Als GOD ons thuisbrengt - obg

Als GOD ons thuisbrengt
Oecumenische basisgroep Heerenveen
Viering van 5 januari 2014
Binnenkomst: Muziek van Jenny Arean, tekst van Robert Long
Hoop, geloof en liefde zijn de zaken waar 't eigenlijk om gaat
Zonder anker nooit een haven, zonder kruis geen overtuiging
Zonder hart geen warm verlangen naar geborgenheid en liefde
Naar een steun en toeverlaat
Hoop, geloof en liefde, dat is alles, inderdaad
Dat is alles, inderdaad
Horen, zien en zwijgen, zijn voortdurend met elkaar in tegenstrijd
Zonder oren geen geruchten, zonder ogen geen getuigen
Zonder mond die weet te zwijgen, geen geheimen
Geen mysterie en geen medeplichtigheid
Horen, zien en zwijgen, da’s de grote moeilijkheid
Da's de grote moeilijkheid
Hoop, geloof en liefde zijn familie van de afgunst en de haat
Want als hoop verkeert in wanhoop en geloof wordt tot cynisme
Als de liefde onbeantwoord blijft, dan leidt dat onherroepelijk
Tot doodslag en verraad
Horen, zien en zwijgen, 't lijkt eenvoudig, inderdaad
't Lijkt eenvoudig, inderdaad
Hoop, geloof en liefde zijn de zaken waar 't eigenlijk om gaat
Zonder anker nooit een haven, zonder kruis geen overtuiging
Zonder hart geen warm verlangen naar geborgenheid en liefde
Naar een steun en toeverlaat
Hoop, geloof en liefde
Horen, zien en zwijgen
Hoop, geloof en liefde
Horen, zien en zwijgen...
Welkom en mededelingen
Aansteken van de kaars
Iedere ochtend een kans
iedere avond een aanloop
naar later misschien
misschien?
En elke dag opnieuw
verwachten wat niet bestaat
dit weten tot in de polsslag
dit weten met elke vezel
en toch?
en toch.
(Ellen Warmond)
Inleiding op het thema
2
Lied : Een mens te zijn op aarde
Psalm 126 (als God ons thuisbrengt)
Toen de HEER het tij voor Sion liet keren,
was dat voor ons als een droom.
2 Onze mond bleef lachen,
onze keel bleef zingen.
En de volken erkenden:
‘De HEER verricht wonderen voor hen.’
3 Ja, wonderen verrichtte de HEER voor ons;
wij waren buiten onszelf van blijdschap.
4 Laat het tij voor ons keren, HEER:
een waterloop in de woestijn gaat weer stromen.
5 Degene die in tranen zaait
zal blij zingend de oogst binnenhalen.
6 Degene die in tranen op weg gaat,
de zaaizak om de schouder,
zal blij zingend naar huis teruggaan
met schoven op zijn rug.
3
Lied “Zomaar te gaan . . .”
Verdieping van het thema
De vleugelslag van een vlinder . . .
'Het gaat erom dat we ons gedrag fundamenteel veranderen. En denk niet dat jouw persoonlijke
verandering geen gevolgen zal hebben voor de grote vraagstukken in de wereld.
Ik ben ervan overtuigd dat alles in de wereld zo geheimzinnig
en veelomvattend met elkaar is verbonden
dat de subtiele, op het oog onbeduidende vleugelslag van een vlinder,
ergens op onze aardbol,
duizenden kilometers verderop
een tyfoon kan ontketenen.
Ons microscopische, maar evengoed unieke dagelijkse handelen sorteert effect.
De gedachte dat het de grote vraagstukken van onze tijd niet kan oplossen.
is een nihilistische bewering en een uitdrukking
van de arrogantie van de moderne rationaliteit die de wereld meent te kunnen doorgronden.
Wat weten we eigenlijk echt van de wereld af?
Zou het niet zo zijn dat een en passant gevoerd gesprek tussen twee mensen
de kiem legt van waaruit ooit later een prachtige bloem van grote betekenis zal groeien?
In onze wereldomspannende beschaving
zullen alleen zij wanhopen die technologische patentoplossingen zoeken.
Wie echter in alle bescheidenheid gelooft
in de mysterieuze kracht van het eigen mens-zijn
en gelooft dat ons mens-zijn ons verbindt
met de evenmin te bevatten kracht van het al zijnde in de wereld
die heeft geen reden tot wanhoop.
Integendeel.
Die mag er op vertrouwen dat wij door te zijn met het zijnde
uiteindelijk het beste zullen boven laten komen.
(Vaclav Havel)
4
Wanhoop niet – Muziek van Dik Hout
Ik zoek de blauwe hemel af
naar de sterren die ik zag
De zon verblindde en ik wacht
tot het einde van de dag
Het blauw vervaagt, de toon op zwart
tot ik opkijk in de nacht
En terugvind wat ik kwijt was,
tot ik terugzie wat ik zag
Wanhoop niet
Ik zal er staan
Wanhoop niet
Want als er een weg is
Dan zal ik 'em gaan
Ik zoek de blauwe hemel af
En hoewel ik je niet zie
Wacht ik tot de avond valt
Tot de zon me niet bedriegt
Wanhoop niet
Ik zal er staan
Wanhoop niet
Vergeet de jaren
De deur zal opengaan
Wanhoop niet
Ik zal er staan
Wanhoop niet
Vergeet de jaren
De deur zal opengaan
Er is geen toekomst zonder hoop
Geen verleden zonder traan
Geen afscheid dat niet te vroeg komt
Geen vaarwel waarbij niemand moest gaan
Kyriegebed
Collecte
Laat je licht schijnen.
Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn,
onze diepste angst is dat we onmetelijke kracht bezitten.
Het is ons licht, niet onze duisternis, die ons angst aanjaagt.
We vragen ons af,
wie ben ik om briljant, fantastisch, talentvol, geweldig te zijn?
Maar wie ben jij om dat niet te zijn? Je bent een kind van God.
Met je onbelangrijk voordoen, bewijs je de wereld geen dienst.
Er is niets verlichts aan je klein te maken opdat andere mensen
zich bij jou niet onzeker voelen.
Wij zijn bestemd om te stralen, zoals kinderen dat doen.
We zijn geboren om de glorie van God die in ons is, te manifesteren.
Die glorie is niet slechts in sommigen van ons, maar in iedereen.
En als wij ons licht laten stralen,
geven we anderen onbewust toestemming hetzelfde te doen.
Als we bevrijd zijn van onze eigen angst,
dan bevrijdt onze aanwezigheid automatisch ook anderen.
Nelson Mandela
5
Lied ‘Door de wereld gaat een woord’
Wegzending
1e en 2e keer koor, 3de keer allen
Ga tot de einden der aarde,
Tot het uiterste,
Daar zal liefde zijn:
Ga!
Aan deze viering werkten mee Fokje de Jong, Fred Boxman en Wim Burgers.
Muzikale medewerking: Rieki Kleinhesselink en het koortje.
De volgende viering is op zondag 2 februari a.s. om 10:00 uur in ’t Centrum te Oudeschoot.
De opbrengst van de collecte van de viering van 1 december 2011 voor ‘steun Bartimeus’
bedroeg € 167.50.
De bijdrage aan de Oecumenische Basisgroep bedraagt € 100.= per persoon per jaar. Het
rek.nr. is 29.61.64.151. De Oecumenische Basis Gemeente heeft de Anbi status.
6