de
regionotatie in 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Internationaal' hierop van invloed. VoiceOver is in
vele talen beschikbaar, maar niet in alle talen.
Basiskenmerken van VoiceOver
Belangrijk: Met VoiceOver gebruikt u andere bewegingen om de iPhone te bedienen. Als
VoiceOver is ingeschakeld, moet u de bewegingen van VoiceOver gebruiken om de iPhone
te bedienen, zelfs als u VoiceOver wilt uitschakelen en opnieuw gebruik wilt maken van
de standaardbediening.
VoiceOver in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' >
'VoiceOver'. U kunt ook instellen dat VoiceOver wordt in- of uitgeschakeld als u driemaal op de
thuisknop drukt. Zie Driemaal op de thuisknop drukken op pagina 135.
Het scherm verkennen: Sleep uw vinger over het scherm. Elk onderdeel dat u aanraakt, wordt
door VoiceOver beschreven. Til uw vinger op om een onderdeel te selecteren.
••
Een onderdeel selecteren: Tik op het onderdeel of til uw vinger op terwijl u over het
onderdeel sleept.
••
Het volgende of vorige onderdeel selecteren: Veeg met één vinger naar rechts of links. De
volgorde van de onderdelen is van links naar rechts en van boven naar beneden.
••
Het onderdeel boven of onder een bepaald punt selecteren: Gebruik de rotor om verticale
navigatie in te schakelen en veeg met één vinger omhoog of omlaag.
••
Het eerste of laatste onderdeel op het scherm selecteren: Veeg met vier vingers omhoog
of omlaag.
••
Een onderdeel op naam selecteren: Tik driemaal met twee vingers op een willekeurige plek op
het scherm om de onderdeelkiezer te openen. Typ vervolgens een naam in het zoekveld of
veeg naar links of rechts om op alfabetische volgorde door de lijst te gaan. U kunt ook op de
tabelindex rechts van de lijst tikken en omhoog of omlaag vegen om snel door de lijst met
onderdelen te scrollen.
Hoofdstuk 32    Voorzieningen voor mensen met een beperking
125
••
De naam van het geselecteerde onderdeel wijzigen zodat u het gemakkelijker kunt vinden: Tik met
twee vingers en houd uw vingers op een willekeurige plek op het scherm.
••
De tekst van het geselecteerde onderdeel uitspreken: Stel de rotorbediening in op tekens of
woorden en veeg met één vinger omlaag of omhoog.
••
Gesproken aanwijzingen in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' >
'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver'.
••
Fonetische spelling opnemen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' >
'VoiceOver' > 'Spellingsalfabet'.
••
Het volledige scherm vanaf het begin laten voorlezen: Veeg met twee vingers omhoog.
••
Onderdelen laten voorlezen (vanaf het huidige onderdeel naar beneden): Veeg met twee
vingers omlaag.
••
Stoppen met voorlezen: Tik eenmaal met twee vingers. Tik nogmaals met twee vingers
om de spraakfunctie te hervatten. De spraakfunctie wordt hervat als u een ander
onderdeel selecteert.
••
Het geluid van VoiceOver uitschakelen: Tik driemaal met drie vingers. Tik nogmaals driemaal
met drie vingers om de spraakfunctie weer in te schakelen. Als u alleen de VoiceOver-signalen
wilt uitschakelen, verschuift u de aan/uit-schakelaar voor het belsignaal. Als u een extern
toetsenbord hebt aangesloten, kunt u ook op de Control-toets op het toetsenbord drukken
om het geluid van VoiceOver in of uit te schakelen.
De stem aanpassen: U kunt de kenmerken van de VoiceOver-stem aanpassen zodat u deze
beter kunt verstaan:
••
Het spraakvolume wijzigen: Gebruik de volumeknoppen op de iPhone. U kunt 'Volume' ook
toevoegen aan de rotor en omhoog of omlaag vegen om de instelling aan te passen. Zie De
rotorbediening van VoiceOver gebruiken op pagina 129.
••
De spreeksnelheid wijzigen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver'
en sleep de schuifknop 'Spreeksnelheid'. U kunt 'Spreeksnelheid' ook toevoegen aan de rotor
en omhoog of omlaag vegen om de instelling aan te passen.
••
De toonhoogte wijzigen: VoiceOver gebruikt een hogere toon bij het uitspreken van het eerste
onderdeel van een groep (zoals een lijst of tabel) en een lagere toon bij het uitspreken van
het laatste onderdeel van een groep. Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' >
'VoiceOver' > 'Toonhoogtewijziging'.
••
De taal voor de iPhone wijzigen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Internationaal' > 'Taal'.
De VoiceOver-uitspraak van bepaalde talen kan worden ingesteld met 'Instellingen' >
'Algemeen' > 'Internationaal' > 'Regionotatie'.
••
Uitspraak wijzigen: Stel de rotor in op 'Taal' en veeg omhoog of omlaag. De taal is alleen
beschikbaar in de rotor als u meerdere uitspraken selecteert.
••
De uitspraken selecteren die beschikbaar zijn in de taalrotor: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' >
'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Taalrotor'. Als u de positie van een taal in de lijst wilt
wijzigen, sleept u omhoog of omlaag.
••
De standaardvoorleesstem wijzigen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' >
'VoiceOver' > 'Gebruik compacte stem'.
De iPhone gebruiken met VoiceOver
De iPhone ontgrendelen: Schuif de ontgrendelingsknop en tik vervolgens tweemaal op
het scherm.
Tikken om het geselecteerde onderdeel te activeren: Tik tweemaal op een willekeurige plek in
het scherm.
Hoofdstuk 32    Voorzieningen voor mensen met een beperking
126
Tweemaal tikken op het geselecteerde onderdeel: Tik driemaal op een willekeurige plek in
het scherm.
Een schuifknop aanpassen: Selecteer de schuifknop en veeg met één vinger omhoog
of omlaag.
Een standaardbeweging gebruiken wanneer VoiceOver is ingeschakeld: Tik tweemaal
en houd uw vinger op het scherm. Er klinkt een reeks tonen om aan te geven dat de
standaardbewegingen van kracht zijn. De standaardbewegingen blijven van kracht totdat u uw
vinger optilt. Dan zijn de VoiceOver-bewegingen weer van toepassing.
Scrollen door een lijst of gebied op het scherm: Veeg met drie vingers omhoog of omlaag.
Als u door een lijst bladert, wordt het weergegeven bereik van de onderdelen door VoiceOver
uitgesproken (bijvoorbeeld 'rijen 5 tot en met 10 worden weergegeven').
••
Vloeiend door een lijst scrollen: Tik tweemaal en houd uw vingers op het scherm. Zodra u
een reeks tonen hoort, beweegt u uw vinger omhoog of omlaag om door de lijst te scrollen.
Wanneer u uw vinger optilt, wordt het scrollen gestopt.
••
Een lijstindex gebruiken: Sommige lijsten hebben een alfabetische index aan de rechterkant
van het scherm. U kunt de index niet selecteren door te vegen. U moet de index rechtstreeks
aanraken om deze te selecteren. Als de index is geselecteerd, veegt u omhoog of omlaag om
door de index te scrollen. U kunt ook tweemaal tikken en vervolgens uw vinger omhoog of
omlaag schuiven.
••
De volgorde van een lijst wijzigen: U kunt de volgorde van onderdelen wijzigen in bepaalde
lijsten, zoals de onderdelen 'Rotor' en 'Taalrotor' in het scherm 'Toegankelijkheid'. Selecteer
rechts van een onderdeel, tik tweemaal en houd uw vinger op het onderdeel tot u een
geluid hoort. Sleep het symbool vervolgens omhoog of omlaag in de lijst. De naam van het
onderdeel dat u omhoog of omlaag hebt verplaatst, wordt uitgesproken.
De volgorde van de symbolen in het beginscherm wijzigen: Selecteer in het beginscherm het
symbool dat u wilt verplaatsen. Tik tweemaal op het symbool, houd uw vinger op het symbool
en sleep het symbool vervolgens. Terwijl u het symbool sleept, wordt de rij- en kolompositie
uitgesproken. Laat het symbool los wanneer het op de gewenste plaats staat. U kunt op dezelfde
manier nog meer symbolen slepen. Sleep een onderdeel naar de linker- of rechterrand van het
scherm om het naar een andere pagina van het beginscherm te verplaatsen. Wanneer u klaar
bent, drukt u op de thuisknop ( ).
De statusinformatie van de iPhone uitspreken: Tik boven in het scherm om statusinformatie te
horen, zoals de tijd, de status van de batterij en de Wi-Fi-signaalsterkte.
Berichten uitspreken: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' >
en schakel 'Spreek berichten uit' in. Berichten, waaronder de tekst van binnenkomende
tekstberichten, worden direct uitgesproken, zelfs als de iPhone is vergrendeld. Niet-bevestigde
berichten worden herhaald wanneer u de iPhone ontgrendelt.
Het schermgordijn in- of uitschakelen: Tik viermaal met drie vingers. Wanneer het
schermgordijn is ingeschakeld, is de scherminhoud actief hoewel het scherm is uitgeschakeld.
VoiceOver-bewegingen leren
Als VoiceOver is ingeschakeld, hebben de standaardtouchscreenbewegingen een ander
effect. Met behulp van deze en andere speciale bewegingen kunt u de weergave op het
scherm wijzigen en de afzonderlijke onderdelen bedienen die u selecteert. Tot de VoiceOverbewegingen behoren tikken en vegen met twee of drie vingers. Bewegingen met twee en
drie vingers zijn het eenvoudigst te maken als u uw vingers ontspant en wat ruimte tussen uw
vingers laat wanneer u het scherm aanraakt.
Hoofdstuk 32    Voorzieningen voor mensen met een beperking
127
U kunt op verschillende manieren VoiceOver-bewegingen maken. U kunt bijvoorbeeld tikken
met twee vingers van één hand of met één vinger van elke hand. U kunt ook uw duimen
gebruiken. Veel gebruikers vinden gesplitst tikken heel handig: hierbij raakt u een onderdeel aan
en houdt u dit met één vinger vast terwijl u met uw andere vinger op het scherm tikt (in plaats
van een onderdeel te selecteren en vervolgens tweemaal te tikken). Probeer de verschillende
manieren om te bepalen welke manier het best voor u werkt.
Als uw bewegingen geen effect hebben, probeert u de bewegingen sneller uit te voeren. Dit is
vooral belangrijk bij tweemaal tikken en vegen. Bij vegen strijkt u snel met uw vinger of vingers
over het scherm. Als VoiceOver is ingeschakeld, verschijnt de knop 'Oefenen met Voice Over',
waarmee u de VoiceOver-bewegingen kunt oefenen.
VoiceOver-bewegingen oefenen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' >
'VoiceOver' en tik vervolgens op 'Oefenen met VoiceOver'. Tik op 'Gereed' wanneer u klaar bent
met oefenen. Als de knop 'Oefenen met Voice Over' niet zichtbaar is, controleert u of VoiceOver
is ingeschakeld.
Een overzicht van de belangrijkste VoiceOver-bewegingen:
Navigeren en lezen
•• Tikken: Het onderdeel uitspreken.
••
Naar links of rechts vegen: Het volgende of vorige onderdeel selecteren.
••
Omhoog of omlaag vegen: Is afhankelijk van de instelling van de rotorbesturing. Zie De
rotorbediening van VoiceOver gebruiken op pagina 129.
••
Met twee vingers tikken: Uitspreken van het huidige onderdeel stoppen.
••
Met twee vingers omhoog vegen: Alles vanaf boven in het scherm voorlezen.
••
Met twee vingers omlaag vegen: Alles vanaf de huidige positie voorlezen.
••
Zigzaggen met twee vingers: Twee vingers driemaal snel heen en weer bewegen (in de vorm
van een 'z' ) om een melding te laten verdwijnen of terug te gaan naar het vorige scherm.
••
Omhoog of omlaag vegen met drie vingers: Eén pagina tegelijk scrollen.
••
Naar links of rechts vegen met drie vingers: Naar de volgende of vorige pagina gaan
(bijvoorbeeld in het beginscherm, in Aandelen of in Safari).
••
Met drie vingers tikken: Extra informatie uitspreken, zoals de positie in een lijst en of er tekst
is geselecteerd.
••
Met vier vingers tikken boven in het scherm: Het eerste onderdeel op de pagina selecteren.
••
Met vier vingers tikken onder in het scherm: Het laatste onderdeel op de pagina selecteren.
Activeren
•• Tweemaal tikken: Het geselecteerde onderdeel activeren.
••
Driemaal tikken: Tweemaal tikken op een onderdeel.
••
Gesplitst tikken: Een onderdeel activeren door met één vinger op het onderdeel te tikken
terwijl u met een andere vinger op het scherm tikt (in plaats van een onderdeel te selecteren
en vervolgens tweemaal te tikken).
••
Tweemaal tikken en vasthouden (1 seconde) + standaardbeweging: Een standaardbeweging
gebruiken. Door tweemaal te tikken en vast te houden geeft u aan dat de iPhone de volgende
beweging als standaardbeweging moet interpreteren.. U kunt bijvoorbeeld tweemaal tikken
en vasthouden en vervolgens, zonder uw vinger op te tillen, met uw vinger slepen om een
schakelaar te verschuiven.
Hoofdstuk 32    Voorzieningen voor mensen met een beperking
128
••
Met twee vingers tweemaal tikken: Een telefoongesprek beantwoorden of beëindigen. Afspelen
of pauzeren in Muziek, Video's, Dictafoon of Foto's. Een foto maken in Camera. Een opname
starten of pauzeren in Camera of Dictafoon. De stopwatch starten of stopzetten.
••
Met twee vingers tweemaal tikken en de vingers op het scherm houden: Het label van een
onderdeel wijzigen zodat u het gemakkelijker kunt vinden.
••
Driemaal tikken met twee vingers: De onderdeelkiezer openen.
••
Driemaal tikken met drie vingers: Het geluid van VoiceOver in- of uitschakelen.
••
Viermaal tikken met drie vingers: Het schermgordijn in- of uitschakelen.
De rotorbediening van VoiceOver gebruiken
Gebruik de rotor om te bepalen wat er gebeurt wanneer u omhoog of omlaag veegt terwijl
VoiceOver is ingeschakeld.
De rotor bedienen: Draai met twee vingers op het scherm van de iPhone rond een punt dat
precies tussen beide vingers ligt.
De opties in de rotor wijzigen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' >
'VoiceOver' > 'Rotor' en selecteer de opties die beschikbaar moeten zijn wanneer u de
rotor gebruikt.
Het effect van de rotorinstelling is afhankelijk van wat u op dat moment doet. Als u bijvoorbeeld
een e-mail laat voorlezen, kunt u de rotor gebruiken om te schakelen tussen het woord voor
woord of teken voor teken weergeven van gesproken tekst wanneer u met uw vinger omhoog
of omlaag veegt. Als u door een webpagina bladert, kunt u de rotor gebruiken om alle tekst
(woord voor woord of teken voor teken) voor te lezen of om achtereenvolgens naar onderdelen
van een bepaald type te springen, zoals van kopje naar kopje of van koppeling naar koppeling.
Tekst typen en bewerken met VoiceOver
Wanneer u het invoegpunt in een bewerkbaar tekstveld plaatst, kunt u tekst typen met het
schermtoetsenbord of een extern toetsenbord dat u op de iPhone hebt aangesloten.
Tekst invoeren: Selecteer een bewerkbaar tekstveld, tik tweemaal om het invoegpunt en het
schermtoetsenbord weer te geven en begin te typen.
••
Normaal typen: Om tekst te typen, selecteert u een toets op het toetsenbord door naar links
of naar rechts te vegen en tikt u vervolgens tweemaal om het teken in te voeren. U kunt ook
met uw vinger een toets selecteren op het toetsenbord. Houd vervolgens de toets met één
vinger vast terwijl u met uw andere vinger op het scherm tikt. VoiceOver spreekt de toets uit
wanneer deze wordt geselecteerd, en nogmaals wanneer het teken wordt ingevoerd.
••
Blind typen: Raak met uw vinger de gewenste toets op het toetsenbord aan en til vervolgens
uw vinger op om het teken in te voeren. Als u de verkeerde toets aanraakt, verplaatst u uw
vinger op het toetsenbord totdat u de gewenste toets hebt geselecteerd. VoiceOver spreekt
het teken uit voor elke toets die u aanraakt, maar voert het teken pas in wanneer u uw vinger
optilt. Blind typen werkt alleen voor toetsen waarmee u tekst invoert. Kies de modus 'Normaal
typen' voor andere toetsen zoals Shift, Delete en Return.
••
De typemethode instellen: Gebruik de rotor om 'Typemethode' te selecteren en veeg
vervolgens omhoog of omlaag terwijl VoiceOver is ingeschakeld en een toets op het
toetsenbord is geselecteerd.
Hoofdstuk 32    Voorzieningen voor mensen met een beperking
129
Het invoegpunt verplaatsen: Veeg omhoog of omlaag om het invoegpunt in de tekst naar
voren of naar achteren te verplaatsen. Gebruik de rotor om aan te geven of het invoegpunt per
teken, per woord of per regel moet worden verplaatst.
VoiceOver geeft een geluidssignaal weer wanneer het invoegpunt wordt verplaatst en spreekt
de tekens, woorden of regels uit die worden gepasseerd. Wanneer u het invoegpunt per woord
naar voren verplaatst, wordt het aan het einde van elk woord geplaatst, maar vóór de spatie
of interpunctie die erop volgt. Wanneer u het invoegpunt naar achteren verplaatst, wordt het
aan het einde van het voorafgaande woord geplaatst, maar vóór de spatie of interpunctie die
erop volgt.
Het invoegpunt achter de interpunctie aan het einde van een woord of zin plaatsen: Gebruik
de rotor om terug te gaan naar de tekenmodus.
Wanneer u het invoegpunt regel voor regel verplaatst, wordt elke regel uitgesproken die
wordt gepasseerd. Wanneer u het invoegpunt naar voren verplaatst, wordt het aan het begin
van de volgende regel geplaatst (als u de laatste regel van een alinea hebt bereikt, wordt het
invoegpunt naar het einde van de regel verplaatst die zojuist is uitgesproken). Wanneer u
het invoegpunt naar achteren verplaatst, wordt het aan het begin van de regel geplaatst die
wordt uitgesproken.
Feedback bij het typen wijzigen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' >
'VoiceOver' > 'Feedback bij typen'.
Spellingsalfabet gebruiken in feedback bij het typen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' >
'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Spellingsalfabet'. De tekst wordt teken voor teken
voorgelezen. VoiceOver spreekt eerst het teken uit en daarna het fonetische equivalent,
bijvoorbeeld 'f' en daarna 'foxtrot'.
Een teken verwijderen: Selecteer
en tik vervolgens tweemaal of gesplitst. U moet
dit ook doen wanneer u blind typt. Als u meerdere tekens wilt verwijderen, raakt u de
verwijdertoets aan, houdt u deze vast en tikt u vervolgens eenmaal met een andere vinger
op elk teken dat u wilt verwijderen. VoiceOver spreekt het teken uit dat wordt verwijderd.
Als u 'Toonhoogtewijziging' hebt ingeschakeld, worden de verwijderde tekens in een lagere
toon uitgesproken.
Tekst selecteren: Stel de rotor in op 'Wijzig', veeg omhoog of omlaag om 'Selecteer' of 'Selecteer
alles' te selecteren en tik vervolgens tweemaal. Als u 'Selecteer' hebt gekozen en vervolgens
tweemaal tikt, wordt het woord geselecteerd dat zich het dichtst bij het invoegpunt bevindt.
Als u 'Selecteer alles' hebt gekozen, wordt de hele tekst geselecteerd. Beweeg twee vingers uit
elkaar of naar elkaar toe om de selectie te vergroten of te verkleinen.
Knippen, kopiëren of plakken: Zorg ervoor dat de rotor is ingesteld op 'Wijzig'. Selecteer tekst,
veeg omhoog of omlaag om 'Knip', 'Kopieer' of 'Plak' te selecteren en tik vervolgens tweemaal.
Herstellen: Schud de iPhone, veeg naar links of rechts om de bewerking te selecteren die u wilt
herstellen en tik vervolgens tweemaal.
Een speciaal teken invoeren: Selecteer in de modus 'Normaal typen' het normale teken, tik
vervolgens tweemaal en houd het teken vast totdat u een geluid hoort dat aangeeft dat de
speciale tekens beschikbaar zijn. Sleep naar links of rechts om tekens te selecteren. Het teken in
kwestie wordt uitgesproken. Laat de toets los om het geselecteerde teken in te voeren.
De toetsenbordtaal wijzigen: Stel de rotor in op 'Taal' en veeg omhoog of omlaag. Selecteer
'Standaardtaal' om de taal te gebruiken die in de landinstellingen is ingesteld. De taalrotor
verschijnt alleen als u meerdere talen hebt geselecteerd bij 'Instellingen' > 'Algemeen' >
'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Taalrotor'.
Hoofdstuk 32    Voorzieningen voor mensen met een beperking
130
Telefoongesprekken voeren met VoiceOver
Een telefoongesprek beantwoorden of beëindigen: Tik met twee vingers tweemaal op
het scherm.
Als u een telefoongesprek voert terwijl VoiceOver is ingeschakeld, wordt standaard het
numerieke toetsenblok weergegeven in plaats van de gespreksopties.
De gespreksopties weergeven: Tik tweemaal op de knop 'Verberg' in de rechterbenedenhoek.
Het numerieke toetsenblok opnieuw weergeven: Tik tweemaal op de knop 'Toetsen' in het
midden van het scherm.
VoiceOver gebruiken in Safari
Wanneer u met Safari zoekt naar informatie op het web terwijl VoiceOver is ingeschakeld, spreekt
de rotor 'Zoekresultaten' de lijst met voorgestelde zoekopdrachten uit.
Zoeken naar informatie op het web: Selecteer het zoekveld, voer uw zoektekst in en veeg
vervolgens naar rechts of links om omlaag of omhoog te bladeren in de lijst met voorgestelde
zoektermen. Tik tweemaal op het scherm om te zoeken naar informatie op het web aan de hand
van de geselecteerde zoekterm.
De rotoropties voor de browser instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' >
'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Rotor'. Tik om opties in- of uit te schakelen of sleep
omhoog om een onderdeel te verplaatsen.
Afbeeldingen overslaan tijdens het navigeren: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' >
'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Afbeeldingnavigatie'. U kunt aangeven dat u alle afbeeldingen
wilt overslaan of alleen de afbeeldingen zonder beschrijvingen.
Overbodige content op een pagina negeren om gemakkelijker te lezen en te navigeren: Selecteer het onderdeel 'Reader' in het adresveld van Safari (niet beschikbaar voor alle pagina's).
VoiceOver gebruiken in Kaarten
U kunt VoiceOver gebruiken om een gebied te verkennen, door nuttige plaatsen te bladeren,
wegen te volgen, in of uit te zoomen, een speld te selecteren of informatie over een locatie op
te halen.
De kaart verkennen: Sleep uw vinger over het scherm of veeg naar links of rechts om naar een
ander onderdeel te gaan.
In- of uitzoomen: Selecteer de kaart, stel de rotor in op de zoomfunctie en veeg met één vinger
omhoog of omlaag.
Door de kaart navigeren: Veeg met drie vingers.
Door zichtbare nuttige plaatsen bladeren: Stel de rotor in op 'Nuttige plaats' en veeg met één
vinger omhoog of omlaag.
Een weg volgen: Houd uw vinger op de weg, wacht totdat u 'pauzeer om te volgen' hoort en
beweeg vervolgens uw vinger over de weg terwijl u naar de begeleidingstoon luistert. De toon
wordt hoger als van de weg afraakt.
Een speld selecteren: Houd uw vinger op een speld of veeg naar links of rechts om de speld te
selecteren.
Informatie over een locatie ophalen: Selecteer een speld en tik tweemaal om de
informatiemarkering weer te geven. Veeg naar links of rechts om de knop 'Meer info' te
selecteren en tik vervolgens tweemaal om de informatiepagina weer te geven.
Locatiemeldingen horen terwijl u zich verplaatst: Schakel volgen met richting in om de namen
te horen van straten en nuttige plaatsen die u nadert.
Hoofdstuk 32    Voorzieningen voor mensen met een beperking
131
Video's en gesproken memo's bewerken met VoiceOver
U kunt met VoiceOver-bewegingen cameraopnamen en gesproken berichten inkorten.
Een gesproken bericht inkorten: Selecteer in het scherm 'Memo's' de knop rechts naast het
gesproken bericht dat u wilt inkorten en tik vervolgens tweemaal. Selecteer 'Kort memo in' en tik
tweemaal. Selecteer het begin of het einde van de inkortingsbalk. Veeg omhoog om naar rechts
te slepen of veeg omlaag om naar links te slepen. VoiceOver vertelt met hoeveel tijd de opname
wordt ingekort bij de huidige positie. Om het gesproken bericht in te korten, selecteert u 'Kort
memo in' en tikt u tweemaal.
Een video inkorten: Tik terwijl u een video bekijkt in Foto's tweemaal op het scherm om de
videoregelaars weer te geven en selecteer het begin of einde van de inkortingsbalk. Veeg
vervolgens omhoog om naar rechts te slepen of veeg omlaag om naar links te slepen. VoiceOver
vertelt met hoeveel tijd de opname wordt ingekort bij de huidige positie. Om het fragment in te
korten, selecteert u 'Kort in' en tikt u tweemaal.
VoiceOver bedienen met een Apple Wireless Keyboard
U kunt VoiceOver bedienen met een Apple Wireless Keyboard dat met de iPhone is gekoppeld.
Zie Apple Wireless Keyboard op pagina 27.
Met de toetsenbordcommando's van VoiceOver kunt u door het scherm navigeren, onderdelen
selecteren, de scherminhoud lezen, de rotor aanpassen en andere VoiceOver-taken uitvoeren.
Alle toetsenbordcommando's (op één na) omvatten de toetsen Control + Option, wat in de tabel
hieronder wordt afgekort tot "VO".
VoiceOver Help spreekt toetsen of toetsenbordcommando's uit terwijl u deze typt. Met
VoiceOver Help kunt u snel vertrouwd raken met de lay-out van het toetsenbord en de taken die
met de toetsen worden uitgevoerd.
Toetsenbordcombinaties voor VoiceOver
VO = Control + Option
••
Alles vanaf de huidige positie voorlezen: VO + A
••
Lezen vanaf het begin: VO + B
••
Naar de statusbalk gaan: VO + M
••
Op de thuisknop drukken: VO + H
••
Het volgende of vorige onderdeel selecteren: VO + Pijl-rechts of VO + Pijl-links
••
Op een onderdeel tikken: VO + Spatiebalk
••
Tweemaal tikken met twee vingers: VO + "-"
••
Het volgende of vorige rotoronderdeel selecteren: VO + Pijl-omhoog of VO + Pijl-omlaag
••
Het volgende of vorige spraakrotoronderdeel selecteren: VO + Command + Pijl-links of VO +
Command + Pijl-rechts
••
Het spraakrotoronderdeel aanpassen: VO + Command + Pijl-omhoog of VO + Command +
Pijl-omlaag
••
Het geluid van VoiceOver in- of uitschakelen: VO + S
••
Het schermgordijn in- of uitschakelen: VO + Shift + S
••
VoiceOver Help inschakelen: VO + K
••
Teruggaan naar het vorige scherm of VoiceOver Help uitschakelen: Escape
Hoofdstuk 32    Voorzieningen voor mensen met een beperking
132
Snelnavigatie
U kunt snelnavigatie inschakelen om VoiceOver te bedienen met de pijltoetsen.
••
Snelnavigatie in- of uitschakelen: Pijl-links + Pijl-rechts
••
Het volgende of vorige onderdeel selecteren: Pijl-rechts of Pijl-links
••
Het volgende of vorige onderdeel selecteren op basis van de rotorinstelling: Pijl-omhoog of
Pijl-omlaag
••
Het eerste of laatste onderdeel selecteren: Control + Pijl-omhoog of Control + Pijl-omlaag
••
Op een onderdeel "tikken": Pijl-omhoog + Pijl-omlaag
••
Omhoog, omlaag, naar links of naar rechts scrollen: Option + Pijl-omhoog, Option + Pijl-omlaag,
Option + Pijl-links of Option + Pijl-rechts
••
De rotor aanpassen: Pijl-omhoog + Pijl-links of Pijl-omhoog + Pijl-rechts
U kunt ook gebruikmaken van de cijfertoetsen op een Apple Wireless Keyboard om in Telefoon
een telefoonnummer te kiezen of cijfers in Calculator in te voeren.
Snelnavigatie op het web met behulp van één letter
Als u een webpagina bekijkt terwijl Snelnavigatie is ingeschakeld, kunt u met behulp van de
volgende toetsen snel door de pagina navigeren. Als u op de lettertoets tikt, gaat u naar het
volgende onderdeel van het aangegeven type. Om naar het vorige onderdeel te gaan, houdt u
de Shift-toets ingedrukt terwijl u op de lettertoets tikt.
••
Kopje: H
••
Koppeling: L
••
Tekstveld: R
••
Knop: B
••
Formulierregelaar: C
••
Afbeelding: I
••
Tabel: T
••
Statische tekst: S
••
ARIA-oriëntatiepunt: W
••
Lijst: X
••
Onderdeel van hetzelfde type: M
••
Kop van niveau 1: 1
••
Kop van niveau 2: 2
••
Kop van niveau 3: 3
••
Kop van niveau 4: 4
••
Kop van niveau 5: 5
••
Kop van niveau 6: 6
Een braillescherm gebruiken met VoiceOver
U kunt met een vernieuwbaar braillescherm VoiceOver-uitvoer in braille lezen. Met een
braillescherm met invoertoetsen en andere regelaars kunt u de iPhone bedienen wanneer
VoiceOver is ingeschakeld. De iPhone is voor veel draadloze brailleschermen geschikt. Ga naar
www.apple.com/nl/accessibility/iphone/braille-display.html voor een lijst van ondersteunde
brailleschermen.
Hoofdstuk 32    Voorzieningen voor mensen met een beperking
133
Een braillescherm configureren: Schakel het scherm in en tik op 'Instellingen' > 'Bluetooth'.
Schakel Bluetooth in. Tik vervolgens op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' >
'VoiceOver' > 'Braille' en selecteer het scherm.
Braillekortschrift of achtpuntsbraille in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' >
'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Braille'.
Ga naar support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=nl_NL voor informatie over veelgebruikte
braillecommando's waarmee u in VoiceOver kunt navigeren en voor informatie over
bepaalde schermen.
Voor het braillescherm wordt de taal gebruikt die u voor Stembediening hebt ingesteld. Dit
is gewoonlijk de taal die u voor de iPhone hebt ingesteld in 'Instellingen' > 'Internationaal' >
'Taal'. Met de VoiceOver-taalinstelling kunt u een andere taal instellen voor VoiceOver
en brailleschermen.
De taal voor VoiceOver instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Internationaal' >
'Stembediening' en selecteer de gewenste taal.
Als u de taal voor de iPhone wijzigt, moet u mogelijk de taal voor VoiceOver en uw braillescherm
opnieuw instellen.
U kunt de meest linkse of rechtse cel van het braillescherm instellen voor de weergave van onder
meer informatie over de systeemstatus, bijvoorbeeld:
••
De aankondigingengeschiedenis bevat een ongelezen bericht
••
Het huidige bericht in de aankondigingengeschiedenis is nog niet gelezen
••
Het geluid van VoiceOver is uitgeschakeld
••
De batterij van de iPhone is bijna leeg (minder dan 20% geladen)
••
Het scherm wordt liggend weergegeven
••
Het scherm is uitgeschakeld
••
Er is meer tekst links op de huidige regel
••
Er is meer tekst rechts op de huidige regel
De meest linkse of rechtse cel instellen voor de weergave van statusinformatie: Tik op
'Instellingen', 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'VoiceOver' > 'Braille' > 'Statuscel' en tik op 'Links'
of 'Rechts'.
Een uitgebreide beschrijving van de statuscel weergeven: Druk op de routertoets van de
statuscel op het braillescherm.
Het geluid van inkomende gesprekken doorsturen
U kunt het geluid van inkomende gesprekken automatisch laten doorsturen naar een headset of
luidspreker in plaats van naar de iPhone-ontvanger.
Het geluid van inkomende gesprekken doorsturen: Tik op 'Instellingen', 'Algemeen' >
'Toegankelijkheid' > 'Inkomend gesprek' en geef aan hoe u de gesprekken wilt horen.
Siri
Met Siri kunt u handelingen met uw iPhone, zoals het openen van apps, uitvoeren door erom
te vragen. VoiceOver kan de antwoorden van Siri voor u uitspreken. Zie Hoofdstuk 4, Siri, op
pagina 40 voor meer informatie.
Hoofdstuk 32    Voorzieningen voor mensen met een beperking
134
Driemaal op de thuisknop drukken
Met '3x thuisknop' kunt u bepaalde voorzieningen voor mensen met een beperking in- of
uitschakelen door driemaal op de thuisknop ( ) te drukken. U kunt '3x thuisknop' gebruiken
voor:
••
VoiceOver
••
Kleuren omkeren
••
Zoomen
••
AssistiveTouch
••
Gehoorapparaatregelaar
••
Begeleide toegang (Door driemaal op de thuisknop te drukken start u begeleide toegang als
deze voorziening eerder is ingeschakeld. Zie Begeleide toegang op pagina 138.)
'3x thuisknop' inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > '3x
thuisknop'. Als u meer dan één onderdeel selecteert, wordt steeds wanneer u driemaal op de
thuisknop drukt gevraagd welk onderdeel u wilt regelen.
Het thuisknopinterval vergroten: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' >
'Thuisknopinterval'.
Zoomen
In veel apps kunt u op specifieke onderdelen in- en uitzoomen. U kunt bijvoorbeeld tweemaal
tikken of twee vingers uit elkaar bewegen om de kolommen op een webpagina in Safari groter
te maken. Er is echter ook een speciale zoomfunctie voor mensen met een beperking. Hiermee
kunt u het volledige scherm van elke willekeurige app vergroten. Deze zoomfunctie kunt u
samen met VoiceOver gebruiken.
Zoomen in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Zoom'. U
kunt ook '3x thuisknop' gebruiken. Zie Driemaal op de thuisknop drukken op pagina 135.
In- of uitzoomen: Tik met drie vingers tweemaal op het scherm.
Het zoompercentage wijzigen: Tik met drie vingers en sleep omhoog of omlaag. Deze
beweging is vergelijkbaar met tweemaal tikken. Alleen tilt u uw vingers niet op bij de tweede tik,
maar sleept u uw vingers over het scherm. Tijdens het slepen zelf kunt u één vinger gebruiken.
De iPhone gaat terug naar het aangepaste zoompercentage wanneer u uitzoomt en weer
inzoomt door tweemaal met drie vingers te tikken.
Door het scherm navigeren: Als u hebt ingezoomd, kunt u het scherm met drie vingers slepen.
Tijdens het slepen zelf kunt u één vinger gebruiken, zodat u meer van het scherm kunt zien. U
kunt één vinger bij de rand van het scherm houden om naar die kant te navigeren. Beweeg uw
vinger dichter naar de rand om sneller te navigeren. Wanneer u een nieuw scherm opent, wordt
ingezoomd op het middelste gedeelte boven in het scherm.
Wanneer u inzoomt met een Apple Wireless Keyboard (zie Apple Wireless Keyboard op
pagina 27), volgt de schermafbeelding het invoegpunt en blijft het invoegpunt in het midden
van het scherm.
Grote tekst
Met de functie 'Grote tekst' kunt de tekst in Agenda, Contacten, Mail, Berichten en Notities en de
tekst in meldingen vergroten.
De tekstgrootte instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Grote tekst'.
Hoofdstuk 32    Voorzieningen voor mensen met een beperking
135
Kleuren omkeren
Soms is het scherm van de iPhone gemakkelijker leesbaar als de kleuren worden omgekeerd. Als
'Keer kleuren om' is ingeschakeld, ziet het scherm eruit als een negatief van een foto.
De kleuren op het scherm omkeren: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' >
'Keer kleuren om'.
Het uitspreken van de selectie
Zelfs als VoiceOver is uitgeschakeld, kan de iPhone elke door u geselecteerde tekst hardop
voorlezen. De iPhone analyseert de tekst om de taal te bepalen en leest deze dan met de juiste
uitspraak aan u voor.
De voorziening voor het uitspreken van de selectie inschakelen: Tik op 'Instellingen' >
'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Spreek selectie uit'. Hier kunt u ook:
••
De spreeksnelheid aanpassen
••
Afzonderlijke woorden markeren terwijl ze worden uitgesproken
Tekst laten voorlezen: Selecteer de tekst en tik vervolgens op 'Spreek uit'.
Het uitspreken van invultekst
Met de voorziening voor het uitspreken van invultekst worden de tekstcorrecties en -suggesties
uitgesproken die tijdens het typen op de iPhone worden aangeboden.
De voorziening voor het uitspreken van invultekst in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' >
'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Spreek invultekst uit'.
De voorziening 'Spreek invultekst uit' werkt ook met de VoiceOver- en zoomfunctie.
Monogeluid
Met monogeluid wordt het linker- en rechterkanaal in een monosignaal gecombineerd dat aan
beide kanten wordt afgespeeld. U kunt de balans van het monosignaal aanpassen zodat u aan
de linker- of rechterkant meer volume heeft.
Monogeluid in- of uitschakelen en de balans aanpassen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' >
'Toegankelijkheid' > 'Monogeluid'.
Gehoorapparaten
Gehoorapparaten met het logo "Made for iPhone"
Als u een gehoorapparaat hebt met het logo "Made for iPhone" (verkrijgbaar voor de iPhone 4S
of een nieuwer model), kunt u de instellingen van uw gehoorapparaat op de iPhone aanpassen.
De instellingen van uw gehoorapparaat aanpassen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' >
'Toegankelijkheid' > 'Gehoorapparaten' of stel '3x thuisknop' in op het openen van de
gehoorapparaatregelaar. Zie Driemaal op de thuisknop drukken op pagina 135.
Compatibiliteit met gehoorapparaten
De FCC heeft regelgeving voor digitale draadloze telefoons opgesteld met betrekking tot
de compatibiliteit met gehoorapparaten. Om te voldoen aan deze regels moeten bepaalde
telefoons zijn getest en beoordeeld op grond van norm C63.19-2007 van het American National
Standard Institute (ANSI) inzake de compatibiliteit met gehoorapparaten.
Hoofdstuk 32    Voorzieningen voor mensen met een beperking
136
De ANSI-norm voor compatibiliteit met gehoorapparaten voorziet in twee soorten
beoordelingen:
••
Een "M"-beoordeling voor het beperken van de radiofrequentie-interferentie om akoestische
koppeling met gehoorapparaten die niet werken in de luisterspoelmodus mogelijk te maken
••
Een "T"-beoordeling voor inductieve koppeling met gehoorapparaten die werken in de
luisterspoelmodus
Deze beoordelingen worden gegeven op een schaal van een tot vier, waarbij vier de hoogste
compatibiliteit aangeeft. Een telefoon wordt beschouwd als compatibel met gehoorapparaten
op grond van de FCC-regels als deze een M3- of M4-beoordeling voor akoestische koppeling en
T3- of T4-beoordeling voor inductieve koppeling heeft gekregen.
Ga voor informatie over de beoordelingen van de compatibiliteit met gehoorapparaten van de
iPhone naar support.apple.com/kb/HT4526?viewlocale=nl_NL.
Beoordelingen op het gebied van compatibiliteit met gehoorapparaten bieden geen garantie
dat een bepaald gehoorapparaat werkt in combinatie met een bepaalde telefoon. Sommige
gehoorapparaten werken goed met telefoons die niet voldoen aan bepaalde beoordelingen.
Om er zeker van te zijn dat een gehoorapparaat en een telefoon in combinatie kunnen worden
gebruikt, moet u ze samen uitproberen voordat u ze aanschaft.
Deze telefoon is getest en beoordeeld voor gebruik in combinatie met gehoorapparaten voor
sommige van de draadloze technologieën die de telefoon gebruikt. Er kunnen echter nieuwere
draadloze technologieën zijn toegepast in deze telefoon die nog niet zijn getest voor gebruik
in combinatie met gehoorapparaten. Het is belangrijk om de verschillende voorzieningen
van deze telefoon grondig en op verschillende locaties uit te proberen in combinatie met
uw gehoorapparaat of cochleair implantaat om na te gaan of u storende geluiden hoort.
Neem contact op met uw serviceaanbieder of Apple voor informatie over compatibiliteit met
gehoorapparaten. Als u vragen hebt over het ruil- of retourbeleid, neem dan contact op met uw
serviceaanbieder of de winkel waar u de telefoon hebt gekocht.
Gehoorapparaatmodus
De iPhone heeft een gehoorapparaatmodus die in ingeschakelde toestand zorgt voor
minder interferentie met sommige gehoorapparaten. De gehoorapparaatmodus beperkt het
zendvermogen van de draadloze radio in de gsm 1900-MHz-bandbreedte, wat kan resulteren in
een lager bereik van 2G-netwerken.
Gehoorapparaatmodus activeren: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' >
'Gehoorapparaten'.
Toewijsbare beltonen en trillingen
U kunt aan personen in uw lijst met contactpersonen bepaalde beltonen toewijzen, zodat
u bellers aan hun beltoon herkent. U kunt ook trilpatronen toewijzen voor berichtgevingen
van bepaalde apps, telefoongesprekken, FaceTime-gesprekken of berichten van specifieke
contactpersonen en om u te waarschuwen voor allerlei andere gebeurtenissen, zoals nieuwe
voicemail, nieuwe e-mail, verzonden e-mail, tweets, Facebook-berichten en herinneringen. U kunt
hiervoor bestaande patronen selecteren of zelf nieuwe patronen aanmaken. Zie Geluiden op
pagina 151.
Met de iPhone kunt u beltonen kopen bij de iTunes Store. Zie Hoofdstuk 22, iTunes Store, op
pagina 103.
Hoofdstuk 32    Voorzieningen voor mensen met een beperking
137
Ledflits bij melding
Als u de geluiden niet kunt horen waarmee binnenkomende gesprekken en andere meldingen
worden aangekondigd, kunt u de led van de iPhone (naast de cameralens aan de achterzijde van
de iPhone) laten flitsen. Dit kan alleen als de iPhone is vergrendeld of in de sluimerstand staat.
Beschikbaar voor de iPhone 4 of een nieuwer model.
Ledflits bij melding inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'Ledflits bij melding'.
Begeleide toegang
Begeleide toegang zorgt ervoor dat een iPhone-gebruiker zich beter kan richten op een
bepaalde taak. Met begeleide toegang wordt de iPhone beperkt tot één bepaalde app, waarbij u
bepaalt welke functies van de app beschikbaar zijn. Met begeleide toegang kunt u:
••
iPhone tijdelijk beperken tot een bepaalde app
••
Gebieden van het scherm die niet relevant zijn voor een taak uitschakelen of gebieden
uitschakelen waar een onbedoeld gebaar de gebruiker kan afleiden
••
De hardwareknoppen van de iPhone uitschakelen
Begeleide toegang gebruiken: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' >
'Begeleide toegang'. Hier kunt u het volgende doen:
••
Begeleide toegang in- of uitschakelen
••
Een toegangscode instellen die het gebruik van begeleide toegang regelt en voorkomt dat
een gebruiker een actieve sessie verlaat
••
Instellen of de iPhone tijdens een sessie naar de sluimerstand kan overschakelen
Een sessie met begeleide toegang starten: Open de app die u wilt uitvoeren en druk driemaal
op de thuisknop. Pas de instellingen voor de sessie aan en klik op 'Start'.
••
Regelaars en gebieden van het scherm van de app uitschakelen: Omcirkel de gedeelten van het
scherm die u wilt uitschakelen. Met de grepen kunt u het gebied aanpassen.
••
Alle aanrakingen van het scherm negeren: Schakel 'Aanraking' uit.
••
Voorkomen dat de iPhone schakelt tussen de staande en liggende weergave of op andere
bewegingen reageert: Schakel 'Beweging' uit.
Een sessie met begeleide toegang beëindigen: Druk driemaal op de thuisknop en voer de
toegangscode voor begeleide toegang in.
AssistiveTouch
Met AssistiveTouch kunt u de iPhone gebruiken als het scherm aanraken of het drukken op de
knoppen moeilijk gaat. U kunt de iPhone bedienen met een compatibel aanpassingsaccessoire
(zoals een joystick) en AssistiveTouch. U kunt AssistiveTouch ook gebruiken zonder accessoire om
bewegingen te maken die lastig zijn voor u.
AssistiveTouch inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' >
'AssistiveTouch'. Om '3x thuisknop' zo in te stellen dat AssistiveTouch wordt in- of uitgeschakeld,
tikt u op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > '3x thuisknop'.
De aanraaksnelheid aanpassen (met aangesloten accessoire): Tik op 'Instellingen' >
'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' > 'AssistiveTouch' > 'Aanraaksnelheid'.
Het AssistiveTouch-menu tonen of verbergen: Klik op de secundaire knop op het accessoire.
Hoofdstuk 32    Voorzieningen voor mensen met een beperking
138
De menuknop verplaatsen: Sleep de knop naar een van de randen van het scherm.
De menuknop verbergen (met aangesloten accessoire): Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' >
'Toegankelijkheid' > 'AssistiveTouch' > 'Toon menu altijd'.
Vegen of slepen met twee, drie, vier of vijf vingers: Tik op de menuknop, tik op 'Gebaren' en tik
vervolgens op het aantal vingers dat nodig is voor de beweging. Als de bijbehorende cirkels op
het scherm worden weergegeven, veegt of sleept u in de richting die nodig is voor de beweging.
Tik op de menuknop wanneer u klaar bent.
Een knijpbeweging maken: Tik op de menuknop, tik op 'Favorieten' en tik vervolgens op
'Knijpen'. Wanneer de knijpcirkels worden weergegeven, verplaatst u deze cirkels door op het
scherm op een willekeurige plek te tikken en sleept u de cirkels vervolgens naar binnen of naar
buiten om een knijpbeweging te maken. Tik op de menuknop wanneer u klaar bent.
Een eigen beweging aanmaken: Tik op de menuknop, tik op 'Favorieten' en tik vervolgens op
een lege plaatsaanduiding voor bewegingen. U kunt ook tikken op 'Instellingen' > 'Algemeen' >
'Toegankelijkheid' > 'AssistiveTouch' > 'Maak nieuw gebaar aan'.
Het scherm vergrendelen of draaien, het volume van de iPhone aanpassen of het schudden
van de iPhone simuleren: Tik op de menuknop en tik vervolgens op 'Apparaat'.
Drukken op de thuisknop simuleren: Tik op de menuknop en tik vervolgens op 'Thuis'.
Een menu verlaten zonder een beweging te maken: Tik op een willekeurige plek buiten
het menu.
Voorzieningen voor mensen met een beperking in OS X
Met de voorzieningen voor mensen met een beperking in OS X kunt u met iTunes gegevens en
bestanden in uw iTunes-bibliotheek synchroniseren met de iPhone. Kies in de Finder 'Help' >
'Helpcentrum' en zoek op "toegankelijkheid".
Ga voor meer informatie over de iPhone en de voorzieningen voor mensen met een beperking
in OS X naar www.apple.com/nl/accessibility.
TTY-ondersteuning
Met de iPhone TTY-adapterkabel (in veel landen afzonderlijk verkrijgbaar) kunt u de iPhone op
een teksttelefoon aansluiten. Ga naar www.apple.com/nl/store (mogelijk niet overal beschikbaar)
of neem contact op met de Apple winkel bij u in de buurt.
De iPhone op een teksttelefoon aansluiten: Tik op 'Instellingen' > 'Telefoon' en schakel 'TTY' in.
Sluit vervolgens de iPhone met behulp van de iPhone TTY-adapter op uw teksttelefoon aan.
Wanneer TTY op de iPhone is ingeschakeld, wordt het TTY-symbool ( ) in de statusbalk boven
in het scherm weergegeven. Raadpleeg de documentatie bij de teksttelefoon voor informatie
over het gebruik van een specifieke teksttelefoon.
De minimumtekstgrootte voor e-mailberichten aanpassen
U kunt de leesbaarheid van e-mailberichten verbeteren door de minimumtekstgrootte in te
stellen op 'Groot', 'Extra groot' of 'Enorm'.
De minimumtekstgrootte voor e-mailberichten instellen: Tik op 'Instellingen' > 'E-mail,
contacten, agenda's' > 'Min. tekstgrootte'.
Met de instelling 'Grote tekst' wordt deze minimumtekstgrootte genegeerd.
Hoofdstuk 32    Voorzieningen voor mensen met een beperking
139
Toewijsbare beltonen
U kunt aan personen in uw lijst met contactpersonen bepaalde beltonen toewijzen, zodat u
bellers aan hun beltoon herkent. Met de iPhone kunt u beltonen kopen bij de iTunes Store. Zie
Hoofdstuk 22, iTunes Store, op pagina 103.
Visual Voicemail
Met de afspeel- en pauzeregelaars van Visual Voicemail kunt u het afspelen van berichten
regelen. Sleep de afspeelkop in de navigatiebalk als u een gedeelte van een bericht wilt herhalen
dat moeilijk verstaanbaar is. Zie Visual Voicemail op pagina 51.
Breedbeeldtoetsenbord
In veel apps, zoals Mail, Safari, Berichten, Notities en Contacten, kunt u de iPhone tijdens het
typen draaien, zodat u over een groter toetsenbord beschikt.
Groot telefoontoetsenpaneel
U kunt op eenvoudige wijze bellen door op een vermelding in een lijst met contactpersonen of
favorieten te tikken. En met het grote numerieke toetsenblok van de iPhone kunt u eenvoudig
handmatig een nummer kiezen. Zie Telefoongesprekken op pagina 47.
Stembediening
Met de stembedieningsfunctie kunt u telefoongesprekken voeren en het afspelen van muziek
via gesproken commando's bedienen. Zie Bellen op pagina 47 en Siri en stembediening op
pagina 68.
Bijschriften voor geluid
Bijschriften voor geluid voor video's inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Video's' > 'Bijschriften
geluid'.
Niet alle videobestanden bevatten bijschriften voor geluid.
Hoofdstuk 32    Voorzieningen voor mensen met een beperking
140
Instellingen
33
Met Instellingen kunt u de iPhone configureren, opties voor apps instellen, accounts toevoegen
en andere voorkeuren instellen. Zie andere hoofdstukken voor informatie over instellingen voor
de ingebouwde apps. Meer informatie over de instellingen voor Safari vindt u bijvoorbeeld in
Hoofdstuk 7, Safari, op pagina 61.
Vliegtuigmodus
Met de vliegtuigmodus kunt u de draadloze voorzieningen uitschakelen om mogelijke
interferentie met apparatuur in vliegtuigen en andere elektrische apparatuur te beperken.
De vliegtuigmodus inschakelen: Tik op 'Instellingen' en schakel de vliegtuigmodus in.
Als de vliegtuigmodus is ingeschakeld, wordt in de statusbalk boven in het scherm
weergegeven. De iPhone zendt geen telefoon-, Wi-Fi- of Bluetooth-signalen uit en de gpsontvangst wordt uitgeschakeld. U kunt dan geen apps gebruiken of voorzieningen die
afhankelijk zijn van deze signalen, zoals verbinding maken met het internet, telefoneren,
berichten versturen of ontvangen, visuele voicemails ontvangen, enzovoort. Als de
luchtvaartmaatschappij en de geldende wetten en voorschriften dit toestaan, kunt u
gebruikmaken van de iPhone en apps waarvoor deze signalen niet zijn vereist.
Als de luchtvaartmaatschappij en de geldende wetten en voorschriften dit toestaan, kunt u
Wi-Fi (indien beschikbaar) weer inschakelen via 'Instellingen' > 'Wi-Fi'. U kunt ook Bluetooth
inschakelen via 'Instellingen' > 'Bluetooth'.
Wi-Fi
Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken
Met de Wi-Fi-instellingen bepaalt u of de iPhone gebruikmaakt van lokale Wi-Fi-netwerken om
verbinding te maken met het internet. Wanneer de iPhone is verbonden met een Wi-Fi-netwerk,
geeft het Wi-Fi-symbool ( ) in de statusbalk boven in het scherm de sterkte van de verbinding
aan. Hoe meer streepjes, des te sterker is het signaal. Als er geen Wi-Fi-netwerken beschikbaar
zijn of als u Wi-Fi hebt uitgeschakeld, maakt de iPhone verbinding met het internet via uw
mobieledatanetwerk zodra dit beschikbaar is.
Als u verbinding hebt gemaakt met een Wi-Fi-netwerk, maakt de iPhone verbinding met
dit netwerk als het apparaat zich binnen het bereik bevindt. Als er zich meerdere bekende
netwerken binnen het bereik bevinden, maakt de iPhone verbinding met het netwerk dat het
laatst is gebruikt.
141
U kunt met de iPhone een nieuw AirPort-basisstation configureren, zodat u thuis of op kantoor
gebruikt kunt maken van de Wi-Fi-voorzieningen. Zie Een AirPort-basisstation configureren op
pagina 142.
Wi-Fi in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Wi-Fi'. U kunt:
••
Instellen dat de iPhone u vraagt of u verbinding met een nieuw netwerk wilt maken: Schakel
'Vraag om verbinding' in. Als 'Vraag om verbinding' is uitgeschakeld, moet u handmatig
verbinding maken met een netwerk voor toegang tot het internet als een eerder gebruikt
netwerk niet beschikbaar is.
••
De iPhone een netwerk laten vergeten, zodat er geen verbinding mee wordt gemaakt: Tik op
naast een netwerk waarmee u eerder verbinding hebt gemaakt. Tik vervolgens op 'Vergeet
dit netwerk'.
••
Verbinding maken met een gesloten Wi-Fi-netwerk: Tik in de lijst met netwerknamen op
'Anders' en voer de naam van het gesloten netwerk in. Om verbinding te kunnen maken met
een gesloten netwerk, moet u de naam, het wachtwoord en het beveiligingstype van het
netwerk weten.
••
De instellingen voor verbinding met een Wi-Fi-netwerk wijzigen: Tik op
naast een netwerk.
U kunt een HTTP-proxy instellen, gegevens voor een statisch netwerk opgeven, BootP
inschakelen of de instellingen van een DHCP-server vernieuwen.
Een AirPort-basisstation configureren
Met een AirPort-basisstation kunt u thuis of op school een Wi-Fi-verbinding of een klein
bedrijfsnetwerk opzetten. Met de iPhone kunt u een nieuw AirPort Express-, AirPort Extreme- of
Time Capsule-basisstation configureren.
De AirPort-configuratie-assistent gebruiken: Tik op 'Instellingen' > 'Wi-Fi'. Tik in het gedeelte
'Configureer een AirPort-basisstation' op de naam van het basisstation dat u wilt configureren.
Volg de instructies op het scherm.
Als het basisstation dat u wilt configureren niet wordt weergegeven, controleert u of het
basisstation op het stopcontact is aangesloten, dat u zich binnen het bereik van het basisstation
bevindt en of het niet al is geconfigureerd. U kunt alleen basisstations configureren die nieuw
zijn of opnieuw zijn ingesteld. Bepaalde oudere AirPort-basisstations kunnen niet met een iOSapparaat worden geconfigureerd. Raadpleeg de documentatie die bij het basisstation is geleverd
voor configuratie-instructies.
Een AirPort-netwerk beheren: Als de iPhone is verbonden met een AirPort-basisstation, tikt
u op
naast de netwerknaam. Als u de app AirPort-configuratieprogramma nog niet hebt
gedownload, wordt de App Store geopend zodat u dit kunt doen.
Bluetooth
De iPhone kan draadloos verbinding maken met Bluetooth-apparaten zoals headsets,
koptelefoons en carkits, zodat u naar muziek kunt luisteren en handsfree kunt bellen. U kunt ook
een Apple Wireless Keyboard via Bluetooth aansluiten. Zie Apple Wireless Keyboard op pagina 27.
Bluetooth in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Bluetooth'.
Verbinding maken met een Bluetooth-apparaat: Tik op het apparaat in de lijst 'Apparaten' en
volg de instructies op het scherm om er verbinding mee te maken. Raadpleeg de documentatie
die bij het apparaat is geleverd voor informatie over het koppelen van Bluetooth-apparaten.
Hoofdstuk 33    Instellingen
142
VPN
Uw organisatie gebruikt mogelijk een VPN om privégegevens veilig te versturen via een publiek
netwerk. Het is mogelijk dat u bijvoorbeeld VPN moet configureren om gebruik te kunnen
maken van de e-mailaccount van uw werk. Deze instelling wordt weergegeven wanneer u
VPN hebt geconfigureerd op uw iPhone. Hiermee kunt u VPN in- of uitschakelen. Zie Mobiel
netwerk op pagina 146.
Persoonlijke hotspot
U kunt persoonlijke hotspot (op de iPhone 4 of een nieuwer model) gebruiken om een
internetverbinding te delen met computers of andere apparaten (bijvoorbeeld een iPod touch,
iPad of een andere iPhone) die via Wi-Fi met uw iPhone zijn verbonden. U kunt persoonlijke
hotspot ook gebruiken om een internetverbinding te delen met een computer die is verbonden
met uw iPhone via Bluetooth of USB. Persoonlijke hotspot werkt alleen als de iPhone via het
mobieledatanetwerk met het internet is verbonden.
Opmerking: Deze functie is mogelijk niet overal beschikbaar. Hieraan zijn mogelijk extra kosten
verbonden. Neem voor meer informatie contact op met uw aanbieder.
Een internetverbinding delen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Mobiel netwerk' en tik op
'Configureer persoonlijke hotspot' (indien beschikbaar) om deze voorziening bij uw aanbieder in
te stellen.
Nadat u 'Persoonlijke hotspot' hebt ingeschakeld, kunnen andere apparaten op de volgende
manier verbinding krijgen:
••
Wi-Fi: Selecteer op het apparaat uw iPhone in de lijst met beschikbare Wi-Fi-netwerken.
••
USB: Sluit de iPhone op uw computer aan met behulp van de meegeleverde kabel. Kies
'iPhone' in het paneel 'Netwerk' in Systeemvoorkeuren op uw computer en configureer
de netwerkinstellingen.
••
Bluetooth: Tik op 'Instellingen' > 'Bluetooth' en schakel 'Bluetooth' in. Raadpleeg de
documentatie bij uw computer voor informatie over hoe u de iPhone koppelt en verbinding
laat maken met uw apparaat.
Zodra er verbinding is gemaakt, wordt boven in het scherm van de iPhone een blauwe band
weergegeven. Persoonlijke hotspot blijft ingeschakeld wanneer u een verbinding maakt via USB,
ook wanneer u geen gebruik maakt van de internetverbinding.
Opmerking: Het Persoonlijke hotspot-symbool ( ) wordt weergegeven in de statusbalk van iOSapparaten die gebruikmaken van de persoonlijke hotspot.
Het Wi-Fi-wachtwoord voor de iPhone wijzigen: Tik op 'Instellingen' > 'Persoonlijke hotspot' >
'Wi-Fi-wachtwoord' en voer vervolgens een wachtwoord van ten minste acht tekens in.
Het gebruik van uw mobielegegevensnetwerk controleren: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' >
'Gebruik' > 'Gebruik mobiele netwerk'.
Niet storen en berichtgevingen
Pushberichtgevingen worden in Berichtencentrum weergegeven en worden gebruikt om u te
waarschuwen als er nieuwe informatie beschikbaar is, zelfs wanneer de bijbehorende app niet
actief is. De berichtgevingen verschillen per app en kunnen tekst- of geluidsmeldingen zijn of
een getal op het appsymbool in het beginscherm.
Hoofdstuk 33    Instellingen
143
Alle berichtgevingen uitschakelen: Tik op 'Instellingen' en schakel 'Niet storen' in. Als deze
optie is ingeschakeld en de iPhone is vergrendeld, wordt het geluid van alle berichtgevingen en
gesprekken uitgeschakeld. Het geluid van de wekker is nog wel te horen. U kunt de volgende
opties instellen in 'Instellingen' > 'Berichtgeving' > 'Niet storen':
••
'Niet storen' automatisch inschakelen: Stel de begin- en eindtijd in van de periode waarin
u niet wilt worden gestoord. 'Niet storen' wordt op de iPhone elke dag gedurende deze
periode ingeschakeld.
••
Bepaalde oproepen toestaan tijdens 'Niet storen': Wanneer 'Niet storen' actief is, worden
gesprekken zonder geluidssignaal doorgestuurd naar uw voicemail. Als u oproepen van
bepaalde personen wilt toestaan, tikt u op 'Sta oproepen toe van'. U kunt oproepen toestaan
van personen in uw lijst met favorieten of van andere groepen die u in Contacten hebt
gedefinieerd. Zie Hoofdstuk 25, Contacten, op pagina 109 voor informatie over favorieten.
••
Oproepen toestaan van bellers die aanhouden: Schakel 'Herhaalde oproepen' in. Als dezelfde
beller (op basis van nummerherkenning) u tweemaal binnen drie minuten belt, wordt het
geluidssignaal van de iPhone ingeschakeld.
De berichtgevingen van een app uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Berichtgeving'. Tik op
een onderdeel in de lijst en schakel vervolgens de berichtgevingen voor het desbetreffende
onderdeel in of uit. Apps waarvoor berichtgevingen zijn uitgeschakeld, staan in de lijst 'Niet in
berichtencentrum'.
Instellen hoe berichtgevingen worden weergegeven: Tik op 'Instellingen' > 'Berichtgeving'.
U kunt:
••
Het aantal berichtgevingen wijzigen: Selecteer een onderdeel in de lijst 'In berichtencentrum'.
Tik op 'Toon' en stel het aantal berichtgevingen in van dit type dat u in Berichtencentrum
wilt weergeven.
••
De meldingsstijl wijzigen: Selecteer een onderdeel in de lijst 'In berichtencentrum'. Selecteer
hoe u berichtgevingen wilt weergeven of selecteer 'Geen' om berichtgevingen en banners uit
te schakelen. Berichtgevingen zijn nog wel zichtbaar in Berichtencentrum.
••
De volgorde van berichtgevingen wijzigen: Tik op 'Wijzig'. Sleep de berichtgevingen in de
gewenste volgorde. Om een berichtgeving uit te schakelen, sleept u deze naar de lijst 'Niet in
berichtencentrum'.
••
Genummerde badges op apps met berichtgevingen weergeven: Selecteer een onderdeel in de
lijst 'In berichtencentrum' en schakel 'Badge-appsymbool' in.
••
Meldingen van een app verbergen als de iPhone is vergrendeld: Selecteer de app in de lijst 'In
berichtencentrum' en schakel 'Op toegangsscherm' uit.
Voor sommige apps zijn er extra opties. Zo kunt u bijvoorbeeld in Berichten opgeven hoe vaak
het geluidssignaal moet worden herhaald en of u in de melding al een gedeelte van het bericht
wilt zien.
'Plaats' en 'Tweet' uit Berichtencentrum verwijderen: Deze opties voor delen verschijnen alleen
als u Facebook- of Twitter-accounts hebt geconfigureerd. Om deze knoppen te verwijderen, tikt
u op 'Instellingen' > 'Berichtgeving' en schakelt u de deelwidget uit.
Hoofdstuk 33    Instellingen
144
Overheidsmeldingen in Berichtencentrum tonen: Selecteer de meldingen die u wilt weergeven
in de lijst 'Overheidsmeldingen'. Overheidsmeldingen zijn niet in alle gebieden beschikbaar,
variëren per aanbieder en iPhone-model en werken mogelijk niet onder alle omstandigheden.
In de Verenigde Staten kan de iPhone 4S of een nieuwer model bijvoorbeeld presidentiële
meldingen ontvangen en kunt u AMBER Alerts en noodmeldingen (waaronder waarschuwingen
voor ernstige en extreme bedreigingen) in- of uitschakelen. In Japan kan de iPhone 4 of een
nieuwer model noodwaarschuwingen voor aardbevingen van de Japanse meteorologische
dienst ontvangen.
Aanbieder
Deze instelling wordt weergegeven op gsm-netwerken wanneer u zich buiten het netwerk van
uw aanbieder bevindt en er lokale datanetwerken van andere aanbieders beschikbaar zijn, die u
kunt gebruiken voor telefonie, Visual Voicemail en internetverbindingen via het mobiele netwerk.
U kunt alleen bellen via netwerken van aanbieders die een roamingovereenkomst met uw
aanbieder hebben gesloten. Hieraan zijn mogelijk extra kosten verbonden. Het is mogelijk dat de
andere aanbieder u roamingkosten in rekening brengt via uw eigen aanbieder.
Een aanbieder selecteren: Tik op 'Instellingen' > 'Aanbieder' en selecteer het netwerk dat u
wilt gebruiken.
Nadat u een netwerk hebt geselecteerd, maakt de iPhone alleen van dat netwerk gebruik. Als het
netwerk niet beschikbaar is, wordt 'Geen service' op de iPhone weergegeven.
Algemeen
De algemene instellingen omvatten instellingen voor netwerken, het delen van gegevens,
beveiliging en andere instellingen. Bovendien kunt u via de algemene instellingen informatie
over uw iPhone bekijken en de oorspronkelijke instellingen van de iPhone opnieuw instellen.
Info
Informatie over de iPhone weergeven: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Info'. U kunt het
volgende bekijken:
••
Beschikbare opslagruimte
••
Serienummer
••
iOS-versie
••
Netwerkadressen
••
IMEI (International Mobile Equipment Identity)
••
ICCID (Integrated Circuit Card Identifier of Smart Card) voor gsm-netwerken
••
MEID (Mobile Equipment Identifier) voor CDMA-netwerken
Juridische informatie, licentiebepalingen en informatie over richtlijnen.
Om het serienummer en andere aanduidingen te kopiëren, houdt u uw vinger op het onderdeel
totdat 'Kopieer' verschijnt.
••
De naam van het apparaat wijzigen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Info' en tik vervolgens
op 'Naam'. De naam van het apparaat wordt in de navigatiekolom weergeven als het apparaat is
verbonden met iTunes en wordt gebruikt door iCloud.
Om de producten en diensten van Apple te kunnen verbeteren, stuurt de iPhone diagnostische
gegevens en informatie over het gebruik naar Apple. Het is niet mogelijk om aan de hand van
deze gegevens uw identiteit te achterhalen, maar de gegevens kunnen wel informatie over uw
locatie bevatten.
Hoofdstuk 33    Instellingen
145
Diagnostische gegevens weergeven of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' >
'Gebruik' > 'Diagnose en gebruik'.
Software-update
Met behulp van Software-update kunt u iOS-updates van Apple downloaden en installeren.
Bijwerken naar de laatste iOS-versie: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Software-update'.
Als er een nieuwere versie van iOS beschikbaar is, volgt u de instructies op het scherm om deze
versie te downloaden en te installeren.
Gebruik
Informatie over het gebruik bekijken: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Gebruik'. U kunt:
••
Uw gebruik van het mobiele netwerk bekijken en de gegevens opnieuw instellen
••
iCloud-reservekopieën bekijken en verwijderen, reservekopieën van de Filmrol uitschakelen en
extra opslagruimte kopen
••
Het opslagvolume van elke app bekijken
••
Het batterijniveau als een percentage in de statusbalk weergeven
••
Zien hoeveel tijd er is verstreken sinds de iPhone is opgeladen
Siri
Siri inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Siri'.
Zie Opties voor Siri instellen op pagina 44 voor informatie over het gebruik van Siri en het
wijzigen van instellingen voor Siri.
Mobiel netwerk
Met de instellingen bij 'Mobiel netwerk' kunt u mobiele data en roaming in- of uitschakelen, een
persoonlijke hotspot configureren en opties voor mobiele data instellen.
Als voor een app een internetverbinding nodig is, worden door de iPhone de volgende stappen,
in deze volgorde, uitgevoerd totdat er verbinding met het internet is gemaakt:
••
Er wordt verbinding gemaakt met het meest recent gebruikte en beschikbare Wi-Fi-netwerk.
••
Er wordt een lijst met Wi-Fi-netwerken weergegeven die binnen het bereik zijn en er wordt
verbinding gemaakt met het netwerk dat u selecteert.
••
Er wordt verbinding gemaakt via het mobieledatanetwerk, indien beschikbaar.
Als de iPhone is verbonden met het internet via het mobieledatanetwerk, wordt het symbool
, , , of in de statusbalk weergegeven.
De LTE-, 4G- en 3G-voorziening van gsm-netwerken ondersteunt gelijktijdige spraak- en
gegevenscommunicatie. Voor alle andere mobiele verbindingen kunt u geen internetvoorziening
gebruiken terwijl u een telefoongesprek voert, tenzij de iPhone ook via Wi-Fi met het internet
is verbonden. Afhankelijk van uw netwerkverbinding kunt u mogelijk niet worden gebeld op
het moment dat de iPhone gegevens ophaalt via het mobiele netwerk, bijvoorbeeld tijdens het
downloaden van een webpagina.
Gsm-netwerken: Bij een EDGE- of GPRS-verbinding worden binnenkomende gesprekken
gedurende de gegevensoverdracht mogelijk direct doorgeschakeld naar uw voicemail. Als u een
binnenkomend gesprek beantwoordt, wordt de gegevensoverdracht gepauzeerd.
Hoofdstuk 33    Instellingen
146
CDMA-netwerken: Bij EV-DO-verbindingen wordt de gegevensoverdracht onderbroken
wanneer u een binnenkomend gesprek beantwoordt. Bij 1xRTT-verbindingen worden
binnenkomende gesprekken gedurende de gegevensoverdracht mogelijk direct
doorgeschakeld naar uw voicemail. Als u een binnenkomend gesprek beantwoordt, wordt de
gegevensoverdracht gepauzeerd.
De gegevensoverdracht wordt hervat zodra u het gesprek hebt beëindigd.
Als 'Mobiele data' is uitgeschakeld, maken alle gegevensvoorzieningen (e-mail, surfen op het
internet, pushberichten en andere voorzieningen) alleen gebruik van Wi-Fi. Als 'Mobiele data' is
ingeschakeld, kan de aanbieder hiervoor kosten in rekening brengen. Er worden bijvoorbeeld
door bepaalde functies en voorzieningen, zoals Siri en Berichten, gegevens overgedragen en de
kosten van het gebruik van deze functies en voorzieningen kunnen bij uw data-abonnement in
rekening worden gebracht.
Mobiele data in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Mobiel netwerk' en
schakel vervolgens 'Mobiele data' in of uit. De volgende opties zijn mogelijk ook beschikbaar:
••
Gespreksroaming in- of uitschakelen (CDMA): Schakel deze optie uit om te vermijden dat u
kosten maakt voor het gebruik van netwerken van andere aanbieders. Als het netwerk van uw
aanbieder niet beschikbaar is, is de voorziening voor data- of gespreksroaming op de iPhone
niet beschikbaar.
••
Dataroaming in- of uitschakelen: Met dataroaming wordt toegang tot het internet via een
mobieledatanetwerk mogelijk als u zich op een locatie bevindt waar het netwerk van uw
aanbieder geen dekking heeft. Als u op reis gaat, kunt u dataroaming uitschakelen om te
voorkomen dat er roamingkosten in rekening worden gebracht. Zie Aanbieder op pagina 145.
••
3G in- of uitschakelen: Met 3G worden internetgegevens in sommige gevallen sneller geladen,
maar dit kan wel ten koste gaan van de prestaties van de batterij. Als u veel belt, kunt u 3G het
beste uitschakelen, zodat de batterij langer meegaat. Deze optie is niet overal beschikbaar.
Persoonlijke hotspot configureren: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Mobiel netwerk' >
'Configureer persoonlijke hotspot'. De persoonlijke hotspot deelt de internetverbinding van de
iPhone met uw computer en andere iOS-apparaten. Zie Persoonlijke hotspot op pagina 143.
Instellen wanneer mobiele data worden gebruikt: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Mobiel
netwerk' en schakel vervolgens mobiele data in of uit voor iCloud-documenten, iTunes, FaceTime,
Passbook-updates of de leeslijst. Als deze instellingen zijn uitgeschakeld, maakt de iPhone alleen
gebruik van Wi-Fi. iTunes omvat iTunes Match en automatische downloads vanuit iTunes en de
App Store.
VPN
VPN's worden in organisaties gebruikt om privégegevens veilig te versturen via een publiek
netwerk. Het is mogelijk dat u bijvoorbeeld VPN moet configureren om gebruik te kunnen
maken van de e-mailaccount van uw werk. Vraag de netwerkbeheerder welke instellingen
nodig zijn om VPN voor uw netwerk te configureren. Nadat een of meer VPN-instellingen zijn
gedefinieerd, kunt u het volgende doen:
••
VPN in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'VPN'.
••
Schakelen tussen VPN's: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'VPN' en selecteer een configuratie.
Zie ook Bijlage A, iPhone in het bedrijfsleven, op pagina 153.
Hoofdstuk 33    Instellingen
147
Wi-Fi iTunes-synchronisatie
U kunt de iPhone met iTunes synchroniseren op een computer die is verbonden met hetzelfde
Wi-Fi-netwerk.
Wi-Fi iTunes-synchronisatie inschakelen: Als u voor de eerste keer uw iPhone via Wi-Fi
wilt synchroniseren, verbindt u de iPhone met de computer waarmee u het apparaat wilt
synchroniseren. Zie Synchroniseren met iTunes op pagina 17 voor instructies.
Nadat u Wi-Fi-synchronisatie hebt geconfigureerd, wordt de iPhone automatisch dagelijks met
iTunes gesynchroniseerd als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
••
De iPhone is aangesloten op een stroombron,
••
de iPhone en uw computer zijn met hetzelfde Wi-Fi-netwerk verbonden en
••
iTunes is op de computer geopend.
Zoeken met Spotlight
Met de instelling 'Zoeken met Spotlight' kunt u opgeven waar moeten worden gezocht en kunt
u de volgorde van de zoekresultaten wijzigen.
Instellen waarin moet worden gezocht: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Zoeken met
Spotlight' en selecteer vervolgens de onderdelen waarin u wilt zoeken. U kunt hier ook de
volgorde van de categorieën wijzigen.
Automatisch slot
Door de iPhone te vergrendelen, schakelt u het beeldscherm uit, zodat u de batterij
spaart en voorkomt dat de iPhone door anderen kan worden gebruikt. U kunt nog
steeds telefoongesprekken en sms'jes ontvangen, en u kunt het volume aanpassen en de
microfoonknop op uw headset gebruiken wanneer u naar muziek luistert of aan het bellen bent.
Instellen na hoeveel tijd de iPhone wordt vergrendeld: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' >
'Automatisch slot' en selecteer een tijd.
Codeslot
Standaard hoeft u op de iPhone geen toegangscode op te geven om het apparaat
te ontgrendelen.
Een code instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Codeslot' en stel een toegangscode van
vier cijfers in. Als u het beveiligingsniveau wilt verhogen, schakelt u 'Eenvoudige code' uit en
gebruikt u een langere toegangscode.
Als u de toegangscode bent vergeten, moet u de iPhone-software herstellen. Zie De iPhonesoftware bijwerken of herstellen op pagina 164.
Toegang toestaan terwijl de iPhone is vergrendeld: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' >
'Codeslot'. U kunt de volgende voorzieningen gebruiken zonder de iPhone te ontgrendelen:
••
Siri (Zie Opties voor Siri instellen op pagina 44.)
••
Voicedialing (Deze instelling is alleen beschikbaar wanneer Siri is uitgeschakeld.)
••
Antwoord met bericht (Zie Gesprekken ontvangen op pagina 48.)
••
Passbook (Zie Hoofdstuk 16, Passbook, op pagina 93.)
Gegevens wissen na tien mislukte pogingen om de code in te voeren: Tik op 'Instellingen' >
'Algemeen' > 'Codeslot' en tik op 'Wis gegevens'. Na tien mislukte pogingen om de
toegangscode in te voeren, worden alle instellingen hersteld naar de standaardwaarden en
worden al uw gegevens en mediabestanden gewist door de coderingssleutel voor de gegevens
te verwijderen (de gegevens worden gecodeerd met behulp van 256-bits-AES-codering).
Hoofdstuk 33    Instellingen
148
Beperkingen
U kunt beperkingen instellen voor sommige apps en voor materiaal dat u hebt gekocht. Op deze
manier kunnen ouders bijvoorbeeld voorkomen dat nummers met expliciete teksten in een
afspeellijst verschijnen of de installatie van apps voorkomen.
Beperkingen inschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Beperkingen' en tik vervolgens
op 'Schakel beperkingen in'. U wordt gevraagd een beperkingencode te definiëren die nodig is
om uw instellingen te wijzigen. Deze beperkingencode is niet gelijk aan de toegangscode om de
iPhone te ontgrendelen.
Belangrijk: Als u de beperkingencode bent vergeten, moet u de iPhone-software herstellen. Zie
De iPhone-software bijwerken of herstellen op pagina 164.
U kunt beperkingen instellen voor de volgende apps:
••
Safari
••
Camera (en apps die de camera gebruiken)
••
FaceTime
••
iTunes Store
••
iBookstore
••
Siri (inclusief stembediening en de dicteerfunctie)
U kunt verder voor de volgende zaken beperkingen instellen:
••
Apps installeren: De App Store is uitgeschakeld en het symbool is niet meer zichtbaar in het
beginscherm. U kunt geen apps op de iPhone installeren.
••
Apps verwijderen: U kunt geen apps van de iPhone verwijderen.
appsymbolen weergeven als u het beginscherm aanpast.
••
Expliciete taal: Siri probeert expliciete woorden van u te vervangen door sterretjes
en pieptonen.
••
Privacy: De huidige privacy-instellingen voor locatievoorzieningen, contacten,
agenda's, herinneringen, foto's, delen via Bluetooth, Twitter en Facebook kunnen alle
worden vergrendeld.
••
Accounts: De huidige instellingen van 'E-mail, contacten, agenda's' zijn vergrendeld.
U kunt geen accounts toevoegen, wijzigen of verwijderen. Ook kunt u geen
iCloud-instellingen wijzigen.
••
Zoek mijn vrienden: De huidige instellingen van Zoek mijn vrienden zijn vergrendeld. Deze
optie is beschikbaar als de Zoek mijn vrienden-app is geïnstalleerd.
••
Volumebegrenzing: De huidige instelling voor de volumebegrenzing is vergrendeld.
••
Kopen vanuit apps: Wanneer kopen vanuit apps is uitgeschakeld, kunt u geen extra materiaal
of functionaliteit kopen voor apps die u via de App Store hebt gedownload.
••
Wachtwoorden vereisen: U moet een Apple ID invoeren als u aankopen vanuit apps doet na de
periode die u hebt opgegeven.
••
Materiaalbeperkingen: Tik op 'Leeftijdskeuring' en selecteer een land in de lijst. Stel vervolgens
beperkingen in voor muziek, podcasts, films, tv-programma's en apps. Inhoud die niet voldoet
aan de gekozen beoordelingsnorm, wordt niet weergegeven op de iPhone.
••
Multispelergames: Als 'Multispelergames' is uitgeschakeld, kunt u in Game Center geen
gameverzoeken doen, geen uitnodigingen versturen of ontvangen om games te spelen en
geen vrienden toevoegen.
••
Vrienden toevoegen: Als 'Vrienden toevoegen' is uitgeschakeld, kunt u in Game Center geen
vriendverzoeken versturen of ontvangen. Als 'Multispelergames' is ingeschakeld, kunt u
gewoon spelen tegen vrienden die u al hebt toegevoegd.
Hoofdstuk 33    Instellingen
wordt niet op
149
Datum en tijd
Met deze instellingen bepaalt u hoe de tijd wordt weergegeven in de statusbalk boven in het
scherm, in de wereldklokken en in de agenda's.
Instellen dat op de iPhone een 24-uursklok of een 12-uursklok wordt weergegeven: Tik op
'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Datum en tijd' en schakel '24 uursklok' in of uit. (De 24-uursklok is
mogelijk niet overal beschikbaar.)
Instellen of de iPhone de datum en tijd automatisch aanpast: Tik op 'Instellingen' >
'Algemeen' > 'Datum en tijd' en schakel 'Stel automatisch in' in of uit. Als de iPhone zo is
geconfigureerd dat de tijd automatisch wordt bijgewerkt, wordt de juiste tijd ontvangen via het
mobiele netwerk en wordt de tijd bijgewerkt voor de tijdzone waar u zich bevindt. Sommige
aanbieders ondersteunen geen netwerktijd, dus in sommige landen kan de iPhone de lokale tijd
mogelijk niet automatisch vaststellen.
De datum en tijd handmatig instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Datum en tijd' en
schakel 'Stel automatisch in' uit. Tik op 'Tijdzone' om uw tijdzone in te stellen. Tik op 'Datum en
tijd' en tik vervolgens op 'Stel datum en tijd in'.
Toetsenbord
U kunt toetsenborden inschakelen om in verschillende talen te typen. Eveneens kunt u bepaalde
functies, zoals het gebruik van een spellingcontrole, in- of uitschakelen. Zie Tekst invoeren op
pagina 24 voor informatie over het toetsenbord.
Zie Bijlage B, Internationale toetsenborden, op pagina 155 voor informatie over
internationale toetsenborden.
Internationaal
Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Internationaal' om het volgende in te stellen:
••
De taal voor de iPhone.
••
De kalenderindeling.
••
De taal voor stembediening.
••
De toetsenborden die u gebruikt.
••
De notatie voor datum, tijd en telefoonnummers.
Voorzieningen voor mensen met een beperking
Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toegankelijkheid' en schakel de gewenste voorzieningen in.
Zie Hoofdstuk 32, Voorzieningen voor mensen met een beperking, op pagina 124.
Profielen
Deze instelling wordt weergegeven als u een of meer profielen op de iPhone hebt geïnstalleerd.
Tik op 'Profielen' om informatie te bekijken over de profielen die u hebt geïnstalleerd. Zie
Configuratieprofielen gebruiken op pagina 153 voor meer informatie.
Opnieuw instellen
U kunt het woordenboek, de netwerkinstellingen, de indeling van het beginscherm en de
locatiewaarschuwingen opnieuw instellen. Ook kunt u alle instellingen en al het materiaal op het
apparaat wissen.
Hoofdstuk 33    Instellingen
150
De iPhone opnieuw instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Stel opnieuw in' en selecteer
een optie:
••
Alle instellingen herstellen: Al uw voorkeuren en instellingen worden opnieuw ingesteld.
••
Al het materiaal en alle instellingen wissen: Al uw gegevens en instellingen worden verwijderd.
De iPhone kan pas weer opnieuw worden gebruikt wanneer deze nogmaals is geconfigureerd.
••
De netwerkinstellingen opnieuw instellen: Als u de netwerkinstellingen opnieuw instelt,
worden de lijst met eerder gebruikte netwerken en uw VPN-instellingen die niet met
behulp van een configuratieprofiel zijn geïnstalleerd, verwijderd. Wi-Fi wordt uitgeschakeld
en daarna weer ingeschakeld, zodat alle netwerkverbindingen zijn verbroken. De Wi-Fiinstellingen en de instelling bij 'Vraag om verbinding' blijven ingeschakeld. Om de VPNinstellingen te verwijderen die met behulp van een configuratieprofiel zijn geïnstalleerd,
tikt u achtereenvolgens op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Profiel'. Selecteer het profiel en
tik op 'Verwijder'. Op deze manier verwijdert u ook alle instellingen en accounts die bij het
profiel horen.
••
Het toetsenbordwoordenboek opnieuw instellen: U voegt woorden aan het
toetsenbordwoordenboek toe door woorden die de iPhone voorstelt als correctie tijdens het
typen, te weigeren. Als u het toetsenbordwoordenboek opnieuw instelt, worden alle door u
toegevoegde woorden gewist.
••
De indeling van het beginscherm herstellen: De ingebouwde apps worden weer op de
oorspronkelijke wijze geordend in het beginscherm.
••
De locatie en privacy opnieuw instellen: De locatievoorzieningen en privacy-instellingen worden
opnieuw ingesteld op de standaardwaarden.
Geluiden
U kunt instellen dat de iPhone een geluid weergeeft als u een bericht, e-mail, telefoongesprek,
tweet, Facebook-bericht, voicemail of herinnering ontvangt. U kunt ook geluiden instellen voor
afspraken, bij het versturen van e-mailberichten, bij het tikken op het toetsenbord en als u de
iPhone vergrendelt.
Zie De schakelaar voor het belsignaal op pagina 10 voor meer informatie over het uitschakelen
van het geluid van de iPhone.
De geluidsinstellingen wijzigen: Tik op 'Instellingen' > 'Geluiden'. De volgende opties zijn
beschikbaar:
••
Instellen of de iPhone trilt wanneer er een gesprek binnenkomt.
••
Instellen of de iPhone trilt als u het belsignaal hebt uitgeschakeld.
••
Het volume van de beltoon en meldingen aanpassen.
••
Voorkomen dat het volume van de beltoon kan worden aangepast met de knoppen aan
de zijkant.
••
De beltoon instellen (de beltoon voor een bepaalde persoon stelt u in op de contactkaart van
die persoon in Contacten)
••
Geluiden voor meldingen en andere geluiden instellen.
••
Geluiden bij het tikken op het toetsenbord en bij het vergrendelen van de iPhone instellen.
Trilpatronen instellen: Tik op 'Instellingen' > 'Geluiden' en selecteer vervolgens een onderdeel
in de lijst 'Geluiden en trillingspatronen'. Tik op 'Trilling' om een patroon te selecteren.
••
Een aangepast trilpatroon definiëren: Tik op een onderdeel in de lijst 'Geluiden en
trillingspatronen' en tik vervolgens op 'Trilling'. Tik op 'Maak nieuwe trilling' en definieer
vervolgens het patroon door het scherm aan te raken en erop te tikken.
Hoofdstuk 33    Instellingen
151
Helderheid en achtergrond
De helderheid van het scherm bepaalt mede hoe lang de batterij meegaat. U kunt de helderheid
van het scherm bijvoorbeeld aanpassen als u de iPhone langer wilt gebruiken voordat u het
apparaat hoeft op te laden. U kunt ook instellen dat de helderheid automatisch wordt aangepast.
De helderheid van het scherm aanpassen: Tik op 'Instellingen' > 'Helderheid en achtergrond'
en versleep de schuifknop. Als de optie voor het automatisch aanpassen van de helderheid
van het scherm is ingeschakeld, zorgt de ingebouwde lichtsensor van de iPhone ervoor dat de
helderheid wordt aangepast aan het omgevingslicht.
Met de achtergrondinstellingen kunt u een afbeelding of foto instellen als achtergrond voor het
toegangsscherm of het beginscherm. Zie De achtergrond wijzigen op pagina 24.
Privacy
Met de privacy-instellingen kunt u bekijken en regelen welke apps en systeemvoorzieningen
toegang hebben tot de locatievoorzieningen, contacten, agenda's, herinneringen en foto's.
Met de locatievoorzieningen kunnen locatiespecifieke apps als Herinneringen, Kaarten en
Camera gegevens over uw locatie verzamelen en gebruiken. Uw locatie wordt bij benadering
bepaald op basis van beschikbare gegevens van het mobiele netwerk, lokale Wi-Fi-netwerken
(als Wi-Fi is ingeschakeld) en gps (mogelijk niet overal beschikbaar). Van de locatiegegevens die
door Apple worden verzameld, kunnen geen gegevens over uw persoon worden afgeleid. Als
een app gebruikmaakt van de locatievoorzieningen, wordt weergegeven in de menubalk.
De locatievoorzieningen in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Privacy' >
'Locatievoorzieningen'. U kunt de locatievoorzieningen uitschakelen voor bepaalde of alle
apps en voorzieningen. Als u de locatievoorzieningen uitschakelt, wordt u gevraagd of u deze
voorzieningen weer wilt inschakelen als een app of voorziening er de volgende keer gebruik van
probeert te maken.
Locatievoorzieningen uitschakelen voor systeemvoorzieningen: Diverse
systeemvoorzieningen, zoals het kalibreren van het kompas en locatiespecifieke iAds, maken
gebruik van locatievoorzieningen. Tik op 'Instellingen' > 'Privacy' > 'Locatievoorzieningen' >
'Systeem' om de status van deze voorzieningen te bekijken, deze voorzieningen in of uit te
schakelen of om in de menubalk te tonen als deze voorzieningen uw locatie gebruiken.
De toegang tot privégegevens uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Privacy'. U kunt zien welke
apps toegang hebben gevraagd en gekregen tot de volgende gegevens:
••
Contacten
••
Agenda
••
Herinneringen
••
Foto's
••
Delen via Bluetooth
••
Twitter
••
Facebook
U kunt de toegang van elke app tot elke categorie gegevens uitschakelen. Lees de voorwaarden
en het privacybeleid voor elke app van een andere fabrikant, zodat u begrijpt hoe de app in
kwestie uw gevraagde gegevens gebruikt.
Hoofdstuk 33    Instellingen
152
A
De iPhone, met ondersteuning voor beveiligde toegang tot bedrijfsnetwerken,
adreslijsten en Microsoft Exchange, is klaar om voor u aan het werk te gaan. Ga naar
www.apple.com/nl/iphone/business (Engelstalig) voor gedetailleerde informatie over het
zakelijke gebruik van de iPhone.
Configuratieprofielen gebruiken
In een bedrijfsomgeving wilt u mogelijk accounts en andere onderdelen op de iPhone instellen
door een configuratieprofiel te installeren. Met configuratieprofielen kan de beheerder uw
iPhone zo instellen dat deze de informatiesystemen van uw bedrijf, school of organisatie
gebruikt. Via een configuratieprofiel kan de iPhone bijvoorbeeld toegang krijgen tot de
Microsoft Exchange-servers op uw werk, zodat de iPhone toegang krijgt tot uw e-mail, agenda's
en contactpersonen van Exchange. Ook kan een beveiligingscode worden ingesteld om de
informatie te beveiligen.
De beheerder kan configuratieprofielen per e-mail distribueren door ze op een beveiligde
webpagina te plaatsen, maar ze kunnen ook direct op de iPhone worden geïnstalleerd. Mogelijk
vraagt de beheerder u om een profiel te installeren waarmee uw iPhone aan een MDM-server
wordt gekoppeld, zodat de beheerder uw instellingen op afstand kan configureren.
Configuratieprofielen installeren: Open op de iPhone het e-mailbericht of download de
configuratieprofielen van de website die uw beheerder heeft opgegeven. Wanneer u een
configuratieprofiel opent, wordt de installatie gestart.
Belangrijk: Mogelijk wordt gevraagd of u het configuratieprofiel vertrouwt. Als u twijfelt, neemt u
contact op met de beheerder voordat u het configuratieprofiel installeert.
De instellingen die door een configuratieprofiel worden gedefinieerd, kunt u niet wijzigen.
Als u instellingen wilt wijzigen, moet u het configuratieprofiel eerst verwijderen of een nieuw
configuratieprofiel met de nieuwe instellingen installeren.
Een configuratieprofiel verwijderen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Profiel', selecteer het
configuratieprofiel en tik op 'Verwijder'.
Als u een configuratieprofiel verwijdert, worden de instellingen en alle andere gegevens
verwijderd die door het profiel zijn geïnstalleerd.
Microsoft Exchange-accounts instellen
Microsoft Exchange levert e-mail-, contact-, taak- en agendagegevens die u automatisch
draadloos met de iPhone kunt synchroniseren. Een Exchange-account kunt u direct op de iPhone
instellen.
Een Exchange-account op de iPhone instellen: Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten,
agenda's'. Tik op 'Voeg account toe' > 'Microsoft Exchange'. Vraag uw serviceaanbieder of
beheerder welke instellingen u moet gebruiken.
153
Bijlage
iPhone in het bedrijfsleven
VPN-toegang
Met VPN (Virtual Private Network) kunt u via het internet beveiligde toegang tot privénetwerken
krijgen, zoals het netwerk van uw bedrijf of school. U kunt VPN configureren en inschakelen via
de netwerkinstellingen op de iPhone. Vraag uw beheerder welke instellingen u moet gebruiken.
VPN kan ook automatisch worden geconfigureerd met behulp van een configuratieprofiel. Als
VPN is geconfigureerd met behulp van een configuratieprofiel, kan de iPhone VPN automatisch
inschakelen wanneer dit nodig is. Neem contact op met uw beheerder voor meer informatie.
LDAP- en CardDAV-accounts
Wanneer u een LDAP-account instelt, kunt u contactpersonen zoeken op de LDAP-server van
uw organisatie. De server wordt in Contacten als een nieuwe groep weergegeven. Omdat LDAPcontactpersonen niet naar de iPhone worden gedownload, hebt u een verbinding met het
internet nodig om de contactpersonen te kunnen bekijken. Controleer bij uw beheerder of u
specifieke accountinstellingen of andere vereisten (zoals VPN) nodig hebt.
Wanneer u een CardDAV-account instelt, worden de contactgegevens voor uw account
draadloos met de iPhone gesynchroniseerd. Mogelijk kunt u ook naar contactgegevens zoeken
op de CardDAV-server van uw organisatie.
Een LDAP- of CardDAV-account instellen: Tik op 'Instellingen' > 'E-mail, contacten, agenda's' en
tik vervolgens op 'Voeg account toe'. Tik op 'Anders'. Vraag uw serviceaanbieder of beheerder
welke instellingen u moet gebruiken.
Bijlage A    iPhone in het bedrijfsleven
154
Met internationale toetsenborden kunt u tekst in vele verschillende talen typen, waaronder
Aziatische talen en talen die van rechts naar links worden gelezen.
Internationale toetsenborden gebruiken:
Met internationale toetsenborden kunt u tekst in vele verschillende talen typen,
waaronder Aziatische talen en talen die van rechts naar links worden gelezen.
Ga naar www.apple.com/nl/iphone/specs.html voor een volledig overzicht van
ondersteunde toetsenborden.
Toetsenborden beheren: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Internationaal' > 'Toetsenborden'.
••
Een toetsenbord toevoegen: Tik op 'Voeg toetsenbord toe' en selecteer een toetsenbord in de
lijst. Herhaal deze stappen om meer toetsenborden toe te voegen.
••
Een toetsenbord verwijderen: Tik op 'Wijzig', tik op
verwijderen en tik vervolgens op 'Verwijder'.
••
Uw lijst met toetsenborden bewerken: Tik op 'Wijzig' en sleep
in de lijst te verplaatsen.
naast het toetsenbord dat u wilt
naast een toetsenbord om het
Om tekst in een andere taal te typen, kunt u schakelen tussen toetsenborden.
Schakelen tussen toetsenborden tijdens het typen: Houd de toets met de wereldbol ( )
ingedrukt om uw geactiveerde toetsenborden te tonen. Om een toetsenbord te selecteren,
schuift u uw vinger naar de naam van het toetsenbord en haalt u uw vinger vervolgens van
het scherm. De toets met de wereldbol ( ) is alleen beschikbaar als u meerdere toetsenborden
hebt geactiveerd.
U kunt ook tikken op . Wanneer u op tikt, wordt de naam van het nieuwe actieve
toetsenbord kort weergegeven. Blijf tikken om andere geactiveerde toetsenborden te openen.
Veel toetsenborden bevatten letters, getallen en symbolen die niet op het toetsenbord
zichtbaar zijn.
Letters met accenttekens of andere tekens invoeren: Houd uw vinger op de letter, het cijfer
of het symbool dat het meest in de buurt komt en schuif met uw vinger om een variatie te
selecteren. Voorbeelden:
••
Op een Thais toetsenbord: Kies Thaise cijfers door uw vinger op het gerelateerde Arabische
cijfer te houden.
••
Op een Chinees, Japans of Arabisch toetsenbord: Tekensuggesties worden weergegeven boven
in het toetsenbord. Tik op een suggestie als u deze wilt overnemen of veeg naar links om
meer suggesties te bekijken.
155
Bijlage
B
Internationale toetsenborden
De uitgebreide lijst met suggesties gebruiken: Tik op de pijl omhoog rechts op het
toetsenbord om de volledige lijst met suggesties te bekijken.
••
Scrollen in de lijst: Veeg omhoog of omlaag.
••
Teruggaan naar de korte lijst: Tik op de pijl omlaag.
Bij het gebruik van bepaalde Chinese of Japanse toetsenborden kunt u een toetscombinatie
aanmaken voor woorden en invoerparen. De toetscombinatie wordt aan uw persoonlijke
woordenboek toegevoegd. Wanneer u een toetscombinatie typt met een ondersteund
toetsenbord, wordt het gekoppelde woord of de invoer vervangen door de toetscombinatie.
Toetscombinaties in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Toetsenbord' >
'Toetscombinaties'. Toetscombinaties zijn beschikbaar voor:
••
Vereenvoudigd Chinees: Pinyin
••
Traditioneel Chinees: Pinyin en Zhuyin
••
Japans: Romaji en Fifty Key
Speciale invoermethoden
Met toetsenborden kunt u bepaalde talen op verschillende manieren invoeren. Enkele
voorbeelden zijn Kanji en Wubihua (Chinees), Kana (Japans) en emoticons. U kunt ook met uw
vinger of een stylus Chinese karakters op het scherm schrijven.
Chinese karakters samenstellen op basis van het Kanji-systeem: Tijdens het typen worden
automatisch suggesties voor karakters weergegeven. Tik op het gewenste karakter om het te
selecteren of typ maximaal vijf componenten om meer opties weer te geven.
Chinese Wubihua-karakters (streken) samenstellen: Met het toetsenblok kunt u Chinese
karakters samenstellen. Daarbij gebruikt u maximaal vijf streken in de correcte schrijfvolgorde:
horizontaal, verticaal, naar links afbuigend, naar rechts afbuigend en haakje. Het Chinese karakter
圈 (cirkel) moet bijvoorbeeld beginnen met de verticale streek 丨.
••
Terwijl u typt, worden Chinese karakters voorgesteld (de meest gangbare karakters verschijnen
eerst). Tik op het gewenste karakter.
••
Als u de juiste streek niet precies weet, typt u een sterretje (*). Als u meer karakteropties wilt
zien, typt u nog een streek of scrolt u door de lijst met karakters.
••
Tik op de匹配-toetsom alleen karakters weer te geven die precies overeenkomen met wat u
hebt getypt.
Bijlage B    Internationale toetsenborden
156
Chinese karakters schrijven: U kunt Chinese karakters direct op het scherm schrijven met uw
vinger als vereenvoudigd of traditioneel Chinees handschrift is ingeschakeld. Tijdens het typen
herkent de iPhone de karakters en geeft de overeenkomende karakters weer in een lijst, waarbij
het karakter dat het meest in de buurt komt bovenaan staat. Wanneer u een karakter selecteert,
worden de karakters die u waarschijnlijk als volgende wilt typen in de lijst weergegeven.
Touchpad
Sommige complexe karakters, zoals 鱲 (deel van de naam van de internationale luchthaven van
Hongkong),  (lift) en 㗎 (onderdeel dat in het Kantonees wordt gebruikt) kunnen worden
getypt door twee of meer samengestelde karakters achtereen te schrijven. Tik op het karakter
om de karakters die u hebt getypt te vervangen. Romeinse tekens worden ook herkend.
Japans Kana typen: Selecteer de gewenste syllaben via het Kana-toetsenblok. Als u meer
syllabe-opties wilt zien, tikt u op de pijltoets en selecteert u een andere syllabe of een ander
woord in het venster.
Japans Romaji typen: Met het Romaji-toetsenbord kunt u syllaben typen. Boven in het
toetsenbord worden alternatieven weergegeven. Tik op een alternatief als u het wilt typen. Als
u meer syllabe-opties wilt zien, tikt u op de pijltoets en selecteert u een andere syllabe of een
ander woord in het venster.
Emoticons typen: Op het Japanse Kana-toetsenbord tikt u op de toets ^_^. U kunt ook het
volgende doen:
••
Het Japanse Romaji-toetsenbord (QWERTY-Japanse indeling) gebruiken: Tik op de nummertoets
( ) en tik op de ^_^-toets.
••
Het Chinese (vereenvoudigd of traditioneel) Pinyin- of (traditioneel) Zhuyin-toetsenbord gebruiken: Tik op de symbooltoets ( ) en tik op de ^_^-toets.
Bijlage B    Internationale toetsenborden
157
C
Belangrijke veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING: Als u de onderdstaande veiligheidsinstructies niet opvolgt, kan dit leiden tot
brand, elektrische schokken of ander letsel, of schade aan de iPhone of andere eigendommen.
Lees alle veiligheidsinformatie hieronder voordat u de iPhone in gebruik neemt.
Gebruik Ga zorgvuldig om met de iPhone. Het apparaat is gemaakt van metaal, glas en
kunststof en bevat gevoelige elektronische onderdelen. De iPhone kan beschadigd raken als het
apparaat valt, verbrandt, wordt doorboord of ingedeukt, of als het in aanraking komt met een
vloeistof. Als uw iPhone beschadigd is, bijvoorbeeld wanneer het scherm is gebarsten, bestaat
er kans op letsel en moet u het apparaat niet gebruiken. Om krassen te voorkomen kunt u een
hoesje gebruiken.
Reparatie Open de iPhone niet en probeer de iPhone niet zelf te repareren. Bij het demonteren
van de iPhone kunt u zichzelf verwonden of het apparaat beschadigen. Als uw iPhone
beschadigd is, niet goed functioneert of in aanraking is gekomen met een vloeistof, neemt u
contact op met Apple of een door Apple erkende serviceaanbieder. Meer informatie over service
kunt u vinden op www.apple.com/support/iphone/service/faq.
Batterij Probeer de batterij van de iPhone niet zelf te vervangen. Hierbij kunt u de batterij
namelijk beschadigen, wat kan leiden tot oververhitting of letsel. De lithium-ionbatterij
van de iPhone mag alleen worden vervangen door Apple of een door Apple erkende
serviceaanbieder en mag niet samen met huishoudelijk afval worden weggegooid. Verbrand
de batterij niet. Voor informatie over het recyclen en vervangen van de batterij gaat u naar
www.apple.com/nl/batteries.
Afleiding In bepaalde omstandigheden kan het gebruik van de iPhone uw aandacht afleiden,
waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Neem de regels in acht die het gebruik van
mobiele apparaten of koptelefoons verbieden of beperken. (Verstuur bijvoorbeeld geen
tekstberichten terwijl u autorijdt of gebruik geen koptelefoon terwijl u fietst.)
Navigatie Kaarten, routebeschrijvingen, Flyover en locatiespecifieke apps zijn afhankelijk van
op gegevens gebaseerde diensten. Deze diensten zijn onderhevig aan wijzigingen en zijn
mogelijk niet overal beschikbaar, waardoor kaarten, routegegevens, Flyover en locatiespecifieke
informatie niet voorhanden, onjuist of onvolledig kunnen zijn. Controleer de gegevens die door
uw iPhone worden verstrekt op basis van de omgeving waarin u zich bevindt en aan de hand
van borden die langs de weg zijn opgesteld. Voor sommige voorzieningen in Kaarten moeten
locatievoorzieningen zijn ingesteld. Zie Privacy op pagina 152. Gebruik uw gezonde verstand bij
het navigeren.
158
Bijlage
Veiligheid, gebruik en
ondersteuning
Opladen Laad de iPhone op met de meegeleverde USB-kabel en lichtnetadapter of met
een kabel of lichtnetadapter van een andere fabrikant die voorzien is van het logo "Made for
iPhone" en compatibel is met USB 2.0 of met lichtnetadapters die voldoen aan een of meer
van deze standaaarden: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, CNS 15285, ITU L.1000 of een
andere toepasselijke interoperabiliteitsstandaard voor lichtetadapters voor mobiele telefoons.
Een iPhone micro-USB-adapter (afzonderlijk verkrijgbaar in sommige landen) of een andere
adapter kan nodig zijn om de iPhone aan te sluiten op bepaalde compatibele lichtnetadapters.
Het gebruik van beschadigde kabels of opladers, of opladen in een vochtige omgeving kan
een elektrische schok veroorzaken. Als u de iPhone oplaadt met de Apple USB-lichtnetadapter,
controleert u eerst of de stekker of het netsnoer goed op de adapter is aangesloten voordat u
deze op een stopcontact aansluit. Lichtnetadapters kunnen warm worden bij normaal gebruik,
waardoor bij langdurige aanraking letsel kan ontstaan. Zorg dat er altijd voldoende ventilatie is
rond lichtnetadapters.
Opmerking: Alleen micro-USB-lichtnetadapters in bepaalde landen die voldoen aan toepasselijke
interoperabiliteitsstandaarden voor lichtetadapters voor mobiele telefoons zijn compatibel.
Neem contact op met de fabrikant van de lichtnetadapter om na te gaan of uw micro-USBlichtnetadapters voldoet aan deze standaarden.
Gehoorbeschadiging Luisteren naar geluid met een hoog volume kan uw gehoor beschadigen.
Door achtergrondgeluiden en voortdurende blootstelling aan hoge volumes kunnen geluiden
zachter lijken dan ze daadwerkelijk zijn. Zet het geluid aan en controleer het volume voordat u
oordopjes, een oortelefoon of koptelefoon gebruikt. Zie www.apple.com/nl/sound voor meer
informatie over gehoorbeschadiging. Zie Instellingen voor Muziek op pagina 70 voor informatie
over het instellen van een volumebegrenzing op de iPhone.
WAARSCHUWING: Luister niet langdurig naar geluid met een hoog volume om mogelijke
gehoorbeschadiging te voorkomen.
Apple headsets De headsets die in China worden verkocht bij de iPhone 4S of een nieuwer
model (herkenbaar aan donkere isolatieringen op de stekker) voldoen aan Chinese normen en
zijn compatibel met de iPhone 4S of een nieuwer model, de iPad 2 of een nieuwer model en
de iPod touch van de vijfde generatie. Gebruik alleen compatibele headsets in combinatie met
uw apparaat.
Radiosignalen De iPhone gebruikt radiosignalen om verbinding te maken met draadloze
netwerken. Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Info' > 'Juridische informatie'. Hier vindt u meer
informatie over de sterkte waarmee deze signalen worden verzonden en over de maatregelen
die u kunt nemen om blootstelling te minimaliseren..
Radiofrequentie-interferentie Neem borden en meldingen in acht die het gebruik van
elektronische apparaten beperken of verbieden (bijvoorbeeld in ziekenhuizen of op locaties waar
met springladingen wordt gewerkt). Alhoewel de iPhone is ontworpen, getest en gemaakt om
te voldoen aan de voorschriften met betrekking tot radiofrequentiestraling, kan een dergelijke
straling van de iPhone een nadelig effect hebben op de werking van andere elektronische
apparatuur, waardoor deze niet meer goed functioneert. Schakel de iPhone uit of activeer de
vliegtuigmodus om de draadloze zenders van de iPhone uit te schakelen wanneer het gebruik
verboden is, bijvoorbeeld in een vliegtuig of als wettelijke instanties hierom vragen.
Bijlage C    Veiligheid, gebruik en ondersteuning
159
Medische apparaten De iPhone bevat radioapparatuur die elektromagnetische velden uitzendt.
Deze elektromagnetische velden kunnen interferentie veroorzaken met pacemakers en andere
medische apparatuur. Als u een pacemaker hebt, moet u de iPhone op een afstand van minimaal
15 cm van uw pacemaker houden. Als u vermoedt dat de iPhone uw pacemaker of een ander
medisch apparaat stoort, beëindigt u het gebruik van de iPhone en raadpleegt u uw arts voor
specifieke informatie over uw medische apparaat. De iPhone heeft aan de onderzijde magneten
en de meegeleverde headset heeft magneten in de oordopjes. Deze kunnen pacemakers,
defibrillatoren of andere medische apparatuur storen. Houd uw iPhone of de oordopjes op een
afstand van minimaal 15 cm van uw pacemaker of defibrillator.
Medische aandoeningen Als u een andere medische aandoening hebt waarop de iPhone
mogelijk van invloed zou kunnen zijn (bijvoorbeeld attaques, tijdelijke bewusteloosheid,
oogklachten of hoofdpijn), raadpleegt dan uw arts voordat u de iPhone gebruikt.
Locaties met ontploffingsgevaar Laad of gebruik de iPhone niet op een locatie met
ontploffingsgevaar, zoals een overslagplaats voor brandstof of een plaats waar de lucht
chemicaliën of deeltjes (zoals korrels, stof of metaalpoeder) bevat. Volg alle borden en
instructies op.
Herhalingsoverbelasting Als u bepaalde handelingen vaak herhaalt, bijvoorbeeld tijdens het
typen of spelen van games op de iPhone, kunt u last krijgen van uw handen, armen, schouders,
nek of andere lichaamsdelen. Als u klachten hebt, staakt u het gebruik van de iPod touch en
raadpleegt u uw arts.
Activiteiten met grote gevolgen Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik waarbij een storing
van het apparaat kan leiden tot overlijden, persoonlijk letsel of ernstige milieuschade.
Verstikkingsgevaar Sommige accessoires voor de iPhone kunnen verstikkingsgevaar opleveren
voor kleine kinderen. Houd deze accessoires daarom uit de buurt van kleine kinderen.
Belangrijke gebruiksinformatie
Reinigen Maak de iPhone onmiddellijk schoon als deze in aanraking komt met iets wat vlekken
kan veroorzaken, zoals vuil, inkt, make-up of lotions. Om het apparaat te reinigen, doet u het
volgende:
••
Koppel alle kabels van de iPhone los en schakel het apparaat uit (houd de knop voor de
sluimerstand ingedrukt en versleep de schuifknop op het scherm).
••
Gebruik een zachte, pluisvrije doek.
••
Zorg dat er geen vocht in de openingen terechtkomt.
••
Gebruik geen schoonmaakproducten of perslucht.
De voor- of achterzijde van de iPhone kan zijn gemaakt van glas met een vetafstotend laagje.
De werking van dit beschermlaagje neemt bij normaal gebruik in de loop der tijd af. Als u het
scherm schoonmaakt met een schoonmaakmiddel of schuurmiddel, neemt de werking van dit
laagje sneller af en kunnen er bovendien krassen op het glas ontstaan. Schurende materialen
kunnen ook krassen op de iPhone veroorzaken.
Bijlage C    Veiligheid, gebruik en ondersteuning
160
De connectors, poorten en knoppen gebruiken Duw een connector niet met kracht in een
poort en oefen niet te veel druk op de knoppen uit. Hierdoor kan het apparaat beschadigd
raken. Dergelijke schade valt niet onder de garantie. Als een connector niet goed in een poort
past, gebruikt u waarschijnlijk de verkeerde connector. Controleer of de poort niet wordt
geblokkeerd en zorg ervoor dat u de juiste connector voor de poort gebruikt en de connector
op de juiste manier in de poort steekt.
Lightning Verkleuring van de Lightning-stekker bij normaal gebruik is gewoon. Vuil, stof
en blootstelling aan vloeistoffen kunnen verkleuring veroorzaken. Om de verkleuring te
verwijderen of als de kabel warm wordt tijdens het gebruik of uw iPhone niet wordt opgeladen
of gesynchroniseerd, koppelt u de Lightning-kabel los van de computer of lichtnetadapter
en maakt u deze schoon met een zachte, droge, pluisvrije doek. Gebruik geen vloeistoffen of
schoonmaakmiddelen voor het reinigen van de Lightning-connector.
Temperatuur bij gebruik De iPhone is ontworpen voor gebruik in een omgeving met een
temperatuur tussen 0 en 35 °C) en kan worden bewaard bij een temperatuur tussen -20° en 45
°C). De iPhone kan beschadigd raken en de gebruiksduur van de batterij kan afnemen als de
temperatuur lager of hoger is. Probeer blootstelling aan extreme veranderingen in temperatuur
of luchtvochtigheid te voorkomen. Wanneer u de iPhone gebruikt of de batterij oplaadt, wordt
de iPhone warm. Dit is normaal.
Wanneer de interne temperatuur van de iPhone de normale temperatuur bij gebruik overschrijdt
(bijvoorbeeld in een hete auto of gedurende langere tijd in direct zonlicht), worden mogelijk de
volgende maatregelen genomen om de temperatuur te reguleren:
••
De iPhone laadt niet meer op.
••
Het scherm wordt gedimd.
••
Er verschijnt een waarschuwing over de temperatuur.
••
Sommige apps worden mogelijk gesloten.
Belangrijk: Zolang de waarschuwing op het scherm te zien is, kunt u de iPhone mogelijk niet
gebruiken. Als de interne temperatuur van de iPhone niet kan worden verlaagd, wordt het
apparaat in de sluimerstand gezet totdat de temperatuur is genormaliseerd. Leg de iPhone in
een koelere omgeving buiten direct zonlicht en wacht enkele minuten voordat u de iPhone
opnieuw gebruikt.
Ga naar support.apple.com/kb/ht2101?viewlocale=nl_NL voor meer informatie.
iPhone-ondersteuningswebsite
Ga voor uitgebreide ondersteuningsinformatie naar www.apple.com/support/iphone/country.
Ga naar www.apple.com/nl/support/contact als u contact wilt opnemen met Apple voor
persoonlijke ondersteuning (niet overal beschikbaar).
De iPhone opnieuw opstarten of instellen
Als iets niet helemaal naar behoren werkt, kunt u het probleem mogelijk verhelpen door de
iPhone opnieuw op te starten, een app geforceerd te stoppen of de iPhone opnieuw in te
stellen.
De iPhone opnieuw opstarten: Houd de knop voor de sluimerstand ingedrukt totdat u een
rode schuifknop op het scherm ziet. Versleep deze schuifknop om de iPhone uit te zetten. U kunt
de iPhone weer inschakelen door de knop voor de sluimerstand ingedrukt te houden totdat het
Apple logo verschijnt.
Bijlage C    Veiligheid, gebruik en ondersteuning
161
Een app geforceerd stoppen: Houd de knop voor de sluimerstand enkele seconden ingedrukt
totdat u een rode schuifknop ziet. Houd vervolgens de thuisknop ( ) ingedrukt totdat de app
wordt gesloten.
U kunt een app ook geforceerd stoppen door deze uit de lijst met recente apps te verwijderen.
Zie Apps openen en tussen apps schakelen op pagina 19.
Als u de iPhone niet kunt uitschakelen of als het probleem zich blijft voordoen, moet u de
iPhone mogelijk opnieuw instellen. Stel de iPhone alleen opnieuw in als het probleem zich nog
steeds voordoet nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld en opnieuw hebt ingeschakeld.
De iPhone opnieuw instellen: Houd tegelijkertijd zowel de knop voor de sluimerstand als de
thuisknop ( ) minimaal tien seconden ingedrukt totdat het Apple logo verschijnt.
'Toegangscode onjuist' of 'iPhone is geblokkeerd' wordt
weergegeven
Als u uw toegangscode bent vergeten of de iPhone een melding weergeeft dat deze is
geblokkeerd, raadpleegt u "iOS: apparaat wordt geblokkeerd na een foute toegangscode te
hebben ingevoerd" op support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=nl_NL.
'Dit accessoire is niet geschikt voor de iPhone' wordt weergegeven
Het accessoire werkt mogelijk niet met de iPhone. Zorg ervoor dat de USB-kabel en de
connectors vrij zijn van stof en vuil en raadpleeg de documentatie bij het accessoire.
E-mailbijlagen kunnen niet worden bekeken
Probeer het volgende als e-mailbijlagen niet op de iPhone kunnen worden weergegeven:
••
Een bijlage bekijken: Tik op de bijlage om deze in Snelle weergave te openen. Soms duurt het
even voordat het bestand gedownload is.
••
Een bijgesloten foto of video bewaren: Tik op de bijlage om deze in Snelle weergave te openen.
Soms duurt het even voordat het bestand gedownload is.
Snelle weergave ondersteunt de volgende documenttypen:
••
.doc, .docx: Microsoft Word
••
.htm, .html: webpagina
••
.key: Keynote
••
.numbers: Numbers
••
.pages: Pages
••
.pdf: Voorvertoning, Adobe Acrobat
••
.ppt, .pptx: Microsoft PowerPoint
••
.rtf: Rich Text Format
••
.txt: tekst
••
.vcf: contactgegevens
••
.xls, .xlsx: Microsoft Excel
Ga naar www.apple.com/support/iphone/country voor meer informatie over het oplossen
van problemen.
Bijlage C    Veiligheid, gebruik en ondersteuning
162
Een reservekopie maken van de iPhone
U kunt met iCloud of iTunes automatisch een reservekopie maken van de iPhone. Als u een
reservekopie wilt maken met iCloud, kunt u niet tevens automatisch een reservekopie op uw
computer maken met iTunes. U kunt dan wel met iTunes handmatig een reservekopie maken op
uw computer.
Reservekopie maken met iCloud
iCloud maakt dagelijks een reservekopie van de iPhone via Wi-Fi, mits het apparaat is
aangesloten op een voedingsbron en is vergrendeld. De datum en tijd waarop voor het laatst
een reservekopie is gemaakt wordt onder in het scherm 'Opslag en reservekopie' weergegeven.
iCloud maakt een reservekopie van uw:
••
Aangeschafte muziek, tv-programma's, apps en boeken
••
Foto's en video's in uw Filmrol
••
iPhone-instellingen
••
Appgegevens
••
Beginscherm en de ordening van uw apps
••
Berichten (iMessage-berichten, sms'jes en mms-berichten)
••
Beltonen
Opmerking: Van aangeschafte muziek wordt niet overal een reservekopie gemaakt.
Tv-programma's zijn niet in alle landen beschikbaar.
Als u tijdens de configuratie van de iPhone niet hebt ingesteld dat iCloud reservekopieën moet
maken, kunt u dit later alsnog instellen in de iCloud-instellingen.
Inschakelen dat iCloud reservekopieën maakt: Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' en log, indien
nodig, in met uw Apple ID en wachtwoord. Tik op 'Opslag en reservekopie' en schakel 'iCloudreservekopie' in.
Direct een reservekopie maken: Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Opslag en reservekopie' en tik
op 'Maak nu reservekopie'.
Uw reservekopieën beheren: Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Opslag en reservekopie' en tik op
'Beheer opslag'. Tik op de naam van uw iPhone.
Reservekopie van uw Filmrol in- of uitschakelen: Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Opslag en
reservekopie' en tik op 'Beheer opslag'. Tik op de naam van uw iPhone en schakel de optie voor
het maken van een reservekopie van uw Filmrol in of uit.
De apparaten weergeven waarvan een reservekopie wordt gemaakt: Tik op 'Instellingen' >
'iCloud' > 'Opslag en reservekopie' > 'Beheer opslag'.
Instellen dat iCloud geen reservekopieën meer maakt: Tik op 'Instellingen' > 'iCloud' > 'Opslag
en reservekopie' > 'Reservekopie' en schakel 'iCloud-reservekopie' uit.
Van muziek die niet via iTunes is aangeschaft, wordt geen reservekopie gemaakt in iCloud. Om
een reservekopie van dit materiaal te maken, zodat u het later indien nodig kunt herstellen, moet
u iTunes gebruiken. Zie Synchroniseren met iTunes op pagina 17.
Belangrijk: Reservekopieën van muziek en tv-programma's kunnen niet overal worden gemaakt.
Eerdere aankopen zijn mogelijk niet beschikbaar als ze niet meer aanwezig zijn in de iTunes
Store, de App Store of de iBookstore.
Aangeschaft materiaal en Fotostream-materiaal wordt niet in mindering gebracht op de gratis 5
GB opslagruimte in iCloud.
Bijlage C    Veiligheid, gebruik en ondersteuning
163
Een reservekopie maken met iTunes
iTunes maakt onder andere een reservekopie van foto's in uw Filmrol of album met bewaarde
foto's en reservekopieën van sms'jes, notities, de gespreksgeschiedenis, uw lijst met favorieten
en geluidsinstellingen. Van mediabestanden, zoals nummers en bepaalde foto's, wordt geen
reservekopie gemaakt. Deze bestanden kunnen worden teruggezet door het apparaat te
synchroniseren met iTunes.
Als u de iPhone aansluit op de computer waarmee u gewoonlijk synchroniseert, maakt iTunes
een reservekopie telkens wanneer u:
••
Synchroniseert met iTunes: Elke keer dat u de iPhone aansluit op uw computer, wordt de
iPhone gesynchroniseerd. iTunes maakt niet automatisch een reservekopie van een iPhone
waarvoor niet is ingesteld dat het apparaat met de computer moet worden gesynchroniseerd.
Zie Synchroniseren met iTunes op pagina 17.
••
De iPhone bijwerkt of herstelt: iTunes maakt altijd een reservekopie van de iPhone voordat deze
wordt bijgewerkt en hersteld.
iTunes kan reservekopieën van de iPhone ook versleutelen om uw gegevens te beveiligen.
Reservekopieën van de iPhone coderen: Schakel het aankruisvak 'Codeer iPhone-reservekopie'
(Mac) of 'iPhone-reservekopie coderen' (Windows) in het paneel 'Overzicht' in iTunes in.
Bestanden en instellingen van de iPhone herstellen: Sluit de iPhone aan op de computer
waarmee u gewoonlijk synchroniseert, selecteer de iPhone in het iTunes-venster en klik op
'Herstel' (Mac) of 'Herstellen' (Windows) in het paneel 'Overzicht'.
Ga naar support.apple.com/kb/HT1766?viewlocale=nl_NL voor meer informatie
over reservekopieën.
Een iTunes-reservekopie verwijderen
U kunt een reservekopie van de iPhone uit de lijst met reservekopieën in iTunes verwijderen. Dit
is bijvoorbeeld handig als u op de computer van iemand anders een reservekopie hebt gemaakt.
Een reservekopie verwijderen
1 Open het iTunes-voorkeurenvenster in iTunes.
••
Mac: Kies 'iTunes' > 'Voorkeuren'.
••
Windows: Kies 'Bewerken' > 'Voorkeuren'.
2 Klik op 'Apparaten' (hiervoor hoeft de iPhone niet op de computer te zijn aangesloten).
3 Selecteer de reservekopie die u wilt verwijderen en klik op 'Verwijder reservekopie' (Mac) of
'Reservekopie verwijderen' (Windows).
4 Klik op 'Verwijder' (Mac) of 'Verwijderen' (Windows) om te bevestigen dat u de geselecteerde
reservekopie wilt verwijderen en klik vervolgens op 'OK'.
De iPhone-software bijwerken of herstellen
U kunt de software van de iPhone bijwerken via Instellingen op het apparaat of met iTunes op
uw computer. U kunt de iPhone ook wissen of herstellen en de gegevens van een reservekopie
vervolgens met iCloud of iTunes terugzetten.
Gegevens die zijn verwijderd, zijn niet meer toegankelijk via de gebruikersinterface van de
iPhone. De gegevens zijn echter niet van de iPhone gewist. Zie Opnieuw instellen op pagina 150
voor meer informatie over het wissen van alle inhoud en instellingen.
Bijlage C    Veiligheid, gebruik en ondersteuning
164
De iPhone bijwerken
U kunt de software van de iPhone bijwerken via Instellingen op het apparaat of met iTunes op
uw computer.
De iPhone-software draadloos bijwerken: Tik op 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Softwareupdate'. De iPhone controleert of er software-updates beschikbaar zijn.
De software bijwerken in iTunes: Elke keer dat u de iPhone synchroniseert met iTunes,
controleert iTunes of er software-updates beschikbaar zijn. Zie Synchroniseren met iTunes op
pagina 17.
Ga voor meer informatie over het bijwerken van de iPhone-software naar
support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=nl_NL.
De iPhone herstellen
U kunt met iTunes of iCloud de gegevens van een reservekopie terugzetten op de iPhone.
Gegevens terugzetten van een iCloud-reservekopie: Stel de iPhone opnieuw in om alle
instellingen en gegevens te wissen. Log in op iCloud en kies in de configuratie-assistent de optie
om gegevens van een reservekopie terug te zetten. Zie Opnieuw instellen op pagina 150.
Gegevens terugzetten van een iTunes-reservekopie: Sluit de iPhone aan op de computer
waarmee u gewoonlijk synchroniseert, selecteer de iPhone in het iTunes-venster en klik op
'Herstel' (Mac) of 'Herstellen' (Windows) in het paneel 'Overzicht'.
Als de iPhone-software is hersteld, kunt u de iPhone als een nieuw apparaat configureren of de
muziek, video's, appgegevens en ander materiaal van een reservekopie terugzetten.
Ga voor meer informatie over het herstellen van de iPhone-software naar
support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=nl_NL.
Informatie over software en service
In de volgende tabel ziet u waar u informatie kunt vinden over veiligheidsvoorschriften, service
en de software die u met de iPhone gebruikt.
Voor informatie over
Stappen
Veilig gebruik van de iPhone
Zie Belangrijke veiligheidsinformatie op pagina 158.
Service en ondersteuning voor de iPhone, tips,
forums en Apple softwaredownloads
Ga naar www.apple.com/support/iphone/country.
Service en ondersteuning van uw aanbieder
Neem contact op met uw aanbieder of ga naar de
website van uw aanbieder.
De meest recente informatie over de iPhone
Ga naar www.apple.com/nl/iphone.
Het beheer van uw Apple ID-account
Ga naar appleid.apple.com/nl_NL.
iCloud
Ga naar www.apple.com/nl/support/icloud.
iTunes
Open iTunes en kies 'Help' > 'iTunes Help'.
Voor online-oefeningen voor iTunes
(mogelijk niet overal beschikbaar) gaat u naar
www.apple.com/nl/support/itunes.
Het gebruik van andere iOS-apps van Apple
Ga naar www.apple.com/nl/support/ios.
Bijlage C    Veiligheid, gebruik en ondersteuning
165
Voor informatie over
Stappen
Het serienummer, IMEI-nummer, ICCID-nummer of
MEID-nummer van uw iPhone
U vindt het serienummer, IMEI-nummer (International
Mobile Equipment Identity), het ICCID-nummer
(Integrated Circuit Card Identifier) en het MEIDnummer (Mobile Equipment Identifier) van
uw iPhone op de verpakking van de iPhone. U
kunt op de iPhone ook achtereenvolgens op
'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Info' tikken. Ga naar
support.apple.com/kb/ht4061?viewlocale=nl_NL voor
meer informatie.
Service en reparatie
Volg eerst de aanwijzingen in deze
handleiding. Ga vervolgens naar
www.apple.com/support/iphone/country.
Veiligheidsvoorschriften voor de iPhone bekijken
Tik op de iPhone op 'Instellingen' > 'Algemeen' >
'Info' > 'Juridische informatie' > 'Richtlijnen'.
De batterij vervangen
Ga naar
http://www.apple.com/nl/batteries/replacements.html.
De iPhone in een bedrijf gebruiken
Ga naar www.apple.com/nl/iphone/business als u
meer wilt weten over de functionaliteit van de iPhone
die speciaal is bedoeld voor bedrijven, waaronder
Microsoft Exchange, IMAP, CalDAV, CardDAV, VPN en
meer.
De iPhone in een bedrijf gebruiken
Ga naar www.apple.com/nl/iphone/business als u meer wilt weten over de functionaliteit van
de iPhone die speciaal is bedoeld voor bedrijven, waaronder Microsoft Exchange, IMAP, CalDAV,
CardDAV, VPN en meer.
De iPhone gebruiken met een andere aanbieder
Sommige aanbieders bieden de mogelijkheid de iPhone te ontgrendelen voor gebruik met
hun netwerk. Ga naar support.apple.com/kb/HT1937?viewlocale=nl_NL om te zien of dit bij uw
aanbieder mogelijk is.
Neem voor meer informatie over autorisatie en configuratie contact op met uw aanbieder. U
kunt het proces voltooien via iTunes (sluit de iPhone op uw computer aan). Hieraan zijn mogelijk
extra kosten verbonden.
Ga naar support.apple.com/kb/TS3198?viewlocale=nl_NL voor meer informatie over het oplossen
van problemen.
Bijlage C    Veiligheid, gebruik en ondersteuning
166
Informatie over gescheiden inzamelen en recyclen
Het Apple recyclingprogramma voor gebruikte mobiele telefoons (beschikbaar in bepaalde
landen): Ga voor een gefrankeerd verzendetiket en instructies om uw oude mobiele telefoon
gratis te recyclen naar: www.apple.com/nl/recycling.
iPhone - Gescheiden inzamelen en recyclen: U moet zich volgens de geldende regelgeving
van de iPhone ontdoen. Omdat de iPhone elektronische onderdelen en een batterij bevat,
mag de iPhone niet samen met huishoudelijk afval worden weggegooid. Wanneer uw iPhone
niet meer bruikbaar is, neemt u contact op met de lokale instanties voor meer informatie
over het weggooien of recyclen van de iPhone. U kunt de iPhone ook inleveren bij een Apple
verkooppunt of retourneren aan Apple. De batterij wordt door Apple op milieuvriendelijke wijze
afgevoerd en gerecycled. Zie www.apple.com/nl/recycling voor meer informatie.
De batterij vervangen: De lithium-ionbatterij van de iPhone mag alleen worden vervangen
door Apple of een door Apple erkende serviceaanbieder en mag niet samen met huishoudelijk
afval worden weggegooid. Ga voor meer informatie over vervanging van de batterij naar:
www.apple.com/nl/batteries/replacements.html.
De efficiëntie van de batterijlader
Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.
Europese Unie: gescheiden inzameling van elektronische apparatuur en batterijen Het bovenstaande symbool geeft aan dat dit product (en/of de bijbehorende batterij) volgens
de lokale regelgeving niet samen met huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Wanneer
dit product niet meer bruikbaar is, brengt u het naar een hiertoe door de lokale autoriteiten
aangewezen inzamelingspunt. Het apart inzamelen en recyclen van uw product en/of de
bijbehorende batterij betekent dat natuurlijke hulpbronnen niet onnodig worden aangesproken
en dat het product zodanig wordt gerecycled dat het milieu en de gezondheid van de mens
wordt beschermd.
Union Européenne—informations sur l’élimination: Le symbole ci-dessus signifie que,
conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/
ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie,
apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le
recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les
ressources naturelles et à s’assurer qu’il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et
l’environnement.
Bijlage C    Veiligheid, gebruik en ondersteuning
167
Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgeführte Symbol weist darauf
hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen
Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses
Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und
Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling
des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt
eingehalten werden.
Unione Europea—informazioni per lo smaltimento: Il simbolo qui sopra significa che, in base
alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati
separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto
di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della
sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano
che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell’ambiente.
Europeiska unionen—information om kassering: Symbolen ovan betyder att produkten
och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med
hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts
av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand
för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.
Brasil: Informações sobre descarte e reciclagem
O símbolo acima indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo
doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as
leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre o programa de reciclagem da Apple,
pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.
Apple en het milieu
Apple erkent de verantwoordelijkheid die het als bedrijf heeft om de invloed van de processen
en producten van Apple op het milieu tot een minimum te beperken. Ga voor meer informatie
naar: www.apple.com/nl/environment.
Bijlage C    Veiligheid, gebruik en ondersteuning
168
KKApple Inc.
© 2012 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden.
Apple, het Apple logo, AirPlay, AirPort, AirPort Express, AirPort
Extreme, Aperture, Apple TV, Cover Flow, FaceTime, Finder,
iBooks, iCal, iLife, iMovie, iPad, iPhone, iPhoto, iPod, iPod touch,
iSight, iTunes, Keynote, Mac, Mac OS, Numbers, OS X, Pages,
Passbook, Safari, Siri, Spotlight, Time Capsule en het logo
"Works with iPhone" zijn handelsmerken van Apple Inc., die
zijn gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
AirPrint, EarPods, Flyover, Guided Access, iMessage, het logo
"Made for iPhone" en Multi-Touch zijn handelsmerken van
Apple Inc.
Apple Store, Genius, iAd, iCloud, iTunes Extras, iTunes Plus
en iTunes Store zijn dienstmerken van Apple Inc., die zijn
gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.
App Store, iBookstore en iTunes Match zijn dienstmerken van
Apple Inc.
IOS is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van
Cisco in de Verenigde Staten en andere landen en het gebruik
valt onder de licentiebepalingen.
NIKE en het NIKE-logo zijn handelsmerken van NIKE, Inc. en zijn
partners, en wordt in licentie gebruikt.
Het woordmerk Bluetooth en de Bluetooth-logo's zijn
gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van
Bluetooth SIG, Inc. Elk gebruik hiervan door Apple Inc. valt
onder de licentiebepalingen.
Adobe en Photoshop zijn handelsmerken of gedeponeerde
handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de
Verenigde Staten en/of andere landen.
Andere in deze handleiding genoemde bedrijfs- of
productnamen kunnen handelsmerken van de desbetreffende
bedrijven zijn.
Producten van andere fabrikanten worden alleen genoemd
ter informatie. Dit betekent niet dat deze producten
worden aanbevolen of door Apple zijn goedgekeurd. Apple
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking
tot de betrouwbaarheid van deze producten. Alle eventuele
afspraken, overeenkomsten en garantiebepalingen komen
rechtstreeks tot stand tussen de leverancier en de gebruiker.
Deze handleiding is met uiterste zorg samengesteld. Apple
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- of typefouten.
N019-2344/2012-09-21