Uitleg Decentrale selectie 2015-2016

Uitleg Decentrale selectie toelatingseisen en procedure
Fysiotherapie studeren bij de Hanzehogeschool Groningen
Deze informatie is geldig voor de decentrale selectieprocedure
(studiejaar 2015-2016)
----------------------------------------------------------------Om Fysiotherapie te kunnen studeren, moet je aan bepaalde opleidingseisen voldoen. Als je
daaraan voldoet, ben je echter nog niet verzekerd van een studieplaats aangezien de
opleiding Fysiotherapie een opleiding is met een numerus fixus. Per jaar worden 285
studenten geplaatst. Hiervan zijn 30 plekken gereserveerd voor internationale studenten
(IPP). Het komende studiejaar zal de opleiding alle studenten door middel van een 100%
decentrale selectie gaan selecteren.
Bij de toepassing van de decentrale selectie wordt rekening gehouden met de studenten die
de wettelijk vereiste vooropleiding afgerond hebben en in de lotingklasse A (8 of hoger)
vallen. Deze studenten worden rechtstreeks toegelaten en worden in mindering gebracht op
het aantal studenten dat via de decentrale selectie wordt geselecteerd.
In dit document kun je lezen aan welke toelatingscriteria je moet voldoen om voor decentrale
selectie in aanmerking te komen, hoe de selectieprocedure eruit zal gaan zien en welke
stappen je daarin moet ondernemen. Je mag twee keer meedoen aan de selectieprocedure
voor een studieplaats voor Fysiotherapie.
Vanaf studiejaar 2015-2016 bestaat er de mogelijkheid voor studenten met een afgeronde
VWO vooropleiding of een afgeronde Bachelor vooropleiding (HBO of universitair) om de
opleiding Fysiotherapie in drie jaar af te ronden. Het curriculum dat aangeboden wordt voor
deze groep bestaat uit drie jaren van elk 80 credits. De reguliere opleiding bestaat uit vier
jaren van elk 60 credits.
Indien je in aanmerking komt voor de driejarige variant en hiervoor kiest, kun je dit tijdens de
decentrale selectie procedure kenbaar maken op het inschrijfformulier dat je na je
aanmelding (na 1 februari) toegestuurd krijgt. Tijdens de selectiedag wordt er in een
interview nogmaals gevraagd naar je voorkeur. De keuze die je dan maakt, wordt door de
opleiding als definitief beschouwd.
Toelatingseisen
In principe kan iedereen met havo- of vwo-diploma zich aanmelden voor decentrale selectie.
Er worden geen specifieke eisen aan het vakkenpakket gesteld. Voor mbo-niveau 4 gelden
aanvullende eisen. Houd de website in de gaten voor meer informatie hierover.
Wanneer je kiest voor een driejarige opleiding Fysiotherapie moet je in het bezit zijn van een
afgeronde VWO vooropleiding of een afgeronde Bachelor vooropleiding (HBO of
Universitair).
Aanvullende selectiecriteria:
aardigheid;
Selectie
De selectie zal uit de volgende elementen bestaan:
1. Aanleveren inschrijfformulier;
2. Selectiedag. Tijdens deze dag worden studenten geselecteerd op basis van aanvullende
selectiecriteria zoals competenties, motivatie en verwachtingen.
Procedure
1. Aanmelden bij Studielink (www.studielink.nl) voor 1 februari 2015.
2. Van de opleiding Fysiotherapie van de Hanzehogeschool Groningen ontvangen
kandidaten een mail waarin ze worden uitgenodigd het bijgevoegde digitale
inschrijvingsformulier in te vullen en terug te sturen naar de opleiding. Uiterlijk 15
februari 2015 moet het volledig ingevulde inschrijfformulier met de bijbehorende
bewijsstukken in het bezit zijn van de opleiding. Indien je in aanmerking komt voor de
driejarige variant en hiervoor kiest, kun je dit kenbaar maken op het inschrijfformulier.
Tijdens de selectiedag wordt er in een interview nogmaals gevraagd naar je voorkeur. De
keuze die je dan maakt, wordt door de opleiding als definitief beschouwd.
3. Aan de hand van de inschrijfformulieren wordt een voorselectie gedaan. De uitslag van
de voorselectie wordt uiterlijk 2 maart 2015 bekendgemaakt. Kandidaten die door de
voorselectie komen, gaan door naar de selectiedag. Als de maximale capaciteit (400
plaatsen) wordt bereikt, komen de kandidaten op een wachtlijst. Bij de uitnodigingsbrief
voor de selectiedag wordt een verzoek gedaan om deelname aan de selectiedag te
bevestigen. Kandidaten op de wachtlijst horen uiterlijk 9 maart 2015 of zij toch nog mee
kunnen doen aan de selectie.
4. De selectiedag vindt plaats op 28 maart 2015. Kandidaten die zijn geselecteerd voor de
selectiedag ontvangen van de opleiding een uitnodiging deel te nemen aan deze
selectiedag. Tijdens deze dag moet je verschillende opdrachten uitvoeren.
5. De uitslag van de selectiedag wordt voor 1 mei 2015 bekend gemaakt zodat kandidaten
zich eventueel kunnen inschrijven bij een andere opleiding. De uitslag wordt tevens
doorgegeven aan DUO. De uitslag bestaat uit een rangorde: DUO begint boven aan deze
lijst met het toekennen van een studieplaats tot het maximaal aantal te vergeven
plaatsen is opgevuld. Kandidaten kunnen vanaf halverwege juli 2015 bericht verwachten
van DUO over de plaatsing.