NIEUWSBRIEF Opening

Want het is feest-feest-feest!
Zoals er nooit er één is geweest.
Ja het is feest-feest-feest!
En we feesten als een beest.
Want het is feest-feest-feest!
Zing en dans maar lekker mee
Ja het is feest-feest-feest!
Het is feest voor iedereen.
Het is feest want op vrijdag 10 oktober vindt de officiële
opening van de MFA “Ién de bleuj” plaats.
Jullie komen toch ook!
Voor de goede gang van zaken staan hieronder enkele afspraken omtrent de organisatie van
deze dag. Tevens treft u bij dit schrijven het gehele programma van deze heuglijke dag aan.
 De kleuters van groep 1 worden uitgenodigd om vrijdagochtend om 08.30 uur naar school te
komen.
Er is deze ochtend een speciaal programma.
De peuters van t Huëpke en de kinderen van de groepen 1 t/m 4 hoeven deze ochtend geen
“tussendoortje” mee te nemen
De school is vrijdagochtend om 12.00 uur uit.
 De hele school, oftewel alle kinderen hebben ’s middags vrij
 Om 15.00 uur worden alle kinderen met hun ouders, verzorgers, buren, familie, inwoners van
Rijckholt en Gronsveld, enfin… iedereen die interesse heeft om het nieuwe gebouw te
bezichtigen, in school verwacht. Zie hiervoor ook de uitnodiging van de gemeente in de
laatste nieuwsbrief (nr. 5) van de MFA, de Etalage en de Trompetter
 Het Kerkplein is de hele dag gesloten voor auto’s.
 Ouderraad en team hebben besloten om
geen huis aan huis collecte te houden.
U kunt een bijdrage voor speeltoestellen
op onze speelplaats leveren bij de opening
van onze MFA “Ien de bleuj”.
Daarvoor zullen collectebussen in de
school geplaatst worden.
U herkent de collectebussen aan de
tekening zoals u hiernnaast afgebeeld.
PROGRAMMA
08.35-08.55 uur
Groep 4 en 5
Voorlezen Jacques Vriens in de bibliotheek en de centrale hal.
09.00-09.20 uur
Groep 6, 7 ,8
Voorlezen Jacques Vriens in de bibliotheek en de centrale hal.
11.15-11.35 uur
Groep 1, 2 en 3
Voorlezen Jacques Vriens in de bibliotheek en de centrale hal.
09.30-10.30 uur
Peuters en groep 1 t/m 4 volgen de voorstelling ‘The smallest show
on earth’ (circusvoorstelling van poppentheater Hupsakee) in de
gymzaal.
09.45-11.45 uur
Groep 5 t/m 8 volgen workshops
Bakken, koken, vogelhuisjes bouwen, haarmetamorfoses, enz.
Dit vindt plaats in het dorp bij ouders thuis.
De resultaten worden in de klaslokalen gepresenteerd in het
middagprogramma van de officiële opening.
14.30 uur
Ontvangst genodigden buiten en in de central hal.
15.00 uur
Officiële opening.
15.00-15.10 uur
Dans met de hele school “FEEST” van Kinderen voor Kinderen.
15.10-15.20 uur
Openingswoord door wethouder Jo Bisscheroux.
15.20-15.25 uur
Openingsgebed door pastoor Ton Storcken
 inzegening kruisje voor de school
15.25 uur
Kamerschieten door leden van de Koninklijke Schutterij Sint
Sebastianus Gronsveld.
15.30-15.40 uur
Welkomstwoord door directeur Tino Peerboom.
15.40 uur
Boom uitpakken door Jef Simons en Jo Bisscheroux
De boom is het symbool voor de naam “Ién de Bleuj”.
Jef vertelt kort hoe hij tot deze naam is gekomen
15.45 uur
Openingsdans door leerlingen van de school.
Dit is de dans die ’s morgens bij de workshop ‘Dans’ is ingestudeerd
in samenwerking met studenten van het CIOS
15.50 uur
Logo onthullen door de peuters en leerlingen groep 8
16.00 uur
Start open dag met presentaties in lokalen
Groep 1/2: Fototentoonstelling van Jeugdbronken door de
Koninklijke Schutterij Sint Sebasianus Gronsveld.
Goep. 3:
Muziekuitvoering door leerlingen
Groep 4:
Vertoning film verzorgt door de toneelclub van Grueles
Groep 5:
Toneeluitvoering o.l.v. Saskia en Yvette door leerlingen
Groep 6:
Toneeluitvoering o.l.v. Maddy Schutte door leerlingen
Groep 7:
Expositie van: * schilderijen van Ria Erckens; * vogelhuisjes
van Grueles; * foto’s van Richard Hanssen en Jef Caris en
* knutselwerkjes van Priscella.
Gr. 8:
Modeshow van de metamorfoses verzorgd door Norma
foto’s vóór en ná de metamorphose; * foto’s van
verzorgingsworkshops van Marion en Kenya.
Heuvelland bibliotheken verzorgt de tentoonstelling van de
Kinderboekenweek met als thema FEEST
17.00-18.00 uur
Voorstelling PUUR MUUR meespeeltheater “De bokkenrijders” (om
17.00 uur sluit de deur).
18.45 uur
Harmonie Gronsveld brengt serenade.
We heten u allen die dag
van harte welkom!!
Tino Peerboom &
werkgroep “Opening MFA”