Aktie voorwaarden

Actievoorwaarden gratis iPad mini of Samsung Galaxy Tab 3 8”
1.
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de “gratis iPads aktie” van en door AdRo Telecom.
2.
De actie loopt van 01 januari 2014 t/m 31 januari 2014 en alleen bij nieuwe ISDN contracten van
Telfort en Deanconnect met een looptijd van 3 jaar.
3.
Na akkoord ontvangt de klant een bevestiging, binnen 3 maanden na activatie van het abonnement
ontvangt de klant zijn of haar iPad mini of Samsung galaxy tab 3 8”.
6.
De prijs is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs.
Er is keuze uit een Apple iPad mini 16Gb Wifi of Samsung Galaxy Tab 3 8” wifi. Keuze dient vooraf
kenbaar gemaakt te worden en is niet meer te wijzigen.
8.
Persoonsgegevens worden mede gebruikt om met de prijswinnaar te communiceren over alle
acties/activiteiten van AdRo Telecom. Door deelname aan deze actie verlenen de deelnemers hun
toestemming aan adRo telecom om per e-mail op de hoogte te worden gehouden. In elke e-mail wordt
er de mogelijkheid geboden om je uit te schrijven uit de mailinglijst.
12. AdRo Telecom behoudt zich het recht voor om deze actievoorwaarden te wijzigen.
13. AdRo Telecom is gerechtigd naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de
voorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden deze actie te stoppen of te
wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden
te zijn jegens de deelnemers.
17. Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar [email protected]
Aldus opgemaakt op 1 januari 2014 te Rhenen
R.F.A. van Vliet