MASTERCLASS

MASTERCLASS
strategievergelijking
Zorgvastgoed 4.0
Uw casus in beeld
Dagindeling
Het zorgvastgoed is volop in ontwikkeling. Hoe
wordt bepaald of de eigenaren en huurders van
het zorgvastgoed de juiste keuzes maken? Passen
die keuzes binnen de vastgestelde kaders?
Weet u welke locatie als eerste aangepakt
moet worden of wat de juiste aanpak voor die
locatie is?
Herkent u zich in deze vragen? Dan kunnen Van
den Berg Groep en ProMan hierop samen met u een
antwoord formuleren middels een Masterclass op
basis van uw eigen casus.
De Masterclass biedt u de mogelijkheid om,
ondersteund door deskundigen, gezamenlijk
strategieën te formuleren op uw vastgoedcasus
en deze te beoordelen, Hierdoor ontstaat
draagvlak en is het geheel kwalitatief goed
onderbouwd om verantwoording mee af te leggen.
De dag is ingedeeld in de volgende vijf blokken:
Resultaat in één dag
Het resultaat van de Masterclass is het
komen tot een strategie voor uw vastgoed
of uw locatie, dit ter voorbereiding op de
totale planvorming en uitvoering. Daarnaast
ontvangt u een methode om zelf voor andere
vastgoedopgaven strategieën te analyseren.
Voorafgaand aan de Masterclass vindt een
quickscan van het vastgoed of de locatie plaats.
De gehele Masterclass wordt gerapporteerd in
een overzichtelijk document.
Interactieve deelname
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij
meedenken en praten tijdens de Masterclass. De
deelnemers krijgen een korte presentatie van
de casus en de methode tot vastgoed strategie
denken aangereikt.
De deelnemers en de leiding van de Masterclass
doorlopen gezamenlijk de methode, vullen de
tools in en komen tot conclusies.
1
Verkenning
2
Methode
3
Strategieën
4
Vergelijking
5
Conclusie
Kennismaking en bespreking van de casus
aan de hand van een SWOT analyse.
Uitleg methode, formuleren strategieën
en vaststellen afweginscriteria.
In groepsverband, op creatieve wijze,
verschillende strategieën uitwerken.
Vergelijking van de verschillende
uitgewerkte strategieën.
Aan de hand van de gemaakte grafieken
conclusies trekken en vervolgvragen
formuleren.
Voor wie
De Masterclass is bedoeld voor betrokkenen die
zich met de strategieën van het Vastgoed bezig
houden.De Masterclass is ook zeker geschikt voor
die Raad van Toezicht of die werknemers die
dagelijks met het vastgoed bezig zijn.
Ook huurders kunnen bij deze masterclass meegenomen
worden in het keuzeproces.
Door wie
ProMan en Van den Berg Groep.
‘één dag goed gericht, geconcentreerd en productief bezig zijn’
Onder leiding van
Ing. Dick van de Merwe - Van den Berg Groep
www.vandenberggroep.nl
[email protected]
0031 65 32 35 647
of
Ir. Irma Klevering - Van den Berg Groep
www.vandenberggroep.nl
[email protected]
0031 62 92 55 166
Ir. Janine Sanders - ProMan
www.janinesanders.nl
[email protected]
0031 65 37 56 166