Funktie : Medewerker Secretariaat (0,5FTE) Afdeling : Directie

Funktie
Afdeling
Rapporteert aan
Locatie
Datum
: Medewerker Secretariaat (0,5FTE)
: Directie/Bestuur
: Directie/Bestuur
: Amsterdam
: 08-09-2014
De Roos is een inspirerende plek voor bewustwording en spiritualiteit in het alledaagse leven. In haar bijnac
30-jarig bestaan is De Roos uitgegroeid tot één van de grootste spirituele centra in Nederland. We bieden
een divers cursusaanbod, waarin veel aandacht en ruimte is voor kwaliteit en experiment. Mensen kunnen
hier gewoon ‘zijn’, elkaar ontmoeten, rust vinden en ook inzichten delen en inspiratie opdoen. Dit alles in een
prachtig pand, aan de rand van het Vondelpark in Amsterdam.
De Roos heeft 13 verschillende zalen waar tussen 8:30 en 22:00 allerlei kwalitatief hoogwaardige
workshops/traningen en opleidingen op het gebied van spiritualiteit en bewustwording plaatsvinden.
Daarnaast heeft De Roos een prachtige Winkel en een Theehuis met een mooi terras aan het Vondelpark
Omgeving van de funktie :
De directeur-bestuurder geeft leiding aan de gehele organisatie en i.h.b. aan de afdelingshoofden van de
Winkel en het Theehuis en de afdelingen programmering, verhuur, marketing & pr, ict, boekhouding, receptie
en de facilitaire dienst. Zij is tevens verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en de uitvoering daarvan.
Deze functie heeft als doel: Het administratief ondersteunen van directie en bestuur.
Werkzaamheden:
T.b.v. Directie











Post en email (distributie en soms behandeling)
Correspondentie
Dagelijks beheer verzekeringen en contracten
Beheer en documentatie regulier en niet-regulier kantoormateriaal
Documentatie en archivering
Convocatie bepaalde vergaderingen
Notuleren afdelings- en bestuursvergaderingen en medew.bijeenkomsten
Informatie t.b.v. gehele organisatie (per intranet, email en post)
Centrale Kas (beheer, uitgifte wisselgeld afd.kassa’s, bankstortingen en kasopmaak)
Betalingen (crediteuren, belastingdienst, huur, salarissen incl. controle)
Secretariële werkzaamheden tbv de kunstcommissie.
T.b.v. personeelszaken
 Mutaties salarisbureau + salariscontrole
 Onderhoud en distributie medewerkersbestand






Administratieve in- en uitschrijving medewerkers en vrijwilligers
Archivering personeelsdossiers
Verzuim- en verlofadministratie
Coördinatie personeelsactiviteiten
Verjaardagskaarten en –presenten medewerkers en vrijwilligers
Beheer maaltijdbonnen.
Profiel:






MBO+ werk-en denkniveau verkregen door opleiding en/of ervaring (minimal 3 jaar)
Goede kennis van de Nederlandse taal
Bekend met Microsoft Office
Accuratesse
Zelfstandig kunnen werken, kunnen organiseren.
Affiniteit met de activiteiten van de Roos
Beloning:
Stichting De Roos is een non-profit organisatie, ze hanteert een bescheiden marktconform
salarisgebouw.
Procedure
Reacties graag per mail voor 22 september naar [email protected]